Promocja książki Piotra Mysłakowskiego

W niedzielę, 27 lutego o godz. 12.00 w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym przy ul. Morskie Oko 2 w Warszawie odbędzie się promocja książki Piotra Mysłakowskiego Matka Chopina. Pejzaż biograficzny, wydanej przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Spotkaniu będzie towarzyszył koncert Aleksandry Świgut (fortepian) i Marii Leszczyńskiej (wiolonczela), który wypełnią młodzieńcze utwory Fryderyka Chopina: Polonez g-moll op. posth., Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 oraz Introdukcja i Polonez C-dur op. 3.

 „Matka Chopina” to udokumentowana źródłowo biografia, która przedstawia sumę ustalonych dotychczas faktów z życia matki Fryderyka na szerokim tle historycznym i społeczno-obyczajowym. W dziewiętnastu rozdziałach autor omawia różne aspekty biograficzne, jak: pochodzenie rodziców, warunki życia, życie codzienne, edukacja, rzekome parantele ze Skarbkami, macierzyństwo, więzy rodzinne, miejsca zamieszkania, zarządzanie domem i pensją, życie towarzyskie, podróże, listy, metryki, podwójny pochówek, wizerunki i wspomnienia, tworząc „pejzaż biograficzny” czyli zestaw obrazów, oświetlających poszczególne aspekty ośmiu dekad życia Justyny Chopinowej.

Praca oparta jest na dwudziestoletnich badaniach archiwalnych autora, prowadzonych częściowo wspólnie z dr. hab. Andrzejem Sikorskim, których efektem były wcześniejsze publikacje książkowe i prasowe. Napisana barwnie i przystępnie książka zawiera również nowe odkrycia autora, dokonane w ostatnim czasie, a także dotychczas niepublikowane dokumenty źródłowe. „Pejzaż biograficzny” przybliżają czytelnikowi liczne ilustracje z epoki.