Sanniki


Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach

KOŁO TiFC w SANNIKACH powstało w marcu 1981 roku.
Założycielem i wieloletnim przewodniczącym był Jan Geisler. Od  2001 r. funkcję przewodniczącej pełni Aleksandra Głowacka ( działa w sannickim Kole od momentu powstania  w początkach  1981 r., pełniąc kolejno różne funkcje). Wiceprzewodniczącą jest od 2001 r. Maria Fudała (należy od 1981 r.), skarbnikiem Mirosława Duda – od 2001, sekretarzem Elżbieta Durmaj – od 2016, członkiem Zarządu Jarosław Domagała – od 2021. Komisja Rewizyjna: Jadwiga Lewandowska – przewodnicząca, Daniela Garstka i Piotr Skonieczny – członkowie.

Siedziba Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina mieści się w pałacu – w Europejskim Centrum im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki. Koło zrzesza 83 członków, z różnych miejscowości, również z Warszawy.

Koło realizuje działalność statutową Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, a zwłaszcza szerzenie i pogłębianie wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz upowszechnianie Jego twórczości. W lutym 1986 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina przekazało sannickiemu Kołu księgozbiór muzyczny znanego w świecie muzyka i muzykologa Mateusza Glińskiego. Biblioteka mieści się w Pałacu i aktualnie prowadzona jest przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach (ECA). W 1994 roku sannickie Koło otrzymało medal z okazji 60-lecia Towarzystwa Chopinowskiego – za troskę o Dziedzictwo Chopinowskie – oraz liczne gratulacje m.in. od Pani prof. Haliny Czerny-Stefańskiej i Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej.  Na wniosek Koła, sali koncertowej sannickiego pałacu nadano imię słynnej pianistki Haliny Czerny–Stefańskiej. Uroczystość odsłonięcia tablicy, uświetniona klawesynowym koncertem Elżbiety Stefańskiej, odbyła się w lipcu 2005. W 2016 r. przewodnicząca Koła została laureatką nagrody Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za wybitne osiągnięcia w promowaniu twórczości i osoby Fryderyka Chopina. W sierpniu 2021 r., podczas obchodów 40-lecia Koła i sannickich koncertów, Koło zostało uhonorowane medalem Pro Masovia Marszałka Województwa Mazowieckiego. W swym dorobku ma wiele wyrazów uznania – gratulacji, upominków, odznak.

Największym dorobkiem Koła są koncerty połączone z poezją organizowane razem z Towarzystwem Chopinowskim w Warszawie i do 2015 r. z miejscowym Gminnym Ośrodkiem Kultury. Od 2005 r. koncerty organizowane były z nową instytucją kultury Pałac w Sannikach, a od 2010 z Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. W Sannikach występują pianiści polscy i zagraniczni oraz aktorzy, głównie z teatrów warszawskich. W koncertach brali udział m.in.: Halina Czerny-Stefańska, Andrzej Jasiński, Lidia Grychtołówna, Elżbieta Tarnawska, Tatiana Szebanova, Rinko Kobayashi, Piotr Paleczny, Janusz Olejniczak, Maria Korecka –Soszkowska, Waldemar Wojtal, Wojciech Świtała, Joanna Ławrynowicz, Maria Gabryś-Heyke, Piotr Latoszyński, Takashi Yamamoto, Rafał Łuszczewski; Wojciech Siemion, Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz, Anna Seniuk, Jan Englert, Piotr Adamczyk, Małgorzata Kożuchowska, Daniel Olbrychski, Wiesław Komasa, Artur Barciś, Stanisława Celińska, Wiktor Zborowski, Piotr Machalica, Grzegorz Damięcki, Mateusz Damięcki.
Miejsce to odwiedzają miłośnicy muzyki i poezji, aby zapoznać się z kulturą regionu, z której tak obficie czerpał wielki kompozytor.

Sezon koncertów CHOPIN-MUZYKA-POEZJA rozpoczyna się w lutym – w niedzielę bliską dnia rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, a kończy w październiku, w niedzielę bliską rocznicy śmierci kompozytora. Koło jest współorganizatorem także innych wydarzeń kulturalnych, m. in. wystaw, koncertów w kościołach, recitali plenerowych, konkursów dla młodzieży.
Bilety można kupić w Europejskim Centrum Artystycznym im. F. Chopina (pałac), a głównie  internetowo. Kontakt: sekretariat@ecasanniki.plwww.ecasanniki.pl, tel./fax 24 262 20 97 wew. 25.

Sanniki
Miejscowość położona w pobliżu Płocka, oddalona ok. 80 km od Warszawy (przy trasie 577). Od stycznia 2018 mają prawa miejskie. Najważniejszym zabytkiem jest pałac wzniesiony w końcu XVIII w. przez Tomasza Tadeusza Pruszaka- kasztelana gdańskiego, rozbudowany w pierwszej ćwierci XIX w. przez jego następcę i bratanka – Aleksandra, jednego z najbogatszych ziemian na Mazowszu i polityka. W 1883 r. pałac, będący wówczas własnością Spółki Akcyjnej Fabryki Cukru Sanniki, poddano generalnemu remontowi i częściowej przebudowie. W 1910 r. obiekt został przebudowany przez Antonię (z Natansonów) i Stefana Dziewulskich, według projektu Władysława Marconiego.
To w pałacu wzniesionym przez Aleksandra Pruszaka mieszkał w sierpniu 1828 r. Fryderyk Chopin, spędzając wakacje u szkolnego kolegi Konstantego Pruszaka. W końcu lat 70. przeprowadzono częściowy remont pałacu i w urządzonych wnętrzach 9 lutego 1981 roku zainaugurowano koncerty chopinowskie, upamiętniające pobyt Chopina.

Sanniki, zaznaczyły swoje miejsce na kulturalnej mapie Polski dzięki pielęgnowaniu tradycji    i dużej aktywności w dziedzinie kultury. Zaistniały również poza granicami kraju poprzez liczne kontakty. Związki Chopina z Sannikami, duma mieszkańców, przyczyniły się do stworzenia tutaj miejsca kultu Wielkiego Polaka. Propagatorem Chopinowskiej spuścizny, sannickich śladów Chopina jest m.in. Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach i to od ponad 40 lat.KONCERTY


17 września 2023 – w ramach XIX Festiwalu „W KRAINIE CHOPINA”– odbył niepowtarzalny koncert z udziałem wyjątkowego pianisty – SŁAWOMIRA DOBRZAŃSKIEGO pochodzącego z Wrocławia, absolwenta Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz University of Connecticut, który studiował u Reginy Smendzianki i Neal’a Larrabee.

Powitania zebranej publiczności dokonali Monika Gadzińska – przedstawicielka ECA, Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Koła TiFC, Mariusz Dżyga – prezes Towarzystwa im. K. Wiłkomirskiego oraz Joanna Domagała – członek sannickiego Koła TiFC. Dyrektor artystyczny Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina” podzielił się z zebranymi refleksją na temat organizacji przedsięwzięcia, jakim jest cykl koncertów i spotkań na ziemi związanej z postacią kompozytora Fryderyka Chopina.

Sławomir Dobrzański o swoim życiu i pracy pedagogicznej oraz naukowej opowiadał w rozmowie z Joanną Domagała. Publiczność żywo reagowała na przedstawiane informacje, tym bardziej, że rzadko można usłyszeć tak wiele bezpośrednio z ust wykonawcy. Obok działalności koncertowej, pianistę zajmuje praca pedagogiczna – wykładał na Uniwersytecie Rhode Island i w Concordia College i w ponad dwudziestu krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Od roku 2005 jest profesorem gry na fortepianie, literatury fortepianowej, muzyki kameralnej i akompaniamentu w Kansas State University, gdzie w latach 2009-2013 był kierownikiem katedry instrumentów klawiszowych. Był dyrektorem artystycznym Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Connecticut, które powołał do istnienia w 1997 r.

Tak daleko od kraju można być sercem tak blisko miejsca, z którego się wyszło, Ojczyzny.

Program koncertu był dobrany bardzo precyzyjnie. Oprócz błyskotliwie zagranych utworów Fryderyka Chopina, pianista wykonał dzieła kilku mniej znanych polskich kompozytorów – Antoniego Kątskiego, Marii Szymanowskiej i Feliksa Roderyka Łabuńskiego. Ukazał tym samym bogate oblicze polskiej muzyki fortepianowej i przeprowadził słuchaczy, także poprzez bogate i szczegółowe zapowiedzi, od klasycznych form Szymanowskiej, aż po intrygujące swoją pomysłowością i siłą wyrazu – Kujawiaki Łabuńskiego. Te ostatnie wirtuoz wykonał jako bis, po gorącym przyjęciu jego interpretacji utworów Chopina, głównie wysublimowanego i dopracowanego w detalach – Nokturnu H-dur op. 62 nr 1, a także głęboko przeżytych Ballad g-moll nr 1 op. 23 oraz As-dur op.47. Jeszcze inną odsłonę bogatego występu stanowił Grande Valse brillante op. 18.

W tym szczególnym dla naszej historii dniu, bardzo symbolicznie wybrzmiała muzyka w dobitnie narodowym, polskim stylu, której to artysta mieszkający na stałe w USA, poświęcił działalność pianistyczną i badawczą. Napisał pierwszą anglojęzyczną biografię M.  Szymanowskiej, wydał też pierwsze w świecie nagrania kompletu jej dzieł fortepianowych, płyty z muzyką fortepianową A. Kątskiego, W. Łabuńskiego i F. R. Łabuńskiego. Za swą pracę dla kultury polskiej i polsko-amerykańskiej artysta został nagrodzony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.Był nominowany przez publiczność do tytułu Ambasadora Kultury Polskiej. Otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia pedagogiczne, przyznawaną corocznie przez Kansas Music TeachersAssociation.  (Relacja Joanny Domagała, fot. ECA i Koło TiFC)


3 września  2023 – W koncercie z cyklu „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA” gościliśmy mieszkający w Grazu w Austrii polsko-japoński duet fortepianowy TANAKA -DZIURBIEL PIANO DUO  oraz polsko-włoską aktorkę KAROLINĘ PORCARI.

Pianiści zaprezentowali zróżnicowany program, na który złożyły się: Polonez c-moll F. Chopina w transkrypcji na 4 ręce, Preludium do Popołudnia Fauna C. Debussy’ego i Fantazja f-moll F. Schuberta. Niezbyt często mamy okazję posłuchać w Sannikach muzyki na 4 ręce. Podczas tego  koncertu  była  grana z głębokim zrozumieniem i znajomością tak materialnej, jak i duchowej strony prezentowanych dzieł. Każdy z utworów przedstawiał inny rodzaj brzmienia, charakteru, inaczej przemawiał do słuchacza. Można było śledzić grę różnych pokazujących się melodii, wydobywanych z instrumentu przez muzyków zgodnie z ich aktualnym zamiarem artystycznym. Zespół ma na koncie wiele sukcesów na konkursach międzynarodowych muzyki kameralnej, m.in. jest laureatem najwyższych nagród Międzynarodowego Konkursu Muzycznego ISCART (Szwajcaria), Międzynarodowego Konkursu Sztuki Instrumentalnej i Wokalnej (Rumunia), Konkursu Cadenza (Włochy), Międzynarodowego Konkursu Muzycznego OPUS 2021 w Krakowie (Polska), American Classical Young Musician (USA), World Chamber Music E-Competition „Napolinova” (Włochy)  oraz Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Quebec (Kanada). Utwory przedzielały i łączyły bardzo trafnie dobrane fragmenty „Boskiej Komedii” Dantego, w przekładach Jarosława Mikołajewskiego i Adama Mickiewicza, w żywej interpretacji Karoliny Porcari. Aktorka niektóre z nich zaprezentowała w wersji dwujęzycznej, co pozwalało poznać brzmienie i emocjonalny klimat oryginałów. Towarzystwo im. F. Chopina i jego Koło TiFC reprezentował w tym dniu Jarosław Domagała – członek Zarządu Koła, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Europejskie Centrum Artystyczne Jolanta Róg.

Koncertowi towarzyszyło otwarcie wystawy „Love for Animals/Miłość do zwierząt”, z wyboru Europejskiego Centrum. Autor obrazów NAFE ALAHMAD jest Syryjczykiem mieszkającym w Polsce. Absolwent PWSSP w Lublinie i ASP w Warszawie, członek ZPAP.                             

(Relacja Zbigniew Merecki z Koła TiFC; fot. ECA )


20 sierpnia 2023 – w ramach plenerowych „SMAKÓW MUZYKI” – WOJCIECH KRUCZEK z utworami Fryderyka Chopina. W bardzo upalne popołudnie, tak dzielnie i pięknie zaznaczał kontrasty dynamiczne w Sonacie b-moll, z wielką swobodą wykonał Etiudę c-moll i wydobył zmienne napięcie w Nokturnie c-moll. W interpretowanych Mazurkach op.30 przywołał echa ludowego folkloru, zapewne i te z wakacji Chopina w Sannikach. Po zamykającym recital Polonezie As-dur zachwycona, licznie zgromadzona, publiczność poprosiła artystę jeszcze o bis! W kronice Koła pianista po występie napisał: „(…) Chopinowski duch przyniósł nową energię i natchnienie. Recital w pełnym słońcu, przy 35 st.C i praktycznie zamkniętych oczach, pozwolił mi przenieść się w inny wymiar rzeczywistości i przyniósł nowe, cenne doświadczenie pianistyczne.” Wojciech Kruczek jest magistrem sztuki, absolwentem Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Joanny Ławrynowicz-Just (gra na fortepianie) i Katarzyny Borzykowskiej (kameralistyka fortepianowa). Brał udział w wielu interesujących projektach, m. in. z ramienia Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina reprezentował Polskę podczas światowej wystawy Expo w Dubaju, brał udział w nagraniu w Studiu Koncertowym Polskiego Radia utworu „Parafraza” P. Mykietyna na 10 fortepianów historycznych i tamże w Maratonie Chopinowskim. Jest laureatem wielu konkursów, zdobył m. in.Grand Prix na 9. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym o nagrodę UNESCO w Palmanova (Włochy, 2021), zajął I miejsce na XIII Concorso Musicale Citta di Filadelfia (USA) i w Tropea we Włoszech (2022). To muzyk utalentowany i pełen entuzjazmu. Wyrażał swą radość z pobytu w Sannikach, my podzielamy tę radość w drugą stronę. Współpracowaliśmy z Europejskim Centrum Artystycznym, które w tym dniu oferowało jeszcze inne atrakcje.

W ostatnim czasie Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie przekazało Europejskiemu Centrum im. F. Chopina fortepian marki Steinway, który od lat służy sannickim koncertom. (Fot. Koło TiFC A. Głowacka i „Recon”).


6 sierpnia 2023 – zaprosiliśmy na kilkuwątkowe wydarzenie, w którym prezentowaliśmy znakomitych artystów. W koncercie z cyklu „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA” pianistkę BEATĘ  BILIŃSKĄ, zachwycającą interpretacją utworów F. Chopina i aktorkę MONIKĘ DRYL,  znakomicie prezentującą wiersze J. Tumima i W. Szymborskiej, które „chciały być piosenkami”, były wyśpiewane przez Grechutę, Niemena, Demarczyk, Turnaua i innych. Na otwarciu wystawy „Są sny śnione wspólnie” – JAROSŁAWA KUKOWSKIEGO i gościa specjalnego EWĘ MINGE, z ich surrealistycznymi pracami. Dworskiego klimatu dodał Królewski Zespół Tańców Dawnych „LA DANSE” z Muzeum Pałac Saski w Kutnie i dwa powozy STOWARZYSZENIA  KAWALERYJSKIEGO IV Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej z siedzibą w Gąbinie, z opiekunem i powożącym Andrzejem Żabką. Na pięknych zdjęciach uwiecznił to znany fotografik KRZYSZTOF HEYKE i inni. Beata Bilińska należy do czołówki polskich pianistów. Grała w głównej sali Carnegie Hall w Nowym Jorku. Występowała w  wielu krajach jako solistka, kameralistka i z koncertami symfonicznymi. Jest profesorem nadzwyczajnym w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Nagrodzona MODEM Classical Award, dwukrotnie nominowana do „Paszportów Polityki” i pięciokrotnie do nagrody fonograficznej „Fryderyk”, z otrzymaniem tejże w roku 2015. Aktorka przynależy do zespołu Teatru Narodowego. Zagrała w kilku filmach (np. „Jasminum” w reż. J. J. Kolskiego) i w wielu serialach. Śpiewa i gra na saksofonie, co przyniosło Jej nagrody m. in. na Przeglądach Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, na Festiwalu Sztuki Estradowej w Warszawie, Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Ewa Minge łączona jest powszechnie z modą, bo w tej branży zdobyła markę i słynie  z sukcesów na wielkich wybiegach w Paryżu, Cannes, Mediolanie, Rzymie, Montrealu, Wiedniu, Berlinie, Dubaju…. Zajmuje się także sztuką użytkową, architekturą, rzeźbi, maluje, pisze książki. Może szczycić się niezliczoną ilością nagród. W Sannikach mieliśmy okazję pokazać szczyptę Jej talentów. Jarosław Kukowski wystawiał swoje prace w Luwrze, w Narodowej Galerii Zachęta, w galeriach w Nowym Jorku, San Francisco, Los Angeles… Jego prace prezentowane były w serii wystaw zbiorowych, obok obrazów J. Matejki, J. Malczewskiego, S. Dali, O.Boznańskiej, J. Fałata …Wpływowy artysta, designer, juror konkursów, organizator plenerów malarskich i wystaw zbiorowych innych znanych artystów. Prowadzi Galerię Quantum i własną szkołę malarstwa. Wszyscy wykonawcy wnieśli tak dużo sztuki, a zarazem ciepła i życzliwości. Sannickie Koło TiFC miało w tym przedsięwzięciu, w każdej jego części, bardzo duży udział. Współpracowaliśmy  z BOHATERAMI wydarzenia i Europejskim Centrum Artystycznym – gospodarzem miejsca. Serdecznie dziękujemy naszym SPONSOROM i DARCZYŃCOM. Nieodzowna była tu także ORANŻERIA-KAWIARNIA-BISTRO oferująca pyszne dania i napoje oraz fachową obsługę i serdeczność. (I część Fot. Krzysztof Heyke, II cz. – fot. ECA M. Buła, III cz. fot. zb. Galerii Quantum).

23 lipca 2023 –w cyklu „SMAKI MUZYKI” –Towarzystwo im. F. Chopina z sannickim Kołem współorganizowało z Europejskim Centrum Artystycznym im. F. Chopina recital KAMILI  SACHARZEWSKIEJ. Utalentowana młoda pianistka jest absolwentką Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie (licencjat), w klasie prof. Janusza Olejniczaka, a na wcześniejszych etapach edukacji muzycznej, w Suwałkach, była prowadzona przez mgr Annę Borkowską. Już wiele koncertowała w kraju i poza granicami, również z Orkiestrami Symfonicznymi, Wileńską, Kowieńską  i Płocką. Tę laureatkę wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, nagradzaną pierwszymi nagrodami w USA, Łotwie, Litwie, Słowacji, Czechach i we Włoszech, w Sannikach spotkało serdeczne przyjęcie przez licznie zgromadzona publiczność. Artystka usłyszała wiele braw i komplementów za świetne wydobycie nastrojów z granych utworów F. Chopina i M. K. Ogińskiego. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz usłyszymy w Sannikach Jej muzyczne interpretacje i przeżyjemy sympatyczne bycie razem. ECA w tym dniu reprezentowała Andżelika Wojtasiak, TiFC Aleksandra Głowacka.(Fot. ECA i Koło TiFC)

    

   

 

2 lipca 2023 – po koncercie z cyklu „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA” artystki DOMINIKA SZLEZINGER i BEATA KAWKA napisały w księdze pamiątkowej: „Rewelacyjne miejsce, wyjątkowe, piękne. Do zobaczenia wkrótce! Dziękuję bardzo.” (D. Szlezinger), Wspaniałe miejsce, przepiękny czas i przepiękny koncert. Dziękuję” (B. Kawka). Dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina – gospodarza miejsca i dla Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie  z sannickim Kołem TiFC, które są przy organizacji koncertów od początku, również dla niezawodnej publiczności, to bardzo miłe komplementy, docenienie. My z kolei – organizatorzy i uczestnicy – jesteśmy wdzięczni za doskonałą interpretację utworów W. A. Mozarta, F. Liszta, tak przemawiającego do nas zawsze F. Chopina oraz za poetycki wybór ph. Kluczem jest miłość, ze strofami m.in. K. I. Gałczyńskiego, J. Tuwima, W. Szymborskiej, H. Poświatowskiej. Dominika Szlezinger przybyła z Mediolanu, bo od kilkunastu lat mieszka i zajmuje się pracą pedagogiczną we Włoszech.(Mieliśmy więc przyjemność dłuższego goszczenia w Sannikach.) Tam też, obok Polski i Szwajcarii, najwięcej występuje. Na zaproszenia różnych prestiżowych instytucji i organizacji koncertowała i w innych krajach, w tym zagrała cykl koncertów dla Chopin Society w Sydney. Kształciła się pod kierunkiem wielu wybitnych profesorów – w Akademiach Muzycznych w Katowicach i w Krakowie, w Haute Ecole de Musigue w Genewie (studia podyplomowe) oraz na wielu kursach mistrzowskich. Beata Kawka – absolwentka PWST w Warszawie, cieszy się popularnością dzięki rolom w wielu serialach, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje nagroda dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Madrycie za rolę w filmie „Jasne błękitne okna” i współpraca w teatrach ze znanymi reżyserami. Jest też producentką oraz aktorką i reżyserką dubingu.

Po koncercie odbyło się miłe spotkanie wernisażowe z interesującą malarką Marttą Węg, której prace były prezentowane m.in. na Międzynarodowych Targach Sztuki w Nowym Jorku, Londynie i Amsterdamie. (Fot. Fotonik Anna Nowakowska, Ireneusz Wypych (PKN), ECA A. Wojtasiak i Koło TiFC)

 


15 czerwca 2023 w Szkole im. J. Kochanowskiego w Budkach koło Szydłowca odbył się koncert kulturalno-edukacyjny pt. „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem, zrealizowany w ramach ogólnopolskiego projektu Roberta Grudnia: 2023 Rok Mikołaja Kopernika – Zrozumieć Niepodległą.
W ramach wydarzenia zaproszeni goście mieli okazję do podziwiania wystawy pt. „Portrety wielkiego astronoma” – prac wykonanych przez młodzież ze szkół polonijnych na świecie, nagrodzonych w konkursie organizowanym przez Fundację Portretu Barbary Hamilton i Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, również wystawę portretów Kopernika namalowanych przez uczniów szkoły w Budkach.
Uczniowie przedstawili także krótki montaż słowny, podczas którego przybliżyli słuchaczom sylwetkę Mikołaja Kopernika. Dodatkowo wszyscy wysłuchali ciekawego wykładu na temat Wielkiego Astronoma, wygłoszonego przez Roberta Grudnia. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Organizatorami przedsięwzięcia w Budkach byli: Halina Winiarska – dyrektor SP w Budkach, Robert Grudzień – kompozytor, artysta muzyk, autor projektu oraz Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Towarzystwa im. Fryderyka Chopina Koła w Sannikach (wystawa).

Wyżej wymienione wystawy można było podziwiać do 23 czerwca 2023. (Fot. nadesłane przez R. Grudnia – członka Koła TiFC)11 czerwca 2023 – przekonaliśmy się jak wspaniale smakuje muzyka W. A. Mozarta, J. Brahmsa i F. Chopina w wykonaniu KAMILA WRONY, w niedzielne popołudnie w sannickim parku,  rozpoczynając tym recitalem ( w muszli koncertowej) cykl „SMAKI MUZYKI”. Artysta jest absolwentem Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi – Klasa Fortepianu oraz  Studium Pedagogiczne. Doskonalił się na kursach mistrzowskich u wielu profesorów polskich i zagranicznych, w tym u dobrze nam znanych z sannickich koncertów – Jerzego Sterczyńskiego i Mariusza Drzewickiego. Aktualnie studiuje jeszcze w Dreźnie.  Daje recitale i występuje w duetach (ze skrzypaczką, wiolonczelistami czy wokalistkami), głównie po Polsce. Ciekawym doświadczeniem organizacyjnym w Jego działalności był i jest projekt „Mozaiki Fortepianowe”, z cyklem wymiennych koncertów między uczelniami muzycznymi w Łodzi, Krakowie i Warszawie, który w miejsce rywalizacji wprowadza współdziałanie i wiele pozytywnej energii. Kamil Wrona sprawdza się również w pracy pedagogicznej.- Aktualnie w Instytucie Muzyki Uniwersytetu zielonogórskiego. Serdecznym usposobieniem przyciąga i zaciekawia ludzi. Pianista zapewniał o swym zachwycie  miejscem i ludźmi spotkanymi w  Sannikach, my zapewniamy, że pozostajemy pod urokiem goszczonego i słuchanego artysty. Organizatorzy recitalu: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina reprezentowane przez Monikę Gadzińską i Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC, reprezentowane przez Aleksandrę Głowacką.

(Fot. TiFC Koło A. Głowacka i „Recon”)


4 czerwca 2023 – w cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA klasyka, poezja śpiewana i spora dawka humoru! Sopranistka ANNA CIERESZKO, absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, zaśpiewała pieśni F. Chopina, S. Moniuszki, M. Karłowicza, L. Różyckiego i po raz pierwszy prezentowane w Sannikach – Piotra Perkowskiego, z cyklu „Uty japońskie”. Akompaniował WITOLD JANUSZ – absolwent i pedagog wrocławskiej Akademii Muzycznej. Autorskie teksty poetyckie, ph. „Kilka słów o miłości – Piotrek”, wyśpiewał aktor PIOTR GAWRON-JEDLIKOWSKI, znany z wielu seriali telewizyjnych. Muzycznie towarzyszyli Mu, niespodziewanie dla widzów, „spontanicznie wybrani z widowni!”, gitarzyści MATEUSZ  PALUCH i TOMASZ KUCHARCZYK z zespołu „Piotrek”, jaki w trójkę w realu utworzyli. Zespół w Sannikach miał swą prapremierę. Zabawnych momentów było wiele, bo Piotr Gawron-Jedlikowski zaprawiony jest w improwizacjach,   gra przecież w nowatorskiej grupie ITO Teatr, w której aktorzy nie uczą się ról na pamięć. Szybko potrafił nawiązać kontakt z odbiorcami i chyba „tak już ma”, bo w 2019 zwyciężył w internetowym plebiscycie „Idol publiczności”.Sympatią obdarzeni zostali również Anna Ciereszko i Witold Janusz za profesjonalizm i ciepło, jakie wnieśli. Cieszymy się, że po występach śpiewaczki w Koncert Haus w Wiedniu, Filharmonii w Berlinie i Monachium…, przyszedł czas na Sanniki. Aktualnie artystka  koncertuje po Polsce m.in. z „Koncertami Wiedeńskimi – Orkiestrą Księżniczek.”. A Witold Janusz, obok pracy pedagogicznej, prowadzi bogatą działalność artystyczną, akompaniując podczas konkursów, koncertów, festiwali, za co ma w dorobku – indywidualne i własnych studentów – sukcesy.   Niedzielnemu koncertowi towarzyszyło otwarcie wystawy „Natura źródłem inspiracji” Mirosława Sasina – absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, który – jak powiedział podczas wernisażu – „w pejzażach szuka czegoś, co zatrzyma wzrok, czegoś, co zmusi do zatrzymania uwagi”. I w Jego obrazach też znajdujemy to, co zmusza do zatrzymania, wyłowienia. Na pewno świetnie uchwycone światło, ale nie tylko to.

Organizatorzy koncertu: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC. Wystawa realizowana przez ECA.

(Fot. ECA Jolanta Róg, TiFC Koło A. Głowacka)


W dniach 19-22 maja br. 8-osobowa grupa z Sannik uczestniczyła, na zaproszenie Comite de Jumelage (Komitet Współpracy) z francuskiego miasta Chalonnes-sur-Loire – partnerskiego miasta dla Sannik, w uroczystych obchodach Święta Wina 2023. Pojechali przedstawiciele dwóch stowarzyszeń: Koła Towarzystwa im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwa Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej. Przewidywany program uroczystości, przekazany przez przewodniczącą Comite de Jumelage Marie-Annick Cebron, zachęcał do świętowania z zaprzyjaźnionymi mieszkańcami Chalonnes nad Loarą oraz wraz delegacjami z Ballinasloe w Irlandii i Tecklenburga w Niemczech. W organizację tworzenia grupy wyjazdowej zaangażowali się najbardziej Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Koła TiFC w Sannikach i wiceprzewodniczący TWRZS Mariusz Wojno. Po serdecznym przygotowanym powitaniu, przyjęli nas do swoich domów zaprzyjaźnieni mieszkańcy miasta i gminy Chalonnes. Nie zabrakło Louisa-Marie Plumejeau z żoną, pełniącego wcześniej funkcję Sekretarza Generalnego w Urzędzie Miasta Chalonnes i mającego ogromny udział, obok nieżyjącego już Jeana Mullot, w przygotowaniu podpisania Aktu o współpracy pomiędzy gminami Sanniki i Chalonnes. Obecni byli też, pośród innych zaangażowanych osób, Claudine Lochard, Mauricette Renou, Marie Baulin, Francoise Gula i Cyril Gula, aktywni uczestnicy dotychczasowych spotkań. Niezbędna i bardzo oddana tłumaczka Yola Violleau.

W programie obchodów Święta Wina 2023 znalazło się powitanie winiarzy i grup reprezentantów miast bliźniaczych w merostwie, parada winiarzy, gości i mieszkańców nad Loarę, na której na chętnych czekały łodzie spacerowe. Nad Loarą przygotowany został przez winiarzy regionu Loire, Layon i Aubance ceremoniał zaślubin na „winiarzy”. Wśród osób, które zostały przyjęte w skład zespołu nowo ślubujących winiarzy znaleźli się zarówno Francuzi, Niemcy jak też Irlandczycy i Polacy. Z grupy z Sannik do grona winiarzy została przyjęta uroczyście Maria Wróblewska, pełniąca aktualnie funkcję wicestarosty powiatu gostynińskiego, od wielu lat zaangażowana w utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami Chalonnes. (Z Sannik dotychczas tytuł honorowego winiarza regionu Loire, Layon posiadają Maria Fudała, Mariusz Wojno, Aleksandra Głowacka). Władze miasta Chalonnes z panią mer Marie Marie-Madlein Monnier, winiarze, goście z Niemiec, Irlandii i Polski zebrali się również na oficjalnym, uroczystym obiedzie w Hali Miejskiej. Następnie odbyło się otwarcie bramy do kramów z winem, oferowanym do sprzedaży przez winiarzy z  regionu. Czas umilał koncert muzyki irlandzkiej i francuskiej. Wieczorną atrakcją był marsz z pochodniami przez miasto nad Loarę i przed północą wspaniały pokaz fajerwerków.

W niedzielę goście z partnerskich miast uczestniczyli w spotkaniu w Ratuszu, następnie w kolacji zorganizowanej przez Comite de Jumelage. Na spotkaniach tych wymieniane były – wzajemnie przez strony – upominki, podkreślające stałą współpracę, wynikającą z Aktu o partnerstwie, podpisanym przed wieloma laty. Wręczane przez nas oficjalne upominki, dla pani mer i dla Comite de Jumelage, były wspólnymi darami burmistrza Sannik Gabriela Wieczorka i naszej grupy. Wspominamy też atrakcyjną poniedziałkową wycieczkę – dla grupy z Sannik – nad ocean do La Rochelle i rejs do Fortu Boyard.

Wróciliśmy do Sannik 23 maja, zadowoleni z serdecznego przyjęcia, ze spotkań z bliskimi nam osobami, z podtrzymania współpracy. Musimy też wspomnieć, że w drodze powrotnej skorzystaliśmy z zaproszenia i gościnności przewodniczącej Komitetu Współpracy w Tecklemburgu Margaret Schäfer oraz Waltera Melchera z tegoż komitetu. W planach mamy umówione rewizyty.

Fot. z archiwum Koła TiFC.


11 maja 2023, o godz. 11.00, rozpoczął się kolejny przystanek na Mazowszu dla wystawy “PORTRETY WIELKIEGO ASTRONOMA”- tym razem w Klubie Nauczyciela w Sochaczewskim Centrum Kultury, przy ulicy Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5. Prace dzieci ze szkół polonijnych na świecie, nagrodzone w konkursie “Portret Mikołaja Kopernika”, zorganizowanym w Londynie przez Fundację Portretu Barbary Hamilton (znanej malarki, m. in. portrecistki rodziny królewskiej) i Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, dzięki inicjatywie sannickiego Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Sochaczewskiego Centrum Kultury, zagościły tutaj na dłużej – do końca wakacji, gdzie można oglądać w piątki w godz. 9.30 – 11.00.

W Sochaczewie organizacją zajęła się Jolanta Kawczyńska – kierownik sekcji Integracji, Klubu Nauczyciela i Piosenki Estradowej SCK, wspomagana przez inne osoby. Podczas spotkania pełniła honory gospodyni razem z kierownik impresariatu Magdaleną Franaszek-Niewiadomską, która przywitała przybyłych gości w imieniu dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury Artura Komorowskiego. Aleksandra Głowacka – przewodnicząca TiFC  Koła w Sannikach opowiedziała o idei londyńskiego konkursu i projektu realizowanego przez Koło TiFC z licznymi partnerami oraz przedstawiła Urszulę Weber-Król, której przodkinie należą do rodu wybitnego astronoma. Kolejnym punktem programu była prezentacja Urszuli Weber-Król „Kopernik w rodzinnej opowieści.  Obecni tu uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, usłyszeli wiele mało znanych ciekawostek z życia Mikołaja Kopernika, a także zobaczyli jego autentyczne pismo. Miłym akcentem był występ wokalny uczennic – Amelii Starzyńskiej i Oli Gorzelak.

Prezentowane pokonkursowe portrety Kopernika bardzo się w Sochaczewie podobały. Podkreślano ich różnorodność w stylu i technice, bezdyskusyjne podobieństwo do oryginału, bardzo wysoki poziom artystyczny, kreatywność i wyobraźnię autorów.

Koło TiFC dziękuje serdecznie za owocną współpracę. Było pięknie. Dodam jeszcze, że Jolanta Kawczyńska, tak zaangażowana organizacyjnie w Sochaczewie i Urszula Weber-Król z Żychlina, która dokonała autorskiej prezentacji Mikołaja Kopernika – to również członkinie TiFC Koła w Sannikach! A z Koła, poza mną, były jeszcze Maria Fudała – wiceprzewodnicząca Zarządu i Iwona Sikorska.

Przed nami kolejne wystawowe kopernikowskie przystanki!

(Tekst w oparciu o relację Izy Strzeleckiej i autopsję, zdjęcia: Iza Strzelecka, A. Głowacka)


7 maja 2023 – koncert z cyklu „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA” – znakomici artyści AGNIESZKA PRZEMYK-BRYŁA, MACIEJ MŁODAWSKI i ARTUR BARCIŚ, dzięki którym wszystko razem w tym fortepianie, wiolonczeli, poezji „splątało się wiekuiście” (jak w wierszu Młynarskiego) i zapadło w umysły i serca. Melancholijne utwory Chopina, Rachmaninowa, Wiłkomirskiego, Saint-Saensa i Schuberta, z bardziej i mniej znaną poezją, bo powiedzieć tekstami – to za mało, A. Osieckiej i W. Młynarskiego, wciąż aktualną w swej treści. Wrażliwych, zasłuchanych słuchaczy pełne dwie sale, od starszych po zupełnie małą koncertową fankę, o której trzeba tu wspomnieć, bo uwielbia koncerty, nawet te polecane głównie dorosłym i starszej młodzieży.I ta odczuwalna nić porozumienia pomiędzy sceną a widownią! Pianistka jest doktorem habilitowanym sztuki muzycznej, profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i prodziekanem Wydziału Instrumentalnego tejże uczelni. Jako solistka i kameralistka koncertowała na czterech kontynentach. Jej cenny dorobek nagraniowy został sfinalizowany nagrodą „Fryderyk” Akademii Fonograficznej, w kat. Album Roku 2019 – Muzyka Kameralna. Wiolonczelista jest związany z Filharmonią Wrocławską (koncertmistrz wiolonczel). Dokonywał nagrań i występował w wielu krajach świata z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Wrocławskiej (m.in. trzytygodniowe tournée po Stanach Zjednoczonych) i w składzie Lutosławski Quartet oraz w mniejszych składach z polskimi i zagranicznymi muzykami klasycznymi i jazzowymi. Aktor znany doskonale z seriali „Miodowe lata i „Ranczo Wilkowyje”, z licznych filmów fabularnych (choćby „Znachor”, „Dwa księżyce”, „Dekalog”), ról teatralnych w teatrach warszawskich: Na Targówku, Teatr Narodowy, Ateneum. Sprawdził się również jako aktor śpiewający, scenarzysta, reżyser. Po koncercie otwarcie wystawy „Barwy, cienie i kształty – refleksyjne pejzaże Zofii Samusik-Zaremby” i spotkanie z tą znaną malarką z Płocka, absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, należącą do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Malarkę prezentowaliśmy już wcześniej w Sannikach, z innymi pracami, a tym razem wystawę realizowało ECA. Organizatorzy koncertu: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC.(Fot. ECA J. Róg, Koło TiFC A. Głowacka)


30 kwietnia 2023 – koncert muzyki klasycznej – w 280. rocznicę urodzin babki Fryderyka Chopina – w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach. O tym, stosunkowo niedawnym odkryciu genealogicznym (sygnalizowanym przez TiFC już w 2020 roku), że babka Chopina – Antonina Kołomińska – urodziła się w Sannikach-Wójtostwie, folwarku przynależącym do wójta tej wsi, dzierżawionym przez jej rodziców Macieja i Barbarę Kołomińskich, powiedział uczestnikom koncertu znany biograf Chopina PIOTR MYSŁAKOWSKI, członek Koła TiFC w Sannikach.  Następnie wystąpili znakomici artyści: ALEKSANDRA BORKIEWICZ solistka Teatru Wielkiego w Łodzi oraz Teatru Narodowego i Opery Kameralnej w Warszawie, która zagrała wiele znaczących ról w repertuarze operowym, BOGDAN KIEREJSZA – wirtuoz skrzypiec, kompozytor, entuzjastycznie przyjmowany niemal na wszystkich kontynentach i ROBERT GRUDZIEŃ – wirtuoz organów, kompozytor, dyrektor festiwali organowych, wielki propagator muzyki poprzez autorskie programy, członek naszego Koła TiFC. Jak wyjątkowo zabrzmiały sannickie zabytkowe organy (chociaż wymagają remontu) solo i ze skrzypcami, porywały serce solowe utwory skrzypiec, np. „Łabędź” Ch. C. Saint-Saënsa, piękny, łagodny sopran w „Ave Maria” F. Schuberta, w pieśniach Moniuszki i Chopina! Brzmienia z okresu baroku, romantyzmu, klasycyzmu, po współczesność,   z muzyki austriackiej, francuskiej, włoskiej i polskiej. Była też nowość – „Fantazja z inspiracji chopinowskich, dedykowana babce Chopina”, skomponowana przez Roberta Grudnia na tę okoliczność! Publiczność dopisała ku radości organizatorów i artystów, mimo wielu wyjazdów  w związku z długim weekendem majowym. Miło nam było widzieć poza mieszkańcami miasta i gminy Sanniki, wiernych melomanów np. z Sochaczewa, Płocka i Żychlina, i zupełnie nowe twarze. Licznie zgromadzeni dziękowali artystom gromkimi brawami. Głównym organizatorem wydarzenia było Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie wraz z sannickim Kołem TiFC, przy życzliwej współpracy Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach i Parafii pw. Św. Józefa. Organizatorów reprezentowali: dyrektor TiFC Ewa Sławińska-Dahlig, przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka, ECA – Mariola Buła, parafię – ks. Andrzej Sałkowski – dziekan i proboszcz.

(Koło TiFC R. Grudzień, A. Głowacka, M. Fudała, W. Godlewski, ECA M. Buła)


2 kwietnia 2023 – w cyklu  CHOPIN-MUZYKA-POEZJA  uczciliśmy Marię Kalergis-Muchanow – polską pianistkę, uczennicę Chopina, której 200. rocznica urodzin przypadła  w ubiegłym roku.  Autorski projekt pianistki MONIKI QUINN powiązał Ją z wielkim F. Chopinem i niedocenionym wcześniej, a odkrytym po latach, genialnym C. K. Norwidem, tak,  jak życie połączyło tych troje  miejscem, czasem, przeżyciami i emocjami. I te przeżycia, emocje wybrzmiały w poezji Norwida wspaniale interpretowanej przez PIOTRA CYRWUSA i w muzycznych utworach, dedykowanych Marii Kalergis przez kompozytorów: C. Tausiga, J. Nowakowskiego, F. Chopina, A. Dreyschocka. Udzielały się też odbiorcom – zasłuchanym,  zachwyconym, nagradzającym brawami, bisem i komplementami.

Monika Quinn jako solistka i kameralistka, koncertowała w wielu znaczących salach koncertowych w Polsce i za granicą. Jest adiunktem w Katedrze Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W 2018 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dyscyplinie instrumentalistyka. A Jej studia odbyły się w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, w klasie prof. K.Gierżoda i prof. A. Jastrzębskiej-Quinn, w dziedzinie fizjologii muzyki w  Hochschule der Künste w Zurychu w Szwajcarii oraz roczne w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, gdzie kształciła się w klasie prof. Anny Pfeiffer. Jest laureatką międzynarodowych i krajowych konkursów pianistycznych, ćwierćfinalistką XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie w 2005 roku.  Piotr Cyrwus znany jest z wielu seriali, animacji i filmów fabularnych, ale szczególne miejsce ma zapisane na scenach teatralnych – Teatr STU i Teatr Stary w Krakowie, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, Teatr Polski w Warszawie i inne. Talent i krakowska Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna dały mu wielką siłę w operowaniu słowem ( do tego z pamięci!), co widzowie bardzo docenili. Odwiedziła nas w tym dniu, sprawiając radość, także prof. Anna Jastrzębska-Quinn, która kilkakrotnie koncertowała w Sannikach. Organizatorami koncertu byli: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i Towarzystwo im. F. Chopina z sannickim Kołem TiFC. Koncertowi towarzyszył, zwyczajowo,  wernisaż. – Wystawa „Poczuj”, z malarstwem abstrakcyjnym, bazująca na emocjach autorki MICHALINY SZYDEŁKO – absolwentki wydziału grafiki ASP w Warszawie – i interpretacji odbiorców. Wystawę organizowało ECA. Był też czas na rozmowy członków Koła w ORANŻERII-KAWIARNI-BISTRO.(Fot. Sisi Cecylia (czarno-białe), ECA K. Kocimski i J. Róg, Koło A. Jakubowska)


Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Sannikach włączyło się w obchody ROKU KOPERNIKA wystawą: PORTRETY WIELKIEGO ASTRONOMA wykonane przez młodzież ze szkół polonijnych na świecie, nagrodzone w konkursie „Portret Mikołaja Kopernika”, organizowanym w Londynie. To owoc naszej współpracy z Fundacją Portretu Barbary Hamilton i Zakładem Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie (PUNO). Wystawa będzie prezentowana w różnych miejscowościach na Mazowszu, o czym sukcesywnie poinformują nasze kolejne relacje. Jak zostaną zaprezentowane wydrukowane przez nas portrety (26 szt. łącznie z planszą tytułową, w formacie A3) zależy od pomysłu i możliwości partnerów lokalnych – szkół, bibliotek, domów kultury.  Zdjęcia wykonali/wykonają działający tam członkowie naszego Koła TiFC lub pracownicy danej instytucji.

Od marca do polowy kwietnia b. r. wystawa prezentowana jest w Państwowej Szkole Muzycznej im. S. Moniuszki w Gąbinie, gdzie jest dostępna uczniom, ich rodzicom, kadrze pedagogicznej, uczestnikom Studium Muzycznego, Chórowi Miasta i Gminy Gąbin, gościom (min. 300 osób). W kwietniu rozpoczęła – na kilka miesięcy – swą obecność w Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach, gdzie portrety obejrzą ją uczniowie i kadra z dwóch szkół, i wszyscy inni odwiedzający tę instytucję (min. ok. 500 osób).

Wkrótce zaistnieje też w innych miejscach, by oddać hołd genialnemu Kopernikowi – astronomowi, lekarzowi, ekonomiście, prawnikowi, filozofowi…, zachęcić do pogłębienia wiedzy o Nim, ale by też zainspirować dzieci i młodzież do oglądania prac plastycznych i malowania. Namawiamy, niech powstaną Wasze portrety Mikołaja Kopernika i niech aneksem – wzbogacą naszą wystawę albo będą pretekstem do następnych ekspozycji!

Wystawa w Państwowej Szkole Muzycznej im. S. Moniuszki w Gąbinie.

prof. Anna Jeremus (śpiewaczka operowa) i dyrektor szkoły Jarosław Domagała (członek Zarządu Koła TiFC w Sannikach)

Z młodzieżą Edyta Stańczak- pracownica szkoły i członkini naszego Koła TiFC.

Fot. Edyta Stańczak, Hanna Wąsowska i A. Głowacka

W Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach.

Fot. Agnieszka Górska i Renata Sroka


5 marca 2023 – „W tej chwili jest tylko jedno miejsce na Ziemi- Sanniki- gdzie muzyka wybitnego Chopina łączy się z poezją genialnej poetki Emily Dickinson” – powiedziała  aktorka KARINA SEWERYN, znana z ról teatralnych w Teatrze Powszechnym w Warszawie, krakowskich teatrach, filmach i serialach. I refleksyjne wiersze amerykańskiej poetki, żyjącej w latach 1830-1886, skupiły uwagę słuchaczy/widzów, i tak pięknie współbrzmiały, z pełnymi liryzmu i czasem ekspresji,  Nokturnem z op. 9 i Preludiami z op. 28 Chopina, płynącymi spod palców PAWŁA ZAWADZKIEGO – jednego z czołowych polskich pianistów, cenionego od lat przez innych wielkich fortepianu, m.in. Halinę Czerny-Stefańską czy Reginę Smendziankę. Profesor Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu zachwycił i nas wrażliwością na dźwięk, techniką, interesującą interpretacją, nie tylko w utworach F. Chopina. Wysłuchaliśmy 5 Preludiów op. 16 A. Skrabina, a trudna w wykonaniu Fantasia Baetica  M. de Fali przywołała burzliwymi dźwiękami spaloną słońcem Hiszpanię, odgłosy Andaluzji. Byliśmy zachwyceni znakomitym wykonaniem, bogactwem przekazanych treści, serdecznością artystów.

Wernisaż dopełnił niedzielne wydarzenie. Na wystawie „Miękkie formy” znanej płocczanki ANIELI EWY LEWANDOWSKIEJ, absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, podziwialiśmy Jej szyte, pomysłowe obrazy.                                                                          

Organizatorzy koncertu: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC. Wystawa realizowana przez ECA.

(Fot. ECA A. Majewska, Koło A. Głowacka)


26 lutego 2023 – oficjalnie rozpoczęliśmy 42 sezon koncertów CHOPIN-MUZYKA-POEZJA  i uczciliśmy Wielkiego Fryderyka z okazji Jego urodzin, również poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem. Czuło się Jego duchową obecność, kiedy wybrzmiewały słowa z „Pieśni o życiu i śmierci Chopina”, z poematu Romana Brandstaettera i kiedy chopinowska muzyka wypełniała sale. Wykonanie przednie, zapadające w serca widzów, bo doskonali artyści JOANNA TRZEPIECIŃSKA i ANDRZEJ WIERCIŃSKI. Aktorka, która zagrała w stołecznych teatrach i filmach wiele ról u znakomitych reżyserów: A. Hanuszkiewicz, J. Englerta, M. Wojtyszki, J. Grzegorzewskiego, K. Jandy, K. Langa…, która zachwyca też śpiewając piosenki, nagrywając audiobooki, w dubbingu, w słuchowiskach. Andrzej Wierciński jest wyróżnionym absolwentem Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasie prof. W. Świtały, po kursie  podyplomowym na Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu u prof. P. Gililova. Znakomity półfinalista XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie, laureat wielu innych międzynarodowych konkursów – w Toronto, Los Angeles, Wiedniu, Berlinie, Paryżu, Saint-Priest, Neapolu…Stypendysta Fundacji K. Zimermana i Fundacji Yamaha. Występował już w większości krajów europejskich, Kanadzie, Japonii, Indonezji. W Sannikach artyści byli oklaskiwani po raz drugi. Wśród licznie zgromadzonej publiczności, mile widziany muzyk Andrzej Chorosiński z żoną, tak wielu członków naszego Koła TiFC i wieloletnich sympatyków, a i zupełnie nowe twarze.

Kolejnym etapem był finisaż wystawy „OPUS”(prezentowana przez luty) i spotkanie z GRUPĄ „PLUS MINUS”- dziesięciu absolwentek Państwowej Wyższej Szkoły Plastycznej w Łodzi (dziś ASP).-Ujęte w ramy emocje, inspirowane muzyką, Barbary Cuper – Zbierskiej, Barbary Czerwińskiej, Elżbiety Dmowskiej-Sawczuk, Urszuli Klechty-Knol, Izabelli Klinger, Grażyny Margiel, Hanny Mróz-Witaszek, Marii Sadowskiej, Małgorzaty Stopczyńskiej. Gościnna Oranżeria – Kawiarnia wypełniała się gośćmi przed i po wydarzeniu.  Połączyło nas wszystkich wiele wrażeń i wiele serdeczności.

(Fot. ECA Jolanta Róg i Mariola Buła, Waldemar Kaliczak, Koło A. Głowacka)


18 lutego 2023 – członkowie naszego Koła Towarzystwa im. F. Chopina i sympatycy,  z przyjemnością spotkali się z doskonałym muzykiem ROBERTEM GRUDNIEM, w gościnnej  pałacowej Oranżerii-kawiarni.  Mimo wietrznej pogody i feryjnych wyjazdów było nas sporo. Nasz zacny gość, też z członkostwem Koła TiFC w Sannikach i wspólnymi działaniami, miał okazję dokonać promocji książki „Muzyka u Cystersów (…)”,  autorstwa Renaty Jaszczyk, podsumowującej 25-letni bogaty dorobek jędrzejowskich festiwali muzyki organowej i kameralnej, których jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym. Wspomnienie wielu z festiwalowych wielkich artystów, klimatu, odbiorców było ciekawe i wzbogacające. Zebrani dzielili się też swymi refleksjami z niwy kultury. Zgodnie z zapowiedzią, spotkanie okraszone było muzyką, w wykonaniu Roberta Grudnia – na fortepianie i organach z nagrań i na żywo – na akordeonie z dawnych lat, również krótkim występem członków: Wioletty Taran i Andrzeja Pachnickiego (śpiew), Jerzego Sekleckiego i Barbary Jachimowicz (autorskie wiersze), o kawiarnianych smakołykach już nie wspominając. Dziękujemy Krzysztofowi Sobocińskiemu za pomoc w sprawach technicznych.(Fot. Koło W. Taran, A. Głowacka i J. Załęski)Koncert „W hołdzie Chopinowi” 2023

 7 lutego 2023 uczniowie gąbińskiej Szkoły Muzycznej wystąpili podczas Koncertu „W HOŁDZIE CHOPINOWI”, który jest już wieloletnią tradycją.  Koncert odbył się w Pałacu  w Sannikach. Wydarzenie przygotowali nauczyciele: Katarzyna Domagała oraz  dr Zbigniew Merecki. W repertuarze zabrzmiały głównie kompozycje Fryderyka Chopina, ale nie zabrakło też utworów innych kompozytorów.

Wystąpili: Wojciech Milczarek (fortepian), Hanna Leonarcik (flet poprzeczny), Zofia Leonarcik (fortepian), Hanna Dąbek (skrzypce), Zuzanna Serwach (gitara), Maja Serwach (fortepian), Helena Lorenz (ksylofon), Anna Domagała (flet poprzeczny), Wojciech Rzepecki (akordeon), Julia Dutkiewicz (werbel), Aleksandra Czarkowska (ksylofon), Piotr Świątkowski (gitara), Nadia Frydrych (saksofon), Maciej Domagała (fortepian). Uczniom akompaniował  dr Zbigniew Merecki.

Koncert przygotowali: Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz Koło w Sannikach Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie.(Fot. ECA Aneta Majewska i Koło TiFC A. Głowacka)


KONCERTY 2022

4 grudnia 2022 – Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach wprowadziło świąteczny nastrój – poprzez koncert estradowy po godzinie 17.oo, ubrane choinki, bogaty kiermasz ozdób. Kołu Towarzystwa im. F. Chopina przypadło w udziale zorganizowanie wystawy. I zagościła, na dwa miesiące: BTL – Teatr o wielu twarzach. Wystawa lalek teatralnych Białostockiego Teatru Lalek.  Otwarcie wystawy nastąpiło z udziałem Moniki Patrowicz – dyrektor ECA, Aleksandry Głowackiej – przewodniczącej Koła TiFC, organizatorki i Waldemara Wolańskiego, który po Białostockiej Akademii Teatralnej był aktorem w tymże teatrze, a i reżyserował tam sztuki, nawet niedawno – w 2020 roku. Przez 26 lat prowadził Teatru Lalek Arlekin w Łodzi i przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta polskiej sekcji międzynarodowego stowarzyszenia lalkarzy Unima. Zaprosiliśmy również Joannę Hrk, dla której scenografia teatralna nie ma tajemnic, bardzo wiele w tej branży stworzyła i wiele o tym pisała. Eksponowane lalki zaciekawiają, bo są ze sztuk, tworzonych przez różnych scenografów i reżyserów, dla dzieci i dorosłych. Można tu znaleźć ich różnorodność: marionetki, jawajki, kukły, pacynki, pyskówki, stolikowe, maski i maski weneckie. Zachęcamy do zwiedzania, poznawania, nacieszenia oczu tą teatralną plastyką – przez grudzień i styczeń. Niedzielne wydarzenia przyciągnęły wielu sympatyków. W tym gronie znalazło się wielu członków Koła TiFC, a niektórzy dotrwali do wspólnego zdjęcia z naszymi gośćmi w Oranżerii-Bistro-Kawiarni-Cukierni. (Fot. dla Koła Fotonik Anna Nowakowska).20 listopada 2022 – w cyklu JESIENNE INSPIRACJE zorganizowaliśmy, wspólnie z ECA, koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko, pt. „Stanisława Celińska kameralnie”, z wybranymi piosenkami z albumów płytowych „Malinowa, „Jesienna”, „Przytul”. Zgromadzonej w dwóch salach publiczności dostarczył wiele zachwytów i wzruszeń. Każde napisane i wyśpiewane przez artystkę słowo miało swoją moc, trafiało wprost do serc, jak idealnie pasująca do tej poezji muzyka. Zbliżały również wprowadzające w piosenkę wspomnienia, refleksje. Wybitnie zdolna, z sukcesami, a tak zwyczajna, ciepła, niestwarzająca dystansu Stanisława Celińska. Ma wielki dar nawiązywania z publicznością bardzo bliskiego kontaktu. A i nasza publiczność była wspaniała, chłonąca słowa i reagująca na treści smutne i dowcipne, na muzykę o różnym rytmie, skomponowaną przez Macieja Muraszko. Ten znany muzyk  zagrał w Sannikach na akordeonie, jego córka Julia Muraszko na skrzypcach, Kuba Frydrych na gitarze, zapewniając najwyższy poziom muzyczny. Talent, przygotowanie i doświadczenie artystów  były widoczne w każdym calu. Aktorka, która w PWST wyszła spod rąk wybitnej Ryszardy Hanin, swoim artystycznym dorobkiem zachwyca. Wiele ról na scenach stołecznych teatrów i dziesiątki ról  filmowych, dramatycznych i komediowych, u wybitnych reżyserów – K. Warlikowskiego, A. Wajdy, J. Antczaka, S. Barei i wielu innych. Z filmem „Krajobraz po bitwie” triumfowała na Festiwalu w Cannes. Zdobywała krajowe nagrody filmowe i teatralne, w tym nagrodę Teatru Polskiego Radia „Wielki Splendor”. Jej albumy płytowe cieszą się popularnością, podobnie jak koncerty. Status złotej, cztery – platynowych płyt, nagroda na Festiwalu Piosenki w Opolu i nagroda muzyczna Fryderyk!          Te ostatnie sukcesy dzieli z artystką Maciej Muraszko – kompozytor, aranżer i producent.  Współpracował z wieloma gwiazdami estrady. Również pozostali muzycy, oprócz już stałych związków ze Stanisławą Celińską, mają i inne interesujące doświadczenia sceniczne. Julia Muraszko występowała m. in. z Andreą Bocellim i Justyną Steczkowską oraz bierze udział w dużych projektach, np. „Ennio Morricone”. Kuba Frydrych doskonale znajduje się w różnych gatunkach muzycznych i jest współtwórcą grupy „Psychodancing”. Na długo pozostaną w naszych, jakże miłych, wspomnieniach.

Wydarzenie dopełniała wystawa, będąca efektem pleneru malarskiego organizowanego przez ECA. (Fot. dla Koła TiFC Elżbieta Nowicka).20 listopada o godz. 14.oo odbędzie się koncert „STANISŁAWA CELIŃSKA KAMERALNIE”                              – wystąpi Stanisława Celińska z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko.

Organizatorzy: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina (ECA) w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC. Koncert biletowany przez ECA, www.ecasanniki.pl

Zdjęcie artystki – fot. Hubert K. Adamczyk


16 października – koncert zamykający w 2022 roku cykl „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA”,  uczczenie 173 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, tak nam bliskiego.

Przepiękne dźwięki Jego muzyki popłynęły spod dłoni Radosława Sobczaka, jednego z najlepszych współczesnych chopinistów polskich. Z zachwytem wsłuchiwaliśmy się w słowa Jana Popisa, wybitnego muzykologa, o Międzynarodowych Konkursach Chopinowskich w Warszawie: XIV edycji w 2000 roku, kiedy to Radosław Sobczak otrzymał tytuł „Najlepszego Polaka Konkursu” i wiele nagród pozaregulaminowych, m. in. fortepian Yamaha od Fundacji prof. Reginy Smendzianki; IV – w 1949, kiedy I nagrodę zdobyła (ex aequo) Halina Czerny-Stefańska, której imię nosi sala koncertowa w sannickim pałacu; i ostatni, XVIII, w 2021, gdzie triumfował Bruce Liu, a wśród wyróżnionych znalazł się nasz rodak Jakub Kuszlik, oczekiwany w Sannikach w roku przyszłym. Radosław Sobczak koncertował w wielu krajach europejskich, ale i dalej – w Australii, USA, Izraelu, Palestynie, Arabii Saudyjskiej, Korei Płd., wielokrotnie w Chinach. Ma dorobek nagraniowy, w tym dwie płyty z nominacją do prestiżowej Nagrody Muzycznej „Fryderyk” (w 2019 i 2020). W Sannikach mieliśmy przyjemność gościć tego znakomitego pianistę po raz pierwszy. Natomiast Jana Popisa, wielkiego propagatora muzyki klasycznej, znawcę sztuki interpretacji muzyki Chopina, znamy od lat – z bezpośrednich kontaktów, przyjazdów i z Jego 33. letniej pracy w Polskim Radiu oraz z komentowania w PR i TVP dziewięciu kolejnych Konkursów Chopinowskich. Na bieżąco śledzimy też znakomitą aktywność jako dyrektora artystycznego międzynarodowych festiwali pianistycznych w Słupsku, Antoninie, Warszawie, czytając wciąż nowe komentarze na Facebooku, w prasie muzycznej. Wyrażamy radość z wiceprezesury w Towarzystwie im. F. Chopina. Po koncercie wernisaż wystawy „SURrelacje” Urszuli Michalskiej, zrealizowany przez ECA.                                                      Członkowie Koła TiFC, w związku z rocznicą śmierci, złożyli kwiaty pod pomnikiem Chopina. (Fot. ECA M. Buła i Koło A. Głowacka)


W dniu 18 września 2022, dzięki współdziałaniu Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Starych Babicach z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina Kołem w Sannikach i Europejskim Centrum Artystycznym im. F. Chopina w Sannikach odbył się w sannickim pałacu koncert w ramach Festiwalu pn. W KRAINIE CHOPINA, jego XVIII edycji.  Nasza współpraca z Mariuszem Dżyga – prezesem Towarzystwa Muzycznego im. K. Wiłkomirskiego – organizatorem Festiwalu, trwa od 2015 roku. W Sannikach corocznie odbywa się prezentacja jednego koncertu festiwalowego, wstęp na koncert każdorazowo jest bezpłatny. Wystąpił tym razem utalentowany muzycznie TOMASZ MARUT, młody pianista z Wrocławia (doktorant u prof. Pawła Zawadzkiego), nagradzany w wielu konkursach, znany z udziału w 2021 roku w XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina, jako jeden z reprezentantów Polski. Zaprezentował w I części koncertu utwory T. Liszta, zaś w drugiej F. Chopina. Również muzyka F. Chopina zabrzmiała na” bis”, na prośbę publiczności. Tomasz Marut wystąpił po raz pierwszy w Sannikach w czerwcu br. w parkowej muszli koncertowej. Opr. M. Fudała, fot. J. Róg z ECA.


4 września 2022 – „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA” – zachwycił nas Dominik Stępiński grający czule, choć i z mocnymi akcentami, utwory Chopina, a Małgorzata Bogdańska ukazała Marię Konopnicką nieodgadnioną. W jej mało znanych tekstach szczególną głębią zabrzmiał „Z dni smutku”. Gratką okazało się też dołączenie do artystów znanego reżysera Marka Koterskiego, męża Małgorzaty Bogdańskiej, i wspólne wykonanie z nią piosenki „Ruskich nie ma” (tekst Marek Koterski, muzyka Andrzej Korzyński).

W repertuarze Dominika Stępińskiego muzyka Chopina zajmuje miejsce szczególne, ale muzyk czerpie z różnych epok, od baroku po awangardę XX wieku. Już w średniej szkole muzycznej pracował pod kierunkiem prof. Bronisławy Kawalli i Janusza Olejniczaka, w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie studiował przez rok, u prof. Wojciecha Świtały, na kursach mistrzowskich m. in. u Piotra Palecznego. Wielki wpływ miał na pewno prof. Cezary Sanecki w Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie Dominik Stępiński zrobił licencjat i magisterium (moduł wirtuozowski). Miło nam, że kształtowało go wielu pianistów występujących w Sannikach, związanych z TiFC. Małgorzata Bogdańska po PWSFTviT w Łodzi, przez około 24 lata (do 2010), grała na deskach Teatru Ochota w Warszawie. A w ostatnich latach Teatr w walizce, jaki założyli z Markiem Kotańskim, daje jej role i cieszy się powodzeniem. – Monodramy: „Nie lubię pana, Panie Fellini”, w którym pani Małgorzata staje się Giuliettą Masiną i „Moja droga B” na podstawie tekstów Krystyny Jandy. Wśród wielu filmów i seriali zagrała u Marka Koterskiego w głośnych „Wszyscy jesteśmy Chrystusami” i „7 uczuć”. Koncertowi w Sannikach towarzyszyła wystawa malarstwa abstrakcyjnego Małgorzaty Druskiej, absolwentki warszawskiej ASP. ECA reprezentowali Mariola Buła i Krzysztof Kocimski, TiFC z Kołem A. Głowacka. Kolejnym etapem dla artystów i gości, również miłym, była dobrze zaopatrzona kawiarenka. Wspólne ciekawe rozmowy działają też budująco i kojąco. (Fot. Ireneusz Wypych (PKN) – 1. i 3. oraz Koło A. Głowacka)


28 sierpnia 2022 – „SMAKI MUZYKI” znów nie w muszli, a w pałacu, z powodu deszczowej pogody. Mieliśmy możliwość wysłuchania Ewy Tytman-Csiba, jej bardzo dojrzałych interpretacji czterech Mazurków op. 17 i Fantazji f-moll op. 49 F. Chopina oraz F. Mendelssona Wariacji sérieuses op. 54. Artystka przyjęła wiele braw i zasłużonych komplementów. Rozwojowi jej talentu służyła muzyczna rodzina, nauka w płockich szkołach muzycznych, studia w Royal Collage of Music w Londynie i Royal Northem College of Music w Manchesterze (fortepian klasyczny i fortepiany historyczne) oraz liczne warsztaty muzyczne  z doskonałymi muzykami. Jej pedagodzy to m. in.: Paweł Skrzypek, Niel Immelman, Kevin Kenner, Geoffrey Govier. Laureatka konkursów pianistycznych jest solistką, kameralistką i akompaniatorką, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa historycznego. Jest również pedagogiem w Londynie, z dużymi osiągnięciami. Nas cieszy też fakt, że pochodzi z naszych stron, z pobliskiego Płocka.

Europejskie Centrum Artystyczne reprezentowała Andżelika Wojtasiak, TiFC z Kołem –             Aleksandra Głowacka. (Fot. Koło W.Olczak i A.Głowacka)


21 sierpnia 2022 – w cyklu „SMAKI MUZYKI” tym razem zachwycili nas panowie. W części pierwszej, organizowanej wspólnie przez ECA i TiFC z Kołem, Gabriel Czerniejewski  w recitalu fortepianowym, a w drugiej, zorganizowanej przez ECA, aktor Dariusz Kordek, śpiewający piosenki z różnych musicali, przy akompaniamencie Marcina Riege.    Gabriel Czerniejewski studiuje w Royal Collage of Music w Londynie, uczelni, którą QS World Rankings umieścił w czołówce. A pochodzi z pobliża, z Płocka. Tu, w płockich szkołach muzycznych, a następnie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, kształcił się pod kierunkiem prof. Mariusza Tytmana,  a w Londynie jest w klasie prof. Dmitra Alexeeva. Wielokrotnie zwyciężał i był laureatem konkursów pianistycznych. W sannickim pałacu znakomicie zaprezentował utwory Muzio Clementi`ego, Aleksandra Scriabina i Cezara Francka. Publiczność dopisała, w tym wielu członków Koła TiFC.

Europejskie Centrum Artystyczne reprezentowała Andżelika Wojtasiak, TiFC z Kołem – Aleksandra Głowacka.(Fot. ECA Andżelika Wojtasiak i Koło A. Głowacka)


7 sierpnia 2022 – piękna aura w pałacu i na zewnątrz, dzięki pogodnemu niebu, artystom i zgromadzonej publiczności. W cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA Agnieszka Marucha i jej śpiewne skrzypce, Ewa Skardowska wtórująca na fortepianie i Marcin Troński z poezją. Różnorodny repertuar – „Na polską nutę” – zaciekawiał ogromnie. Obok utworów powszechnie znanych kompozytorów, jak F. Chopin, H. Wieniawski, K. Szymanowski, I. J. Paderewski, pojawił się przez lata nie grany Roman Palester czy zupełnie współczesna nam Iwona Kisiel. Podobnie było z poezją, strofy o Chopinie młodopolan A. Oppmana i K. Przerwy-Tetmajera, finezyjnego K. I. Gałczyńskiego, niezidentyfikowanego z osobą Jerzego Zajączkowskiego… Artyści przedni. Panie, koncertujące solo i kameralnie, po Europie, Azji i dalej. Są adiunktami i doktorami habilitowanymi na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Agnieszka Marucha to pierwsze skrzypce w Opium String Quartet, ich płyta „Chagall for Strings” zdobyła nagrodę Fryderyk 2014. Prowadzi otwarte wykłady w Chinach, Szkocji, Danii, we Włoszech. Ewa Skardowska od około dwudziestu lat koncertuje też w składzie Varsovia Piano Trio. Znana jest z propagowania muzyki współczesnej, z publicystyki muzycznej. O klasie Marcina Trońskiego świadczą wspaniałe nagrody „Wielki Splendor” z 2017 roku i nagroda publiczności na Festiwalu „Dwa Teatry” w Sopocie w 2017. Zagrał dziesiątki, może już setki, ról na deskach Teatru Współczesnego i Teatru Dramatycznego w Warszawie, w produkcjach filmowych i serialach. W tych filmowych i scenicznych kreacjach bywał kelnerem, gangsterem, policjantem, detektywem, lekarzem, strażnikiem więziennym, ambasadorem…Kolejną artystką dnia była Joanna Ciepiela i jej pastelowe malarstwo ujęte tu tytułem „Czas na uważność, z wyboru Krzysztofa Kocimskiego z ECA. Z wykształcenia ekonomistka, która aktualnie jest studentką Otwartej Akademii – Dorośli Do Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (kierunek Malarstwo i rysunek). Do tych trzech sztuk dodana jeszcze serdeczność obcowania z miłośnikami kultury, przybyłymi z różnych stron. (Fot. ECA J. Róg i Koło TiFC)


31 lipca 2022 – deszczowa aura nie sprzyjała wyjściom z domów, nie pozwoliła na odbycie recitalu w muszli koncertowej. Ale przecież mamy salę koncertową w pałacu i właśnie tam zagrała Gabriela Staniszabsolwentka Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, w klasie fortepianu mgr Barbary Pęcherskiej, studentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Wojciecha Świtały, zdobywczyni wielu czołowych nagród w konkursach pianistycznych w Żaganiu, Jaśle, Rzeszowie, Neapolu, Rzymie, na Słowacji, w Koninie… Dla tych, którzy mimo deszczu nie zawiedli, z wielką pasją zinterpretowała wybrane utwory dwóch współczesnych sobie romantyków (nawet urodzili się w tym samym roku!) Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna, w których życiu nie zabrakło cierpienia. Pianistka odebrała bardzo zasłużone gratulacje, m. in. od Maksymiliana Celedy – byłego dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w MKiDN. A potem (dla niektórych przed) był czas na pogaduszki w pałacowej kawiarence, gościnnej i przytulnej, nawet w złą pogodę.

Europejskie Centrum Artystyczne reprezentowała Mariola Buła, TiFC z Kołem – Aleksandra Głowacka.(Fot. ECA Mariola Buła, Koło A. Głowacka)


24 lipca 2022 – w cyklu „SMAKI MUZYKI” zaprezentowaliśmy laureatów Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku – Yehora Bakhmuta ze Lwowa i Kacpra Żaromskiego z Krosna. Z wielką przyjemnością słuchało się, w parkowej scenerii, bardzo zróżnicowanego repertuaru – kompozycji L. van Beethovena, S. Rachmaninowa, F. Chopina, I. J. Paderewskiego i M. Ravela. Zaledwie siedemnastoletni Yehor Bakhmut, absolwent Liceum Muzycznego we Lwowie, dopiero przed rozpoczęciem studiów w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, osiągnął już tak wiele. Pierwsze nagrody w kilku konkursach pianistycznych na Ukrainie, na Malcie i w Hiszpanii, drugie na Białorusi za solowy występ z orkiestrą, trzecie  w Czechach i w ukraińskim Charkowie, no i Złoty Parnas w Sanoku, w 2022 roku! Doskonalił się na kursach mistrzowskich w Austrii, USA, Czechach. Występował wiele solo i z orkiestrami. Regularnie koncertującym jest też Kacper Żaromski, absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Krośnie, kończący Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, od kilku lat korzystający z warsztatów sanockiego Forum, prowadzonych przez mistrzów różnych narodowości. Nagradzany w wielu konkursach, m. in.: I nagrodą na Musica Classica w Moskwie i na III Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie, II na VII International Chopin Piano Competition w Budapeszcie, XIX Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym w Żaganiu, XI Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów im. K. i A. Szafranków w Rybniku (w dwóch  z tych konkurów pierwszych nagród nie przyznano). Młodzi, utalentowani, pięknie grający i mili  w kontaktach.

Europejskie Centrum Artystyczne w drugiej części koncertu zaproponowało śpiewaków – Agnieszkę i Wojciecha Sokolnickich – filmowo i operowo, którzy nie pierwszy raz zostali tu przyjęci z wielką sympatią.

Odwiedził nas w tym dniu, z żoną, prof. Jarosław Drzewiecki – dyrektor artystyczny Forum w Sanoku, prezes Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, związany od lat z Sannikami.

Europejskie Centrum Artystyczne reprezentowała Andżelika Wojtasiak, TiFC z Kołem – Aleksandra Głowacka. Poza występami artystów, przyciągała czasowa wystawa Barbary Hamilton, pałacowe wnętrza oraz dobrze zaopatrzona kawiarnia.(Fot. ECA Mariola Buła)


22 lipca 2022 – odbyło się Walne Zebranie Członków Koła TiFC, na którym Zarząd przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe, a Komisja Rewizyjna swój, bardzo pozytywny, protokół.   Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano Joannę Stępniak (po nagłej śmierci Piotra Skoniecznego).  W przerwie miłe spotkanie w pałacowej kawiarence.


22 lipca Sanniki stały się kolejnym przystankiem w „MUZYCZNYCH PODRÓŻACH CHOPINA”, trzyletnim projekcie realizowanym przez Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową  i Studiów Muzealnych, z programu „Muzyka” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Swym recitalem zachwyciła zebranych Martyna Kubik – absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie, w klasie fortepianu prof. Olgi Łazarskiej, studentka II roku Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasie prof. Zbigniewa Raubo, laureatka wielu konkursów. Z wielką czułością, swobodą i temperamentem grała Mazurki op. 24 i Walce op. 34 Fryderyka Chopina, Preludia op. 2 Ludomira Różyckiego, a jak wybrzmiał w jej wykonaniu La Walse Maurice`go Ravela!     

Kolejnym etapem spotkania była dyskusja o „Chopinie w Sannikach” z dr Ewą Sławińską-Dahlig – muzykolog, dyrektor generalną Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie. Całość poprowadził prof. Bartosz Korzeniewski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentujący ww. Ośrodek Badań, autor projektu. TiFC jest w projekcie partnerem, a Koło TiFC i ECA było współorganizatorem sannickiego etapu. Wśród odbiorców zasiadło wielu członków Koła TiFC. (ECA, Koło TiFC)3 lipca 2022 – interesujące wydarzenia. W cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA zaprezentowali się Weronika Chodakowska z muzyką F. Chopina i K. Mikulego i Robert Kudelski z autorskim spektaklem „Chopin jego życie i muzyka”, a na otwarciu wystawy „Portrety królują” gościliśmy malarkę Barbarę Kaczmarowską Hamilton, która pochodzi z Sopotu, ale na stałe mieszka w Anglii i ma swoje studio w centrum Londynu.                                                   

Pianistka, wykształcona muzycznie w Berlinie, Lucernie i Warszawie, laureatka licznych konkursów, wiele koncertująca w większości krajów Europy i dalej, była jak zwykle ujmująca. Robert Kudelski – studiujący aktorstwo w Warszawie i w Łodzi, założyciel i dyrektor artystyczny prywatnego teatru „Projekt Teatr Warszawa”, znany m. in. z autorskich recitali z piosenkami J. Brela i E. Piaf, bardzo zainteresował zebranych spojrzeniem na życie Chopina. Spełnieniem moich marzeń była wystawa Barbary Hamilton – absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wenecji i Rzymie, nagradzanej pierwszymi nagrodami na Biennale Sztuki Współczesnej w Gdańsku i w Rzymie, słynącej z portretowania wielu znanych osobistości – arystokratów, papieża, pisarzy, kompozytorów. Uhonorowanej przez prezydenta L. Wałęsę Orderem Zasługi „w uznaniu jej cennego wkładu w szerzenie polskiej kultury i sztuki” i wymienianej wśród 50 obywateli brytyjskich  polskiego pochodzenia, „mających wpływ na życie i historię Wysp Brytyjskich.” Dzięki Jej wielkiej otwartości, życzliwości, osobistemu zaangażowaniu w pozyskanie od wielu osób portretów – udało się. Także dzięki pomocy Jarosława Kukowskiego z Galerii Quantum w Sopocie. Wspomnę jeszcze zaprzyjaźnioną art. plast. Maję Dziopak, która udostępniła kontakt. Z serca dziękuję wszystkim za to wspólne działanie. Długo pamiętać będziemy ten sukces i wspólnie spędzony czas. Razem z ECA zapraszamy miłośników sztuki na wystawę, czynną przez lipiec, i już na kolejne koncerty.

(Fot. Galeria Quantum, ECA J. Róg; F. Hamilton, Koło TiFC)


26 czerwca 2022 – z wielką przyjemnością zaprezentowaliśmy pianistkę Nao Mieno i jako suport Wojtka Milczarka – w muszli koncertowej, w cyklu „SMAKI MUZYKI”. Mimo upału nie zabrakło miłośników muzyki klasycznej. Parasole nad widownią, a potem pyszne lody przy szmerze fontanny, przynosiły nieco ulgi. Nagrodą było przednie wykonanie utworów wielkiego Chopina: Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22, już przez samokrytycznego kompozytora uznane za godne opublikowania, trzy Mazurki op.50, o których pisał do przyjaciela T. Wojciechowskiego „(…) po części doszedłem do uczucia naszej narodowej muzyki” i cztery części dramatycznej Sonaty b-moll op. 35. Nao Mieno ukończyła studia muzyczne w Tokio, obecnie jest na studiach magisterskich na  Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalli. Wśród wielu nagród konkursowych może poszczycić się Złotą Nagrodą na azjatyckim Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym. Wiele występuje, ze szczególnym natężeniem na Japonię. W Polsce grała m. in. podczas wydarzenia upamiętniającego 100 rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią, a niedawno, przed występem w Sannikach – w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Na pytanie, co w Polsce lubi, co tu podoba się najbardziej, z przekonaniem odpowiada, że „Chopin, przyroda – to mnóstwo parków i dobre jedzenie”. Mieliśmy okazję do tych polskich smaków coś dorzucić, poczęstować zagranicznego gościa domowym obiadem, przygotowanym przez wiceprzewodniczącą Koła. Drugi, ośmioletni pianista, jest laureatem ubiegłorocznego sannickiego Festiwalu Muzycznego „Dźwięki Mazowsza”. Już uczniem PSM I stopnia w Gąbinie. Kształci się  w dziedzinie muzyki, śpiewu i tańca. Zdolni i ujmujący byli nasi artyści. Europejskie Centrum Artystyczne w tym dniu reprezentowała Monika Gadzińska, TiFC z Kołem Aleksandra Głowacka. (Fot. Krzysztof Sobociński, Koło Maria Fudała, Aleksandra Głowacka)


12 czerwca 2022 – w muszli koncertowej na terenie parku, nastąpiła inauguracja letnich koncertów z cyklu „SMAKI MUZYKI”. Głównym wykonawcą tego muzycznego spotkania był Tomasz Marut. Artystę zapraszaliśmy już rok wcześniej, ale wtedy wichura spustoszyła park i pokrzyżowała plany. W tym sezonie udało się i z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy w Jego wykonaniu pięciu utworów Fryderyka Chopina i dwa współczesnego kompozytora Lowella Liebermanna, chyba po raz pierwszy prezentowanego w Sannikach. Tomasz Marut jest wrocławianinem. I we Wrocławiu, z wyróżnieniem ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego i Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego, prowadzony przez prof. Pawła Zawadzkiego, który zagra we wrześniu dla sannickiej publiczności – w ramach Festiwalu „W Krainie Chopina”. Tomasz Marut obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej macierzystej uczelni. Ma wspaniałe umiejętności i wiele uroku, nic dziwnego, że został dostrzeżony na wielu krajowych i międzynarodowych konkursach, że ujmuje koncertowych słuchaczy i organizatorów, że w rozwoju wspomagany jest przez różne stypendia. Przed głównym wykonawcą zaprezentowali się z wdziękiem uczniowie i nauczycielki Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Płocku. Panie Hodżar Nasyrowa i Katarzyna Beresińska jako Piaccelo Duo wystąpiły z fragmentami sonaty Schostakowicza, a Joanna Gorczyca, Natalia Zielińska, Paweł Izdebski i Aleksandra Cierpikowska z utworami Beethovena, Chopina, Schumanna. (Fot. Andrzej Mickiewicz, ECA M. Michalski, G. Smagała)


5 czerwca br. w pałacu w Sannikach rozbrzmiewała muzyka fortepianowa w mistrzowskim wykonaniu prof. doktora hab. Mariusza Drzewickiego. Pianista jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Jest kierownikiem Katedry Fortepianu w macierzystej uczelni, ponadto prowadzi warsztaty muzyczne w Polsce i wielu innych krajach. W dorobku muzycznym ma współpracę z wieloma orkiestrami, baletami i organizatorami konkursów pianistycznych jako członek jury. Był uczestnikiem XIII Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w Warszawie. W Sannikach zaprezentował wyłącznie utwory Fryderyka Chopina otrzymując spontaniczny aplauz gości koncertowych, licznie zebranych w sali koncertowej i lustrzanej pałacu .

Część poetycką wypełniła poezją Tadeusza Różewicza znana i uznana aktorka teatralna i filmowa Kamilla Baar. Związana z Teatrem Starym w Krakowie, Sceną STU, Teatrem Narodowym i Polskim w Warszawie, a także Teatrem Telewizji Polskiej. Nagrodzona w 2012 r. Złotą Kaczką w kategorii „Najlepsza aktorka filmów sensacyjnych”. W plebiscycie „Wiktory” uzyskała w 2013 roku nagrodę w kategorii „Odkrycie telewizyjne roku”, zaś w konkursie „Telekamery” została w 2014 roku wyróżniona jako aktorka. Odtwórczyni wielu ról w sztukach reżyserowanych m. in. przez Jana Englerta – „Sen nocy letniej”, Juliusza. Machulskiego –„Vinci”, Jerzego Jarockiego oraz Andrzeja Strzeleckiego. Jest znana widzom serialu telewizyjnego „Na dobre i na złe”. Kamilla Baar w Sannikach wystąpiła po raz pierwszy. Głębokie, aczkolwiek proste myśli, odsunięte jakby na margines tekstu, a jednocześnie dramatyzm płynący z wierszy T. Różewicza przekazywała z cudowną ekspresją, ukrytą w tonie, podkreślającym zachwianie tożsamości ludzi po II wojnie światowej. Piękna  „różewiczowska” poezja w doskonałym wykonaniu, stworzyła  absolutny bezszelest pałacowej widowni. Publiczność podziękowała artystom gromkimi brawami i owacją na stojąco za wspaniały koncert, zakończony tradycyjnie fotografią artystów z organizatorami.

Po koncercie przeszliśmy obejrzeć wystawę malarstwa Natalii Jóźwiak pt. „ De Mulieribus. Respekt” w sali lustrzanej i wystawowej na piętrze pałacu, dokąd doprowadził publiczność Wojciech Sokolnicki, śpiewając pięknym barytonem. (Fot. ECA M. Buła) oprac. Maria Fudała.


8 maja 2022 – w cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA koncert z udziałem Marii Koreckiej-Soszkowskiej i Bożeny Stachury. Niezapomniany. Pełna powagi, wzruszająca muzyka Fryderyka Chopina i 𝑾𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒋e 𝒏𝒂 𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕 𝑪𝒉𝒐𝒑𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒂𝒇𝒂ł𝒂 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒎𝒔𝒌𝒊ego, splecione z poezją ukraińskich poetów – klasyka Tarasa Szewczenki i tych współczesnych, młodych gniewnych, i z fragmentami z „Beniowskiego” naszego 𝑱𝒖𝒍𝒊𝒖𝒔𝒛𝒂 𝑺ł𝒐𝒘𝒂𝒄𝒌𝒊𝒆𝒈𝒐. Słuchając, podzielaliśmy ich patriotyzm, oburzenie, nadzieję…w tym szczególnym okresie, kiedy wojna w Ukrainie, kiedy „8 maja to data szczególna. W 1945 roku w tym dniu, o godz. 22:43  czasu środkowoeuropejskiego, a 9 maja czasu moskiewskiego – skapitulowała III Rzesza i tym samym zakończyła się II wojna światowa.” (Bożena Stachura).

Maria Korecka-Soszkowska ukończyła uczelnie muzyczne w Warszawie i Wiedniu. Od lat jest członkiem Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, od 2019 r. prezesem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki. Z Sannikami związana od początku koncertów, od 1981 roku.  Uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Jej działalność koncertowa trwa od zarania lat 60. i obejmuje kilkaset recitali i koncertów symfonicznych, także liczne nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. Praca pedagogiczna zamyka się w latach 1967 – 2014, najdłużej skupiona w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie przez osiem lat pani profesor była kierownikiem Katedry Fortepianu. Jurorka wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych: w Litwie, Ukrainie, Białorusi, Danii i Polsce. Bożenę Stachurę, absolwentkę PWST w Krakowie, pamiętamy z roli  Solange w filmie „Chopin. Pragnienie miłości”, z filmu „Jak pies z kotem”, seriali czy z koncertu „ON VOUS ADORE – Chopin oczami George Sand”. Przez 18 lat grała w Teatrze Narodowym u J. Grzegorzewskiego, T. Różewicza, K. Kutza… Następnie, działając już niezależnie, kreuje role w różnych teatrach, np. Kamienica czy Och Teatr. Niezwykle wrażliwa, kreatywna, ciepła, wnosi wiele z każdym pojawieniem się na scenie.

Koncertowi tradycyjnie towarzyszył wernisaż. Tym razem z udziałem Joanny Rodowicz –absolwentki wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Artystka współpracowała, jako scenograf, z branżą telewizyjną i filmową, prowadziła zajęcia w centrach kultury, tworzyła unikatową biżuterię. Intensywnie realizuje się w różnych technikach malarstwa. (Fot. ECA J. Róg, M. Michalski; Koło TiFC A. Głowacka)26 kwietnia 2022 – w Europejskim Centrum Artystycznym im. F. Chopina w Sannikach odbył się koncert pn. „W HOŁDZIE CHOPINOWI. Organizatorami koncertu byli: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie, Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Koncert poprowadziła Katarzyna Domagała, a uczniom akompaniował dr Zbigniew Merecki – nauczyciele w PSM. W koncercie wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie: Aleksandra Czarkowska (perkusja), Nadia Dollmann (klarnet), Anna Domagała (flet poprzeczny), Anna Kaczmarek (flet poprzeczny), Antoni Kunikowski (fortepian), Mateusz Kwapisz (fortepian), Hanna Leonarcik (flet poprzeczny), Iga Mąka (fortepian), Zuzanna Szarow (fortepian), Piotr Świątkowski (gitara) i Lena Tarczyńska (skrzypce). Rośnie nam nowe pokolenie artystów i melomanów! Z wielką radością i nadzieją – od lat – prezentujemy kształcącą się muzycznie młodzież. Miło nam się pochwalić, że dyrektor PSM Jarosław Domagała i ww. nauczyciele oraz dyrektor ECA są członkami Koła TiFC.6 marca 2022 – w sannickim pałacu kolejny koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA,  rozpoczęty wyrazami solidarności z walczącą Ukrainą. Jedne z najpiękniejszych utworów Fryderyka Chopina, oddając dynamiczny i śpiewny charakter, zaprezentował profesor Jerzy Maciejewski, powitany w Sannikach po długiej przerwie. Muzykowi towarzyszyła aktorka Marta Nieradkiewicz, aktualnie związana ze Starym Teatrem w Krakowie, nagrodzona m.in. na festiwalach filmowych w Gdyni i Wrocławiu za role drugoplanowe, widoczna w licznych serialach telewizyjnych. Czytała publikowane listy Jarosława Iwaszkiewicza do Jerzego Błeszyńskiego. Jerzego Maciejewskiego usłyszeliśmy w Sannikach po raz dziesiąty! W latach 1991 – 2001 grał tu solo, z towarzystwem artystów scen teatralnych, ale też w grupach kameralnych – Trio im. I. J. Paderewskiego i Camerata Vistula, do powstania których się przyczynił.  Po koncercie otworzyliśmy wystawę „Duszą obrazu jest kolor” nieżyjącego już Andrzeja Ratepi Pitery – artysty z kręgu bliskich.  W ASP w Krakowie studiował malarstwo w pracowni sławnego kolorysty prof. Czesława Rzepińskiego i temu kierunkowi pozostał wierny do końca życia. Był też po wydziale grafiki i m.in. projektował okładki książek, tworzył oprawę plastyczną Targów Poznańskich. Niezwykle barwna i wiele wnosząca postać. Przyjaźnił się z Piotrem Skrzyneckim, Wiesławem Dymnym, Krzysztofem Trzcińskim Komedą…, a i na Mazowszu miał liczne grono przyjaciół i znajomych, bo od lat mieszkał w Warszawie, bo tu miewał wystawy i uczestniczył w plenerach. Obrazy użyczyła nam Aleksandra Pitera – żona, z którą przez 56 lat tworzyli najszczęśliwsze stadło i która ma również artystyczną duszę, bo… z domu Stefańska, blisko spokrewniona z niedawno koncertującą w Sannikach Elżbietą Stefańską!  (Fot. ECA j. Róg i K. Kocimski; Koło TiFC M. Perlikowski i A.Głowacka )


20 lutego 2022 – rozpoczęliśmy 41. sezon koncertów CHOPIN- MUZYKA-POEZJA, a że w bieżącym roku przypada 100 rocznica urodzin prof. Haliny Czerny-Stefańskiej, której imię nosi sala koncertowa w sannickim pałacu, nie mogło zabraknąć Jej córki Elżbiety Stefańskiej – profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, uznanej artystki. Przyjechała z Krakowa z Mariko Kato-Shioya – pianistką i klawesynistką, prowadzącą prywatną szkołę muzyczną i – pięknym klawesynem (ozdobiony na klapie kopią obrazu Norblina, namalowaną przez krakowskiego malarza i fotografika Łukasza Skąpskiego), jak w 2005 roku, kiedy przeżywaliśmy uroczystość nadania imienia. Wtedy były jeszcze tańce historyczne w wykonaniu Romany Angel i Dariusza Brojka, a teraz Dariusz Kordek – aktor znany z licznych musicali, seriali telewizyjnych, filmów. Muzyce minionych epokF. Couperina, M. K. Ogińskiego, W. Żywnego, J. Elsnera, W. A. Mozarta – zagranej przez panie solo, na trzy i cztery ręce, towarzyszyła poezja już naszych wieków, m.in.  Z. Herberta, E. Stachury, E. Brylla. Po koncercie odbyło się spotkanie przy wystawie „Muzyczne impresje w malarstwie Wojciecha Adama Witkowskiego. Autor prac opowiadał o kilkuletnich, aktywnych związkach z Sannikami, o swojej pasji, o wybranym temacie…

W obchodzoną, przez nas w lutym, 212. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina reprezentanci sannickiego Koła złożyli kwiaty pod jego pomnikiem. (Fot. ECA K.Kocimski; Koło TiFC A.Głowacka i J.Jakubowski)


 


III Festiwal Pianistyczny „Dźwięki Mazowsza”

W dniach 2-3 grudnia 2021 r. odbył się III Festiwal Pianistyczny „Dźwięki Mazowsza”. Wzięło w nim udział 19 uczniów szkół muzycznych z całej Polski. W jury zasiedli: prof. Andrzej Tatarski z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (przewodniczący), prof. dr hab. Mariusz Drzewicki z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prof. dr hab. Paweł Zawadzki z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Organizatorami III Festiwalu Pianistycznego „Dźwięki Mazowsza” byli: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Gąbińskie Stowarzyszenie Kulturalne, Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie. Wsparcia wydarzeniu udzieliło: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Miasto i Gmina Gąbin, Miasto i Gmina Sanniki oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pierwszego dnia tego wydarzenia odbyły się próby akustyczne dla wszystkich grup, następnie jury przesłuchało wszystkich uczestników. Dzień zakończył się koncertem przewodniczącego jury – prof. Andrzeja Tatarskiego, ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.

Wyniki przedstawiały się następująco:

Grupa I

I Nagroda

Wojciech Milczarek

Nauczyciel: Włodzimierz Sieczkowski

Szkoła Muzyczna I st. Im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie

III Nagroda (ex equo)

Olga Palmowska

Nauczyciel: Maciej Zaforemski

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. W Zgierzu

Maja Serwach

Nauczyciel: Katarzyna Domagała

Szkoła Muzyczna I st. Im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie

Wyróżnienie         

Alicja Grabus

Nauczyciel: Katarzyna Domagała

Szkoła Muzyczna I st. Im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie

Grupa II

I Nagroda

Ha VyNguyen

Nauczyciel: Agnieszka Wylczyńska

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie

II Nagroda (ex equo)

Franciszek Szmyd

Nauczyciel: Jakub Tuszyński

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 5 im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie

Marta Łuczyńska

Nauczyciel: Aureliusz Mendera

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Końskich

III Nagroda

Adam Zacharejko

Nauczyciel: Danuta Nalewajka

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku

Wyróżnienie         

Natalia Łuczak

Nauczyciel: Joanna Domagała

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie

Grupa III

II Nagroda

Julia Kuchta

Nauczyciel: Robert Rosiek

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna w Tymbarku

Nagroda Specjalna

Maria Barzon

Za wykonanie utworu „Zalotny” Witolda Lutosławskiego

Po wręczeniu nagród zagrali laureaci – Wojciech Milczarek oraz Julia Kuchta. W dniu 3 XII odbyły się warsztaty pianistyczne prof. Andrzeja Tatarskiego i prof. Mariusza Drzewickiego.
12 września 2021 – odbył się w Sannikach pierwszy z pięciu tegorocznych koncertów w ramach XVII edycji Festiwalu W KRAINIE CHOPINA. Dyrektor Festiwalu Mariusz Dżyga zaprosił doskonałą flecistkę Agatę Igras i znanego nam już, utalentowanego pianistę Rafała Mokrzyckiego. Utwory na flet i fortepian francuskich kompozytorów Charlesa-Marie Widora (1844-1937) i Francisa Poulenca (1899-1963), angielskiego Iana Clarke`a (*1964) były pełne uroku, kojące. Kompozycja Norwega Thomasa Tellefsena (1823-1874) pięknie wybrzmiała fortepianowo. Nie zabrakło również Chopina – Nokturn Es-dur op. 9 nr 2 – w wykonaniu pianisty i „Życzenie”(w transkrypcji W. Królikowskiego) zagrane już w parze.  Agata Igras jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie. Aktualnie współpracuje z orkiestrami Sinfonietta Cracovia i NFM Leopoldinum. Współtworzy też unikalny sekstet Gruppo di Tempera. Grała pod batutą wybitnych dyrygentów, współpracowała ze światowej sławy śpiewakami i muzykami. Nagrała 4 albumy płytowe, nominowane do nagrody Fryderyk. Koncertowała w blisko 40 krajach na czterech kontynentach. Rafał Mokrzycki to m. in. zwycięzca Valletta International Piano Competition na Malcie (2017) i zdobytej tam nagrody pozaregulaminowej w postaci koncertu z Narodową Orkiestrą Radia i Telewizji w Tiranie, który się odbył w 2018. Jego bogaty repertuar – od muzyki barokowej po współczesną – pozwalał/pozwala na występy solowe, kameralne i z orkiestrą. Odbył artystyczne podróże do kilku krajów europejskich, występował w licznych filharmoniach. Aktualnie gra we wspaniale brzmiącej orkiestrze Symfonia VIVA, założonej i prowadzonej przez Tomasza Radziwonowicza – kompozytora, skrzypka, dyrygenta. W dorobku ma 2 płyty „Magical Chopin” i „Night Songs”. Organizatorów koncertu reprezentowali: Michał Malinowski – wiceprezes Towarzystwa im. K. Wiłkomirskiego, Monika Gadzińska z ECA i Aleksandra Głowacka z Koła TiFC. Po koncercie sympatyczne rozmowy z artystami oraz sycenie oczu malarstwem Lilii Fijałkowskiej i rzeźbą Wiesława Fijałkowskiego na wystawie „Kolory i formy”, prezentowanej we wrześniu. (Fot. Koło i ECA)


5 września 2021 – w cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA  gościliśmy legendę polskiej sceny jazzowej – Andrzej Jagodziński Trio, więc tym razem zaproszono nas „do zanurzenia w mistrzowską harmonię muzyki Chopina” w aranżacjach jazzowych.    A  aktor Grzegorz Pawlak przypomniał nietracące na aktualności poetyckie strofy C. K. Norwida i obrazowo wprowadzał nas w dworskie perypetie z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.                                                                                                                             

Bend,  w składzie – Andrzej Jagodziński – kompozytor, aranżer, pianista, Adam Cegielski – wirtuoz kontrabasu i świetny perkusista Czesław „Mały” Bartkowski, powstał przed blisko trzydziestu laty i nieustanie odnosi sukcesy. Jego płyta „Chopin” z 1993 r. była wydarzeniem w wielu krajach i zgarnęła nagrody muzyczne „Fryderyk`94, Jazzowa Płyta Roku`94 oraz Programu III PR Mateusz`94. Kolejna „Chopin once more” znów zachwyciła podejściem do adaptacji muzyki klasycznej, wirtuozerią. Trzecia „Chopin/Jagodziński” była innowacją w skali światowej, bo Jagodziński przetransformował na jazz dużą formę, czteroczęściową Sonatę b-moll. Sannicką publiczność zachwycały: Preludium e-moll op.28 nr 4, Nokturn Es-dur major op.9 nr l, Mazurek f-moll op.68 nr 4, Grave.Doppio movimento z Sonaty b-moll op.35, Preludium h-moll op.28 nr 6, Preludium c-moll op.28 nr 20. Bardzo podobał się również aktor, pochodzący z pobliskiego Kutna, związany kolejno z Teatrem Dramatycznym w Opolu, Powszechnym w Łodzi i aktualnie Teatrem Komedia w Warszawie. Również aktor głosowy, dubbingowy i reżyser. Plastyczne kreacje – „Kolory i formy” – obejmowały malarstwo Lilii Fijałkowskiej i rzeźbę Wiesława Fijałkowskiego (małżeństwo). Artyści przynależą do Okręgu Warszawskiego ZPAP, Lilia Fijałkowska pełniła tam rolę wiceprzewodniczącej sekcji grafiki. Należą do międzynarodowego ruchu Decentryzm  i grupy twórczej „PositiveArt”, w ich pracach są widoczne poszukiwania i budowanie pozytywnej energii. Artyści wystawiają w Polsce i poza granicami, mają prace w zbiorach muzealnych i prywatnych. Pani Lilii możemy spotkać w różnych miejscach także murale, a pana Wiesława duże obiekty rzeźbiarskie. Ostatnio pokazują swe prace również przy pomocy multimediów cyfrowych. Lilię Fijałkowską gościmy w Sannikach po raz drugi! Zapraszamy na wystawę do końca miesiąca. (Fot. Jacek Czuryło)


   22 sierpnia 2021 – wzruszenie, radość, bo jubileusz – 40 LAT KONCERTÓW i KOŁA TiFC w SANNIKACH! Na zaproszenie Europejskiego Centrum im. F. Chopina i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina Koła w Sannikach przybyło wielu gości, przedstawicieli różnych instytucji, organizacji, artystów, melomanów, sympatyków… Byli z nami przedstawiciele Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie z dyrektor generalną Ewą Sławińską-Dahlig na czele oraz przedstawiciele kół TiFC z Gdańska i Żychlina koło Konina. Wydarzenie z założenia było otwarte na wszystkich, którzy chcieli świętować ten dorobek, rozsławiający Sanniki i ważny w skali Mazowsza i kraju.

Recital chopinowski maestro Janusza Olejniczaka przyciągnął wielu melomanów i dostarczył cennych wrażeń. Znanego w świecie pianistę Sanniki gościły wprawdzie po raz piąty, ale pierwszy raz dla tak dużej widowni (w muszli) i po długiej przerwie (ostatnio w 2005 r.). Druga część koncertu należała do Tre Voci – charyzmatycznych tenorów: Wojciech Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj z zespołem muzycznym. Interesująco i sprawnie całość programu spinał lubiany konferansjer Robert Janowski.

Znalazło się miejsce na krótkie wypowiedzi, gratulacje i podziękowania, uhonorowania za zasługi. Małgorzata Struzik – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Tomasz Kominek – dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, wręczyli, w imieniu Marszałka Adama Struzika, dwa medale Pro Masovia. Otrzymały je Koło TiFC i ECA – za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Dyplomem Marszałka uhonorowany został TiFC w Warszawie. O trzech organizatorach koncertów – TiFC, ECA i Kole TiFC pamiętali burmistrz Gabriel Wieczorek i Rada Gminy Sanniki, przekazując statuetki, stosowne adresy i kwiaty. Były też honorowe odznaki TiFC-u „Mecenas kultu chopinowskiego”, wręczone przez dyrektor generalną dr Ewę Sławińską-Dahlig Monice Patrowicz – dyrektor ECA, Marii Fudale – wiceprzewodniczącej Zarządu Koła TiFC, Jarosławowi Domagale – członkowi i Mirosławie Dudzie – skarbnikowi. Dziękowano Ryszardowi Mące – dyrektorowi PGR i gospodarzowi pałacu w latach 1968-1993. Przewodnicząca Koła wyraziła uznanie dla Danieli Tomasik, uhonorowanej wcześniej medalem „Pro Masovia”.Podziękowania ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie przekazała wicestarosta Maria Wróblewska. Gratulacje od kół TiFC przekazali: przewodnicząca z Gdańska Olga Walentynowicz, z Żychlina k. Konina Ryszard Sławiński – członek Zarządu TiFC i przewodniczący Krzysztof Pydyński. Do tego wzajemne podziękowania TiFC, Koła, ECA – za sukcesywną, owocną współpracę. Serdeczności i uznanie, w dniu wydarzenia i potem, ze strony wielu osób, co wzrusza i dodaje skrzydeł. Mocnym zakończeniem były barwne fajerwerki szybujące w niebo – 40! Niech kolejne lata przyniosą pomyślność temu MIEJSCU KULTU FRYDERYKA CHOPINA!

(Fot. Fotonik Anna Nowakowska i Andrzej Mickiewicz – te z opisami).1 sierpnia 2021 – Piękno, emocje, liryka…w muzyce, słowie i obrazie… za sprawą F. Chopina, jego ulubionego ucznia A. Gutmanna, A. Michałowskiego i poety Baczyńskiego, który stracił życie w pierwszych dniach powstania warszawskiego, w wykonaniach Marii Gabryś-Heyke i Anny Iberszer, w „Chopinowskich powidokach” – fotografiach Krzysztofa Heyke, które zagościły w parterowej części pałacu i na piętrze. Głębię sceny wypełniło zdjęcie nadniemeńskiej wsi Bohaterowicze, tu gdzie stoi koncertowy fortepian w realu płynie Niemen…

Cenieni artyści. Maria Gabryś-Heyke jest pianistką wielkiej klasy i wielkiego uroku. Wszechstronnie wykształcona w Akademii Muzycznej w Warszawie oraz w uczelniach w Bazylei i Lucernie w Szwajcarii. Specjalizuje się również w fortepianach historycznych. Z dużym dorobkiem koncertowym, profesor Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, juror konkursów pianistycznych.

Anna Iberszer – po Wydziale Reżyserii Dźwięku w AM w Warszawie, nie tylko gra na deskach teatrów stołecznych i impresaryjnych (m. in. Małgorzata w „Mistrzu i Małgorzacie” wg Bułhakowa), w filmach („Haker”, „Powidoki”, „Ranczo”…), jest też tancerką tanga i flamenco, autorką choreografii do około 30 spektakli teatralnych i tłumaczką z hiszpańskiego.

Krzysztof Heyke – profesor zwyczajny dr habilitowany sztuk filmowych, wykładowca na Wydziałach Reżyserii i Operatorskim w PWSFTviT w Łodzi. Obiektywem aparatu utrwala to, co znane i nieznane w wielu zakątkach kraju i świata, co odchodzi w przeszłość, wydobywa niezwykłe klimaty, dokumentuje… na Mazurach, dawnych Kresach Wschodnich, Syberii, Kaukazie, Kilimandżaro… Swe prace pokazuje na licznych wystawach indywidualnych (ok. 190!) i w kilkunastu albumach. Jego album „Polska romantyczna” zdobył siedem nagród w konkursie na najpiękniejszą książkę! To była wielka okazja wysłuchania w Sannikach tych artystów i obejrzenia fotografii. Jeszcze jest, bo koncert nagrany, a wystawa w pałacu dostępna prawie do końca miesiąca. Polecam te nastroje, ten kunszt! Na scenie była też Kasia – laureatka konkursu ECA, której nagrodzony wiersz, piękny, dojrzały, odczytała aktorka.

(Fot. K. Kocimski i M. Buła z ECA, która ze mną zabierała głos na scenie, fot. kilku zdjęć z wystawy – M. Sobocińska z Koła, fot. Marii Gabryś-Heyke, grającej na wodzie – K. Heyke, i to nie fotomontaż!).

8 sierpnia 2021 – w ramach „Wakacji na miarę Chopina” Zuzanna Pietrzak, której już w październiku sekundować będziemy w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie. Z urodzenia łodzianka. Studia licencjackie ukończyła na Uniwersytecie F. Chopina w Warszawie, w klasie prof. Alicji Palety-Bugaj i już jest po czterech semestrach w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, w klasie prof. Huberta Rutkowskiego. Koncertowała w Polsce, Francji, Niemczech, Włoszech, Anglii, na Litwie, w Maroko i Japonii. W wieku czternastu lat wykonała z orkiestrą I Koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina. Jako osiemnastolatka   wystąpiła przed międzynarodową publicznością podczas XVII Konkursu Chopinowskiego Warszawie, w 2015 roku, co otworzyło jej drzwi do udziału w innych ważnych wydarzeniach – „Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim” w Dusznikach-Zdroju, festiwalu „Chopin i jego Europa” w Warszawie, czy Rubinstein Piano Festival w Łodzi. Sannickiej publiczności pięknie zaprezentowała repertuar chopinowski, m. in.: trzy mazurki, których był najznakomitszym twórcą, dwie pełne namiętności etiudy, Nokturn E-dur op. 62 nr 2 – Jego cichą skargę na ciężki los, błyskotliwy Walc As-dur op. 42. W pałacu  nadal wystawa „Chopinowskie powidoki”.

Organizatorzy – Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem, w tym dniu reprezentowani przez Mateusza Michalskiego   i Aleksandrę Głowacką. (Fot. Koło TiFC Aleksandra Głowacka (pierwsze trzy), Małgorzata Sobociński, Krzysztof Sobociński)


15 sierpnia 2021 – ostatni w tym roku recital w ramach „Wakacji na miarę Chopina” i Aleksandra Hortensja Dąbek – delikatna i zwiewna. Także prezentowane przez nią utwory Fryderyka Chopina – Nokturn cis-moll op. 27, mazurki zaczerpnięte z mazowieckich równin, Preludia (nr 1-6) op. 28, Walc op. 18, Ballada op. 47, Polonez op. 44 – były pełne lekkości, subtelności, pogodnego nastroju… Młoda pianistka przyjechała z Krakowa. Jest absolwentką krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu prof. Ewy Bukojemskiej i fortepianu historycznego dr Katarzyny Drogosz. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej tejże akademii. Zdobywała nagrody w dziesiątkach konkursów pianistycznych ogólnopolskich i międzynarodowych, za którymi szły zaproszenia do udziału w koncertach w Polsce, Hiszpanii, Austrii, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Estonii i na Węgrzech. Może się już poszczycić debiutem w Carnegie Hall i wiedeńskiej Ehrbar Saal oraz pierwszą płytą „Chopin. Schumann”. W październiku mamy okazję śledzić Jej grę, losy w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie, obok kilku innych goszczonych w Sannikach młodych pianistów. Z serca życzymy im powodzenia i nagród!

Organizatorzy – Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem, w tym dniu reprezentowani przez Krzysztofa Kocimskiego    i Aleksandrę Głowacką. (Fot. Koło TiFC Aleksandra Głowacka (pierwsze trzy) i ECA) 4 lipca 2021 – rozklaskana publiczność przy muzyce Griega, Liszta, Piazzolli, Williamsa, Nirvany… w aranżacji i wykonaniu Dombrova Piano Duo – Łukasza Szubskiego i Krzysztofa Włodarczyka, wzruszona wierszami Zuzanny Ginczanki czytanymi przez Renatę Dancewicz. Duet powstał w 2010 roku, jeszcze podczas studiów obu muzyków w Akademii Muzycznej im. K.

Szymanowskiego w Katowicach. Zdobywał nagrody w konkursach muzycznych: w Londynie (I), w Nowej Goricy na Słowenii (I), w Berlinie (wyróżnienie). Muzycy – związani z sobą przyjaźnią od dzieciństwa, poprzez studia, a następnie pracę w Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej – imponowali pomysłowością, wigorem i spójnością. Aktorka, powszechnie znana, jest zdobywczynią  nagród na Festiwalu Filmowym w Gdyni – dla najlepszej aktorki drugiego planu, za role w filmach „Pułkownik Kwiatkowski”, „Tato”, Deborah”. Gościnnie występuje też w teatrach, np. u Krystyny Jandy czy w wałbrzyskim. Prawdziwą ucztą była możliwość kontaktu z obrazami Waldemara Marszałka z Gdańska i Tomasza Lubaszki z Częstochowy i samo spotkanie z artystami. Są też przyjaciółmi, stąd wspólna ekspozycja pt. „Dwa w jednym”. Swoje prace prezentowali na bardzo licznych wystawach nie tylko w kraju, a aż po kontynent amerykański. Surrealistyczne, bardzo rozpoznawalne obrazy Marszałka – profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz w kolorach ziemi i błękitach wody, wręcz rozedrgane obrazy Lubaszki powinno potraktować się jako „lekturę obowiązkową”. Możliwość zobaczenia przez lipiec!

(Fot. J. Róg i M. Michalak z ECA, K. Zieliński, Koło TiFC).

18 lipca 2021 – w ramach „Wakacji na miarę Chopina” mieliśmy gościć Tomasza Maruta, ale recital musiał być odwołany, bo wcześniejsza wichura i burza jakie przeszły przez Sanniki poczyniły ogromne szkody w przypałacowym parku, na drogach  i wielu siedliskach mieszkańców.

 

25 lipca 2021, mimo porządkowania i różnych napraw w naszej poszkodowanej wichurą miejscowości, recital odbył się – w muszli koncertowej. Grał Maciej Wota – laureat konkursów, uczestnik wielu znaczących wydarzeń muzycznych w kraju i za jego granicami. Pięknym wykonaniem utworów Fryderyka Chopina ukajał mocno poraniony park i nasze serca. Miało się wrażenie, że te Fryderykowe Mazurki, Walce, Nokturny… są jak opatrunki i balsamy. Młody muzyk pochodzi z muzycznej rodziny. Związany jest z Uniwersytetem Fryderyka Chopina, pełniąc funkcję asystenta w Katedrze Fortepianu. Wcześniej studiował w tejże uczelni w klasie fortepianu prof. Jerzego Sterczyńskiego, a studia magisterskie ukończył w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego.

W tandemie -Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem – w tym dniu były Mariola Buła i Aleksandra Głowacka. (Fot. ECA – M. Buła)


20 czerwca 2021 – w ramach „Wakacji na miarę Chopina”podziwialiśmy Mateusza Krzyżowskiego. Zaproponowane przez niego i pięknie wykonane utwory Chopina, w chłodnej pałacowej sali, były lekiem w dyszącym upałem dniu. Zasłuchaliśmy się, zasłuchaliśmy… Później były słowa uznania dla młodego pianisty z Tychów, studenta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka  Chopina w Warszawie, w klasie prof. Joanny Ławrynowicz-Just, który pretenduje do Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie. Przeszedł już pierwsze eliminacje dopuszczające. Jest kolejnym młodym pianistą, występującym w Sannikach, którego losy na tej drodze będziemy śledzić i duchowo wspierać. W wielu innych konkursach Mateusz Krzyzowski radził sobie świetnie, zdobywając czołowe nagrody, w tym I nagrodę na 49. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, organizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach reprezentował w tym dniu Krzysztof Kocimski, a TiFC Aleksandra Głowacka. (Fot.ECA – K. Kocimski i G. Smagała i Koło TiFC)


6 czerwca 2021 – w cyklu CHOPIN- MUZYKA-POEZJA poznaliśmy Michała Karola Szymanowskiego, związanego z bydgoską Akademią Muzyczną i Iwonę Karlicką – aktorkę Teatru im. Jaracza w Łodzi. Różnorodność utworów F. Chopina, I. J. Paderewskiego, M. Moszkowskiego, Z. Stojowskiego i K. Szymanowskiego, w powiązaniu z zawiłościami miłosnej korespondencji A. Osieckiej i J. Przybory z „Listów na wyczerpanym papierze”. Wprawna ręka pianisty i subtelny głos aktorki. A wernisażowe spotkanie odbyło się ze znaną nam artystką Joanną Hrk. – Otwierana ekspozycja „Płynę, nie czekam…” Ku wspólnej radości, mogli już być widzowie, wymiana słów, spojrzeń, uśmiechów – nieoceniona! Krótko o artystach: Michał Karol Szymanowski pochodzi z muzycznej rodziny. W AM w Bydgoszczy studiował w klasie fortepianu K. Popowej-Zydroń i dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie Z. Rycherta.Obecnie pracuje tam jako adiunkt. Jest laureatem wielu konkursów i wysoko sklasyfikowanym ćwierćfinalistą 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie. Koncertował po Europie, Azji, i obu Amerykach. Iwona Karlicka, absolwentka WSFTviT w Łodzi, już grając w Teatrze Studyjnym zdobyła wiele nagród na 28. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi i Grand Prix na takimż festiwalu w czeskim Brnie. Gra, i śpiewa żydowskie piosenki, w macierzystym teatrze, występuje w telewizyjnych serialach i filmach. Joanna Hrk ukończyła łódzką ASP – Wydział Grafiki i Wydział Tkaniny i Ubioru, a doktorat zrobiła w warszawskiej ASP na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii. Jej życiorys starczyłby dla kilku osób – 40 realizacji scenograficznych w teatrach lalkowych i dramatycznych, zilustrowanie ponad 80 książek, w tym pokaźne opracowania naukowe, uczestnictwo w 70 wystawach zbiorowych, ponad 40 indywidualnych prezentacji dorobku malarskiego oraz masek, współpraca ze specjalistycznymi wydawnictwami mody, prowadzenie Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju „Malowany Młyn”.Organizatorzy wydarzenia: ECA oraz TiFC w Warszawie z Kołem TiFC w Sannikach. (Fot. Krzysztof Kocimski z ECA, Tadeusz Hrk (wernisaż) i z Koła A. Głowacka)9 maja 2021 – z sentymentem powróciliśmy do młodego muzyka, choć już z dorobkiem, Adama Mikołaja Goździewskiego i aktora Tomasza Bednarka – w cyklu CHOPIN- MUZYKA-POEZJA.          

 I znów pięknie wybrzmiały utwory F. Chopina, a poetyckie strofy Miłosza, Norwida, Herberta, Wierzyńskiego, Szymborskiej i Tuwima miały swoją moc. Adam Goździewski –laureat konkursów pianistycznych, na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, prowadzony był przez prof. Joannę Ławrynowicz-Just i prof. Krystynę Makowską-Ławrynowicz. Doskonale występuje jako  solista i kameralista. Grywa również na klawesynie i fortepianach historycznych. Nagrał trzy CD. Tomasz Bednarek – absolwent krakowskiej PWST, filii we Wrocławiu, grał na scenach wielu teatrów, a aktualnie związany jest z impresaryjnym Teatrem MY. Zagrał w kilku filmach i serialach, z których największą popularność przyniósł mu „Klan”. Sprawdza się w dubbingu oraz jako prezenter telewizyjny i radiowy, m. in. w programie podróżniczym „Zakochaj się w Polsce” i muzycznym „Przeboje z nutą Nostalgii”. Wystawa pt. „Ogrody, tęcza i schody” Marii Dziopak i Janusza Błaszczaka, jak na maj przystało, eksplodowała barwami. Szczególnie energetyczne, wielobarwne, przedstawiające bogactwo przyrody prawie na pograniczu baśni, są obrazy Marii. Janusz Błaszczak trzyma się pastelowych tonacji, subtelnych przejść między barwami. Jego prace, na granicy realizmu i abstrakcji, mają w sobie tajemnicę. Artyści – z kręgu warszawskiego – należą do ZPAP Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Wystawiali w wielu miastach Polski i świata, aż po Nowy Jork. Koncert i prezentacja malarstwa musiały odbyć się bez widzów, ale Europejskie Centrum Artystyczne znów zadbało o nagranie i transmitowanie tego wydarzenia w mediach społecznościowych i na kanale YouTube. (Fot. ECA – Mariola Buła, M. Patrowicz, fot. Koło A. Głowacka)

[supsystic-gallery id=155]


11 kwietnia 2021 –  zaproszeni, po długiej niebytności, artyści Magdalena Cwenówna-Hanuszkiewicz i Rafał Łuszczewski przykuli uwagę, przykuwają nadal  dzięki nagraniu, dobranym repertuarem i swym wykonaniem – podczas koncertu z cyklu CHOPIN- MUZYKA-POEZJA. Aktorka jest absolwentką PWSFTViT im. L. Schillera w Łodzi, ale ukończyła też szkołę muzyczną i należy do grona zdeklarowanych miłośników Chopina, i jego spuścizny. Z dorobkiem pedagogicznym, licznymi rolami teatralnymi i w serialach, w historii teatru zapisała się również rolą George Sand, graną w stołecznym Teatrze Nowym, w sztuce ”Chopin – jego życie, jego miłości, jego muzyka”, w reż. Adama Hanuszkiewicza. W Sannikach pozostała wierna temu kompozytorowi, prezentując m. in. „Spotkanie z Chopinem” K. I. Gałczyńskiego, „Fortepian Szopena” C. K. Norwida, dowcipne teksty „Kuriera Szafarskiego” autorstwa czternastoletniego Frycka i bolesny w swej treści opis umierania Chopina, który pozostawił  potomnym jego francuski przyjaciel i podróżnik markiz de Custine. Rafał Łuszczewski zaprezentował Preludia z op. 28 Fryderyka Chopina, wspaniale oddając ich różnorodne tempo, brzmienia, niepokoje duszy i ciała kompozytora, ale i pewną słodycz. Pianista ukończył Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Należy do grona najwybitniejszych uczniów sławnego pianisty i pedagoga prof. Andrzeja Jasińskiego. Koncertował, w tym także ze znanymi orkiestrami filharmonicznymi, po Europie, Azji, obu Amerykach, Australii, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jest pomysłodawcą i artystycznym architektem, dyrektorem artystycznym i członkiem jury, Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w stolicy Peru – Limie oraz Narodowego Konkursu Chopinowskiego w Ekwadorze. Nagrał 10 CD, w tym albumy z rekomendacją TiFC. Imponuje bogactwem repertuarowym.

Otwarcie kwietniowej wystawy pt. „Maluję kolorem” odbyło się odrębnie, a tym razem swoje prace malarskie zaprezentowała Ewa Witkowska.                                                                                             

Koncert i wernisaż  musiały odbyć się bez widzów, ale Europejskie Centrum Artystyczne zadbało o nagranie i transmitowanie tego wydarzenia w mediach społecznościowych i na kanale YouTube. (Fot. ECA – Mariola Buła, ostatnie  fot. A. Głowacka)

[supsystic-gallery id=154]


plakat luty marzec

7 marca 2021 –  kolejny koncert z cyklu CHOPIN- MUZYKA-POEZJA. Tak subtelnie, delikatnie zabrzmiała muzyka F. Chopina – w wykonaniu Przemysława Lechowskiego, a jeszcze i utwory C. Debussy`ego, A. Skriabina, J. Brahmsa. Wiersze sporej grupki poetów, poczynając od  romantyków – po współczesnych, zaprezentował Tomasz Ciachorowski. Pianista dał ponad dwa tysiące koncertów w kraju i poza granicami. Od 2010 r. jest wiceprzewodniczącym jury Syberyjskiego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina i – o wiele dłużej – szczególnie honorowanym za upowszechnianie muzyki Chopina na Syberii. Jest też twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego „Chopin w sercu Warszawy”. Aktorowi popularność przyniosły liczne seriale: „M jak miłość”, „Zakochani po uszy”, „Majka”…, ale sprawdził się również na scenach teatralnych – w Olsztynie, Zielonej Górze i Warszawie. Tym razem, w plastycznej odsłonie, zaprezentowane zostały „Kodrysy” (metafizyczne obrazy, o nazwie własnej) Elżbiety Ratajczak z Barcina, należącej do Stowarzyszenia Działań Artystycznych Art Gallery w Bydgoszczy.   Znów wszystko odbyło się w reżimie sanitarnym, z ograniczonym udziałem widzów. Europejskie Centrum Artystyczne zadbało o nagranie i transmitowanie tego wydarzenia na kanale YouTube. (Fot. ECA – Mariola Buła i Krzysztof Kocimski)

[supsystic-gallery id=153]


21 lutego 2021 –  rozpoczęliśmy szczególny, bo jubileuszowy – 40. sezon koncertów CHOPIN- MUZYKA-POEZJA. Zaszczytem dla nas było uczestnictwo w otwarciu prof. Bronisławy Kawalli – prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie i  Ewy Sławińskiej-Dahlig – dyrektor generalnej TiFC. Prof. Bronisława Kawalla, pianistka z ponad pięćdziesięcioletnim dorobkiem artystycznym i pedagogicznym, uraczyła zebranych piękną interpretacją utworów  Chopina. Dorota Chotecka-Pazura – znana aktorka telewizyjna i filmowa z kolei wybranymi wierszami Tadeusza Różewicza i Amelii Pruszakowej z Cristianich (żony Konstantego Pruszaka). Tradycyjnie powitanie należało do gospodarza miejsca Moniki Piotrowicz – dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina, a artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka. Po koncercie odbył się finisaż wystawy „W sepii i kolorze ”, co dało okazję do poznania autora prac – Zdzisława Chlebowskiego z pobliskiego Sochaczewa.                            Ze względu na możliwość zapełnienia jedynie połowy widowni, Europejskie Centrum Artystyczne zadbało o nagranie i transmitowanie tego wydarzenia na kanale YouTube, więc można jeszcze zobaczyć i wysłuchać. W przypadającą 211. rocznicę urodzin wielkiego kompozytora reprezentanci sannickiego Koła złożyli kwiaty pod jego pomnikiem.  (Fot. ECA – Krzysztof Kocimski i Jolanta Róg z ECA; Jacek Jakubowski – ostatnie.)

[supsystic-gallery id=152]


8 listopada 2020 – w cyklu JESIENNE INSPIRACJE  –  koncert ROMANTIC PARIS. Artyści:  Chris Schittulli – wokalista francuski, ambasador francuskiej piosenki w Polsce i polskiej we Francji, Wiesław Prządka – jeden z najwybitniejszych polskich  akordeonistów oraz Piotr Wrombel – znany pianista, kompozytor i aranżer, a wraz z nimi ulubione francuskie piosenki E. Piaf, Ch. Aznavoura, F. Lai, R. Galliano, S. Gainsbourga… Wielka szkoda, że sytuacja pandemiczna wykluczyła publiczność i koncert można tylko wysłuchać na kanale You Tube (w ramach programu Kultura w sieci, współfinansowanie przez Narodowe Centrum Kultury). Naszym marzeniem jest powrót do tych rytmów i artystów w  korzystniejszym czasie, dla przyjemności sympatyków piosenki francuskiej, których jest wielu.

Chris Schittulli zamieszkał w Warszawie dla swojej żony Polki i teraz jego wokalna aktywność w Polsce jest bardziej dostępna. Śpiewu uczyli Go  baryton M. Pancck, wokalista T. Peala, trener wokalny R. Cross, więc w połączeniu z wrodzonym talentem, świetnie radzi sobie z repertuarem pop, rock, jazz, pop-opera czy z  piosenką autorską. Wiesław Prządka udowodnił, że akordeon świetnie wkomponowuje się w różne muzyczne style i może z powodzeniem gościć na największych scenach. Muzyk jest również kompozytorem, aranżerem i bandoneonistą. Piotr Wrombel – absolwent Wydziału Jazzu w Akademii Muzycznej w Katowicach, doskonale czuje się  w różnych gatunkach muzycznych, grywa w big-bandach i orkiestrach rozrywkowych. Muzycy koncertowali po Europie i USA.

Koncert zapowiadały przedstawicielki organizatorów: Monika Patrowicz – dyr ECA i Wiesława Olczak – z Koła TiFC. (Fot. J. Róg z ECA).

[supsystic-gallery id=’150′]                                                                                         

8 LISTOPADA ZAKOŃCZYLIŚMY TEGOROCZNE KONCERTY.

ŻEGNAMY SIĘ  Z PAŃSTWEM DO 21 LUTEGO 2021!18 października 2020 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA i po raz czwarty w Sannikach wspaniała pianistka Justyna Ławrynowicz-Just i pierwszy raz – uzdolniona aktorka Anna Gzyra-Augustynowicz. W 171 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina rozbrzmiewały utwory tego pianisty uczuć, jak określił Go nad wyraz trafnie J. M. Chomiński, pisząc (…) „Słuchajcie,  jak Chopin marzy, jak płacze, jak śpiewa słodko, czule, melancholijnie, z jaką dokładnością wyraża wszystkie najtkliwsze i najwznioślejsze uczucia. Chopin jest par excellence pianistą uczuć” (J. M. Chomiński „Chopin”, s. 202-203; przytoczony w: A. Grudziński „Fryderyk Chopin Przewodnik po życiu i twórczości” s. 64). W repertuarze poetyckim znalazły się wiersze poetów angielskich XX w. w tłumaczeniu W. Szymborskiej i S. Barańczaka.

Joanna Ławrynowicz-Just świetnie te chopinowskie uczucia oddała. Nie mogło być inaczej z Jej solidnym wykształceniem muzycznym,  połączonym z rodzinnymi tradycjami, ogromnym  doświadczeniem koncertowym – z trasami artystycznymi przez Europę, Azję, obie Ameryki po Nową Zelandię, ogromnym dorobkiem  nagraniowym z ponad czterdziestoma albumami płytowymi i wieńczonym sukcesami dorobkiem  pedagogicznym. Interpretacja doskonałej poezji zaciekawiała, wzruszała, wywoływała uśmiech…, a Anna Gzyra-Augustynowicz  dla wielu była znana z filmów „Jutro idziemy do kina”, „Popiełuszko-Wolność jest w nas”, a dla innych z licznych seriali telewizyjnych, m. in.  „M jak miłość”„Na wspólnej”, „Leśniczówka”.

Wystawa „STRONY ŚWIATA I INNE  PRZEDSTAWIENIA”, pokazująca obrazy Ryszarda Koska  ze zbiorów Tadeusza Kacalaka z Kutna i ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku,  była w moich planach  od lat, bo artysta zaciekawiał, zdobywał uznanie w kraju i poza granicami – u kolekcjonerów, w muzeach i galeriach. „Wyobraźnia artysty jest nieskażona obcymi wpływami, a w treści charakteryzuje się inteligentną refleksją społeczną z pewną dozą życzliwego szyderstwa dla swoich bohaterów. Duszne malarstwo Koska sprzed dziesięcioleci jest zamkniętą kartą, którą można odczytywać jako ilustrację jego własnego losu. Ryszard Kosek jest artystą dojrzałym.” – powtórzę za Zbigniewem Chlewińskim z Muzeum Mazowieckiego, który tego artystę odkrył i towarzyszy w jego artystycznej drodze przez lata.

 

W tym dniu przedstawicielki Koła TiFC złożyły kwiaty pod pomnikiem Fryderyka w sannickim parku.

[supsystic-gallery id=151]

Organizatorzy sannickiego wydarzenia: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC, reprezentowane przez Monikę Patrowicz – dyr ECA i Aleksandrę Głowacką – przewodniczącą Koła TiFC. Dzięki  współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci, można wydarzenie  na kanale You Tube. (Fot. J. Róg i K. Kocimski z ECA nr 1-5, Jacek Czuryło nr 6, 7, 9, A. Głowacka 10, 11 i Alicja Trzcińska z Koła TiFC 12)


11 października 2020 –w  XX Dzień Papieski odbyły się trzy koncerty charytatywne: o godz. 09.30  w Kościele  w Osmolinie, o godz. 11.00 w Kaplicy  w Lwówku  i o 18.00 w kościele sąsiedniej gminy  Iłów . Celem było  wsparcie budowy „DOMU MOCARZY” w Mocarzewie www.dommocarzy.pl,  www. bogacimilosierdziem.pl., w myśl pięknych słów Jana Pawła II ”Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje.

Sannickie Koło TiFC było tu  partnerem w autorskim programie  Roberta Grudnia „ Spotkania z Historią i Sztuką”, a  występujący to (w większości członkowie naszego Koła): Robert Grudzień – organy, piano, kompozycja, Violetta Taran – sopran, Sylwia Kogucińska – sopran, Andrzej Pachnicki – bas, organizacja, Wanda Wasicka – poezja Karola Wojtyły, Aleksandra Głowacka – słowo wiążące; we Lwówku również zaśpiewał Zespół Grzybowianki ze Słubic (gościnnie). Utwory K. Wojtyły, M. K. Ogińskiego, M. Lorenca, W. A. Mozarta, J. F. Haendla, I. J.Paderewskiego, Jana z Lublina , H. Seroki, D. Sarri… Nastrój i skupienie… wiele wzruszeń dla odbiorców i wykonawców… I dodana cegiełka do „DOMU MOCARZY”,  tak potrzebnego dla absolwentów Specjalnego Ośrodka w Mocarzewie. W poniedziałek – 12 X – kolejny – krótszy koncert dla mocarzewskich dzieci, sióstr, nauczycieli  – podsumowujący tę akcję charytatywną, z udziałem  ks. biskupa pomocniczego Wojciecha Osiala. Dziękujemy za współdziałanie dzielnym  Siostrom Zmartwychwstankom, Ks. Proboszczom  Grzegorzowi Kucharewiczowi i Krzysztofowi Boruckiemu, Urzędowi Gminy w Iłowie i Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, Markowi Rogowi ze Lwówka.

[supsystic-gallery id=149]

(Fot. Janusz  Wasicki)                                                                                                                                Prosimy o wsparcie budowy „DOMU MOCARZY” – Fundacja „BOGACI MIŁOSIERDZIEM” KRS 0000656653, nr konta: 98 1020 3974 0000 5202 0320 2058

16 sierpnia 2020 – ostatnie w tym roku „Wakacje na miarę Chopina” i tym razem recital Justyny Balwierczyk,  poprzedzony krótkim występem Aleksandry Ziory – uczennicy OSM im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, która w sannickim Konkursie „Dźwięki Mazowsza” zdobyła I nagrodę. Nie obyło się bez bisów!

Justyna Balwierczyk zagrała trzy części Sonaty c-moll KV 457 W. A. Mozarta i chyba jedne z najpopularniejszych i najbardziej lubianych  utworów Chopina: Polonez A-dur op. 40 nr 1, Fantaisie – Impromptu cis-moll op. 66, Nokturn Es-dur op. 9 nr 2, Scherzo b-moll op. 31. Ileż w nich odzwierciedlenia Jego duszy i życia! Pianistka ukończyła kolejno dwa wydziały Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, uzyskując specjalności gra na fortepianie i prowadzenie zespołów. Jej praca zawodowa od lat skupia się głównie na pedagogice. Aktualnie prowadzi klasę fortepianu w PSM w Brzezinach. Jako dyrygentka kierowała różnymi chórami  i nadal się tym zajmuje. Sama jest artystką Chóru Filharmonii Łódzkiej. Ponadto akompaniuje kilku śpiewakom. Ciekawostką są jej uzdolnienia matematyczne, ukończyła nawet matematykę na Uniwersytecie Łódzkim. Chociaż w historii muzyki, na przestrzeni wieków,  nie brakowało przecież umysłów ścisłych, a wśród reprezentantów nauk ścisłych zdolnych muzyków! – Galileusz, Leonardo da Vinci, Witold Lutosławski, Arthur Garfunkel, Marek Wakarecy i wielu innych…

Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, reprezentowała w tym dniu Monika Gadzińska, a współorganizatora – Towarzystwo  im. F. Chopina w Warszawie i sannickie Koło TiFC – Aleksandra Głowacka. Dzięki współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci koncert można oglądać  na kanale You Tube i na Faceboku ECA. (Fot. Mariola Buła z ECA)

[supsystic-gallery id=148]


9 sierpnia 2020 – w bardzo upalne  popołudnie wytchnienie dała piękna muzyka wielkiego Chopina w znakomitym wykonaniu Andrzeja Wiercińskiego – w ramach cyklu „WAKACJE NA MIARĘ CHOPINA”. Wspaniale wypadł również w supporcie Jakub Staniszewski – laureat II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Dźwięki Mazowsza”, organizowanym przez ECA. Andrzej Wierciński zasłynął podczas 46 Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie zdobywając pierwszą nagrodę. Od tego czasu grono jego stałych słuchaczy powiększyło się i śledzi dalsze osiągnięcia artysty. A już było ich sporo, i przed i po tym wydarzeniu. Zwykle były to pierwsze nagrody w ogólnopolskich konkursach – w Żychlinie, Koninie, Warszawie… i międzynarodowych – w Budapeszcie, Neapolu, Sant-Priest, Wiedniu, Kielcach, na Słowenii… Nagradzany był też kontraktami z wytwórniami fonograficznymi, występami, stypendiami. Wystąpił już w większości krajów europejskich, Kanadzie i odbył turnee po Azji. Nie tylko skupia się na muzyce solowej, wykonuje również utwory kameralne i miał okazję współpracować z orkiestrami.  Z rodu warszawianin i tu kształcił się muzycznie od szóstego roku życia. Od 2010 r. w klasie fortepianu prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Z. Brzewskiego. Studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Wojciecha Świtały. Miło nam, że również wymienionych profesorów mieliśmy przyjemność gościć     w Sannikach i słuchać ich wykonań! Studia podyplomowe Andrzej Wierciński ukończył na jednej z najbardziej renomowanych uczelni – Mozarteum Universitat w Salzburgu, pod kierunkiem prof. Pavla Gililova. W 2021 r. będziemy Andrzejowi Wiercińskiemu kibicować  podczas Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, podobnie jak prezentowanym niedawno w Sannikach – Joannie Goranko, Erykowi Parchańskiemu, Aleksandrze Świgut! Wiele radości i zachwytów  daje obcowanie z tak utalentowanymi i sympatycznymi młodymi artystami.

Organizatorem recitalu było  Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, reprezentowane w tym dniu przez Mateusza Michalskiego. Współpraca  z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie i sannickim Kołem TiFC – reprezentowanymi przez Aleksandrę Głowacką. Dzięki  współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci recital można jeszcze zobaczyć  na kanale You Tube i na Facebooku ECA. (Fot. Aleksandra Głowacka z Koła TiFC oraz Grzegorz Smagała i Mateusz Michalski z ECA)

[supsystic-gallery id=147]


2 sierpnia 2020w cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA  Łukasz Kwiatkowski z utworami F. Chopina, L. Godowskiego  i  Krzysztof Gosztyła z utworami C. K. Norwida wzruszali i zachwycali zebranych. „Bo piękno po to jest, by zachwycało” (Norwid „Promethidon”). Pianista jest adiunktem, w stopniu naukowym doktora habilitowanego, w swej macierzystej uczelni Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Prowadzi kursy mistrzowskie w kraju i za granicą. Koncertował po Europie, w Ameryce Północnej i Południowej. Laureat wielu nagród i stypendiów. Nagrał dwie CD: Bach/ Busoni i z utworami L. Godowskiego. Jest autorem dwóch monografii „Muzyka Jana Sebastiana Bacha w twórczości fortepianowej Ferruccia Busoniego” i „Leopold Godowski i jego wkład w rozwój pianistyki przełomu XIX i XX wieku”. Wkład Krzysztofa Gosztyły w polskiej kulturze został doceniony wspaniałymi nagrodami – „Wielki Splendor”, „Mistrz Mowy Polskiej”, „Złoty Mikrofon” i medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jego wspaniały głos i celne interpretacje na audiobukach, w słuchowiskach radiowych, w rolach dubbingowych, jako lektora czy narratora komentowane są słowami: rewelacja, genialny, znakomity, mistrzostwo świata… Ogrom ról jakie stworzył w słuchowiskach, zagrał w wielu warszawskich i krakowskich teatrch oraz w filmach fabularnych jest imponująca! Znany też jako lekarz z serialowej „Blondynki”. Kolejną sztukę, by zachwycała, prezentował absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Marcin Hugo-Bader – na wystawie zatytułowanej „W drodze”, bo jak twierdzi człowiek stale jest w drodze… Dyplom  z wyróżnieniem zdobył w 2002 r. w pracowni malarstwa prof. W. Szamborskiego, aneks z grafiki u prof. W. Winieckiego, aneks z rzeźby u prof. G. Zemły. Laureat Konkursu Grafika Warszawska – Nagroda Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków za najlepszą grafikę miesiąca – październik 2002. Ma w dorobku wystawy indywidualne i uczestnictwo w zbiorowych – w Polsce i poza jej granicami.Twórca także akcji artystycznych, m. in. przy współpracy z portalem  internetowym e-sochaczew.pl. Członek Zarządu Okręgu Warszawskiego ZPAP.
Organizatorzy wydarzenia: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach – reprezentowane przez Jolantę Róg i Krzysztofa Kocimskiego i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC – przez Aleksandrę Głowacką. Dzięki dofinansowaniu ze środków  Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci nagranie można oglądać na kanale You Tube, FB i na stronie www.ecasanniki. Swoje nagranie przygotowała również  płocka TV. (Fot. Aleksandra Głowacka z Koła TiFC, Krzysztof Kocimski i Jolanta Róg z ECA)

[supsystic-gallery id=146]


19 lipca 2020 – sympatyczne popołudnie z melomanami i kolejnym artystą – Michałem Mossakowskim, który zaprezentował  bogaty program w ramach cyklu „Wakacje na miarę Chopinaw pałacu, bo znów kapryśna pogoda  nie pozwoliła, by miejscem była muszla koncertowa. Pianista w pierwszej części zaproponował barokowe brzmienia: włoskiego kompozytora Domenico Scarlattiego – Sonatę d-moll K. 213 L. 108, kompozytora hiszpańskiego Antonio Solera – Sonatę D-dur R. 84 i niemieckiego Jana Sebastiana Bacha/ w opracowaniu Włocha Ferruccio Busoniego – Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659. W części drugiej – żywszej – znalazły się: Ignacego Jana Paderewskiego Sarabanda h-moll op. 14 nr 2, Krakowiak fantastyczny H-dur op.14 nr 6, Nokturn B-dur op. 16 nr 4, a w trzeciej części – najbardziej porywającej – Fryderyka Chopina Scherzo h-moll op. 20, Walc Es-dur op. 18 i Polonez As-dur op. 53. Michał Mossakowski pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Ojciec – organista – aktualnie zajmuje się budową organów. Brat Karol grał na organach  w Katedrze Notre-Dame w Paryżu, po pamiętnym pożarze obiektu, pracuje jako organista tytularny       w katedrze w Lille i wykłada w katedrze organów w Konserwatorium w Paryżu. Michał dzieli czas między Gdańskiem a Paryżem. W Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, swej macierzystej uczelni, kontynuuje studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Włodzimierza Wiesztordta i jest pedagogiem. W Paryżu od 2018 r. jest na studiach podyplomowych – w Narodowym Konserwatorium w klasie prof. Michela Dalberto. Wykształcony jest nie tylko w zakresie fortepianu, ukończył również klasę organów u dra Jarosława Tarnawskiego  w Akademii Muzycznej  im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Laureat wielu konkursów, m. in. I Nagrody na Międzynarodowym Konkursie w Salzburgu. Wiele  koncertuje jako solista i kameralista, również z orkiestrami. Grał w wielu krajach europejskich, w Chinach  i Stanach Zjednoczonych. Zapraszany był do tak prestiżowych sal jak nowojorska Carnegie Hall, Wieener Saal Mozarteum w Salzburgu, Gewandhaus w Lipsku, liczne filharmonie… Cieszymy się, że i w Sannikach! Nadal udostępniana jest wystawa malarska „Sztuka bez maski”.

Organizatorem recitalu było  Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, reprezentowane w tym dniu przez Krzysztofa Kocimskiego. Współpraca  z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie i sannickim Kołem TiFC – reprezentowanymi przez Aleksandrę Głowacką. Koncert współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Możliwość oglądania  na kanale You Tube. (Fot. ECA, głównie K. Kocimski i Koło TiFC – A. Głowacka)

[supsystic-gallery id=144]


19 lipca 2020 – w XVIII- wiecznym kościele parafialnym pw. św. Marcina w Osmolinie (gmina Sanniki) odbył się koncert z okazji 100 ROCZNICY URODZIN  JANA PAWŁA II, w ramach autorskiego programu  Roberta Grudnia « Spotkania z Historią i Sztuką ». Sannickie Koło TiFC było partnerem w tym przedsięwzięciu, reprezentowane przez Andrzeja Pachnickiego (koordynacja i śpiew), Violettę Taran (śpiew), Danutę Sobocińską (pomoc organizacyjna) i Aleksandrę Głowacką  (wprowadzenie i prowadzenie koncertu). Robert Grudzieńwirtuoz organów, kompozytor i ceniony organizator życia muzycznego – rozpoczął  koncert Preludium  A-dur Fryderyka Chopina, jak na Sanniki przystało, a w kolejnych partiach programu wybrzmiały  w Jego wykonaniu Koncert C-dur Antonio Vivaldiego i Polonez a-mollPożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego. W repertuarze Violetty Taran – znlazły się pieśni: Jerzy Fryderyk Haendel „Pozwól mi wypłakać moją biedę”, Henri Seroka „Ave Maria”, a Sylwii Kogucińskiej: Domenico Sarro aria z opery „Didone abbandonate” – „Nie ma usprawiedliwienia…” i  Ludwiga van Beethovena „Ich libe Dich”. Pięknie wybrzmiały ich kształcone głosy. Wzruszyła wspólnie wykonana pieśń  przez Violettę Taran i Andrzeja Pachnickiego „Matko moja ja wiem”. Poetka i znana animatorka kultury z Kujaw Wanda Wasicka wybrała na tę okoliczność utwory Karola Wojtyły „Emilii – Matce mojej”, Pieśń o Bogu ukrytym” (fragment) i zapiski z notatnika oraz własny wiersz „Miłością zjednał…. ”.  Przy odbywającym się bierzmowaniu artyści wspólnie wyśpiewali „Duchu Święty” – słowa modlitwy do Ducha św. napisane przez Karola Wojtyłę seniora dla syna Karola, w opacowaniu muzycznym Roberta Grudnia, co jeszcze bardziej podkreśliło podniosły charakter wydarzenia. Koncert poprzedzał (pół godziny), włączał się i jeszcze trwał po uroczystej Mszy św. z udziałem Jego Eminecji Ks. Biskupa pomocniczego Wojciecha Osiala, Ks. Dziekana Stanisława Dujki  i Ks. Proboszcza Grzegorza Kucharewicza.

[supsystic-gallery id=143]

(Fot. Janusz Wasicki i z tel. R. Grudnia)


5 lipca 2020 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA. Utwory F. Chopina rewelacyjnie zagrał Jacek Kortus, przykuwając uwagę publiczności. Maria Kumorek wybrała ulubione i stale aktualne w swej treści  utwory W. Szymborskiej, J. Tuwima i B. Leśmiana. Nie brakowało serdecznych słów podziękowań ze strony widzów, artystów i organizatorów stęsknionych za wzajemnymi kontaktami w okresie zagrożeń i obostrzeń związanych z pandemią. Jacka Kortusa pamiętamy z XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego  im. F. Chopina, kiedy to został finalistą wyróżnionym. To cenne wyróżnienie i inne nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach pokazały Jego talent, otworzyły drzwi do czołowych filharmonii w Polsce i poza granicami – w wielu krajach europejskich, ale i w krajach na innych kontynentach: w USA, Brazylii, Chile, Meksyku, Japonii, Chinach, Tajwanie, Izraelu, Palestynie, Maroku. Pracuje na stanowisku asystenta w katedrze fortepianu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, którą wcześniej ukończył z wyróżnieniem w klasie prof. W. Andrzejewskiego. Za osiągnięcia artystyczne uhonorowany m. in. „Medalem Młodej Sztuki”, odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,  nominacją do „Paszportów Polityki”, a Jego solowa płyta  do nagrody „Fryderyk”. Magdalena Kumorek zagrała w kilku filmach, m. in. w „Poranku kojota”, „Układzie zamkniętym”, „Przepisie na życie” i serialu „Samo życie”. Jest aktorką śpiewającą i Jej życie zawodowe przede wszystkim związane jest od lat z Teatrem Muzycznym w Gdyni i Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu oraz różnymi projektami muzycznymi, np. „Komeda. Perspektywa Nova” czy monodram „Madalein”. Nagrała też płytę pt. „Śmierci” z autorską muzyką, do słów B. Leśmiana.

Dumni jesteśmy z otwartej po koncercie wystawy „SZTUKA BEZ MASKI” z pracami aż siedemnastu uznanych artystów, której użyczyli organizatorzy przedsięwzięcia Galeria Quantum i Grupa Sea Pawer. Wystawa jest efektem pleneru malarskiego i wcześniejszej dwumiesięcznej pracy artystów w czasie pandemicznych ograniczeń. Jej wernisaż miał miejsce 6 czerwca w Residence w Jastrzębiej Górze. Pałac w Sannikach jest drugim miesięcznym przystankiem, a po nim w rocznej wędrówce wystawa odwiedzi różne muzea i galerie w kraju, kończąc w Galerii Quantum w Paryżu. Wysoki poziom artystyczny i nieprzeciętną wyobraźnię pokazali w swych obrazach: Karol Bąk, Janusz Błaszczak, Sylwester Chłodziński, Maria Dziopak, Dominika Hofman, Ewa Jasek, Aneta Jaźwińska, Grzegorz Kalinowski, Michał Kaszewski, Jarosław Kukowski, Włodzimierz Kwiatkowski, Janusz Lewandowski, Sabina Maria, Agata Maślankiewicz, Jacek Maślankiewicz, Dariusz Miliński, Daniel Pielucha. Większość z tego artystycznego grona mieliśmy przyjemność gościć w niedzielę (niektórych już wcześniej na indywidualnych wystawach), w tym pomysłodawcę i kuratora Jarosława Kukowskiego, a także sponsora prezesa Sea Pawer Tomasza Kimlę. Organizatorami sannickiego wydarzenia są: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC. Organizatorów reprezentowały Monika Patrowicz – dyr ECA i Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Koła TiFC. Koncert współfinnsowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Wydarzenie można oglądać w płockiej TV i na kanale You Tube. (Fot. Jolanta Róg z ECA, Koło TiFC)

Wystawa Tomasza Lubaszki „Arytmia” została z konieczności przeniesiona na rok następny.

[supsystic-gallery id=140]


21 czerwca – recital osiemnastoletniej Joanny Goranko z  cyklu „Wakacje na miarę Chopina” odbył się w pałacu. Tym razem burzowo – deszczowa pogoda  nie pozwoliła, by miejscem była muszla koncertowa. W ramach supportu wystąpił również Antoś Orliński z Sochaczewa – jeden z laureatów pałacowego II Festiwalu Pianistycznego „Dźwięki Mazowsza. Joanna oczarowała publiczność grając F.Chopina : Mazurki z op. 24 nr 2 i 4, Walca As dur, Scherzo b moll nr 2, Nokturn Des dur, Polonez As dur op.53; I. J. Paderewskiego: Krakowiaka fantastycznego, P.Czajkowskiego (opr.Pletnev) Suitę z baletu „Dziadek do orzechów”. Suptelność w czystej postaci, a i muzyczny pazur! Jest dopiero absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  im. J. Kaliszewskiej w Poznaniu, gdzie uczyła się pod kierunkiem prof. Joanny Marcinkowskiej z poznańskiej Akademii Muzycznej. Lista jej osiągnięć konkursowych jest imponująca: III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F.Chopina w Foshan (Chiny, 2018), III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F.Chopina w Warszawie, organizowanym przez Instytut Chopina (2018), Grand Prix na Konkursie Pianistycznym Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (2017), laureatka Festiwalu Pianistycznego w Słupsku (2017), I nagroda na XIV Konkursie Pianistycznym im. H. Czerniy-Stefańskiej i L. Stefańskiego w Płocku (2016), laureatka X Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów w Moskwie (2016), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie”Chopin dla najmłodszych”, Antonin ( 2015), Grand Prix i I nagroda na VI Międzynarodowym Konkursie im. M.  Moszkowskiego, Kielce (2015), I nagroda XII Ogólnopolskiego Festiwalu  Pianistycznego “ Chopinowskie Interpretacje Młodych”, Konin-Żychlin (2015), I nagrody na  Międzynarodowych Konkursach Chopinowskich dla dzieci i młodzieży w Szafarni i w Jeleniej Górze (2014), III nagroda 4-th Rosario Marciano International Piano Competition, Wiedeń (Austria, 2012). Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą. Dwukrotnie otrzymywała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Miasta Poznań. W wyniku zwycięstw konkursowych  zapraszana na recitale w Austrii,Hiszpanii, Niemczech, Rosji, wielu miastach w Polsce. Jest stałą uczestniczką kwadransów muzycznych w Żelazowej Woli w Domu Urodzenia F. Chopina. My również Ją dostrzegliśmy. Głównym organizatorem koncertu, którego nagranie można obejrzeć w Internecie, było  Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, współpraca  z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie i sannickim Kołem TiFC. (Fot. ECA i Koło TiFC)

[supsystic-gallery id=137]


14 czerwca – rozpoczęcie cyklu „Wakacje na miarę Chopina” organizowanego przez Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach (ECA), we współpracy z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie i sannickim Kołem TiFC. W muszli koncertowej, wśród parkowej zieleni i wreszcie dla publiczności! pięknie zagrali Krystian Sekowski –  z Edmonton  w Kanadzie i Eryk Parchański – pochodzący z Bieska Białej. Wystąpił również Krzyś Radomski – jeden z laureatów II Festiwalu Pianistycznego „Dźwięki Mazowsza”, organizowanego przez ECA. Krystian Sekowski kontynuuje studia magisterskie w Polsce w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego  w Bydgoszczy, w zakresie fortepianu solowego, w klasie prof. Jarosława Drzewieckiego i Michała Szymanowskiego. Studiuje również w tejże uczelni dyrygenturę orkiestrową. Jest pianistą, kameralistą, chórmistrzem, zasłużonym propagatorem kultury polskiej wśród  kanadyjskiej Polonii. Eryk Parchański jest uczniem IV klasy w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, w klasie fortepianu dyr. Artura Jaronia, i już imponuje wielością nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych, m. in. jest laureatem Złotego Parnasa XIV Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”  w Sanoku (2019) i zdobył Grand Prix na I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim „Gloria Artis” w Wiedniu (2018). Przygotowuje się do uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Warszawie, który przesunięto na rok 2021. To bardzo miłe i interesujące dla organizatorów i odbiorców cyklu „Wakacje na miarę Chopina” poznawać młodych zdolnych muzyków  i sekundować im w dalszej artystycznej drodze… W niedzielę zaszczycili nas swą obecnością również profesorowie młodych pianistów – pan Jarosław Drzewiecki z żoną i pan Artur Jaroń.  Prof. Drzewiecki przybliżył widzom działalność Podkarpackiej Fundacji Kultury w Sanoku i specyfikę sanockiego  Forum Pianistycznego , którym szefuje. Wykonywany repertuar świetnie wkomponował się w niedzielne popołudnie i parkową zieleń: Krystian Sekowski: H.Pachulski- I Sonata fortepianowa c – moll Część 1 – Allegro moderato, F.Schubert – Drei Klavierstucke D 946, nr 1  es-  moll Allegro assai, nr 2  Es- dur Allegretto, nr 3  C – dur Allegro; Eryk Parchański: Chopin – Nokturn cis-moll op.27 nr1, Chopin – 3 Etiudy cis-moll op. 10/4, Es-dur op.10/1, 1h – moll  op.25/10, Chopin – 4 Mazurki op. 30 nr1 g – moll, nr2 h – moll, nr3 Des – dur, nr4 cis –moll, Chopin – III Ballada As-dur op.47. Dał wytchnienie po okresie odosobnienia. Koncert jest również udostępniany w Internecie. (Fot. ECA i Koło TiFC)

[supsystic-gallery id=136]


7 czerwca 2020 – znów koncert on line ( nagrany bez publiczności, ze względu na panujące obostrzenia), zatytułowany Najpiękniejsze melodie świata. Wystąpili Jekaterina i Stanisław Drzewieccy – duet na scenie i w prywatnym życiu od 2010 roku. Zagrali na cztery ręce F. Shuberta: Marsz Militarny, J. S. Bacha: Sheep May Safely Graze, Wachet auf, ruft uns die Stimme, P. Czajkowskiego: Marsz, Taniec cukrowej myszki i Waltz kwiatów z baletu Dziadek do Orzechów, A. Piazzolli: Wiosna z cyklu Cztery pory roku Oblivion, Libertango, A. Chaczaturiana: Taniec z szablami.Utwory poetyckie autorstwa Anny Świrszczyńskiej prezentowała stołeczna aktorka Katarzyna Ankudowicz. Pianiści są bardzo bliscy organizatorom, bo w Sannikach grali kilkukrotnie. Stanisław przyjeżdżał już po swoich dziecięcych i młodzieńczych  triumfach na estradach świata, po zdobyciu głównych nagród w konkursie Eurowizji w Bergen w Norwegii, na Międzynarodowym Konkursie im. S. Rachmaninowa w Moskwie, koncertowaniu w nowojorskiej Carnegie Hall i w innych prestiżowych salach stolic i innych miast w  Europie,  Ameryce Północnej, Japonii, Chinach. Występował w Sannikach z rodzicami – Tatianą Shebanovą i Jarosławem Drzewieckim, sam i z żoną, z którą w duecie – z solowymi i symfonicznymi programami – grali  w ważnych miejscach w Polsce i za jej granicami. Dorobili się  Drzewieccy dwóch płyt (sam Stanisław 11!) i dwójki uroczych dzieci, o których pewnie w przyszłości świat muzyczny usłyszy. Jekaterina ma też swój odrębny artystyczny dorobek. W 2009 roku jako jedyny muzyk na Łotwie, gdzie wcześniej mieszkała i kształciła się muzycznie, otrzymała stypendium do Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie. Studia magisterskie ukończyła z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. A. Jasińskiego. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych w Polsce, na Łotwie, na Litwie, w Czechach i we Francji. Występowała z wieloma znanymi orkiestra i dyrygentami na wielu estradach Europy i w Etiopii. Katarzyna Ankudowicz związana jest z warszawskim Teatrem Kamienica, gdzie możemy ją  zobaczyć w sztuce  Blef . Z przedstawieniami teatralnymi – Nerwica natręctw, Między łóżkami – podróżuje również po kraju. Jednak najwiecej popularności przyniosły jej seriale telewizyjne : Bulionerzy, O mnie się nie martw, Przepis na życie, Pierwsza miłość. W pozaartystycznej działalności angażuje się w walkę o ekologiczne rozwiązania, o czyste powietrze. Mama małej Konstancji.

Wystawa Tomasza Lubaszki „Arytmia” została z konieczności przeniesiona na rok następny.                                                                                                                         

Na kolejny koncert z udziałem Jacka Kortusa (fortepian) i Magdaleny Kumorek (recytacja) organizatorzy – Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem – zapraszają 5 lipca. Już z publicznością! (Fot. ECA – Mariola Buła)

[supsystic-gallery id=135]


 5 kwietnia 2020 – koncert odwołany z powodu pandemii koronawirusa, zaplanowany na IV 2021.


10 maja 2020 –koncert odbył się on line ( nagrany bez publiczności, ze względu na panujące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa). Chociaż w tej formie zainteresowani mogli/ mogą już usłyszeć i zobaczyć artystów! Odnotowujemy taki fakt w dziejach sannickich  koncertów po raz pierwszy. Wirtuoz fortepianu Paweł Kowalski zaprezentował nam utwory Fryderyka Chopina, poprzedzając wykonania ciekawymi komentarzami, a aktorka Aneta Todorczuk  świetne wiersze A. Osieckiej,  J. Kofty i W. Szymborskiej. Pianista jest znawcą chopinowskiej spuścizny. W recenzji prasowej XI Letniego Festiwalu w Nowym Mieście, po Jego występie, pojawił się nagłówek „Kowalski dotknął chopinowskiego absolutu”. W pięknych słowach o Jego grze wypowiadali się wielcy kompozytorzy – W. Lutosławski, W. Kilar, A. Panufnik. Artysta dysponuje bardzo bogatym repertuarem muzycznym – utwory na fortepian i orkiestrę, recitale, muzyka  kameralna, filmowa i jazzowa. Wiele koncertuje. Choćby sezony koncertowe 2018 i 2019 pokazują skalę tej aktywności – Ottawa, Bogota, Ankara, Lima, Barcelona, Majorka, krajowe festiwale w Dusznikach Zdroju, Antoninie, Radziejowicach… Ma dorobek nagraniowy, zasługi  w jurorowaniu w Międzynarodowych Konkursach Pianistycznych. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Aneta Todorczuk przez kilka lat była związana  z Teatrem Narodowym. Dziś jest „wolnym strzelcem” i grywa m. in. w „OchTeatrze” i Teatrze Komedia. Znana z telewizyjnych seriali i przedstawień teatralnych, filmów fabularnych „Kameleon”, „Milczenie jest złotem”. Świetnie sprawdza się jako wokalistka w muzodramach „Kobieta, która wpadała na drzwi”, „Matka, żona, kochanka”, w Projekcie kOFFta, recitalach. Zajmuje się również dubbingiem. Koncert pozwolił nam, dzięki tym artystom,  zaczerpnąć  trochę z uczuć Chopina zawartych w Jego muzyce     i z spostrzeżeń cytowanych poetów. Wystawa Marii Dziopak i Janusza Błaszczaka „Ogrody, tęcza i schody” została z konieczności przeniesiona na rok następny.   

[supsystic-gallery id=134]


 

Na kolejny koncert organizatorzy – Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem – zapraszają 7 czerwca. (Fot. ECA – K. Kocimski )


10 marca 2020 – w pałacu w Sannikach odbył się koncert  „W hołdzie Chopinowiuczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. S. Moniuszki w Gąbinie, zorganizowany przez Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i Koło TiFC w Sannikach.  Przed młodzieżą szkolną z powodzeniem wystąpili uczniowie z klas I, II, IV, V, VI – 6) : Nikola Ciężkowska (fortepian), Zofia Grabus (skrzypce), Wiktoria Olczak (fortepian), Liliana Michalak (gitara),  Gabriela Zielińska (fortepian), Wojciech Cieślak (klarnet), Julia Dutkiewicz (perkusja),  Antoni Kunikowski (fortepian), Jan Szarota (saksofon), Alicja Kiełbasa (flet poprzeczny),  Martyna Stańczak (gitara) oraz dr Zbigniew Merecki z utworami F. Chopina: Nokturn F-dur op. 15 nr 1, Mazurek H-dur op. 41 nr 3, Mazurek As-dur op. 41 nr 4, Walc Des-dur op. 64 nr 1. Koncert poprowadziła Katarzyna Domagała, a uczniom podczas występów akompaniował dr Zbigniew Merecki – nauczyciele klasy fortepianu PSM w Gąbinie. Takie wydarzenia są już  tradycją w życiu muzycznym Sannik. Brawa dla młodych artystów i ich pedagogów! (Fot. ECA)

[supsystic-gallery id=’133′]1 marca 2020 –  kolejny koncert z cyklu CHOPIN- MUZYKA – POEZJA. Wystąpili  porywający muzycy, laureaci wielu konkursów Aleksandra Świgut (fortepian) i Marcel Markowski  (wiolonczela) z utworami Chopina, Schumana, Shostakovicha, i znany aktor Krzysztof Bień z poezją patriotyczną  – od naszych wielkich romantyków po Tuwima, Miłosza, Herberta i Wencla. Aleksandra Świgut gra na fortepianie, fortepianie historycznym, klawesynie. Studiowała na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Piotra Palecznego, Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie Wojciecha Świtały i Marii Szwajger-Kułakowskiej, w Guildhall School of Music w Londynie w klasie Davida Dolana. Doktorantka  Waldemara Wojtali w A M w Gdańsku. Zdobywała doświadczenie na fortepianie historycznym pod kierunkiem Katarzyny Drogosz. Dyplom w klasie klawesynu uzyskała u Małgorzaty Sarbak.Występuje solo, jako kameralstka i solistka z  orkiestrami – w kraju i za granicą. Brała udział m. in. w wielu prestiżowych festiwalach – w Paryżu, Nohant, Dusznikach Zdroju, „Chopin i jego Europa” w Warszawie…  Zajmuje się pracą pedagogiczną w UMFC. Marcel Markowski studiował wiolonczelę u Stanisława Firleya w AM w Łodzi. Kształcił się również w Mannheim w Niemczech u Michaela Flaksmana i Jeleny Ocic oraz uczęszczał na Międzynarodową Akademię Menuhina w Szwajcarii. W Orkiestrze Symfonia Varsovia ma stanowisko lidera wiolonczel. Kiedy je obejmował – w 2012 r. – miał zaledwie 23 lata, co czyni go w historii orkiestry najmłodszym muzykiem na  tak ważnym stanowisku. Gra również w Sinfonia Varsovia Quintet. Jako solista występował z renomowanymi dyrygentami – Krzysztofem Pendereckim, Jerzym Maksymiukiem, Danielem Stabrawą… Dwukrotnie nominowany do nagrody fonograficznej Fryderyk. Autorką marcowej  wystawy jest kobieta  i  tematyka bardzo  kobieca – kwiaty – delikatne, ulotne…  Elżbieta Siemińska z Łodzi, absolwentka łódzkiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych,  za priorytet w życiu zawodowym i prywatnym wybrała świat fauny i flory, z naciskiem na kwiaty właśnie. Przez lata projektowała tkaniny w Żyrardowskich Zakładach Lniarskich i w Centralnym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Przemysłu Lniarskiego, tworzyła i tworzy obrazy,  współpracując z galeriami w Łodzi, Warszawie, Pruszkowie, Gdańsku… Ilustrowała też książeczkę dla dzieci, wydaną przez KAW. (Fot. Andrzej Mickiewicz oraz Krzysztof Kocimski i Mariola Buła z ECA)

[supsystic-gallery id=132]


23 lutego 2020 –  rozpoczęliśmy 39. sezon koncertów CHOPIN- MUZYKA – POEZJA, organizowanych przez Towarzystwo im. F. Chopina (TiFC) z sannickim Kołem i Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach (ECA),  upamiętniliśmy  również  210. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina rewelacyjnym koncertem w wykonaniu Takashi Yamamoto (fortepian) i Bożeny Stachury (słowo). Tytuł koncertu „ON VOUS ADORE – Chopin oczami George Sand”. W tłumaczeniu na język polski: „Ktoś Pana uwielbia…” – te słowa napisała na kartce i podsunęła Chopinowi George Sand, a On zachował je. Z doskonale dobranych fragmentów pamiętników i listów tej francuskiej pisarki, kierowanych do Chopina lub o Chopinie  – pisanych do innych, dowiedzieliśmy się jakim widziała Go na co dzień. Poznaliśmy z pierwszej ręki pasjonującą opowieść o studium ich uczucia, fascynacji Sand talentem Chopina, o naturze kompozytora i ciężkich przejściach związanych  z chorobą, zmaganiach twórczych, wyprawie na Majorkę, ciągłej trosce George o Fryderyka,  niespodziewanym rozstaniu i cierpieniu, że nie rozstali się w przyjaźni… A jak brzmiały pod palcami Takashi Yamamoto utwory Fryderyka Chopina!!! – Nokturn Es-dur op.9 nr 2, Fantazja-Impromptu cis-moll op.66, Scherzo cis-moll op.39, Preludium Des-dur op.28 nr 15, Barkarola Fis-dur op.60, Polonez As-dur op.53. Muzyk grając cały stawał się muzyką, współgrał z nią w sposób doskonały, wydobywając mocne brzmienia i te najsubtelniejsze… Stojąca owacja, bis – bardzo, bardzo zasłużone.  Pochodzący z Nagano, absolwent Toho Gakuen Music High School w Tokio i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie , laureat IV Nagrody na XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie (w 2005 r.),  po raz drugi uszczęśliwił bywalców sannickich koncertów. Pierwszy raz Bożena Stachura – znana m. in. z roli Solange w filmie „Chopin. Pragnienie miłości”, filmu „Jak pies z kotem”, ról w Teatrze Narodowym, Teatrze Kamienica, Och Teatrze, telewizyjnych seriali. Gościliśmy podczas tego wydarzenia muzykolog Ewę Sławińską-Dahlig – członka Zarządu TiFC, a od 1 marca b.r. dyrektora generalnego TiFC (w związku z odejściem na emeryturę Pana dyrektora Antoniego Grudzińskiego) oraz Piotra Mysłakowskiego z Warszawy – badacza biografii Chopina, członka naszego Koła TiFC. Przywieźli i obwieścili rewelacyjną wiadomość, najnowsze odkrycie: BABKA  FRYDERYKA  CHOPINA URODZIŁA  SIĘ  W  SANNIKACH!!! (Więcej w artykule Wojciecha Waligórskiego – redaktora naczelnego  „Nowego Łowiczanina” ). Tradycyjnie powitanie należało do  ECA, reprezentowanego tym razem przez Jolantę Róg, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka. Po koncercie odbył się wernisaż wystawy „BLASK DŹWIĘKU  ŚWIATŁA ” i miłe spotkanie z młodym artystą Dawidem Wojtalewiczem,  który dorastał w sąsiedzkim Gąbinie, a studiował malarstwo w Królewskiej Akademii  Sztuk Pięknych w Antwerpii, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki. Wiedzę zdobywał również w ASP w Turnhout i Ateńskiej Szkole Sztuk Pięknych. Wystawiał prace w Holandii, Francji, Belgii, Grecji i Polsce. (Fot. Mateusz Michalski i Mariola Buła z ECA)

[supsystic-gallery id=131]


Koncerty 2019

SEZON 2019/2020

16-17 listopada

W listopadzie 2019 roku przedstawiciel naszego Koła Bartosz Bębenista – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – pojechał do Francji (koszty podróży i pobytu były po stronie francuskiego partnera). Poniżej Jego relacja i zdjęcia wykonane przez Comite de Jumelage:

„16-17 listopada 2019 –  rozpoczęła się druga edycja międzynarodowej wystawy WE ART CHALONNES, organizowanej przez Comite de Jumelage w Chalones sur Loire, Francja.

NA wystawę zostali zaproszenie lokalni - francuscy i zagraniczni artyści. Towarzystwo lokalnych artystów było niesamowitą okazją do poznania bliżej rodzimej kultury francuskiej. Jako że wystawa trwała tylko weekend, czas spędzony tam był wyjątkowo intensywny. Wystawa byłą otwarta dla zwiedzających w różnych częściach miasta. Takich punktów/galerii było blisko dwadzieścia. Niektóre miejsca stanowiły prywatne atelier artystów, którzy byli bardzo chętni do oprowadzania i dyskusji na wszelkie tematy - nie tylko sztuki. Było to okazją do poznania bardzo pozytywnych i otwartych osób.

Jednak najważniejszą częścią tego wydarzenia było poznanie kultury, sztuki, ekspresji oraz pokazanie sztuki współczesnej jaką tam reprezentowałem.

Dziedziny sztuki wystawiane podczas WE ART CHALONES sięgały od klasycznych sztuk wizualnych, rzeźby, czy opartych o doskonały warsztat malarstwa olejnego, kończąc na mediach, rękodziele takim jak szycie. Wszystkie miejsca znajdowały się w mieście Chalones sur Loire, niezwykle malowniczym, z piękną historią i urokliwymi miejscami.

Jako gość z Polski chętnie w ciągu tych dwóch dni byłem oprowadzany po pozostałych wystawach i pracowniach artystów. Miłym doświadczeniem było również bardzo pozytywne i liczne odwiedzanie mojej części wystawy, która znajdowała się w głównym budynku Villes Jumelees, w którym wystawiało się sześciu artystów.

W wydarzeniach oprócz głównych organizatorów czynnie uczestniczył mer miasta Philippe Ménard, oficjalnie witając mnie w swoim mieście.

Wyjątkowym momentem było poznanie  rodziny Pani Joli Violleau - Polki, która od ponad 20 lat mieszka we Francji i na czas pobytu otaczała mnie opieką, również przybliżając i tłumacząc mi ciekawe  elementy francuskiej kultury, które niemożliwe by było pojąć w tak krótkim czasie bez osoby tak dobrze obeznanej we francuskich zwyczajach. Pani Violleau (która również należy do Comite De Jumelage Chalonnes), od strony francuskiej zajmowała się organizacją mojego pobytu i wystawy. Natomiast od strony polskiej organizacją wyjazdu i wystawy zajmowała się Pani Aleksandra Głowacka przewodnicząca Koła TiFC w Sannikach.

Docelowo moimi pracami zajmował się urząd miasta Challone sur Loire, pod przewodnictwem Sandrine Pincemaille, która organizowała drugą edycję WE ART CHALLONES, oraz Pań Marie Annick Cebron i Claudine Lochard.

W trakcie wystawy zmontowałem kilka filmów, streszczających elementy miasta, wystaw, które prezentuję poniżej. Oraz kilka zdjęć zrobionych w technologi 360 stopni, by poczuć dookoła siebie zobaczone miejsca.

Zdjęcia 360 stopni:

https://www.google.com/maps/contrib/101035960167996606346/photos/@49.7088806,9.6515403,6z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1

Filmy

https://www.youtube.com/channel/UC_ZtCREApsJLPKCjKDTGEAQ

Dla mnie naprawdę miło było poznać wszystkich uczestników wystawy i ich sztukę. Myślę, że reprezentowałem Polskę w najlepszy sposób, biorąc pod uwagę liczne miłe komentarze i rozmowy. Wiele osób zadeklarowało chęć przyjazdu do Polski, Sannik, a swoim malarstwem przybliżyłem swoje podejście do sztuki oraz zachęciłem do dyskusji”.

[supsystic-gallery id=128]


10 listopada

10 listopada 2019 – koncert „JESIENNE IMPRESJE”, a w jego programie niezapomniane piosenki Whitney Houston i Arethy Franklin, w wykonaniu Moniki Urlik z akompaniamentem    Marka Błaszczyka (fortepian) i Konrada Skowrońskiego (gitara). Te amerykańskie klimaty były naszą kontynuacją cyklu imprez narodowych, poświęconych kulturze różnych nacji, które w Sannikach mają wieloletnią tradycję – od 1986 roku. Monikę Urlik mogliśmy wcześniej dostrzec w wielu programach telewizyjnych: „Szansa na sukces” (II nagroda w finale), „Droga do gwiazd”, „The Voice of Poland” (dotarła do półfinału), „Bitwa na głosy”. Zdobyła wiele nagród w konkursach – m.in. Grand Prix na VIII Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu, I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym  „Vena Festiwal” pod patronatem Michała Urbaniaka, nagrodę Prezydenta Miasta Sopot na Festiwalu TOPtrendy. Wystąpiła w koncercie Super Debiutów podczas 51. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wydała dwa albumy płytowe, na których znalazły się również Jej kompozycje. Gra na skrzypcach (Jej instrument w szkołach muzycznych) i pianinie, więc podczas koncertu do jednej z piosenek – zagrała sama. Muzycy są absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach. Marek Błaszczyk grał – na różnych instrumentach - m. in. w zespołach „Trzeci Oddech Kaczuchy” i przez lata w „Ich Troje”, a obecnie w zespole „Volver”. Występuje również solo pod pseudonimem Marc Bee.  Konrad Skowroński jest gitarzystą, aranżerem i wokalistą z bogatą  działalnością koncertową i studyjną. Współpracował z bardzo wieloma artystami zagranicznymi i krajowymi, np. Patsy Gamble, Luis Nubiola, Markus Jaichner, Sławek Uniatowski, Alicja Węgorzewska. Był członkiem kwintetu jazzowego „Stavar”, założycielem, kierownikiem i gitarzystą grupy jazz-rockowej”Cold Rain”, a od 2014 gra w zespole Moniki Urlik. To była wielka przyjemność słuchać „I`m every women”, „All the Man I need”, „Freedom”...

Patron koncertu: SIERPC Miasto ze smakiem. Po koncercie odbyło się otwarcie wystawy „W OBIEKTYWIESANNICKIE INSPIRACJE”. Oglądaliśmy piękne fotografie sannickiego pałacu i jego otoczenia – prace z pleneru zorganizowanego przez Europejskie Centrum Artystyczne dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Fotografii Humanistycznej „Foto Humanum”.(Fot. Mariola Buła z ECA, Andrzej Mickiewicz).

[supsystic-gallery id=127]

 6 listopada

6 listopada 2019 – delegacja naszego Koła z wielką radością uczestniczyła w spotkaniu promocyjnym z okazji wydania 27 tomu „Rocznika Chopinowskiego” i uczczenia 85-lecia Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

Jesteśmy wdzięczni Towarzystwu za ogromny wkład w uczynienie z Sannik miejsca Pamięci Chopina i w 38-letnią działalność koncertową naszego środowiska. Dzięki wspaniałej współpracy przez lata Sanniki stały się znaczącym punktem na mapie chopinowskich miejsc i wydarzeń. Napawało nas dumą, że członkowie naszego Koła Ewa Sławińska-Dahlig (zarazem członek Zarządu TiFC) i Piotr Mysłakowski przedstawiali podczas spotkania ważkie zagadnienia. Miło było wysłuchać wszystkich interesujących prelekcji, koncertu Karola Radziwonowicza, spotkać się ze znanymi artystami, pracownikami TiFC, z członkami kół chopinowskich...


 26 października

26 października 2019 złożyliśmy rewizytę – na zaproszenie Koła Towarzystwa im Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Przyjaciele, Chopiniści z Ostrowa przygotowali dla nas iście  królewskie przyjęcie. W programie: spacer po współczesnym Ostrowie i ulicami dawnego Ostrowa w Muzeum 3D, obiad w Bistro BRAVO, wizyta w urokliwym Antoninie - a tam opowieści Andrzeja Leraczyka o Pałacu Myśliwskim, o Radziwiłłach i gościach księcia Antoniego, spacer po parku w jesiennych barwach i uczestnictwo w próbie Piano TRIO VIMART z Moskwy. Wieczorem z kolei piękne wydarzenie w Forum Synagoga w Ostrowie – spektakl literacko-muzyczny O FRYDERYK PRZYJECHAŁ, z udziałem aktorów Pracowni Teatralnej OCK Nasz Teatr: Macieja Bąka, Pauliny Barny, Tomasza Barny, Antoniny Kostery, Wielisławy Dankiewicz-Czaja i  członków  ostrowskiego Towarzystwa Chopinowskiego: Barbary Koralewskiej, Iwony Szymczak, Zofii Dobra-Marek, i bardzo interesujący koncert pt. WARIACJE CHOPINOWSKIE: Edyta Fil (flety), Wiktor Szymajda i Magdalena Adamczak (fortepian). Długo będziemy pamiętać serdeczność, koncerty, zwiedzanie, poczęstunki. (Fot. Marian Jakubek)

[supsystic-gallery id=125]


13 października

13 października 2019 – uczczenie 170 rocznicy śmierci  Fryderyka Chopina i zakończenie tegorocznego cyklu koncertów CHOPIN-MUZYKA-POEZJA. Wspominać ten dzień będziemy jako szczególnie ciepły. Nie tylko dzięki słonecznej pogodzie. Artystki  Maria Szraiber i Małgorzata Pieczyńska ofiarowały sannickiej publiczności i organizatorom, obok profesjonalizmu, dużą dawkę życzliwości, ciepła, uwagi. Było to obopólne, bo w po koncertowej korespondencji pani profesor napisała: „Wspominam wczorajszy dzień bardzo ciepło.”, a aktorka „To był naprawdę wspaniały dzień! Miałam super czas z Marią, muzyką Chopina, piękną poezją i Świetną publicznością. Czego chcieć więcej?”

Maria Szraiber koncertowała w wielu krajach europejskich, w USA, Australii, Chinach, Japonii, Korei Południowej. Jest profesorem Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi również kursy mistrzowskie i seminaria w kraju i poza granicami. Zasiada w jury konkursów pianistycznych. Małgorzata Pieczyńska od ponad trzydziestu lat, zarówno zawodowo jak i prywatnie,  dzieli czas między Szwecją i Polską, Sztokholmem i Warszawą. W Polsce grała w teatrach warszawskich:   Powszechnym, Ateneum i Syrena. Kreowała role również w licznych filmach fabularnych („Wierna rzeka”, „Komediantka”, „Quo vadis”, „Krótki film o zabijaniu”, „Piłkarski poker”, „Serce nie sługa”....), serialach  i widowiskach telewizyjnych. W dłuższym niż zwykle programie obok muzyki Wielkiego Chopina, znalazły się listy Jego i George Sand oraz poezja miłosna - od Szekspira, poprzez Rilkego, po Szymborską. Kolejnym artystą, z którym mile spędzaliśmy niedzielny czas był Mirosław Benedyktowicz – malarz z Kielc, wykładowca m. in. w kieleckim Instytucie Edukacji Plastycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. To prawnuk znanego, zwłaszcza w środowiskach  inteligenckich Krakowa i Lwowa, Ludomira Benedyktowicza (1844 – 1926) – powstańca styczniowego, malarza, pisarza, leśnika. Wystawa Jego prac pt. „Inspiracje leśne i inne” prezentowana  jest w pałacu przez cały październik. W ten szczególny czas złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Fryderyka Chopina. (Fot. Mariola Buła i Jolanta Róg z ECA, Andrzej Mickiewicz, A.Głowacka).

[supsystic-gallery id=124]


6 października

6 października 2019 delegacja sannickiego Koła TiFC  uczestniczyła w wydarzeniu  w Izabelinie, finalizującym XV JUBILEUSZOWĄ EDYCJĘ  FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” – w sali koncertowej w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego. W koncercie galowym  wystąpili: Voytek Proniewicz – skrzypce, Tomasz Radziwonowicz – dyrygent i kierownik artystyczny, Orkiestra Sinfonia Viva. Wykonali utwory: W. Lutosławski - 5 Melodii ludowych na orkiestrę smyczkową, F. Chopin - Nokturn Es - dur op. 9 nr 2 /opr. na skrzypce i orkiestrę kameralną/, F. Kreisler – „Smutek miłości” i „Piękny Rozmaryn” /opr. na skrzypce i orkiestrę kameralną/, A. Dvořák - 2 Tańce słowiańskie: e - moll op. 47 nr 4 i g - moll op. 47 nr 8, M. Karłowicz - Serenada na orkiestrę smyczkową op. 2 oraz muzyka filmowa w opracowaniu T. Radziwonowicza. Nie zabrakło zasłużonych  bisów i stojącej owacji. Znalazł się również czas na podsumowanie festiwalu, podziękowania dla współorganizatorów koncertów w ramach festiwalu i mały bankiet. Organizatorami finału byli: wójt Gminy Izabelin, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Centrum Kultury w Izabelinie, Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego. Foto KPN.

[supsystic-gallery id=123]


4 października

4 października 2019 – Sanniki uczestniczyły w wydarzeniu „W hołdzie Fryderykowi Chopinowi” w ramach XV FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA”. Poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach złożył kwiaty przed pomnikiem kompozytora w parku w Żelazowej Woli. Młodzież zaprezentowała się godnie i pięknie. Nauczycielka, opiekunka grupy jest też członkiem naszego Koła TiFC. Fot. Aldona Kucharczyk.

[supsystic-gallery id=122]


15 września

15 września 2019 XV Festiwal „W KRAINIE CHOPINA” miał muzyczny przystanek w Sannikach, bezsprzecznie do krainy wielkiego kompozytora należących. Wystąpił zespół „Harmonium Duo” w składzie Hubert Giziewski i Iwo Jedynecki. Koncert poprowadził Mariusz Dżyga – pomysłodawca i dyrektor Festiwalu, prezes Towarzystwa im. K. Wiłkomirskiego, muzyk, pedagog muzyczny i animator kultury.

To ciekawe wydarzenie skomentować można słowami Jeffreya Jamesa (kompozytor, wydawca muzyczny) napisanymi po występie „Harmonium Duo” w Carnegie Hall w Nowym Jorku: „Ktokolwiek uważa, że akordeon jest instrumentem mało ciekawym lub nie pasującym do muzyki klasycznej, nie słyszał chyba dzisiaj tych Panów będacych w swoim żywiole. Wykonania takie jak to dzisiejsze, nie zostawiają w komentarzach wiele wiecej miejsca obok samych superlatyw. Nie potrafię wystarczająco dobrze oddać słowami ich niebywałego poziomu muzykalności i wręcz nadludzkiej inteligencji brzmienia, artystycznego zespolenia, więc pozostawiam temat, mając nadzieję usłyszeć ich znowu już wkrótce”.

Organizatorami koncertu byli: Towarzystwo im. K. Wiłkomirskiego, Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie wraz ze swym sannickim Kołem. Patronatem objął burmistrz miasta i gminy Sanniki Gabriel Wieczorek. ECA reprezentowała Agnieszka Rygielska, TiFC - Aleksandra Głowacka. Festiwal ma cenne dofinansowanie  Samorządu Województwa Mazowieckiego, wkład finansowy należy również do organizatorów poszczególnych wydarzeń. (Fot. A. Rygielska i A. Głowacka).

[supsystic-gallery id=121]


1 września

1 września 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA z udziałem bardzo młodych, utalentowanych  i pełnych uroku  pianistów – Krystiana Sekowskiego i Yurii Danylowa oraz popularnego aktora Piotra Ligienzy. Nastrój utworów muzycznych M. Magina, G. Bacewicz, F. Chopina, S. Rachmaninowa i A. Ginastery oraz poezja o tematyce wojennej K.K. Baczyńskiego, K. I. Gałczyńskiego i W. Broniewskiego pięknie wpisywały się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podobnie jak plenerowa wystawa ECA - zdjęć z okresu wojny i okupacji, upamiętniająca losy tamtych lat, oddająca hołd naszym mieszkańcom. Pora przedstawić artystów: Krystian Sekowski jest Polakiem urodzonym w Kanadzie, gdzie ukończył studia muzyczne na poziomie licencjackim. Tam też jako chórmistrz prowadził dwa zespoły śpiewacze i współtworzy wraz pianistką Stephanie Kwan „Genesius Duo”. Obecnie kontynuuje studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Jarosława Drzewieckiego. Pochodzi z bardzo patriotycznej rodziny, z której  w czasie wojny wielu walczyło i wielu poległo. Przejawem patriotyzmu młodego pianisty  jest  promowanie polskiej kultury w Kanadzie. Yurii Danylov – to  rodowity lwowianin. Ukończył Lwowską Specjalistyczną Szkołę Muzyczną im. S. Kruszelnickiej, a teraz jest studentem Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej M. Łysenki. Koncertował w różnych salach na całej Ukrainie. Obaj muzycy są laureatami Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic w Sanoku”.   Piotr Ligienza jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Grał na scenach wielu teatrów: Starego Teatru w Krakowie, Teatru Polskiego w Bydgoszczy i warszawskich – m. in. Powszechny, Na Woli, Polonia. Teraz Teatr Płocki zaprasza na sztukę „Bóg mordu” z Jego udziałem. Zwolennicy lekkich filmów mogli zobaczyć aktora m.in. w „Planecie singli”, a miłośnicy seriali np. w „Ranczu” i „Dziewczynach ze Lwowa”. Koncertowi zwyczajowo towarzyszył wernisaż. Tym razem wystawy z sannickiego pleneru malarskiego, w którym uczestniczyli następujący artyści : Zofia Samusik-Zaremba, Maja Wojnarowska, Nela Lewandowska, Iwona Motylewska-Białek, Katarzyna Bąkowska-Roszkowska, Marek Bachurski, Mirosław Benedyktowicz, Robert Żbikowski i Wojciech Witkowski -  komisarz pleneru. Inną atrakcją była kolejna wystawa plenerowa ECA „NASZE  DZIEDZICTWO – NASZ STRÓJ” – pokazująca strój naszego regionu na mieszkańcach  z dawnych lat i na członkach Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „SANNIKI”, który już ponad 65 lat  z sukcesem kultywuje rodzime tradycje. (Fot. A. Głowacka  z tel. oraz M. Buła z ECA i K. Sobociński, M. Fudała).

[supsystic-gallery id=119]


4 sierpnia

4 sierpnia 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA i wernisaż wystawy „OBRAZY Z PODÓŻY”. I silna męska reprezentacja trzech dziedzin sztuki – muzyk Piotr Latoszyński, aktor Przemysław Bluszcz, malarz Michał Smółka. Byliśmy zasłuchani w zmienny nastrój Preludiów F. Chopina z op. 28, utwory K. K. Baczyńskiego, B. Leśmiana i argentyńskiego pisarza J. L. Borgesa, a potem zapatrzeni w pełne kolorów i światła malarstwo. A kontakt z artystami nieoceniony - pełen treści, uroku i ciepłych wrażeń. Piotr Latoszyński ukończył łódzką Akademię Muzyczną w klasie prof. T. Chmielewskiego, a studia podyplomowe w Robert Schumann Hochschule w Duesseldorfie i w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. W. Piękosia. Jest laureatem wielu konkursów, w tym zwycięzcą Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina w Mariańskich Łaźniach i im. Miłosza Magina w Paryżu. Koncertuje i prowadzi prywatną szkołę muzyczną. Ma w dorobku nagrania płytowe. Przemysław Bluszcz, po wrocławskiej PWST, może szczycić się bardzo wieloma nagrodami za kreacje aktorskie na festiwalach teatralnych w Szczecinie, Kaliszu, Radomiu, Zabrzu, Bydgoszczy, na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i dwukrotnym zwycięstwem w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Przez 11 lat związany był z Teatrem w Legnicy, gdzie zagrał w ponad 40 sztukach, a od 10 lat należy do zespołu aktorskiego  Teatru  Ateneum w Warszawie. Znamy Go również z licznych filmów fabularnych,  seriali telewizyjnych i słuchowisk radiowych.  Michał Smółka ukończył ASP w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Jego nauczycielami byli znakomici artyści J. Duda-Gracz, R. Nowotarski i B. Chromy. Artysta pochodzi z okolic Krakowa, ale od ponad 30 lat jego miejscem na ziemi jest Poniatowa na Lubelszczyźnie, gdzie mieszka i Kazimierz Dolny, gdzie aktywnie działa w środowisku artystycznym tego miasta i prezentuje swe prace w galerii autorskiej „Dwa Światy”. To bardzo dojrzałe malarstwo. Barwne pejzaże, często z odległych stron, sylwetki ludzi, zatrzymane chwile z przeżywanej rzeczywistości... trochę zatarte, bo nie do końca uchwytne, bo zmienne, z tajemnicą – jak natura, ludzie, życie ... (Fot. A. Głowacka, J. Róg, D. Młynarczyk ...).

[supsystic-gallery id=117]


7 lipca

7 lipca 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA z graniem utworów F. Chopina przez Mariusza Drzewickiego i prezentacją poezji Z. Herberta przez Radosława Pazurę. Błyskotliwie zabrzmiał zwłaszcza utwór kompozytora Wariacje B-dur op. 2 na temat arii „La ci darem la mano”. Pianista  koncertował jako solista i kameralista w wielu krajach europejskich, zasiadał w jury konkursów pianistycznych. Jest też pedagogiem – pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego i  prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi. Aktor jest  znany wszystkim  z filmów kinowych i ekranu telewizyjnego oraz ról dubbingowych. Oglądaliśmy Go m.in. w „Szczęsliwego Nowego Roku”, „Pożegnaniu z Marią”, „Oczach niebieskich”, „Pograniczu w ogniu”, „Psy 2 ostatnia krew”.  Po koncercie odbyło się otwarcie interesującej wystawy  malarstwa Katarzyny Bąkowskiej-Roszkowskiej. Artystka ukończyła ASP w Warszawie, obecnie kontynuuje tam studia doktoranckie. Od 2012 r. prowadzi wraz z mężem Galerię Sztuki Oficyna w Płocku przy ul. Tumskiej. W tym dniu Sanniki zaoferowały dużo więcej atrakcji w ramach 51 “NIEDZIELI SANNICKIEJ”.  (Fot. J. Róg z ECA).

[supsystic-gallery id=112]


2 czerwca

2 czerwca 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA. Wysłuchaliśmy wspaniałych utworów F. Chopina w wykonaniu pianisty wybitnego – Karola Radziwonowicza. Koncertuje jako solista z wieloma słynnymi orkiestrami symfonicznymi w najbardziej prestiżowych salach na całym niemal świecie. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną, jest jurorem wielu konkursów pianistycznych w kraju i  za granicą. Karol Radziwonowicz jest prezesem polskiego oddziału stowarzyszenia EPTA (European Piano Teachers Associaton) i Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. I. J. Paderewskiego w Warszawie. Od kwietnia ub. r. jest wiceprezesem Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie. Marta Chodorowska - aktorka teatralna, filmowa, serialowa - czytała wybrane listy noblistki Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza -  pisarza, mistrza krótkiej formy. Niezwykła to korespondencja pary wyjątkowej, obrazująca dojrzałą miłość, refleksje autorów nad własnym życiem, życiem  ich przyjaciół i codziennością. Publiczność żywo reagowała na pełne czułości treści listów, z dużą dawką humoru i wyraźnym dystansem do siebie dwojga autorów, połączonych uczuciem, ale nigdy wspólnym adresem. Koncertowi towarzyszyła wystawa Jana Wołka – poety, pisarza, pieśniarza,  malarza i  karykaturzysty czyli SZTUK – MISTRZA. Jego fascynujące malarstwo pokazujemy w Sannikach po raz drugi. Jak twierdzi sam twórca prezentowanej wystawy „świat, którego jesteśmy fragmentem, zasługuje na opowieść, a nikt nie umie snuć jej lepiej jak artyści”.  Fot. Andrzej Mickiewicz

[supsystic-gallery id=109]


W dniach 5 – 9 czerwca gościliśmy przyjaciół z Comite de Jumelage z partnerskiej Sannikom miejscowości Chalonnes sur Loire.  Przybyło osiem osób, w tym  prezydentka organizacji Marie-Annick Cebron i Honorowa Obywatelka Masta i Gminy Sanniki Mauricette Renou. Zaproszeniem i organizacją pobytu zajęło  się nasze Koło TiFC i Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej, współpracując z ECA, władzami Miasta i Gminy Sanniki, i MGOK. Francuscy goście uczestniczyli w niedzielnych koncertach i wernisażu. Zwiedzili również Dom Urodzenia Fryderyka Chopina z  okalającym go parkiem w Żelazowej Woli (Tu też wysłuchali recitalu chopinowskiego w wykonaniu Kamila Pacholca) oraz  Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, gdzie zapewniono nam interesujące i serdeczne oprowadzenie. Nie zabrakło zwiedzania sannickiego pałacu i spotkania z władzami. Radości dostarczyły wspólne wieczorne spotkania  w altanie grillowej w parku i w domu przewodniczącej TWRZS Wiesławy Olczak. Wzajemnej bliskości sprzyjał,  jak zawsze, pobyt w prywatnych domach mieszkańców. Bardzo cenimy sobie te przyjacielskie związki. Fot. Głównie A. Głowacka, J. Róg, A. Nowakowska

[supsystic-gallery id=113]


17 – 21 maja 2019 byliśmy 4- osobową delegacją (reprezentującą nasze Koło TiFC i Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej) w Chalonnes sur Loire na Święcie Wina (własny koszt uczestników wyjazdu). W programie znalazły się: zwiedzanie ekspozycji przygotowanej przez Comite de Jumelage (Komitet Miast Zaprzyjaźnionych) dotyczącej miast partnerskich Chalonnes sur Loire – Tecklenburga w Niemczech, Ballinosloe w Irlandii i Sannik w Polsce, płynięcie łodziami po Loarze, pasowanie na winiarza, wieczór z fajerwerkami, spektakl historyczny 2000 lat winnic w Chalonnes, honorowa lampka wina w urzędzie miasta dla gości i rodzin przyjmujących, koncert, uroczysta kolacja organizowana przez Comite de Jumelage. Dodatkową atrakcją, jaką sprawił nam zaprzyjaźniony od lat Komitet, był wyjazd do Mont Saint Michel. I jak zawsze wiele wzruszeń dostarczyły nam kontakty z przyjaciółmi i cieszyło poznawanie nowych osób.  Fot. Wioletta Grzywa, z arch. Comite de Jumelage i z arch. Koła TiFC

[supsystic-gallery id=111]12 maja

12 maja 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA z sympatycznymi i interesującymi artystami Andrzejem Tatarskim (fortepian) i Magdaleną Lamparską (recytacja). Pianista  z ogromnym dorobkiem koncertowym, nagraniowym i pedagogicznym – prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – muzyką i słowem przybliżył słuchaczom tego właśnie patrona uczelni, wybitnego  kompozytora i męża stanu. Nie zabrakło również muzyki  wielkiego Chopina. Aktorka, którą możemy oglądać  w sztukach w Teatrze Narodowym, Teatrze Kwadrat i Polonia, w serialach telewizyjnych, ale także podziwiać za role w filmach fabularnych polskich i zagranicznych produkcji, dla Sannik wybrała poezję K. Przerwy-Tetmajera, L. Staffa, H. Poświatowskiej i W. Szymborskiej. Pałacowe sale wypełnili zachwyceni odbiorcy. Pokoncertowe malarskie spotkanie tym razem odbyło się z Victorią Belmondi i jej pracami spojonymi tytułem „Symfonia Mazovia”. Pod tym artystycznym pseudonimem kryje się Danuta Suchowera – chirurg z Kliniki Chorób Wątroby i Transplantologii Warszawskiego WUH, dr n. med. Polskiej Akademii Nauk. (Fot. B. Lewandowski i  J. Róg z ECA).

[supsystic-gallery id=108]


7 kwietnia

7 kwietnia 2019 – koncert „Zielone wianki”, w którym literaturę łączyli tak pięknie z muzyką Magdalena Warzecha (recytacja, śpiew, scenariusz) i Konrad Wantrych (fortepian). Równie dumni jesteśmy z otwartej po koncercie wystawy malarstwa Franciszka Maśluszczaka i ujmującego spotkania z artystą. Magdalena Warzecha od ponad dwudziestu lat należy do zespołu aktorskiego Teatru Narodowego w Warszawie. Grała również w innych teatrach, Teatrze Telewizji, w słuchowiskach radiowych, wielu filmach i serialach. Współpracowała z wybitnymi reżyserami m. in. A. Wajdą, K. Zanussim, J. Majewskim, J. Hoffmanem, K. Kutzem, J. Grzegorzewskim, A. Glińską. Odrębną formą Jej artystycznych przekazów są  autorskie muzyczno–teatralne projekty,          jak ten w Sannikach, gdzie raczy widzów poezją mówioną i śpiewaną. Tym razem były m. in. piosenki:"Od  nocy do nocy" ( A.Osiecka, komp.W.Kazanecki),"Grande valse Brillante" (J. Tuwim, komp. Z. Konieczny) oraz wiersze J.Tuwima,  K.I.Gałczyńskiego, M.Załuckiego, L.Mariańskiej i innych. Akompaniował Konrad Wantrych. -  pianista, kompozytor i aranżer działający wcześniej w zespołach Believe i Mr. Gil, współpracujący przy wielu muzycznych przedstawieniach z Teatrem Polonia w Warszawie i Telewizją. Ostatnio zaangażowany  w cykl kabaretowo-komediowy “La La Poland”. Franciszka Maśluszczaka i Jego barwne, nasycone wielokulturowością malarstwo prezentujemy w Sannikach po raz drugi. Ten uznany i wszechstronny artysta – malarz, rysownik, grafik, ilustrator książek, twórca fresków i witraży – sam pięknie określił swe malarstwo: “Moje obrazy przedstawiają prawdę, która została we mnie, a nie tę, którą zobaczyłem. To nadal są pejzaże, postacie, ale nie jest to kalka rzeczywistości”. Niezapomniany niedzielny czas, wspaniali artyści, wdzięczni odbiorcy... (Fot. Nr. 1, 2, 5, 7, 8 J. Róg z ECA, pozostałe A. Mickiewicz).

[supsystic-gallery id=107]


5 marca

5 marca – koncert  „W hołdzie Chopinowi” – to tradycyjna już prezentacja w Sannikach uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki z Gąbina. Przed przedszkolakami i młodzieżą szkolną z powodzeniem wystąpili: Zuzanna Kordalewska, Julia Wypysińska, Marta Majewska, Michalina Dobaczewska, Jan Zieliński, Błażej Lenarcik, Julia Kalińska i Jan Szarota. Kolejne muzyczne utwory przybliżała młodym widzom Katarzyna Domagała – nauczycielka klasy fortepianu gąbińskiej szkoły. Na zakończenie wybrzmiał Walc As-dur op. nr 3 Fryderyka Chopina w wykonaniu Zbigniewa Mereckiego – również nauczyciela w klasie fortepianu.  Organizatorzy wydarzenia to Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i sannickie Koło TiFC. Obecne reprezentantki Koła: Ewa Gać, Zofia Zawadzka i Wiesława Olczak. (Fot. Agnieszka Rygielska i Ewelina Pawlak)

[supsystic-gallery id=106]

3 marca

3 marca – koncert „Kobieta i mężczyzna, czyli powiedz mi jak mnie kochasz” - poetycko-muzczna podróż przez epoki i style w poszukiwaniu miłości. Opracowanie, reżyseria i władanie słowem  należało do charyzmatycznego aktora Dariusza Jakubowskiego, partie wokalne wykonała sopranistka Katarzyna Thomas, a muzyczne Piotr Szafraniec. W tej eklektycznej układance znalazły się strofy E. Dickinsona, fragmenty biblijnej „Pieśni nad pieśniami” i szekspirowskich Sonetów, teksty J. Donne’a  przetłumaczone przez S. Barańczaka, wiersze W. Szymborskiej, K. I. Gałczyńskiego, K. K. Baczyńskiego... Urzekała muzyka M. Legranda z filmu „Kobieta i mężczyzna”, G. Gershwina z „West Side Story”, melodie M. Grechuty, neoromantyczna pieśń R. Straussa... Dariusz Jakubowski wyspecjalizował się w autorskich programach łączących muzykę i słowo. Wielokrotnie współpracował też z filharmoniami i orkiestrami wykonując partie narratora  w oratoriach, przedstawieniach muzycznych. W Jego biografii ważną rolę odegrał Teatr Studio w Warszawie, gdzie grał przez 28 lat u tak znanych reżyserów jak: J. Grzegorzewski, M. Treliński, J. Kalina..., wyjeżdżał do paryskiej Olimpii, Teatru na Tagance w Moskwie, na  liczne festiwale teatralne nie tylko w Europie. Kreował wiele ról w filmach reżyserowanych  m. in. przez  K. Kieślowskiego, J. Majewskiego, F. Falka. Katarzyna Thomas  posiada bogaty repertuar od utworów renesansu po współczesne, co pozwoliło Jej na udział w festiwalach muzyki dawnej, chopinowskiej i współczesnej. Koncertowała w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech, Szwajcarii i w wielu miejscach w Polsce. Piotr Szafraniec studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem prof. Jerzego Sterczyńskiego. Jest laureatem konkursu poświęconego Markowi Grechucie. Współpracował  z wieloma filharmoniami,  koncertował w kilku krajach europejskich. Artyści nie pierwszy raz gościli w Sannikach, choć temat i repertuar prezentowali wciąż inny. Marcowemu koncertowi towarzyszył wernisaż wystawy „Chopin na Mazowszu i kwiaty polskie” Barbary Jachimowicz – malarki z pobliskiego Sochaczewa.  (Fot. Andrzej Mickiewicz i Mariola Buła nr 1, 7, 8, 9)

[supsystic-gallery id=103]

24 lutego

24 lutego 2019 –  rozpoczęcie 38. sezonu koncertów CHOPIN- MUZYKA – POEZJA, organizowanych przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina z sannickim Kołem  i Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach. W upamiętnianą również w tym dniu 209. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina Jego utwory interpretowała  Karolina Nadolska, a strofy Bolesława Leśmiana – Małgorzata Kożuchowska. Pianistka jest adiunktem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  w Warszawie, z tytułem doktora sztuk muzycznych. W dorobku ma wiele nagród w międzynarodowych konkursach,  recitale na pięciu kontynentach, wydaną płytę i sukcesy pedagogiczne. Aktorka należy do zespołu Teatru Narodowego w Warszawie. Znana jest szerokiej widowni z licznych ról w filmach fabularnych i serialach. Dwukrotnie zdobyła TeleKamery dla najlepszej aktorki i Złotą Kaczkę dla najlepszej aktorki. Odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Wydarzenie z udziałem pięknych artystek przyciągnęło wiele osób, które  wypełniły  w pałacu obie sale. Tradycyjnie powitanie należało do dyrektor ECA Moniki Patrowicz, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka. Kolejnych wzruszeń dostarczył wernisaż wystawy „Influencja – pod wpływem”. Prezentowaliśmy artystów pochodzących z pobliża – Bartosza Bębenistę ze Słubic i Rafała Wachowicza z Sannik. Obaj są absolwentami I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku i Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Obecnie mieszkają w Skierniewicach i w Łodzi, a ich zawodowa działalność wykracza dalej. (Fot. Mariola Buła z ECA)

[supsystic-gallery id=105]

Koncerty 2018

21 października

21 października TiFC Koło w Sannikach zorganizowało wydarzenie „Granada i inne – koncert słynnych pieśni latynoskich”, kontynuując wieloletnią tradycję (od 1986 roku!)  spotkań poświęconych kulturze różnych nacji. Te pieśni pełne uczuć i skąpane w słońcu śpiewali Justyna Gęsicka (mezzosopran) i Wiesław Bednarek (baryton), przy akompaniamencie Adama Rogali. „To miód na moją duszę” – powiedziała jedna z uczestniczek koncertu i w tym tonie wypowiadano wiele komplementów do artystów i organizatorów. Wiesław Bednarek niemal ćwierć wieku był pierwszoplanowym barytonem w gronie solistów Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, a w latach 1979 – 1985 również Teatru Wielkiego w Łodzi. Podczas swej wieloletniej kariery wystąpił w około 1000. przedstawień  w macierzystym teatrze, śpiewając największe role barytonowe światowego repertuaru operowego, np. w Nabucco, Makbecie i Rigoletto Verdiego. Występował również - około 700. razy - w prestiżowych salach niemal całej Europy, a także w Izraelu, Brazylii, Japonii, Korei. Jest kierownikiem Katedry Wokalistyki w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. A absolwenci tejże akademii to młodzi artyści. Justyna Gęsicka śpiewała wielokrotnie arie w operach i operetkach na scenach Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy czy Filharmonii w Słupsku. Jest m. in. laureatką III nagrody w konkursie na Najciekawszą Osobowość  Artystyczną Operowego Forum Młodych. Adam Rogala pracuje w bydgoskiej Akademii jako pianista – korepetytor, akompaniuje śpiewakom podczas warsztatów oraz krajowych i międzynarodowych występów. PATRONEM WYDARZENIA był SIERPC MIASTO ZE SMAKIEM. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu i innym sponsorom. W tym dniu wręczyliśmy, z ogromną wdzięcznością, odznakę TiFC MECENAS KULTU CHOPINOWSKIEGO  Panu Adamowi Łukawskiemu -właścicielowi Drukarni Agpress, którą odbierała Ewa Gruca oraz Państwu Halinie i Andrzejowi Wojciechowskim z Sannik. Na scenie, obok artystów, Zarząd sannickiego Koła TiFC: Aleksandra Głowacka – przewodnicząca, Maria Fudała – zastępca oraz członek Komisji Rewizyjnej w Warszawie, Mirosława Duda – skarbnik, Mirosław Kaczmarek – członek. (Fot. Andrzej Mickiewicz, Anna Nowakowska – nr 9792 - 9839).

[supsystic-gallery id=101]


14 października

14 października 2018. uczciliśmy koncertem 169. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina i zamknęliśmy cykl koncertów chopinowskich 2018 roku. Wystąpili znakomici artyści: Bogdan Kułakowski (fortepian), Andrzej Wojciechowski (klarnet) i Grzegorz Damięcki (recytacja). Muzycy są wykładowcami w Akademii Muzycznej w Gdańsku i mają bardzo duży dorobek koncertowy w kraju i poza granicami. Aktor znany jest z wielu ról w Teatrze Ateneum w Warszawie, Teatrze Telewizji, w serialach  (m.in. „Wataha” i „Belfer”) i filmach fabularnych ( np. „Jasminium”, „Lista Schindlera”, „Podatek od miłości”). Uraczyli zebranych mazurkami, nokturnami i walcami wielkiego kompozytora we współczesnych opracowaniach na klarnet i fortepian oraz strofami m. in. J. Tuwima, W. Szymborskiej, T. Różewicza,W. Młynarskiego. Interpretacje utworów –  raz wzruszające, a innym razem z humorem – bardzo przypadły słuchaczom do gustu. Ta miła atmosfera trwała również podczas otwarcia  wystawy rodzinnej Alojzego, Martyny i Jaśka Balcerzaków.  Mistrz Alojzy (ojciec) zaprezentował utrwalone pędzlem mazowieckie pejzaże, Martyna (córka) obrazy wyobraźni inspirowane naturą, a Jan (syn) malarstwo abstrakcyjne. To bardzo bliscy nam artyści. Alojzy Balcerzak przez długie lata swej aktywności nie tylko malował i wystawiał prace. Był dyrektorem Stołecznego Biura wystaw Artystycznych, wykładowcą Europejskiej Akademii Sztuk, założył i prowadził  (prawie 20 lat) w pobliskiej Koszelówce wiejską galerię sztuki i letnią pracownię plastyczną, projektował znaczki pocztowe, współpracował z wydawnictwami, za co uhonorowany został wieloma odznaczeniami i nagrodami. Młodsi plastycy mają w dorobku różne projekty artystyczne, wystawy i pracę w szkolnictwie artystycznym – Martyna w Linz nad Renem, Jasiek w Warszawie. Na wernisażu gościliśmy Jana Balcerzaka. (Fot. Andrzej Mickiewicz).

[supsystic-gallery id=100]


16 września

16 września 2018.  Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina”, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo im. Kazimierza Wiłkomirskiego, miał przystanek muzyczny w pałacu w Sannikach. Wydarzenie znamienne, bo utwory F. Chopina wykonano w transkrypcjach na wiolonczelę i fortepian. Nie zabrakło też oryginalnej Sonaty op. 65. Zagrali znakomici młodzi muzycy – wiolonczelistka Izabela Buchowska i pianista Krzysztof Stanienda. Melancholijne dźwięki wiolonczeli urzekły słuchaczy. Nie żałowali artystom braw, podziękowań i komplementów. O utworach i wykonawcach mówił dyrektor artystyczny Festiwalu Mariusz Dżyga. Izabela Buchowska zdobywała uznanie jako solistka, kameralistka i grając z orkiestrami w Europie i USA. Dokonywała wielu prawykonań utworów młodych polskich kompozytorów, niejednokrotnie jej dedykowanych. Krzysztof Stanienda  to współtwórca zespołu Chopin Piano Quintet, laureat wielu międzynarodowych konkursów i wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncert i po koncertowe zwiedzanie pałacu było dla uczestników bezpłatne. Miejscowi organizatorzy: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i Towarzystwo im. F. Chopina Koło w Sannikach. (Fot. Aleksandra Pachnicka i Agnieszka Rygielska z ECA)

[supsystic-gallery id=99]


2 września

2 września 2018. wystąpiły laureatki Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”  w Sanoku  Sofia Sokhina z Aleksandii na Ukrainie i wrocławianka Zofia Dynak. Towarzyszył im Piotr Grabowski związany od jedenastu lat z Teatrem Narodowym w Warszawie, a wcześniej głównie z teatrami krakowskimi. Miło i z refleksją słuchało się wypowiadanych ciepłym głosem strof o Fryderyku Chopinie, różnych autorów - od C. K. Norwida po J. Twardowskiego  i J. Zajączkowskiego. Pięknie współbrzmiała z nimi muzyka wielkiego Chopina, ale też F. Liszta i R. Maciejewskiego. Młode pianistki potwierdziły swą  grą wysoki poziom, dostrzegany na tak wielu krajowych i międzynarodowych konkursach.  Na miesiąc została otwarta wystawa „Drogi do Niepodległości” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości – z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.     (Fot. Andrzej Mickiewicz)

[supsystic-gallery id=98]


5 sierpnia

5 sierpnia 2018. uczciliśmy 190. rocznicę pobytu Fryderyka Chopina w Sannikach,         o którym sam Fryderyk, wówczas osiemastoletni, pisał do przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego „ [...] byłem w Sannikach u Pruszaków, całe lato tam spędziłem [...] przerobiłem owe Rondo C-dur ostatnie na dwa fortepiany, dzisiaj go próbowałem”. Podczas tego koncertu mogła wybrzmieć tylko muzyka wielkiego kompozytora i poezja romantyczna. Chłonęliśmy mazurki, nokturny, balladę i strofy Cypriana Kamila Norwida, a wykonywali je – z wielką wprawą i z pamięci (tak to zawsze cenią uczestnicy!) – młody pianista Rafał Mokrzycki i aktor Dariusz Kowalski. Po koncercie otworzyliśmy spójną tematycznie wystawę „W kręgu Chopina” malarki Małgorzaty Heintze-Paszkowicz. Wzbogaciła ten dzień  wizyta Koła TiFC z Ostrowa Wielkopolskiego. - Był czas na wymianę doświadczeń, prezentację sannickiego Zespołu Pałacowo- Parkowego im. F. Chopina i integrację przy grillu w parkowej altanie. (Fot. Andrzej Mickiewicz, Mariola Buła – nr 2 i 6).

[supsystic-gallery id='97']


1 lipca

1 lipca 2018. – Przepięknie wybrzmiało Trio g-moll Fryderyka Chopina w doborowym wykonaniu Tria: Agnieszka Przemyk-Bryła (fortepian), Maria Machowska (skrzypce) i Tomasz Strahl (wiolonczela). Nad tym utworem pracował osiemnastoletni Fryderyk spędzając w Sannikach lato 1828 roku, a właśnie w roku bieżącym obchodzimy 190 rocznicę tego pamiętnego pobytu. Aktor Sambor Czarnota swój poetycki wybór rozpoczął, zaskakując mile słuchaczy, wierszykiem autorstwa sześcioletniego Frycka. Następnie wraz z nastrojami  części Tria g-moll zmieniały się nastroje wierszy m. in. K. I. Gałczyńskiego, J. Przybory, W. Broniewskiego. Muzycy związani są zawodowo z Uniwersytetem Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Wcześniej zdobywali nagrody w konkursach, dziś zasiadają w jury międzynarodowych konkursów i w dorobku artystycznym mają występy w wielu krajach świata. Sambor Czarnota współpracuje z kilkoma teatrami, m. in. z Teatrem im. S. Jaracza w Łodzi, warszawskimi teatrami Kamienica i Scena Prezentacje. Znany jest też z wielu filmów i seriali prezentowanych przez TVP. Wernisaż rozpoczął – na miesiąc- szczególną wystawę W Garderobie Madame Victoii Volter stroje i kostiumy inspirowane modą historyczną, zorganizowaną przez ECA i Koło TiFC. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Samorzadu Województwa Mazowieckiego i środków Koła TiFC. Prezentowane stroje (up-cikling) są dziełem Małgorzaty Retkowskiej, osoby wielu talentów – pedagoga edykacji artystycznej, animatora kultury, założycielki dwóch grup rekonstrukcji historycznych, scenarzystki, reżysera i kordynatora widowisk rekonstrukcyjnych i teatralnych, właścicielki Agencji Artystycznej „Retro-Pasje”. Jej umiejętności zostały wykorzystane w kilku filmach. ECA zaprosiło jeszcze na wystawę plenerową Pierwsze lata niepodległosci. Mieszkańcy Sannik na fotografiach z lat 20. Lipcowe wydarzenia zaszczycił swą obecnością Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. (Fot. Andrzej Mickiewicz, Foto-Exclusive Design by Victoria Volter, Mariola Buła).


3 czerwca

3 czerwca 2018. – Tym razem gościliśmy piękną Hiszpankę Marię Marquez Torres i niezwykle utalentowanego aktora Jarosława Boberka. Utwory Fryderyka Chopina i hiszpańskich kompozytorów Enrique Granadosa, Ernesto Lecuona i Isaaka Albeniza przeplatały się z fragmentami intrygującego tekstu Hagiograf Piotra (Petera) Lachmanna - niemiecko-polskiego pisarza, reżysera teatralnego i tłumacza. Młoda pianistka z Malagi ma w swym dorobku ponad 150 recitali, a także występy w ramach trzech duetów. Natomiast aktor już chyba tysiące ról i reżyserii dabbingowych (m.in. Król Julian w Madagaskarze, Kaczor Donald), współpracę z wieloma teatrami oraz kreacje w filmach fabularnych i serialach. Wspaniale charakteryzuje go relacja, po zagraniu tytułowego Ellinga w reż. Michała Siegoczyńskiego: „Jarosław Boberek to aktor kompletny!!! Zarówno komedia (serial Rodzina zastępcza) jak i dramat, a nawet piosenka – nie jest straszna temu aktorowi – wielkie brawa!!!” (www.jokiel.ue.wroc.pl/teatr.htm). Czerwcową wystawę Oto dni krwi i chwały. Reduta Ordona i Rakietnicy Królestwa Polskiego z Państwowego Muzeum Archeologicznego otworzyli jego dyrektorzy Wojciech Brzeziński i Wojciech Borkowski, kurator Jacek Borkowski oraz dyrektor ECA Monika Patrowicz. (Fot. Andrzej Mickiewicz, Wioletta Kubiak).

[supsystic-gallery id='95']


13 maja

13 maja 2018 sala koncertowa i przyległy do niej salon - w sannickim pałacu - zapełniły się. Niewątpliwie atrakcją był występ wybitnego aktora, reżysera i pedagoga Jana Englerta, który wspaniale prezentował fragmenty poematu Beniowski J. Słowackiego. Publiczności bardzo spodobała się też gra młodej Chinki Rui Liu (zmiana), dyplomantki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W Jej wykonaniu usłyszeliśmy F. Chopina Andante spianato, Wielki Polonez Es-dur op.22, Scherzo b-moll op. 31 oraz Xi Yang Xiao Gu Muzyka o zachodzie słońca. Honorowy patronat Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej spowodował zaszczytną wizytę radcy Cai Lian i attache kulturalnego Zhang Ruoyu. Gościliśmy również Aleksandra Pruszaka, Piotra Marconiego i Joannę Ponikowską-Gregorczyk. Wernisaż otwierał dwie wystawy: w pałacu – Strefa wolności malarstwa Urszuli Klechty z Łodzi i w parkowej alei – Wielka wartość wolności w fotografii Jerzego Wernika. Pierwszą organizowały ECA i Koło, plenerową – ECA.  Urszula Klechta należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Jerzy Wernik jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego im. A. Macieszy. Prowadzenie wydarzenia – Aleksandra Głowacka z Koła TiFC i Waldemar Szymski z ECA. (Fot. A. Mickiewicz i M. Buła).


8 kwietnia

8 kwietnia 2018 – Elegancja, profesjonalizm – to słowa, które oddają klimat niedzielnego  koncertu. Wystąpiła Diana Ostrolutskaya - utalentowana pianistka z Kijowa i Maciej Robakiewicz – aktor znany z ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Studentka czwartego roku Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy w Sannikach zaprezentowała utwory F. Chopina, F. Liszta, R. Schumanna i J. Brahmsa w sobie właściwym indywidualnym stylu. Maciej Robakiewicz, angażowany przez wybitnych polskich reżyserów i z zagranicznymi doświadczeniami filmowymi, uraczył publiczność poezją naszych wielkich romantyków (wszystko z pamięci!). Publiczność doceniła artystów gromkimi oklaskami i komplementami. Po koncercie odbyło sie otwarcie wystawy „Cena wolności”, ukazującej prace artystów grupy ROTA i Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków oraz artystów niezależnych. - Sześcioro autorów prac malarskich: Larysa Jaromska, Danuta Suchowera, Marek Jaworski, Łukasz Pęksa, Wojciech Noworyta, Jan Rylke i dwoje twórców rzeźb: Teresa Pastuszka-Kowalska i Dariusz Kowalski. Całe wydarzenie obfitowało w patriotyczne treści. Miło nam było gościć Eduarda Anokhina prezydenta Fundacji Czesna Sprawa i Joannę Ponikowską- Gregorczyk główną księgową TiFC. (Fot. A. Mickiewicz i J. Róg).

[supsystic-gallery id='93']


6 marca

6 marca 2018 – koncert „W hołdzie  Chopinowi” w wykonaniu uczniów  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie: Macieja Ziółkowskiego, Zuzanny Kordalewskiej  (fortepian), Aleksandry Piegowskiej, Julii Kalińskiej, Jana Dubielaka (skrzypce), Jana  Zielińskiego, Michała Zawadzkiego (akordeon), Marty Majewskiej (saksofon), Liliany Michalak (flet poprzeczny), Michaliny Dobaczewskiej (śpiew solowy) i Mikołaja Wilkiewicza  (klarnet). Wśród występujących sanniczanie! Nieodzowni w tych artystycznych prezentacjach byli nauczyciele klasy fortepianu Katarzyna Domagała (prowadzenie) i  dr Zbigniew Merecki (akompaniament i wykonanie utworów F. Chopina). Uważni odbiorcy to, tym razem, głównie wychowankowie Zespołu Szkół w Mocarzewie i Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej. Organizatorzy: ECA i Koło TiFC. W Sannikach od lat dzieci i młodzież są wprowadzani  w świat muzyki klasycznej.  (Fot. Klaudia Rymarkiewicz  z ECA).

[supsystic-gallery id=92]


4 marca 2018

4 marca 2018 – Pełen pasji i autentyczności występ młodych artystów, nagradzanych w konkursach. Interpretacja utwórów F. Chopina przez Annę Hajduk-Rynkowicz oraz śpiewana przez Matyldę Damięcką poezja M. Sufina i własna, przy akompaniamencie gitarowym Radosława Łukasiewicza i z Jego kompozycjami.  Po koncercie spotkanie na wernisażu z malarzem Adamem Kunikowskim. Marcowa wystawa „Na swojską nutę” pokazuje obrazy zainspirowane utworami Chopina, urokliwe polskie pejzaże i miejskie zaułki. (Fot. A. Mickiewicz).

 [supsystic-gallery id=91]


25 lutego 2018

25 lutego 2018 – na rozpoczęcie 37. sezonu koncertowego i obchody 208. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina - odbyła się prapremiera spektaklu „PIEŚŃ O ŻYCIU I ŚMIERCI CHOPINA” w mistrzowskim wykonaniu Marii Gabryś i Wiesława Komasy. Muzyka F. Chopina współbrzmiała z fragmentami „Kartoteki” T. Różewicza i poezją Cz. Miłosza, K. I. Gałczyńskiego, C. K. Norwida, L. Staffa i R. Brandstaettera.Tradycyjnie powitanie należało do dyrektor ECA Moniki Patrowicz, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka. Koncertowi towarzyszył wernisaż wystawy „Artist tertium, tres oculos – trzech artystów, trzy spojrzenia”, a swe spojrzenie na sztukę i naturę prezentowali Małgorzata Górna-Saniternik, Joanna Hrk i Dariusz Młynarczyk. Przedstawicielki Koła złożyły kwiaty pod pomnikiem Chopina dłuta prof. Ludwiki Nitschowej. (Fot. Andrzej Mickiewicz)

[supsystic-gallery id='90']

Koncerty 2017

Koncerty 2017


8 listopada – w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach odbyła się promocja najnowszej publikacji Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, poświęconej największej w świecie prywatnej kolekcji chopinowskiej w Valldemossie w Hiszpanii. O kolekcji i książce opowiadały autorka dr Bożena Schmid-Adamczyk i redaktorka  naukowa Ewa Sławińska-Dahlig. To wydanie  stanowi ważne wydarzenie w upowszechnianiu dziedzictwa chopinowskiego. Doceniamy też patriotyczną  postawę  autorki i działalność  Ewy Sławińskiej-Dahlig  należącej do Zarządu TiFC w Warszawie i sannickiego Koła TiFC. Fot. K. Rymarkiewicz i M. Gadzińska z ECA.


15 października – zakończenie sezonu koncertów CHOPIN-MUZYKA-POEZJA 2017. Z radością gościliśmy bliskich nam pianistów Justynę Galant-Wojciechowską i Filipa Wojciechowskiego, i po raz pierwszy aktorkę Beatę Kawkę oraz malarkę z Hiszpanii – Alicję Czerniak.

Wspaniale współbrzmiała muzyka Chopina, Bacha, Mozarta, Rachmaninowa i Debussy’go z poezją Szymborskiej, Osieckiej i Młynarskiego. Pozytywnych emocji dodały też abstrakcyjne, pełne metafizyki obrazy. Wszechstronnie wykształceni – w kraju i poza granicami – muzycy koncertowali w wielu państwach. Oprócz solowych występów i w duecie, grają w założonych przez siebie grupach kameralnych „Trio Galant” i „Filip Wojciechowski Trio”. Filip jest muzykiem klasycznym i jazzowym. W tej drugiej odsłonie również dał się poznać w przeszłości uczestnikom sannickich koncertów – ze swoim trio i Gary Guthmanem czy innym razem z Robertem Majewskim. Beata Kawka znana jest z wielu seriali telewizyjnych, ale szczególne uznanie przyniosły Jej role w filmach reżyserowanych przez B. Lindę. Za grę w „Jasnych błękitnych oknach” otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Madrycie, a rolę w „Sezonie na leszcza” okrzyknięto jako majstersztyk. Jest też aktorką teatralną, dubbingową, śpiewającą i producentką. Alicja Czerniak wykształcenie plastyczne zdobyła w Polsce, ale od 40 lat mieszka poza krajem urodzenia. Wystawiała swoje prace w wielu wielkich aglomeracjach, np. w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Madrycie, Pekinie, Tokio. Po koncercie zostały złożone życzenia Aleksandrowi Pruszakowi – członkowi naszego Koła, potomkowi rodziny Pruszaków, przyjaciół F. Chopina – z okazji 80. Urodzin. Publiczność odśpiewała Sto lat, przy akompaniamencie Filipa Wojciechowskiego.

Fot. A. Mickiewicz, K. Sobociński, J. Róg.

[supsystic-gallery id='89']

7 października - 2 koncerty „Słoweńskie rytmy” dedykowane Seniorom z okazji Dnia Seniora. W pierwszej części koncertów w melancholijny nastrój wprowadzały pieśni słoweńskie wykonane przez Janeza Kunavara (bas-baryton), przy akompaniamencie Jarosława Domagały (fortepian). Niespodzianką był „Wojak” F. Chopina.W drugiej części rozbawiła uczestników bardzo popularna na Słowenii muzyka „narodno- zabavna”(głównie kompozycje S. Avsenika). Nie zabrakło też piosenek, które fani skoków narciarskich słyszą pod skocznią w Planicy. Grał zespół utalentowanych braci Čepon: Grega (klarnet), Jernej (harmonia), Dominik (trąbka), Stefan (eufonium), Luka (gitara). Śpiewała, często z Gregiem, Irena Drobnic. Tak skoczne rytmy spowodowały, że koncerty kończyły się tańcami. Konferansjerem i tłumaczem była Marta Szatkowska-Kunavar – filolog, dziennikarka pochodząca z Płocka.
Janez Kunavar ukończył wydział wokalny PSM w Domžalah. Śpiewu solowego uczył się najpierw pod kierunkiem maestro Alessandra Svaba, założyciela i dyrektora międzynarodowej Accademia Lirica Santa Croce. Wraz z innymi solistami wystąpił w kilku przygotowanych przez Akademię przedstawieniach operowych. Od 2013 roku jest uczniem tenora Jurja Reji. W 2014 r. jako członek Chóru Radia i Telewizji, wziął udział w koncercie dzieł sakralnych Mozarta w słoweńskiej filharmonii oraz jako solista – w wykonaniu dzieła Missa Brevis KV 259 Mozarta. Śpiewał m.in. na cyklicznych koncertach „Pojem ti pesem, Kozana” i letnich festiwalach muzycznych. Jarosław Domagała jest absolwentem AM w Łodzi. Posiada duże doświadczenie jako akompaniator cenionych artystów, pedagog i autor publikacji o tematyce muzycznej. Solo i akompaniując koncertował w wielu krajach europejskich. Jest członkiem sannickiego Koła TiFC.
Fot. A. Sitkiewicz, A. Głowacka, M. Gadzińska, J. Róg

[supsystic-gallery id='88']

17 września XIII Festiwal „W Krainie Chopina” miał wydarzenie w Sannikach, bezsprzecznie do krainy wielkiego kompozytora należących. Wystąpił polsko - holenderski duet Pneuma Duo w składzie Justyna Jarząb i Ineke Hellingman.

Organizatorzy tego koncertu to Towarzystwo im. K. Wiłkomirskiego, Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie wraz ze swym sannickim Kołem. Patronatem objął wójt gminy Sanniki Gabriel Wieczorek. Koncert poprowadził Mariusz Dżyga – dyrektor Festiwalu, prezes Towarzystwa im. K. Wiłkomirskiego, muzyk animator kultury. Pozostałych organizatorów reprezentowały Monika Gadzińska i Aleksandra Głowacka.

Justyna Jarząb pochodzi prawie z Serca Krainy Chopina, bo z pobliskiego Żelazowej Woli Sochaczewa. Wśród zgromadzonej publiczności było wielu dumnych mieszkańców tego miasta. Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie. Studia magisterskie realizowała w Hogeschool van Kunsten w Rotterdamie, tak jak Ineke Hellingman. Tu się spotkały, co zapoczątkowało ich muzyczny związek. Justyna ukończyła też studia podyplomowe - w Akademii Muzycznej w Warszawie. Ostatnim Jej konkursowym zwycięstwem jest Grand Prix na konkursie kameralistyki w Rotterdamie. Ineke Hellingman z Amsterdamu jest absolwentką tamtejszego Konserwatorium. Oprócz wielokrotnych wyróżnień otrzymała nagrodę dla najlepszego uczestnika konkursu w Brnie w Szwajcarii. Pianistki występowały w kilku krajach europejskich. Sukcesem duetu jest udział w międzynarodowych prestiżowych festiwalach „Piano Prestige” (Francja) i „Rovello Porro” (Włochy).

Weekendowy czas to również Europejskie Dni Dziedzictwa i z tej okazji wstęp do pałacu - zarówno w sobotę, jak i niedzielę - był wolny.
Fot. B. Lewandowski.

[supsystic-gallery id='86']


3 września – (zmiana muzyków z przyczyn od nas niezależnych) wirtuozersko zagrała Diana Chubak Sonatę 23 Beethovena i Mephisto-Waltza 1 Liszta, także pięknie Aleksandra Hurkała zaprezentowała nokturn i preludium Ciurlionisa, i nokturny Chopina, a Piotr Machalica zachwycił zebranych poezją Młynarskiego.

To aktor stworzony do recytacji. Jego głos, interpretacja, dobór wierszy i to, że większość mówiona z pamięci – dają ideał tej formy sztuki. O znakomitości i wszechstronności aktora świadczą różnorodne role zagrane w ponad dwudziestu teatrach, kreacje w kilkudziesięciu filmach, reżyserowane widowiska oraz recitale z piosenkami m. in. Brassensa, Okudżawy, Cohena, Młynarskiego, nagrane płyty. Doceniany przez widzów, uhonorowany wieloma nagrodami branżowymi i Srebrnym Medalem Gloria Artis Zasłużony Kulturze. Młode pianistki są m. in. laureatkami Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku. Diana Chubak (Ukraina) zdobyła nagrodę Złoty Parnas na XII Forum w 2017 r., a Aleksandra Hurkała nagrodę „Indywidualność Muzyczna Forum” podczas jego VIII edycji. Pierwsza jest studentką IV roku Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej we Lwowie, druga absolwentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prowadzą aktywną działalność artystyczną na Litwie, Ukrainie i w Polsce. Po koncercie nastąpiło otwarcie wystawy „Końikoniki” interesującego artysty Michała Siemińskiego z Łodzi. Zaprezentowano przykłady Jego malarstwa, rysunku, drewnianych witraży, rzeźb, fotogramy unikalnych statuetek jakie stworzył dla PZJ i Służewca. Jego prace są na wszystkich kontynentach, w tym w Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa w Warszawie, u emira Kataru, u perkusisty Rolling Stones’ów. Prezentacje artystów należały do Moniki Patrowicz (ECA) i Aleksandry Głowackiej (Koło TiFC).
Fot. A. Mickiewicz i K. Sobociński.

[supsystic-gallery id='76']


20 sierpnia – zakończyliśmy cykl „Wakacje na miarę Chopina”. Aleksandra Janaszewska pięknie zagrała utwory F. Chopina, C. Debussy’ego, S. Rachmaninowa, a Michał Rudziński (bas) uraczył publiczność znakomitym śpiewem.

Któż nie lubi arii Skołuby "Ten zegar stary" z opery "Straszny dwór", songu Emila „W pewien piękny wieczór” z musicalu „South Pacific” czy piosenki Tewjego "Gdybym był bogaczem" z musicalu "Skrzypek na dachu"? Na sali koncertowej w Sannikach takich nie było, więc bis był nieunikniony, a gromkie brawa towarzyszyły każdemu wykonaniu. (Koncert został przeniesiony z muszli do sali w obawie przed deszczem, który na szczęście nie padał.) Aleksandra Janaszewska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu i klasie kameralistyki, Michał Rudziński po studiach licencjackich na Wydziale Wokalno-Aktorskim tejże uczelni. Swoje umiejętności doskonalili również na licznych kursach mistrzowskich. Zdobywali nagrody w konkursach. Mimo młodego wieku mogą już pochwalić się pewnym doświadczeniem scenicznym. Pianistka dokonywała m. in. prawykonań utworów młodych kompozytorów na sesji Musica Moderna, śpiewak występował już w kilku operach i wodewilach. Organizatorów reprezentowały: Sylwia Mąkol i Aleksandra Głowacka. Patronat honorowy należał do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Sponsorem był PKN ORLEN.
Fot. A. Mickiewicz i G. Smagała.

[supsystic-gallery id='74']
13 sierpnia – odbyło się czwarte wydarzenie z cyklu „Wakacje na miarę Chopina” - recital fortepianowy Marty Macierzyńskiej.

Pianistka jest absolwentką Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, tam też ukończyła Studia Doktoranckie. Pracuje w macierzystej uczelni i PSM w Pabianicach. Szczególnie zainteresowana jest propagowaniem polskiej muzyki klasycznej, ale w programie sannickiego recitalu obok muzyki F. Chopina usłyszeliśmy walce J. Straussa i Sonatę W. A. Mozarta oraz muzykę filmową A. Kurylewicza i W. Kilara. Uczestnicy komplementowali młodą artystkę i organizatorów podziękowaniami i licznymi słowami „Bardzo piękny koncert”. Patron honorowy – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Sponsor – PKN ORLEN.
Fot. A. Mickiewicz, M. Gadzińska (ostanie)

[supsystic-gallery id='71']6 sierpnia scena w sali koncertowej należała do pięknych pań - Weroniki Chodakowskiej (fortepian) i Grażyny Wolszczak (słowo). Sala wystawowa zaś do członków stowarzyszenia Foto Humanum, gdzie zachwycali wystawą fotografii "Pałac w Sannikach. Na strunach historii". Przypadł do gustu zgromadzonej publiczności również repertuar muzyczny i literacki - twórców z XIX w. – F. Chopina, A. Skriabina, E. Leara. Weronika Chodakowska studiuje na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, po wcześniejszej edukacji w Berlinie i Lucernie. Ma wiele sukcesów w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach oraz spory dorobek koncertowy. Grażyna Wolszczak zagrała w około 40 filmach (m. in. „Gry uliczne”, „Wiedźmin”, „Ja wam pokażę”) i serialach ( w tym „Na Wspólnej” i „Pierwsza miłość”). Grała w Teatrze Nowym w Poznaniu i w wielu teatrach warszawskich. Obecnie gra gościnnie w Teatrach Kamienica, Scena, Komedia, Prezentacje. Realizuje też różne projekty kulturalne przez Fundację Garnizon Sztuki, której jest współzałożycielką. Prowadzenie wydarzenia -Krzysztof Sobociński z ECA i Aleksandra Głowacka z Koła TiFC.
Fot. K. Sobociński, M. Gadzińska, A. Mickiewicz.

[supsystic-gallery id='72']


23 lipca w kościele w Sannikach odbył się koncert "ZAUFAŁEM DRODZE", którym organizatorzy i artyści przypomnieli księdza poetę Jana Twardowskiego, osobę niezwykłą, a skromną i tak bardzo szanującą drugiego człowieka. Teksty ks. Jana Twardowskiego śpiewała Dominika Świątek przy gitarowym akompaniamencie Leszka Czajkowskiego. Maciej Rayzacher recytował wiersze i mówił o życiu księdza w oparciu o biografię Magdaleny Grzebałkowskiej pt. „Ksiądz paradoks” i osobiste kontakty. Krótki film nakręcony w mieszkaniu Księdza, nagranie z Jego głosem i portrety namalowane przez Stanisława Baja dopełniły obrazu. Licznie zgromadzona publiczność (mimo nagłego załamania pogody!) była wzruszona i często nagradzała brawami. Dominika Świątek jest pieśniarką, komponuje muzykę, współpracuje z Teatrem Hybrydy. Leszek Czajkowski to poeta, kompozytor, publicysta, bard , pracownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aktor Maciej Rayzacher należy do grona znanych opozycjonistów internowanych w stanie wojennym. W Jego życiowym dziele są role w teatrach warszawskich (m.in. Polskim, Powszechnym, STS) i w słuchowiskach radiowych, role filmowe (najbardziej pamiętana w „Czarnych chmurach”), wyreżyserowane programy poetyckie i widowiska plenerowe, ważne funkcje samorządowe, działalność społecznikowska na rzecz niewidomych i założenie - wspólnie z siostrą zakonną Małgorzatą Chmielewską – Wspólnoty „Chleb Życia”. Na zakończenie sannicki proboszcz ks. dziekan Stanisław Dujka, dziękując artystom i zebranym, apelował słowami ks. Twardowskiego „śpieszmy się kochać ludzi” i o wzajemny szacunek. Zapowiadali: Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Koła TiFC i Krzysztof Sobociński z ECA .
Fot. K. Sobociński, Marcin Jasiński, E. Nowicka.

[supsystic-gallery id='73']


16 lipca 2017 – Stojącą owacją uczestnicy dziękowali pianistkom Aleksandrze Nawe i Olesyi Haiduk za koncert na 4 ręce, z wybranymi mazurkami F. Chopina, „Tańcami węgierskimi” J. Brahmsa, walcami J. Straussa, z „Libertango” A. Piazzolli, M. Skoryka parafrazami utworów L. van Bethovena „Sonata księżycowa” i „Dla Elizy” oraz mixem muzycznych hitów. Aleksandra Nawe ma tytuł doktora habilitowanego, pracuje w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kameralistyki. Jej dorobek to m. in. liczne wydania płytowe, nagrania dla radia, TV, filmu i teatru, kilkunastoletnia współpraca z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, artykuły i publikacje naukowe. Olesya Haiduk ukończyła AM w Łodzi, w klasie prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej. Zdobyła nagrody w kilku konkursach i z powodzeniem realizuje różne muzyczne projekty. Staż artystyczny odbyła w klasie Aleksandry Nawe w roku akademickim 2015/2016, co zaowocowało założeniem formacji East-West Duo i wspólnymi występami pań w Polsce i poza jej granicami. Miło nam było gościć w tym dniu prof. Marię Korecką-Soszkowską i b. wiceministra kultury Jacka Weissa. W scenerii sannickiego parku był czas na spacery, wysłuchanie koncertu i słodkości z pałacowej kawiarenki, a w pałacu na zwiedzanie stałych ekspozycji i wystawy Józefa Panfila. Patron honorowy – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Sponsor – PKN ORLEN.
Fot. A. Mickiewicz, siedząca publiczność - fot. K. Sobociński

[supsystic-gallery id='70']2 lipca 2017 – Gościliśmy w Sannikach artystów z wielkim dorobkiem – Alicję Paleta- Bugaj, Dorotę Stalińską i Józefa Panfila. Stojąca owacja uczestników podsumowała program wypełniony muzyką Mozarta i Chopina oraz poezją o miłości (znów o miłości!) m. in. Mickiewicza, Norwida, Poświatowskiej, Kofty i Doroty Stalińskiej. Koncert i wernisaż wpisywały się w doroczne wydarzenie „NIEDZIELA SANNICKA „ (49 edycja) oraz V Festyn Rycerski „Na Dworze Księcia Siemowita VI”. Pianistka koncertowała w wielu krajach europejskich i w USA. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. F. Chopina w Warszawie, gdzie pracuje od lat 40 i wykształciła ponad 60 pianistów. Jurorka ( również przewodnicząca) prestiżowych konkursów pianistycznych. Za całokształt dorobku nagrodzona przez MK i DN, a Jej biogramy artystyczne znajdują się w encyklopedii „Współcześni Uczeni Polscy” i w „Słowniku Pianistów Polskich”. Dorota Stalińska to niezwykle charyzmatyczna i wszechstronna artystka – gra w teatrach i filmach, pisze scenariusze i poezję, reżyseruje, śpiewa recitale, nagrywa płyty. Nagradzana na Toruńskich Festiwalach Teatrów Jednego Aktora, na Przeglądach Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, laureatka dwóch Złotych Kaczek dla Najlepszej Aktorki, odznaczona srebrnym krzyżem zasługi Gloria Artis. Doskonały malarz Józef Panfil zaprezentował tu obrazy z pejzażem polskim i uchwyconymi niuansami pejzażu południa Europy. Jego dorobek to około 40 wystaw indywidualnych, ponad 100 zbiorowych – w kraju i za granicą i liczne nagrody w prestiżowych konkursach. Wystawę można oglądać cały lipiec. Fot. J. Róg i A. Mickiewicz.

[supsystic-gallery id='69']


Sanniki program lipiec


18 czerwca 2017 – bardzo miłe popołudnie z Aleksandrą Bobrowską, z muzyką L. van Bethovena, F. Chopina, G. Gershwina.

Pianistka studiowała w Manchesterze, Warszawie i Genewie. Występuje jako solistka oraz jako muzyk kameralny, m. in. w trio „Trois Sonoites”. Koncertowała w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Luksemburgu, Hiszpanii, Włoszech, Norwegii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz w Chinach. Recital w ramach programu „Wakacje na miarę Chopina” organizowany przez Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina, Towarzystwo im. F. Chopina i sannickie Koło TiFC. Patron honorowy wydarzenia – Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Fot. Andrzej Mickiewicz.

[supsystic-gallery id='68']


14 czerwca 2017 – w ECA cykliczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki z udziałem  bliskiej nam muzykolog Ewy Sławińskiej-Dahlig.

Od  wielu lat należy do sannickiego Koła TiFC, a po ostatnich wyborach w Warszawie jest również członkiem Zarządu TiFC. W swym dorobku ma  m. in. książkę o  niemieckim pianiście i kompozytorze Adolphie Guthmanie. Sannickie spotkanie było interesującą opowieścią o tym właśnie ulubionym i najlepszym  uczniu  Fryderyka Chopina. Słowa uzupełniały wyświetlane zdjęcia. Wspominane były inne wydawnictwa autorstwa Ewy Dahlig – „Chopin w Sannikach. Konteksty historyczno-kulturowe” oraz „Polska Chopina. Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora”. Ta ostatnia pozycja opracowana razem z Maritą Alban Juarez.
Fot. P. Dahlig

[supsystic-gallery id='67']


11 czerwca  2017 – Recital Michała Sztekmilera w muszli koncertowej  zainaugurował cykl „Wakacje na miarę Chopina”, któremu patronuje Marszałek Województwa Mazowieckiego .

Młody pianista jest na etapie dyplomu licencjackiego łódzkiej Akademii  Muzycznej. Przez trzy lata prowadzony był przez prof. M. Korecką- Soszkowską. Zdobywał nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w Polsce i na Litwie. Sannicka  publiczność przyjęła gromkimi brawami utwory F. Chopina, L. v. Bethovena, C. Saint-Saensa, J. Wieniawskiego i J. Straussa. Niespodzianką był krótki występ siostry Marceliny Sztekmiler z utworem skrzypcowym H. Wieniawskiego. Prowadzenie koncertu Monika Gadzińska i Aleksandra Głowacka. ECA umożliwiło również zwiedzanie pałacu, w tym wystawy Anny Macionek – Stańko  oraz pracę kawiarenki. Wydarzenie objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Fot. B. Lewandowski

[supsystic-gallery id='66']


14 maja 2017 – Słoneczna aura i sentymenty, jak na maj przystało! Dorota Kamińska zaprezentowała listy miłosne Wielkich Polaków, prof. Kazimierz Gierżod uraczył zebranych pięknymi utworami Chopina, kojącymi dusze i serca. Spójna z tymi klimatami była wystawa „Akty, twarze i pejzaże” Waldemara Kaliczaka z Warszawy.

Dorota Kamińska ma w dorobku ponad 40 ról kinowych („Pręgi” M. Piekorz, „Barwy ochronne” K. Zanussiego, „Karate po polsku” W. Wójcika”) i grę w kilkunastu serialach („Fala zbrodni”, „Klan”). W warszawskich teatrach współpracowała z doskonałymi reżyserami, m.in. z J. Szajną, J. Grzegorzewskim, A. Hanuszkiewiczem , M. Wojtyszko, kreując wspaniale role, w tym najgłośniejszą z nich tytułową „Tamarę” wg. J. Krizanca. Prof. Gierżod od 2002 r. pełni funkcję prezesa Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, które jest współtwórcą i współorganizatorem sannickich koncertów od początku – od lutego 1981. Przez 12 lat był dziekanem Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i dwukrotnie na stanowisku rektora. Od 1999 kieruje II Katedrą Fortepianu w tej uczelni. Koncertował w wielu krajach Europy, w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki Południowej, Chinach, Japonii, na Cyprze i w Kuwejcie. Bierze udział w jury międzynarodowych konkursów. Waldemar Kaliczak – należy do Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa. Tak na „pełen etat” maluje od szesnastu lat, uczestnicząc w licznych plenerach i wystawiając swoje subtelne, nastrojowe obrazy. Wcześniej m. in. projektował i wykonywał kostiumy, maski i lalki teatralne, zajmował się reklamą i consultingiem. Uczestnicy majowego wydarzenia mieli powody do wzruszeń, nie szczędzili artystom słów uznania.
Fot. Andrzej Mickiewicz oraz J. Róg z ECA

[supsystic-gallery id=65 position=center]


26 kwietnia odbyło się interesujące spotkanie autorskie z Piotrem Mysłakowskim, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego z powodzeniem w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach. Spotkanie prowadziła Monika Gadzińska z ECA.

Piotr Mysłakowski jest architektem wnętrz, grafikiem wydawniczym, genealogiem. Był wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji Architektów Wnętrz (IFI), ekspertem UNESCO, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członkiem Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Od lat prowadzi specjalistyczne badania źródłowe nad rodziną i otoczeniem Fryderyka Chopina, a ich rezultaty publikuje od 2001 r. W pałacu zabierała głos również muzykolog dr Ewa Sławińska-Dahlig, z którą planowane jest czerwcowe spotkanie.

Szczycimy się przynależnością Ewy Dahlig (od lat) i Piotra Mysłakowskiego do sannickiego Koła TiFC.

[supsystic-gallery id=12 position=center]


7 kwietnia 2017 w Domu Technika w Płocku odbyła się uroczysta gala podsumowująca X jubileuszową edycję plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” – Wydarzenie roku 2016.

Organizatorem Plebiscytu był „Tygodnik Płocki”, który świętował też Jubileusz 45 lat ze swoimi czytelnikami. Podczas gali wręczono specjalne Nominacje za wydarzenia, które Kapituła wyróżniła w tegorocznej edycji plebiscytu. Z Sannik Nominacje otrzymały dyrektor ECA Monika Patrowicz i przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka - za wydarzenie „35 lat koncertów chopinowskich w Sannikach i działalności sannickiego Koła TiFC”. Nominacje wręczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i redaktor naczelny „Tygodnika Płockiego” Tomasz Szatkowski.

[supsystic-gallery id=13 position=center]


2 kwietnia 2017 – koncert tak piękny jak pogoda w tym dniu (pełna słońca)! Paweł Kowalski wspaniale zagrał utwory Chopina, Maria Pakulnis zaprezentowała wybrane wiersze Agnieszki Osieckiej.

Uczestniczyło ok. 150 osób. Pianista współpracował z wybitnymi polskimi kompozytorami: W. Lutosławskim, A. Panufnikiem, M. Góreckim, W. Kilarem. Wykonuje ponad czterdzieści utworów na fortepian i orkiestrę od Mozarta i Chopina do wspomnianych współczesnych kompozytorów, recitale, muzykę kameralną, filmową i jazzową. Występował w prestiżowych salach koncertowych w 40 krajach na 5 kontynentach. Był jurorem 6 międzynarodowych konkursów pianistycznych. O jego wielkim talencie świadczą i inne osiągnięcia muzyczne, choćby to, że jako pierwszy pianista na świecie wykonał na pamięć partię fortepianową w poemacie „Prometeusz” A. Skriabina. Maria Pakulnis cieszy się uznaniem krytyków i publiczności. Zagrała wiele niezapomnianych ról filmowych (w „Obywatelu Piszczyku”, „Konsulu”, „Dolinie Issy”, „Pajęczarkach”…) i teatralnych ( w „Operze za trzy grosze”, „Burzy”, „Libertynie”, „Locie nad kukułczym gniazdem”…). Wystąpiła w ponad 40 spektaklach TVP („Łuk Triumfalny”, „Sprawa Stawrogina”), w licznych słuchowiskach radiowych i telewizyjnych serialach („Ekstradycja”…). Jest laureatką m. in. Wielkiego Splendora, nagrody im. Z. Cybulskiego, Brązowych Lwów na FPFF. Po koncercie nastąpiło otwarcie dwóch wystaw: „Zapiski z rzeczywistości w malarstwie” artystów plastyków Ewy Osowskiej i Wojciecha Rutkowskiego oraz „Arcydzieła wyrwane naturze” Jerzego Wernika – członka Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. A. Macieszy. Artyści plastycy znani są z uczestnictwa w wielu plenerach i wystawach w kraju i za granicą, z organizacji międzynarodowych plenerów malarskich w Mławie. Z Sannikami  związani są od lat. W. Rutkowski od połowy lat 80. -uczestniczył tu w plenerach malarskich, miał  kilka wystaw. Wspólnie prezentują swoje prace w Sannikach po raz trzeci.

[supsystic-gallery id=14 position=center]


7 marca 2017 – w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach odbył się koncert z okazji 207 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie.

Wystąpili reprezentanci klas: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, saksofonu, klarnetu, fletu poprzecznego i śpiewu solowego. Konferansjerką była Katarzyna Domagała, a akompaniatorem dr Zbigniew Merecki – nauczyciele fortepianu. Na repertuar złożyły się utwory F. Chopina, H. Wieniawskiego, S. Moniuszki, G. Bacewicz, M. Karłowicza, J. Garści, M. Matuszewskiego. Dyrektor SM Jarosław Domagała należy do grona zasłużonych członków sannickiego Koła TiFC. Współpraca ze szkołami muzycznymi jest w Sannikach wieloletnia. Wśród występujących dwie sanniczanki!

[supsystic-gallery id=15 position=center]


5 marca 2017 – Po otwarciu przez Monikę Patrowicz i Aleksandrę Głowacką koncert poprowadził Jan Popis, należący do grona najbardziej znanych i wybitnych polskich muzykologów i krytyków muzycznych.

Przez 33 lata prowadził w Polskim Radiu autorskie programy, w tym słynne „Środy chopinowskie”. Tam też stworzył wydawnictwo płytowe liczące około 500 pozycji, z których kilkadziesiąt nominowano do nagrody Fryderyk, a kilkanaście tę nagrodę zdobyło. Komentował w PR i TVP osiem Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina. Był dyrektorem artystyczno-programowym wydawnictwa MUZA Polskie Nagrania. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, jurorem międzynarodowych konkursów. W Sannikach – z właściwą sobie swadą – opowiadał o prezentowanych utworach L. van Beethovena, F. Chopina, J. S. Bacha, D. Szostakowicza, F. Poulenca. Grali je na wiolonczeli studenci prof. Reinharda Latzko z Uniwersytetu w Wiedniu: Lukas Rothenfusser (Niemcy), Clara Lindenbaum (Austria), Irene Kok (Holandia), Ursina Braun (Szwajcaria), Izak Hudnik (Słowenia), Alina Holender ( Austria), Marta Kordykiewicz (Polska). Za fortepianem zasiadł prof. Hartmut Schneider. Po koncercie spotkanie na wernisażu. Wystawę ikon Katarzyny Kobuszewskiej z Płocka otworzył Krzysztof Sobociński z ECA.

[supsystic-gallery id=16 position=center]


26 lutego 2017 – Rozpoczęcie sezonu koncertowego / obchody 207 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Tradycyjnie powitanie należało do dyrektor ECA Moniki Patrowicz, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka.

Piękne utwory F. Chopina (Etiuda cis-moll op.25 nr 7, Sonata g-moll op. 65) i F. Schuberta (Sonata a-moll „Arpeggione” D.821) usłyszeliśmy w wykonaniu artystów zagranicznych. Na wiolonczeli zagrał Reinhard Latzko profesor Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu, na fortepianie Hartmut Schneider profesor Wyższej Szkoły Muzycznej w Detmold w Niemczech. Poezję prezentował znany aktor Wiktor Zborowski (W. Broniewskiego, L. Staffa, Z. Herberta, J. Kerna i innych). Muzycy występowali w wielu krajach europejskich – jako soliści i kameraliści. W różnych państwach prowadzą kursy muzyczne. Aktora pamiętamy z filmów: „Ogniem i mieczem”, „C.K. Dezerterzy”, „Kogel mogel”… Stworzył wybitne postaci w warszawskich teatrach, m. in. Papkina, Don Kichota, Mackiego Majchra, Shitza. Za kreacje w słuchowiskach radiowych został nagrodzony „Wielkim Splendorem”. Po koncercie spotkanie z Eleną Danilenko i jej barwnymi pracami spiętymi tytułem „Wspomnienie lata”. Malarka jest Rosjanką mieszkającą od kilkunastu lat w Płocku. Ukończyła ASP w Sankt-Petersburgu. Publiczność dopisała, nagrodziła artystów gromkimi brawami i słowami uznania. Wśród zacnych gości Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

[supsystic-gallery id=17 position=center]

Koncerty 2016

16 października 2016 obchodziliśmy 167 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Utwory kompozytora, tak bliskiego temu miejscu, grała Anna Maria Stańczyk. Recytacja wybranych utworów A. Puszkina, C. K. Norwida, C. Miłosza, R. Brandstaettera, K. I. Gałczyńskiego i A. Watta należała do Mateusza Damięckiego, od lat oczekiwanego w Sannikach.

Pianistka występowała w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach – w wielu prestiżowych salach koncertowych, po nowojorską Carnegie Recital Hall. Zasiada w jury międzynarodowych konkursów, prowadzi kursy mistrzowskie. W Wielkiej Brytanii stworzyła „Wędrującą Szkołę Pianistyczną”, przez wiele lat pomagała młodym pianistom poprzez organizację Archway Trust. Od 21 lat jest dyrektorem artystycznym (i członkiem założycielem) Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego „Floralia Muzyczne – Muzyka w kwiatach” w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. 2 z jej płyt otrzymały status platynowych. Za swe osiągnięcia była uhonorowana m. in. przez Ministra Kultury Orderem Zasługi i przez rząd węgierski Medalem Franciszka Liszta. Mateusz jest 4 z aktorskiej rodziny Damięckich, których gościliśmy – po ojcu Macieju, stryju Damianie i kuzynie Grzegorzu. Znany wszystkim z licznych seriali („40-latek.20 lat później”, „Egzamin z życia”, „Bodo”…), ról dubbingowych, kreacji filmowych ( „Przedwiośnie”, „Czarny”, „Karol. Człowiek, który został papieżem”…). Związany był również z wieloma teatrami. Od 2014 r. gra główne role w Teatrze Studio (w „Onieginie”) i w Teatrze Polonia Krystyny Jandy (w „Klaps! 50 twarzy Greya). W Sannikach miał świetny kontakt z publicznością, zachwycał prezentacją tekstów z pamięci oraz dygresjami z aktorskiego życia i pasji podróżniczej. Publiczność nagrodziła artystów stojącą owacją. Ta atmosfera towarzyszyła również wernisażowi wystawy „Z plenerów Mazowsza”, bo pełne ciepła są prezentowane pastele (do 16.XI) i ich autorka Barbara Perlikowska z Gostynina. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Miała wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Od lat związana z Sannikami.

[supsystic-gallery id=18 position=center]


25 września w sannickim pałacu spotkaliśmy się z piękną muzyką prezentowaną przez skrzypaczkę Aleksandrę Kwiatkowską i pianistę Piotra Kopczyńskiego – w ramach XII Festiwalu „W Krainie Chopina”.

W imieniu organizatorów: Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina i Koła Towarzystwa im. F. Chopina powitała gości i publiczność Maria Fudała – Wiceprzewodnicząca Koła. Towarzystwo im. K. Wiłkomirskiego i Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina reprezentował Mariusz Dżyga – Prezes i Dyrektor Festiwalu. Muzykolog Ewa Dżyga zaprezentowała młodych artystów, mówiła o wykonywanych przez nich utworach i kompozytorach. Ta prezentacja była przyjęta z wielkim zainteresowaniem i uznaniem dla Jej wiedzy muzycznej, komentowana jeszcze w kuluarach. Aleksandra Kwiatkowska jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, laureatką wielu konkursów (m. in. Grand Prix XII Międzynarodowego Konkursu Talents for Europe na Słowacji). Piotr Kopczyński występował w wielu prestiżowych salach, zdobywał nagrody na międzynarodowych konkursach. Od 2012 r. jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, swej macierzystej uczelni. Solowe wykonania muzyków i ich gra w duecie zostały przyjęte przez słuchaczy z zachwytem.

[supsystic-gallery id=19 position=center]


4 września 2016 – zagrali na fortepianie laureaci Złotych Parnasów Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” Yuliya Yermalayeva i Ziemowit Świtalski, a z recytacją wystąpiła Magdalena Walach.

Nagrody – honoraria dla laureatów z Sanoka fundowali: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i sannickie Koło TiFC. Yuliya Yermalayeva jest studentką Białoruskiej Narodowej Akademii Muzycznej, laureatką wielu konkursów i festiwali. Jej interpretacja utworów Fryderyka Chopina przeplatała się z poezją polskich poetów – Mickiewicza, Staffa, Twardowskiego, Herberta - w wykonaniu Magdaleny Walach, na stałe związanej z krakowskim Teatrem Bagatela. Aktorka znana jest również z ról w innych teatrach, np. z Teatru Polonia („Romulus Wielki” w reż. K. Zanussiego) czy Teatru Telewizji ( „Klub kawalerów” K. Jandy). Szczególną popularność przyniosły jej role w „Pensjonacie pod Różą”, „Twarzą w twarz”, „M jak miłość”. Po paniach dał półrecital Ziemowit Świtalski, zaledwie piętnastoletni pianista, uczeń szkół muzycznych w Katowicach. Podczas Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku zdobył Nagrodę Artystyczną Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich.
Kolejną część niedzielnego spotkania stanowiło otwarcie wystawy „Ulotne marzenia” malarstwa Danuty Król z Poznania. Artystka maluje zarówno krajobrazy, martwą naturę, postaci, jak i abstrakcje. Jej obrazy eksponowane były na wielu wystawach polskich i zagranicznych. Sannicka prezentacja trwa do 14 października.

[supsystic-gallery id=20 position=center]


28 sierpnia 2016 r. Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach świętowało uroczyście Jubileusz 35-lecia istnienia i działalności koncertowej.

Gala odbyła się w sannickim Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina. Uroczystość zgromadziła licznie przybyłą publiczność (około 700 osób), przedstawicieli TiFC, zaprzyjaźnionych z nami artystów oraz oficjalnych gości. Organizatorami Jubileuszowej Gali Koncertowej byli: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie i Koło TiFC w Sannikach.
W pierwszej części imprezy wystąpił z recitalem Dmitry Shishkin – laureat VI nagrody XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 2015.
Druga część uroczystości poświęcona była podsumowaniu dorobku 35-lecia tworzenia z Sannik miejsca kultu chopinowskiego.
Prof. Kazimierz Gierżod Prezes TiFC w Warszawie otrzymał podziękowanie od sannickiego Koła TiFC i ECA z rąk Aleksandry Głowackiej Przewodniczącej Koła oraz Moniki Patrowicz Dyrektora ECA. Tekst podziękowania:
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sanniki Wiesław Nowicki i Wójt Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek wręczyli byłemu Dyrektorowi TiFC Albertowi Grudzińskiemu i Antoniemu Grudzińskiemu obecnemu Dyrektorowi Generalnemu TiFC podziękowania z potwierdzeniem nadania Im Honorowego Obywatelstwa Gminy Sanniki. Z wnioskiem o uhonorowanie tym tytułem za wieloletnią życzliwość i wsparcie naszej działalności wystąpił Zarząd Koła TiFC.
Przewodniczącej Koła Aleksandrze Głowackiej Maksymilian Celeda wręczył honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministra KiDN na wniosek Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Aleksandra Głowacka otrzymała również szczególny Dyplom Uznania i statuetkę Fryderyka Chopina od przedstawicieli TiFC jako laureatka nagrody TiFC. Przyjęła również liczne gratulacje, kierowane dla Niej osobiście i dla Koła oraz szczególne upominki od reprezentantów władz państwowych, samorządowych i stowarzyszeń.
Najbardziej zasłużeni członkowie Koła otrzymali od Prezesa Zarządu TiFC w Warszawie prof. Kazimierza Gierżoda i Dyrektora Antoniego Grudzińskiego, z udziałem Wicedyrektora Jacka Kowalskiego i Alberta Grudzińskiego Członka Zarządu TiFC, podziękowania i dyplomy uznania.
Maria Fudała Wiceprzewodnicząca Koła, Skarbnik Mirosława Duda i Członek Zarządu Mirosław Kaczmarek otrzymali Dyplomy Uznania za „wytrwałą popularyzację twórczości i osoby Fryderyka Chopina oraz ogromny wkład pracy na rzecz uczynienia z Sannik miejsca kultu chopinowskiego”.
Ryszard Mąka, Daniela Tomasik, Teresa Marcinkowska, Daniela Garstka, Beata Jabłońska, Jadwiga Lewandowska, Ewa Dahlig, Jarosław Domagała, Elżbieta Durmaj, Piotr Skonieczny (Członkowie Koła) oraz Tadeusz Kołodziej i Waldemar Paliwoda (spoza Koła) – otrzymali podziękowanie za poświęcony czas i swoją pracę na rzecz promocji dzieła i osoby F. Chopina.
Szczególną przyjemność sprawiła nam atmosfera uroczystości, udział wielu zaproszonych gości takich jak Maria Korecka-Soszkowska, Rynko Kobayashi, Maciej Rayzacher, Jacek Weiss, Maja i Michał Wojnarowscy, Zofia Zaremba, Barbara Perlikowska, Natalia Kalinowska, Hanna Wit-Paszta i Wielu Innych. Z przyjemnością gościliśmy przedstawicieli zaprzyjaźnionych Kół Chopinowskich panią Ewę Kleszczewską z Supraśla i pana Ryszarda Sławińskiego z Żychlina k. Konina.
W trzeciej części Gali Jubileuszowej wystąpiła Edyta Geppert ze znanymi nastrojowymi, poetyckimi piosenkami i piosenką kabaretową. Akompaniował Piotr Matuszczyk, autorem scenariusza i reżyserem tego misternie przygotowanego widowiska był Piotr Loretz.
Dla wizualnej prezentacji dorobku 35-lecia Koła i działalności koncertowej została przygotowana przez organizatorów wystawa plenerowa pod nazwą „35 lat koncertów chopinowskich w Sannikach i działalności Koła TiFC”. Wystawa jest prezentowana nadal przed Pałacem w sannickim parku. Opracowana została i wydana również publikacja broszurowa pod tym samym tytułem.
W Pałacu jest umieszczona galeria fotografii wyjątkowych gości od 1981 roku (ekspozycja stała).
Uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzeć w sali koncertowej projekcję filmową archiwalnych nagrań Polskiej Kroniki Filmowej. Prezentowane było również Rondo C-dur i Trio g-moll, nad którymi Chopin pracował w Sannikach w 1828r.
Serdecznie dziękujemy Współorganizatorom i Sponsorom za wsparcie finansowe i każdą inną formę pomocy. Dzięki Wam mogliśmy cieszyć się wspaniałym widowiskiem, wspólnie stworzonym i doznać wielu dowodów wdzięczności.
Jubileusz ważny jest dla Koła, jednak trzeba to podkreślić, że również dla Sannik.

[supsystic-gallery id=21 position=center]


21 sierpnia 2016 – znów piękny recital, w ramach projektu „Wakacje na miarę Chopina”, tym razem w wykonaniu Aleksandry Łysiak-Łabeckiej.

Artystka ukończyła z wyróżnieniem łódzką Akademię Muzyczną w klasie fortepianu prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej oraz w klasie kameralistyki. W swoim dorobku artystycznym posiada liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach muzycznych jako pianistka i jako wokalistka, m. in: I nagroda na jednym z największych na świecie festiwali muzyki bluesowej „Rawa Blues Festiwal” (2003r.), złota płyta za wkład artystyczny, album Idol TOP 10 (2002r.), nagroda publiczności na festiwalu „Noce Bluesowe” Rawa Mazowiecka (2002r.), zwycięstwo w kategorii odkrycie roku Blues Top 2003, wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi (2007r.). Dokonała wielu nagrań dla polskich rozgłośni radiowych i telewizyjnych, a także dla wytwórni BMG (2002),Omerta Art (2003, 2004).Jej nagranie zostało umieszczone w najbardziej prestiżowym albumie  Antologia Polskiego Bluesa (2008). Współpracowała z wybitnymi muzykami, m.in.: J. M. Zarzyckim, J. Balintem, J. Broadway'em Tuckerem, H. Bullockiem, Ł. Błaszczykiem, Z. Friemanem. Od kilku lat występuje w duecie z mężem – M. Łabeckim. Od 2009 roku jest asystentką w Katedrze Fortepianu w A M w Łodzi. W Sannikach było klasycznie i bluesowo, muzycznie i wokalnie.

[supsystic-gallery id=22 position=center]


14 sierpnia 2016 – pięknie zagrała Mamiko Ueyama, przenosząc słuchaczy w wiek XVIII i XIX utworami Mozarta, Schuberta, Liszta i Chopina. Artystka jest absolwentką Akademii Muzycznej w Osace.

Ukończyła też, z wynikiem celującym, staż podyplomowy na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Z sukcesem brała udział w wielu konkursach i wydarzeniach pianistycznych. Od ponad osiemnastu lat mieszka w Polsce, bo tu założyła rodzinę, bo tu wybrała swoje miejsce na Ziemi. W jednym z wywiadów mówiła: „ Raz na jakiś czas wracam do Japonii. I za każdym razem, kiedy samolot ląduje, a ja wychodząc z lotniska wdycham wilgotne powietrze czuję, że wróciłam do domu. Takie samo uczucie towarzyszy mi, kiedy jestem z powrotem w Polsce. Gdy usłyszę w samolocie komunikat w języku polskim, wtedy również czuję, że wróciłam do domu”. Mamiko Ueyama ma dwie ojczyzny, a polscy melomani więcej okazji do słuchania Jej gry. Recital w ramach projektu „Wakacje na miarę Chopina”. Przed i po recitalu zwiedzanie sannickiego pałacu – stałych ekspozycji i czasowej wystawy "Czas przedmiotu" (martwa natura) art. plast. Ryszarda Porębskiego z Łodzi.

[supsystic-gallery id=23 position=center]


7 sierpnia 2016 - "Chopin tanecznie" - koncert w pałacu. Zagrała przepięknie Maria Gabryś.

To wybitna pianistka, już z tytułem profesora! Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, Musikhochschule w Lucernie i Schola Cantorum Basiliensis. Zdobyła wiele nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych. Z recitalami oraz w koncertach kameralnych występowała po całej Europie, w krajach Azji i w USA. W tym przed Cesarzem Japonii Akihito i innymi wybitnymi osobistościami, i głowami państw. Uczy na UM w Warszawie, zasiada w jury konkursów pianistycznych, ma dorobek płytowy. Z poezją miłosną towarzyszyła pianistce aktorka Katarzyna Żak. Związana z teatrami warszawskimi, znana z filmów i seriali (m. in. "Ranczo", "Miodowe lata", "Tygrysy Europy") i ze śpiewania (płyty: "Młynarski - Jazz", "Kolędy na cały rok", "Bardzo przyjemnie jest żyć"). Po koncercie wernisaż interesującej wystawy "Czas przedmiotu" (martwa natura) art. plast. Ryszarda Porębskiego z Łodzi. Było tak pięknie, ciepło, sympatycznie...

[supsystic-gallery id=24 position=center]


17 lipca 2016 – recital fortepianowy Adama Mikołaja Goździewskiego.

Ukończył pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, a już ma w dorobku wiele występów w kraju i poza granicami oraz liczne nagrody. Zdobył m. in. I nagrodę w Chopinowskim Turnieju Pianistycznym im. H. i L. Stefańskich w Krakowie, I nagrodę oraz nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Lutsku na Ukrainie (2011), I nagrodę na XXII Międzynarodowym Konkursie Młodych Muzyków w Barletta we Włoszech (2012). Odnosił sukcesy również w kameralistyce. – I nagroda na IX Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku (trio fortepianowe,2013). W Sannikach obok utworów Chopina zagrał Marsz turecki W. A. Mozarta i Bagatelę „dla Elizy” L. van Bethovena. Jego wykonania wprowadziły wiele liryzmu i ciepła. Recital w ramach projektu „Wakacje na miarę Chopina Oferta Kulturalno - Turystyczna” wspartego finansowo przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

[supsystic-gallery id=25 position=center]


10 lipca 2016 – recital fortepianowy Pawła Zająca, absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Młody pianista wcześniej kształcił się w PSM I i II stopnia w Płocku, którą ukończył z wyróżnieniem. Trzykrotnie został laureatem Konkursu Pianistycznego im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny – Stefańskiej w Płocku. W 2011 r. zdobył 2 nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Współczesnej w Płocku i 3 na Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Muzyki Polskiej w Skierniewicach. W muszli koncertowej w sannickim parku zaprezentował utwory Chopina, Schuberta, Skrabina oraz trochę muzyki filmowej – Ch. Chapina z „Modern Times” i E. Morricone z „Cinema Paradiso”, we własnej aranżacji. Miło było posłuchać „naszego” pianisty. - Rodzice pianisty są członkami sannickiego Koła TiFC! Wydarzenie w ramach zadania „Wakacje na miarę Chopina Oferta Kulturalno - Turystyczna” wspartego finansowo przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

[supsystic-gallery id=26 position=center]


3 lipca 2016 koncert wpisywał się w program dorocznej gminnej imprezy „Niedziela Sannicka” (organizowana od 48 lat), połączonej z IV Festynem Rycerskim „Na dworze Księcia Siemowita VI”.

Sannickie Koło zaangażowane było, współpracując z TiFC w Warszawie i ECA w Sannikach, w organizację koncertu i wystawy w pałacu. Gościliśmy interesujących artystów: pianistów Jekaterinę Drzewiecką i Stanisława Drzewieckiego, krakowskiego aktora Pawła Okraskę oraz wybitnego ilustratora, malarza, scenografa Józefa Wilkonia - poprzez prezentowane na wystawie piękne ilustracje do eposu „Pan Tadeusz”. Pianiści zagrali w duecie utwory F. Schuberta, E. Griega, F. Mendelssohna-Bartholdy i M. Moszkowskiego, aktor prezentował wybrane wiersze C. K. Norwida i Amelii Pruszak. W koncercie uczestniczyli przedstawiciele Comite de Jumelage z partnerskiej miejscowości Chalonnes sur Loire, podejmowani przez członków Koła TiFC i Towarzystwa Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej. Rodzina Drzewieckich ma szczególne miejsce w historii sannickich koncertów – wielokrotnie i z wielkim aplauzem występowali jej przedstawiciele: Tatiana Szebanova, Jarosław Drzewiecki i obecni młodzi. Zaprzyjaźnieni z Sannikami pianiści w niedzielę przywieźli … swą córeczkę. Będziemy teraz oczekiwać występu małej Soni. ECA prezentowało kilkakrotnie, po południu, film „Mazowsze Chopina” w reżyserii Zbigniewa Szumery, prezesa fundacji „Teraz Mazowsze” . Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych w Płocku film ten został uznany za najlepszą produkcją edukacyjną. Na murze okalającym park ekspozycja „Fryderyk Chopin w plakacie artystycznym” – dar dla ECA. Zbiór powstał dzięki współpracy z Muzeum Plakatu w Wilanowie, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Fot. Justyna Drożdż, Jolanta Róg, Krzysztof Sobociński z ECA

[supsystic-gallery id=27 position=center]


12 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa im. Fryderyka Chopina Koła w Sannikach.

Miło było zobaczyć się w większym gronie, choć nie wszyscy mogli dotrzeć. Po obradach poczęstunek w altanie grillowej w parku i przejście do muszli na muzyczne wydarzenie (Poza kibicami spieszącymi na mecz!).
Obecny skład liczebny Koła TIFC w Sannikach to 74 osoby (z gminy Sanniki, z Gostynina, Sochaczewa, Łowicza, Gąbina, Warszawy, gm. Iłów). Zachęcamy do przyłączenia się do naszego grona. Deklaracje można pobrać po koncertach w pałacu.

[supsystic-gallery id=28 position=center]


12 czerwca 2016 – recital fortepianowy Aleksandry Janusz, niezwykle utalentowanej uczennicy ZPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie, w którego programie znalazły się utwory F. Chopina, K. Szymanowskiego i S. Rachmaninowa. Młoda pianistka ma w dorobku tak dużo nagród na krajowych i zagranicznych konkursach, że można by obdzielić wielu. Ostatnie sukcesy to: w 2015 r. na Ogólnopolskim Konkursie „Od Bacha do Szymanowskiego” – II nagroda i 2 specjalne za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha i najlepsze wykonanie utworu K. Szymanowskiego; w 2016 jako finalistka XI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Narvie w Estonii otrzymała nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu F. Chopina. Ma też liczne osiągnięcia w muzyce kameralnej. W Sannikach poza recitalem zagrała ze szkolnymi koleżankami: Zofią Szlachcikowską – skrzypce i Agnieszką Kiljan – wiolonczela. Młode artystki razem z powodzeniem koncertują i zdobywają nagrody. Rok 2016 przyniósł im: I nagrodę na Sochaczewskich Spotkaniach Kameralnych, I nagrodę na III Ogólnopolskim Forum Muzyki Kameralnej, 3 nagrody specjalne, w tym Nagrodę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To muzyczne spotkanie, prowadzone przez Aleksandrę Głowacką (przewodniczącą Koła TIFC) i Aleksandrę Liberacką ( z ECA) zapoczątkowało cykl 6 koncertów muzyki klasycznej w plenerze (w muszli koncertowej). Organizatorzy: ECA w Sannikach, TIFC w Warszawie z sannickim Kołem TIFC.

[supsystic-gallery id=30 position=center]


5 czerwca 2016 – „ Koncert ballad” w wykonaniu Moniki Quinn (fortepian) i Arkadiusza Nadera (recytacja).

Monika Quinn jest asystentką w klasie fortepianu prof. Jastrzębskiej – Quinn na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie ( wcześniej ukończyła tę uczelnię z wyróżnieniem), laureatką wielu konkursów ( m. in. I nagroda i nagroda specjalna na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Carlet w Hiszpanii; III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Chopin in Memoriam” w Warnie), pianistką koncertującą w kraju i poza jego granicami. W Sannikach zagrała ballady F. Chopina, J. Brahmsa i J. Zarębskiego. Arkadiusz Nader – aktor Teatru Ateneum w Warszawie, znany szerszej widowni z TV, a w szczególności z roli w serialu „Ranczo”- czytał z „Księgi Ballad angielskich i szkockich”, poezję R. M. Rilkego i Urszuli Kozioł. Gościliśmy też prof. Annę Jastrzębską – Quinn. Przed koncertem Monika Gadzińska z ECA poprowadziła promocję książki „Niepokorna”, z udziałem bohaterki Wandy Gołębiewskiej i autora Leszka Skierskiego. Po koncercie wernisaż wystawy „Ono”. - Subiektywne spojrzenie na dziecko malarki Anny Leo Chojnackiej (z Warszawy, absolwentka ASP w Łodzi). Organizatorzy: ECA w Sannikach, TIFC w Warszawie i sannickie Koło TIFC.

[supsystic-gallery id=31 position=center]


8 maja 2016 – Koncert dedykowany pamięci Henryka Sienkiewicza w 170 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci.

- Naszego klasyka piszącego ku pokrzepieniu serc, wielbionego przez pokolenia rodaków, pierwszego laureata Nagrody Nobla, honorowego obywatela Lwowa. Nie mogło zabraknąć fragmentów Trylogii i aktora znanego z filmowej wersji tego dzieła. Udało nam się zaprosić Magdalenę Zawadzką znaną m. in. z roli Basi Wołodyjowskiej w filmach „Pan Wołodyjowski” i „Przygody pana Michała”, która przypomniała fragmenty właśnie tej części Trylogii. Lwowskie Trio Fortepianowe - w składzie Natalia Rewakowicz (fortepian), Kateryna Poteriajewa (skrzypce) i Olga Szutko (wiolonczela) – zaprezentowało wybrane „Dumki” Antoniego Dworzaka oraz Trio g-moll op. 8 nad którym Fryderyk Chopin pracował w Sannikach. Po koncercie, jak zwykle, wernisaż wystawy. Tym razem malarstwo art. plast. Janusza Błaszczaka z Warszawy. Artysta prezentował swoje prace m. in. w warszawskiej Zachęcie, w Nowym Jorku, Johannesburgu, Hannoverze. Majowe wydarzenie cieszyło się ogromnym powodzeniem. Organizatorzy: ECA w Sannikach, TIFC w Warszawie i sannickie Koło TIFC.

[supsystic-gallery id=32 position=center]


3 kwietnia 2016 – Koncert na cztery ręce w wykonaniu Khalisy Humetskiej i Feliksa Matskulyaka oraz interesujące słowo Adama Rozlacha o muzykach i wykonywanej muzyce. Po koncercie wystawa „Porwanie Europy” wybitnego malarza Eduarda Nikonorova.

Artyści są Ukraińcami, oczywiście poza dziennikarzem muzycznym A. Rozlachem, znanym z programów muzycznych PR i z komentowania w TVP Kultura Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im F. Chopina w Warszawie. K. Humetska (absolwentka AM we Lwowie) oprócz koncertowania na Ukrainie, w Austrii, w Niemczech i Polsce, jest cenionym pedagogiem. F. Matskulyak (b. student pani prof. w AM we Lwowie i absolwent Konserwatorium Wiedeńskiego) mieszka w Wiedniu, jest pedagogiem, organistą przy Królewskiej Kaplicy w Schonbrunn i kościele ST. Severin, koncertuje. Licznie zgromadzonym widzom duet zaprezentował utwory F. Schuberta, F. Chopina, I. J. Paderewskiego, J. Brahmsa.
Wernisażowi towarzyszyła promocja albumu „Cave, cave, Deus videt, Eduard Nikonorov” autorstwa dr Iwony Mikołajczyk, który ułatwia zrozumienie artystycznego kodu prac Nikonorova i znaczeń jego elementów. Artystom towarzyszyło wielu ważnych gości - przedstawiciele Ambasady Ukrainy, rodziny Pruszaków, Fundacji Romaniszyn.

[supsystic-gallery id=33 position=center]


6 marca 2016 – recital chopinowski w wykonaniu prof. Marii Koreckiej – Soszkowskiej i poezja w interpretacji wybitnego aktora Wiesława Komasy.

Gości powitał tym razem Waldemar Szymski wicedyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach, artystów przedstawiała Aleksandra Głowacka – przewodnicząca sannickiego Koła TiFC. Obok brawurowo wykonanych znanych Preludiów, Walców, Andante spianato i Wielkiego Poloneza Es – dur op.22 widzowie wysłuchali wybranych utworów ks. J. Twardowskiego, K. Wojtyły, C. K. Norwida, I. Gałczyńskiego, J. Wittlina, T. Różewicza i ks. Józefa Tischnera. Wytrawni artyści prezentowali utwory z pamięci, co widownia bardzo doceniła. Było wielkie wzruszenie, brawa i komplementy. Niespodzianką dla widzów było odczytanie wiersza Daniela Ratza z Płocka – plastyka i poety, człowieka wielu talentów, którego wystawa „Madonny, Matki, kwiaty, poezje i ornamenty” zagościła w pałacu na miesiąc.

[supsystic-gallery id=34 position=center]


1 marca 2016 – koncert „W hołdzie Chopinowi” 

[supsystic-gallery id=35 position=center]


21 lutego 2016 – Spektakl „Z obłoków na ziemię” – z pięknymi, mądrymi tekstami wielkich osobowości ks. Jana Twardowskiego, którego postać była tu przywołana, Jana Pawła II, Bolesława Leśmiana i Jana Nowickiego. Rozmowa z Bogiem dotykająca tak ważkich problemów jak przemijanie, wiara, miłość… Wystąpił znakomity aktor Jan Nowicki – znany z wielkich kreacji filmowych ( „Wielki Szu” w reżyserii S. Chęcińskiego, „Magnat” F. Bajona, „Historia kina w Popielawach” J. J. Kolskiego, „Trzecia część nocy” A. Żuławskiego i wielu innych) oraz teatralnych w sztukach W. Szekspira, F. Dostojewskiego, S. Wyspiańskiego, F. Kafki, S. Mrożka… Oryginalną muzyką i śpiewem dopełnili Cezary Chmiel (instrumenty klawiszowe) i Marek Stryszowski (saksofony, flet prosty). Po wzruszającym spektaklu spotkanie z malarką Renatą Wojnarowicz z Piły i jej barwnymi pracami spiętymi tytułem „Moje podróże”.

[supsystic-gallery id=36 position=center]


Koncerty 2015

22 lutego 2015 – koncert laureatów Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” Jekateriny Drzewieckiej i Iriny Krasaviny oraz aktorki Katarzyny Herman.

Dedykowany pamięci Fryderyka Chopina w 205 rocznicę urodzin. Uczczono również chwilą ciszy zmarłego w lutym Włodzimierza Chećko, zasłużonego członka sannickiego Koła TiFC, współpomysłodawcę i współtwórcę „Ośrodka Chopinowskiego” w Sannikach, honorowego obywatela Sannik. Zgromadzeni byli pod wrażeniem kiedy występowały młode, utalentowane pianistki, docenione na wielu estradach, konkursach i festiwalach. Dominował repertuar chopinowski. Natomiast poezja i proza to impresje włoskie – wybrane i ciekawie zaprezentowane przez warszawską aktorkę Katarzynę Herman. Wystawa również we włoskim klimacie – „Wenecja w karnawale i nie tylko…” – malarstwo Reginy Balinow z Warszawy.

Jekaterina Drzewiecka, fot. M. Andrzejczyk

1 marca 2015 – z ogromną przyjemnością gościliśmy po latach doskonałą klawesynistkę Elżbietę Stefańską oraz uroczą aktorkę i wokalistkę Olgę Bończyk.

Poprzedni recital Pani Profesor w Sannikach odbył się w 2005 roku, podczas uroczystości nadania imienia Haliny Czerny - Stefańskiej sali koncertowej w Pałacu. Marcowy koncert organizatorzy dedykowali pamięci wybitnej pianistki Haliny Czerny – Stefańskiej, która gościła w Sannikach jedenastokrotnie, mimo aktywnego życia artystycznego. W to niedzielne popołudnie dominowała muzyka przedchopinowska, m. in. K. Ogińskiego, M. Szymanowskiej, D. Scarlattiego. Olga Bończyk zaś uraczyła wszystkich poezją miłosną H. Poświatowskiej i K. I. Gałczyńskiego. Swoje malarstwo prezentował art. plast. Ryszard Kowalewski z Gdańska. Wystawa pt. „Moje góry”, bo autor jest profesjonalnym alpinistą.

[supsystic-gallery id=37 position=center]


3 marca – występy uczniów Szkoły Muzycznej w Gąbinie „ W hołdzie Chopinowi”.

Koncert odbył się w sali koncertowej Europejskiego Centrum Artystycznego (Pałac) w Sannikach – dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach. Zaprezentowało się 16 uczniów, nie


którym akompaniowali nauczyciele (instrumenty: fortepian, klarnet, skrzypce, saksofon, akordeon, gitara oraz wokal).

W hołdzie Chopinowi, fot. G. Sarzała

12 kwietnia 2015 – Pieśni Romantyczne w wykonaniu Lilianny Zalesińskiej (sopran) i Piotra Szymanowicza (fortepian) oraz wystawa „W słońcu malowane” Marii Dziopak (wernisaż), w połączeniu ze słońcem za oknami sannickiego Pałacu, wprowadzały nastrój wiosennego optymizmu. Duet, działający na polskich i zagranicznych scenach od 10 lat, w Sannikach zaprezentował pieśni F. Chopina, F. Schuberta, F. Liszta i R. Schumanna. Plastyczka, z dorobkiem wielu podróży i wystaw po świecie – barwne pejzaże nie tylko z Europy. Był też czas na dłuższe miłe spotkanie uczestników z artystami.

[supsystic-gallery id=38 position=center]


17 maja 2015 – repertuarowo i wykonawczo koncert należał do panów: muzyka Fryderyka Chopina w lirycznym wykonaniu Filipa Wojciechowskiego, poezja Ks. Jana Twardowskiego (w tym roku 100 rocznica urodzin) interpretowana przez Cezarego Żaka i niezwykle barwny pejzaż mazowiecki na obrazach Wojciecha Witkowskiego.

Można było również zobaczyć portrety Chopina namalowane przez młodzież podczas warsztatów prowadzonych w maju przez Wojciecha Witkowskiego. Było tłumnie (widzowie siedzieli w dwóch salach). Serdeczna atmosfera i duchowa uczta. Gościliśmy również Marię Królikowską – Mitra z Francji, która dała się poznać jako propagatorka wielkiego kompozytora w działaniach plastycznych, a ostatnio i filmowych, prowadzonych z młodzieżą we Francji i w Polsce.

[supsystic-gallery id=39 position=center]


14 czerwca 2015 – Koncert „Skrzypce Chopina” w wykonaniu uznanych muzyków jazzowych Macieja Strzelczyka (skrzypce) i Jarosława Małysa (fortepian), recytacja popularnej aktorki Barbary Bursztynowicz oraz wystawa „Pejzaż okoliczny” Michała Godlewskiego.

Utwory Chopina zaaranżowane jakby kompozytor był skrzypkiem, gdyby skrzypce odgrywały główną rolę lub były traktowane na równi z fortepianem. Do tego jazzowa improwizacja. Melodyjnie, pięknie, bardzo podobało się publiczności. Wiersze, wręcz poetyckie szlagiery, m. in. Kochanowskiego, Mickiewicza, Norwida, Tuwima, Poświatowskiej Barbara Bursztynowicz recytowała z pamięci, czym zachwyciła zebranych. Pejzaż Podlasia w malarstwie Michała Godlewskiego z Sokołowa i spotkanie z artystą. Niezwykle miłe, serdeczne było to spotkanie w sannickim Pałacu. Do tego wspomnieć trzeba spacery po parku przy pięknej pogodzie i pyszne słodkości w nowo otwartej kawiarence.

[supsystic-gallery id=40 position=center]


5 lipca 2015 – długo oczekiwana w Sannikach Maria Pakulnis, doskonale w Sannikach znany Edward Wolanin oraz od lat współpracująca z GOK i Kołem TiFC Halina Płuciennik.

Pianista, który w dorobku ma wiele osiągnięć i dysponuje rozległym repertuarem, w sannickim Pałacu zagrał utwory Chopina. Doskonała aktorka, laureatka Wielkiego Splendora, zaprezentowała wybrane wiersze Ludmiły Marjańskiej oraz Emily Dickinson. Wystawa/ wernisaż „Moje Mazowsze” – tym razem uroki Mazowsza w pejzażach fotograficznych Haliny Płuciennik. Niech żałują ci, którym nie udało się dotrzeć z powodu wakacyjnych wyjazdów.

[supsystic-gallery id=41 position=center]


2 sierpnia 2015 – koncert wpisany w doroczne wydarzenie - „Niedzielę Sannicką” (47 edycja), połączoną w bieżącym roku z III Turniejem Rycerskim „Na Dworze Księcia Siemowita”. Za fortepianem zasiadł Kazimierz Gierżod – zasłużony pianista i pedagog, prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Poezję prezentował, Jerzy Zelnik - popularny już od swych czasów studenckich dzięki tytułowej roli w filmie „Faraon”, czy znakomitej późniejszej grze w „Dziejach grzechu”, „Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny”, „Medei”… (utwory m. in. Z. Herberta, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej). Wystawa grafik z Płockiej Galerii Sztuki. Uczestnicy mieli wiele innych atrakcji, jak liczne kiermasze, koncerty estradowe w muszli, warsztaty turniejowe...

[supsystic-gallery id=42 position=center]


6 września 2015 – Rinko Kobayashi w repertuarze chopinowskim i Daniel Olbrychski z poezją Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Tuwima i Iwaszkiewicza. Wielkie uznanie słuchaczy/ widzów za profesjonalizm, mistrzowskie wykonanie. Zawsze obecność tych artystów w Sannikach była gwarancją wielkich przeżyć, bo są dużego formatu. Artystka dawała recitale i grała z orkiestrami w wielu krajach świata, m. in. w Weil Hall w Carnegie Hall w Nowym Yorku. Jako pierwsza w Polsce za nagrania muzyki klasycznej zdobyła „Złotą Płytę i „Platynową Płytę”. Daniel Olbrychski w ankiecie dziennika „Polska”, współpracującego z „Timesem”, został uznany za najważniejszego polskiego aktora wszechczasów. Stworzył wielkie role teatralne: Hamlet, Otello, Makbet, Beniowski. Grał w ponad stu filmach – polskich, niemieckich, francuskich, węgierskich, czeskich, rosyjskich, amerykańskich. Niezapomniane kreacje w „Ziemi obiecanej”, „Brzezinie” „Pannach z Wilka” A. Wajdy, „Blaszanym bębenku” V. Schlondorffa (zdobył Oskara) i wielu innych obrazach. Przed prezentacjami tych artystów wystąpiły młode artystki Japonki – Ayako Ozaki (skrzypce) i Kawori Okuzumi (fortepian). Zagrały dwie japońskie piosenki kompozytorów Armano Masamicza i Narity Tamezou w opracowaniu A. Masamicza. Wystawa fotograficzna „Polska widziana oczami Japończyka” Shigemi Yamahiry. Wydarzeniu patronowała Ambasada Japonii i Sanniki gościły ambasadora Japonii Makoto Yamanaka z małżonką. Gościliśmy również Alberta Grudzińskiego i Aleksandra Pruszaka.

[supsystic-gallery id=43 position=center]


27 września 2015 – w sannickim Pałacu odbył się koncert w ramach Festiwalu „W krainie Chopina. Wystąpił Adam Mikołaj Goździewski - reprezentant Polski na XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncert poprowadził Mariusz Dżyga - pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu, muzyk, pedagog, animator kultury i społecznik. Młody pianista, który obecnie jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie prof. Joanny Ławrynowicz, zachwycił swą grą. Była prośba o bisy, gratulacje i życzenia zwycięstwa w tym prestiżowym konkursie. Adam Goździewski jest już wielokrotnym laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Występował w wielu ważnych miejscach w Polsce. Koncert w Sannikach pod patronatem Wójta Gminy Sanniki Gabriela Wieczorka. Organizatorzy: Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego, Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach.

[supsystic-gallery id=44 position=center]


20 września 2015 - „Kinga Rataj -Koncert Fado” wśród sannickich wydarzeń. Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach zaprosił na kolejne spotkanie z cyklu imprez narodowych (organizowane od 1986 roku), tym razem portugalskie. Te melancholijne pieśni o miłości i tęsknocie, o smakach życia, odzwierciedlają wiarę Portugalczyków w przeznaczenie, dominację duszy i serca nad rozumem. Są dumą i narodowym skarbem Portugalczyków, wpisane zostały przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa. W Sannikach prezentowane były przez artystów z Krakowa: Kinga Rataj – śpiew, Marek Gazela – fortepian i Martin Złotnicki – gitara klasyczna, którzy urzekli zgromadzoną licznie publiczność. Kinga Rataj była odkryciem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 2006 roku, gdzie zdobyła Główną Nagrodę oraz Nagrodę Prezesa TVP za Najciekawszy Debiut. Jest laureatką wielu festiwali piosenki. W ubiegłym roku zachwyciła jury i publiczność programu „Must Be The Music. – Tylko Muzyka”. Po koncercie degustacja portugalskiego wina.

[supsystic-gallery id=45 position=center]


3 października 2015 – koncert „Przetańczyć całą noc” w wykonaniu zespołu wokalno – instrumentalnego Artes Ensemble. Sopranistka Maria Antkowiak, wiolonczelistka Małgorzata Janaszek, pianista Andrzej Janaszek wprowadzili uczestników w świat operetki, prezentując przeboje tego gatunku, wprowadzając słowem i strojami na arystokratyczne salony. Były słynne wiedeńskie walce, węgierskie czardasze, muzyka hiszpańska i rytmy musicalowe. Koncert ufundowało Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina z okazji Dnia Seniora. Uczestniczyli członkowie Klubu Seniora „Tęcza” działającego w sannickim GOK i współpracujące z nim kluby z Żychlina, Bielska i Oporowa oraz inni seniorzy.

[supsystic-gallery id=46 position=center]


17 października 2015 – Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach świętowało Jubileusz 10 lat instytucji. Przy tej okazji wymieniono ważne osoby w sannickiej chopinowskiej sprawie z lat70. i początku 80.: Wiktora Zina, Jerzego Waldorffa, Wiktora Weinbauma, Ryszarda Mąkę, Włodzimierza Chećko, Jana Geislera z Kołem TiFC, ówczesnego naczelnika Henryka Podsiadłego. Obecny wójt wspomniał o wkładzie kolejnych wójtów, podkreślił pracę ówczesnego dyrektora PGR Ryszarda Mąki. Wśród osób, którym dziękowała dyrektor ECA Monika Patrowicz z tej okazji za współpracę i znaczący wkład znalazła się Aleksandra Głowacka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach i przewodnicząca Koła Towarzystwa im. F. Chopina. Dla tego miejsca, sannickich koncertów szczególne zasługi ma Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Poczynając od Wiktora Weinbauma zaangażowani byli kolejni dyrektorzy Albert Grudziński i Antoni Grudzińscy oraz pracownicy TiFC przez lata; Barbara Niewiarowska, Teresa Bojarska, Krystyna Ciura, Jacek Kowalski, Berenika Jozajtis i inni. O wkładzie merytorycznym wiele napisano w wydaniu „25 lat koncertów chopinowskich w Sannikach 1981 – 2005” (autorka Barbara Niewiarowska, wydawca Pałac w Sannikach, Warszawa, maj 2007). Pamiętamy również o pomocy finansowej przy koncertach, ufundowaniu (na wniosek Koła TiFC) tablicy „Sala koncertowa im. Haliny Czerny – Stefańskiej”, użyczeniu na całe lata fortepianu firmy Stainway i innej ważnej pomocy. Gminny Ośrodek Kultury również jest przy organizacji koncertów od początku. Zbliża się jubileusz 40 lat Koła TiFC i sannickich koncertów, będzie więc kolejna okazja do wspomnień. W dniu jubileuszu otwarto w Pałacu/ ECA wystawę „Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów i Dziewulskich”. ECA zaprosiło również na koncert zespołu Krzysztof Kiljański Trio i do zwiedzania odrestaurowanego obiektu.

[supsystic-gallery id=47 position=center]


18 października 2015 – koncert „Wariacje z Chopinem”, podczas którego Michał Drewnowski nie tylko grał popularne chopinowskie utwory, ale też wcielił się w rolę Fryderyka Chopina. Wywiad z kompozytorem (z zaświatów, ale swojskim, nawet dowcipnym) przeprowadziła Magdalena Drewnowska (współczesna nam rozmówczyni). Rozmowa, w której poruszano wiele spraw – koncertowania, przyjacielskich stosunków, miłości, pieniędzy, pobytu w Sannikach…, ukazywała nam Chopina z innej perspektywy. Michał Drewnowski jest asystentem na Wydziale Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Bacewiczów w Łodzi, koncertował w wielu krajach europejskich jako solista, kameralista i z orkiestrami. Jego żona Magdalena (opracowała ten wywiad) wcześniej była związana z Teatrem Polskim w Szczecinie i Teatrem Powszechnym w Łodzi, aktualnie najczęściej udziela się w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Koncert poprzedziła promocja książki Piotra Witta „Przedpiekle sławy Rzecz o Chopinie”. Po koncercie odbył się wernisaż wystawy „Barwy natury” gobeliny i rysunki Elżbiety Kanieckiej – Siegoczyńskiej z Warszawy, doświadczonej artystki (Absolwentka warszawskiej ASP - Wydział Malarstwa, dyplom w Pracowni Tkaniny Artystycznej). Zachwycały piękne gobeliny oraz wykonane piórkiem rysunki drzew misterne jak koronka.

[supsystic-gallery id=48 position=center]

Koncerty rok 2014

Koncerty rok 2014


19 stycznia 2014 - Koncert "Karnawał z Chopinem: Przetańczyć całą noc" z udziałem Zespołu "Artes Ensamble" w składzie: Beata Gramza (sopran), Małgorzata Janaszek (wiolonczela) i Andrzej Janaszek (fortepian). Koncert rozpoczął dostojny "Polonez brillante op.3 i dwie pieśni F. Chopina, a po nich oczarowały słuchaczy salonowe walce, węgierskie czardasze, hiszpańskie flamenko, argentyńskie tango... Przeboje operetkowe i musicalowe J. Straussa, E.Kalmana, F. Lehara, V. Montiego, G.Bizeta, N.Dostala, A.Lary, J. Gade, F. Loewe. Czaru dodały piękne stroje z epoki (panie przebierały się kilkakrotnie). Wykonania szczecińskiego zespołu godne uznania, uhonorowane stojącą owacją. Artyści to soliści oper i filharmonii, nagradzani na konkursach i festiwalch, z powodzeniem koncertujący na scenach muzycznych i teatralnych w Polsce i za zachodnią granicą.

Towarzysząca wystawa: Daniel Pielucha Nadrealizm polski - Malarstwo olejne w stylu surrealizmu z cechami świadczącymi o odrębności naszej kultury. Uznany artysta, po krakowskiej ASP.

[supsystic-gallery id=49 position=center]


11 lutego 2014 - koncert Jose Ricardo Diaza i Hugo Schulera - laureatów I Krajowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Buenos Aires. Pod Honorowym Patronatem Ambasady Republiki Argentyny. Utalentowani, muzycznie wykształceni artyści z Argentyny. Laureaci wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych.

W programie koncertu dwanaście etiud F. Chopina, "Verano Porteno" Astora Piazzolli i "Wariacje Golbergowskie" J. S. Bacha. Uczestnikami była głównie młodzież szkolna z Sannik. Gościliśmy z Ambasady attache administracyjnego Pana Alejandro O. Tapia z żoną i synem oraz Panią Martę Jordan odpowiedzialną za sprawy kulturalne. Kontakty z Ambasadą były nawiązane przed laty, m.in. pamiętne spotkanie narodowe "Argentyńskie rytmy".

Artyści, goście z ambasady i organizatorzy

23 lutego 2014 - koncert poświęcony pamięci Fryderyka Chopina z okazji 204 rocznicy urodzin. Grali laureaci VI Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic" w Sanoku Alina Andriuti z Rumunii i Ivan Shemchuk z Ukrainy, listy Chopina do przyjaciół czytała znana aktorka Maria Gładkowska.

Młodzi artyści urzekli widzów doskonałą techniką i grą pełną uczucia, Maria Gładkowska była doskonała w oddaniu stanu ducha i miłości kompozytora do T. Wojciechowskiego, J. Fontany, D. Potockiej.

Muzyczne utwory to m.in. etiudy op. 25 F. Chopina, M. Ravela Gaspard de la Nuit I. Ondine oraz zagrane na cztery ręce walce i Tańce węgierskie J. Brahmsa. Koncert otworzył wicedyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego Krzysztof Głowacki, na którego propozycję uczczono chwilą ciszy pamięć pomordowanych na Ukrainie, podczas ostatnich wydarzeń. Artystów przedstawiła Aleksandra Głowacka - dyrektor Ośrodka Kultury i przewodnicząca Koła TiFC.

Po koncercie otwarcia wystawy ekslibrisów o tematyce chopinowskiej artystów polskich i zagranicznych dokonał Marcin Jelec - główny specjalista z ECA.

[supsystic-gallery id=50 position=center]


6 kwietnia - wydarzenie (koncert i wernisaż) w sannickim Pałacu dedykowane pamięci Oskara Kolberga z okazji 200 rocznicy urodzin i Roku Kolbergowskiego.
Wystąpił Zespół Polski Marii Pomianowskiej w składzie: Katarzyna Kamer, Paweł Betley i Hubert Giziewski z programem „U źródeł muzyki Fryderyka Chopina – Chopin na ludowo”.

Zespół zaprezentował mazurki Chopina zaaranżowane na instrumenty ludowe oraz dawne pieśni i tańce z Mazowsza - kujawiaki, mazury, oberki i polki. Interesujące było instrumentarium: fidel płocka, suka biłgorajska, flety, fujarki i akordeon.

Po koncercie odbył się wernisaż wystawy „Rzeźbiarze ludowi w hołdzie Chopinowi”, na której swoje prace zaprezentowali m.in. Tadeusz Kacalak, Antoni Kamiński, Jerzy Żandarowski, Andrzej Cichoń, Józef Stańczyk, Jan Szymański, Artur Matusiak, Józef Marciniak, Sławomir Suchodolski, Jarosław Gorzelak, Romuald Olesiński, Dorota Stanicka.
Organizatorzy wydarzenia: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, sannickie Koło TiFC, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach.

[supsystic-gallery id=51 position=center]


1 czerwca - uczestnicy koncertu dowiedzieli się o związkach Fryderyka Chopina z Adolphe Gutmannem (jego uczeń, pianista, kompozytor, kopista utworów Chopina). Spotkanie rozpoczęło się wywiadem przeprowadzonym przez muzykologa prof. Zbigniewa Skowrona z muzykolog Ewą Sławińską - Dahlig, autorką książki "Adolphe Gutmann ulubiony uczeń Chopina" (członkini naszego Koła TiFC!).

Recital chopinowski pięknie wykonała Karolina Nadolska - utalentowana pianistka, która koncertowała w wielu krajach Europy oraz w USA, Argentynie, Australii, Japonii, Tunezji, zdobywczyni wielu czołowych nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych, asystentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie w mistrzowskiej klasie prof. Piotra Palecznego.

Listy Chopina do Gutmanna prezentował Adam Ferency - znakomity aktor teatralny i filmowy, angażowany przez znanych reżyserów, nagrodzony m.in. na Festiwalach w Gdyni, Gdańsku, Sopocie, zdobywca Wielkiego Splendora za wybitne kreacje w słuchowiskach radiowych. Aktor poprzez żonę związany jest z Dziewulskimi, ostatnimi właścicielami majątku ziemskiego Sanniki.

Po koncercie wernisaż wystawy, szczególnie zasłużonej w Płocku i rejonie , art. plast. Zofii Samusik -, Zaremby " Daj mi wstążkę błękitną" (prace inspirowane twórczością C. K. Norwida). Przez blisko 30 lat pracowała w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego, uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, ma także dorobek jako pedagog.

[supsystic-gallery id=52 position=center]


8 czerwca 2014 - wernisaż wystawy "Kopie obrazów dawnych mistrzów" Leopolda Konara. Artysta z urodzenia rzeszowianin, studia plastyczne ukończył w Gdańsku, a zamieszkał w pobliskiej gminie Iłów. Uprawia malarstwo sztalugowe, sakralne, zajmuje się konserwacją obrazów i starodruków. Kopiowanie mistrzów, wymagające talentu, żmudnej pracy i cierpliwości, to szczególne upodobanie tego artysty. Na sannickiej wystawie można było zobaczyć m.in."Błękitnego konia" Franza Marca, "Pościg wilków za saniami" Wojciecha Kossaka, "Kuszenie św. Antoniego" Sallvadora Dali.

[supsystic-gallery id=53 position=center]


6 lipca 2014 - koncert w ramach wydarzenia "Niedziela Sannicka", organizowanego w cyklu rocznym od 46 lat. Bardzo oczekiwani i doskonali artyści - Grażyna Szapołowska i Piotr Latoszyński. Pianista grał pięknie utwory Chopina, Beethovena i Scarlattiego, a znana aktorka dała się poznać z innej strony - jako pisarka i wrażliwa osoba. Czytała fragmenty autorskich książek "Ścigając pamięć" i "Poza mną". Ogromne zainteresowanie koncertem - publiczność w dwóch salach i na tarasie. Prośby o wspólne zdjęcia i autografy.

Wernisaż wystawy " Grające i tańczące" Justyny Majewskiej z Warszawy - malarki, graficzki, ilustratorki, scenografki. Obrazy pełne soczystych barw, ruchu, pozytywnej energii, w klimacie baśni.

[supsystic-gallery id=54 position=center]


13 lipca 2014 - po wysłuchaniu znanych piosenek Czesława Niemena, prezentowanych w muszli koncertowej (w ramach projektu ECA), uczestnicy spotkali się w pałacowej oranżerii ze Zbigniewem Mieruńskim z Gołdapii. Artysta w Sannikach zaprezentował prace tworzone techniką mieszaną, łączące akryl z płytą, zawierające rzeczy znalezione - stare, drewniane lub metalowe elementy. Tytuł wystawy "Album", bo obrazy, jak zdjęcia w albumie, odnoszą się do wspomnień, wrażeń, przemyśleń. Ważne w tej twórczości jest też dziedzictwo kulturowe Mazur.

[supsystic-gallery id=55 position=center]


3 sierpnia 2014 - gościliśmy Aldonę Budrewicz - Jacobson, Artura Barcisia i Iwonę Nielubowicz, którzy dostarczyli wielu pięknych artystycznych wrażeń.

W programie koncertu polonezy, nokturny, mazurki, scherzo Fryderyka Chopina, tak melodyjne i bliskie oraz poezja Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego, tak trafnie ujmująca życie i śmierć. Artystom należą się gratulacje za "skrojenie" programu na miarę oczekiwań koncertowych bywalców. Aldona Jacobson przyjechała z Genewy, gdzie mieszka od trzydziestu siedmiu lat. Prowadzi klasę fortepianu w genewskim Konserwatorium Muzycznym oraz przewodniczy tamtejszemu Towarzystwu im. F. Chopina, które od 2000 r. organizuje Festiwale Chopinowskie. Pianistka ma wielkie zasługi w szerzeniu polskiej muzyki w Europie Zachodniej.

Artur Barciś znany jest z ról w teatrach warszawskich, charakterystycznych ról filmowych, nawet tych drugoplanowych - choćby z "Dekalogu" Kieślowskiego czy filmu "Dwa księżyce" w reż. A. Barańskiego, seriali "Ranczo" i "Miodowe lata", dabingu, nawet reżyserii.
Art. plast. Iwona Nielubowicz na wystawie "Wyrażając siebie" zaprezentowała obrazy pełne nastroju, nawet tajemnicy.

Prawdziwa przyjemność współpracy z takimi artystami dla organizatorów - ECA, TiFC z sannickim Kołem i GOK. Wpisy Aldony Jacobson i Artura Barcisia w kronice:

"Przepiękne Sanniki, przepięknie odbudowany pałac, atmosfera wzruszająca i ten duch Fryderyka, który błąka się po parku..... Powrócę tu jeszcze na następne spotkania z Chopinem!", "DZIĘKUJĘ ZA ZAPROSZENIE WSPANIAŁE PRZYJĘCIE!".

[supsystic-gallery id=56 position=center]


7 września 2014 - koncert "Myśleć sercem - papieskie inspiracje" w wykonaniu Dariusza Jakubowskiego (autor koncepcji, reżyser, aktor), Katarzyny Thomas (sopran) i Piotra Szafrańca (fortepian). W programie koncertu teksty Papieża Jana Pawła II - drogowskazy na życie, dotyczące wiary, wolności, patriotyzmu, miłości i piękna oraz literatura i muzyka, które kształtowały tego Wielkiego Polaka, między innymi: teksty Sofoklesa, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego, Herberta i muzyka Bacha, Haydna, Chopina, Schuberta, Szymanowskiego, Prokofiewa. Głębokie przeżycie odbiorców, bo słowo wielkiej wagi. Reakcja publiczności po zakończeniu - najpierw kompletna cisza i nikt nie ruszył się z miejsca, po chwili brawa, prośba o jeszcze, stojąca owacja, liczne komplementy... Organizatorzy TiFC z sannickim Kołem, ECA i GOK w Sannikach.

[supsystic-gallery id=57 position=center]


19 października 2014 – Było romantycznie i w myśliwskim duchu. Prof. Bronisława Kawalla jak zwykle doskonale zaprezentowała utwory Fryderyka Chopina, a „Łowy” według Adama Mickiewicza Alicja Jachiewicz – Szmidt i Stefan Szmidt. Widzów urzekła interpretacja, ale także fakt prezentowania z pamięci, w czym niedoścignieni są artyści z dużym stażem. Zespół Muzyki Myśliwskiej im. Marcina Kamińskiego Okręgowej Rady Łowieckiej w Płocku sygnałami myśliwskimi rozpoczął koncert, zaprosił na wernisaż wystawy „Knieją inspirowane” Wiesława Pańczaka z Ostródy i Mirosława Szunia z Żar oraz na poczęstunek (z pieczonym dzikiem) przygotowany przez Radę Okręgową PZŁ. Szczególna atmosfera, którą tworzyli artyści, publiczność i organizatorzy.

[supsystic-gallery id=58 position=center]


16 listopada 2014 – włoskie spotkanie z cyklu imprez narodowych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury z różnymi partnerami od lat 80. Tym razem z ECA, TiFC i sannickim Kołem TiFC. Pieśni neapolitańskie w pięknym wykonaniu znanego barytona Wiesława Bednarka, studenta II roku AM w Bydgoszczy Aleksandra Kamedulskiego, legendy polskiego akompaniamentu Andrzeja Płonczyńskiego, wspaniałego skrzypka i kompozytora Tadeusza Melona. Do tego interesujący komentarz pana Bednarka o wykonywanych utworach. Zainteresowanie było tak duże, że organizatorzy nie mogli przyjąć wszystkich, którzy chcieli przyjechać na ten oczekiwany koncert, nie starczyło miejsc w dwóch pałacowych salach. Stojąca owacja, prośby o bisy i liczne komplementy odzwierciedlały zadowolenie publiczności. Artyści z kolei komplementowali sannickich melomanów. Włoski klimat podtrzymywał też wernisaż wystawy „Barwy Toskanii” Bożeny i Andrzeja Siewierskich z Łodzi oraz poczęstunek z włoskim winem serwowanym przez artystów i włoskim daniem, przygotowanym przez panie z kół gospodyń wiejskich.

[supsystic-gallery id=59 position=center]


7 grudnia 2014 – koncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu Grzegorza Wilka (śpiew) i Marcina Tywoniuka (akompaniament). Wokalista znany głównie z telewizyjnego programu „Jaka to melodia”. Wcześniej był solistą i aktorem Teatru Capitol we Wrocławiu, współpracował z Leszkiem Możdżerem, Włodzimierzem Korczem, Jackiem Cyganem. Marcin Tywoniuk wcześniej grał w grupie Papa Dance, a od dwóch lat razem z Grzegorzem Wilkiem i Arkadiuszem Gałką w zespole Elektrolit. Serdeczni, spontaniczni wykonawcy, dwie sale wypełnione miłą publicznością. Z koncertem wiązała się wystawa „Boże Narodzenie i kolędnicy” z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i kiermasz ozdób świątecznych wykonanych w świetlicy szkolnej i Domu Pomocy Społecznej w Sannikach. Wspólny świąteczny czas.

[supsystic-gallery id=60 position=center]

Archiwum

Koncerty rok 2013

HARMONOGRAM_KONCERTOW


24 lutego - Koncert dedykowany pamięci Fryderyka Chopina w rocznicę urodzin.
Zaprezentowali się młodzi pianiści z Ukrainy Jana Tur i Markijan Popil - laureaci Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic" w Sanoku i innych konkursów.
Grali utwory L. van Beethovena, F. Chopina, A. Skriabina. J. Bacha, J. Zarębskiego.
Fragmenty "Beniowskiego" J. Słowackiego pięknie i - ku radości widzów - z pamięci przedstawiło aktorskie małżeństwo Małgorzata Kaczmarska i Andrzej Ferenc. Bardzo sympatyczny koncert.
Wystawa malarska art. plast. Jaśka Balcerzaka z Warszawy "Fuerteventura".

 

Małgorzata Kaczmarska i Andrzej Ferenc, fot. Marzena Andrzejczyk

 

fot. Marzena Andrzejczyk

Małgorzata Kaczmarska i Andrzej Ferenc, 3 marca - jeszcze na urodziny Chopina i ze wspomnieniem Wojciecha Siemiona.

Wystąpiło artystyczne małżeństwo Krystyna Jaskułka (fortepian) i Stanisław Jaskułka (recytacja). Pianistka jest absolwentką wrocławskiej AM, w której przez wiele lat była wykładowcą. Współpracowała też z wieloma teatrami, a obecnie pracuje w TVP jako ilustator muzyczny. Stanisław Jaskułka znany jest z serliali telewizyjnych, ale to przede wszystkim dobry aktor teatrlany, filmowy i znakomity interpretator poezji. Dobór repertu-aru (muzyka F. Chopina, wiersze C. K. Norwida, Lenartowicza, W. Szymborskiej, J. Pocka oraz cytaty Norwida) i jego prezentacja sprawiły, że atmosfera była szczególna. Artyści i odbiorcy komplementowali się wzajemnie.

 

Fot. Marzena Andrzejczyk

7 kwietnia – bardzo piękny, wzruszający koncert z udziałem doskonałych artystek Marii Koreckiej – Soszkowskiej, Agaty Górskiej i Doroty Stalińskiej.

Doskonały odbiór, niezwykła atmosfera. Profesor Maria Korecka, która jest kierownikiem Katedry Fortepianu w AM im. G.K. Bacewiczów w Łodzi oraz dr Agata Górska – prodziekan Wydziału Wokalno – Aktorskiego tej uczelni, grały nie tylko solo. Na cztery ręce zaprezentowały Wariacje D-dur F. Chopina oraz Sonatę C-dur KV 19 d W. A. Mozarta.
Świetna aktorka teatralna, filmowa, śpiewająca i pisząca wiersze tym razem wystąpiła z fragmentami „Spotkania z Fryderykiem Chopinem” – programu Marii Głowackiej na podstawie książki Wandy Chotomskiej i z autorskimi wierszami z tomików „Pożyczone natchnienie”, „Niewierny czas”, „Agape”. Scena zawładnęła widownią, ale i w drugą stronę był gorący przekaz, który skłonił artystki do wpisu w kronice koncertowej: „To miejsce magiczne… Łączy artystów i ludzi… I tłumioną codziennością wrażliwość od lat w nich budzi… Z podziękowaniem dla organizatorów i publiczności …”
Po koncercie wernisaż –Malarstwo Grzegorza Kalinowskiego – adiunkta ASP w Łodzi, z udziałem tego utalentowanego i sympatycznego artysty.

 

fot. M. Andrzejczyk

19 maja - spotkanie z Chopinem i Norwidem, Marią Szraiber i Waldemarem Kownackim.

Profesor Maria Szraiber, pianistka znana na kilku kontynentach, występowała w Sannikach kilkakrotnie, zawsze jest tu goszczona z wielką sympatią, zaliczana do grona zaprzyjaźnionych artystów. Uczucia są odwzajemnione o czym świadczy wpis do pamiątkowej księgi: "Przyjazd do Sannik zawsze jest dla mnie radością! Jak zwykle wspaniałe, serdeczne przyjęcie i chłonna publiczność, spragniona muzyki. (...)". Waldemar Kownacki, aktualnie aktor Teatru Narodowego, debiutował jako wykonawca sannickich koncertów, wcześniej grał tu w przedstawieniu teatralnym. Napisał: "Koncert w Sannikach to wspaniałe przeżycie. Dziękuję. Sanniki, Chopin i Pani Profesor Maria Szraiber - to harmonia. Norwid w tym - to też jedno".

 

fot. M. Andrzejczyk

2 czerwca - gościliśmy Magdalenę Cwenównę i Piotra Latoszyńskiego.

Aktorka, znana ze znakomitych ról teatralnych, wykładowca w PWSFTv i T w Łodzi, w Sannikach prezentowała wiersze C.K.Norwida oraz listy F.Chopina i G.Sand. Piotr Latoszynski melodyjne utwory m.in. L.van Beethovena, W.A.Mozarta, F.Chopina, S.Rachmaninowa, K.Szymanow-skiego. Publiczność była zachwycona, oklaskiwała długo i serdecznie. Cytuję jedną z rela-cji o koncercie: "Wprost cudowny. Brak słów. Artyści niesamowici, wspaniali. Czy mogliby wystąpić już w nastepnym roku?" ( Teresa Marcinkowska z Koła TiFC).

 

fot. J. Róg

7 czerwca - Koncert podczas 45 "Niedzieli Sannickiej" (jubileuszowej), kiedy obchodzono też jubileusze: 60 lat cennej działalności Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Sanniki" (folklor regionu sannickiego, z którego czerpał Chopin) i 40 lat intensywnej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach (współorganizatora koncertów).

Wystąpiły Rinko Kobayashi i Anna Chodakowska - artystki doskonałe, z ogromnym dorobkiem artystycznym i od wielu lat związane z Sannikami. Koncert odbył się w odrestaurowanym Pałacu. Tłumnie zgromadzona publiczność (brakło miejsc siedzących) z aplauzem przyjęła muzykę Chopina i fragmenty z "Fabula rasa" i "Oto" E. Stachury. Jeszcze więcej osób spacerowało po parku, udostępnionym po renowacji, pięknym.

 

Rinko Kobayashi i Anna Chodakowska, fot. terazGostynin.pl

Marszałek Adam Struzik, Wójt Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek, Dyr GOK i Przewodnicząca Koła Aleksandra Głowacka, Dyr ECA Monika Patrowicz, fot. terazGostynin.pl

4 sierpnia - koncert Chopin - Muzyka - Poezja z udziałem Jerzego Romaniuka i Mirosława Baki.

Profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, pianista z ogromnym doświadczeniem grał utwory Chopina, a znakomity aktor znany z ról w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (w tym tytułowa kreacja w "Hamlecie" Szekspira) i w teatrach warszawskich oraz z licznych filmów (m. in. z "Krótkiego filmu o zabijaniu" Kieślowskiego czy "Demonów wojny wg Goi" Pasikowskiego) prezentował wybrane wiersze Tuwima, Gałczyńskiego, Herberta, Szymborskiej i Jacka Kaczmarskiego. Sala koncertowa sannickiego Pałacu była wypełniona po brzegi. Odbiorcy komplementowali artystów za dobór repertuaru i wykonania, a artyści byli zachwyceni publicznością.

 

Mirosław Baka i Jerzy Romaniuk, fot. J. Róg

Aleksander Pruszak przekazuje obraz na ręce wicedyrektora ECA Krzysztofa Głowackiego, fot. J.Róg

18 sierpnia - koncert w ramach Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina". Wystąpili artyści z zagranicy - skrzypaczka Henryka Trzonek z Niemiec i pianista Nasos Grozas z Grecji. Artyści wykonali m. in. preludium As-dur nr 17 op. 28 F. Chopina, sonatę c-moll op 45 E. Griega, Pieśń arabską Rimskiego - Korsakowa (z Szecherezady), Hiszpański Taniec M. de Falli w transkrypcji F. Kreislera.

W 2013 roku odbywa się IX edycja Festiwalu "W Krainie Chopina", którego organizatorem jest Towarzystwo Muzyczne im. K. Wilkomirskiego, a w Sannikach również ECA, Urząd Gminy, Koło TiFC i GOK. Wydarzeniu patronował Wójt Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek. Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje.
Koncertowi towarzyszyła wystawa Adama Pilorza "Ziemia Chełmońskiego - Dziedzictwo Przyrodnicze Mazowsza" ( współpraca ze Stowarzyszeniem Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki "Dziedzictwo" w Żyrardowie).

 

Henryka Trzonek i Nasos Grozas, fot. J.Róg

25 sierpnia - koncert Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego - w muszli w parku. Wysokiej klasy artyści - absolwenci Akademi Muzycznej w Poznaniu, wykładowcy, z dużym dorobkiem koncertowym, w 1990 r. laureaci Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych w Paryżu.

Akordeony renomowanych firm włoskich zapewniają niezwykłe efekty brzmieniowe, a zróżnicowany reperuar to kolejny atut przyczyniający się do szczególnych efektów , do zachwytów publiczności. Warto było posłuchać wśród parkowej zieleni.
Organizatorzy: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina, Gminny Ośrodek Kultury, Koło TiFC i Urząd Gminy w Sannikach.

 

Poznański Kwintet Akordeonowy, fot. M.Andrzejczyk

13 października - Wieczór Papieski z Kapelą Góralską "Bukowiany" w sannickim Kościele zgromadził dużo uczestników.

Górale z Bukowiny Tatrzańskiej i duchowni sannickiej parafii ks. prałat Stanisław Dujka i wikariusz Ireneusz Kosiorek z sentymentem wspominali Jana Pawła II, a góralska muzyka i śpiew wprowadziły pamiętany nastrój. Nie zabrakło "Nie lij dyscu, nie lij" i "Góralu cy ci nie zal"... oraz słów jakimi góralska społeczność witała ukochanego papieża podczas jego pielgrzymki. Wzruszające spotkanie.

 

Kapela Góralska Bukowiany w sannickim Kościele. Fot. M.Andrzejczyk

Wieczór Papieski - Kapela Bukowiany i organizatorzy. Fot. M. Andrzejczyk

20 października - spektakl "Obłoczni czyli sen Chopina". Burzliwy dialog między Fryderykiem Chopinem i Julianem Fontaną (sekretarzem, kopistą, wydawcą, kompozytorem i przyjacielem wielkiego kompozytora) prowadzony w zaświatach, po śmierci obu twórców. Dialog oparty na faktach, z niedawno odkrytych i opublikowanych w 2009 r., przez Magdalenę Oliferko, listach Chopina i Fontany do przyjaciół.

Zmaganiom słownym towarzyszyły zmagania muzyczne klasycznego fortepianu ( muzyka Chopina i Fontany) z instrumentami dawnymi i egzotycznymi różnych narodów i plemion, jak suka fidel, sarangi, bansuri, lira korbowa, tarogato... Wspaniali wykonawcy: Olgierd Łukaszewicz (w roli Chopina), Henryk Talar (w roli Fontany), Grzegorz Walczak (twórca słuchowiska/ spektaklu), Ewa Beata Ossowska (fortepian), Maria Pomianowska (multiinstrumentalistka, wokalistka, kompozytorka) oraz Sebastian Wielądek, Gwidon Cybulski (instrumenty dawne i egzotyczne). Sala koncertowa przepełniona. Mimo niewygód z tego powodu, odbiorcy zachwyceni. Stojące owacje. Koncertowi towarzyszył wernisaż wystawy znanego symbolisty Janusza Lewandowskiego.

 

[supsystic-gallery id=61 position=center]


9 listopada - Interesujące spotkanie ze znaną etnograf Piskorz - Branekovą - w GOK.

Tematem były obrzędowości związane z odejściem człowieka w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Obok autorskiej prelekcji była też autorska audiowizualna prezentacja "Cmentarze europejskie". Zebrani uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

Spotkanie z E.Piskorz - Branekovą, fot. M. Andrzejczyk

17 listopada - "Polscy Żydzi na wesoło" z cyklu imprez narodowych, poświęconych wybranym nacjom. Po powitaniu publiczności, wypełniającej salę, przez dyr GOK i przewodniczącą Koła TiFC Aleksandrę Głowacką, która przypomniała, że imprezy narodowe organizowane są od 1986 roku, zapalono świecę w chanukiji (świecznik na 9 świec) - Tym, Którzy Odeszli.

Następnie głos miał Kabaret Derkacz ze śląskiego Rybnika. Leader Arkadiusz Dera wprowadzał w kulturę żydowską i bawił zebranych szmoncesami i dowcipami, a także - wraz z Karolem Adlerem - prezentował skecze. Julia Machoczek pięknie śpiewała piosenki wielkiej Ewy Demarczyk i brytyjskiej Zydówki Amy Winehouse, która zakończyła młode życie przez alkohol i narkotyki, ale jej piosenki stale zachwycają...

Nie zabrakło "Gdybym był bogaty" ze "Skrzypka na dachu" w wykonaniu Karola Adlera. Akompaniament i prezentacja muzyki klezmerskiej - Paweł Walt i Paweł Rus - gitary.
Towarzysząca wystawa: Ryszard Porębski malarstwo (typy żydowskie).
To było czwarte żydowskie spotkanie ze wspomnianego cyklu i na pewno nie ostatnie, bo wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo gromadziły wielu sympatyków żydowskiej kultury.

 

fot. M. Andrzejczyk

14 grudnia - niezapomniany recital Michała Bajora z akompaniamentem Tomasza Krezymona, jednego z kompozytorów prezentowanych piosenek. Dominowały utwory z najnowszej płyty "Moje podróże" do tekstów Wojciecha Młynarskiego, ale pojawiały się też te najbardziej znane jak "Ogrzej mnie". Piosenkarz/aktor opowiadał o podróży przez życie i licznych wyjazdach w różne strony świata.

Do każdej partii wspomnień była przypisana odpowiednia piosenka, więc ich nastrój był zmienny - nostalgia, ekspresja, radość... Pobrzmiewały rytmy nie tylko polskie, a hiszpańskie, argentyńskie, paryskie, portugalskiego fado... Trafne, mądre teksty, piękna muzyka i oczywiście perfekcyjne wykonania. Odbiorcy byli zachwyceni (siedzieli w dwóch salach!).
Ważnym wydarzeniem była również wystawa "Boże Narodzenie w sztuce ludowej. - Zaprezentowano szopki rzeźbiarzy z tzw. "Ośrodka Kutnowskiego", z którymi od lat sannicki GOK współpracuje. W tym tak znanych twórców jak Antoni Kamiński, Tadeusz Kacalak, Jerzy Żandarowski, Andrzej Cichoń. Nagradzanych w ogólnopolskich i regionalnych konkursach, wystawiających swoje prace w kraju i za granicą, m. in. w USA, Francji, Austrii, Niemczech. Wśród nich są laureaci prestiżowych nagród im. Oskara Kolberga, Gloria Artis i innych. Pozostali rzeźbiarze z tej kutnowskiej grupy to: Józef Stańczyk, Zbigniew Szczepański, Józef Marciniak, Jarosław Gorzelak, Artur Matusiak, Romuald Olesiński, Sławomir Suchodolski.

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadzał też kiermasz ozdób świątecznych przygotowanych przez mieszkanki Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach, uczniów Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w świetlicy szkolnej oraz przez twórczynię sannicką Barbarę Wieczorek.

 

Monika Patrowicz - dyrektor ECA, Aleksandra Głowacka - dyrektor GOK i przewodnicząca Koła oraz Jerzy Żandarowski - rzeźbiarz,  fot. M.Andrzejczyk