Start Struktura Historia Koncerty Konkursy Biblioteka Fototeka Fonoteka Wydawnictwa Aktualności Sklep On-Line Kontakt

| Władze TIFC | Koła Terenowe |

Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Gdańskuul. Gnilna 3
80-847 Gdańsk
gdansk@chopin.pl

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie powstało w 1934 roku z inicjatywy polityków, muzyków i wydawców, jako wyraz najwyższej dbałości o polskie dziedzictwo narodowe, o dzieło Fryderyka Chopina.

W chwili powstania stowarzyszenie przyjęło nazwę Instytut Fryderyka Chopina i pod taką nazwą w 1945 roku reaktywowało swą działalność po wojennej przerwie. W 1950 r. Instytut zmienił nazwę na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

Gdańskie Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina powstało na początku lat 50. XX w. dzięki staraniom wybitnych przedstawicieli środowiska muzycznego Trójmiasta. Założycielem Gdańskiego Koła TiFC jest prof. Tomasz Szyfers, pedagog Szkoły Muzycznej w Gdyni, który wraz z żoną przez ponad 10 lat kierował działalnością Koła. Po tym okresie Towarzystwo zostało przeniesione do Gdańska i do roku 2001 przewodnictwo Koła kolejno obejmowali pedagodzy Liceum Muzycznego (dzisiaj - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.) w Gdańsku:

mgr Adam Fuks,

mgr Andrzej Dunin,

mgr Elżbieta Sokolnicka.

Od roku 2001 Gdańskim Kołem TiFC kieruje dr Olga Walentynowicz.

Członkami Gdańskiego Koła TiFC są w większości pedagodzy muzycznych uczelni Trójmiasta.

Gdańskie Koło działalność swą rozpoczęło od organizowania Konkursów dla dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz tradycji wykonawczych jego utworów. Z czasem zaistniały możliwości organizowania koncertów. Dzisiaj Gdańskie Koło TiFC poprzez swą aktywność koncertową w sposób wybitny wspiera rozwój kultury muzycznej Trójmiasta.

Punktem przełomowym w działalności Gdańskiego Koła była umowa o współpracy zawarta w 1998 roku z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, która pozwoliła na organizowanie koncertów Koła w historycznych wnętrzach renesansowego Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku. W Sali Mieszczańskiej Ratusza, pełniącej rolę Sali Koncertowej, stoi nowy fortepian firmy Steinway, ofiarowany Miastu Gdańsk przez Polaka – mec. Wincentego Broniwoj-Orlińskiego, mieszkającego od wielu lat w Hamburgu.

Gdańskie Koło organizuje rocznie 10-12 koncertów cieszących się wielką popularnością wśród trójmiejskiej społeczności. Odbyły się liczne recitale oraz koncerty kameralne, na których wystąpili m.in.:

Laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie: Halina Czerny-Stefańska, Philippe Giusiano, Jerzy Godziszewski, Lidia Grychtołówna, Barbara Hesse-Bukowska, Eugene Indjic, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner , Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Katarzyna Popowa-Zydroń, Dina Yoffe.

Pianiści, którzy zdobyli nagrodę wyróżnienia na Konkursie Chopinowskim – Jacek Kortus, Nikolay Khozyainov, Miroslav Kultyshev, Rieko Nezu, Paweł Wakarecy;

Indywidualności Konkursów Chopinowskich – Valentina Igoshina, Wojciech Świtała, Elżbieta Tarnawska;

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego, stypendyści TiFC: Artur Pacewicz, Małgorzata Walentynowicz, Sławomir Wilk;

Laureaci innych międzynarodowych konkursów pianistycznych: Katarzyna Borek, Bogdan Czapiewski, Stanisław Drzewiecki, Andrzej Jasiński, Bronisława Kawalla, Bogdan Kułakowski, Rafał Łuszczewski, Wojciech Waleczek, Waldemar Wojtal;

Światowej sławy wirtuozi: Bożena Harasimowicz-Haas (sopran), Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce), Joanna Mądroszkiewicz (skrzypce), Agata Szymczewska (skrzypce), Michael Vaiman (skrzypce), Roman Jabłoński (wiolonczela), Rafał Kwiatkowski (wiolonczela), Katarzyna Ewald-Alemany (wiolonczela).

W ciągu 50-ciu lat działalności staraliśmy się dotrzeć z muzyką Chopina do jak największego grona melomanów. Koncerty muzyki klasycznej w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku są od kilku lat prowadzone pod hasłem „Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie” (odbyło się 8 edycji), prowadzimy projekt integrujący młodzież Szkół Muzycznych II st. w Gdańsku i Gdyni oraz studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku („Festiwal Muzyki Kameralnej” – 14 edycji), wyszliśmy z koncertami do mieszkańców Gdańska organizując koncerty w przestrzeni publicznej, w których biorą udział pedagodzy i uczniowie wszystkich szkół muzycznych Gdańska, Gdyni, Sopotu i Wejherowa oraz studenci i pedagodzy Akademii Muzycznej w Gdańsku - każdorazowo ponad 100 muzyków („Muzyka Chopina na przedprożach gdańskich kamienic” – 2 edycje).

Jesteśmy też współorganizatorami „Pomorskich Dni Chopinowskich w Waplewie Wielkim” – 7 edycji - koncertów, które odbywają się w Pałacu hrabiów Sierakowskich. Zarówno Gdańsk, jak Waplewo Wielkie to miejsca, które zaznaczyły się w życiorysie Fryderyka Chopina. Kompozytor w każdej z tych miejscowości gościł przez kilka letnich dni podczas swoich podróży w roku 1827.

Tak szeroka aktywność jest możliwa głównie dzięki dofinansowaniu naszych projektów przez Urząd Miasta Gdańska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w wyniku pozytywnej oceny, jaką otrzymywały projekty Koła na konkursie grantowym organizowanym corocznie dla organizacji pozarządowych.

Naszymi partnerami w realizacji tych projektów są: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdańsku, Zespół Szkół Muzycznych I i II st. w Gdańsku – Wrzeszczu oraz Szkoła Muzyczna I i II st w Gdyni.

Od 2002 roku Sponsorem działań Gdańskiego Koła TiFC jest Grupa LOTOS S.A.Copyright © TIFC 2006 | Hosting by ROTOS