Ostrów Wlkp

KOŁO TOWARZYSTWA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Andersa 3
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: 602 786 297
andrzejleraczyk@poczta.onet.pl


Skład Zarządu Koła:

Andrzej Leraczyk – przewodniczący
Sylwia Jakubek – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Mikołajczyk – skarbnik
Iwona Szymoniak – sekretarz
Anna Michalczak – członek
Barbara Koralewska – członek

Komisja Rewizyjna:
Ewa Marciniak – przewodnicząca
Halina Jędrzejak – członek
Janina Gaworska-Świerczyk – członek

Koło liczy 80 członków.

Historia
Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim powstało z inicjatywy:
– + Mariana Kostrzewskiego
– + Franciszka Kowalskiego
– Barbary Kowalskiej
– + Stefana Stroińskiego
– + Zofii Witkowskiej
– + Alfonsa Zydorowicza
na zabraniu założycielskim w dniu 21lutego 1961 r. Powołanie Koła było konsekwencją istnienia kultu muzyki Chopina wśród dużej rzeszy mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Istotnym jest też fakt istnienia nieopodal miasta Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Po II Wojnie Światowej (do przełomu lat 50-tych i 60-tych) pałac ten – jak większość obiektów tego typu – był rozgrabiany i niszczony. Tylko dzięki uporowi i determinacji grona entuzjastów pod przewodnictwem Franciszka Kowalskiego uratowano pałac od nieuchronnej dewastacji. Znaczący udział w ratowaniu tego zabytku miał Jerzy Waldorf. Dziś pałac w Antoninie, już w pełni odrestaurowany, przez cały rok rozbrzmiewa muzyką, w tym głównie Chopina, ku satysfakcji melomanów nie tylko muzycznego Ostrowa.

W minionych 45 latach funkcję przewodniczącego Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim sprawowali:

1961 – 1984 – + Franciszek Kowalski
1986 – 1991 – + Kazimierz Pussak
1992 – 2003 – + Maria Gniazdowska
2003 – 2014 – + Jerzy Koralewski
od 2014 – Andrzej Leraczyk
Najważniejsze inicjatywy:
– zorganizowanie Izby pamięci Fryderyka Chopina w Pałacu w Antoninie;
– współorganizacja (w latach 60-tych) corocznych koncertów Wielkopolskiej
Symfonicznej Orkiestry Objazdowej pod dyrekcją dr Jerzego Młodziejowskiego;
– umieszczenie na ścianie pałacu w Antoninie tablicy upamiętniającej pobyt
Chopina u księcia Radziwiłła;
– współuczestnictwo (od 1962 r.) w organizowaniu corocznych Rajdów
Chopinowskich;
– współorganizacja (w latach 80-tych, 90-tych i w 2000 r.) Dni Chopinowskich, które
od 1987r. przekształcono w Festiwal Chopinowski „Chopin w barwach jesieni”;
– organizacja wycieczek do miejsc związanych z Chopinem.

Wybór wierszy z Konkursu Poetyckiego im. Fryderyka Chopina>>

Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim
Patronat: Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim


Ostrów Wielkopolski
Miasto powiatowe w województwie wielkopolskim. Leży w południowej części Wysoczyzny Kaliskiej nad lewym dopływem Prosny. Związek Chopina z tym regionem zaznaczył się w latach 1828-1829, kiedy to kompozytor gościł u swej matki chrzestnej Anny Wiesiołowskiej w majątku w Strzyrzewie koło Ostrowa Wielkopolskiego oraz w Antoninie – w letniej rezydencji księcia Antoniego Radziwiłła. Ostrów Wielkopolski jest znaczącym ośrodkiem na kulturalnej mapie Polski dzięki pielęgnowaniu tradycji chopinowskiej i dużej aktywności w upowszechnianiu dziedzictwa narodowego.


Koncerty w Ostrowie Wielkopolskim