O Nas

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina prowadzi różnorodną działalność, której podstawowym celem jest promowanie muzyki Fryderyka Chopina, pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości kompozytora oraz wspomaganie działań na rzecz polskiej kultury muzycznej.

Cele te realizuje Towarzystwo poprzez wszechstronną działalność prowadzoną zarówno w Warszawie, jak i w oddziałach terenowych – ośrodkach chopinowskich w różnych regionach kraju (Sanniki, Gdańsk, Ostrów Wielkopolski, Żychlin koło Konina, Supraśl, Zambrów). Jest to głównie działalność koncertowa – cykle koncertów, festiwale, konkursy, ale także działalność wydawnicza („Rocznik Chopinowski”).

TiFC roztacza opiekę nad działaniami artystycznymi w dziedzinie spuścizny chopinowskiej, współpracując także z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i placówkami oświatowymi.

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina jest właścicielem największej kolekcji chopinianów na świecie, zlokalizowanych w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. TiFC gromadził je w latach 1935-2001 (aktualnie zbiory te znajdują się w depozycie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – instytucji kultury założonej w 2001 roku).


Aktualności