Wydawnictwa

Działalność wydawnicza jest od wielu lat istotną dziedziną działalności TiFC. We współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, w latach 1949-1961, Towarzystwo wydało Dzieła Wszystkie Fryderyka Chopina pod redakcją Ignacego Jana Paderewskiego, Ludwika Bronarskiego i Józefa Turczyńskiego (prace rozpoczęto w 1937), a w latach 1967-1992 – dziewięć tomów Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją Jana Ekiera.
Od roku 1956 ukazywał się „Rocznik Chopinowski”, prezentujący najnowsze badania naukowe nad życiem i twórczością Fryderyka Chopina, bibliografię polskich i zagranicznych wydawnictw chopinowskich, dyskografię i sprawozdania z najważniejszych wydarzeń chopinowskich (konkursów, wystaw, konferencji etc.). Anglojęzyczny odpowiednik „Rocznika” – „Chopin Studies”, wydawany od roku 1985, obejmuje siedem tomów.
Opublikowana w roku 2000 Kronika Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina 1927-1995 pod redakcją Barbary Niewiarowskiej dokumentuje inną ważną dziedzinę działalności TiFC, jaką była organizacja Konkursów Chopinowskich.
Przygotowano dziesięć faksymilowych wydań autografów chopinowskich pochodzących ze zbiorów własnych (tzn. Muzeum Fryderyka Chopina) – listów i kompozycji Fryderyka Chopina (op. 7 nr 3, op. 18, op. 29, op. 57, op. 68 nr 4, op. 71 nr 3), opatrzonych komentarzami Hanny Wróblewskiej-Straus, Wojciecha Nowika, Teresy Czerwińskiej i Kazimierza Chruścickiego w języku polskim, angielskim i francuskim (1999-2001).
Opublikowano wiele katalogów wystaw, opracowany przez Józefa Michała Chomińskiego i Teresę Dalilę Turło Katalog Dzieł Fryderyka Chopina (TiFC-PWM, 1990), jak również szereg publikacji okolicznościowych, jak plakaty, zaproszenia, medale etc.
Obszernym źródłem wiedzy o Chopinie i jego twórczości, w języku polskim i angielskim, jest internetowa publikacja multimedialna Fryderyk Chopin: Życie – Dzieło – Tradycja, zaprojektowana przez Teresę Czerwińską, realizowana od 1997 roku przez grupę wybitnych chopinologów.

 

 

ROCZNIK CHOPINOWSKI

"Rocznik Chopinowski" 24/25

"Rocznik Chopinowski", tom podwójny 24/25, ukazał się w nowej szacie graficznej. Na okładce znajduje się kopia portretu Chopina pędzla Antoniego Kolberga z 1848 roku wykonana z oryginału w 1902 przez Kazimierza Mordasewicza.

Zawartość tomu nie odbiega od wzorów z wcześniejszych edycji. Osoby zainteresowane metodologią badań twórczości Chopina, w szczególności analizą schenkerowską, z zainteresowaniem przeczytają tu rozprawę szwedzkiego chopinologa Bengta Edlunda (profesora uniwersytetu w Lund) o wpływie analizy na interpretację Preludium c-moll op. 28, a także obszerną i szczegółową pracę krakowskiego badacza najmłodszego pokolenia, Artura Szklenera, poświęconą Fantazji f-moll.

Badania chopinologiczne od wielu lat obejmują także rodzinę i osoby z otoczenia kompozytora. Studia nad paryskim środowiskiem artystycznym, którego był postacią centralną, w sposób naturalny zdominowane są przez badaczy z kręgu romańskiego. Laureat nagrody Międzynarodowej Fundacji im. Fryderyka Chopina za rok 2001, profesor Uniwersytetu w Genewie, Jean-Jacques Eigeldinger rysuje sylwetkę najzdolniejszego ucznia Chopina Carla Filtscha oraz analizuje powieść George Sand pt. "Carl", której - jego zdaniem - tytułowym bohaterem był ten przedwcześnie zmarły pupil Chopina. Z kolei Sophie Ruhlmann, redaktor pisma "Chopin a Nohant", publikuje interesujący artykuł poświęcony niemieckiemu muzykowi i lekarzowi Carlowi Canstattowi, który próbując swych sił w Paryżu jako wiolonczelista w latach 30. i 40. spotykał się z najwybitniejszymi kompozytorami i muzykami tego okresu, w tym także z Chopinem. Jego listy, zaprezentowane w aneksie, przynoszą szereg interesujących informacji, m.in. ujawniają dotychczas nieznany biografom Chopina krótki wypad kompozytora do Brukseli.

Otwierający bieżący tom "Rocznika" artykuł Teresy Chylińskiej, poświęcony wybitnemu bibliografowi F. Chopina Kornelowi Michałowskiemu, nosi charakter wspomnienia, pełnego podziwu dla jego życia i dokonań. W dalszej części "Rocznika" znaleźć można kontynuację dzieła K. Michałowskiego - bibliografię chopinowską z lat 1996-2000, sporządzoną przez jego ucznia i współpracownika Andrzeja Jazdona. A obok bibliografii - dyskografia autorstwa Pawła Bagnowskiego. W pierwszym ogniwie z zapowiadanego cyklu zaprezentowane zostały najwcześniejsze (z przełomu XIX i XX wieku) nagrania chopinowskie na wałkach fonograficznych i rolkach pianolowych.

W dziale sprawozdań i recenzji czytelnik znajdzie omówienia najważniejszych publikacji książkowych ostatnich lat. Między innymi jest tu więc o "Cieniu jaskółki" Ryszarda Przybylskiego, o licznych publikacjach Mieczysława Tomaszewskiego (także o jego leksykonie chopinowskim na CD), o faksymilowych wydaniach utworów i listów Chopina, o pracy Andrzeja Sikorskiego i Piotra Mysłakowskiego pt. "Rodzina matki Chopina". Są sprawozdania z wystawy Chopin daleko rozsławił swe imię i artykuły o XIV Konkursie Chopinowskim. Sumienny opis Konkursu Barbary Niewiarowskiej to materiał szczególnie cenny dla historyków. Zgodnie z tradycją, całości tomu 24/25 dopełnia spis treści dotychczasowych edycji "Rocznika Chopinowskiego".

Spis treści wszystkich „Roczników” (w języku polskim)

Wykaz syntetyczny: "Rocznik Chopinowski" (1956-2001, 2018-2020; t. 1-28)

TOM 1 (1956)
TOM 2 (1958)
TOM 3 (1958)
TOM 4 (1959)
TOM 5 (1960)
TOM 6 (1961-1964)
TOM 7 (1965-1968)
TOM 8 (1969)
TOM 9 (1975)
TOM 10 (1976-1977)
TOM 11 (1978)
TOM 12 (1980)
TOM 13 (1981)
TOM 14 (1982)
TOM 15 (1983)
TOM 16 (1984)
TOM 17 (1985)
TOM 18 (1986)
TOM 19 (1989)
TOM 20 (1992)
TOM 21 (1995)
TOM 22/23 (1998)
TOM 24/25 (2001)
TOM 26 (2018)
TOM 27 (2019)
TOM 28 (2020)

Spis treści "Rocznika Chopinowskiego" (1956-2001, t. 1-26)
TOM 1 (1956)

Stefania Łobaczewska

Wkład Chopina do romantyzmu europejskiego

Zofia Lissa

Problemy polskiego stylu narodowego w twórczości Chopina

Józef M. Chomiński

Mistrzostwo kompozytorskie Chopina

Franciszek German

Chopin i Mickiewicz

Zbigniew Drzewiecki

Próba charakterystyki polskiego stylu wykonawczego dzieł Fryderyka Chopina

Igor Bełza

Tradycje uprawiania muzyki Chopina w Rosji i ZSRR

Krystyna Kobylańska

Chopin w Polsce Ludowej

Krystyna Kobylańska

Zbiory muzealne Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie

SPRAWOZDANIA

Igor Bełza

Książki radzieckie o Chopinie

Józef Kański

Polskie prace o Chopinie (1945-1955)

TOM 2 (1958)

Stefania ł?obaczewska

L'apport de Chopin au romantisme européen

Zofia Lissa

Le style national des oeuvres de Chopin

Józef M. Chomiński

La Maîtrise de Chopin compositeur

Ludwik Bronarski

Chopin, Cherubini et le contrepoint

Zbigniew Drzewiecki

Der zeitgenössische polnische Aufführungsstil der Werke von Fryderyk Chopin. Versuch einer Charakteristik

Igor Bełza

Szopien i russkaja muzykalnaja kultura

SPRAWOZDANIA

Igor Bełza

Russkije knigi o Szopienie

Józef Kański

Les publications polonaises sur Chopin (1945-1955)

***

L'année Chopin (Févier-Octobre)

TOM 3 (1958)

Maria Ottich

Chopins Klavierornamentik

Emile Bosquet

Chopin précurseur

Karol Hławiczka

Reihende polymetrische Erscheinungen in Chopins Music

Igor Bełza

Ob odnom czeszskom zamysle sbornika, poswiaszczennogo pamiati Szopiena

Franz Eibner

Über die Form der Ballade op. 23 von Fr. Chopin

Andrzej Koszewski

Problemy rytmiczne i agogiczne w Walcach Chopina
Rhytmische und agogische Probleme in den Walzern Chopins (Kurze Zusammenfassung)

Aleksander Frączkiewicz

Faktura fortepianowa Koncertów Fryderyka Chopina
Die Klavierfaktur von Chopins Konzerten (Kurze Zusammenfassung)

TOM 4 (1959)

Zofia Lissa

Harmonika Chopina z perspektywy techniki dźwiękowej XX wieku
L'harmonie de Chopin en vue de la technique sonore du XXe siécle (Résumé)

Karol Hławiczka

L'échange rytmique dans la musique de Chopin

Lew Mazel

O miełodikie Szopiena. K woprosu o sintieticzeskom tipie miełodii

Mario Messinis

Le Mazurke di Chopin. Materiali e tracce per un' analisi

Józef M. Chomiński

Structure á motifs des Etudes de Chopin en tant que probléme d'exécution

Józef Kański

Z badań nad interpretacją artystyczną dzieł Chopina
Untersuchungen des künstlerischen Vortrags der Werke von Chopin (Kurze Zusammenfassung)

BIBLIOGRAFIA

Krystyna Kobylańska

Chopiniana w Bibliotece Konserwatorium Paryskiego

SPRAWOZDANIA

Jan Bystrzycki

Compte rendu de l'activité du Comité directeur de la Société Frédéric Chopin

***

L'année Chopin 1960 (Février-Octobre)

TOM 5 (1960)

Maurice J. E. Brown

First Editions of Chopin in Periodicals and Serial Publications

Wilhelm Heinitz

Essentielle Erkenntnisse zur Werk-Ästhetik Frédéric Chopins

Karol Hławiczka

Chopin - Meister der rhytmischen Gestaltung

Zofia Chechlińska

Ze studiów nad źródłami do Scherz F. Chopina
Etudes sur les Scherzos de Chopin. (A la recherche des sources et d'exécution musicale.) Résumé

Franciszek German

Chopin i Witwicki
Chopin und Witwicki (Kurze Zusammenfassung)

BIBLIOGRAFIA

Zofia Lissa

Nicht publizierte Lemberger Chopiniana

TOM 6 (1961-1964)

Ludwik Bronarski

Les éleves de Chopin

Jan Racek

Les idées de Leos Janá�?ek sur la structure de composition des oeuvres pour piano de Frédéric Chopin

Igor Bełza

Problemy izuczenija stila Szopiena
Les problemes du style Chopin. Résumé

Antoni Prosnak

Einige Fragen der Chopinischen Harmonik

Teresa Dalila Turło

The Evolution of Dynamics as an Element of Construction in Chopin's Works

Krystyna Wilkowska-Chomińska

Chopin et Paganini

Jadwiga Kłobukowska

Chopin et la musique d'autrefois

Zofia Chechlińska

Interprétation de la Sonate en si bémol mineur op. 35 de Chopin

Andrzej Koszewski

Walce w zbiorach Oskara Kolberga (Les valses dans les publications folkloriques d'Oskar Kolberg)
Die Walzer in Oskar Kolbergs Sammlungen. Zusammenfassung

SPRAWOZDANIA

Zbigniew Drzewiecki

Quelques remarques á propos du VIéme Concours International Frédéric Chopin

Zofia Lissa

Ier Congrés International de Musicologie á Varsovie consacré a l'oeuvre de Frédéric Chopin

Krystyna Kobylańska

Expositions

Maria Kempińska et Renata Sobańska

Manifestations

Teresa Dalila Turło

Igor Bełza Fridierik Frantiszek Szopien. Moskwa 1960

Teresa Dalila Turło

Anatol Sołowcow Fridierik Szopien. Żyzn' i tworczestwo (F. Ch. La vie et l'oeuvre). Moskwa 1960

Teresa Dalila Turło

Julij Kremlew Fridierik Szopien. Oczerk żyzni i tworczestwa, Moskwa 1960

Teresa Dalila Turło

Georgij Edelman (red.) Fridierik Szopien. Stati i issledowanija sowietskich muzykowiedow (les études et les recherches des musicologues soviétiques). Moskwa 1960

Andrzej Stankiewicz

F. F. Chopin. Studies of the Institute of Musicology of the Warsaw University. Warsaw 1960

Teresa Dalila Turło

Józef Michał Chomiński Sonaty Chopina (Les sonates de Chopin). Kraków 1961

Teresa Dalila Turło

Ludwik Bronarski Szkice Chopinowskie (Esquisses sur Chopin). Kraków 1961

TOM 7 (1965-1968)

Gastone Belotti

Okoliczności powstania pierwszej monografii o Chopinie

Władimir Protopopow

Polifonia w Balladzie f-moll Chopina

Lew Ginzburg

Rosyjskie transkrypcje Etiudy cis-moll op. 25 nr 7 Chopina

Józef Michał Chomiński

Szymanowski a Chopin

Zofia Lissa

Inspiracje chopinowskie w twórczości Regera

Stefan ł?azarow

Chopin - Wagner - Mahler

Ludmiła Korabielnikowa

Lew Tołstoj o Chopinie

SPRAWOZDANIA

Renata Sobańska

Sprawozdanie z VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 22.II - 14.III 1965 r.
Compte-rendu du VIIe Concours Internationale de piano Frédéric Chopin du 22 fevriér au 14 mars 1965

TOM 8 (1969)

Teresa Dalila Turło

Dziedzictwo formy artystycznej Chopina
L'héritage de la forme sonore de Chopin (Résumé)

Wojciech Nowik

Próba rekonstrukcji Mazurka f moll op. 68 nr 4 Fryderyka Chopina

Barbara Taraszkiewicz

Problemy fakturalne i pianistyczne w studiach chopinowskich Leopolda Godowskiego

Krystyna Wilkowska-Chomińska

Polska sonata fortepianowa w XVIII w.

Hanna Wróblewska

Nowe chopiniana w zbiorach Towarzystwa F. Chopina
Nouveaux documents dans la colection Musée de la Société Chopin

TOM 9 (1975)

Claudia Colombati

O poetyce chopinowskiej

Beniamin Vogel

Fortepiany i idiofony klawiszowe w Królestwie Polskim w latach młodości Chopina

Adam Harasowski

Paul Emile Johns z Nowego Orleanu - przyjaciel Chopina

Elżbieta Galińska

Zastosowanie muzyki Chopina w terapii nerwic

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1970-1973

Teresa Dalila Turło

Bibliografia wydań dzieł Chopina 1969-1973

Juraj Potúcek

Bibliografia słowackiej literatury o Chopinie

Juraj Potúcek

Bibliografia słowackich wydań dzieł Chopina

SPRAWOZDANIA

Wojciech Nowik

Zofia Lissa Studia nad twórczością Chopina. Kraków 1970

Zofia Lissa

Lew Mazel Issledowanija o Szopienie. Moskwa 1971

Teresa Dalila Turło

Igor Bełza. Fryderyk Chopin. Warszawa 1969

Claudia Colombati

Anna Piano La vita di Chopin. Mediolan 1969

Claudia Colombati

Piero Rattalino I grandi musicisti del passato. Fryderyk Chopin. Vito, arte, opere. Mediolan 1969`

Wojciech Nowik

Mateusz Gliński (red.) Chopin. Listy do Delfiny. Toronto 1972

Wojciech Nowik

Adam Harasowski Fact of Forgery "Music and Musicians" 1973 nr 247

Beniamin Vogel

Jan Kleczyński Frederick Chopin. An Interpretation of His Works; Luis Ripoll Chopin's Pianos. Palma de Mallorca 1970

Beniamin Vogel

Jan Prosnak Międzynarodowe Konkursy im. F. Chopina, Warszawa 1970

Teresa Dalila Turło

Kronika 1969-1973

TOM 10 (1976-1977)

Zofia Chechlińska

Ludwik Bronarski 1890-1975

Zygmunt Mycielski

Mateusz Gliński 1892-1976

Gastone Belotti

Analiza porównawcza autografu Polonezów op. 26 Chopina

Lucjan Fajer

Orzeczenie eksperta

Zbigniew Czeczot
Andrzej Zacharias

Ekspertyza graficzno-porównawcza czterech fragmentów kwestionowanego pisma Chopina

Ryszard Soszalski
Władysław Wójcik

Ekspertyza nr ZKE-P-2871/74 w sprawie listów F. Chopina do D. Potockiej

SPRAWOZDANIA

Zygmunt Mycielski

Bernard Gavoty Frédéric Chopin. Paris 1974

Alicja Matracka
Teresa Dalila Turło

Władysław Dulęba Chopin. Kraków 1976

Beniamin Vogel

Chopin i jego ziemia. Warszawa 1975

Beniamin Vogel

Edward Hartwig Żelazowa Wola Warszawa 1975

Beniamin Vogel

Jan Prosnak VIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina. Warszawa 1975

Teresa Dalila Turło

Sprawozdania towarzystw chopinowskich działających za granicą

Teresa Dalila Turło

Kronika 1974-1976

TOM 11 (1978)

Jolanta Woźniak

Melika Mazurków Chopina

Jeanne Holland

Technika i jej kształcenie w pedagogice Chopina

Krystyna Kobylańska

Nie publikowane dokumenty rodziny Fryderyka Chopina

Jaroslav Simonides

Dwadzieścia lat Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Mariańskich ł?aźniach

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia Chopinowska 1974-1977

SPRAWOZDANIA

Adam Mrygoń

Kornel Michałowski Bibliografia chopinowska 1849-1969. Kraków 1970

Maria Prokopowicz

Album Chopina 1829-1831. Opracował i wstępem opatrzył Jerzy Maria Smoter. Kraków 1975

Teresa Dalila Turło

Kronika 1977

TOM 12 (1980)

Ewa K. Kossak

O wydaniu Korespondencji George Sand - Georgesa Lubin

Jean Jacques Eigeldinger

Wspomnienia Solange Clésinger o Chopinie

Hanna Wróblewska-Straus

Listy Jane Wilhelminy Stirling do Ludwiki Jędrzejewiczowej
Słowo wstępne
Teksty listów w oryginale i w tłumaczeniu na język polski; przypisy
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks rzeczowy
Indeks utworów Chopina
Indeks nazwisk i dzieł
Indeks miejscowości i innych nazw geograficznych

Wojciech Nowik

"Spór delfiński" w latach ostatnich

Thomas Higgins

Znak łuku u Chopina

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1978

SPRAWOZDANIA

Teresa Dalila Turło

Józef M. Chomiński Chopin. Kraków 1978

Alicja Matracka-Kościelny

Chopin a muzyka europejska. Prace Biblioteki Głównej PWSM w Katowicach, nr 10. Katowice 1977

Gastone Belotti

Krystyna Kobylańska Rękopisy utworów Chopina. Katalog. Kraków 1977

Stefan Morawski

Rafał Nowacki Ocena wykonań konkursowych na przykładzie konkursów chopinowskich. Zarys problematyki. Warszawa 1974

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Martha Argerich na płytach "Deutsche Grammophon"

Alicja Matracka-Kościelny

Krystian Zimerman na płytach "Deutsche Grammophon"

Jan Weber

Maurizio Pollini na płytach "Deutsche Grammophon"

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

"Haec Tria: Modus, Species et Ordo"

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Nagrania chopinowskie Samsona François na płytach EMI

Wojciech Nowik

Weissenberg w nagraniach chopinowskich na płytach EMI

Jan Weber

Géza Anda gra Chopina "Eurodisc"

Jan Weber

Recital chopinowski, "Eurodisc"

Teresa Dalila Turło

Kronika 1978

TOM 13 (1981)

Zofia Chechlińska

Badania chopinowskie Zofii Lissy

Bohdan Pociej

Iwaszkiewicz i Chopin

Józef Michał Chomiński

Ogólne założenia Katalogu Dzieł Chopina

Alicja Matracka-Kościelny

Związki słowno-muzyczne w pieśniach Chopina

Ludmiła Moskalenko

Elementy taneczne w nokturnach Chopina

Franciszek German

Fryderyk Chopin i Aleksander Hofman (dzieje przyjaźni artystycznej)

Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk

Recepcja i kult Chopina w Poznaniu do 1870 roku

Magdalena Wilczkowska

Fryderyk Chopin w plastyce polskiej na przełomie XIX i XX wieku. (Katalog)

Jerzy Śliziński

Postać Fryderyka Chopina w poezji litewskiej

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1979

Ondł™ej Prychodko

Bibliografia czeskich wydań dzieł Fryderyka Chopina

SPRAWOZDANIA

Teresa Dalila Turło

Jan-Jacques Eigeldinger Chopin vu par ses éleves. Textes recuellis, traduits et commentes. Nouvelle édition entirément remaniée. Neuchâtel 1979

Teresa Dalila Turło

Ates Orga Chopin, His Life and Times. Tunbridge Wells 1976
Derek Melville Chopin. A Bibliography with a Survey of Books. Edition and Recordings. London 1977
Ruth Jordan Nocturne. A Life of Chopin. London 1978

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Ten sam Aszkenazi

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Broadwood Nr 17047

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Dyskretny zapach fermentacji

Teresa Dalila Turło

Kronika 1979

TOM 14 (1982)

Zofia Helman

Stefan Jarociński 16 VIII 1912 - 8 V 1980

Andrzej Chodkowski

Kilka uwag o Trio fortepianowym Fryderyka Chopina

Wojciech Nowik

Chopinowski konstruktywizm w rękopisach Nokturnu c-moll (bez opusu)

Teresa Dalila Turło

Problemy identyfikacji i chronologii pierwszych wydań Chopina

Jan Weber

Refleksje pokonkursowe

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1980

Hanna Wróblewska-Straus

Autografy Fryderyka Chopina ze zbiorów Muzeum TiFC w Warszawie (suplement do katalogu)

SPRAWOZDANIA

Jan Weber

Stare płyty w nowych albumach

Jan Weber

Lazar Berman gra sześć Polonezów Chopina

Jan Weber

Recital Diany Kacso

Jan Weber

Pośmiertna edycja płytowa G. Andy

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Cziffra: technika czy interpretacja?

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Argerich i Rostropowicz, wiara w siłę dialektyki

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Synteza romantycznej poetyki

Władysław Malinowski

Klasyczne całopalenie

Władysław Malinowski

W stonę "Minimal-Music"

Wojciech Nowik

Nagrania Chopinowskie Witolda Małcużyńskiego na płytach "Trianon"

Wojciech Nowik

Dwie sonaty Chopina w interpretacji Argerich

Irena Jarosz
Zofia Miketta

Sprawozdanie z X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Warszawa 1-20 października 1980 roku

Maria Ogilbianka

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina - Koło w Katowicach

Wojciech Nowik

Sprawozdania towarzystw chopinowskich działających za granicą

Teresa Dalila Turło

Kronika 1980

TOM 15 (1983)

Zofia Chechlińska

O Wydaniu Narodowym Dzieł Chopina

Marie Tarantová

Przyjaciel Chopina Leopold Eustachy Czapek

Franciszek German

Zofia i Józef Bogdan Zalescy a Fryderyk Chopin

Czesław Sielużycki

O zdrowiu Chopina. Prawdy, domniemania, legendy

Grażyna Michniewicz

Geneza i działalność IFC w latach 1934-1939

Teresa Dalilia Turło

Z historii gromadzenia i upowszechniania dokumentacji fotograficznej TiFC

Teodor Zalewski

Ze wspomnień byłego prezesa

Stefan Śledziński

45 lat temu

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1981

Maria Lewkowicz

Fotografie ze zbiorów Muzeum TiFC (suplement do katalogu)

SPRAWOZDANIA

Wojciech Nowik

Adam Zamoyski Chopin. A Biography. London 1979

Wojciech Nowik

Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina na płytach "Polskich Nagrań"

Wojciech Nowik

Z kroniki płytowej X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Władysław Malinowski

Portret Profesora

Władysław Malinowski

Rubinsteina niełatwo przecenić

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Szkoda młodego Aszkenaziego

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Otwartość Polliniego

Maria Ogilbianka

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina - koło w Katowicach (aneks)

Teresa Dalila Turło

Kronika 1981

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść czternastu tomów "Rocznika Chopinowskiego"

TOM 16 (1984)

Irena Poniatowska

Chopin - paradygmaty interpretacji

Grażyna Michniewicz

Wiolonczela w twórczości Fryderyka Chopina

Wojciech Nowik

Pierścień - zafałszowany klejnot Chopinowskiej liryki

Bożena Adamczyk-Schmid

Dwa ineditia z Muzeum Fryderyka Chopina i George Sand w Valdemosie
Portret Fryderyka Chopina pędzla Teofila  Kwiatkowskiego
Rękopis muzyczny Fryderyka Chopina

Franciszek German

Fryderyk Chopin i Zygmunt Krasiński

Czesław Sielużycki

Prace chopinowskie rzeźbiarza Jean-Baptiste-Auguste Clésingera
O autorze i jego twórczości
Jak doszło do powstania dwu wersji maski Chopina?
O wykonywaniu i właściwościach masek  pośmiertnych
Pierwsza wersja maski Chopina
Druga wersja maski Chopina
O pozytywach nieoryginalnych czyli kopiach maski
Od rzeźby-maski do "wielkiego" popiersia Chopina
Odlewy ręki Chopina w brązie i gipsie

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia 1982

SPRAWOZDANIA

Zofia Chechlińska

James Methuen Campbell Chopin Playing. From the Composer to the Present Day. London 1981

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Chopin modny

Władysław Malinowski

Replika

Wojciech Nowik

Ku wielkiej pianistyce

Wojciech Nowik

Tekst a interpretacja

Elżbieta Artysz

Sprawozdanie z uroczystości 50-lecia Instytutu i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina

Irena Poniatowska

Chopin w Paryżu - festiwal, wystawa, kolokwium

Elżbieta Artysz

Informacja o działalności Zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina od czerwca 1981 do czerwca 1984 r.

Teresa Lewandowska

Kronika 1982-1983

***

Autorzy niniejszego tomu

Krystyna Kobylańska

List do Komitetu Redakcyjnego "Rocznika Chopinowskiego" z dnia 4 czerwca 1984 r.

***

Treść piętnastu tomów "Rocznika Chopinowskiego"

TOM 17 (1985)

Teodor Zalewski (1887-1985)
Gastone Belotti (1920-1985)

Jerzy Kowalczyk

"Chopin i Polska to dwie pasje mojego życia"
Wspomnienie o Gastonie Belottim
Bibliografia

Gastone Belotti

Nowy mazurek Chopina

Jeffrey Kallberg

O klasyfikacji rękopisów Chopina
Pierwszy etap: przy fortepianie
Drugi etap: szkice
Etap trzeci: rękopisy oficjalne
(Autographs for a Public)
Odrzucone rękopisy oficjalne
Rękopisy sporządzane dla wydawców
Rękopisy-upominki
Etap czwarty: kopie
Aneks: Rodzaje papieru spotykanego w późnych  rękopisach Chopina

Wojciech Nowik

Preludium a-moll op. 28 nr 2 Fryderyka Chopina. Z zagadnień interpretacji naukowej
Ogólna problematyka Preludiów op. 28
Improwizacja czy stadialność - proces tworzenia
Preludium a-moll
Zagadnienia konstrukcyjne
Tonalność - harmonika - brzmienie
Datowanie Preludium a-moll

Beniamin Vogel

Jeszcze raz o dwóch nieznanych kompozycjach Chopina na eolipantalion

Beniamin Vogel

Fortepiany epoki Chopina a współczesna praktyka wykonawcza

Irena Poniatowska

Artykulacja jako środek ekspresji w grze fortepianowej w I połowie XIX wieku (między metodyką gry a praktyką wykonawczą epoki)

Jean-Jacques Eigeldinger

Koncerty Chopina w Paryżu w latach 1832-1838
Pierwszy koncert w Paryżu (26 luty 1832)
Znane i nieznane koncerty w 1833 roku
"Chudy" rok 1834
Koncerty w 1835 roku: stopniowy odwrót od  estrady
Okazjonalne koncerty w latach 1837-1838 (Rouen)

Daniéle Pistone

Chopin i Paryż w II połowie XIX wieku

Franciszek German

Fryderyk Chopin i Wincenty Pol

Kornel Michałowski

Nieznane wspomnienie o Chopinie - Ignacego Krzyżanowskiego

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1983-1984

Jean-Michel Nectoux,
Jean-Jacques Eigeldinger

Edouard Ganche i jego kolekcja chopinowska
Katalog najważniejszych eksponatów z kolekcji chopinowskiej Edouarda Ganche'a
Instrumenty - Rzeźby - Przedmioty - Ikonografia
Rękopisy muzyczne i autograf listu
Dzieła Chopina. Cenniejsze egzemplarze
Wydania różne, w części oryginalneKsiążki należące do  Chopina

SPRAWOZDANIA

Irena Poniatowska

Sur les traces de Frédéric Chopin. Textes réunis par Daniéle Pistone. Paris 1984

Wanda Bogdany

André Clavier Emilia Chopin. Questions criticques, suivies d'une édition compl�?te de Témoignages et Documents. Lens 1975; Dans l'entourage de Chopin. II. Lens 1984

Wojciech Nowik

Sprawozdanie z sesji chopinowskiej (Radziejowice 24-25 X 1983)

Andrzej Chodkowski

Wznowienie nagrań chopinowskich Tamása Vásáry'ego

Elżbieta Szczepańska-Malinowska

Nowa płyta Pogorelicia

Władysław Malinowski

Późny Michelangeli

Wojciech Nowik

Pierre-Allain Volondat - zwycięzca Konkursu im. Królowej Elżbiety Belgijskiej w 1983 roku

Wojciech Nowik

Dang Thai Son i echa X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Wojciech Nowik

Nowy album "Deutsche Grammophon" z dawnymi nagraniami Marthy Argerich

Teresa Lewandowska

Kronika Chopinowska 1984

***

Kronika żałobna

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść szesnastu tomów Rocznika Chopinowskiego

TOM 18 (1986)

Zygmunt Mycielski (1907-1987)

Jeffrey Kallberg

Ostatnia przemiana stylu Chopina
I. Polonez-Fantazja As-dur op.61
Ku ostatniej przemianie stylu: dwa polonezy i  Fantazja
Tradycje przekształcone
II. Mazurek f-moll

Anna Bogdańska

Technika wariacyjna i praca tematyczna w balladach Chopina
Uwagi wstępne
Materiał tematyczny ballad
Klasyfikacja środków technicznych w balladach
Transformacje architektoniczne, segmentacja i  rekompozycja
Snucie motywiczne
Krzyżowanie się pracy tematycznej i techniki  wariacyjnej
Próba oceny

Thomas Higgins

Tempo i charakter utworów Chopina

Jitka Ludvová

Twórczość Chopina w dziewiętnastowiecznej Pradze
Praskie wykonania dzieł Chopina do 1849 roku

Eugeniusz Szulc

Nieznana karta warszawskiego okresu życia Chopina

Franciszek German

Fryderyk Chopin i Juliusz Słowacki. Dzieje nieprzyjaźni dwóch na słońcach swych przeciwnych bogów

Wiktor Nikołajew

Odtworzenie dagerotypu Fryderyka Chopina

Zofia Weiss-Albrzykowska

Fryderyk Chopin w modernistycznej wizji Wojciecha Weissa

Józef Kański

XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina - charakterystyka ogólna i wnioski

Ewa Kofin

Geografia światowej chopinistyki. Po XI Konkursie Chopinowskim

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1985-1986

Józef Kański

Dyskografia chopinowska. Historyczny katalog nagrań płytowych. Mały suplement

Bożena Adamczyk-Schmid

Katalog zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina i George Sand w celi nr 2 Klasztoru Kartuzów w Valdemosie

SPRAWOZDANIA

Wojciech Nowik

Jim Samson - The Music of Chopin. London, Boston and Henley 1985

Mieczysław Kominek

Józef Kański - Dyskografia chopinowska. Historyczny katalog nagrań płytowych. Kraków 1986

Jan Weber

XI Międzynarodowy Konkurs im. F. Chopina - Warszawa 1985. Kronika dźwiękowa

Jan Weber

Ivo Pogorelić plays Chopin (2)

Jan Weber

Marc Laforet - Récital Chopin

Jan Weber

Frédéic Chopin: Quatorze Valses. Jean Philippe Collard

Irena Jarosz

XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina

Teresa Lewandowska

Kronika chopinowska 1985

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść siedemnastu tomów "Rocznika Chopinowskiego"

TOM 19 (1989)

Spis ilustracji

Mieczysław Tomaszewski

Słowo wstępne
Program Sympozjum [Chopin i Romantyzm]

Józef Michał Chomiński

Chopin i współczesność

Władimir Protopopow

Nowa interpretacja klasyczna form muzycznych w utworach Chopina

Maria Janion, Maria Żmigrodzka

Fryderyk Chopin wśród bohaterów egzystencji polskiego romantyzmu

Władysław Stróżewski

Chopin i Norwid
Wstęp
Idea cykliczności
Idea drogi
Idea universum
Idea istotowości
Idea indywidualności
Zakończenie

Bohdan Pociej

Chopin a filozofia romantyzmu
Filozofia romantyzmu
Chopin wobec filozofii romantyzmu
Muzyka Chopina a istota romantyzmu

Krystyna Kobylańska

Improwizacje Fryderyka Chopina
Wykaz improwizacji Fryderyka Chopina
I. Na tematy znane (dokładnie lub częściowo)
II. Na tematy nie znane

Wojciech Nowik

Notacja muzyczna Fryderyka Chopina - jej kształt, specyfika i funkcja
Geneza Chopinowskiej notacji
Oznaczenia Chopinowskiej notacji
Zapis i jego przemiany
Rozplanowanie przestrzenne zapisu
Znakowe i znaczeniowe aspekty przemiany zapisu
Zapis a operacje konstrukcyjne

Hanna Wróblewska-Straus

Nieznane rękopisy dzieł Fryderyka Chopina z op. 21, 34, 40 i 49
Proweniencja rękopisów
Charakterystyka rękopisów

Thomas Higgins

Etiuda op. 10 nr 10: finalne stadia tworzenia. Dwoistość dokonania. Rozwiązania "humanitarne"

Ewald Zimmermann

Chopin i j ego orkiestra. Zagadnienia stanu źródeł i autentyczności instrumentacji w koncertach fortepianowych

Bożena Adamczyk-Schmid

Warianty tekstu w rękopisach muzycznych Fryderyka Chopina w kolekcji Anne-Marie Boutroux de Ferrá w Valdemosie
Etiudy f-moll, As-dur i Des-dur z cyklu Méthode  des Méthodes pour le piano
Etiuda f-moll op.25 nr 2
Nokturn E-dur op. 62 nr 2. Lento
Nokturn [Lento con gran espressione] cis-moll,  opus pośmiertne
Fuga a-moll
Szkic
Walc Des-dur op.64 nr 1

Teresa Dalila Turło

Z zagadnień chronologii pierwszych utworów Chopina

Hellmut Federhofer

Dzieła Chopina jako przykłady w podręcznikach z zakresu teorii muzyki

John Rink

Chopin i Schenker: improwizacja a struktura

Irina Nikolska

Dramaturgia i forma u Chopina a polska muzyka XX wieku. Wybrane aspekty

Maciej Gołąb

O "akordzie tristanowskim" u Chopina

Jeffrey Kallberg

Czy warianty są problemem? Intencje kompozytorskie w edytorstwie dzieł Chopina

Jurij Chołopow

O zasadach kompozycji Chopina: zagadka finału Sonaty b-moll
Sfinks
Styl i koncepcja kompozycji Chopina
Metoda analizy
Funkcyjność harmoniczna
Motywika i tematyzm
Modulacja
Rozczłonkowanie formy. Kadencje
Forma muzyczna jako całość
Aspekt wykonawczy
Sfinks?

Jim Samson

Impromtu Fis-dur Chopina. Uwagi o gatunku, stylu i strukturze
Gatunek
Styl
Struktura

Wiesław Lisecki

Ballada F. Chopina - inspiracje literackie czy muzyczne?

Krystyna Tarnawska-Kaczorowska

Pieśni Fryderyka Chopina

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1987

SPRAWOZDANIA

Irena Poniatowska

W kręgu imprez chopinowskich w Paryżu

Maciej Gołąb

I Międzynarodowy obóz muzykologiczny "Wakacje z Chopinem". Warszawa-Antonin-Poznań,
12-25 września 1988 roku

Teresa Lewandowska

Kronika chopinowska 1986
Kronika chopinowska 1987

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść osiemnastu tomów "Rocznika Chopinowskiego"

***

Indeks autorów

TOM 20 (1992)

REFERATY

Jan Ekier

Jak grał Chopin?

Jolanta Bauman

Cechy romantyczne w polskiej szkole interpretacji Chopina
Wstęp
Chopin - klasyk romantyzmu
Interpretacja polska jako zjawisko w chopinistyce
Fenomen polskiej pianistyki - zaprzeczenie i geneza
Pierwiastki romantyczne chopinistyki polskiej - zarys
Pierwsza generacja pianistów
Legendarni wirtuozi
Druga generacja
Trzecia generacja
Małcużyński - "magnificence austerity"
Romantyzm II połowy XX wieku - H. Czerny- Stefańska, A. Harasiewicz
Czwarta generacja

Jan Weber

Repertuar płyt a repertuar koncertów. Z badań nad początkami fonografii chopinowskiej
Prapoczątki i Józef Hofmann
Obecność Chopina na najstarszych płytach  gramofonowych
Repertuar chopinowski na dawnych płytach od  początku fonografii do lat trzydziestych
Repertuar płyty a repertuar koncertów

Józef Kański

Nagranie jako źródło do badań interpretacji utworów Chopina

Zofia Chechlińska

Chopin w kontekście polskiej kultury muzycznej XIX wieku

Christoph-Helmut Mahling

Chopin, niemiecki romantyzm muzyczny i "szkoła nowoniemiecka". Związki i oceny

Peter Andraszke

Chopin w opracowaniach Regera

Kornel Michałowski

Refleksje chopinowskiego bibliografa

Irena Poniatowska

Twórczość Chopina w świetle pierwszych monografii. Przyczynek do badań nad recepcją muzyki w XIX w.
Nowatorstwo środków i oryginalność stylu
Siła wyrazowa i wyobrażeniowa muzyki
Résumé

Jarosław Volek

Semantyka i znaczenie form tanecznych w twórczości Chopina i Smetany

Daniéle Pistone

Chopin a modernizm muzyczny we Francji. Pewien aspekt odbioru twórczości Chopina we Francji XX wieku

DYSKUSJE OKRĄGł?EGO STOł?U

Władysław Stróżewski
(prowadzący)

I. Romantyzm i romantyczność u Chopina i u innych twórców epoki. Dyskusja okrągłego stołu

Claudia Colombati

x x x

Małgorzata Nawrocka

Chopin a myśl estetyczno-muzyczna wczesnego romantyzmu niemieckiego

Anna Czekanowska

Czy struktura chopinowska jest strukturą mitu?

Jan Stęszewski

Z problemów ludowości i narodowej tożsamości muzyki F. Chopina

Mieczysław Tomaszewski

Chopin zaangażowany. Pokolenie romantyków i "śpiewy narodowe"

Maria Janion

x x x
Dyskusja ogólna

Jan Ekier
(prowadzący)

II. Ostateczny tekst czy ostateczne teksty Chopina? Zagadnienie wariantów. Dyskusja okrągłego stołu

Jan Ekier

Wprowadzenie

Jan Ekier

Ostateczny tekst czy ostateczne teksty Chopina. Zagadnienie wariantów

Wojciech Nowik

Od szkicu do tekstu ostatecznego

Ewald Zimmermann

Harmoniczna ambiwalencja i trudności w ustalaniu ostatecznego tekstu

Mieczysław Tomaszewski

Słowne oznaczenia charakteru, tempa i ekspresji. Zmienność w trakcie procesu twórczego
Dyskusja ogólna

Mieczysław Tomaszewski
(prowadzący)

III. Poetyka muzyczna Chopina. Dyskusja okrągłego stołu

Mieczysław Tomaszewski

Wprowadzenie. Poetyka jako ponadtechniczne zasady ukształtowania dzieła: jego architektonika, genologia, idiomatyka, ekspresja i styl

Hellmut Federhofer

x x x

Zofia Helman

x x x

Jim Samson

x x x

Irina Nikolska

x x x

Claudia Colombati

x x x

Peter Andraschke

x x x
Dyskusja ogólna

Jan Ekier
(prowadzący)

IV. Historia i teoria interpretacji pianistycznej dzieł Chopina. Dyskusja okrągłego stołu

Jan Ekier

Wprowadzenie

Thomas Higgins

x x x

Christoph Hellmut Mahling

x x x
Dyskusja ogólna

Jan Weber

x x x

Beniamin Vogel

x x x

James Methuen-Campbell

x x x

Józef Kański

x x x

Christoph Hellmut Mahling
(prowadzący)

V. Znajomość dzieł Chopina, jego oddziaływanie i znaczenie. Z badań nad recepcją w XIX i w początkach XX wieku. Dyskusja okrągłego stołu

Zofia Chechlińska

Zagadnienie znajomości utworów Chopina i ich roli w Polsce w XIX w.

Michał Bristiger

x x x

Christoph Hellmut Mahling

x x x

Jitka Ludvová

Dzieła Chopina w społeczeństwie w XIX w.

Jitka Brabcová

Recepcja Chopina na Morawach ok. 1900 roku

Michał Bristiger

x x x

Jitka Brabcová

Przyczynek do zagadnienia wpływu Chopina na innych kompozytorów

Jan Weber

x x x

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1988-89

SPRAWOZDANIA

Zbigniew Śliwiński

Refleksje po XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina
Etiudy
Nokturny
Scherza

Teresa Lewandowska

Kronika chopinowska 1988
Kronika chopinowska 1989
Kronika chopinowska 1990

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść dziewiętnastu tomów "Rocznika Chopinowskiego"

***

Indeks autorów

TOM 21 (1995)

Spis ilustracji

Maciej Gołąb

Józef Michał Chomiński (1906-1994)

Mieczysław Tomaszewski

Z badań nad rezonansem muzyki Chopina:
Etiuda a-moll op. 25 nr 11 w świetle jej słownych interpretacji
Kontekst biograficzny utworu: świadectwa i znaki  zapytania
Świat utworu w świetle interpretacji słownych
Modi i stopnie werbalizacji
Rezonans utworu w perspektywie teoretycznej
Refleksje końcowe

John Rink

Ballady Chopina i dialektyka metod analitycznych. Analiza z perspektywy historycznej

Tadeusz A. Zieliński

Nowatorstwo formy w balladach Chopina

Wojciech Nowik

Sonata c-moll op. 4 Fryderyka Chopina - pomiędzy akademizmem a prekursorstwem
Allegro - kontrowersje typologiczno-formalne
Monotematyzm i dwuczęściowa forma sonatowa.
Wpływy i związki konstrukcyjno-formalne
Menuet - szczególny reprezentant gatunku
Modernistyczne tendencje
Finał - ku formie tradycyjnej
Cechy kontaminacyjne Finału
Sztuka wymowy a wymowa sztuki

Krzysztof Grabowski

Francuskie oryginalne wydania dzieł Fryderyka Chopina
Chronologia pierwszych wydań francuskich
Wydania dzieł Chopina w świetle prawa  francuskiego
Charakterystyka pierwszych wydań francuskich
Konkluzja
Aneks (Fryderyk Chopin Ballada op. 38)

Hanna Wróblewska-Straus, teksty francuskie przełożyła Julia Hartwig

Korespondencja Chopina, jego przyjaciół i znajomych oraz omówienie wpływów muzealnych Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Indeks nazwisk

Teresa Czerwińska

Dziennik podróży Józefa Kalasantego Jędrzejewicza - nieznany przyczynek do dziejów rodzin Chopinów i Jędrzejewiczów
Ustalenie autorstwa
Treść dziennika i jego autor jako podróżnik
Analiza porównawcza diariuszy. Postawa życiowa młodego  Jędrzejewicza
Wątek romantyczny: miłość do Ludwiki Chopin
Stosunek Jędrzejewicza do rodziny Chopinów: jego  ewolucja w latach 1825-1853
Dziennik Jędrzejewicza jako uzupełnienie "Spowiedzi"  Ludwiki
Aneks

Wojciech Nowik

Bronisława Wójcik-Keuprulian (1890-1938) - w cieniu zapomnienia

Maciej Gołąb

Ludwik Bronarski (1890-1975)

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1991-1993

SPRAWOZDANIA

Maciej Gołąb

Józef Michał Chomiński, Teresa Dalila Turło: Katalog dzieł Fryderyka Chopina

Jerzy Popiel

Chopina Metoda uczenia gry na fortepianie (recenzja publikacji J.-J. Eigeldingera Frédéric Chopin. Esquitsses pour une methode de piano)

Wojciech Nowik

Na tropach formy gatunkowej Chopinowskiej ballady (recenzja książki J. Samsona Chopin: The Four Ballades)

Wojciech Nowik

J. Samson (red.) The Cambridge Companion to Chopin

Jean-Jacques Eigeldinger

Frédéric Chopin et les lettres. Actes du Colloque franco-polonais organizé par la Centre de Civilisation Française a l'Université de Varsovie avec la collaboration de la Société Frédéric Chopin

Francis Claudon

Porównawcza recepcja Chopina we Francji i w Polsce.
II sesja naukowa

Teresa Lewandowska

Kronika Chopinowska 1991

Teresa Lewandowska

Kronika Chopinowska 1992

Teresa Lewandowska

Kronika Chopinowska 1993

***

Elisabeth Parmentier. Założyciel i wiceprezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Paryżu

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść dwudziestu tomów "Rocznika Chopinowskiego"

***

Contents

TOM 22/23 (1998)

SPIS ILUSTRACJI

Witold Straus

Żegnamy zasłużonych działaczy Czeskiego Towarzystwa Chopinowskiego

Jan Ekier

Z zagadnień wydawania utworów pośmiertnych Fryderyka Chopina. Julian Fontana jako wydawca Oeuvres posthumes Chopina
Krótki rys życia Fontany
Relacje osobiste i muzyczne Chopina i Fontany
Julian Fontana jako muzyk
Prace Fontany nad dziełami pośmiertnymi Chopina
Stosunek Fontany do tekstu nutowego dzieł pośmiertnych  Chopina
Dowolna ingerencja Fontany w tekst pośmiertnych utworów  Chopina
Wartość przekazów Fontany dla dziesiejszego edytorstwa
Aneks I. List Juliana Fontany do Ludwiki Jędrzejewiczowej  w Warszawie
Aneks II. Pełnomocnictwo rodziny Chopina dla Juliana  Fontany dotyczące wydania dzieł pośmiertnych Fryderyka  Chopina
Aneks III. Juliana Fontany Posłowie z tekstem nutowym  Dzieł Pośmiertnych
Aneks IV. List siostry Chopina Izabeli Barcińskiej do firmy  A. M. Schlesingera w sprawie wydania pieśni Chopina
Bibliografia

Jean-Jacques Eigeldinger

Końcowa redakcja Preludiów op. 28 Chopina. Autografy

Jim Samson

Edukacja muzyczna Chopina

Mieczysław Tomaszewski

Obecność muzyki Chopina w twórczości rówieśników i następców
Fragment konkretnego utworu Chopina włączony w utwór  innego twórcy (Reminiscencje - Aluzje - Cytaty - Collage)
Konkretny utwór Chopina poddany przekształceniom,  dopełniany i rozwijany (Transkrypcje i aranżacje - Wokalizacje  i "tropowania" - Wariacje - Parafrazy, fantazje, metamorfozy)
Elementy stylu Chopina w twórczości innego kompozytora  (Naśladownictwa bezpośrednie - Kontynuacje - Powroty -  Naśladownictwa wtórne)
Idiomy ekspresywno-semantyczne Chopina i ich rezonans  (Idiom pianistyczny - Idiom folklorystyczny - Idiom liryczno-  nokturnowy - Idiom nostalgiczny - Idiom narracyjno-balladowy  - Idiom dramatyczno-heroiczny - Idiom salonu - Idiom  "morbidezzy")
Bibliografia

Hanna Wróblewska-Straus

Autografy Chopina niezmierną rzadkością. Korespondencja Chopina w zbiorach muzealnych Towarzystwa im. Fryderyka Chopina
Bibliografia
Indeks nazwisk i instytucji

Francesca Perruccio-Sica

Recepcja Chopina we Włoszech w świetle doniesień "Gazetta Musicale di Milano" (1842-1902)

André Delapierre

Spadek po Chopinie
Zgłoszenie zgonu, nałożenie pieczęci, spis inwentarza
Potwierdzenie prawa do spadku
Zgłoszenie sprzedaży
Pełnomocnictwo
Wyprzedaż pośmiertna
List do Mec. Ridela
Dokumenty różne
Oświadczenie przeniesienia praw po śmierci
Bibliografia

Teresa Czerwińska

Faksymilia autografów czterech kompozytorów - pozostałość po kolekcji Chopina
Przegląd źródeł i literatury
Opis druków faksymilowych
Dzieje faksymiliów
Faksymilia u Chopina
Ślady zachowane po kolekcji do dziś. Jej najnowsze dzieje u  spadkobierców w XX wieku…
Tablica genealogiczna rodów Jędrzejewiczów, Chopinów i  Ciechomskich - wkładka

Jean-Jacques Eigeldinger

Wizerunek Chopina w pismach Wilhelma Lenza

Czesław Sielużycki

Studium genealogiczno-historyczne rodu Skarbków i rodziny matki Chopina (Krzyżanowskich)
Kujawska gałąź rodu Skarbków herbu Habdank
Rodzina matki Chopina - Krzyżanowscy
Bibliografia
Genealogia kujawskiej gałęzi rodu Skarbków na przełomie  XVIII-XIX w. - wkładka
Genealogia rodziny matki Chopina - wkładka

Krystyna Konarkowska-Juszyńska

Józef Hofmann jako chopinista
Wprowadzenie
Zagadnienia melodyczne
Zagadnienia rytmiczne
Dynamika
Agogika
Artykulacja
Wnioski
Aneks

Regina Smendzianka

Kilka refleksji po XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Arie Vardi

O kryterium smaku (uwagi po XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie)

Barbara Niewiarowska

Sprawozdanie z XIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Teresa Lewandowska

XIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie - imprezy towarzyszące i wydawnictwa

Irena Poniatowska

Wystawa Chopin i Liszt. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Warszawa 1-30 X 1995

BIBLIOGRAFIA

Kornel Michałowski

Bibliografia chopinowska 1994-1995

RECENZJE

Irena Poniatowska

Fryderyk Chopin. Szkice do metody gry fortepianowej. Teksty zebrał i przedstawił Jean-Jacques Eigeldinger. Przełożył Z. Skowron

Mieczysław Tomaszewski

Zofia Chechlińska: Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina. "Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis", I. Kraków 1955, Musica Iagiellonica
Pojęcie wariacji
Morfologia wariacji
Wariacje mikrostruktur
Wariacje makrostruktur

Wojciech Nowik

Pomiędzy mową dźwięków a mową uczuć - recenzja książki T. A. Zielińskiego "Chopin. Życie i droga twórcza". Kraków 1993, PWM

Wojciech Nowik

Nowe spojrzenie na muzykę Chopina oraz jej interpretację w Chopin Studies nr 2 (pod red. J. Rinka i J. Samsona. Cambridge University Press, 1994)

Jean-Jacques Eigeldinger

La fortune de Frédéric Chopin, 2. Pod redakcją Zbigniewa Naliwajka,l Hanny Wróblewskiej-Straus i Joanny Żurowskiej. Warszawa 1955

Teresa Lewandowska

Kronika chopinowska 1994

Teresa Lewandowska

Kronika chopinowska 1995

Biel Mesquida

In Memoriam Marguerite Ferrá-Boutroux

***

Autorzy niniejszego tomu

***

Treść dwudziestu jeden tomów "Rocznika Chopinowskiego"

***

Contents

***

Indeks nazwisk

TOM 24/25 (2001)

Spis ilustracji

ROZPRAWY I ESEJE

Teresa Chylińska

Kornel Michałowski (1923-1998)

Bengt Edlund

Refleksje nad pewnym preludium

Artur Szklener

Fantazja f-moll op. 49 Fryderyka Chopina w świetle wybranych metod analitycznych

Jean-Jacques Eigeldinger

Carl Filtsch - lustrzane odbicie Chopina (na marginesie apokryficznej publikacji)

Sophie Ruhlmann

Carl Cansatt, lekarz i muzyk niemiecki. Portret, listy i odkrycie podróży Chopina do Brukseli

BIBLIOGRAFIA

Andrzej Jazdon

Bibliografia chopinowska 1996-2000. Indeks

DYSKOGRAFIA

Paweł Bagnowski

Dyskografia chopinowska. Nagrania na wałkach fonograficznych. Nagrania na rolkach. Indeks

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Mieczysław Tomaszewski

Ryszard Przybylski: "Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina"

Zofia Helman

Mieczysław Tomaszewski: Frederic Chopin und seine Zeit

Paweł Kamiński

Monografia czy kompendium? - recenzja z książki Mieczysława Tomaszewskiego "Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans"

Irena Poniatowska

Mieczysław Tomaszewski: "Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia i materiały

Mieczysław Tomaszewski

Wojciech Nowik: "Chopinowski idiom sonatowy"

Zofia Chechlińska

Fryderyk Chopin. Leksykon multimedialny M. Tomaszewskiego

Zbigniew Skowron

Sylvie Delaigue-Moins "Chopin w Nohant"

Rafał Prinke

Andrzej Sikorski, Piotr Mysłakowski: "Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość"

Elżbieta Szczepańska-Lange

Chopin w świetle "gender studies" - o książce Jeffreya Kallberga "Chopin at the Boundaries. Sex, History and Musical Genre"

Andrzej Jasiński

Po lekturze książki Reginy Smendzianki "Jak grać Chopina - próba odpowiedzi"

Zbigniew Skowron

Wydania faksymilowe autografów Chopina ze zbiorów Muzeum w Towarzystwie im. F. Chopina w Warszawie

Paulina Cwalińska

II Międzynarodowy Kongres Muzykologiczny "Chopin i jego twórczość w kontekście kultury"

Leszek Polony

Dzieło Chopina jako źródło inspiracji wykonawczych (relacja z Konferencji Chopinologicznej w Akademii Muzycznej w Warszawie)

Zbigniew Skowron

Wystawa "Chopin daleko rozsławił swe imię". TiFC 1999-2000

Elżbieta Szczepańska-Lange

Koncerty fortepianowe Chopina w nagraniu Krystiana Zimermana i "Polskiej Orkiestry Festiwalowej"

Andrzej Jasiński

Po XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Refleksje jurora

Regina Smendzianka

Refleksje po XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina

Barbara Niewiarowska

XIV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (sprawozdanie)

***

Noty o autorach niniejszego tomu

***

Treść tomów 1-23 "Rocznika Chopinowskiego"

***

Indeks


„CHOPIN STUDIES”

Spis treści wszystkich "Chopin Studies" (wyłącznie po angielsku)
Chopin Studies 1 (1985)
List of Illustrations
From the Editors
Ewa K. Kossak The Correspondence of George Sand Edited by Georges Lubin
Hanna Wróblewska-Straus Jane Wilhelmina Stirling's Letters to Ludwika Jędrzejewicz
Preface
The Letters, Annotations
Bibliography
Subject Index
Index of Chopin's Works
Index of Names and Works
Index of Places
Lucjan Fajer Chopin's Letters Allegedly Written to Potocka: Statement by Expert
Zbigniew Czeczot
Andrzej Zacharias
Comparative Graphic Expert Examination of Four Specimens of Letters Allegedly Written by Frederick Chopin
Ryszard Soszalski
Władysław Wójcik
Examination No. ZKE-P-2871/74 of Frederick Chopin's Letters to Delfina Potocka
(J.S.) From the Editor
Wojciech Nowik "Delfina Dispute" in Recent Years
Kornel Michałowski Bibliography 1970-1983
General Index
Gastone Belotti Krystyna Kobylańska - Manuscripts of Chopin's Works. Cataloque. Kraków 1977
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Martha Argerich on "Deutsche Grammophon" Records
Elżbieta Szczepańska-Malinowska "Haec Tria: Modus, Species et Ordo"
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Chopin Recordings (EMI) by Samson François
Alicja Matracka-Kościelny Krystian Zimerman on "Deutsche Grammophon" Records
Jan Weber Chopin Recital on "Eurodisc"
Jan Weber Géza Anda Playing Chopin ("Eurodisc")
Jan Weber Maurizio Pollini on "Deutsche Grammophon" Records
Wojciech Nowik Alexis Weissenberg Playing Chopin on EMI Records
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Ashkhenazy Still the Same
Elżbieta Szczepańska-Malinowska The Broadwood no. 17047
Elżbieta Szczepańska-Malinowska The Discreet Scent of Fermentation
Jan Weber Old Records in the New Albums
Jan Weber Lazar Berman Plays Six Polonaises of Chopin
Jan Weber Recital of Diana Kasco
Jan Weber Posthumous Re-issue of the Records Played by Géza Anda
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Cziffra; Technique or Interpretation?
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Argerich and Rostropovich: Belief in the Power of Dialectic
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Synthesis of Romantic Poetics
Władysław Malinowski Burnt-offering for the Sake of Classicism
Władysław Malinowski Towards "Minimal Music"
Wojciech Nowik Chopin Recordings by Witold Małcużyński on "Trianon" Records
Wojciech Nowik Two Chopin's Sonatas Interpreted by Argerich
*** Contributors to this issue
*** Rocznik Chopinowski vol. 1-16. Contents
Chopin Studies 2 (1987)
Zofia Chechlińska The National Edition of Chopin's Works
Wojciech Nowik Chopin's Constructivism in the Manuscripts of the Nocturne in C minor (without opus number)
Wojciech Nowik Pierścień (The Ring) - a Flawed Gem in Chopin's Lyrical Music
Andrzej Chodkowski Notes on Chopin's Piano Trio
Alicja Matracka-Kościelny The Relationship between Words and Music in Chopin's Songs
Grażyna Michniewicz The Origins and Activities of the Frederick Chopin Institute 1934-1939
Kornel Michałowski Chopin Bibliography 1984
Zofia Chechlińska James Methuen-Campbell Chopin Playing. From the Composer to the Present Day. London 1981
Wojciech Nowik Adam Zamoyski Chopin. A Biography. London 1979
Władysław Malinowski Portrait of a Professor
Wojciech Nowik The Complete Works of Chopin on Records from Polskie Nagrania
Wojciech Nowik From the Record Chronicle of the 10th International Chopin Piano Competition
Władysław Malinowski Rubinstein Cannot Be Overrated
Elżbieta Szczepańska-Malinowska The Young Ashkenazy
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Pollini's Candour
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Fashionable Chopin
Władysław Malinowski Retaliation
Wojciech Nowik The Makings of a Great Pianist
Wojciech Nowik Text and Interpretation
Teresa Lewandowska The Chopin Chronicle 1969-1983
*** Contributors to this issue
*** Chopin Studies 1. Contents
*** Rocznik Chopinowski vol. 17. Contents
Chopin Studies 3 (1990)
List of Illustrations
Mieczysław Tomaszewski Foreword
The International Musicological Symposium "Chopin and Romanticism". Warsaw, 17-23 October 1986. Programme
Vladimir Protopopov A New Treatment of Classical Music Forms in Chopin's Compositions
Stefan Kieniewicz Chopin et son époque
Maria Janion,
Maria Żmigrodzka
Frédérick Chopin parmi les héros de l'existence du romantisme polonais
Władysław Stróżewski Chopin and Norwid
Introduction
The Concept of the Cycle
The Concept of "Path"
The Concept of the "Universe"
The Concept of Essentiality
The Concept of Individuality
Conclusion
Bohdan Pociej Chopin und die Philosophie der Romantik
Die Philosophie der Romantik
Chopin und die Philosophie der Romantik
Die Musik Chopins und das Wesen der Romantik
Was für Methoden (Modi) der romantischen Kreation der Welt kamen in der Musik vor?
Krystyna Kobylańska Les improvisations de Frédéric Chopin:
Relevé des improvisations de Frédéric Chopin:
I. Sur les themes connus
II. Sur les themes inconnus
Wojciech Nowik Frédéric Chopin's Musical Notation - its Form, Specific Features and Function
The Genesis of Chopin's Notation
Chopin's Notation Sings
The Notation and its Transformations
The Spatial Arrangement of the Written Score
Sign and Meaning: Changes in Notation
Notation and Constructional Operations
Hanna Wróblewska-Straus Manuscrits inconnus des oeuvres de l'opus 21, 34, 40 et 49 de Frédéric Chopin
Provenance des manuscrits
Description des manuscrits
Thomas Higgins Progress Toward Completion of the Study Op. 10, No. 10: its Dual Textual Accomplishment and Chopin's Humane Solution
Ewald Zimmermann Chopin und sein Orchester. Fragen zur Quellenlage und zur Authentizität der Instrumentation in den Klavierkonzerten
Bożena Adamczyk-Schmid Les variantes du texte de Frédéric Chopin dans les manuscrits musicaux de la collection d'Anne-Marie Boutroux de Ferra a Valldemosa
L'Etude en fa mineur op. 25 no 2
Nocturne en mi majeur op. 62 no 2. Lento
Nocturne (Lento con gran espressione) en ut diese mineur, oeuvre posthume
Fugue en la mineur
Esquisse
Valse en ré bémol majeur op. 64 no 1
Teresa Dalila Turło Remarques sur la chronologie des premieres compositions de Chopin
Hellmut Federhofer Chopin's Werk als Demonstrationsobjekt in Lehrbüchern der Musiktheorie
John Rink Chopin and Schenker: Improvisation and Musical Structure
Irina Nikolska Dramaturgie und Form bei F. Chopin und die polnische Musik des 20. Jahrhunderts
Maciej Gołąb Über den Tristan-Akkord bei Chopin
Jeffrey Kallberg Are Variants a Problem? "Composer's Intentions" in Editing Chopin
Jurij Chołopow Über die Kompositionsgrundsätze bei Frédéric Chopin: Das Rätsel des Finales der Sonate b-moll
"Sphinx"
Stil und Konzeption der Komposition von Frédéric Chopin
Die analitische Methode
Funkttionelle Harmonik
Die Motivik und Thematik
Modulation
Gliederung der For. Kadenzen
Die Musikform als Ganzes
Die Auffürung
Sphinx?
Jim Samson Chopin's F sharp Impromptu - Notes on Genre, Style and Structure
Genre
Style
Structure
Wiesław Lisecki Die Ballade von Frédéric Choăpin - literarische oder musicalische Inspirationen?
BIBLIOGRAPHY
Kornel Michałowski Chopin Bibliography 1985-1988
General Index
REPORTS
Maciej Gołąb First International Musicological Camp - Holiday with Chopin. Warsaw, Antonin, Poznań, 12-25 September 1988
Teresa Lewandowska Chopin Chronicle 1986
Teresa Lewandowska Chopin Chronicle 1987
*** Contributors to this Issue
*** Chopin Studies 1.2. Contens
*** Rocznik Chopinowski Vol. 18. Contens
Chopin Studies 4 (1994)
PAPERS
Jan Ekier Frederick Chopin: How Did He Play?
Jolanta Bauman Traits romantiques de l'école polonaise d'interprétation de Chopin
Introduction
Chopin, un classique du romantisme
Interprétation polonaise: un phénomene dans l'interprétation de Chopin
Phénomene d'interprétation polonaise: négation et genese
Eléments romantiques de l'interprétation polonaise de Chopin
Premiere génération de pianistes
Les virtuoses légendaries, interpretes de Chopin
Deuxieme génération
Troisieme génération
Małcużyński: "magnificence austerity"Le romantisme de la seconde moitié du XXe siecle: H. Czerny-Stefańska, A. Harasiewicz
Quatrieme génération
Jan Weber Chopin Encounters: Record Versus Concerts. Research into the Beginnings of Chopin Recordings - Some Personal Observations
The Earliest Beginnings and Józef Hofmann
Chopin's Presence on the Oldest Gramophone Records
Old Chopin Records - from the Beginnings of the Phonographic Industry to the 1930s
The Repertoire on Records and in the Concert Hall
Józef Kański Recordings as a Source of Inspiration for the Analysis of Chopin Interpretations
Zofia Chechlińska Chopin in the Context of Nineteenth-Century Polish Musical Culture
Christoph-Hellmut Mahling Chopin, die deutsche musicalische Romantik und die "Neudeutsche Schule". Verbindungen und Beurteilungen
Peter Andrasche Regers Chopin-Bearbeitungen
Kornel Michałowski Bemerkungen eines Chopin-Bibliographen
Irena Poniatowska Frühe Monographien über F. Chopins Werk. Ein Beitrag zur Rezeption der Musik im 19. Jahrhundert
Neue Ausdrucksmittel und orgineller Stil
Die Ausdruckskraft und Vorstellungskraft der Musik
Zusammenfassung
Jaroslav Volek Semantik und Bedeutung der Tanzformen in den Werken F. Chopins und B. Smetana
Daniele Pistone Chopin et le modernisme musical français. Un aspect de la réception de l'oeuvre chopinienne dans la France du XXe siecle
ROUND TABLE DISCUSSION
I. Romanticism and the Romantic in Chopin and other Composers of the Time.
Round Table Discussion - Chairman: Władysław Stróżewski
Claudia Colombati ***
Małgorzata Nawrocka Chopin and Music Aesthetics of the Early German Romantic Era
Anna Czekanowska Chopin's Structure and the Structure of Myth
Jan Stęszewski Zur Frage der Volkstümlichkeit und der nationalen Identität der Musik von Chopin
Mieczysław Tomaszewski Chopin "engagiert". Romantische Generation und "Nationalgesänge"
Maria Janion ***
General Discussion
II. The Final Text or Final Texts of Chopin? The Problem of Variants. Round Table Discussion - Chairman: Jan Ekier
Jan Ekier The Final Text or Final Texts of Chopin? The Problem of Variants
Wojciech Nowik From Sketch to Final Text
Ewald Zimmermann Harmonische Ambivalenz und die Schwierigkeit, definitive Texte zu etablieren
Mieczysław Tomaszewski Verbale Bezeichnungen von Charakter, Ausdruck und Tempo eines Musikwerkes. Deren Änderungen im Schaffenprozess Chopins Discussion (Summary)
III. Chopins musicalische Poetik.
Diskussion am runden Tisch - Vorsitzender: Mieczysław Tomaszewski
Mieczysław Tomaszewski Einführung. Poetik - als übertechnische Grundsätze der Gestaltung eines Werkes: deren Architektonik, Genologie, Idiomatik, Expression und Stil
Hellmut Federhofer ***
Zofia Helman ***
Jim Samson Musical Poetics
Irina Nikolska ***
Claudia Colombati ***
Peter Andraschke Intention und Niederschrift. Zu Chopins Kompositionsart
Allgemeine Diskussion
IV. Pianist's Interpretation of Chopin: History and Theory. Round Table Discussion - Chairman: Jan Ekier
Jan Ekier Introduction
Christoph-Hellmut Mahling ***
Jan Weber ***
Beniamin Vogel Chopin Playing - Historical and Theoretical Perspectives
James Methuen-Campbell What Can We Learn of an Authentic Chopin Style from the Discs of Pianists Who Studied with Pupils of the Composer
Józef Kański ***
V. Die Kenntnis der Werke Chopins; seine Wirkung; seine Bedeutung. Aus den Untersuchungen zur Rezeption im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Diskussion am runden Tisch - Vorsitzender: Christoph-Hellmut Mahling
Zofia Chechlińska Über das Problem, inwieweit Chopins Werke in Polen des 19. Jahrhunderts bekannt waren und welche Rolle sie hier spielten
Michał Bristiger ***
Michał Bristiger ***
Christoph-Hellmut Mahling ***
Jitka Ludvová Chopins Werke in der Gesellschaft im 19. Jahrhundert
Jitka Brabcová Zur Chopin-Rezeption in Mähren um 1900
Michał Bristiger ***
Jitka Brabcová Zur Frage der Einwirkung der Werke Chopins auf andere Komponisten
Jan Weber ***
BIBLIOGRAPHY
Kornel Michałowski Chopin Bibliography 1989-1990 General Index
REPORTS
Zbigniew Śliwiński Reflections on the 13th International Fryderyk Chopin Piano Competition
Etudes
Nocturnes
Scherzi
Teresa Lewandowska Chopin Chronicle 1988
Chopin Chronicle 1989
Chopin Chronicle 1990
*** Contributors to this Issue
Chopin Studies 3. Contents
Chopin Studies 5 (1995)
Irena Poniatowska Professor Józef Chomiński (1906-1994)
Mieczysław Tomaszewski Foreword
The 2nd International Musicological Symposium devoted to the Works of Fryderyk Chopin. Warsaw, 9-13 September 1989. Programme
Claudia Colombati L'origine esthético-philosophique et la poétique expressive-interprétative dans les Nocturnes et les Ballades de Frédéric Chopin
Eero Tarasti A Narrative Grammar of Chopin's G minor Ballade
The Main Isotopies of Chopin's G minor Ballade
The Temporal Articulation
The Actorial Articulation
The Analysis of Modalities
'Know'
'Believe'
Serge Gut Interférences entre le langage et la structure dans la Ballade en sol mineur opus 23 de Chopin
Annexe I
Annexe II
Jim Samson The Second Ballade - Historical and Analytical Perspectives
John Rink "Structural Momentum" and Closure in Chopin's Op. 9, No. 2
Winfried Kirsch Languido. Religioso - Zu Chopins Nocturnes in g-moll op. 15 Nr. 3 und op. 37 Nr. 1
James Methuen-Campbell John Field and Chopin - Similarities and Differences in their Approach to the Nocturne Genre Chopin's Nocturne Op. 32, No. 1 - the Source of Mahler's Sixth Symphony?
Monika Fink Die Rezeption der Nocturnes in der bildenden Kunst
Teresa Dalila Turło Transcriptions des Nocturnes de Chopin comme forme particuliere de réception de la lyrique instrumentale
Michael Stegemann Die beiden Gesichter der Nacht. Nocturne und Scherzo in der französischen Musik und Literatur von 1830 bis 1850
Synopse
Zofia Chechlińska Scherzo as a Genre - Selected Problems
Wojciech Nowik Fryderyk Chopin's Scherzo in B minor Op. 20. Form and Thematic Process
Andrzej Tuchowski Scherzo C sharp minor - the Problem of Structural Consistency and Motivic Transformations
Walter Salmen Die Barkarole vor Chopin. Herkunft und Semantik eines musicalischen Genres
Mieczysław Tomaszewski Fantasie f-moll op. 49 - Genese, Struktur, Rezeption
I. Genese: Realien, Kontext und Gattungsnormen
II. Struktur: ein Versuch die Form zu erfassen
III. III. Rezeption: das Ablesen des "Tones" und des Sinnes
Gabriele Busch-Salmen Bemerkungen zu den Flötenbearbeitungen der Werke Frédéric Chopins
Maciej Gołąb Das Problem der Haupttonart in den Werken von Chopin
Yurij Kholopov Aufzeichnungen über Chopins Metrik
Metrik und Ausdruckskraft
Grundniveau des Metrums
Metrische Funktionen der Takte
Genre und Metrum
Metrik im Scherzo
Zu einem Nocturne Chopins
Kornel Michałowski Chopin Bibliography (1991-1993)
General Index
Contributors to this issue
Ferdynand Gajewski Letter to the Editor
Chopin Studies 6 (1999)
Teresa Chylińska Kornel Michałowski 1923-1998
Witold Straus Farewell to the Honoured Members of the Czech Chopin Society
Biel Mesquida In memoriam Marguerite Ferra Boutroux
Jim Samson Chopin`s Musical Education
Hanna Wróblewska-Straus The Correspondence of Frederick Chopin, His Friends and Acquaintances, and a Presentation of the Acquisitions of the Museum of the Frederick Chopin Society in Warsaw. Bibliography with abbreviations
Hanna Wróblewska-Straus "Chopin`s Autographs Are Extremely Rare". The Frederick Chopin Correspondence in the Museum Collection of the Frederick Chopin Society in Warsaw. Bibliography with marked abbreviations
Czesław Sielużycki On the Health of Chopin. Truth, Suppositions, Legends, Remarks on Documents, Sources and Methods, Parents and Constitutional Predispositions, "A Delicate Child" of Weak Health 1810-1819, 1820-1825, The Unfortunate Year of 1826 and Youth 1827-1831, "Joyful Era" and the Recurrence of Illnesses in Paris 1831-1835, 1836-1837, 1838, "The Majorka Fiasco" and the Marseilles Cure, "Copernicus of the Piano". "Simply Ill", 1841-1842, 1843-1844, 1845-1847. The "Season in England" and the Spread of Pulmonary Tuberculosis, Circumstances of Death and the Supposed "Autopsy Riddle", Appendix, Bibliography
Maciej Gołąb Ludwik Bronarski (1890-1975), Publications by Ludwik Bronarski
Regina Smendzianka Some Reflections after the Thirteenth International Chopin Piano Competition in Warsaw
Arie Vardi The Standard of Taste
Irena Poniatowska The "Chopin-Liszt" Exhibition, the Frederick Chopin Society, Warsaw 1-30 October 1995
REPORTS
Irena Poniatowska J.J.Eigeldinger, Fryderyk Chopin. "Szkice do metody gry fortepianowej". Compiled and presented by [.], translated [into Polish] by Zbigniew Skowron
Wojciech Nowik On the Trail of the Generic Form of Chopin's Ballads (J.Samson, "The Four Ballads")
Kornel Michałowski Chopin Bibliography 1994-1995
Contents of "Rocznik Chopinowski"
Contributors to this Issue
Chopin Studies 7 (2000)
Illustrations
Jan Ekier Fontana as the Editor of Chopin's Posthumous Works
A Brief Sketch of Fontana's Life
Personal and Musical Relations between Chopin and Fontana
Julian Fontana as a Musician
Fontana's Work on the Posthumous Music of Chopin
Fontana's Approach to Chopin's Music in the Posthumous Works
Changes Made by Fontana to Chopin's Posthumous Works
The Value of Fontana's Edition for Current Editorial Work
Appendices I - IV
Sources, Bibliography
Wojciech Nowik Elsner and Chopin. The Warsaw Piano Sonatas of the Master and His "Remarkably Talented" Pupil
Mieczysław Tomaszewski From Studies of the Resonance of Chopin's Music: Etude in A minor, Op. 25 No. 11 in the Light of its Critical Interpretations
Biographical Context of the Work
The World of the Work in the Light of Its Critical Interpretations
Modes and Degrees of Verbalization
The Resonance of a Work in a Theoretical Perspective
Final Reflections
Bibliography
Mieczysław Tomaszewski The Presence of Chopin's Music in the Works of his Contemporaries and Successors
Fragments of a Specific Work by Chopin Included in a Work by Another Composer
Transformation of a Specific Work by Chopin, Where Material Is Completed and Developed
Elements of Chopin's Style in the Output of Another Composer
Chopin's Expressive-Semantic Idioms and Their Resonances
Bibliography
REPORTS
Mieczysław Tomaszewski Z.. Chechlińska, Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina
Wojciech Nowik Between the Language of Sounds and the Language of Feelings (T.A. Zieliński, Chopin. Życie i droga twórcza)
Wojciech Nowik A New Perception of Chopin's Music and Its Interpretation in Chopin Studies
General Index
Contents of "Rocznik Chopinowski"
Contributors to this volume


Faksymilia

 

 

 

 

 

 


Kronika Konkursów 


Katalogi wystaw 


Fryderyk Chopin: Życie – Dzieło – Tradycja