Ostrów Wlkp

KOŁO TOWARZYSTWA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: 602 786 297
andrzejleraczyk@poczta.onet.pl


Skład Zarządu Koła:

Andrzej Leraczyk – przewodniczący
Sylwia Jakubek – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Mikołajczyk – skarbnik
Iwona Szymoniak – sekretarz
Barbara Koralewska – członek

Anna Michalczak – kronikarka

Komisja Rewizyjna:
Ewa Marciniak – przewodnicząca
Halina Jędrzejak – członek
Janina Gaworska-Świerczyk – członek

Obecnie Koło liczy 112 osób.

Historia Koła TiFC w Ostrowie Wielkopolskim

W Ostrowie Wielkopolskim nie może dziwić, że w mieście aktywnych obywateli, mieście o bardzo długich tradycjach muzycznych, w kolebce wielkopolskiego  zorganizowanego ruchu muzycznego orkiestr i chórów, w mieście obok chopinowskiego Antonina - powstało ostrowskie Koło  Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina.

Pierwsze zebranie chopinowskich społeczników odbyło się 10 grudnia 1960 roku w mieszkaniu państwa Kowalskich przy ul. Sienkiewicza 12. Inicjatorzy zdecydowali o działaniu i o utworzeniu w niszczejącym pałacu antonińskim Izby imienia Fryderyka Chopina – potocznie nazywanym Muzeum Chopinowskim. Było to dzieło Profesora Kowalskiego. Do Antonina, Pałacu Książąt Radziwiłłów, na piętro trafiły pamiątki, dokumenty, obrazy, rzeźby ze zbiorów nade wszystko Profesora Franciszka.

Natomiast po paru tygodniach w Technikum Ekonomicznym 21 lutego 1961 roku odbyło się zebranie założycielskie, na które przybyły 44 osoby powołując do życia nasze Koło TiFC-u.

            Zarząd tworzyli: Profesor Franciszek Kowalski – prezes, Stefan Stroiński wiceprezes,; sekretarzem został Maksymilian Lenartowicz, skarbnikiem Alfons Zydorowicz, członkami Marian Kostrzewski, Mieczysław Szymański, Zofia Witkowska. Była też Komisja Rewizyjna z przewodniczącym Lechem Rowińskim oraz członkami Zdzisławem Bartkiewiczem i Kazimierzem Pussakiem. Niestety dzisiaj z osób założycieli koła nikt już nie pozostał.

Pierwszym prezesem był Profesor Franciszek Kowalski, postać doskonale znana w Wielkopolsce - postać legendarna, konspirator, germanista, pedagog, dyrektor szkół, ale nade wszystko człowiek Muzyki. Wieloletni dyrygent Chóru Męskiego ECHO, założyciel i dyrygent Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza,  dyrygent chóru jarocińskiego… inicjator i realizator wielu wydarzeń muzycznych.

W roku 1986  przewodniczącym koła zostaje też nauczyciel, chopinolog, sercem oddany Fryderykowi i młodzieży ostrowskiej – szczególnie Technikum Ekonomicznego - Kazimierz Pussak. Współtwórca pierwszego cyklu koncertowego w Wielkopolsce Ostrowskich Koncertów z Lilijką oraz współtwórca (wspólnie z Andrzekem Leraczykiem) Ogólnopolskich Dni Chopinowskich, późniejszych Międzynarodowych Festiwali „Chopin w barwach jesieni”. Niestety śp. Kazimierz odszedł od nas – również zbyt szybko – 7 listopada 1991 roku.

Trzecią przewodniczącą zostaje pani magister inżynier hutnictwa Maria Gniazdowska, wychowanka akcji ostrowskich „Lilijek” i poznańskiej Pro Symfoniki; niestrudzona melomanka; organizatorka ruchu muzycznego. Prowadzi koło do 2003 roku. Niestety po ciężkiej, krótkiej chorobie niespodziewanie  osieroca nasze Towarzystwo w lutym 2009 roku.

Wiele nowych energii, sił, pomysłów – a i humoru - od marca 2003 roku  wniósł do Koła jego nowy przewodniczący również magister inżynier ale tym razem elektryk - Jerzy Koralewski. To postać to doskonale znana – działacz Solidarności, polityk – poseł na Sejm RP trzech kadencji. Prócz umiłowanej fotografii i miłości do szybownictwa największą pasją była jednak Muzyka… i Chopin.  Nowy zarząd wprowadził do kalendarza wiele nowych przedsięwzięć; między innymi – Wtorki Chopinowskie, doroczne: pikniki , majówki i spotkania świąteczne, ale też i koncerty chopinowskie (dzięki pomocy Zarządu Krajowego), wyjazdy muzyczne na ważne wydarzenia muzyczne w Polsce. Ale niestety 8 grudnia 2014 odchodzi od nas niespodziewanie Jerzy Koralewski.

            13  stycznia 2015 roku na zebraniu sprawozdawczym uzupełniono zarząd. Przewodniczącym został Andrzej Leraczyk (od 2015 również członek zarządu krajowego towarzystwa).

Zatem w minionych latach funkcję przewodniczącego Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim sprawowali:

1961 – 1984 – + Franciszek Kowalski
1986 – 1991 – + Kazimierz Pussak
1992 – 2003 – + Maria Gniazdowska
2003 – 2014 – + Jerzy Koralewski
od 2015 – Andrzej Leraczyk

            Podejmowane działania ostrowskiego Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina artystyczne i edukacyjne upowszechniające twórczość Patrona są w historycznym – jedynym miejscu w Polsce, które nie zostało zmienione – w miejscu pobytu Fryderyka Chopina w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Naturalnie nie będziemy prowadzić dysput – czy nasz wielki kompozytor był u Radziwiłła dwa czy trzy razy. Na pewno czuł się w modrzewiowym pałacu wyśmienicie i nie chciał opuszczać tego raju z dwoma księżniczkami. Pałac Myśliwski, który mimo „zakręconej” historii przetrwał do naszych czasów, ale to  dzięki rozlicznym działaniom ostrowskich społeczników – szczególnie Profesora Franciszka Kowalskiego, Kazimierza Pussaka czy Mariana Kostrzewskiego. To oni zwrócili uwagę redaktora Jerzego Waldorffa, który stał się skuteczna „tubą” chopinowskiego Antonina. Pewnie nikt by nie zauważył w dalekiej stolicy problemu upadającego w ruinę szczególnego zabytku architektury. Ostrowscy społecznicy  utworzyli w niszczejącym pałacu antonińskim muzeum Fryderyka Chopina. To dzieło Profesora Kowalskiego. Tutaj do Antonina,  na piętro trafiły pamiątki, dokumenty, obrazy, rzeźby ze zbiorów nade wszystko Profesora Franciszka. Natomiast 17 września 1961 roku – lubownicy Chopina zawieszają na pałacu w Antoninie tablicę, przypominającą pobyt Fryderyka w tym miejscu. Niestety podczas remontu w drugiej połowie lat siedemdziesiątych celowo została zniszczona. Uratowano ją przez przypadek i dziś pozostałości są w zbiorach koła.

Początki koncertowe w Antoninie – to działania Profesora Franciszka Kowalskiego, Kazimierza Pussaka, Mariana Kostrzewskiego, Krystiana Niełacnego, Wojciecha Suszyckiego, Ryszarda Małeckiego, Andrzeja Leraczyka, Marii Frąszczak i Barbary Fibingier – zatem dzięki działaniom członków koła Towarzystwa im Fryderyka Chopina, ostrowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Ostrowskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Wojewódzkiego Domu Kultury w Kaliszu.

Antonin i działania chopinowskie to koncerty Symfonicznej Orkiestry Objazdowej z Poznania pod dyrekcją Jerzego Młodziejowskiego, to Ostrowskie Koncerty z Lilijką, to Ogólnopolskie Rajdy „Jesień Chopinowska” – najstarsza impreza turystyczna (od 1961 roku) w Polsce i jedyna – zapewne, która kończy się koncertem muzyki klasycznej.

Zatem ostrowskie Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina to najstarsze i największe terenowe koło lubowników Chopina.  W 2018 roku na budynku przy ulicy Sienkiewicza 12 Pani prof. Bronisława Kawalla – przewodnicząca Zarządu Krajowego  odsłoniła tablicę pamięci  powstania zorganizowanego ruchu chopinowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Siedzibę  nasza mieści się w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina przy ul. Wojska Polskiego 17, o czym informuje duży plafon informacyjny.  Nasza współpraca z młodzieżą, gronem pedagogicznym i dyrekcją jest wzorowa.  Ponadto naszą działalność opieramy tez na dobrym wspólnym działaniu z Zespołem Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego.  Dobrym zwyczajem stały się wizyty - wyjazdy do zaprzyjaźnionych kół chopinowskich w kraju . Byliśmy w Żychlinie, Sannikach, Supraślu . Naturalnie podejmujemy też członków tych kół na naszym terenie.

Wszystkie działania i cała nasza aktywność  dokumentowane są  w prowadzonej blisko 20 lat Kronice koła.

Najważniejsze przedsięwzięcia chopinowskie

organizowane lub współorganizowane przez

Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim:

- Wtorki Chopinowskie, spotkania artystyczne, jeden raz w miesiącu

- Gala Chopinowska, koncert – czerwiec

- Podróże muzyczne, uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych w kraju, minimum raz w miesiącu

- O, Fryderyk przyjechał.. cykl koncertowy, Ostrów, Kotłów, Antonin, październik l- listopad

- Mała Akademia Muzyki czyli co jest grane… cykl edukacyjny, jeden raz w miesiącu

- Młodzi wirtuozi, popisy  prymusów klasy fortepianu Zespołu Szkół Muzycznej im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, dwa razy w roku

- Zaduszki Chopinowskie, artystyczny wieczór wspomnieniowy, listopad

- Msza święta za zmarłych członków Koła Chopinowskiego, listopad

- Przystanek Kultura, interdyscyplinarne działania artystyczne, Mediateka Biblioteki Publicznej, październik

- Międzynarodowe Festiwale Chopin w barwach jesieni – Antonin, wrzesień (współpraca)

- Ogólnopolskie Rajdy Jesień Chopinowska – Antonin, wrzesień (współpraca)

- Droga krzyżowa ostrowskich środowisk twórczych, Niedziela Palmowa (współpraca)


Powiat Ostrowski i Ostrów Wielkopolski

 
Powiat ostrowski jeden z największych powiatów (ponad 160 tysięcy mieszkańców) w województwie wielkopolskim leży w południowej części Wielkopolski. Związek kompozytora z tym regionem trwał w latach 1826-1829, kiedy to Fryderyk Chopin  gościł (dwu – trzykrotnie?) u swej matki chrzestnej Anny Wiesiołowskiej w majątku w Strzyrzewie koło Ostrowa Wielkopolskiego, w Antoninie – w letniej rezydencji księcia Antoniego Radziwiłła, w Ostrowie Wielkopolskim, w Kotłowie, Mikstacie.

Ostrów Wielkopolski jest znaczącym ośrodkiem na kulturalnej mapie Polski dzięki pielęgnowaniu m.in. tradycji chopinowskiej i dużej aktywności w upowszechnianiu dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury. To znaczący punkt kultury na mapie Polski: uznane festiwale chopinowskie, bluesowe, jazzowe, reggae, poezji śpiewanej, muzyki filmowej, rockowe, teatralne, działalność chórów i orkiestr… Tradycje wydawnicze, plastyczne.

                      

Mała Akademia Muzyki czyli co jest grane?!

11 lutego 2020

„Mała opera czyli o operetce w pigułce” , drugie spotkanie (w ramach Małej Akademii Muzyki czyli co jest grane…” prowadzone przez Karolinę Bindel) odbyło się w ramach 147 Wtorku Chopinowskiego w siedzibie towarzystwa (11 lutego 2020). Wykład poprzedził sprawdzian wiedzy … pisemny quiz. Należało odpowiedzieć m. in. na pytania o Straussach, o Leharze, o Offenbachu, o Orfeuszu w piekle, o Baronie cygańskim, o Zemście nietoperza, o Wesołej wdówce… Wszyscy zdali? To już niech oceni Pani Karolina. Sam wykład… o powstaniu tego gatunku, o najważniejszych ośrodkach muzycznych, o ważniejszych kompozytorach i o ich dziełach. Naturalnie były też przykłady muzyczne i graficzne.
Po Piekielnym galopie zwanego potocznie kankanem z operetki Orfeusz w piekle Jakuba Offenbacha – w drugiej części spotkania wtorkowego – przyszedł czas na zebranie sprawozdawcze Koła za rok 2019. Spotkanie prowadziła wiceprezes Sylwia Jakubek. Sprawozdawał naturalnie prezes Andrzej Leraczyk i skarbniczka Elżbieta Mikołajczyk. Szefowa komisji rewizyjnej Ewa Marciniak po sprawozdaniu finansowym zawnioskowała o udzielenie absolutorium. Jednomyślnie zostało przyjęte. Jaki był rok miniony dla naszego ostrowskiego koła? Bardzo pracowity… w kalendarzu znalazło się 46 przedsięwzięć… koncerty, spektakle, spotkania, wystawy, podróże studyjne i muzyczne. Artyści z Polski, ale też z Meksyku, Rosji, Kanady i Bułgarii.  A i rok 2020 zapowiada się imponująco. Zapraszają lubownicy Chopina z Ostrowa Wielkopolskiego.


Ostrów Wielkopolski 28 stycznia 2020

Ruszyła Mała Akademia Muzyki nowa inicjatywa Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.  Jest to cykl wykładów, interaktywnych spotkań  Co jest grane… czyli Mała Akademia Muzyki przygotowany jest z myślą nie tylko o członkach Koła Towarzystwa. Odbywają się one w ramach Wtorków Chopinowskich w IV LO im. F. Chopina, w Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego czy też w Mediatece – Spotkań z Kulturą Biblioteki Publicznej – celem jest upowszechnianie wiedzy o muzyce w sposób dostosowany do poziomu kompetencji słuchaczy. Zakres proponowanych tematów jest bez wątpienia szeroki. Pojawiają się zarówno zagadnienia związane bezpośrednio z muzyką klasyczną, jak i wątki dotyczące tradycji ludowej czy muzyki popularnej. Uzasadnieniem dla tak skonstruowanego programu jest nie tylko chęć podniesienia poziomu atrakcyjności zajęć, ale również zwrócenie uwagi na siłę oddziaływania muzyki poważnej na inne gatunki muzyczne.    Poza prelekcją forma wykładów przewiduje prezentację utworów ilustrujących daną problematykę zajęć oraz próbę włączenia słuchaczy  w aktywne uczestnictwo poprzez proponowane zadania.

Zajęcia prowadzi Pani Karolina Bindel – absolwentka muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Podyplomowych Studiów Muzykoterapii  na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego   we Wrocławiu w klasie perkusji. Obecnie realizuje Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorką wielu artykułów naukowych oraz uczestniczką licznych konferencji. Swoje referaty prezentowała m. in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.  Poza pracą badawczą aktywnie działa jako muzyk, współpracując z Zespołem Szkół Muzycznych im. K. Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim i z Filharmonią Kaliską.

Pierwsze spotkanie – jeszcze w noworocznych czasie traktowało o tradycji kolędowania w kulturze polskiej  „A teraz Jasieńku, ze swojej ochoty, zapłać za kolędę dwa tysiące złoty”. Tradycja kolędowania jest wciąż silnie obecna w kulturze polskiej. Jednak jej kształt przez wieki uległ zmianie. Kiedyś związane z licznymi obrzędami, dziś kolędowanie oznacza głównie wykonywanie pieśni o charakterze religijnym z okazji świąt Bożego Narodzenia. Na zajęciach dowiedzieliśmy się, jak zmieniały się zwyczaje kolędowe. Jakie są różnice między kolędą a pastorałką? Którzy polscy kompozytorzy cytowali w swoich dziełach najpiękniejsze polskie kolędy? Od  najstarszej kolędy polskiej z wieku XV do fenomenu kompozytorskiego Zbigniewa  Preisnera.

Bardzo dziękujemy za pomoc finansową Panu Pawłowi Rajskiemu Staroście Ostrowskiemu i Zarządowi Krajowemu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie za wsparcie.

Następne spotkanie 11 lutego 2020 tez w siedzibie koła w IV LO (ul. Wojska Polskiego 17) o godzinie 17.oo, pt. „Mała opera” – czyli o operetce w pigułce.


Koncerty w Ostrowie Wielkopolskim