Zambrów

Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Zambrowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Witolda Lutosławskiego
18-300 Zambrów
ul. Aleja Wojska Polskiego 24
www.psm.zambrow.org
sekretariat@psmzambrow.pl

Przewodniczący Koła:
Krzysztof Witkowski