Wydawnictwa

Działalność wydawnicza jest od wielu lat istotną dziedziną działalności TiFC. We współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, w latach 1949-1961, Towarzystwo wydało Dzieła Wszystkie Fryderyka Chopina pod redakcją Ignacego Jana Paderewskiego, Ludwika Bronarskiego i Józefa Turczyńskiego (prace rozpoczęto w 1937), a w latach 1967-1992 – dziewięć tomów Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją Jana Ekiera.
Od roku 1956 ukazywał się „Rocznik Chopinowski”, prezentujący najnowsze badania naukowe nad życiem i twórczością Fryderyka Chopina, bibliografię polskich i zagranicznych wydawnictw chopinowskich, dyskografię i sprawozdania z najważniejszych wydarzeń chopinowskich (konkursów, wystaw, konferencji etc.). Anglojęzyczny odpowiednik „Rocznika” – „Chopin Studies”, wydawany od roku 1985, obejmuje siedem tomów.
Opublikowana w roku 2000 Kronika Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina 1927-1995 pod redakcją Barbary Niewiarowskiej dokumentuje inną ważną dziedzinę działalności TiFC, jaką była organizacja Konkursów Chopinowskich.
Przygotowano dziesięć faksymilowych wydań autografów chopinowskich pochodzących ze zbiorów własnych (tzn. Muzeum Fryderyka Chopina) – listów i kompozycji Fryderyka Chopina (op. 7 nr 3, op. 18, op. 29, op. 57, op. 68 nr 4, op. 71 nr 3), opatrzonych komentarzami Hanny Wróblewskiej-Straus, Wojciecha Nowika, Teresy Czerwińskiej i Kazimierza Chruścickiego w języku polskim, angielskim i francuskim (1999-2001).
Opublikowano wiele katalogów wystaw, opracowany przez Józefa Michała Chomińskiego i Teresę Dalilę Turło Katalog Dzieł Fryderyka Chopina (TiFC-PWM, 1990), jak również szereg publikacji okolicznościowych, jak plakaty, zaproszenia, medale etc.
Obszernym źródłem wiedzy o Chopinie i jego twórczości, w języku polskim i angielskim, jest internetowa publikacja multimedialna Fryderyk Chopin: Życie – Dzieło – Tradycja, zaprojektowana przez Teresę Czerwińską, realizowana od 1997 roku przez grupę wybitnych chopinologów.

 

 

ROCZNIK CHOPINOWSKI

"Rocznik Chopinowski" 24/25

"Rocznik Chopinowski", tom podwójny 24/25, ukazał się w nowej szacie graficznej. Na okładce znajduje się kopia portretu Chopina pędzla Antoniego Kolberga z 1848 roku wykonana z oryginału w 1902 przez Kazimierza Mordasewicza.

Zawartość tomu nie odbiega od wzorów z wcześniejszych edycji. Osoby zainteresowane metodologią badań twórczości Chopina, w szczególności analizą schenkerowską, z zainteresowaniem przeczytają tu rozprawę szwedzkiego chopinologa Bengta Edlunda (profesora uniwersytetu w Lund) o wpływie analizy na interpretację Preludium c-moll op. 28, a także obszerną i szczegółową pracę krakowskiego badacza najmłodszego pokolenia, Artura Szklenera, poświęconą Fantazji f-moll.

Badania chopinologiczne od wielu lat obejmują także rodzinę i osoby z otoczenia kompozytora. Studia nad paryskim środowiskiem artystycznym, którego był postacią centralną, w sposób naturalny zdominowane są przez badaczy z kręgu romańskiego. Laureat nagrody Międzynarodowej Fundacji im. Fryderyka Chopina za rok 2001, profesor Uniwersytetu w Genewie, Jean-Jacques Eigeldinger rysuje sylwetkę najzdolniejszego ucznia Chopina Carla Filtscha oraz analizuje powieść George Sand pt. "Carl", której - jego zdaniem - tytułowym bohaterem był ten przedwcześnie zmarły pupil Chopina. Z kolei Sophie Ruhlmann, redaktor pisma "Chopin a Nohant", publikuje interesujący artykuł poświęcony niemieckiemu muzykowi i lekarzowi Carlowi Canstattowi, który próbując swych sił w Paryżu jako wiolonczelista w latach 30. i 40. spotykał się z najwybitniejszymi kompozytorami i muzykami tego okresu, w tym także z Chopinem. Jego listy, zaprezentowane w aneksie, przynoszą szereg interesujących informacji, m.in. ujawniają dotychczas nieznany biografom Chopina krótki wypad kompozytora do Brukseli.

Otwierający bieżący tom "Rocznika" artykuł Teresy Chylińskiej, poświęcony wybitnemu bibliografowi F. Chopina Kornelowi Michałowskiemu, nosi charakter wspomnienia, pełnego podziwu dla jego życia i dokonań. W dalszej części "Rocznika" znaleźć można kontynuację dzieła K. Michałowskiego - bibliografię chopinowską z lat 1996-2000, sporządzoną przez jego ucznia i współpracownika Andrzeja Jazdona. A obok bibliografii - dyskografia autorstwa Pawła Bagnowskiego. W pierwszym ogniwie z zapowiadanego cyklu zaprezentowane zostały najwcześniejsze (z przełomu XIX i XX wieku) nagrania chopinowskie na wałkach fonograficznych i rolkach pianolowych.

W dziale sprawozdań i recenzji czytelnik znajdzie omówienia najważniejszych publikacji książkowych ostatnich lat. Między innymi jest tu więc o "Cieniu jaskółki" Ryszarda Przybylskiego, o licznych publikacjach Mieczysława Tomaszewskiego (także o jego leksykonie chopinowskim na CD), o faksymilowych wydaniach utworów i listów Chopina, o pracy Andrzeja Sikorskiego i Piotra Mysłakowskiego pt. "Rodzina matki Chopina". Są sprawozdania z wystawy Chopin daleko rozsławił swe imię i artykuły o XIV Konkursie Chopinowskim. Sumienny opis Konkursu Barbary Niewiarowskiej to materiał szczególnie cenny dla historyków. Zgodnie z tradycją, całości tomu 24/25 dopełnia spis treści dotychczasowych edycji "Rocznika Chopinowskiego".

Spis treści wszystkich „Roczników” (w języku polskim)


„CHOPIN STUDIES”

Spis treści wszystkich "Chopin Studies" (wyłącznie po angielsku)
Chopin Studies 1 (1985)
List of Illustrations
From the Editors
Ewa K. Kossak The Correspondence of George Sand Edited by Georges Lubin
Hanna Wróblewska-Straus Jane Wilhelmina Stirling's Letters to Ludwika Jędrzejewicz
Preface
The Letters, Annotations
Bibliography
Subject Index
Index of Chopin's Works
Index of Names and Works
Index of Places
Lucjan Fajer Chopin's Letters Allegedly Written to Potocka: Statement by Expert
Zbigniew Czeczot
Andrzej Zacharias
Comparative Graphic Expert Examination of Four Specimens of Letters Allegedly Written by Frederick Chopin
Ryszard Soszalski
Władysław Wójcik
Examination No. ZKE-P-2871/74 of Frederick Chopin's Letters to Delfina Potocka
(J.S.) From the Editor
Wojciech Nowik "Delfina Dispute" in Recent Years
Kornel Michałowski Bibliography 1970-1983
General Index
Gastone Belotti Krystyna Kobylańska - Manuscripts of Chopin's Works. Cataloque. Kraków 1977
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Martha Argerich on "Deutsche Grammophon" Records
Elżbieta Szczepańska-Malinowska "Haec Tria: Modus, Species et Ordo"
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Chopin Recordings (EMI) by Samson François
Alicja Matracka-Kościelny Krystian Zimerman on "Deutsche Grammophon" Records
Jan Weber Chopin Recital on "Eurodisc"
Jan Weber Géza Anda Playing Chopin ("Eurodisc")
Jan Weber Maurizio Pollini on "Deutsche Grammophon" Records
Wojciech Nowik Alexis Weissenberg Playing Chopin on EMI Records
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Ashkhenazy Still the Same
Elżbieta Szczepańska-Malinowska The Broadwood no. 17047
Elżbieta Szczepańska-Malinowska The Discreet Scent of Fermentation
Jan Weber Old Records in the New Albums
Jan Weber Lazar Berman Plays Six Polonaises of Chopin
Jan Weber Recital of Diana Kasco
Jan Weber Posthumous Re-issue of the Records Played by Géza Anda
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Cziffra; Technique or Interpretation?
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Argerich and Rostropovich: Belief in the Power of Dialectic
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Synthesis of Romantic Poetics
Władysław Malinowski Burnt-offering for the Sake of Classicism
Władysław Malinowski Towards "Minimal Music"
Wojciech Nowik Chopin Recordings by Witold Małcużyński on "Trianon" Records
Wojciech Nowik Two Chopin's Sonatas Interpreted by Argerich
*** Contributors to this issue
*** Rocznik Chopinowski vol. 1-16. Contents
Chopin Studies 2 (1987)
Zofia Chechlińska The National Edition of Chopin's Works
Wojciech Nowik Chopin's Constructivism in the Manuscripts of the Nocturne in C minor (without opus number)
Wojciech Nowik Pierścień (The Ring) - a Flawed Gem in Chopin's Lyrical Music
Andrzej Chodkowski Notes on Chopin's Piano Trio
Alicja Matracka-Kościelny The Relationship between Words and Music in Chopin's Songs
Grażyna Michniewicz The Origins and Activities of the Frederick Chopin Institute 1934-1939
Kornel Michałowski Chopin Bibliography 1984
Zofia Chechlińska James Methuen-Campbell Chopin Playing. From the Composer to the Present Day. London 1981
Wojciech Nowik Adam Zamoyski Chopin. A Biography. London 1979
Władysław Malinowski Portrait of a Professor
Wojciech Nowik The Complete Works of Chopin on Records from Polskie Nagrania
Wojciech Nowik From the Record Chronicle of the 10th International Chopin Piano Competition
Władysław Malinowski Rubinstein Cannot Be Overrated
Elżbieta Szczepańska-Malinowska The Young Ashkenazy
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Pollini's Candour
Elżbieta Szczepańska-Malinowska Fashionable Chopin
Władysław Malinowski Retaliation
Wojciech Nowik The Makings of a Great Pianist
Wojciech Nowik Text and Interpretation
Teresa Lewandowska The Chopin Chronicle 1969-1983
*** Contributors to this issue
*** Chopin Studies 1. Contents
*** Rocznik Chopinowski vol. 17. Contents
Chopin Studies 3 (1990)
List of Illustrations
Mieczysław Tomaszewski Foreword
The International Musicological Symposium "Chopin and Romanticism". Warsaw, 17-23 October 1986. Programme
Vladimir Protopopov A New Treatment of Classical Music Forms in Chopin's Compositions
Stefan Kieniewicz Chopin et son époque
Maria Janion,
Maria Żmigrodzka
Frédérick Chopin parmi les héros de l'existence du romantisme polonais
Władysław Stróżewski Chopin and Norwid
Introduction
The Concept of the Cycle
The Concept of "Path"
The Concept of the "Universe"
The Concept of Essentiality
The Concept of Individuality
Conclusion
Bohdan Pociej Chopin und die Philosophie der Romantik
Die Philosophie der Romantik
Chopin und die Philosophie der Romantik
Die Musik Chopins und das Wesen der Romantik
Was für Methoden (Modi) der romantischen Kreation der Welt kamen in der Musik vor?
Krystyna Kobylańska Les improvisations de Frédéric Chopin:
Relevé des improvisations de Frédéric Chopin:
I. Sur les themes connus
II. Sur les themes inconnus
Wojciech Nowik Frédéric Chopin's Musical Notation - its Form, Specific Features and Function
The Genesis of Chopin's Notation
Chopin's Notation Sings
The Notation and its Transformations
The Spatial Arrangement of the Written Score
Sign and Meaning: Changes in Notation
Notation and Constructional Operations
Hanna Wróblewska-Straus Manuscrits inconnus des oeuvres de l'opus 21, 34, 40 et 49 de Frédéric Chopin
Provenance des manuscrits
Description des manuscrits
Thomas Higgins Progress Toward Completion of the Study Op. 10, No. 10: its Dual Textual Accomplishment and Chopin's Humane Solution
Ewald Zimmermann Chopin und sein Orchester. Fragen zur Quellenlage und zur Authentizität der Instrumentation in den Klavierkonzerten
Bożena Adamczyk-Schmid Les variantes du texte de Frédéric Chopin dans les manuscrits musicaux de la collection d'Anne-Marie Boutroux de Ferra a Valldemosa
L'Etude en fa mineur op. 25 no 2
Nocturne en mi majeur op. 62 no 2. Lento
Nocturne (Lento con gran espressione) en ut diese mineur, oeuvre posthume
Fugue en la mineur
Esquisse
Valse en ré bémol majeur op. 64 no 1
Teresa Dalila Turło Remarques sur la chronologie des premieres compositions de Chopin
Hellmut Federhofer Chopin's Werk als Demonstrationsobjekt in Lehrbüchern der Musiktheorie
John Rink Chopin and Schenker: Improvisation and Musical Structure
Irina Nikolska Dramaturgie und Form bei F. Chopin und die polnische Musik des 20. Jahrhunderts
Maciej Gołąb Über den Tristan-Akkord bei Chopin
Jeffrey Kallberg Are Variants a Problem? "Composer's Intentions" in Editing Chopin
Jurij Chołopow Über die Kompositionsgrundsätze bei Frédéric Chopin: Das Rätsel des Finales der Sonate b-moll
"Sphinx"
Stil und Konzeption der Komposition von Frédéric Chopin
Die analitische Methode
Funkttionelle Harmonik
Die Motivik und Thematik
Modulation
Gliederung der For. Kadenzen
Die Musikform als Ganzes
Die Auffürung
Sphinx?
Jim Samson Chopin's F sharp Impromptu - Notes on Genre, Style and Structure
Genre
Style
Structure
Wiesław Lisecki Die Ballade von Frédéric Choăpin - literarische oder musicalische Inspirationen?
BIBLIOGRAPHY
Kornel Michałowski Chopin Bibliography 1985-1988
General Index
REPORTS
Maciej Gołąb First International Musicological Camp - Holiday with Chopin. Warsaw, Antonin, Poznań, 12-25 September 1988
Teresa Lewandowska Chopin Chronicle 1986
Teresa Lewandowska Chopin Chronicle 1987
*** Contributors to this Issue
*** Chopin Studies 1.2. Contens
*** Rocznik Chopinowski Vol. 18. Contens
Chopin Studies 4 (1994)
PAPERS
Jan Ekier Frederick Chopin: How Did He Play?
Jolanta Bauman Traits romantiques de l'école polonaise d'interprétation de Chopin
Introduction
Chopin, un classique du romantisme
Interprétation polonaise: un phénomene dans l'interprétation de Chopin
Phénomene d'interprétation polonaise: négation et genese
Eléments romantiques de l'interprétation polonaise de Chopin
Premiere génération de pianistes
Les virtuoses légendaries, interpretes de Chopin
Deuxieme génération
Troisieme génération
Małcużyński: "magnificence austerity"Le romantisme de la seconde moitié du XXe siecle: H. Czerny-Stefańska, A. Harasiewicz
Quatrieme génération
Jan Weber Chopin Encounters: Record Versus Concerts. Research into the Beginnings of Chopin Recordings - Some Personal Observations
The Earliest Beginnings and Józef Hofmann
Chopin's Presence on the Oldest Gramophone Records
Old Chopin Records - from the Beginnings of the Phonographic Industry to the 1930s
The Repertoire on Records and in the Concert Hall
Józef Kański Recordings as a Source of Inspiration for the Analysis of Chopin Interpretations
Zofia Chechlińska Chopin in the Context of Nineteenth-Century Polish Musical Culture
Christoph-Hellmut Mahling Chopin, die deutsche musicalische Romantik und die "Neudeutsche Schule". Verbindungen und Beurteilungen
Peter Andrasche Regers Chopin-Bearbeitungen
Kornel Michałowski Bemerkungen eines Chopin-Bibliographen
Irena Poniatowska Frühe Monographien über F. Chopins Werk. Ein Beitrag zur Rezeption der Musik im 19. Jahrhundert
Neue Ausdrucksmittel und orgineller Stil
Die Ausdruckskraft und Vorstellungskraft der Musik
Zusammenfassung
Jaroslav Volek Semantik und Bedeutung der Tanzformen in den Werken F. Chopins und B. Smetana
Daniele Pistone Chopin et le modernisme musical français. Un aspect de la réception de l'oeuvre chopinienne dans la France du XXe siecle
ROUND TABLE DISCUSSION
I. Romanticism and the Romantic in Chopin and other Composers of the Time.
Round Table Discussion - Chairman: Władysław Stróżewski
Claudia Colombati ***
Małgorzata Nawrocka Chopin and Music Aesthetics of the Early German Romantic Era
Anna Czekanowska Chopin's Structure and the Structure of Myth
Jan Stęszewski Zur Frage der Volkstümlichkeit und der nationalen Identität der Musik von Chopin
Mieczysław Tomaszewski Chopin "engagiert". Romantische Generation und "Nationalgesänge"
Maria Janion ***
General Discussion
II. The Final Text or Final Texts of Chopin? The Problem of Variants. Round Table Discussion - Chairman: Jan Ekier
Jan Ekier The Final Text or Final Texts of Chopin? The Problem of Variants
Wojciech Nowik From Sketch to Final Text
Ewald Zimmermann Harmonische Ambivalenz und die Schwierigkeit, definitive Texte zu etablieren
Mieczysław Tomaszewski Verbale Bezeichnungen von Charakter, Ausdruck und Tempo eines Musikwerkes. Deren Änderungen im Schaffenprozess Chopins Discussion (Summary)
III. Chopins musicalische Poetik.
Diskussion am runden Tisch - Vorsitzender: Mieczysław Tomaszewski
Mieczysław Tomaszewski Einführung. Poetik - als übertechnische Grundsätze der Gestaltung eines Werkes: deren Architektonik, Genologie, Idiomatik, Expression und Stil
Hellmut Federhofer ***
Zofia Helman ***
Jim Samson Musical Poetics
Irina Nikolska ***
Claudia Colombati ***
Peter Andraschke Intention und Niederschrift. Zu Chopins Kompositionsart
Allgemeine Diskussion
IV. Pianist's Interpretation of Chopin: History and Theory. Round Table Discussion - Chairman: Jan Ekier
Jan Ekier Introduction
Christoph-Hellmut Mahling ***
Jan Weber ***
Beniamin Vogel Chopin Playing - Historical and Theoretical Perspectives
James Methuen-Campbell What Can We Learn of an Authentic Chopin Style from the Discs of Pianists Who Studied with Pupils of the Composer
Józef Kański ***
V. Die Kenntnis der Werke Chopins; seine Wirkung; seine Bedeutung. Aus den Untersuchungen zur Rezeption im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Diskussion am runden Tisch - Vorsitzender: Christoph-Hellmut Mahling
Zofia Chechlińska Über das Problem, inwieweit Chopins Werke in Polen des 19. Jahrhunderts bekannt waren und welche Rolle sie hier spielten
Michał Bristiger ***
Michał Bristiger ***
Christoph-Hellmut Mahling ***
Jitka Ludvová Chopins Werke in der Gesellschaft im 19. Jahrhundert
Jitka Brabcová Zur Chopin-Rezeption in Mähren um 1900
Michał Bristiger ***
Jitka Brabcová Zur Frage der Einwirkung der Werke Chopins auf andere Komponisten
Jan Weber ***
BIBLIOGRAPHY
Kornel Michałowski Chopin Bibliography 1989-1990 General Index
REPORTS
Zbigniew Śliwiński Reflections on the 13th International Fryderyk Chopin Piano Competition
Etudes
Nocturnes
Scherzi
Teresa Lewandowska Chopin Chronicle 1988
Chopin Chronicle 1989
Chopin Chronicle 1990
*** Contributors to this Issue
Chopin Studies 3. Contents
Chopin Studies 5 (1995)
Irena Poniatowska Professor Józef Chomiński (1906-1994)
Mieczysław Tomaszewski Foreword
The 2nd International Musicological Symposium devoted to the Works of Fryderyk Chopin. Warsaw, 9-13 September 1989. Programme
Claudia Colombati L'origine esthético-philosophique et la poétique expressive-interprétative dans les Nocturnes et les Ballades de Frédéric Chopin
Eero Tarasti A Narrative Grammar of Chopin's G minor Ballade
The Main Isotopies of Chopin's G minor Ballade
The Temporal Articulation
The Actorial Articulation
The Analysis of Modalities
'Know'
'Believe'
Serge Gut Interférences entre le langage et la structure dans la Ballade en sol mineur opus 23 de Chopin
Annexe I
Annexe II
Jim Samson The Second Ballade - Historical and Analytical Perspectives
John Rink "Structural Momentum" and Closure in Chopin's Op. 9, No. 2
Winfried Kirsch Languido. Religioso - Zu Chopins Nocturnes in g-moll op. 15 Nr. 3 und op. 37 Nr. 1
James Methuen-Campbell John Field and Chopin - Similarities and Differences in their Approach to the Nocturne Genre Chopin's Nocturne Op. 32, No. 1 - the Source of Mahler's Sixth Symphony?
Monika Fink Die Rezeption der Nocturnes in der bildenden Kunst
Teresa Dalila Turło Transcriptions des Nocturnes de Chopin comme forme particuliere de réception de la lyrique instrumentale
Michael Stegemann Die beiden Gesichter der Nacht. Nocturne und Scherzo in der französischen Musik und Literatur von 1830 bis 1850
Synopse
Zofia Chechlińska Scherzo as a Genre - Selected Problems
Wojciech Nowik Fryderyk Chopin's Scherzo in B minor Op. 20. Form and Thematic Process
Andrzej Tuchowski Scherzo C sharp minor - the Problem of Structural Consistency and Motivic Transformations
Walter Salmen Die Barkarole vor Chopin. Herkunft und Semantik eines musicalischen Genres
Mieczysław Tomaszewski Fantasie f-moll op. 49 - Genese, Struktur, Rezeption
I. Genese: Realien, Kontext und Gattungsnormen
II. Struktur: ein Versuch die Form zu erfassen
III. III. Rezeption: das Ablesen des "Tones" und des Sinnes
Gabriele Busch-Salmen Bemerkungen zu den Flötenbearbeitungen der Werke Frédéric Chopins
Maciej Gołąb Das Problem der Haupttonart in den Werken von Chopin
Yurij Kholopov Aufzeichnungen über Chopins Metrik
Metrik und Ausdruckskraft
Grundniveau des Metrums
Metrische Funktionen der Takte
Genre und Metrum
Metrik im Scherzo
Zu einem Nocturne Chopins
Kornel Michałowski Chopin Bibliography (1991-1993)
General Index
Contributors to this issue
Ferdynand Gajewski Letter to the Editor
Chopin Studies 6 (1999)
Teresa Chylińska Kornel Michałowski 1923-1998
Witold Straus Farewell to the Honoured Members of the Czech Chopin Society
Biel Mesquida In memoriam Marguerite Ferra Boutroux
Jim Samson Chopin`s Musical Education
Hanna Wróblewska-Straus The Correspondence of Frederick Chopin, His Friends and Acquaintances, and a Presentation of the Acquisitions of the Museum of the Frederick Chopin Society in Warsaw. Bibliography with abbreviations
Hanna Wróblewska-Straus "Chopin`s Autographs Are Extremely Rare". The Frederick Chopin Correspondence in the Museum Collection of the Frederick Chopin Society in Warsaw. Bibliography with marked abbreviations
Czesław Sielużycki On the Health of Chopin. Truth, Suppositions, Legends, Remarks on Documents, Sources and Methods, Parents and Constitutional Predispositions, "A Delicate Child" of Weak Health 1810-1819, 1820-1825, The Unfortunate Year of 1826 and Youth 1827-1831, "Joyful Era" and the Recurrence of Illnesses in Paris 1831-1835, 1836-1837, 1838, "The Majorka Fiasco" and the Marseilles Cure, "Copernicus of the Piano". "Simply Ill", 1841-1842, 1843-1844, 1845-1847. The "Season in England" and the Spread of Pulmonary Tuberculosis, Circumstances of Death and the Supposed "Autopsy Riddle", Appendix, Bibliography
Maciej Gołąb Ludwik Bronarski (1890-1975), Publications by Ludwik Bronarski
Regina Smendzianka Some Reflections after the Thirteenth International Chopin Piano Competition in Warsaw
Arie Vardi The Standard of Taste
Irena Poniatowska The "Chopin-Liszt" Exhibition, the Frederick Chopin Society, Warsaw 1-30 October 1995
REPORTS
Irena Poniatowska J.J.Eigeldinger, Fryderyk Chopin. "Szkice do metody gry fortepianowej". Compiled and presented by [.], translated [into Polish] by Zbigniew Skowron
Wojciech Nowik On the Trail of the Generic Form of Chopin's Ballads (J.Samson, "The Four Ballads")
Kornel Michałowski Chopin Bibliography 1994-1995
Contents of "Rocznik Chopinowski"
Contributors to this Issue
Chopin Studies 7 (2000)
Illustrations
Jan Ekier Fontana as the Editor of Chopin's Posthumous Works
A Brief Sketch of Fontana's Life
Personal and Musical Relations between Chopin and Fontana
Julian Fontana as a Musician
Fontana's Work on the Posthumous Music of Chopin
Fontana's Approach to Chopin's Music in the Posthumous Works
Changes Made by Fontana to Chopin's Posthumous Works
The Value of Fontana's Edition for Current Editorial Work
Appendices I - IV
Sources, Bibliography
Wojciech Nowik Elsner and Chopin. The Warsaw Piano Sonatas of the Master and His "Remarkably Talented" Pupil
Mieczysław Tomaszewski From Studies of the Resonance of Chopin's Music: Etude in A minor, Op. 25 No. 11 in the Light of its Critical Interpretations
Biographical Context of the Work
The World of the Work in the Light of Its Critical Interpretations
Modes and Degrees of Verbalization
The Resonance of a Work in a Theoretical Perspective
Final Reflections
Bibliography
Mieczysław Tomaszewski The Presence of Chopin's Music in the Works of his Contemporaries and Successors
Fragments of a Specific Work by Chopin Included in a Work by Another Composer
Transformation of a Specific Work by Chopin, Where Material Is Completed and Developed
Elements of Chopin's Style in the Output of Another Composer
Chopin's Expressive-Semantic Idioms and Their Resonances
Bibliography
REPORTS
Mieczysław Tomaszewski Z.. Chechlińska, Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina
Wojciech Nowik Between the Language of Sounds and the Language of Feelings (T.A. Zieliński, Chopin. Życie i droga twórcza)
Wojciech Nowik A New Perception of Chopin's Music and Its Interpretation in Chopin Studies
General Index
Contents of "Rocznik Chopinowski"
Contributors to this volume

Faksymilia

 

 

 

 

 

 


Kronika Konkursów 


Katalogi wystaw 


Fryderyk Chopin: Życie – Dzieło – Tradycja