Historia

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest ośrodkiem chopinowskim o wieloletniej tradycji i międzynarodowym znaczeniu, kontynuatorem sekcji im. Chopina działającej od 1899 r. przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.

W 1934 r., z inicjatywy polityków, muzyków i wydawców, m.in. Józefa Becka, Mieczysława Idzikowskiego, Janusza Jędrzejewicza, Emila Młynarskiego, Stanisława Niewiadomskiego, Karola Szymanowskiego i Augusta Zaleskiego został utworzony Instytut Fryderyka Chopina. Rozpoczął on w 1935 r. gromadzenie autografów, książek, nut, płyt gramofonowych i fotografii, tworząc zalążki przyszłego Muzeum, Biblioteki, Fonoteki i Fototeki, a także wydawał czasopismo „Chopin”. W 1937 r. Instytut podjął prace nad wydaniem Dzieł wszystkich Fryderyka Chopina.
II wojna światowa przerwała działalność Instytutu Fryderyka Chopina, który został reaktywowany w r. 1945. W 1950 r. zmienił nazwę na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Jego siedzibą był w latach 1953-2005 Zamek Ostrogskich, gdzie znajdowały się również Muzeum Chopinowskie, zbiory Biblioteki, Fonoteki i Fototeki. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina zarządzało ponadto Domem Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Salonikiem Chopinów w Pałacu Czapskich (dawniej Krasińskich) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie.
Towarzystwo im. F. Chopina prowadzi działalność naukową, wydawniczą oraz koncertową.

W latach 1949-1961 Towarzystwo wydało we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym Dzieła wszystkie Chopina pod redakcją Ignacego Jana Paderewskiego, Ludwika Bronarskiego i Józefa Turczyńskiego, a w latach 1967-1992, także wspólnie z PWM, dziewięć zeszytów Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją Jana Ekiera.

Od r. 1956 Towarzystwo rozpoczęło wydawanie „Rocznika Chopinowskiego” (dotychczas ukazało się dwadzieścia pięć tomów), a od r. 1985 – „Chopin Studies” (do 2002 r. opublikowano siedem tomów). Poza tym Towarzystwo wydało kilkadziesiąt plakatów z różnych imprez chopinowskich, Katalog Zbiorów oraz wiele katalogów, towarzyszących organizowanym wystawom . Wraz z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w Krakowie Towarzystwo opublikowało Katalog Dzieł Fryderyka Chopina opracowany przez Józefa M. Chomińskiego i Teresę D. Turło. W latach 1999-2000, z okazji 150 rocznicy śmierci F. Chopina, TiFC wydał (we współpracy z gdańskim wydawnictwem „Romega”) 10 zeszytów wydań faksymilowych autografów F. Chopina.

Towarzystwo organizowało wiele imprez międzynarodowych: Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina, Konkursy płytowe Grand Prix du Disque F. Chopin (od 1985 r.), mistrzowskie kursy interpretacji muzyki Chopina (od 1985 r.), sympozja naukowe (m.in. w latach 1960, 1986 i 1989), wystawy za granicą (m.in. w Japonii, Czechach, Belgii, na Węgrzech, we Francji i w USA w latach 1960-1999); sprawowało stałą opiekę nad młodymi pianistami organizując od 1967 r. coroczne Ogólnopolskie Konkursy na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina a także współpracowało i udzielało pomocy w organizowaniu festiwali i konkursów chopinowskich w Polsce i za granicą.

W 1985 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina powołało do życia Międzynarodową Federację Towarzystw Chopinowskich, w 1988 r. Międzynarodową Fundację im. F. Chopina, a w 1995 r. Alliances Internationale d`Associations et d`Amis de Frédéric Chopin.

W 2005 roku na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, TiFC oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Instytut przejął część dotychczasowych prerogatyw Towarzystwa, które obecnie koncentruje się na działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej (m.in. cykle koncertowe w Łazienkach, Sannikach, Brochowie, Podkowie Leśnej, festiwal w Powsinie, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla Amatorów, Międzynarodowy Konkurs Płytowy Grand Prix du Disque).

Prezesami Zarządu Instytutu i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina byli: August Zaleski (1934-1939), Bolesław Woytowicz (1939 i 1945), Adam Wieniawski (1945-1949), Władysław Kowalski (1949-1951), Stanisław Dybowski (1951-1952), Jarosław Iwaszkiewicz (1952-1955), Stanisław Szpinalski (1955-1957), Zbigniew Drzewiecki (1957-1965), Teodor Zalewski (1965-1968), Kazimierz Sikorski (1968-1981), Elżbieta Artysz (1981-1986), Barbara Hesse-Bukowska (1986-1991), Tadeusz Chmielewski (1991-2001), Kazimierz Gierżod (2001-2018). Obecnie, od 24 kwietnia 2018 r. Prezesem Towarzystwa jest prof. Bronisława Kawalla.