Start Struktura Historia Koncerty Konkursy Biblioteka Fototeka Fonoteka Wydawnictwa Aktualności Sklep On-Line Kontakt

| Władze TIFC | Koła Terenowe |

ANDRZEJ KOMOROWSKI

Wyróżniony Srebrną Różą za działalność dziennikarską i publicystyczną, kawaler Orderu "Kwiat Dobroczynności", jest z zawodu i wykształcenia seksuologiem, psychoterapeutą i doradcą rodzinnym. Istotne miejsce w jego życiu zajmuje praca dziennikarska, popularyzatorska w dziedzinie seksuologii oraz rozległa działalność społeczna.

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji, Andrzej Komorowski w latach siedemdziesiątych pracował w Departamencie Kobiet i Rodziny oraz w Departamencie Humanizacji Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej.

W latach 1981-1984 był zastępcą sekretarza generalnego Towarzystwa Rozwoju rodziny, w latach dziewięćdziesiątych ekspertem ONZ - United Nations Development Programme (Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju) w zakresie polityki społecznej. W tym czasie Andrzej Komorowski doradzał Danucie Wałęsowej w sprawach polityki wobec niepełnosprawnych.

Kolejny rozdział w pracy zawodowej Andrzeja Komorowskiego to sfera mediów: kierowanie audycjami "Radia Nocą" w Programie 1 Polskiego Radia w latach 1994-1998 oraz do roku 2000 wiceprezesura i praca zastępcy redaktora naczelnego "Radia dla Ciebie" Polskiego Radia S.A. Jednocześnie pełnił funkcje eksperta, konsultanta, redaktora i współpracownika m.in. Programu 1 i 3 Polskiego Radia, a także innych radiostacji publicznych oraz komercyjnych, w tym Radia BBC. Jest też zapraszany do programów telewizyjnych w TV Polonia, Polsacie, TVN, Canal+, RTL. Teksty publicystyczne Andrzeja Komorowskiego drukowały czasopisma kobiece, m.in. "Pani", "Kobieta i Życie", "Twój Styl", "Uroda", "Oliwia" oraz "Życie Warszawy" i "Przekrój". Jest członkiem Ogólnopolskiej Rady do Spraw Mediów.

Praca zawodowa to istotna, ale nie jedyna sfera działalności Andrzeja Komorowskiego. Jest społecznikiem i działaczem w dziedzinie kultury. W czasach studenckich szef Jazz Club "Medyk", zajmował także stanowiska sekretarza generalnego Międzynarodowej Fundacji im. Fryderyka Chopina i sekretarza generalnego Fundacji Obrony Godności Niepełnosprawnych "Solidarni".

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Krajowy Supervisor tego stowarzyszenia, w latach 1985-1990 szef Poradni Małżeńsko-Rodzinnej Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Warszawie oraz kierownik Poradnictwa i Lecznictwa Seksuologicznego i Rodzinnego.

Jest autorem lub współautorem opracowań naukowych i popularnonaukowych w tej dziedzinie, takich jak "Seksuologia", "Problemy Rodziny" oraz "Encyklopedia seksuologii" pod redakcją prof. Kazimierza Imielińskiego. Współtworzył również pracę "Poradnictwo przedmałżeńskie i rodzinne" pod red. prof. Mikołaja Kozakiewicza.


Copyright © TIFC 2006 | Hosting by ROTOS