Odeszła Krystyna Gołębiewska

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krystyny Gołębiewskiej, praprawnuczki Ludwiki Jędrzejewiczowej, starszej siostry Chopina.

Była ostatnią osobą z tej linii krewnych kompozytora. Urodziła się w 1933 roku w Warszawie, po wojnie zamieszkała w Gdyni. Przez długie lata współpracowała z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina, przekazała na rzecz Muzeum Chopina pamiątki po kompozytorze będące jej własnością. Była honorowym gościem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.