Kontakt

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina

Centrum Chopinowskie 
ul. Tamka 43, p. III 
00-355 Warszawa 

tel.: (+48) 451 101 614
e-mail: info@chopin.pl


Deklaracja członkowska (PDF)
Zainteresowane osoby prosimy o wydrukowanie deklaracji, wypełnienie i przesłanie jej na adres Towarzystwa. 


Bank: SANTANDER BANK POLSKA
Konto: 31 1910 1048 2209 9981 8939 0001
NIP: 526-030-02-27