Kronika Konkursów

 

Barbara Niewiarowska (red.), Kronika Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina 1927-1995, Wydawnictwo „Romega” przy współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina, Gdańsk-Warszawa 2000.
Zespół autorów: Irena Jarosz, Teresa Lewandowska, Zofia Miketta, Barbara Niewiarowska i Janusz Zaremba w uporządkowany i wyczerpujący sposób prezentuje 13 Konkursów Chopinowskich, od pierwszego (w roku 1927) do trzynastego (1995). Dane faktograficzne dotyczące poszczególnych edycji Konkursu obejmują m.in. skład Jury, programy i listę uczestników kolejnych etapów, opis imprez towarzyszących i opinie prasowe. Publikacja zawiera również informacje o obchodach Roku Chopinowskiego 1949 i 1960. Całości dopełniają indeksy jurorów i uczestników oraz spis dokumentacji fonograficznej (od V Konkursu). Dzięki licznym fotografiom Kronika doskonale wprowadza w atmosferę konkursowych zmagań i uroczystości.