Start Struktura Historia Koncerty Konkursy Biblioteka Fototeka Fonoteka Wydawnictwa Aktualności Sklep On-Line Kontakt

| Władze TIFC | Koła Terenowe |

ANDRZEJ LERACZYK

 
Polonista, były dziennikarz „Wieczoru Wrocławia” i były kierownik Działu Doskonalenia Kadr w WDK w Kaliszu. W 1978 r. podjął pracę w Urzędzie Miejskim Ostrowa Wielkopolskiego (do tej pory), cały czas naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki.
Laureat wielu konkursów poetyckich (od 1995); m.in. Częstochowa, Kraszewice, Kraków, Toruń, Sopot. Publikowany m.in. w tomach poezji „Świadectwo obecności”, „Serdeczne strofy”, „Prowincja liryczna. Antologia spotkań po godzinach”, „Ostrowskie adresy Poetyckie”.
Mimo literackich predylekcji najbliższa jest mu muzyka, i to muzyka klasyczna. Animator kultury muzycznej. W latach 1979-1991 współorganizował „Ostrowskie Koncerty z Lilijką” (najstarszy cykl koncertowy w Wielkopolsce). Inicjator w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie: corocznych „Konfrontacje Chopinowskie” (wakacyjny cykl niedzielnych koncertów), Koncertów Karnawałowych, „recitale rocznicowe” w rocznicę urodzin i śmierci patrona , od 1982 roku współinicjator i dyrektor Międzynarodowych Festiwali „Chopin w barwach jesieni – Antonin” (objętego patronatem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach którego odbyło się 365 koncertów i recitali.
W 2002 r. wznowił organizowane w latach 70. i 80. „Ostrowskie Zaduszki”. Od tego też roku jest autorem wielkiego projektu muzycznego - Ogólnopolskiego Festiwalu Wielkanocnego „Ciemna Jutrznia”.
Wspiera również inicjatywy wydawnicze. Wydawca, redaktor i autor wielu publikacji regionalnych (m.in. monografii „Ostrów Wielkopolski. Dzieje miasta i regionu". Redaguje (publikując liczne artykuły i materiały chopinowskie) wydawany co roku w bogato ilustrowaną książkę Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”. Jest wydawcą trzech płyt CD z muzyką Fryderyka Chopina i Krzysztofa Komedy Trzecińskiego. Ponadto był współwydawcą serii wydawniczej „Chopin. Antonin”. Jest także autorem artykułów i członkiem komitetu redakcyjnego wydawnictwa „Studia Iudaica Ostroviensia” (od 2007 r.)
W 1986 r. wszedł w skład zarządu (wiceprezes zarządu) reaktywowanego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina; po śmierci prezesa Jerzego Koralewskiego w 2015 r. zostaje wybrany na przewodniczącego zarządu koła. Obecnie drugą kadencję zasiada w zarządzie krajowym T i F. Chopina. W 1990 r. jest współzałożycielem – najstarszej w Wielkopolsce charytatywnej organizacji - Stowarzyszenia „Ostrowianie dzieciom specjalnej troski” (od początku pełni funkcję wiceprezesa). Jest pomysłodawcą Gwiazdki na Rynku – corocznej, największej w Wielkopolsce imprezy charytatywnej pn. „Zapal światło ponad nami...”.
Ponadto należy m.in. do Polskiego Związku Filatelistów, Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego i Stowarzyszenia Przyjaciół Ostrowskiej Synagogi. Od 1993 r. wchodzi w skład kapituły dorocznego plebiscytu „Ostrowianin Roku” (w pierwszym plebiscycie zajął drugie miejsce). Radny Powiatu Ostrowskiego (cztery kadencje) i przewodniczący tej rady (obecnie druga kadencja).
Nagrody i odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Republiki Ostrowskiej, Zasłużony Działacz Kultury, Za zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, Złota Odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Srebrna Polskiego Związku Filatelistów, Krzyż Sybiraków oraz medalem który najbardziej sobie ceni „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.


Copyright © TIFC 2006 | Hosting by ROTOS