Konkurs dla amatorów

VI Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów

Konkurs odbędzie się w Warszawie w dniach 9–14 września 2024 r.

Szczegóły: www.amator.chopin.pl/

 

Lista zakwalifikowanych uczestników

Kraj

1

ASANO Toshiko

Japonia

2

BINKLEY David

USA

3

BOMBARDIER Marine

Francja

4

BUNYAKYN Illya

USA

5

CASOLI di Carl

Włochy

6

CHO Eunae

Korea Płd.

7

CYBULSKI Roman

Polska

8

ERI Toshiki

Japonia

9

FINLEY Robert

USA

10

HO Wen-Yee

USA

11

HU Yuwei

Chiny

12

HWANG Clara

Francja

13

IISAKA Ken

Japonia

14

KIM Subin

Korea Płd.

15

KIYAMA Nobuaki

Japonia

16

KURIMOTO Yasuo

Japonia

17

LEWICKI Daniel

Polska

18

MAŁECKA Maria Magdalena

Polska

19

MARI Alain

Francja

20

MARZEC Mateusz

Polska

21

MIKAMI Seiko

Japonia

22

MILLER Aaron

USA

23

NAKAMURA Akira

Japonia

24

NGUYEN Johanne

Kanada

25

NOH Juntak

Korea Płd.

26

OBALDIA de Clément

Francja

27

PEREGO Michele

Włochy

28

ROUACH Eric

Francja

29

RYU Sungkyun

Korea Płd.

30

SALLOUM Dominique

Liban

31

SHINOHARA Miho

Japonia

32

STEPHENSON Robin

Francja

33

TANAKA Keita

Japonia

34

TAZAWA Hideko

Japonia

35

TOMAS DE Andrea

Włochy

36

TOYA Hiroko

Japonia

37

TRZASKALIK Tadeusz

Polska

38

UYEDA Stewart

USA

39

WET de Charl

RPA

40

YAMASAKI Sho

Japonia

41

ZAMORA Jorge

Meksyk

42

ZHANG Yuming

Kanada

43

ZOHAR Din

Izrael


V Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina

dla Pianistów Amatorów, Warszawa 2021

PATRONAT:

SPONSOR


LISTA PIANISTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO

V MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU IM. FRYDERYKA CHOPINA

DLA PIANISTÓW AMATORÓW

1             Asano Toshiko (Japonia)

2             Bayka Mustafa Saffet (Turcja)

3             Bedon Julien(Francja)

4             Berro Miriam (Argentyna)

5             Blanco Gianfranco (Włochy)

6             Bronowicz Anna (Polska)

7             Chang Pangyen (Tajwan)

8             Cho Eunae (Korea Płd)

9             Cybulski Roman (Polska)

10           DiCasoli Carl Mathew (USA)

11           Donadio Leonard (USA)

12           Flocke Norbert (Urugwaj)

13           Ho Roseanna Wen-Yee (USA)

14           Izvoranu Viorica (Rumunia)

15           Kume Yukari (Japonia)

16           Kveliashvili Irishka (Rumunia)

17           Lavery Georgina  (Nowa Zelandia)

18           Lee David (USA)

19           Longacre-Whiteside Irene (USA)

20           Mukai Remi (Japonia)

21           Nagayama Eriko (Japonia)

22           Napolitano Roberto (Włochy)

23           Nowacki Tomasz (Polska)

24           Oe Hiroshi (Japonia)

25           Ormando Nicola (Włochy)

26           Park Byeong Cheon (Korea Płd)

27           Saito Julie (Japonia)

28           Santiago Eladio Arturo (USA)

29           Stephenson Robin (Francja)

30           Subsomboon Rit (Tajlandia)

31           Sutherland Sean (St.Vincent i Grenadyny)

32           Tanaka Keita  (Japonia)

33           Tanigawa Utako (USA)

34           Tazawa Hideko (Japonia)

35           Toya Hiroko (Japonia)

36           Traicu Perianu Monica (Rumunia)

37           Trzaskalik Tadeusz  (Polska)

38           Wang Kao Rebecca (USA)

39           Ye Johanna (Chiny)

40           Yoon Inah (Korea Płd)

* * *

REGULAMIN
V MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU IM. FRYDERYKA CHOPINA
DLA PIANISTÓW AMATORÓW*

I

 1. V Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów jest organizowany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Konkurs odbędzie się w Warszawie, w dniach od 6 do 11 września 2021 roku.
 2. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych pianistów i pedagogów.
 3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby wszystkich narodowości, które:
  – urodziły się przed 1 września 1996 roku,
  – nie wykonują zawodu pianisty koncertującego ani pianisty pedagoga – jako źródła utrzymania,
  – nie są uczniami szkół muzycznych w klasie fortepianu, a ci, którzy byli uczniami szkół muzycznych w klasie fortepianu, edukację zakończyli przed rokiem 2016,
  – nie były laureatami pierwszej nagrody wcześniejszych edycji Konkursu.

II

 1. Formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie należy wypełnić w języku polskim lub angielskim na stronie www.tifc.chopin.pl/konkurs-dla-amatorow/ i przesłać wraz z załącznikami na adres amator@chopin.pl, ewentualnie drogą pocztową na adres:
  Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
  ul. Tamka 43
  00-355 Warszawa

Należy załączyć:

a) krótką notkę biograficzną (w języku polskim lub angielskim), ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanego zawodu,
b) fotokopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia (z tłumaczeniem na język polski lub angielski),
c) zdjęcie portretowe w pliku cyfrowym w wysokiej rozdzielczości (min. 300 dpi),
d) listę utworów przygotowanych na Konkurs z podaniem czasu wykonania poszczególnych utworów (I etap, II etap, Finał),
e) płytę CD, DVD, kartę pamięci, pendrive lub plik dźwiękowy (mp3, wav) zawierający nagrane przez kandydata utwory kompozytorów XVIII-XX wieku, w tym jeden utwór Chopina, czas trwania ok. 20 min.,
f) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 50 € lub 60 USD, lub 200 PLN. Jeżeli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 100 € lub 120 USD, lub 400 PLN.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie organizator powinien otrzymać w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2021 roku.

 1. Wszelkie koszty związane z transferem wpłat pokrywa wpłacający.
 2. Kwota wpisowego i opłata dodatkowa nie podlegają zwrotowi.
 3. Wpłaty należy dokonać na konto:
  Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
  ul. Tamka 43
  00-355 Warszawa

– dla wpłat w PLN
Santander Bank Polska S.A.
SWIFT – WBKPPLPP
IBAN – PL 31 1910 1048 2209 9981 8939 0001

– dla wpłat w USD
Santander Bank Polska S.A.
SWIFT – WBKPPLPP
IBAN – PL 74 1910 1048 2209 9981 8939 0003

– dla wpłat w EURO
Santander Bank Polska S.A.
SWIFT – WBKPPLPP
IBAN – PL 04 1910 1048 2209 9981 8939 0002

– z podaniem nazwiska kandydata i przeznaczenia wpłaty: „Wpłata na V Konkurs dla Amatorów”

 1. Zgłoszenia niekompletne i te, które organizator otrzyma po 14 kwietnia 2021 roku nie będą rozpatrywane.
 2. Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

III

 1. Zgłoszenia nadesłane w terminie przewidzianym w regulaminie będą rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną. Komisja ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji.

Komisję powołuje Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Obradom Komisji przewodniczy Dyrektor Konkursu.

 1. Decyzje Komisji są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 2. Komisja kwalifikacyjna oceni nagrania i dopuści do I etapu około 40 uczestników.

IV

 1. Kandydat zostanie zawiadomiony o przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia do 20 maja 2021 roku.
 2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w V Konkursie między Towarzystwem im. Fryderyka Chopina a uczestnikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
 3. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Warszawy do dnia 5 września i zgłosić się w sekretariacie Konkursu.

V

 1. Uczestnicy ponoszą koszty podróży do Warszawy i z powrotem oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania.
 2. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone w dwóch etapach i finale.
 3. Uczestnikom Konkursu organizator zapewnia próbę fortepianu, na którym odbywać się będą przesłuchania. Datę i godzinę próby, występu oraz harmonogram ćwiczeń uczestnik otrzyma
  5 września 2021 roku.
 4. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina umożliwi uczestnikom korzystanie z instrumentów do ćwiczeń:
  w I etapie – 2 godz. dziennie
  w II etapie – 2,5 godz.
  w Finale – 3 godz.

VI

 1. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona przed Konkursem w drodze losowania litery i w zasadzie będzie zachowana do końca Konkursu (w kolejności alfabetycznej od wylosowanej litery).
 2. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.

W przypadku choroby potwierdzonej przez lekarza Konkursu, uczestnik może uzyskać zgodę na przesunięcie swego występu poza obowiązującą kolejnością, na koniec etapu. Powstała w ten sposób nowa kolejność będzie obowiązywała nieodwołalnie do zakończenia Konkursu.

 1. Do II etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 20 uczestników a do finału nie więcej niż 8 uczestników.
 2. Wszystkie przesłuchania odbywać się będą publicznie.

VII

 1. Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury.
 2. Jury działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

VIII

Program Konkursu

I etap – czas trwania 15-20 min.

– jeden z walców Fryderyka Chopina, dowolnie wybrany utwór Jana Ignacego Paderewskiego, oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII-XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina i Paderewskiego)

II etap – czas trwania 15-20 min.

– dwa dowolnie wybrane mazurki Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII-XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

Finał – czas trwania 20-25 min.

– jeden z polonezów Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII-XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina).

*

Nie można powtarzać utworów wykonywanych w poprzednich etapach. Zaleca się wykonywanie utworów z pamięci, ale korzystanie z nut jest dozwolone.
W przypadku przekroczenia limitu czasu, przewodniczący jury może przerwać występ.

IX

 1. Uczestnikom Finału zostaną przyznane następujące nagrody:

I      nagroda –        10.000 PLN
II    nagroda –          8.000 PLN
III   nagroda –          6.000 PLN
oraz
5 wyróżnień po 3.000 PLN

Ponadto zostaną przyznane nagrody:
za najlepsze wykonanie mazurków Chopina – 3.000 PLN
dla najlepszego uczestnika, który nie wszedł do finału – 2.000 PLN

 1. Finalistom przysługuje tytuł Laureata V Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 2. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić liczbę oraz układ nagród i wyróżnień z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody i wyróżnienia nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 11 września 2021 roku.

X

 1. Zdobywcy trzech pierwszych nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu 11 września 2021 roku. Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody pieniężnej.
 2. Program koncertu będzie ustalony przez Jury w porozumieniu z wykonawcami.

XI

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina swoje autorskie prawa majątkowe związane z:

– wykonywaniem utworów podczas Konkursu,

– wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,

– prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie i koncercie laureatów.

Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:

1) utrwalenie,
2) zwielokrotnienie w każdej technice,
3) wprowadzenie do obrotu handlowego,
4) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet lub innej,
5) publiczne odtwarzanie i wykonywanie,
6) wystawianie,
7) wyświetlanie,
8) najem,
9) dzierżawa,
10) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne i satelitarne,
11) równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.

Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne uprawnione przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

XII

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nienależących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

* Realizacja Konkursu uzależniona jest od sytuacji związanej z pandemią.

 KONCERTY TOWARZYSZĄCE

Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów

Zapraszamy do udziału w czwartym już Konkursie, który odbędzie pomiędzy 16 a 21 września 2018 roku w Warszawie. Jak zawsze liczymy na obecność pianistów z całego świata, dla których gra na fortepianie jest pasją a nie źródłem utrzymania. Zasady rywalizacji w gruncie rzeczy pozostają niezmienne (patrz Regulamin), jednak w związku z tym, że czwarta edycja Konkursu przypada na wielki jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wprowadziliśmy nowy element. Każdy z uczestników zobowiązany będzie do wykonania dowolnego utworu Ignacego Jana Paderewskiego. Liczymy, że dzięki temu (a także dzięki odczytom i wizytom w muzeach) pianiści – zwłaszcza obcokrajowcy – będą mieli okazję po pierwsze poznać twórczość duchowego spadkobiercy Chopina, wielkiego pianisty, kompozytora i niezłomnego działacza niepodległościowego, a po drugie dowiedzieć się jak wyglądała polska droga do wolności.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Regulamin

REGULAMIN

IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU IM. FRYDERYKA CHOPINA

DLA PIANISTÓW AMATORÓW

I

1. IV Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów jest organizowany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Odbędzie się w Warszawie, w dniach od 16 do 21 września 2018 roku.

2. Jury Konkursu będzie składać się z wybitnych pianistów i pedagogów.

3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby wszystkich narodowości, które:

- urodziły się przed 1 września 1993 roku,

- nie wykonują zawodu pianisty koncertującego ani pianisty pedagoga - jako

źródła utrzymania,

- nie są uczniami szkół muzycznych w klasie fortepianu a ci, którzy byli uczniami

szkół muzycznych w klasie fortepianu, edukację zakończyli przed rokiem 2013,

- nie były laureatami pierwszej nagrody wcześniejszych edycji Konkursu.

II

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie w języku polskim lub angielskim na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu wypełnionym czytelnie, należy nadesłać e-mailem na adres: amator@chopin.pl lub pocztą na adres:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina

ul. Tamka 43

00-355 Warszawa

załączając:

a) krótką notkę biograficzną (w języku polskim lub angielskim), ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanego zawodu,

b) fotokopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia (z tłumaczeniem na język polski lub angielski),

c) zdjęcie portretowe w pliku cyfrowym w wysokiej rozdzielczości,

d) listę utworów przygotowanych na Konkurs z podaniem czasu wykonania poszczególnych utworów (I etap, II etap, finał),

e) płytę CD, DVD, kartę pamięci, pendrive lub plik dźwiękowy (mp3, wav) zawierające nagrane przez kandydata utwory kompozytorów XVIII – XX wieku, w tym jeden utwór Chopina, czas trwania ok. 20 min.,

f) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 50 € lub 60 USD, lub 200 PLN. Jeżeli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 100 € lub 120 USD, lub 400 PLN.

Zgłoszenie do Konkursu organizator powinien otrzymać w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2018 roku.

2. Wszelkie koszty związane z transferem wpłat wpisowego pokrywa wpłacający.

3. Kwota wpisowego i opłata dodatkowa nie podlegają zwrotowi.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina

ul. Tamka 43

00-355 Warszawa

- dla wpłat w PLN:

DEUTSCHE BANK S.A.

31 1910 1048 2209 9981 8939 0001

- dla wpłat w USD:

DEUTSCHE BANK S.A.

SWIFT - DEUTPLPX

IBAN - PL 74 1910 1048 2209 9981 8939 0003

- dla wpłat w EURO:

DEUTSCHE BANK S.A.

SWIFT - DEUTPLPX

IBAN - PL 04 1910 1048 2209 9981 8939 0002

- z podaniem nazwiska kandydata i przeznaczenia wpłaty: „Wpłata na IV Konkurs dla Pianistów Amatorów”

5. Zgłoszenia niekompletne i te, które organizator otrzyma po 14 kwietnia 2018 roku nie będą rozpatrywane.

6. Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

III

1. Zgłoszenia nadesłane w terminie przewidzianym w regulaminie będą rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną. Komisja ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji.

Komisję powołuje Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

Obradom Komisji przewodniczy Dyrektor Konkursu.

2. Decyzje Komisji są nieodwołalne i niezaskarżalne.

3. Komisja kwalifikacyjna oceni nagrania i dopuści do I etapu około 40 uczestników.

IV

1. Kandydat zostanie zawiadomiony o przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia

do 20 maja 2018 roku.

2. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału
w IV Konkursie pomiędzy Towarzystwem im. Fryderyka Chopina a uczestnikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

3. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Warszawy do dnia 15 września i zgłosić się w sekretariacie Konkursu.

V

1. Uczestnicy ponoszą koszty podróży oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania.

2. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone w dwóch etapach i finale.

3. Uczestnikom Konkursu zapewnia się próbę fortepianu, na którym odbywać się będą przesłuchania. Datę i godzinę próby, występu oraz harmonogram ćwiczeń uczestnik otrzyma
15 września 2018 roku.

4. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina umożliwi uczestnikom korzystanie z instrumentów do ćwiczeń:

w I etapie – 2 godz. dziennie

w II etapie – 2,5 godz.

w finale – 3 godz.

VI

1. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona przed Konkursem w drodze losowania litery i w zasadzie będzie zachowana do końca Konkursu (w kolejności alfabetycznej od wylosowanej litery).

2. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.

W przypadku choroby potwierdzonej przez lekarza Konkursu, uczestnik może uzyskać zgodę na przesunięcie swego występu poza obowiązującą kolejnością, na koniec etapu. Powstała w ten sposób nowa kolejność będzie obowiązywała nieodwołalnie do zakończenia Konkursu.

3. Do II etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 20 uczestników a do finału nie więcej niż 8 uczestników.

4. Wszystkie przesłuchania odbywać się będą publicznie.

VII

1. Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury.

2. Jury działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

VIII

Program Konkursu

I etap – czas trwania 15-20 min.

- jeden z walców Fryderyka Chopina, dowolnie wybrany utwór Ignacego Jana Paderewskiego oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII-XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina i Paderewskiego)

II etap – czas trwania 15-20 min.

- dwa dowolnie wybrane mazurki Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

Finał – czas trwania 20 -25min.

 • jeden z polonezów Fryderyka Chopina oraz dowolnie wybrane utwory kompozytorów XVIII – XX w. (w tym dopuszcza się możliwość wykonywania także innych utworów Chopina)

*

Nuty do nabycia np.: https://pwm.com.pl/pl/sklep

*

Nie można powtarzać utworów wykonywanych w poprzednich etapach.

Zaleca się wykonywanie utworów z pamięci, ale korzystanie z nut jest dozwolone.

W przypadku przekroczenia limitu czasu, przewodniczący jury może przerwać występ.

IX

1. Jury ocenia sztukę interpretacyjną każdego z uczestników na podstawie Regulaminu Jury.

2. Uczestnikom finału przyznane będą następujące nagrody:

I nagroda – 10.000 PLN

II nagroda – 8.000 PLN

III nagroda – 6.000 PLN

oraz

5 wyróżnień po 3.000 PLN

Ponadto zostaną przyznane nagrody:

za najlepsze wykonanie utworu Paderewskiego – 3.000 PLN

dla najlepszego uczestnika, który nie wszedł do finału – 2.000 PLN

3. Finalistom przysługuje tytuł Laureata IV Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród i wyróżnień z zastrzeżeniem, że poszczególne nagrody i wyróżnienia nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w niniejszym Regulaminie.

5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

6. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 21 września 2018 roku.

X

1. Zdobywcy trzech pierwszych nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu 21 września 2018 roku. Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody pieniężnej.

2. Program koncertu będzie ustalony przez Jury w porozumieniu z wykonawcami.

XI

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina swoje autorskie prawa majątkowe związane z:

- wykonywaniem utworów podczas Konkursu,

- wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów,

- prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi
i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie i koncercie laureatów.

Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie w każdej technice,

3) wprowadzenie do obrotu handlowego,

4) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet lub innej,

5) publiczne odtwarzanie i wykonywanie,

6) wystawianie,

7) wyświetlanie,

8) najem,

9) dzierżawa,

10) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne
i satelitarne,

11) równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.

Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach dokonywana będzie przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne uprawnione przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

XII

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
a ewentualne spory sądowe rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

Zgłoszenie udziału

Karta zgłoszenia udziału - pobierz

Lista przyjętych kandydatów
Lista przyjętych kandydatów

 

L.p. Imię i nazwisko

 

Kraj
1. Alexandre De Almeida Leite Niemcy
2. Mustafa Saffet Bayka Turcja
3. Julien Bedon Francja
4. Miriam Perez Berro Argentyna
5. Anna Bronowicz Polska
6. Javier Fernandez Carrasquilla Hiszpania
7. Carl Mathew DiCasoli USA
8. Pang-Yen Chang Taiwan
9. Chungte Cheng USA
10. Roman Jan Cybulski Polska
11. Marina Fish Kanada
12. Thierry Goldwaser Francja
13. Jonathan Hanks USA
14. Kazuteru Hatanaka Japonia
15. Roseanna Wen-Yee Ho USA
16. Shoko Horita Japonia
17. Mari Ide Japonia
18. Nobue Iwata Japonia
19. Marcin Kaźmierczak Polska
20. Justin Kennedy Australia
21. Joowon Kim Płd. Korea
22. Nobuaki Kiyama Japonia
23. Paul Kosak USA
24. Andy Liao USA
25. Carole Morneau Francja
26. Kaoru Nagashima Japonia
27. Hiroshi OE Japonia
28. Cezary Olszewski Polska
29. Nicola Ormando Włochy
30. Jose Mauro Peixoto Brazylia
31. Thomas Prat Francja
32. Cédric Rainaud Francja
33. Robin Stephenson Francja
34. Ewa Suchowierska Polska
35. Sean Sutherland Saint Vincent i Grenadyny
36. Keita Tanaka Japonia
37. Yinuo Tang Chiny
38. Utako Tanigawa USA
39. Hiroko Toya Japonia
40. Ichiro Ujiie Japonia

Kalendarium

Sala Lustrzana w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72

 15 września – rejestracja uczestników

16 września – ćwiczenia, próba fortepianu, koncert inauguracyjny

17 września – przesłuchania I etapu

18 września – przesłuchania I etapu

19 września – przesłuchania II etapu

20 września – przesłuchania finałowe

21 września – koncert laureatów

Jury

prof. Bronisława Kawalla - przewodnicząca

prof. Zbigniew Lasocki

Karol Radziwonowicz

dr Ewa Sławińska-Dahlig

prof. Józef Stompel

Partnerzy

WSPÓŁORGANIZATOR


PARTNERZY

 

 

 

 

 

 


 


PATRONAT MEDIALNY


WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA

 

 

facebook.com/amateurcompetition/