Start Struktura Historia Koncerty Konkursy Biblioteka Fototeka Fonoteka Wydawnictwa Aktualności Sklep On-Line Kontakt

| Władze TIFC | Koła Terenowe |

RYSZARD SŁAWIŃSKI

 
Rocznik 1943, urodzony w Modlimowie w woj. szczecińskim. Od 1945 roku wychowywał się i ukończył szkołę podstawową w gminie Zduny pod Krotoszynem. W latach 1957 – 1961 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie i Miliczu, w którym zdał maturę. W latach 1962-1967 ukończył Uniwersytet Wrocławski uzyskując tytuł magistra polonistyki. W latach 1978 – 1979 ukończył Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1965 roku wykonuje zawód dziennikarza.
W latach 1997 – 2004 był Senatorem Rzeczpospolitej IV i V kadencji, pełniąc w latach 2001 – 2004 funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. W latach 2004-2005 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 2006 roku na emeryturze. Mimo niej jest aktywny zawodowo współpracując z prasą periodyczną oraz portalami internetowymi. Jest od 2011 roku współpracownikiem regionalnej telewizji „Wielkopolska”.
Od 1974 roku jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich a od 1982 r. Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, od 2008 roku członkiem Zarządu Głównego SD RP.
Od 1999 roku społecznie działa w ruchu chopinowskim w Żychlinie k. Konina. Swoją aktywnością współuczestniczył w „odkryciu” Fryderyka Chopina w Żychlinie. W latach 2002 – 2014 przewodniczył Kołu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Żychlinie k. Konina. W roku Jubileuszu 200 rocznicy urodzin F. Chopina pod jego kierownictwem przeprowadzono konkurs i wzniesiono w Żychlinie pomnik młodego Fryderyka Chopina. Środki finansowe zapewniło Starostwo Powiatowe w Koninie oraz społeczna zbiórka. W latach 2004 – 2013 był Dyrektorem Festiwalu w Koninie – Żychlinie „Chopinowskie Interpretacje Młodych”. W latach 2006 – 2007 – był członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. W grudniu 2016 roku został wybrany członkiem Zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
W 2013 roku odznaczony brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Jest odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi. Jest też wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużony dla Konina” i „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”.   


Copyright © TIFC 2006 | Hosting by ROTOS