Start Struktura Historia Koncerty Konkursy Biblioteka Fototeka Fonoteka Wydawnictwa Aktualności Sklep On-Line Kontakt

"Rocznik Chopinowski" jest organem naukowym Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Ukazuje się od 1956 roku. Komitet Redakcyjny Rocznika Chopinowskiego, który tworzą: prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski z Akademii Muzycznej w Krakowie, dr hab. Zofia Chechlińska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dr Wojciech Nowik z Akademii Muzycznej w Warszawie oraz Hanna Wróblewska-Straus, wieloletnia dyrektor Muzeum Chopina w TiFC, współpracuje z najwybitniejszymi chopinologami polskimi i zagranicznymi.

Celem "Rocznika Chopinowskiego" jest prezentacja stanu badań oraz najnowszych kierunków współczesnej chopinologii. Na treść kolejnych numerów "Rocznika" składają się opracowania naukowe dotyczące życia Fryderyka Chopina oraz jego twórczości: dokumentacja, analizy, badania nad recepcją, problematyka interpretacji i edytorstwa. Obok artykułów naukowych czytelnik znajdzie w "Rocznikach" bibliografię wydawnictw chopinowskich ukazujących się w Polsce i na świecie oraz recenzje wybranych pozycji, a także dyskografię muzyki Chopina. Artykuły sprawozdawcze rejestrują przebieg najważniejszych imprez chopinowskich, np. Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina, wystaw organizowanych w Muzeum Fryderyka Chopina, konferencji i kongresów naukowych o tematyce chopinologicznej.

Od 1985 roku wydawane są w języku angielskim "Chopin Studies", będące odpowiednikiem "Rocznika Chopinowskiego".


- "Rocznik Chopinowski" 24/25
- Spis treści wszystkich "Roczników" (wyłącznie po polsku)


Copyright © TIFC 2006 | Hosting by ROTOS