Piotr Mysłakowski „Matka Chopina. Pejzaż biograficzny”

Zapowiedź wydawnicza: Piotr Mysłakowski „Matka Chopina. Pejzaż biograficzny” 

„Matka Chopina. Pejzaż biograficzny” to udokumentowana źródłowo biografia autorstwa Piotra Mysłakowskiego, która przedstawia sumę ustalonych dotychczas faktów z życia matki Fryderyka na szerokim tle historycznym i społeczno-obyczajowym. W dziewiętnastu rozdziałach autor omawia różne aspekty biograficzne, jak: pochodzenie rodziców, warunki życia, życie codzienne, edukacja, styczność z muzyką, rzekome parantele ze Skarbkami, macierzyństwo, więzy rodzinne, Franciszek Grembecki – zastępczy ojciec Justyny, miejsca zamieszkania, zarządzanie domem i pensją, życie towarzyskie, podróże, listy, metryki, podwójny pochówek, wizerunki i wspomnienia, tworząc „pejzaż biograficzny” czyli zestaw obrazów, oświetlających poszczególne aspekty ośmiu dekad życia Justyny Chopinowej. Praca oparta jest na dwudziestoletnich badaniach archiwalnych autora, prowadzonych częściowo wspólnie z dr. hab. Andrzejem Sikorskim, których efektem były wcześniejsze publikacje książkowe i prasowe. Napisana barwnie i przystępnie książka zawiera również nowe odkrycia autora, dokonane w ostatnim czasie, a także dotychczas niepublikowane dokumenty źródłowe. „Pejzaż biograficzny” przybliżają czytelnikowi liczne ilustracje z epoki. 

Książka dostępna od stycznia 2022. 

Wydawca: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina