Chopin: Życie-Dzieło-Tradycja

 

Działalność wydawnicza jest od wielu lat istotną dziedziną działalności TiFC. We współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, w latach 1949-1961, Towarzystwo wydało Dzieła Wszystkie Fryderyka Chopina pod redakcją Ignacego Jana Paderewskiego, Ludwika Bronarskiego i Józefa Turczyńskiego (prace rozpoczęto w 1937), a w latach 1967-1992 – dziewięć tomów Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją Jana Ekiera.
Od roku 1956 ukazywał się „Rocznik Chopinowski”, prezentujący najnowsze badania naukowe nad życiem i twórczością Fryderyka Chopina, bibliografię polskich i zagranicznych wydawnictw chopinowskich, dyskografię i sprawozdania z najważniejszych wydarzeń chopinowskich (konkursów, wystaw, konferencji etc.). Anglojęzyczny odpowiednik „Rocznika” – „Chopin Studies”, wydawany od roku 1985, obejmuje siedem tomów.
Opublikowana w roku 2000 Kronika Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina 1927-1995 pod redakcją Barbary Niewiarowskiej dokumentuje inną ważną dziedzinę działalności TiFC, jaką była organizacja Konkursów Chopinowskich.
Przygotowano dziesięć faksymilowych wydań autografów chopinowskich pochodzących ze zbiorów własnych (tzn. Muzeum Fryderyka Chopina) – listów i kompozycji Fryderyka Chopina (op. 7 nr 3, op. 18, op. 29, op. 57, op. 68 nr 4, op. 71 nr 3), opatrzonych komentarzami Hanny Wróblewskiej-Straus, Wojciecha Nowika, Teresy Czerwińskiej i Kazimierza Chruścickiego w języku polskim, angielskim i francuskim (1999-2001).
Opublikowano wiele katalogów wystaw, opracowany przez Józefa Michała Chomińskiego i Teresę Dalilę Turło Katalog Dzieł Fryderyka Chopina (TiFC-PWM, 1990), jak również szereg publikacji okolicznościowych, jak plakaty, zaproszenia, medale etc.
Obszernym źródłem wiedzy o Chopinie i jego twórczości, w języku polskim i angielskim, jest internetowa publikacja multimedialna Fryderyk Chopin: Życie – Dzieło – Tradycja, zaprojektowana przez Teresę Czerwińską, realizowana od 1997 roku przez grupę wybitnych chopinologów.