Dyrektor generalny

ANTONI GRUDZIŃSKI

Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych. Dziadek Antoni Grudziński był kompozytorem, pianistą oraz dyrektorem Instytutu Muzycznego, ojciec Czesław Grudziński był cenionym kompozytorem i pedagogiem.
Po uzyskaniu dyplomu Szkoły Muzycznej (fortepian), Antoni Grudziński ukończył Wydział Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku lat siedemdziesiątych do chwili obecnej prowadzi działalność pisarską i publicystyczną (recenzent muzyczny), na łamach wielu czasopism polskich. Początkowo pracował jako wykładowca w szkole muzycznej następnie jako ekspert do spraw muzyki poważnej w Polskiej Agencji Artystycznej „Pagart”. Był także kierownikiem Działu Koncertowego w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Przez wiele lat współpracował z Festiwalem Pianistyki Polskiej w Słupsku jako członek komisji repertuarowej i opiniującej. Od 1998 do 2005 roku był członkiem Zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Międzynarodowej Fundacji im. Fryderyka Chopina. Był członkiem jury V, VI i VII Międzynarodowego Konkursu Płytowego „Grand Prix du Disque Fryderyk Chopin”, a w VII edycji tego Konkursu (2010 r.) był też przewodniczącym jury. Jest autorem licznych artykułów, recenzji, omówień programowych na płytach polskich i zagranicznych firm fonograficznych, a także (wspólnie z bratem, Albertem Grudzińskim) książki pt. „Kult Chopina w Polsce” (wydanej w Polsce, Albanii i Japonii). Napisał też pracę o muzyce polskiej (od średniowiecza po czasy dzisiejsze) zamieszczoną w książce „The Polish Cultural and Scientic Heritage at the Third Millenium” wydanej w 2003 roku w Londynie. W roku 2008 znane krakowskie wydawnictwo muzyczne „Musica Iagellonica” opublikowało jego książkę „Fryderyk Chopin. Przewodnik po życiu i twórczości”, która w tym też roku zostanie wydana w Albanii i na Litwie. W roku 2011 ukaże się jego kolejna książka „Józef Sikorski (1813-1896)”, która jest biografią najwybitniejszego polskiego krytyka muzycznego XIX wieku i pierwszego w Polsce autora pracy o Fryderyku Chopinie i jego twórczości.
Od 2005 roku Antoni Grudziński jest Dyrektorem Generalnym Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.