Supraśl

Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Supraślu


Działalność koncertowa w Domu Ludowym w Supraślu w latach 2019 – 2023

Koło TiFC w Supraślu powstało w grudniu 1997 roku, czyli mija właśnie 25 lat działalności Koła w Uzdrowisku Supraśl. Koło liczy siedemnastu członków.

Od roku 2019, po remoncie sali koncertowej na sto osób, odbywają się regularnie koncerty pianistyczne i okolicznościowe, między innymi:

  1. Festiwal Supraska Wiosna Chopinowska z trzema lub czterema koncertami;
  2. Festiwal Supraska Jesień Chopinowska z trzema lub czterema koncertami;
  3. Festiwal „Między Wierszami”, organizowany wspólnie z Teatrem Wierszalin Piotra Tomaszuka z czterema, a nawet ośmioma koncertami w 2021 roku;
  4. Festiwal „Slow Fest” organizowany przez Fundację „DALAPENIA” z Krakowa. Fortepian jest wykorzystywany przez różne zespoły muzyczne;
  5. Festiwal „Chopin en Vacances” w 2022 roku z dwoma recitalami. Zaplanowano już recitale na rok 2023;
  6. Letnie Warsztaty Muzyczne „Summer Orchestra Workshop”, które prowadzi Andrea Loss z Włoch. Zaplanowano warsztaty na 2023;
  7. Orkiestra Miasta i Gminy Supraśl pod dyrekcją Janusza Fidziukiewicza organizuje okolicznościowe koncerty z okazji świąt państwowych, religijnych (koncerty kolęd, pieśni pasyjnych) oraz różnych wydarzeń gminnych.
  8. Organizacja nadzwyczajnych koncertów, np.: latem 2022r. światowej sławy pianista Kevin Kenner, odpoczywający w okolicach Supraśla, zaproponował wykonanie koncertu charytatywnego na rzecz uchodźców z Ukrainy. Pieniądze zebrane na koncercie przekazano uchodźcom mieszkającym w Supraślu.

Na koncertach prawie wszystkie miejsca są zajęte przez mieszkańców Supraśla, turystów i kuracjuszy.