Start Struktura Historia Koncerty Konkursy Biblioteka Fototeka Fonoteka Wydawnictwa Aktualności Sklep On-Line Kontakt

SANNIKI


Miejscowość położona w pobliżu Płocka , oddalona ok. 80 km od Warszawy ( przy trasie 577). Najważniejszym zabytkiem jest pałac wzniesiony w końcu XVIII w. przez Tomasza Tadeusza Pruszaka- kasztelana gdańskiego, rozbudowany w pierwszej ćwierci XIX w. przez jego następcę i bratanka - Aleksandra, jednego z najbogatszych ziemian na Mazowszu i polityka. W 1883 r. pałac, będący wówczas własnością Spółki Akcyjnej Fabryki Cukru Sanniki, poddano generalnemu remontowi i częściowej przebudowie. W 1910 r. obiekt został przebudowany przez Antonię ( z Natansonów ) i Stefana Dziewulskich, według projektu Władysława Marconiego.
To w pałacu wzniesionym przez Aleksandra Pruszaka mieszkał w sierpniu 1828 r. Fryderyk Chopin, spędzając wakacje u kolegi szkolnego Konstantego Pruszaka. W pałacu urządzono wnętrza upamiętniające pobyt Chopina w tej miejscowości i mieści się tutaj sala koncertowa na 120 miejsc.
Sanniki, zaznaczyły swoje miejsce na kulturalnej mapie Polski dzięki pielęgnowaniu tradycji i dużej aktywności w dziedzinie kultury. Zaistniały również poza granicami kraju poprzez liczne kontakty. Związek Chopina z Sannikami (duma mieszkańców) przyczyniły się do stworzenia tutaj, na wsi, miejsca kultu Wielkiego Polaka. Propagatorem Chopinowskiej spuścizny, sannickich śladów Chopina jest m.in. Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach.


Od stycznia 2016 siedziba Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina mieści się w pałacu – w Europejskim Centrum im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
Z przyjemnością informujemy, że rok 2016 jest rokiem jubileuszowym dla Koła TiFC w Sannikach i historii sannickich koncertów chopinowskich.
Aktualne dane teleadresowe: Koło Towarzystwa im. F. Chopina ul. Warszawska 142 09 – 540 Sanniki pow. gostyniński Tel. 510 173 110, e-mail: aleksandra.san@interia.pl     


Harmonogram Koncertów 2017 


7 kwietnia 2017 w Domu Technika w Płocku odbyła się uroczysta gala podsumowująca X jubileuszową edycję plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” – Wydarzenie roku 2016. Organizatorem Plebiscytu był „Tygodnik Płocki”, który świętował też Jubileusz 45 lat ze swoimi czytelnikami. Podczas gali wręczono specjalne Nominacje za wydarzenia, które Kapituła wyróżniła w tegorocznej edycji plebiscytu. Z Sannik Nominacje otrzymały dyrektor ECA Monika Patrowicz i przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka - za wydarzenie „35 lat koncertów chopinowskich w Sannikach i działalności sannickiego Koła TiFC”. Nominacje wręczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i redaktor naczelny „Tygodnika Płockiego” Tomasz Szatkowski.
Fot. Jacek Patrowicz 

 

 

2 kwietnia 2017 – koncert tak piękny jak pogoda w tym dniu (pełna słońca)! Paweł Kowalski wspaniale zagrał utwory Chopina, Maria Pakulnis zaprezentowała wybrane wiersze Agnieszki Osieckiej. Uczestniczyło ok. 150 osób. Pianista współpracował z wybitnymi polskimi kompozytorami: W. Lutosławskim, A. Panufnikiem, M. Góreckim, W. Kilarem. Wykonuje ponad czterdzieści utworów na fortepian i orkiestrę od Mozarta i Chopina do wspomnianych współczesnych kompozytorów, recitale, muzykę kameralną, filmową i jazzową. Występował w prestiżowych salach koncertowych w 40 krajach na 5 kontynentach. Był jurorem 6 międzynarodowych konkursów pianistycznych. O jego wielkim talencie świadczą i inne osiągnięcia muzyczne, choćby to, że jako pierwszy pianista na świecie wykonał na pamięć partię fortepianową w poemacie „Prometeusz” A. Skriabina. Maria Pakulnis cieszy się uznaniem krytyków i publiczności. Zagrała wiele niezapomnianych ról filmowych (w „Obywatelu Piszczyku”, „Konsulu”, „Dolinie Issy”, „Pajęczarkach”…) i teatralnych ( w „Operze za trzy grosze”, „Burzy”, „Libertynie”, „Locie nad kukułczym gniazdem”…). Wystąpiła w ponad 40 spektaklach TVP („Łuk Triumfalny”, „Sprawa Stawrogina”), w licznych słuchowiskach radiowych i telewizyjnych serialach („Ekstradycja”…). Jest laureatką m. in. Wielkiego Splendora, nagrody im. Z. Cybulskiego, Brązowych Lwów na FPFF. Po koncercie nastąpiło otwarcie dwóch wystaw: „Zapiski z rzeczywistości w malarstwie” artystów plastyków Ewy Osowskiej i Wojciecha Rutkowskiego oraz „Arcydzieła wyrwane naturze” Jerzego Wernika – członka Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. A. Macieszy. Artyści plastycy znani są z uczestnictwa w wielu plenerach i wystawach w kraju i za granicą, z organizacji międzynarodowych plenerów malarskich w Mławie. Z Sannikami  związani są od lat. W. Rutkowski od połowy lat 80. -uczestniczył tu w plenerach malarskich, miał  kilka wystaw. Wspólnie prezentują swoje prace w Sannikach po raz trzeci.
(Fot. J. Róg z ECA). 

 


 

7 marca 2017 – w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach odbył się koncert z okazji 207 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie. Wystąpili reprezentanci klas: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, saksofonu, klarnetu, fletu poprzecznego i śpiewu solowego. Konferansjerką była Katarzyna Domagała, a akompaniatorem dr Zbigniew Merecki – nauczyciele fortepianu. Na repertuar złożyły się utwory F. Chopina, H. Wieniawskiego, S. Moniuszki, G. Bacewicz, M. Karłowicza, J. Garści, M. Matuszewskiego. Dyrektor SM Jarosław Domagała należy do grona zasłużonych członków sannickiego Koła TiFC. Współpraca ze szkołami muzycznymi jest w Sannikach wieloletnia. Wśród występujących dwie sanniczanki!
(Fot. J. Róg z ECA).   


 


 

5 marca 2017 – Po otwarciu przez Monikę Patrowicz i Aleksandrę Głowacką koncert poprowadził Jan Popis, należący do grona najbardziej znanych i wybitnych polskich muzykologów i krytyków muzycznych. Przez 33 lata prowadził w Polskim Radiu autorskie programy, w tym słynne „Środy chopinowskie”. Tam też stworzył wydawnictwo płytowe liczące około 500 pozycji, z których kilkadziesiąt nominowano do nagrody Fryderyk, a kilkanaście tę nagrodę zdobyło. Komentował w PR i TVP osiem Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina. Był dyrektorem artystyczno-programowym wydawnictwa MUZA Polskie Nagrania. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, jurorem międzynarodowych konkursów. W Sannikach – z właściwą sobie swadą – opowiadał o prezentowanych utworach L. van Beethovena, F. Chopina, J. S. Bacha, D. Szostakowicza, F. Poulenca. Grali je na wiolonczeli studenci prof. Reinharda Latzko z Uniwersytetu w Wiedniu: Lukas Rothenfusser (Niemcy), Clara Lindenbaum (Austria), Irene Kok (Holandia), Ursina Braun (Szwajcaria), Izak Hudnik (Słowenia), Alina Holender ( Austria), Marta Kordykiewicz (Polska). Za fortepianem zasiadł prof. Hartmut Schneider. Po koncercie spotkanie na wernisażu. Wystawę ikon Katarzyny Kobuszewskiej z Płocka otworzył Krzysztof Sobociński z ECA.
(Fot. K. Sobociński i J. Róg z ECA).


 

 

 26 lutego 2017 – Rozpoczęcie sezonu koncertowego / obchody 207 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Tradycyjnie powitanie należało do dyrektor ECA Moniki Patrowicz, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka. Piękne utwory F. Chopina (Etiuda cis-moll op.25 nr 7, Sonata g-moll op. 65) i F. Schuberta (Sonata a-moll „Arpeggione” D.821) usłyszeliśmy w wykonaniu artystów zagranicznych. Na wiolonczeli zagrał Reinhard Latzko profesor Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu, na fortepianie Hartmut Schneider profesor Wyższej Szkoły Muzycznej w Detmold w Niemczech. Poezję prezentował znany aktor Wiktor Zborowski (W. Broniewskiego, L. Staffa, Z. Herberta, J. Kerna i innych). Muzycy występowali w wielu krajach europejskich – jako soliści i kameraliści. W różnych państwach prowadzą kursy muzyczne. Aktora pamiętamy z filmów: „Ogniem i mieczem”, „C.K. Dezerterzy”, „Kogel mogel”… Stworzył wybitne postaci w warszawskich teatrach, m. in. Papkina, Don Kichota, Mackiego Majchra, Shitza. Za kreacje w słuchowiskach radiowych został nagrodzony „Wielkim Splendorem”. Po koncercie spotkanie z Eleną Danilenko i jej barwnymi pracami spiętymi tytułem „Wspomnienie lata”. Malarka jest Rosjanką mieszkającą od kilkunastu lat w Płocku. Ukończyła ASP w Sankt-Petersburgu. Publiczność dopisała, nagrodziła artystów gromkimi brawami i słowami uznania. Wśród zacnych gości Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
(Fot. Krzysztof Sobociński z ECA). 


Harmonogram Koncertów 2016

 16 października 2016 obchodziliśmy 167 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Utwory kompozytora, tak bliskiego temu miejscu, grała Anna Maria Stańczyk. Recytacja wybranych utworów A. Puszkina, C. K. Norwida, C. Miłosza, R. Brandstaettera, K. I. Gałczyńskiego i A. Watta należała do Mateusza Damięckiego, od lat oczekiwanego w Sannikach. Pianistka występowała w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach – w wielu prestiżowych salach koncertowych, po nowojorską Carnegie Recital Hall. Zasiada w jury międzynarodowych konkursów, prowadzi kursy mistrzowskie. W Wielkiej Brytanii stworzyła „Wędrującą Szkołę Pianistyczną”, przez wiele lat pomagała młodym pianistom poprzez organizację Archway Trust. Od 21 lat jest dyrektorem artystycznym (i członkiem założycielem) Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego „Floralia Muzyczne – Muzyka w kwiatach” w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. 2 z jej płyt otrzymały status platynowych. Za swe osiągnięcia była uhonorowana m. in. przez Ministra Kultury Orderem Zasługi i przez rząd węgierski Medalem Franciszka Liszta. Mateusz jest 4 z aktorskiej rodziny Damięckich, których gościliśmy – po ojcu Macieju, stryju Damianie i kuzynie Grzegorzu. Znany wszystkim z licznych seriali („40-latek.20 lat później”, „Egzamin z życia”, „Bodo”…), ról dubbingowych, kreacji filmowych ( „Przedwiośnie”, „Czarny”, „Karol. Człowiek, który został papieżem”…). Związany był również z wieloma teatrami. Od 2014 r. gra główne role w Teatrze Studio (w „Onieginie”) i w Teatrze Polonia Krystyny Jandy (w „Klaps! 50 twarzy Greya). W Sannikach miał świetny kontakt z publicznością, zachwycał prezentacją tekstów z pamięci oraz dygresjami z aktorskiego życia i pasji podróżniczej. Publiczność nagrodziła artystów stojącą owacją. Ta atmosfera towarzyszyła również wernisażowi wystawy „Z plenerów Mazowsza”, bo pełne ciepła są prezentowane pastele (do 16.XI) i ich autorka Barbara Perlikowska z Gostynina. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Miała wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Od lat związana z Sannikami.

Fot. Anna Nowakowska

 

 

 

 

 

 


 

25 września w sannickim pałacu spotkaliśmy się z piękną muzyką prezentowaną przez skrzypaczkę Aleksandrę Kwiatkowską i pianistę Piotra Kopczyńskiego – w ramach XII Festiwalu „W Krainie Chopina”. W imieniu organizatorów: Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina i Koła Towarzystwa im. F. Chopina powitała gości i publiczność Maria Fudała – Wiceprzewodnicząca Koła. Towarzystwo im. K. Wiłkomirskiego i Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina reprezentował Mariusz Dżyga – Prezes i Dyrektor Festiwalu. Muzykolog Ewa Dżyga zaprezentowała młodych artystów, mówiła o wykonywanych przez nich utworach i kompozytorach. Ta prezentacja była przyjęta z wielkim zainteresowaniem i uznaniem dla Jej wiedzy muzycznej, komentowana jeszcze w kuluarach. Aleksandra Kwiatkowska jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, laureatką wielu konkursów (m. in. Grand Prix XII Międzynarodowego Konkursu Talents for Europe na Słowacji). Piotr Kopczyński występował w wielu prestiżowych salach, zdobywał nagrody na międzynarodowych konkursach. Od 2012 r. jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, swej macierzystej uczelni. Solowe wykonania muzyków i ich gra w duecie zostały przyjęte przez słuchaczy z zachwytem.

Fot. Mariola Buła

 

 

 

 

 


 

 4 września 2016 – zagrali na fortepianie laureaci Złotych Parnasów Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” Yuliya Yermalayeva i Ziemowit Świtalski, a z recytacją wystąpiła Magdalena Walach. Nagrody – honoraria dla laureatów z Sanoka fundowali: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i sannickie Koło TiFC. Yuliya Yermalayeva jest studentką Białoruskiej Narodowej Akademii Muzycznej, laureatką wielu konkursów i festiwali. Jej interpretacja utworów Fryderyka Chopina przeplatała się z poezją polskich poetów – Mickiewicza, Staffa, Twardowskiego, Herberta - w wykonaniu Magdaleny Walach, na stałe związanej z krakowskim Teatrem Bagatela. Aktorka znana jest również z ról w innych teatrach, np. z Teatru Polonia („Romulus Wielki” w reż. K. Zanussiego) czy Teatru Telewizji ( „Klub kawalerów” K. Jandy). Szczególną popularność przyniosły jej role w „Pensjonacie pod Różą”, „Twarzą w twarz”, „M jak miłość”. Po paniach dał półrecital Ziemowit Świtalski, zaledwie piętnastoletni pianista, uczeń szkół muzycznych w Katowicach. Podczas Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku zdobył Nagrodę Artystyczną Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich.
Kolejną część niedzielnego spotkania stanowiło otwarcie wystawy „Ulotne marzenia” malarstwa Danuty Król z Poznania. Artystka maluje zarówno krajobrazy, martwą naturę, postaci, jak i abstrakcje. Jej obrazy eksponowane były na wielu wystawach polskich i zagranicznych. Sannicka prezentacja trwa do 14 października.

 

 

 

 

  

28 sierpnia 2016 r. Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach świętowało uroczyście Jubileusz 35-lecia istnienia i działalności koncertowej. Gala odbyła się w sannickim Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina. Uroczystość zgromadziła licznie przybyłą publiczność (około 700 osób), przedstawicieli TiFC, zaprzyjaźnionych z nami artystów oraz oficjalnych gości. Organizatorami Jubileuszowej Gali Koncertowej byli: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie i Koło TiFC w Sannikach.
W pierwszej części imprezy wystąpił z recitalem Dmitry Shishkin – laureat VI nagrody XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 2015.
Druga część uroczystości poświęcona była podsumowaniu dorobku 35-lecia tworzenia z Sannik miejsca kultu chopinowskiego.
Prof. Kazimierz Gierżod Prezes TiFC w Warszawie otrzymał podziękowanie od sannickiego Koła TiFC i ECA z rąk Aleksandry Głowackiej Przewodniczącej Koła oraz Moniki Patrowicz Dyrektora ECA. Tekst podziękowania:
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sanniki Wiesław Nowicki i Wójt Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek wręczyli byłemu Dyrektorowi TiFC Albertowi Grudzińskiemu i Antoniemu Grudzińskiemu obecnemu Dyrektorowi Generalnemu TiFC podziękowania z potwierdzeniem nadania Im Honorowego Obywatelstwa Gminy Sanniki. Z wnioskiem o uhonorowanie tym tytułem za wieloletnią życzliwość i wsparcie naszej działalności wystąpił Zarząd Koła TiFC.
Przewodniczącej Koła Aleksandrze Głowackiej Maksymilian Celeda wręczył honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministra KiDN na wniosek Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Aleksandra Głowacka otrzymała również szczególny Dyplom Uznania i statuetkę Fryderyka Chopina od przedstawicieli TiFC jako laureatka nagrody TiFC. Przyjęła również liczne gratulacje, kierowane dla Niej osobiście i dla Koła oraz szczególne upominki od reprezentantów władz państwowych, samorządowych i stowarzyszeń.
Najbardziej zasłużeni członkowie Koła otrzymali od Prezesa Zarządu TiFC w Warszawie prof. Kazimierza Gierżoda i Dyrektora Antoniego Grudzińskiego, z udziałem Wicedyrektora Jacka Kowalskiego i Alberta Grudzińskiego Członka Zarządu TiFC, podziękowania i dyplomy uznania.
Maria Fudała Wiceprzewodnicząca Koła, Skarbnik Mirosława Duda i Członek Zarządu Mirosław Kaczmarek otrzymali Dyplomy Uznania za „wytrwałą popularyzację twórczości i osoby Fryderyka Chopina oraz ogromny wkład pracy na rzecz uczynienia z Sannik miejsca kultu chopinowskiego”.
Ryszard Mąka, Daniela Tomasik, Teresa Marcinkowska, Daniela Garstka, Beata Jabłońska, Jadwiga Lewandowska, Ewa Dahlig, Jarosław Domagała, Elżbieta Durmaj, Piotr Skonieczny (Członkowie Koła) oraz Tadeusz Kołodziej i Waldemar Paliwoda (spoza Koła) – otrzymali podziękowanie za poświęcony czas i swoją pracę na rzecz promocji dzieła i osoby F. Chopina.
Szczególną przyjemność sprawiła nam atmosfera uroczystości, udział wielu zaproszonych gości takich jak Maria Korecka-Soszkowska, Rynko Kobayashi, Maciej Rayzacher, Jacek Weiss, Maja i Michał Wojnarowscy, Zofia Zaremba, Barbara Perlikowska, Natalia Kalinowska, Hanna Wit-Paszta i Wielu Innych. Z przyjemnością gościliśmy przedstawicieli zaprzyjaźnionych Kół Chopinowskich panią Ewę Kleszczewską z Supraśla i pana Ryszarda Sławińskiego z Żychlina k. Konina.
W trzeciej części Gali Jubileuszowej wystąpiła Edyta Geppert ze znanymi nastrojowymi, poetyckimi piosenkami i piosenką kabaretową. Akompaniował Piotr Matuszczyk, autorem scenariusza i reżyserem tego misternie przygotowanego widowiska był Piotr Loretz.
Dla wizualnej prezentacji dorobku 35-lecia Koła i działalności koncertowej została przygotowana przez organizatorów wystawa plenerowa pod nazwą „35 lat koncertów chopinowskich w Sannikach i działalności Koła TiFC”. Wystawa jest prezentowana nadal przed Pałacem w sannickim parku. Opracowana została i wydana również publikacja broszurowa pod tym samym tytułem.
W Pałacu jest umieszczona galeria fotografii wyjątkowych gości od 1981 roku (ekspozycja stała).
Uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzeć w sali koncertowej projekcję filmową archiwalnych nagrań Polskiej Kroniki Filmowej. Prezentowane było również Rondo C-dur i Trio g-moll, nad którymi Chopin pracował w Sannikach w 1828r.

Serdecznie dziękujemy Współorganizatorom i Sponsorom za wsparcie finansowe i każdą inną formę pomocy. Dzięki Wam mogliśmy cieszyć się wspaniałym widowiskiem, wspólnie stworzonym i doznać wielu dowodów wdzięczności.
Jubileusz ważny jest dla Koła, jednak trzeba to podkreślić, że również dla Sannik. 

 

 Fot. Anna Nowakowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

21 sierpnia 2016 – znów piękny recital, w ramach projektu „Wakacje na miarę Chopina”, tym razem w wykonaniu Aleksandry Łysiak-Łabeckiej. Artystka ukończyła z wyróżnieniem łódzką Akademię Muzyczną w klasie fortepianu prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej oraz w klasie kameralistyki. W swoim dorobku artystycznym posiada liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach muzycznych jako pianistka i jako wokalistka, m. in: I nagroda na jednym z największych na świecie festiwali muzyki bluesowej „Rawa Blues Festiwal” (2003r.), złota płyta za wkład artystyczny, album Idol TOP 10 (2002r.), nagroda publiczności na festiwalu „Noce Bluesowe” Rawa Mazowiecka (2002r.), zwycięstwo w kategorii odkrycie roku Blues Top 2003, wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi (2007r.). Dokonała wielu nagrań dla polskich rozgłośni radiowych i telewizyjnych, a także dla wytwórni BMG (2002),Omerta Art (2003, 2004).Jej nagranie zostało umieszczone w najbardziej prestiżowym albumie  Antologia Polskiego Bluesa (2008). Współpracowała z wybitnymi muzykami, m.in.: J. M. Zarzyckim, J. Balintem, J. Broadway'em Tuckerem, H. Bullockiem, Ł. Błaszczykiem, Z. Friemanem. Od kilku lat występuje w duecie z mężem – M. Łabeckim. Od 2009 roku jest asystentką w Katedrze Fortepianu w A M w Łodzi. W Sannikach było klasycznie i bluesowo, muzycznie i wokalnie.

Fot. M. Perlikowski, A. Liberacka  

 

Aleksandra Łysiak-Łabecka, fot. M. Perlikowski

 

Aleksandra Łysiak-Łabecka, fot. M. Perlikowski

 

Recital Aleksandry Łysiak-Łabeckiej, fot. A.Liberacka 

 

Ola Głowacka, Ola Łysiak-Łabecka i Ola Liberacka, fot. M. Perlikowski 

 


 

 

14 sierpnia 2016 – pięknie zagrała Mamiko Ueyama, przenosząc słuchaczy w wiek XVIII i XIX utworami Mozarta, Schuberta, Liszta i Chopina. Artystka jest absolwentką Akademii Muzycznej w Osace. Ukończyła też, z wynikiem celującym, staż podyplomowy na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Z sukcesem brała udział w wielu konkursach i wydarzeniach pianistycznych. Od ponad osiemnastu lat mieszka w Polsce, bo tu założyła rodzinę, bo tu wybrała swoje miejsce na Ziemi. W jednym z wywiadów mówiła: „ Raz na jakiś czas wracam do Japonii. I za każdym razem, kiedy samolot ląduje, a ja wychodząc z lotniska wdycham wilgotne powietrze czuję, że wróciłam do domu. Takie samo uczucie towarzyszy mi, kiedy jestem z powrotem w Polsce. Gdy usłyszę w samolocie komunikat w języku polskim, wtedy również czuję, że wróciłam do domu”. Mamiko Ueyama ma dwie ojczyzny, a polscy melomani więcej okazji do słuchania Jej gry. Recital w ramach projektu „Wakacje na miarę Chopina”. Przed i po recitalu zwiedzanie sannickiego pałacu – stałych ekspozycji i czasowej wystawy "Czas przedmiotu" (martwa natura) art. plast. Ryszarda Porębskiego z Łodzi.

 Fot. A. Liberadzka i G. Smagała z ECA, przed pałacem fot. Małgorzata Jaworska

 

 

 

 


 

 

7 sierpnia 2016 - "Chopin tanecznie" - koncert w pałacu. Zagrała przepięknie Maria Gabryś. To wybitna pianistka, już z tytułem profesora! Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, Musikhochschule w Lucernie i Schola Cantorum Basiliensis. Zdobyła wiele nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych. Z recitalami oraz w koncertach kameralnych występowała po całej Europie, w krajach Azji i w USA. W tym przed Cesarzem Japonii Akihito i innymi wybitnymi osobistościami, i głowami państw. Uczy na UM w Warszawie, zasiada w jury konkursów pianistycznych, ma dorobek płytowy. Z poezją miłosną towarzyszyła pianistce aktorka Katarzyna Żak. Związana z teatrami warszawskimi, znana z filmów i seriali (m. in. "Ranczo", "Miodowe lata", "Tygrysy Europy") i ze śpiewania (płyty: "Młynarski - Jazz", "Kolędy na cały rok", "Bardzo przyjemnie jest żyć"). Po koncercie wernisaż interesującej wystawy "Czas przedmiotu" (martwa natura) art. plast. Ryszarda Porębskiego z Łodzi. Było tak pięknie, ciepło, sympatycznie... 

 Fot. K. Sobociński i G. Smagała z ECA

 

 

 

 

 


 

 

17 lipca 2016 – recital fortepianowy Adama Mikołaja Goździewskiego. Ukończył pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, a już ma w dorobku wiele występów w kraju i poza granicami oraz liczne nagrody. Zdobył m. in. I nagrodę w Chopinowskim Turnieju Pianistycznym im. H. i L. Stefańskich w Krakowie, I nagrodę oraz nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Lutsku na Ukrainie (2011), I nagrodę na XXII Międzynarodowym Konkursie Młodych Muzyków w Barletta we Włoszech (2012). Odnosił sukcesy również w kameralistyce. – I nagroda na IX Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku (trio fortepianowe,2013). W Sannikach obok utworów Chopina zagrał Marsz turecki W. A. Mozarta i Bagatelę „dla Elizy” L. van Bethovena. Jego wykonania wprowadziły wiele liryzmu i ciepła. Recital w ramach projektu „Wakacje na miarę Chopina Oferta Kulturalno - Turystyczna” wspartego finansowo przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Fot. K. Sobociński i G. Smagała z ECA

 

Adam Mikołaj Goździewski

 

Adam Goździewski z Aleksandrą Głowacką (Koło TiFC) i Krzysztofem Sobocińskim z ECA 


 

10 lipca 2016 – recital fortepianowy Pawła Zająca, absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku. Młody pianista wcześniej kształcił się w PSM I i II stopnia w Płocku, którą ukończył z wyróżnieniem. Trzykrotnie został laureatem Konkursu Pianistycznego im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny – Stefańskiej w Płocku. W 2011 r. zdobył 2 nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Współczesnej w Płocku i 3 na Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Muzyki Polskiej w Skierniewicach. W muszli koncertowej w sannickim parku zaprezentował utwory Chopina, Schuberta, Skrabina oraz trochę muzyki filmowej – Ch. Chapina z „Modern Times” i E. Morricone z „Cinema Paradiso”, we własnej aranżacji. Miło było posłuchać „naszego” pianisty. - Rodzice pianisty są członkami sannickiego Koła TiFC! Wydarzenie w ramach zadania „Wakacje na miarę Chopina Oferta Kulturalno - Turystyczna” wspartego finansowo przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

Fot. Aleksandra Liberacka z ECA

 

Paweł Zając

 

Paweł Zając z Moniką Gadzińską z ECA i Aleksandrą Głowacką 


 

 

 3 lipca 2016 koncert wpisywał się w program dorocznej gminnej imprezy „Niedziela Sannicka” (organizowana od 48 lat), połączonej z IV Festynem Rycerskim „Na dworze Księcia Siemowita VI”. Sannickie Koło zaangażowane było, współpracując z TiFC w Warszawie i ECA w Sannikach, w organizację koncertu i wystawy w pałacu. Gościliśmy interesujących artystów: pianistów Jekaterinę Drzewiecką i Stanisława Drzewieckiego, krakowskiego aktora Pawła Okraskę oraz wybitnego ilustratora, malarza, scenografa Józefa Wilkonia - poprzez prezentowane na wystawie piękne ilustracje do eposu „Pan Tadeusz”. Pianiści zagrali w duecie utwory F. Schuberta, E. Griega, F. Mendelssohna-Bartholdy i M. Moszkowskiego, aktor prezentował wybrane wiersze C. K. Norwida i Amelii Pruszak. W koncercie uczestniczyli przedstawiciele Comite de Jumelage z partnerskiej miejscowości Chalonnes sur Loire, podejmowani przez członków Koła TiFC i Towarzystwa Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej. Rodzina Drzewieckich ma szczególne miejsce w historii sannickich koncertów – wielokrotnie i z wielkim aplauzem występowali jej przedstawiciele: Tatiana Szebanova, Jarosław Drzewiecki i obecni młodzi. Zaprzyjaźnieni z Sannikami pianiści w niedzielę przywieźli … swą córeczkę. Będziemy teraz oczekiwać występu małej Soni. ECA prezentowało kilkakrotnie, po południu, film „Mazowsze Chopina” w reżyserii Zbigniewa Szumery, prezesa fundacji „Teraz Mazowsze” . Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych w Płocku film ten został uznany za najlepszą produkcją edukacyjną. Na murze okalającym park ekspozycja „Fryderyk Chopin w plakacie artystycznym” – dar dla ECA. Zbiór powstał dzięki współpracy z Muzeum Plakatu w Wilanowie, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Fot. Justyna Drożdż, Jolanta Róg, Krzysztof Sobociński z ECA


 Jekaterina i Stanisław Drzewieccy

 

Monika Patrowicz, Jarosław Drzewiecki i Aleksandra Głowacka 

 

Artyści, przedstawicielki grupy z partnerskiego Chalonnessur Loire oraz organizatorki z ECA i Koła

 

Wśród słuchaczy goście z Francji

 

Rodzina Drzewieckich, Paweł Okraska, Dyrektor ECA Monika Patrowicz i Przewodnicząca Koła Aleksandra Głowacka 

 

Otwarcie wystawy Józefa Wilkonia przez Monikę Patrowicz i Aleksandrę Głowacką 


 

 

 12 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa im. Fryderyka Chopina Koła w Sannikach. Miło było zobaczyć się w większym gronie, choć nie wszyscy mogli dotrzeć. Po obradach poczęstunek w altanie grillowej w parku i przejście do muszli na muzyczne wydarzenie (Poza kibicami spieszącymi na mecz!).
Obecny skład liczebny Koła TIFC w Sannikach to 74 osoby (z gminy Sanniki, z Gostynina, Sochaczewa, Łowicza, Gąbina, Warszawy, gm. Iłów). Zachęcamy do przyłączenia się do naszego grona. Deklaracje można pobrać po koncertach w pałacu.

 

 

 

 


 

12 czerwca 2016 – recital fortepianowy Aleksandry Janusz, niezwykle utalentowanej uczennicy ZPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie, w którego programie znalazły się utwory F. Chopina, K. Szymanowskiego i S. Rachmaninowa. Młoda pianistka ma w dorobku tak dużo nagród na krajowych i zagranicznych konkursach, że można by obdzielić wielu. Ostatnie sukcesy to: w 2015 r. na Ogólnopolskim Konkursie „Od Bacha do Szymanowskiego” – II nagroda i 2 specjalne za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha i najlepsze wykonanie utworu K. Szymanowskiego; w 2016 jako finalistka XI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Narvie w Estonii otrzymała nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu F. Chopina. Ma też liczne osiągnięcia w muzyce kameralnej. W Sannikach poza recitalem zagrała ze szkolnymi koleżankami: Zofią Szlachcikowską – skrzypce i Agnieszką Kiljan – wiolonczela. Młode artystki razem z powodzeniem koncertują i zdobywają nagrody. Rok 2016 przyniósł im: I nagrodę na Sochaczewskich Spotkaniach Kameralnych, I nagrodę na III Ogólnopolskim Forum Muzyki Kameralnej, 3 nagrody specjalne, w tym Nagrodę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To muzyczne spotkanie, prowadzone przez Aleksandrę Głowacką (przewodniczącą Koła TIFC) i Aleksandrę Liberacką ( z ECA) zapoczątkowało cykl 6 koncertów muzyki klasycznej w plenerze (w muszli koncertowej). Organizatorzy: ECA w Sannikach, TIFC w Warszawie z sannickim Kołem TIFC.

 

Recital Aleksandry Janusz 

 

Aleksandra Janusz, Zofia Szlachcikowska i Agnieszka Kiljan 

 

Trio z Aleksandrą Liberacką i Aleksandrą Głowacką 


 

 

5 czerwca 2016 – „ Koncert ballad” w wykonaniu Moniki Quinn (fortepian) i Arkadiusza Nadera (recytacja). Monika Quinn jest asystentką w klasie fortepianu prof. Jastrzębskiej – Quinn na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie ( wcześniej ukończyła tę uczelnię z wyróżnieniem), laureatką wielu konkursów ( m. in. I nagroda i nagroda specjalna na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Carlet w Hiszpanii; III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Chopin in Memoriam” w Warnie), pianistką koncertującą w kraju i poza jego granicami. W Sannikach zagrała ballady F. Chopina, J. Brahmsa i J. Zarębskiego. Arkadiusz Nader – aktor Teatru Ateneum w Warszawie, znany szerszej widowni z TV, a w szczególności z roli w serialu „Ranczo”- czytał z „Księgi Ballad angielskich i szkockich”, poezję R. M. Rilkego i Urszuli Kozioł. Gościliśmy też prof. Annę Jastrzębską – Quinn. Przed koncertem Monika Gadzińska z ECA poprowadziła promocję książki „Niepokorna”, z udziałem bohaterki Wandy Gołębiewskiej i autora Leszka Skierskiego. Po koncercie wernisaż wystawy „Ono”. - Subiektywne spojrzenie na dziecko malarki Anny Leo Chojnackiej (z Warszawy, absolwentka ASP w Łodzi). Organizatorzy: ECA w Sannikach, TIFC w Warszawie i sannickie Koło TIFC.

 

Monika Quinn 

 

 

 

 

 

 

 


 

8 maja 2016 – Koncert dedykowany pamięci Henryka Sienkiewicza w 170 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci. - Naszego klasyka piszącego ku pokrzepieniu serc, wielbionego przez pokolenia rodaków, pierwszego laureata Nagrody Nobla, honorowego obywatela Lwowa. Nie mogło zabraknąć fragmentów Trylogii i aktora znanego z filmowej wersji tego dzieła. Udało nam się zaprosić Magdalenę Zawadzką znaną m. in. z roli Basi Wołodyjowskiej w filmach „Pan Wołodyjowski” i „Przygody pana Michała”, która przypomniała fragmenty właśnie tej części Trylogii. Lwowskie Trio Fortepianowe - w składzie Natalia Rewakowicz (fortepian), Kateryna Poteriajewa (skrzypce) i Olga Szutko (wiolonczela) – zaprezentowało wybrane „Dumki” Antoniego Dworzaka oraz Trio g-moll op. 8 nad którym Fryderyk Chopin pracował w Sannikach. Po koncercie, jak zwykle, wernisaż wystawy. Tym razem malarstwo art. plast. Janusza Błaszczaka z Warszawy. Artysta prezentował swoje prace m. in. w warszawskiej Zachęcie, w Nowym Jorku, Johannesburgu, Hannoverze. Majowe wydarzenie cieszyło się ogromnym powodzeniem. Organizatorzy: ECA w Sannikach, TIFC w Warszawie i sannickie Koło TIFC.

 

 Lwowskie Trio Fortepianowe. Foto - K. Sobociński

 

 Wernisaż wystawy Janusza Błaszczaka. Foto - K. Sobociński

 

 Artyści i organizatorki majowego wydarzenia

 


 

 3 kwietnia 2016 – Koncert na cztery ręce w wykonaniu Khalisy Humetskiej i Feliksa Matskulyaka oraz interesujące słowo Adama Rozlacha o muzykach i wykonywanej muzyce. Po koncercie wystawa „Porwanie Europy” wybitnego malarza Eduarda Nikonorova. Artyści są Ukraińcami, oczywiście poza dziennikarzem muzycznym A. Rozlachem, znanym z programów muzycznych PR i z komentowania w TVP Kultura Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im F. Chopina w Warszawie. K. Humetska (absolwentka AM we Lwowie) oprócz koncertowania na Ukrainie, w Austrii, w Niemczech i Polsce, jest cenionym pedagogiem. F. Matskulyak (b. student pani prof. w AM we Lwowie i absolwent Konserwatorium Wiedeńskiego) mieszka w Wiedniu, jest pedagogiem, organistą przy Królewskiej Kaplicy w Schonbrunn i kościele ST. Severin, koncertuje. Licznie zgromadzonym widzom duet zaprezentował utwory F. Schuberta, F. Chopina, I. J. Paderewskiego, J. Brahmsa.
Wernisażowi towarzyszyła promocja albumu „Cave, cave, Deus videt, Eduard Nikonorov” autorstwa dr Iwony Mikołajczyk, który ułatwia zrozumienie artystycznego kodu prac Nikonorova i znaczeń jego elementów. Artystom towarzyszyło wielu ważnych gości - przedstawiciele Ambasady Ukrainy, rodziny Pruszaków, Fundacji Romaniszyn.  

 

 Adam Rozlach, fot. K. Sobociński

 

 Duet na tle obrazu Nikonorowa, fot. K. Sobociński

 

 Promocja albumu przez dr I. Mikołajczyk. Z prawej str. E.Nikonorov, fot. K. Sobociński

 

 Wspólne zdjęcie, po wręczeniu kwiatów, fot. K.Sobociński

 

 


  6 marca 2016 – recital chopinowski w wykonaniu prof. Marii Koreckiej – Soszkowskiej i poezja w interpretacji wybitnego aktora Wiesława Komasy. Gości powitał tym razem Waldemar Szymski wicedyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach, artystów przedstawiała Aleksandra Głowacka – przewodnicząca sannickiego Koła TiFC. Obok brawurowo wykonanych znanych Preludiów, Walców, Andante spianato i Wielkiego Poloneza Es – dur op.22 widzowie wysłuchali wybranych utworów ks. J. Twardowskiego, K. Wojtyły, C. K. Norwida, I. Gałczyńskiego, J. Wittlina, T. Różewicza i ks. Józefa Tischnera. Wytrawni artyści prezentowali utwory z pamięci, co widownia bardzo doceniła. Było wielkie wzruszenie, brawa i komplementy. Niespodzianką dla widzów było odczytanie wiersza Daniela Ratza z Płocka – plastyka i poety, człowieka wielu talentów, którego wystawa „Madonny, Matki, kwiaty, poezje i ornamenty” zagościła w pałacu na miesiąc.

 

 Maria Korecka - Soszkowska, fot. K. Sobociński

 

Wiesław Komasa, fot. K. Sobociński 

 

 


 1 marca 2016 – koncert „W hołdzie Chopinowi” 

 


 

 /fot. J. Róg/

 

 


  21 lutego 2016 – Spektakl „Z obłoków na ziemię” – z pięknymi, mądrymi tekstami wielkich osobowości ks. Jana Twardowskiego, którego postać była tu przywołana, Jana Pawła II, Bolesława Leśmiana i Jana Nowickiego. Rozmowa z Bogiem dotykająca tak ważkich problemów jak przemijanie, wiara, miłość… Wystąpił znakomity aktor Jan Nowicki – znany z wielkich kreacji filmowych ( „Wielki Szu” w reżyserii S. Chęcińskiego, „Magnat” F. Bajona, „Historia kina w Popielawach” J. J. Kolskiego, „Trzecia część nocy” A. Żuławskiego i wielu innych) oraz teatralnych w sztukach W. Szekspira, F. Dostojewskiego, S. Wyspiańskiego, F. Kafki, S. Mrożka… Oryginalną muzyką i śpiewem dopełnili Cezary Chmiel (instrumenty klawiszowe) i Marek Stryszowski (saksofony, flet prosty). Po wzruszającym spektaklu spotkanie z malarką Renatą Wojnarowicz z Piły i jej barwnymi pracami spiętymi tytułem „Moje podróże”.

Widzowie z sali głównej, fot. M. Gadzińska


Marek Stryszowski, Jan Nowicki i Cezary Chmiel z organizatorkami, fot. J.Róg


Renata Wojnarowicz z dyrektor ECA Moniką Patrowicz i przewodniczącą Koła TiFC A.Głowacką, fot. J. Róg

 


 

 Koncerty rok 2015

Harmonogram Koncertów

 


22 lutego 2015 – koncert laureatów Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” Jekateriny Drzewieckiej i Iriny Krasaviny oraz aktorki Katarzyny Herman. Dedykowany pamięci Fryderyka Chopina w 205 rocznicę urodzin. Uczczono również chwilą ciszy zmarłego w lutym Włodzimierza Chećko, zasłużonego członka sannickiego Koła TiFC, współpomysłodawcę i współtwórcę „Ośrodka Chopinowskiego” w Sannikach, honorowego obywatela Sannik. Zgromadzeni byli pod wrażeniem kiedy występowały młode, utalentowane pianistki, docenione na wielu estradach, konkursach i festiwalach. Dominował repertuar chopinowski. Natomiast poezja i proza to impresje włoskie – wybrane i ciekawie zaprezentowane przez warszawską aktorkę Katarzynę Herman. Wystawa również we włoskim klimacie – „Wenecja w karnawale i nie tylko…” – malarstwo Reginy Balinow z Warszawy.


Jekaterina Drzewiecka, fot. M. Andrzejczyk

1 marca 2015 – z ogromną przyjemnością gościliśmy po latach doskonałą klawesynistkę Elżbietę Stefańską oraz uroczą aktorkę i wokalistkę Olgę Bończyk
. Poprzedni recital Pani Profesor w Sannikach odbył się w 2005 roku, podczas uroczystości nadania imienia Haliny Czerny - Stefańskiej sali koncertowej w Pałacu. Marcowy koncert organizatorzy dedykowali pamięci wybitnej pianistki Haliny Czerny – Stefańskiej, która gościła w Sannikach jedenastokrotnie, mimo aktywnego życia artystycznego. W to niedzielne popołudnie dominowała muzyka przedchopinowska, m. in. K. Ogińskiego, M. Szymanowskiej, D. Scarlattiego. Olga Bończyk zaś uraczyła wszystkich poezją miłosną H. Poświatowskiej i K. I. Gałczyńskiego. Swoje malarstwo prezentował art. plast. Ryszard Kowalewski z Gdańska. Wystawa pt. „Moje góry”,bo autor jest profesjonalnym alpinistą.


Elżbieta Stefańska przy pięknym klawesynie,fot. M. Andrzejczyk


Olga Bończyk, fot. M. Andrzejczyk

3 marca – występy uczniów Szkoły Muzycznej w Gąbinie „ W hołdzie Chopinowi”. Koncert odbył się w sali koncertowej Europejskiego Centrum Artystycznego (Pałac) w Sannikach – dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach. Zaprezentowało się 16 uczniów, niektórym akompaniowali nauczyciele (instrumenty: fortepian, klarnet, skrzypce, saksofon, akordeon, gitara oraz wokal).


W hołdzie Chopinowi, fot. G. Sarzała

12 kwietnia 2015 – Pieśni Romantyczne w wykonaniu Lilianny Zalesińskiej (sopran) i Piotra Szymanowicza (fortepian) oraz wystawa „W słońcu malowane” Marii Dziopak (wernisaż), w połączeniu ze słońcem za oknami sannickiego Pałacu, wprowadzały nastrój wiosennego optymizmu. Duet, działający na polskich i zagranicznych scenach od 10 lat, w Sannikach zaprezentował pieśni F. Chopina, F. Schuberta, F. Liszta i R. Schumanna. Plastyczka, z dorobkiem wielu podróży i wystaw po świecie – barwne pejzaże nie tylko z Europy. Był też czas na dłuższe miłe spotkanie uczestników z artystami.


fot. M. Andrzejczyk


fot. J. Róg

17 maja 2015 – repertuarowo i wykonawczo koncert należał do panów: muzyka Fryderyka Chopina w lirycznym wykonaniu Filipa Wojciechowskiego, poezja Ks. Jana Twardowskiego (w tym roku 100 rocznica urodzin) interpretowana przez Cezarego Żaka i niezwykle barwny pejzaż mazowiecki na obrazach Wojciecha Witkowskiego
. Można było również zobaczyć portrety Chopina namalowane przez młodzież podczas warsztatów prowadzonych w maju przez Wojciecha Witkowskiego. Było tłumnie (widzowie siedzieli w dwóch salach). Serdeczna atmosfera i duchowa uczta. Gościliśmy również Marię Królikowską – Mitra z Francji, która dała się poznać jako propagatorka wielkiego kompozytora w działaniach plastycznych, a ostatnio i filmowych, prowadzonych z młodzieżą we Francji i w Polsce.


fot. J. Rógfot. J. Rógfot. J. Róg

14 czerwca 2015 – Koncert „Skrzypce Chopina” w wykonaniu uznanych muzyków jazzowych Macieja Strzelczyka (skrzypce) i Jarosława Małysa (fortepian), recytacja popularnej aktorki Barbary Bursztynowicz oraz wystawa „Pejzaż okoliczny” Michała Godlewskiego. Utwory Chopina zaaranżowane jakby kompozytor był skrzypkiem, gdyby skrzypce odgrywały główną rolę lub były traktowane na równi z fortepianem. Do tego jazzowa improwizacja. Melodyjnie, pięknie, bardzo podobało się publiczności. Wiersze, wręcz poetyckie szlagiery, m. in. Kochanowskiego, Mickiewicza, Norwida, Tuwima, Poświatowskiej Barbara Bursztynowicz recytowała z pamięci, czym zachwyciła zebranych. Pejzaż Podlasia w malarstwie Michała Godlewskiego z Sokołowa i spotkanie z artystą. Niezwykle miłe, serdeczne było to spotkanie w sannickim Pałacu. Do tego wspomnieć trzeba spacery po parku przy pięknej pogodzie i pyszne słodkości w nowo otwartej kawiarence.


14.VI.2015, fot J. Róg


fot. M. Gadzińska


fot. M. Gadzińska

5 lipca 2015 – długo oczekiwana w Sannikach Maria Pakulnis, doskonale w Sannikach znany Edward Wolanin oraz od lat współpracująca z GOK i Kołem TiFC Halina Płuciennik. Pianista, który w dorobku ma wiele osiągnięć i dysponuje rozległym repertuarem, w sannickim Pałacu zagrał utwory Chopina. Doskonała aktorka, laureatka Wielkiego Splendora, zaprezentowała wybrane wiersze Ludmiły Marjańskiej oraz Emily Dickinson. Wystawa/ wernisaż „Moje Mazowsze” – tym razem uroki Mazowsza w pejzażach fotograficznych Haliny Płuciennik. Niech żałują ci, którym nie udało się dotrzeć z powodu wakacyjnych wyjazdów.


Artyści z wicedyrektorem ECA Waldemarem Szymskim, fot. K.Sobociński


fot. K. Sobociński

2 sierpnia 2015 – koncert wpisany w doroczne wydarzenie - „Niedzielę Sannicką” (47 edycja), połączoną w bieżącym roku z III Turniejem Rycerskim „Na Dworze Księcia Siemowita”. Za fortepianem zasiadł Kazimierz Gierżod – zasłużony pianista i pedagog, prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Poezję prezentował, Jerzy Zelnik - popularny już od swych czasów studenckich dzięki tytułowej roli w filmie „Faraon”, czy znakomitej późniejszej grze w „Dziejach grzechu”, „Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny”, „Medei”… (utwory m. in. Z. Herberta, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej). Wystawa grafik z Płockiej Galerii Sztuki. Uczestnicy mieli wiele innych atrakcji, jak liczne kiermasze, koncerty estradowe w muszli, warsztaty turniejowe...


fot. J. Mroczek


Kazimierz Gierżod i Jerzy Zelnik, fot. J. Mroczek


6 września 2015 – Rinko Kobayashi w repertuarze chopinowskim i Daniel Olbrychski z poezją Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Tuwima i Iwaszkiewicza. Wielkie uznanie słuchaczy/ widzów za profesjonalizm, mistrzowskie wykonanie. Zawsze obecność tych artystów w Sannikach była gwarancją wielkich przeżyć, bo są dużego formatu. Artystka dawała recitale i grała z orkiestrami w wielu krajach świata, m. in. w Weil Hall w Carnegie Hall w Nowym Yorku. Jako pierwsza w Polsce za nagrania muzyki klasycznej zdobyła „Złotą Płytę i „Platynową Płytę”. Daniel Olbrychski w ankiecie dziennika „Polska”, współpracującego z „Timesem”, został uznany za najważniejszego polskiego aktora wszechczasów. Stworzył wielkie role teatralne: Hamlet, Otello, Makbet, Beniowski. Grał w ponad stu filmach – polskich, niemieckich, francuskich, węgierskich, czeskich, rosyjskich, amerykańskich. Niezapomniane kreacje w „Ziemi obiecanej”, „Brzezinie” „Pannach z Wilka” A. Wajdy, „Blaszanym bębenku” V. Schlondorffa (zdobył Oskara) i wielu innych obrazach. Przed prezentacjami tych artystów wystąpiły młode artystki Japonki – Ayako Ozaki (skrzypce) i Kawori Okuzumi (fortepian). Zagrały dwie japońskie piosenki kompozytorów Armano Masamicza i Narity Tamezou w opracowaniu A. Masamicza. Wystawa fotograficzna „Polska widziana oczami Japończyka” Shigemi Yamahiry. Wydarzeniu patronowała Ambasada Japonii i Sanniki gościły ambasadora Japonii Makoto Yamanaka z małżonką. Gościliśmy również Alberta Grudzińskiego i Aleksandra Pruszaka. 


06.09.2015 Rinko Kobayashi, ambasador Japonii Makoto Yamanaka z małżonką i Daniel Olbrychski, fot.J.Róg


6.09.2015 - artyści i organizatorki, fot. J.Róg


fot. Jola Róg z ECA


Wernisaż - z prawej Shigemi Yamahira zrodziną, fot. J. Róg

27 września 2015 – w sannickim Pałacu odbył się koncert w ramach Festiwalu „W krainie Chopina. Wystąpił Adam Mikołaj Goździewski - reprezentant Polski na XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncert poprowadził Mariusz Dżyga - pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu, muzyk, pedagog, animator kultury i społecznik. Młody pianista, który obecnie jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie prof. Joanny Ławrynowicz, zachwycił swą grą. Była prośba o bisy, gratulacje i życzenia zwycięstwa w tym prestiżowym konkursie. Adam Goździewski jest już wielokrotnym laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Występował w wielu ważnych miejscach w Polsce. Koncert w Sannikach pod patronatem Wójta Gminy Sanniki Gabriela Wieczorka. Organizatorzy: Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego, Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach.


Fot. K. Sobociński


Fot. K. Sobociński


Fot. K. Sobociński

20 września 2015 - „Kinga Rataj -Koncert Fado” wśród sannickich wydarzeń. Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach zaprosił na kolejne spotkanie z cyklu imprez narodowych (organizowane od 1986 roku), tym razem portugalskie. Te melancholijne pieśni o miłości i tęsknocie, o smakach życia, odzwierciedlają wiarę Portugalczyków w przeznaczenie, dominację duszy i serca nad rozumem. Są dumą i narodowym skarbem Portugalczyków, wpisane zostały przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa. W Sannikach prezentowane były przez artystów z Krakowa: Kinga Rataj – śpiew, Marek Gazela – fortepian i Martin Złotnicki – gitara klasyczna, którzy urzekli zgromadzoną licznie publiczność. Kinga Rataj była odkryciem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 2006 roku, gdzie zdobyła Główną Nagrodę oraz Nagrodę Prezesa TVP za Najciekawszy Debiut. Jest laureatką wielu festiwali piosenki. W ubiegłym roku zachwyciła jury i publiczność programu „Must Be The Music. – Tylko Muzyka”. Po koncercie degustacja portugalskiego wina.  


Koncert Kinga Rataj - Fado - 20.IX, fot. A. Nowakowska


Artyści z Aleksandrą Głowacką oraz Marzeną Andrzejczyk i Anną Wojciechowską z GOK, fot. M. Perlikowski

3 października 2015 – koncert „Przetańczyć całą noc” w wykonaniu zespołu wokalno – instrumentalnego Artes Ensemble. Sopranistka Maria Antkowiak, wiolonczelistka Małgorzata Janaszek, pianista Andrzej Janaszek wprowadzili uczestników w świat operetki, prezentując przeboje tego gatunku, wprowadzając słowem i strojami na arystokratyczne salony. Były słynne wiedeńskie walce, węgierskie czardasze, muzyka hiszpańska i rytmy musicalowe. Koncert ufundowało Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina z okazji Dnia Seniora. Uczestniczyli członkowie Klubu Seniora „Tęcza” działającego w sannickim GOK i współpracujące z nim kluby z Żychlina, Bielska i Oporowa oraz inni seniorzy.


Maria Antkowiak, Małgorzata Janaszek i Andrzej Janaszek,fot. J. Róg


Artyści z Moniką Patrowicz i Aleksandrą Głowacką, fot. J.Róg

17 października 2015 – Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach świętowało Jubileusz 10 lat instytucji. Przy tej okazji wymieniono ważne osoby w sannickiej chopinowskiej sprawie z lat70. i początku 80.: Wiktora Zina, Jerzego Waldorffa, Wiktora Weinbauma, Ryszarda Mąkę, Włodzimierza Chećko, Jana Geislera z Kołem TiFC, ówczesnego naczelnika Henryka Podsiadłego. Obecny wójt wspomniał o wkładzie kolejnych wójtów, podkreślił pracę ówczesnego dyrektora PGR Ryszarda Mąki. Wśród osób, którym dziękowała dyrektor ECA Monika Patrowicz z tej okazji za współpracę i znaczący wkład znalazła się Aleksandra Głowacka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach i przewodnicząca Koła Towarzystwa im. F. Chopina. Dla tego miejsca, sannickich koncertów szczególne zasługi ma Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Poczynając od Wiktora Weinbauma zaangażowani byli kolejni dyrektorzy Albert Grudziński i Antoni Grudzińscy oraz pracownicy TiFC przez lata; Barbara Niewiarowska, Teresa Bojarska, Krystyna Ciura, Jacek Kowalski, Berenika Jozajtis i inni. O wkładzie merytorycznym wiele napisano w wydaniu „25 lat koncertów chopinowskich w Sannikach 1981 – 2005” (autorka Barbara Niewiarowska, wydawca Pałac w Sannikach, Warszawa, maj 2007). Pamiętamy również o pomocy finansowej przy koncertach, ufundowaniu (na wniosek Koła TiFC) tablicy „Sala koncertowa im. Haliny Czerny – Stefańskiej”, użyczeniu na całe lata fortepianu firmy Stainway i innej ważnej pomocy. Gminny Ośrodek Kultury również jest przy organizacji koncertów od początku. Zbliża się jubileusz 40 lat Koła TiFC i sannickich koncertów, będzie więc kolejna okazja do wspomnień. W dniu jubileuszu otwarto w Pałacu/ ECA wystawę „Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów i Dziewulskich”. ECA zaprosiło również na koncert zespołu Krzysztof Kiljański Trio i do zwiedzania odrestaurowanego obiektu.


Dyrektor Monika Patrowicz z wyróżnionymi ECA, fot. M.Andrzejczyk


Podziękowanie Aleksandrze Głowackiej, fot. M. Andrzejczyk


W imieniu instytucji samorządowych A. Głowacka i D. Wachowicz składają gratulacje, fot. J.Róg


Aranżacja saloniku Dziewulskich na podstawie fotografii z lat 30. XX w.

18 października 2015 – koncert „Wariacje z Chopinem”, podczas którego Michał Drewnowski nie tylko grał popularne chopinowskie utwory, ale też wcielił się w rolę Fryderyka Chopina. Wywiad z kompozytorem (z zaświatów, ale swojskim, nawet dowcipnym) przeprowadziła Magdalena Drewnowska (współczesna nam rozmówczyni). Rozmowa, w której poruszano wiele spraw – koncertowania, przyjacielskich stosunków, miłości, pieniędzy, pobytu w Sannikach…, ukazywała nam Chopina z innej perspektywy. Michał Drewnowski jest asystentem na Wydziale Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Bacewiczów w Łodzi, koncertował w wielu krajach europejskich jako solista, kameralista i z orkiestrami. Jego żona Magdalena (opracowała ten wywiad) wcześniej była związana z Teatrem Polskim w Szczecinie i Teatrem Powszechnym w Łodzi, aktualnie najczęściej udziela się w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Koncert poprzedziła promocja książki Piotra Witta „Przedpiekle sławy Rzecz o Chopinie”. Po koncercie odbył się wernisaż wystawy „Barwy natury” gobeliny i rysunki Elżbiety Kanieckiej – Siegoczyńskiej z Warszawy, doświadczonej artystki (Absolwentka warszawskiej ASP - Wydział Malarstwa, dyplom w Pracowni Tkaniny Artystycznej). Zachwycały piękne gobeliny oraz wykonane piórkiem rysunki drzew misterne jak koronka.


Magdalena Drzewiecka i Michał Drzewiecki, fot. W. Noworyta


18X Artyści z organizatorami, fot. W. Noworyta


Elżbieta Siegoczyńska, fot. J. Róg


Otwarcie wystawy Elżbiety Kanieckiej-Siegoczyńskiej, fot. J. Róg


Koncerty rok 2014
 

 
19 stycznia 2014 - Koncert "Karnawał z Chopinem: Przetańczyć całą noc" z udziałem Zespołu "Artes Ensamble" w składzie: Beata Gramza (sopran), Małgorzata Janaszek (wiolonczela) i Andrzej Janaszek (fortepian). Koncert rozpoczął dostojny "Polonez brillante op.3 i dwie pieśni F. Chopina, a po nich oczarowały słuchaczy salonowe walce, węgierskie czardasze, hiszpańskie flamenko, argentyńskie tango... Przeboje operetkowe i musicalowe J. Straussa, E.Kalmana, F. Lehara, V. Montiego, G.Bizeta, N.Dostala, A.Lary, J. Gade, F. Loewe. Czaru dodały piękne stroje z epoki (panie przebierały się kilkakrotnie). Wykonania szczecińskiego zespołu godne uznania, uhonorowane stojącą owacją. Artyści to soliści oper i filharmonii, nagradzani na konkursach i festiwalch, z powodzeniem koncertujący na scenach muzycznych i teatralnych w Polsce i za zachodnią granicą.


Beata Gramza, Małgorzata i Andrzej Janaszek, fot. M. Andrzejczyk


Artyści i organizatorzy, fot. M. Jelec

Towarzysząca wystawa: Daniel Pielucha Nadrealizm polski - Malarstwo olejne w stylu surrealizmu z cechami świadczącymi o odrębności naszej kultury. Uznany artysta, po krakowskiej ASP.


Wernisaż wystawy Daniel Pielucha - Nadrealizm polski - malarstwo, Monika Patrowicz i Marcin Jelec z ECA, fot.M. Andrzejczyk


11 lutego 2014 - koncert Jose Ricardo Diaza i Hugo Schulera - laureatów I Krajowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Buenos Aires. Pod Honorowym Patronatem Ambasady Republiki Argentyny. Utalentowani, muzycznie wykształceni artyści z Argentyny. Laureaci wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych.

Artyści, goście z ambasady i organizatorzy

W programie koncertu dwanaście etiud F. Chopina, "Verano Porteno" Astora Piazzolli i "Wariacje Golbergowskie" J. S. Bacha. Uczestnikami była głównie młodzież szkolna z Sannik. Gościliśmy z Ambasady attache administracyjnego Pana Alejandro O. Tapia z żoną i synem oraz Panią Martę Jordan odpowiedzialną za sprawy kulturalne. Kontakty z Ambasadą były nawiązane przed laty, m.in. pamiętne spotkanie narodowe "Argentyńskie rytmy".


23 lutego 2014 - koncert poświęcony pamięci Fryderyka Chopina z okazji 204 rocznicy urodzin. Grali laureaci VI Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic" w Sanoku Alina Andriuti z Rumunii i Ivan Shemchuk z Ukrainy, listy Chopina do przyjaciół czytała znana aktorka Maria Gładkowska.

Alina Andriuti i Ivan Shemchuk, fot.M.Andrzejczyk

Młodzi artyści urzekli widzów doskonałą techniką i grą pełną uczucia, Maria Gładkowska była doskonała w oddaniu stanu ducha i miłości kompozytora do T. Wojciechowskiego, J. Fontany, D. Potockiej.

Maria Gładkowska, fot.M.Andrzejczyk

Muzyczne utwory to m.in. etiudy op. 25 F. Chopina, M. Ravela Gaspard de la Nuit I. Ondine oraz zagrane na cztery ręce walce i Tańce węgierskie J. Brahmsa. Koncert otworzył wicedyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego Krzysztof Głowacki, na którego propozycję uczczono chwilą ciszy pamięć pomordowanych na Ukrainie, podczas ostatnich wydarzeń. Artystów przedstawiła Aleksandra Głowacka - dyrektor Ośrodka Kultury i przewodnicząca Koła TiFC.

Otwarcie i prezentacja artystów - Aleksandra Głowacka i Krzysztof Głowacki, fot. M.Andrzejczyk

Po koncercie otwarcia wystawy ekslibrisów o tematyce chopinowskiej artystów polskich i zagranicznych dokonał Marcin Jelec - główny specjalista z ECA.

6 kwietnia - wydarzenie (koncert i wernisaż) w sannickim Pałacu dedykowane pamięci Oskara Kolberga z okazji 200 rocznicy urodzin i Roku Kolbergowskiego.
Wystąpił Zespół Polski Marii Pomianowskiej w składzie: Katarzyna Kamer, Paweł Betley i Hubert Giziewski z programem „U źródeł muzyki Fryderyka Chopina – Chopin na ludowo”.


Zespół Polski Marii Pomianowskiej 6.IV.2014, fot. M. Perlikowski

Zespół zaprezentował mazurki Chopina zaaranżowane na instrumenty ludowe oraz dawne pieśni i tańce z Mazowsza - kujawiaki, mazury, oberki i polki. Interesujące było instrumentarium: fidel płocka, suka biłgorajska, flety, fujarki i akordeon.

Po koncercie odbył się wernisaż wystawy „Rzeźbiarze ludowi w hołdzie Chopinowi”, na której swoje prace zaprezentowali m.in. Tadeusz Kacalak, Antoni Kamiński, Jerzy Żandarowski, Andrzej Cichoń, Józef Stańczyk, Jan Szymański, Artur Matusiak, Józef Marciniak, Sławomir Suchodolski, Jarosław Gorzelak, Romuald Olesiński, Dorota Stanicka.
Organizatorzy wydarzenia: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, sannickie Koło TiFC, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach.


Rzeźbiarze w hołdzie Chopinowi IV 2014, fot. Marek Perlikowski


wystawa rzeźby IV 2014, fot M. Perlikowski


1 czerwca - uczestnicy koncertu dowiedzieli się o związkach Fryderyka Chopina z Adolphe Gutmannem (jego uczeń, pianista, kompozytor, kopista utworów Chopina). Spotkanie rozpoczęło się wywiadem przeprowadzonym przez muzykologa prof. Zbigniewa Skowrona z muzykolog Ewą Sławińską - Dahlig, autorką książki "Adolphe Gutmann ulubiony uczeń Chopina" (członkini naszego Koła TiFC!).

Czerwiec 2014, fot. M.Perlikowski

Recital chopinowski pięknie wykonała Karolina Nadolska - utalentowana pianistka
, która koncertowała w wielu krajach Europy oraz w USA, Argentynie, Australii, Japonii, Tunezji, zdobywczyni wielu czołowych nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych, asystentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie w mistrzowskiej klasie prof. Piotra Palecznego.

Karolina Nadolska, fot. M. Andrzejczyk

Listy Chopina do Gutmanna prezentował Adam Ferency - znakomity aktor teatralny i filmowy
, angażowany przez znanych reżyserów, nagrodzony m.in. na Festiwalach w Gdyni, Gdańsku, Sopocie, zdobywca Wielkiego Splendora za wybitne kreacje w słuchowiskach radiowych. Aktor poprzez żonę związany jest z Dziewulskimi, ostatnimi właścicielami majątku ziemskiego Sanniki.

Adam Ferency, prof. Zbigniew Skowron, Ewa Sławińska -Dahlig

Po koncercie wernisaż wystawy, szczególnie zasłużonej w Płocku i rejonie , art. plast. Zofii Samusik -, Zaremby " Daj mi wstążkę błękitną" (prace inspirowane twórczością C. K. Norwida). Przez blisko 30 lat pracowała w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego, uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, ma także dorobek jako pedagog.

Wernisaż, fot. Marek Perlikowski

8 czerwca 2014 - wernisaż wystawy "Kopie obrazów dawnych mistrzów" Leopolda Konara. Artysta z urodzenia rzeszowianin, studia plastyczne ukończył w Gdańsku, a zamieszkał w pobliskiej gminie Iłów. Uprawia malarstwo sztalugowe, sakralne, zajmuje się konserwacją obrazów i starodruków. Kopiowanie mistrzów, wymagające talentu, żmudnej pracy i cierpliwości, to szczególne upodobanie tego artysty. Na sannickiej wystawie można było zobaczyć m.in."Błękitnego konia" Franza Marca, "Pościg wilków za saniami" Wojciecha Kossaka, "Kuszenie św. Antoniego" Sallvadora Dali.

Ewa i Leopold Konar oraz Aleksandra Głowacka, fot. K. Rączka


Kopie obrazów dawnych mistrzów, fot. A. Głowacka

6 lipca 2014 - koncert w ramach wydarzenia "Niedziela Sannicka", organizowanego w cyklu rocznym od 46 lat. Bardzo oczekiwani i doskonali artyści - Grażyna Szapołowska i Piotr Latoszyński. Pianista grał pięknie utwory Chopina, Beethovena i Scarlattiego, a znana aktorka dała się poznać z innej strony - jako pisarka i wrażliwa osoba. Czytała fragmenty autorskich książek "Ścigając pamięć" i "Poza mną". Ogromne zainteresowanie koncertem - publiczność w dwóch salach i na tarasie. Prośby o wspólne zdjęcia i autografy.

Piotr Latoszyński, fot. J.Róg


Grażyna Szapołowska, fot. J.Róg

Wernisaż wystawy " Grające i tańczące" Justyny Majewskiej z Warszawy - malarki, graficzki, ilustratorki, scenografki. Obrazy pełne soczystych barw, ruchu, pozytywnej energii, w klimacie baśni.

Wernisaż wystawy Justyny Majewskiej, fot. J.Róg

13 lipca 2014 - po wysłuchaniu znanych piosenek Czesława Niemena, prezentowanych w muszli koncertowej (w ramach projektu ECA), uczestnicy spotkali się w pałacowej oranżerii ze Zbigniewem Mieruńskim z Gołdapii. Artysta w Sannikach zaprezentował prace tworzone techniką mieszaną, łączące akryl z płytą, zawierające rzeczy znalezione - stare, drewniane lub metalowe elementy. Tytuł wystawy "Album", bo obrazy, jak zdjęcia w albumie, odnoszą się do wspomnień, wrażeń, przemyśleń. Ważne w tej twórczości jest też dziedzictwo kulturowe Mazur.

Wystawa Album, fot. P. Statkiewicz


13 lipca 2014, fot. P. Statkiewicz


13 lipca 2014, fot. P. Statkiewicz3 sierpnia 2014 - gościliśmy Aldonę Budrewicz - Jacobson, Artura Barcisia i Iwonę Nielubowicz, którzy dostarczyli wielu pięknych artystycznych wrażeń.

Aldona Jacobson, Artur Barciś, Iwona Nielubowicz z Krzysztofem Głowackim, wicedyrektorem ECA i Aleksandrą Głowacką dyrektorem GOK i przewodniczącą Koła TiFC

W programie koncertu polonezy, nokturny, mazurki, scherzo Fryderyka Chopina, tak melodyjne i bliskie oraz poezja Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego, tak trafnie ujmująca życie i śmierć. Artystom należą się gratulacje za "skrojenie" programu na miarę oczekiwań koncertowych bywalców. Aldona Jacobson przyjechała z Genewy, gdzie mieszka od trzydziestu siedmiu lat. Prowadzi klasę fortepianu w genewskim Konserwatorium Muzycznym oraz przewodniczy tamtejszemu Towarzystwu im. F. Chopina, które od 2000 r. organizuje Festiwale Chopinowskie. Pianistka ma wielkie zasługi w szerzeniu polskiej muzyki w Europie Zachodniej.

Aldona Jacobson i Artur Barciś, fot. M. Michalak

Artur Barciś znany jest z ról w teatrach warszawskich, charakterystycznych ról filmowych, nawet tych drugoplanowych - choćby z "Dekalogu" Kieślowskiego czy filmu "Dwa księżyce" w reż. A. Barańskiego, seriali "Ranczo" i "Miodowe lata", dabingu, nawet reżyserii.
Art. plast. Iwona Nielubowicz na wystawie "Wyrażając siebie" zaprezentowała obrazy pełne nastroju, nawet tajemnicy.

Wernisaż wystawy Iwony Nielubowicz, fot. M. Michalak

Prawdziwa przyjemność współpracy z takimi artystami dla organizatorów - ECA, TiFC z sannickim Kołem i GOK. Wpisy Aldony Jacobson i Artura Barcisia w kronice:
"Przepiękne Sanniki, przepięknie odbudowany pałac, atmosfera wzruszająca i ten duch Fryderyka, który błąka się po parku..... Powrócę tu jeszcze na następne spotkania z Chopinem!", "DZIĘKUJĘ ZA ZAPROSZENIE WSPANIAŁE PRZYJĘCIE!".

7 września 2014 - koncert "Myśleć sercem - papieskie inspiracje" w wykonaniu Dariusza Jakubowskiego (autor koncepcji, reżyser, aktor), Katarzyny Thomas (sopran) i Piotra Szafrańca (fortepian). W programie koncertu teksty Papieża Jana Pawła II - drogowskazy na życie, dotyczące wiary, wolności, patriotyzmu, miłości i piękna oraz literatura i muzyka, które kształtowały tego Wielkiego Polaka, między innymi: teksty Sofoklesa, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego, Herberta i muzyka Bacha, Haydna, Chopina, Schuberta, Szymanowskiego, Prokofiewa. Głębokie przeżycie odbiorców, bo słowo wielkiej wagi. Reakcja publiczności po zakończeniu - najpierw kompletna cisza i nikt nie ruszył się z miejsca, po chwili brawa, prośba o jeszcze, stojąca owacja, liczne komplementy... Organizatorzy TiFC z sannickim Kołem, ECA i GOK w Sannikach.


fot.M.Andrzejczykfot.M.Andrzejczykfot.M.Andrzejczyk


19 października 2014 – Było romantycznie i w myśliwskim duchu. Prof. Bronisława Kawalla jak zwykle doskonale zaprezentowała utwory Fryderyka Chopina, a „Łowy” według Adama Mickiewicza Alicja Jachiewicz – Szmidt i Stefan Szmidt. Widzów urzekła interpretacja, ale także fakt prezentowania z pamięci, w czym niedoścignieni są artyści z dużym stażem. Zespół Muzyki Myśliwskiej im. Marcina Kamińskiego Okręgowej Rady Łowieckiej w Płocku sygnałami myśliwskimi rozpoczął koncert, zaprosił na wernisaż wystawy „Knieją inspirowane” Wiesława Pańczaka z Ostródy i Mirosława Szunia z Żar oraz na poczęstunek (z pieczonym dzikiem) przygotowany przez Radę Okręgową PZŁ. Szczególna atmosfera, którą tworzyli artyści, publiczność i organizatorzy.


Gra Bronisława Kawalla, fot. M.Andrzejczyk


koncert 18.X - Bronisława Kawalla oraz Alicja i Stefan Szmidtowie, fot. M.Andrzejczyk


Wernisaż, fot. J.Róg

16 listopada 2014 – włoskie spotkanie z cyklu imprez narodowych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury z różnymi partnerami od lat 80. Tym razem z ECA, TiFC i sannickim Kołem TiFC. Pieśni neapolitańskie w pięknym wykonaniu znanego barytona Wiesława Bednarka, studenta II roku AM w Bydgoszczy Aleksandra Kamedulskiego, legendy polskiego akompaniamentu Andrzeja Płonczyńskiego, wspaniałego skrzypka i kompozytora Tadeusza Melona. Do tego interesujący komentarz pana Bednarka o wykonywanych utworach. Zainteresowanie było tak duże, że organizatorzy nie mogli przyjąć wszystkich, którzy chcieli przyjechać na ten oczekiwany koncert, nie starczyło miejsc w dwóch pałacowych salach. Stojąca owacja, prośby o bisy i liczne komplementy odzwierciedlały zadowolenie publiczności. Artyści z kolei komplementowali sannickich melomanów. Włoski klimat podtrzymywał też wernisaż wystawy „Barwy Toskanii” Bożeny i Andrzeja Siewierskich z Łodzi oraz poczęstunek z włoskim winem serwowanym przez artystów i włoskim daniem, przygotowanym przez panie z kół gospodyń wiejskich.


Aleksandra Głowacka (dyr. GOK i przewodnicząca Koła TiFC) i Monika Patrowicz (dyr. ECA)


Andrzej Płonczyński, Aleksander Kamedulski, Tadeusz Melon, fot. M.Michalak


Śpiewa Wiesław Bednarek, fot. M. Michalak


Wernisaż Barwy Toskanii, fot. M. Andrzejczyk


7 grudnia 2014 – koncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu Grzegorza Wilka (śpiew) i Marcina Tywoniuka (akompaniament). Wokalista znany głównie z telewizyjnego programu „Jaka to melodia”. Wcześniej był solistą i aktorem Teatru Capitol we Wrocławiu, współpracował z Leszkiem Możdżerem, Włodzimierzem Korczem, Jackiem Cyganem. Marcin Tywoniuk wcześniej grał w grupie Papa Dance, a od dwóch lat razem z Grzegorzem Wilkiem i Arkadiuszem Gałką w zespole Elektrolit. Serdeczni, spontaniczni wykonawcy, dwie sale wypełnione miłą publicznością. Z koncertem wiązała się wystawa „Boże Narodzenie i kolędnicy” z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i kiermasz ozdób świątecznych wykonanych w świetlicy szkolnej i Domu Pomocy Społecznej w Sannikach. Wspólny świąteczny czas.

 
Grzegorz Wilk i Marcin Tywoniuk, fot. M.Andrzejczyk


Wystawa z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, fot. J.Róg


fot.W.Olczak

 


 ARCHIWUM
Koncerty rok 2013

Harmonogram koncertów

24 lutego - Koncert dedykowany pamięci Fryderyka Chopina w rocznicę urodzin.
Zaprezentowali się młodzi pianiści z Ukrainy Jana Tur i Markijan Popil - laureaci Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic" w Sanoku i innych konkursów.
Grali utwory L. van Beethovena, F. Chopina, A. Skriabina. J. Bacha, J. Zarębskiego.
Fragmenty "Beniowskiego" J. Słowackiego pięknie i - ku radości widzów - z pamięci przedstawiło aktorskie małżeństwo Małgorzata Kaczmarska i Andrzej Ferenc. Bardzo sympatyczny koncert.
Wystawa malarska art. plast. Jaśka Balcerzaka z Warszawy "Fuerteventura".


Małgorzata Kaczmarska i Andrzej Ferenc, fot. Marzena Andrzejczyk

 fot. M. Andrzejczyk


3 marca - jeszcze na urodziny Chopina i ze wspomnieniem Wojciecha Siemiona.
Wystąpiło artystyczne małżeństwo Krystyna Jaskułka (fortepian) i Stanisław Jaskułka (recytacja). Pianistka jest absolwentką wrocławskiej AM, w której przez wiele lat była wykładowcą. Współpracowała też z wieloma teatrami, a obecnie pracuje w TVP jako ilustator muzyczny. Stanisław Jaskułka znany jest z serliali telewizyjnych, ale to przede wszystkim dobry aktor teatrlany, filmowy i znakomity interpretator poezji. Dobór repertu-aru (muzyka F. Chopina, wiersze C. K. Norwida, Lenartowicza, W. Szymborskiej, J. Pocka oraz cytaty Norwida) i jego prezentacja sprawiły, że atmosfera była szczególna. Artyści i odbiorcy komplementowali się wzajemnie.


Fot. Marzena Andrzejczyk


7 kwietnia – bardzo piękny, wzruszający koncert z udziałem doskonałych artystek Marii Koreckiej – Soszkowskiej, Agaty Górskiej i Doroty Stalińskiej.


fot. M. Andrzejczyk

Doskonały odbiór, niezwykła atmosfera. Profesor Maria Korecka, która jest kierownikiem Katedry Fortepianu w AM im. G.K. Bacewiczów w Łodzi oraz dr Agata Górska – prodziekan Wydziału Wokalno – Aktorskiego tej uczelni, grały nie tylko solo. Na cztery ręce zaprezentowały Wariacje D-dur F. Chopina oraz Sonatę C-dur KV 19 d W. A. Mozarta.
Świetna aktorka teatralna, filmowa, śpiewająca i pisząca wiersze tym razem wystąpiła z fragmentami „Spotkania z Fryderykiem Chopinem” – programu Marii Głowackiej na podstawie książki Wandy Chotomskiej i z autorskimi wierszami z tomików „Pożyczone natchnienie”, „Niewierny czas”, „Agape”. Scena zawładnęła widownią, ale i w drugą stronę był gorący przekaz, który skłonił artystki do wpisu w kronice koncertowej: „To miejsce magiczne… Łączy artystów i ludzi… I tłumioną codziennością wrażliwość od lat w nich budzi… Z podziękowaniem dla organizatorów i publiczności …”
Po koncercie wernisaż –Malarstwo Grzegorza Kalinowskiego – adiunkta ASP w Łodzi, z udziałem tego utalentowanego i sympatycznego artysty.


Fot. M.Andrzejczyk


19 maja - spotkanie z Chopinem i Norwidem, Marią Szraiber i Waldemarem Kownackim.

Profesor Maria Szraiber, pianistka znana na kilku kontynentach, występowała w Sannikach kilkakrotnie, zawsze jest tu goszczona z wielką sympatią, zaliczana do grona zaprzyjaźnionych artystów. Uczucia są odwzajemnione o czym świadczy wpis do pamiątkowej księgi: "Przyjazd do Sannik zawsze jest dla mnie radością! Jak zwykle wspaniałe, serdeczne przyjęcie i chłonna publiczność, spragniona muzyki. (...)". Waldemar Kownacki, aktualnie aktor Teatru Narodowego, debiutował jako wykonawca sannickich koncertów, wcześniej grał tu w przedstawieniu teatralnym. Napisał: "Koncert w Sannikach to wspaniałe przeżycie. Dziękuję. Sanniki, Chopin i Pani Profesor Maria Szraiber - to harmonia. Norwid w tym - to też jedno".


fot. M. Andrzejczyk


2 czerwca - gościliśmy Magdalenę Cwenównę i Piotra Latoszyńskiego.

Aktorka, znana ze znakomitych ról teatralnych, wykładowca w PWSFTv i T w Łodzi, w Sannikach prezentowała wiersze C.K.Norwida oraz listy F.Chopina i G.Sand. Piotr Latoszynski melodyjne utwory m.in. L.van Beethovena, W.A.Mozarta, F.Chopina, S.Rachmaninowa, K.Szymanow-skiego. Publiczność była zachwycona, oklaskiwała długo i serdecznie. Cytuję jedną z rela-cji o koncercie: "Wprost cudowny. Brak słów. Artyści niesamowici, wspaniali. Czy mogliby wystąpić już w nastepnym roku?" ( Teresa Marcinkowska z Koła TiFC).


fot. J. Róg


 

7 czerwca - Koncert podczas 45 "Niedzieli Sannickiej" (jubileuszowej), kiedy obchodzono też jubileusze: 60 lat cennej działalności Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Sanniki" (folklor regionu sannickiego, z którego czerpał Chopin) i 40 lat intensywnej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach (współorganizatora koncertów).Wystąpiły Rinko Kobayashi i Anna Chodakowska - artystki doskonałe, z ogromnym dorobkiem artystycznym i od wielu lat związane z Sannikami. Koncert odbył się w odrestaurowanym Pałacu. Tłumnie zgromadzona publiczność (brakło miejsc siedzących) z aplauzem przyjęła muzykę Chopina i fragmenty z "Fabula rasa" i "Oto" E. Stachury. Jeszcze więcej osób spacerowało po parku, udostępnionym po renowacji, pięknym.


Rinko Kobayashi i Anna Chodakowska, fot. terazGostynin.pl
Marszałek Adam Struzik, Wójt Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek, Dyr GOK i Przewodnicząca Koła Aleksandra Głowacka, Dyr ECA Monika Patrowicz, fot. terazGostynin.pl

 4 sierpnia - koncert Chopin - Muzyka - Poezja z udziałem Jerzego Romaniuka i Mirosława Baki .
Profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, pianista z ogromnym doświadczeniem grał utwory Chopina, a znakomity aktor znany z ról w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (w tym tytułowa kreacja w "Hamlecie" Szekspira) i w teatrach warszawskich oraz z licznych filmów (m. in. z "Krótkiego filmu o zabijaniu" Kieślowskiego czy "Demonów wojny wg Goi" Pasikowskiego) prezentował wybrane wiersze Tuwima, Gałczyńskiego, Herberta, Szymborskiej i Jacka Kaczmarskiego. Sala koncertowa sannickiego Pałacu była wypełniona po brzegi. Odbiorcy komplementowali artystów za dobór repertuaru i wykonania, a artyści byli zachwyceni publicznością.


Mirosław Baka i Jerzy Romaniuk, fot. J. Róg


Aleksander Pruszak przekazuje obraz na ręce wicedyrektora ECA Krzysztofa Głowackiego, fot. J.Róg

18 sierpnia - koncert w ramach Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina". Wystąpili artyści z zagranicy - skrzypaczka Henryka Trzonek z Niemiec i pianista Nasos Grozas z Grecji. Artyści wykonali m. in. preludium As-dur nr 17 op. 28 F. Chopina, sonatę c-moll op 45 E. Griega, Pieśń arabską Rimskiego - Korsakowa (z Szecherezady), Hiszpański Taniec M. de Falli w transkrypcji F.Kreislera.
W 2013 roku odbywa się IX edycja Festiwalu "W Krainie Chopina", którego organizatorem jest Towarzystwo Muzyczne im. K. Wilkomirskiego, a w Sannikach również ECA, Urząd Gminy, Koło TiFC i GOK. Wydarzeniu patronował Wójt Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek. Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje.
Koncertowi towarzyszyła wystawa Adama Pilorza "Ziemia Chełmońskiego - Dziedzictwo Przyrodnicze Mazowsza" ( współpraca ze Stowarzyszeniem Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki "Dziedzictwo" w Żyrardowie).


Henryka Trzonek i Nasos Grozas, fot. J.Róg

 

25 sierpnia - koncert Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego - w muszli w parku. Wysokiej klasy artyści - absolwenci Akademi Muzycznej w Poznaniu, wykładowcy, z dużym dorobkiem koncertowym, w 1990 r. laureaci Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych w Paryżu. Akordeony renomowanych firm włoskich zapewniają niezwykłe efekty brzmieniowe, a zróżnicowany reperuar to kolejny atut przyczyniający się do szczególnych efektów , do zachwytów publiczności. Warto było posłuchać wśród parkowej zieleni.
Organizatorzy: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina, Gminny Ośrodek Kultury, Koło TiFC i Urząd Gminy w Sannikach.


Poznański Kwintet Akordeonowy, fot. M.Andrzejczyk

13 października - Wieczór Papieski z Kapelą Góralską "Bukowiany" w sannickim Kościele zgromadził dużo uczestników. Górale z Bukowiny Tatrzańskiej i duchowni sannickiej parafii ks. prałat Stanisław Dujka i wikariusz Ireneusz Kosiorek z sentymentem wspominali Jana Pawła II, a góralska muzyka i śpiew wprowadziły pamiętany nastrój. Nie zabrakło "Nie lij dyscu, nie lij" i "Góralu cy ci nie zal"... oraz słów jakimi góralska społeczność witała ukochanego papieża podczas jego pielgrzymki. Wzruszające spotkanie.

 
Wieczór Papieski - Kapela Bukowiany i organizatorzy. Fot.M.Andrzejczyk


Kapela Góralska Bukowiany w sannickim Kościele. Fot. M.Andrzejczyk

20 października - spektakl "Obłoczni czyli sen Chopina". Burzliwy dialog między Fryderykiem Chopinem i Julianem Fontaną (sekretarzem, kopistą, wydawcą, kompozytorem i przyjacielem wielkiego kompozytora) prowadzony w zaświatach, po śmierci obu twórców. Dialog oparty na faktach, z niedawno odkrytych i opublikowanych w 2009 r., przez Magdalenę Oliferko, listach Chopina i Fontany do przyjaciół.


Chopin i Fontana. Olgierd Łukaszewicz i Henryk Talar. Fot.M. Andrzejczyk

Zmaganiom słownym towarzyszyły zmagania muzyczne klasycznego fortepianu ( muzyka Chopina i Fontany) z instrumentami dawnymi i egzotycznymi różnych narodów i plemion, jak suka fidel, sarangi, bansuri, lira korbowa, tarogato... Wspaniali wykonawcy: Olgierd Łukaszewicz (w roli Chopina), Henryk Talar (w roli Fontany), Grzegorz Walczak (twórca słuchowiska/ spektaklu), Ewa Beata Ossowska (fortepian), Maria Pomianowska (multiinstrumentalistka, wokalistka, kompozytorka) oraz Sebastian Wielądek, Gwidon Cybulski (instrumenty dawne i egzotyczne). Sala koncertowa przepełniona. Mimo niewygód z tego powodu, odbiorcy zachwyceni. Stojące owacje. Koncertowi towarzyszył wernisaż wystawy znanego symbolisty Janusza Lewandowskiego.


Olgierd Łukaszewicz, Sebastian Wielądek, Gwidon Cybulski i Ewa Ossowska. Fot. M.Andrzejczyk

 


Po koncercie Maria Pomianowska zaprezentowała egzotyczne instrumenty. Fot. M. Andrzejczyk


W obrazach Janusza Lewandowskiego tkwi tajemnica. Fot. M.Andrzejczyk

 

9 listopada - Interesujące spotkanie ze znaną etnograf Piskorz - Branekovą - w GOK.

Tematem były obrzędowości związane z odejściem człowieka w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Obok autorskiej prelekcji była też autorska audiowizualna prezentacja "Cmentarze europejskie". Zebrani uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.


Spotkanie z E.Piskorz - Branekovą, fot. M. Andrzejczyk


17 listopada - "Polscy Żydzi na wesoło" z cyklu imprez narodowych, poświęconych wybranym nacjom. Po powitaniu publiczności, wypełniającej salę, przez dyr GOK i przewodniczącą Koła TiFC Aleksandrę Głowacką, która przypomniała, że imprezy narodowe organizowane są od 1986 roku, zapalono świecę w chanukiji (świecznik na 9 świec) - Tym, Którzy Odeszli. Następnie głos miał Kabaret Derkacz ze śląskiego Rybnika. Leader Arkadiusz Dera wprowadzał w kulturę żydowską i bawił zebranych szmoncesami i dowcipami, a także - wraz z Karolem Adlerem - prezentował skecze. Julia Machoczek pięknie śpiewała piosenki wielkiej Ewy Demarczyk i brytyjskiej Zydówki Amy Winehouse, która zakończyła młode życie przez alkohol i narkotyki, ale jej piosenki stale zachwycają...


Kabaret Derkacz-17.XI.13, fot. M.Andrzejczyk

Nie zabrakło "Gdybym był bogaty" ze "Skrzypka na dachu" w wykonaniu Karola Adlera. Akompaniament i prezentacja muzyki klezmerskiej - Paweł Walt i Paweł Rus - gitary.

Towarzysząca wystawa: Ryszard Porębski malarstwo (typy żydowskie).

To było czwarte żydowskie spotkanie ze wspomnianego cyklu i na pewno nie ostatnie, bo

wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo gromadziły wielu sympatyków żydowskiej kultury.


Impreza żydowska, fot.M.Andrzejczyk


Impreza żydowska, fot.M.Andrzejczyk


14 grudnia - niezapomniany recital Michała Bajora z akompaniamentem Tomasza Krezymona, jednego z kompozytorów prezentowanych piosenek. Dominowały utwory z najnowszej płyty "Moje podróże" do tekstów Wojciecha Młynarskiego, ale pojawiały się też te najbardziej znane jak "Ogrzej mnie". Piosenkarz/aktor opowiadał o podróży przez życie i licznych wyjazdach w różne strony świata. Do każdej partii wspomnień była przypisana odpowiednia piosenka, więc ich nastrój był zmienny - nostalgia, ekspresja, radość... Pobrzmiewały rytmy nie tylko polskie, a hiszpańskie, argentyńskie, paryskie, portugalskiego fado... Trafne, mądre teksty, piękna muzyka i oczywiście perfekcyjne wykonania. Odbiorcy byli zachwyceni (siedzieli w dwóch salach!).

Ważnym wydarzeniem była również wystawa "Boże Narodzenie w sztuce ludowej. - Zaprezentowano szopki rzeźbiarzy z tzw. "Ośrodka Kutnowskiego", z którymi od lat sannicki GOK współpracuje. W tym tak znanych twórców jak Antoni Kamiński, Tadeusz Kacalak, Jerzy Żandarowski, Andrzej Cichoń. Nagradzanych w ogólnopolskich i regionalnych konkursach, wystawiających swoje prace w kraju i za granicą, m. in. w USA, Francji, Austrii, Niemczech. Wśród nich są laureaci prestiżowych nagród im. Oskara Kolberga, Gloria Artis i innych. Pozostali rzeźbiarze z tej kutnowskiej grupy to: Józef Stańczyk, Zbigniew Szczepański, Józef Marciniak, Jarosław Gorzelak, Artur Matusiak, Romuald Olesiński, Sławomir Suchodolski.


fot.M.Andrzejczyk

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadzał też kiermasz ozdób świątecznych przygotowanych przez mieszkanki Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach, uczniów Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w świetlicy szkolnej oraz przez twórczynię sannicką Barbarę Wieczorek


Monika Patrowicz - dyrektor ECA, Aleksandra Głowacka - dyrektor GOK i przewodnicząca Koła oraz Jerzy Żandarowski - rzeźbiarz,  fot. M.Andrzejczyk 


Copyright © TIFC 2006 | Hosting by ROTOS