Żychlin

Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Żychlinie koło Konina

Początki wsi sięgają XIV stulecia. Do 1754 roku była własnością Żychlińskich herbu Szeliga. Tego roku Andrzej Piotr Żychliński sprzedał dobra rodowe Aleksandrowi i Andrzejowi Potworowskim. Ich siostrą  była Joanna, którą poślubił Adam Bronikowski, dziedzic Orzeszkowa pod Kwilczem. W wyniku podziału dóbr, po śmierci Jana Potworowskiego w 1753 roku Żychlin przypadł Adamowi Bronikowskiemu.

W połowie XVI stulecia Konin i jego okolice stały się terenem nasilającej się reformacji. Jej wybitnym przedstawicielem był Stanisław Lutomirski, odwołany dekretem królewskim około 1560 roku. To był czas ostrych sporów religijnych. W tym okresie do Konina i Żychlina napłynęło sporo ludzi o proweniencji protestanckiej m.in. Holendrzy, Niemcy a także Szkoci. Naturalną konsekwencją postrefomracyjnej i etnicznej atmosfery było erygowanie w końcu pierwszej bądź w drugiej dekadzie XVII stulecia parafii ewangelicko-reformowanej (kalwińskiej), która do dziś istnieje. Czynny jest zbór kalwiński w Żychlinie, cmentarz wyznawców a także Mauzoleum  zawierające elementy kultu i  kalwińskie zabytki historyczne  z całego kraju. Naprzeciw kościoła protestanckiego (zboru) rozciąga się zespół parkowo -pałacowy z pałacem wzniesionym przez Adama Feliksa Bronikowskiego w latach 1823-1826.

Jak zapisał we wspomnieniu dr Adam Helbich; w pierwszych dniach września 1829 roku odbyło się w Żychlinie huczne weselisko, które z racji pobytu na nim Fryderyka Chopina zapisało się w literaturze. Bohaterami wydarzenia była dwie młode pary. Pierwszą stanowili Melania Bronikowska, córka Rafała, lat 18, która dnia 2 września 1829 roku o godz. 12.00 w południe poślubiła Wiktora Adama Kurnatowskiego, syna Jerzego i Wiktorii z Mojaczewskich, lat 30, dziedzica Ruszkowa koło Koła. (….) Drugą młodą parą byli: Aniela Kurnatowska i Wojciech Gałczyński. Ślub Wojciecha Gałczyńskiego i Anieli  Kurnatowskiej odbył się 25 sierpnia 1829 roku w kościele wyznania rzymsko-katolickiego (takiego w Żychlinie nie było) w Charłupi, wsi nieopodal Sieradza. (…) Wesela jednak nie było, gdyż pan Wojciech „miał ciężki wypadek z końmi i potłukł się dotkliwie, więc przyjęcie odłożono, żeby pan młody wydobrzał”. (wspomnijmy, że z Anieli i Wojciecha rozpoczął się słynny ród Kossaków).

2 września 1999 roku w 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina z inicjatywy ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, z wykształcenia historyka Henryka Janaska uroczyście z udziałem władz samorządowych Konina i gmin z powiatu konińskiego odsłonięto tablicę z jego wizerunkiem z napisem o treści: Tutaj w pierwszych dniach września 1829 roku przebywał Fryderyk Chopin. Od tego dnia do 2006 roku w Koninie i Żychlinie odbywały się Dni Chopinowskie. Współorganizatorami były samorządy oraz Parafia Kalwińska w Żychlinie. W 2002 roku zawiązało się koło o nazwie: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Żychlinie k. Konina. Prezesem został Ryszard Sławiński ówczesny senator RP i funkcję tę pełnił do kwietnia 2015 r. Obecnie pełni ją Krzysztof Pydyński, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie,  prezes Konińskiej Fundacji Kultury.

W 2004 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora PSM w Koninie, wiceprezesa koła TIFC w Żychlinie  mgr Andrzeja Wójcińskiego powstał Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych”. To kameralny przegląd umiejętności młodych do 21 roku życia pianistów ze szkół średnich i konserwatoriów. Za każdym razem występuje ich 6 do 8 osób. Ocenia ich kompetentna Komisja Artystyczna. Do tej pory w Żychlinie – Koninie odbyło się trzynaście edycji Festiwalu przynosząc mu uznanie fachowców i lokując go wśród najbardziej znaczących w kraju imprez promujących utalentowanych pianistów.

Wydarzeniem w roku 2010, czyli Międzynarodowym Roku Chopinowskim było odsłonięcie w Żychlinie pomnika młodego, ledwie 19 letniego Fryderyka Chopina autorstwa Marcina Mielczarka. Koło TIFC w Żychlinie k. Konina dotychczas zorganizowało wiele innych przedsięwzięć popularyzujących Fryderyka Chopina i jego dzieło.