Zarząd

Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina został wybrany podczas Walnego Zgromadzenia 12 grudnia 2021 roku. Głosowali członkowie TiFC, w tym zrzeszeni w pięciu Kołach terenowych TiFC działających w różnych częściach kraju.

Zgodnie z tradycją, do Zarządu TiFC wybrano wybitnych polskich pianistów i pedagogów – są to: prof. Bronisława Kawalla-Ryszka (Warszawa), Karol Radziwonowicz (Warszawa), prof. Maria Gabryś-Heyke (Warszawa), prof. Zbigniew Lasocki (Łódź), prof. Joanna Ławrynowicz (Warszawa), prof. Janusz Olejniczak, prof. Piotr Paleczny (Warszawa), prof. Wojciech Świtała (Katowice) i prof. Waldemar Wojtal (Gdańsk). W Zarządzie zasiadają również reprezentanci Kół TiFC: Sylwia Jakubek, wiceprzewodnicząca Koła w Ostrowie Wielkopolskim i Ryszard Sławiński – wieloletni przewodniczący Koła w Żychlinie k. Konina, polityk, dziennikarz, senator IV i V kadencji, od 2004 do 2005 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także muzykolog i krytyk muzyczny, Jan Popis.

Nowy Zarząd ukonstytuował się na posiedzeniu 24 stycznia 2022 roku. Prezesem Towarzystwa została prof. Bronisława Kawalla, a wiceprezesami Karol Radziwonowicz i Jan Popis.

Bronisława Kawalla pełni funkcję prezesa TiFC od 2018 r. Jest znaną pianistką, pedagogiem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wychowawcą kilku pokoleń pianistów polskich i zagranicznych, jurorem prestiżowych konkursów pianistycznych. Karol Radziwonowicz – wszechstronny pianista i pedagog wykształcony w Polsce i USA – funkcję wiceprezesa pełnił również w poprzedniej kadencji. Jan Popis zasiada natomiast w Zarządzie Towarzystwa po raz pierwszy. Jan Popis to nie tylko muzykolog i krytyk, ale także popularyzator muzyki, producent i wydawca płyt z muzyką klasyczną, komentator konkursów i festiwali pianistycznych. Obecnie pełni funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” oraz Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku.

Kadencja Zarządu w wymienionym składzie będzie trwała 5 lat (2021–2026).

Zarząd TiFC: