Sanniki

Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach

KOŁO TiFC w SANNIKACH powstało w marcu 1981 roku.
Założycielem i wieloletnim przewodniczącym był Jan Geisler. Od  2001 r. funkcję przewodniczącej pełni Aleksandra Głowacka ( działa w sannickim Kole od momentu powstania  w początkach  1981 r., pełniąc kolejno różne funkcje). Wiceprzewodniczącą jest od 2001 r. Maria Fudała (należy od 1981 r.), skarbnikiem Mirosława Duda – od 2001, sekretarzem Elżbieta Durmaj – od 2016, członkiem Zarządu Jarosław Domagała – od 2021. Komisja Rewizyjna: Jadwiga Lewandowska – przewodnicząca, Daniela Garstka i Joanna Stępniak – członkowie.

Siedziba Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina mieści się w pałacu – w Europejskim Centrum im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki. Koło zrzesza 83 członków, z różnych miejscowości, również z Warszawy.

Koło realizuje działalność statutową Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, a zwłaszcza szerzenie i pogłębianie wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz upowszechnianie Jego twórczości. W lutym 1986 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina przekazało sannickiemu Kołu księgozbiór muzyczny znanego w świecie muzyka i muzykologa Mateusza Glińskiego. Biblioteka mieści się w Pałacu i aktualnie prowadzona jest przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach (ECA). W 1994 roku sannickie Koło otrzymało medal z okazji 60-lecia Towarzystwa Chopinowskiego – za troskę o Dziedzictwo Chopinowskie – oraz liczne gratulacje m.in. od Pani prof. Haliny Czerny-Stefańskiej i Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej.  Na wniosek Koła, sali koncertowej sannickiego pałacu nadano imię słynnej pianistki Haliny Czerny–Stefańskiej. Uroczystość odsłonięcia tablicy, uświetniona klawesynowym koncertem Elżbiety Stefańskiej, odbyła się w lipcu 2005. W 2016 r. przewodnicząca Koła została laureatką nagrody Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za wybitne osiągnięcia w promowaniu twórczości i osoby Fryderyka Chopina. W sierpniu 2021 r., podczas obchodów 40-lecia Koła i sannickich koncertów, Koło zostało uhonorowane medalem Pro Masovia Marszałka Województwa Mazowieckiego. W swym dorobku ma wiele wyrazów uznania – gratulacji, upominków, odznak.

Największym dorobkiem Koła są koncerty połączone z poezją organizowane razem z Towarzystwem Chopinowskim w Warszawie i do 2015 r. z miejscowym Gminnym Ośrodkiem Kultury. Od 2005 r. koncerty organizowane były z nową instytucją kultury Pałac w Sannikach, a od 2010 z Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. W Sannikach występują pianiści polscy i zagraniczni oraz aktorzy, głównie z teatrów warszawskich. W koncertach brali udział m.in.: Halina Czerny-Stefańska, Andrzej Jasiński, Lidia Grychtołówna, Elżbieta Tarnawska, Tatiana Szebanova, Rinko Kobayashi, Piotr Paleczny, Janusz Olejniczak, Maria Korecka –Soszkowska, Waldemar Wojtal, Wojciech Świtała, Joanna Ławrynowicz, Maria Gabryś-Heyke, Piotr Latoszyński, Takashi Yamamoto, Rafał Łuszczewski; Wojciech Siemion, Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz, Anna Seniuk, Jan Englert, Piotr Adamczyk, Małgorzata Kożuchowska, Daniel Olbrychski, Wiesław Komasa, Artur Barciś, Stanisława Celińska, Wiktor Zborowski, Piotr Machalica, Grzegorz Damięcki, Mateusz Damięcki.
Miejsce to odwiedzają miłośnicy muzyki i poezji, aby zapoznać się z kulturą regionu, z której tak obficie czerpał wielki kompozytor.

Sezon koncertów CHOPIN-MUZYKA-POEZJA rozpoczyna się w lutym – w niedzielę bliską dnia rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, a kończy w październiku, w niedzielę bliską rocznicy śmierci kompozytora. Koło jest współorganizatorem także innych wydarzeń kulturalnych, m. in. wystaw, koncertów w kościołach, recitali plenerowych, konkursów dla młodzieży.
Bilety można kupić w Europejskim Centrum Artystycznym im. F. Chopina (pałac), a głównie  internetowo. Kontakt: sekretariat@ecasanniki.pl,  www.ecasanniki.pl, tel./fax 24 262 20 97 wew. 25.

Sanniki
Miejscowość położona w pobliżu Płocka, oddalona ok. 80 km od Warszawy (przy trasie 577). Od stycznia 2018 mają prawa miejskie. Najważniejszym zabytkiem jest pałac wzniesiony w końcu XVIII w. przez Tomasza Tadeusza Pruszaka- kasztelana gdańskiego, rozbudowany w pierwszej ćwierci XIX w. przez jego następcę i bratanka – Aleksandra, jednego z najbogatszych ziemian na Mazowszu i polityka. W 1883 r. pałac, będący wówczas własnością Spółki Akcyjnej Fabryki Cukru Sanniki, poddano generalnemu remontowi i częściowej przebudowie. W 1910 r. obiekt został przebudowany przez Antonię (z Natansonów) i Stefana Dziewulskich, według projektu Władysława Marconiego.
To w pałacu wzniesionym przez Aleksandra Pruszaka mieszkał w sierpniu 1828 r. Fryderyk Chopin, spędzając wakacje u szkolnego kolegi Konstantego Pruszaka. W końcu lat 70. przeprowadzono częściowy remont pałacu i w urządzonych wnętrzach 9 lutego 1981 roku zainaugurowano koncerty chopinowskie, upamiętniające pobyt Chopina.

Sanniki, zaznaczyły swoje miejsce na kulturalnej mapie Polski dzięki pielęgnowaniu tradycji    i dużej aktywności w dziedzinie kultury. Zaistniały również poza granicami kraju poprzez liczne kontakty. Związki Chopina z Sannikami, duma mieszkańców, przyczyniły się do stworzenia tutaj miejsca kultu Wielkiego Polaka. Propagatorem Chopinowskiej spuścizny, sannickich śladów Chopina jest m.in. Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach i to od ponad 40 lat.KONCERTY


7 kwietnia 2024 – CHOPIN-MUZYKA-POEZJA – znakomici MATEUSZ KRZYŻOWSKI i GRZEGORZ WONS.  Ileż było subtelności i dynamiki, jakiś zdecydowany własny rys w interpretacjach pianisty, interpretacjach Etiud op. 4 K. Szymanowskiego oraz F. Chopina – Ballady g-moll op. 23, Scherza b-moll op. 31, Poloneza As-dur op. 53. Aktor przybliżył sylwetkę W. M. Gombrowicza, a wybrane fragmenty „Ślubu”, „Dziennika” i „Ferdydurke”, wybrzmiały to poważnie, to obrazoburczo, ironicznie i śmiesznie, jak to u tego autora.  Mateusz Krzyżowski zachwycił zebranych podczas koncertu, ale przecież stale zachwyca swym dorobkiem. Półfinalista XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie, laureat I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, „Arthur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy, Ogólnopolskiego Konkursu im. F. Chopina w Warszawie i innych. Koncertujący po świecie. Wyróżniony Medalem Magna cum Laude dla najlepszego absolwenta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, który ukończył w klasie prof. dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just. Grzegorz Wons od 47 lat oglądany w setkach ról – w warszawskich teatrach i Teatrze TV, filmach fabularnych i serialach, słyszany w słuchowiskach radiowych i dubbingu. Swój wszechstronny kunszt pokazywał przez 12 lat w niezapomnianym Kabarecie Olgi Lipińskiej. Po stojącej owacji, wciąż jeszcze docierają do nas pokoncertowe zachwyty. A były jeszcze wernisażowe przeżycia! Związane z wystawą w pałacu „Poetyka horyzontu” – rysunki KRZYSZTOFA TRUSZA, prowadzącego Wydział Grafiki w ASP w Warszawie i z plenerową wystawą fotografii PIOTRA KUCIA – wykładowcy akademickiego. Obie wystawy zorganizowane przez ECA. Do dalszych przyjemności przyczyniła się ORANŻERIA- KAWIARNIA-BISTRO, gdzie był czas na dalsze rozmowy o sztuce i doznania kulinarne. (Fot. ECA Mariola Buła i Koło TiFC)      

       

       

     

            

Kolejny koncert i wernisaż – 12 maja! Już zapraszają serdecznie stali organizatorzy: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z Kołem TiFC w Sannikach.


17 marca, z wielką przyjemnością i satysfakcją, Koło Towarzystwa im. F. Chopina w Sannikach licznie uczestniczyło w gali oraz ekspozycji z okazji 90-LECIA TOWARZYSTWA IM. FRYDERYKA CHOPINA.       Tu, oglądamy wystawę „90 lat Towarzystwa im. Fryderyka Chopina”, prezentowaną w Galerii „Okno na Kulturę”, ul. Krakowskie Przedmieście 17, z uwidocznionym, a właściwie zasygnalizowanym, wielkim dorobkiem Towarzystwa – koncerty, konkursy, zbiory, wydawnictwa, działalność kół terenowych.  Fot. Koło TiFC3 marca 2024 – koncert z cyklu „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA” z trzema artystami: KRZYSZTOF KOMENDAREK-TYMENDORF (altówka), MACIEJ GAŃSKI (fortepian), PAULINA CHRUŚCIEL (recytacja). Utwory na altówkę i fortepian M. Wajnberga, H. Szopowicza, E.Młynarskiego i na fortepian F. Chopina.  Poezja Cz. Miłosza. Wszystko spojone w całość, płynne, porywające zmysły, budzące emocje. Zaproszeni muzycy prowadzą działalność dydaktyczno-naukową w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku (adiunkci), występują po świecie jako soliści z licznymi orkiestrami, posiadają interesujący dorobek płytowy i imponujący repertuar. Albumy CD ReVIOLAtion i Quantum of Silence Komendarka-Tymendorfa otrzymały prestiżowe nagrody i nominacje, transmitowane są na cały świat. Może on też się szczycić prawie 50. światowymi prawykonaniami. Recenzje o Macieju Gańskim głoszą m.in. „objawił się jako tytan fortepianu”, „jest kontynuatorem złotej ery polskiej pianistyki”. Aktorce popularność przyniosły seriale i gra w wielu teatrach warszawskich -Powszechnym, 6.piętro, Polonia… Przed kilkunastu laty wcieliła się w rolę Hamleta w Teatrze Nowym w Poznaniu i została za nią nagrodzona na Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim. Do tego grona dołączył DARIUSZ MŁYNARCZYK z wystawą „MAKROMIKROKOSMOS” – akrylami na kartonie wypełnionym geometrią, światłem, surrealizmem. To nowa odsłona tego twórczego artysty w Sannikach, realizowana przez Koło TiFC i ECA. Jest członkiem ZPAP. Uczestniczył w kilkunastu indywidualnych wystawach i ponad 100 ogólnopolskich i międzynarodowych, z różnych dziedzin sztuki. Pokazaliśmy też trochę ceramiki i związki artysty z WOŚP, której przysporzył sporo pieniędzy, przekazując autorskie „złote serduszka” do licytacji. Te piękne, energetyczne klimaty dopełniła Oranżeria-Kawiarnia-Bistro.

(Fot. ECA, K.Kocimski i J.Róg)


25 lutego 2024 odbyliśmy Walne Zebranie Członków Koła TiFC – sprawozdawcze, kończące działania i rozliczenie finansowe z 2023 rokiem. Zarząd otrzymał absolutorium i pochwałę ze strony Komisji Rewizyjnej oraz zebranych. Urozmaiceniem, pełnym wrażeń, były koncert i krótka prelekcja,  zapowiadane przez dr Jarosława Domagałę. Muzyką Chopina uraczyli nas Maciej Domagała, dr Zbigniew Merecki i prof. dr hab. Mariusz Drzewicki.  Znany biograf Chopina Piotr Mysłakowski powiedział o kilku podstawowych błędach w publikowanych biografiach kompozytora oraz o zdolnościach komicznych i imitatorskich Fryderyka, zacytował – ze wspomnień znajomych Chopina –  fragmenty bardzo zabawne, obrazujące fakt, że miał „głowę pełną konceptów”. A i jeszcze usłyszeliśmy chopinowski wiersz Jerzego Sekleckiego, nagrodzony w konkursie poetyckim w ECA.  I Ci wszyscy artyści to członkowie naszego Koła! No, poza Maciejem, ale znamy go od dziecka, kibicujemy mu i na niego czekamy! Mieliśmy też udostępniony przez Europejskie Centrum Artystyczne serwis kawowy i nagłośnienie oraz zniżkową obsługę na kawę z ciastem w kawiarni u Zygmuntów. Było długo i miło. Zarząd składa WSZYSTKIM serdeczne podziękowania.


22 lutego 2024 – w bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie, miejscu chrztu  FRYDERYKA CHOPINA, odbyła się UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA z okazji 214. rocznicy urodzin wielkiego kompozytora i 14. Rocznicy podpisania deklaracji o „Krainie Chopina”.           

Mszę celebrował ks. proboszcz Paweł Olszewski, w intencji śp. Chopina, ale też w podzięce za Jego geniusz, za nadzwyczajną muzykę, graną w całym świecie. W pięknych wnętrzach szesnastowiecznej świątyni donośnie brzmiały organy i śpiew. – Bartosz Izbicki, miejscowy organista i Małgorzata Izbicka – sopran. Wykonane utwory: Bogurodzica – improwizacja, O, vere digna Hostia – motet z Tabulatury Wileńskiej (ok. 1626), Ch. Gounod: Méditation sur le Premier Prélude de Piano de S. Bach (1853), F. Chopin: Largo Es-dur (B.109 op. posth. K.1229) oraz inne elementy liturgii. Barwnie prezentował się poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach, otoczony opieką nauczycielki Anny Rączki. Inni uczestnicy to głównie mieszkańcy Brochowa oraz członkowie naszego Koła TiFC. Organizatorzy: Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego – główny organizator Festiwalu „W Krainie Chopina”, Gmina Brochów, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z Kołem TiFC w Sannikach, Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie.        

    

(Fot. Koło TiFC M. Wasek, A. Kulińska-Zygmunt.)


18 lutego 2024 – w koncercie z cyklu „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA” wystąpili ZBIGNIEW RAUBO i MAGDALENA POPŁAWSKA – artyści z dużym doświadczeniem i osiągnięciami. Zgromadzoną publiczność uraczyli utworami Fryderyka Chopina, już tak urodzinowo, a wśród poetyckich strof wybrzmieli m.in. Rilke, Poświatowska, Dymińska. Pozostały wszystkim przemiłe przeżycia i wspomnienia. Już marzy się, by powrócić do tak przekonujących ludzi z artystycznego świata – do profesora Akademii Muzycznej w Katowicach, który koncertował z licznymi orkiestrami symfonicznymi, współpracował z innymi osobowościami muzycznymi i wykształcił świetnych pianistów, m.in. T.Biesa, Ł.Mikołajczyka, J.Goranko, M.Kubik… Do aktorki grającej w sztukach reżyserowanych przez słynnego K.Warlikowskiego, uhonorowanej Nagrodą Zbigniewa Cybulskiego, zdobywającej nagrody za role na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, festiwalach filmowych w Gdyni, Koszalinie, Wrocławiu czy za piosenki na Przeglądach Piosenki Aktorskiej. Organizatorzy tego cyklu: Europejskie Centrum Artystyczne im. F.Chopina, Towarzystwo im. F.Chopina i Koło TiFC w Sannikach. Z radością gościliśmy przedstawicieli TiFC w Warszawie: dyrektor generalną Ewę Sławińską-Dahlig i jej zastępcę Jacka Kowalskiego. Przypominamy, że TiFC był pomysłodawcą tego cyklu i razem z Kołem organizatorem od 1981 r. Dyrektor Ewa Sławińska-Dahlig w swoim wystąpieniu poinformowała zebranych o przekazaniu przez TiFC w ubiegłym roku ECA, fortepianu marki Steinway, używanego w Sannikach od 1987 roku.

W tym dniu otwarto też wystawy, zrealizowane przez ECA: w Pałacu „Impresje” malarstwa TOMASZA MILANOWSKIEGO – dziekana Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie i plenerową „Pałace Mazowsza” – fotografie ROBERTA OŁDAKOWSKIEGO,  z udziałem autorów. W wachlarzy smaków znalazła się też pałacowa Oranżeria-Kawiarnia-Bistro.

Fot. ECA A.Wojtasiak i Koło TiFC

 Pani Marzena Bogucka – dyrektorka Przedszkola w Kiernozi napisała: „Dzięki życzliwości pani Aleksandry Głowackiej – przewodniczącej Towarzystwa im. F. Chopina Koła w Sannikach w naszym przedszkolu zagościła niecodzienna wystawa z Londynu – portretów Mikołaja Kopernika. Tam, Fundacja Portretu Barbary Hamilton (słynnej malarki, nieoficjalnej portrecistki angielskiej rodziny królewskiej) zorganizowała konkurs “Portret Mikołaja Kopernika”, w którym wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół polonijnych z różnych krajów. Wystawę, tych jakże pięknych prac, można było u nas podziwiać od 22 XI do 6 XII 2024. A 1 XII, działo się wokół Kopernika szczególnie dużo, oj działo! Przewodnikami w podróży na Kujawy były dzieci z grupy RYBKI i panie: Mirka Załuga i Kasia Żaczek. Dowiedzieliśmy się  z czego słynie Toruń, poznaliśmy postać wielkiego Polaka – Mikołaja Kopernika, który „wstrzymał Słońce a poruszył Ziemię”. Nie mogło zabraknąć legendy o Mikołaju Koperniku, która jest związana z naszą miejscowością. To właśnie w Kiernozi, Kopernik  pijąc wodę ze studni na rynku, zobaczył odbijające się w tafli wody nocne, rozgwieżdżone niebo. Wtedy to doznał olśnienia i… powstała teoria heliocentryczna. Studnia, do dziś dnia, stoi w centrum miejscowości, a rynek, na którym się znajduje, zwie się Rynkiem Kopernika. Nie zabrakło tańca, oczywiście kujawiaka i legendy o toruńskich piernikach. Dzieci mogły skosztować toruńskich pierników, jak również same wykonały ten pachnący wypiek, według starej receptury. Będąc blisko, można być bardzo, bardzo daleko….. Najważniejsze, by mieć wspaniałych przewodników i kompanów w drodze do wiedzy. Nasze przedszkolaki mają to szczęście! Dziękujemy za ten dzień. Biuro podróży KieRybki zorganizowało nam wspaniałą wyprawę, ze specjalnym udziałem Strefy Wiedzy i pana Radosława Dziembowskiego!” Koło TiFC również dziękuje za wspaniałą współpracę. Fot. Przedszkole w Kiernozi.


20 listopada 2023 PORTRETY WIELKIEGO ASTRONOMA, wykonane przez młodzież ze szkół polonijnych na świecie, nagrodzone w londyńskim konkursie, organizowanym przez Fundację Portretu Barbary Hamilton i Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, były zaprezentowane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi. Wystawa towarzyszyła patriotycznej uroczystości ph. „Niepodległa, Niepokorna, objętej honorowym patronatem Starosty Łowickiego Pana Marcina Kosiorka. To międzypokoleniowe świętowanie 105. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zgromadziło, obok społeczności ośrodka, przedstawicieli instytucji, organizacji oraz przyjaciół placówki. Wychowankowie i nauczyciele przygotowali montaż słowno-muzyczny, który wzbogacony został przez międzyszkolny koncert pieśni patriotycznych. Wystąpiła też Szkolna Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Technicznych „Siedemdziesiątka” w Płocku. Nie zabrakło poczęstunku, przygotowanego przez społeczność MOS w Kiernozi oraz przyjaciół placówki. Relacjonując wydarzenie organizatorzy napisali: „Społeczność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi czuje ogromną wdzięczność za to, że w tak niezwykły sposób udało się uhonorować bohaterską, heroiczną postawę przodków, podkreślając jak ważna jest „Niepodległa, Niepokorna” Polska”. My dziękujemy, że nasza wspólna londyńsko-sannicka kopernikowska wystawa mogła być kolejnym patriotycznym – polskim i światowym -akcentem podczas uroczystości w Kiernozi. (Fot. MOS w Kiernozi).


Wystawa „PORTRETY WIELKIEGO ASTRONOMA” w listopadzie została zaprezentowana w Żychlińskim Domu Kultury, dzięki współpracy z Panią  Dyrektor Magdaleną Modrzejewską-Rzeźnicką. Instytucja ta zadbała o wyeksponowanie (wydrukowanych przez Koło TiFC)  nagrodzonych prac młodzieży ze szkół polonijnych na świecie, ale także zorganizowała własny konkurs „NIETYPOWE PORTRETY MIKOŁAJA KOPERNIKA” dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z którego nagrodzone prace towarzyszyły wystawie, sygnowanej przez Fundację Portretu Barbary Hamilton, Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie i Towarzystwo im F. Chopina Koło w Sannikach. 12 listopada umożliwiono członkini naszego Koła Urszuli Weber-Król  konwersację  z odwiedzającymi ekspozycję. Urszula ma udowodnione związki rodzinne z wielkim Kopernikiem, ich wspólną przodkinią jest babcia Kopernika. Fot. Koło ŻDK i TiFC

 


5 listopada 2023 – w cyklu JESIENNE INSPIRACJE – „Piosenki z Ekranu” w wykonaniu PIOTRA SALATY, który, cytując z jednej z relacji, „Jest jak dobra kawa, sięgamy po nią, żeby poczuć wyjątkowy smak i aromat”. Z muzykami z zespołu stworzył w ciepłych salach nastrojowy klimat, w kontraście do jesiennego deszczowego dnia i to zostało bardzo docenione  przez licznie zgromadzonych uczestników.

Wokalista już w latach 80. i 90. wystąpił na festiwalach w Opolu, Kołobrzegu, Zielonej Górze. W latach dwutysięcznych dał się poznać w programach telewizyjnych The Voice of Poland, zwyciężając w programie Droga do Gwiazd czy wygrywając na Międzynarodowych Spotkaniach Wokalistów Jazzowych w Zamościu. Utalentowany, osłuchany w różnych gatunkach muzycznych  w  wykonaniu mistrzów, sam dobrze odnajduje się w jazzie, soulu, poezji śpiewanej…, jako wokalista i kompozytor. Jego kompozycję z płyty „Czuła gra” też z przyjemnością usłyszeliśmy.

Koncert zapowiadały przedstawicielki organizatorów: Monika Patrowicz – dyrektorka Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina i Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Koła Towarzystwa im. F. Chopina.

Kolejnym wydarzeniem była malarska wystawa poplenerowa “Sannickie Inspiracje Chopinowskie impresje”, zorganizowana, jak VII plener, przez Europejskie Centrum Artystyczne. Była okazja do podziwiania prac i i wielka przyjemność rozmów z wieloma artystami plastykami.

A po wernisażu dalsze spotkanie, rozmowy wielu osób w Oranżerii-Kawiarni-Bistro, nie tylko przy kawie o wyjątkowym aromacie.

(Fot. ECA J. Róg i K. Kocimski oraz Koło TiFC A. Głowacka).  


15 października 2023 – prezentując publiczności JAKUBA KUSZLIKA – laureata IV nagrody XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie, nagrodzonego też tam przez Polskie Radio za najlepsze wykonanie mazurków i DARIUSZA WNUKA – aktora Teatru Ateneum w Warszawie, zakończyliśmy 43 sezon koncertów z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA i uczciliśmy 174. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina.  

W brytyjskim miesięczniku „The Gramophone”, po Konkursie Chopinowskim, Jed Distler napisał: „Zwykle skupiam się na pianistach, których cechy charakteru, talenty i dziwactwa (lub ich brak) łatwo się ujawniają. W związku z tym kilka „czarnych koni” niemal umknęło mojej uwadze, jak choćby Jakub Kuszlik. Obejrzałem ponownie występ Kuszlika w drugim etapie i szybko zdałem sobie sprawę, jak bardzo go nie doceniałem. [….] Kuszlik jest tak muzykalny, że jego niezwykłą wirtuozerię zauważa się dopiero po fakcie. On urodził się, by grać Chopina.” W Sannikach sympatycy mieli właśnie okazję usłyszeć jak interpretuje utwory wielkiego Chopina, nagradzając Go brawami, komplementami, prosząc o bis. Dariusz Wnuk, znany z seriali, filmów i słuchowisk, swym pięknym głosem czytał fragmenty “Podróży włoskiej” J. W. von Goethego, przełożone przez H. Krzeczkowskiego i wiersze  z “Śródziemnomorza” J. L. Barreto Guimaraes’a, w tłumaczeniu G. Borowskiego. Teksty głębokie, skupiające uwagę odbiorcy. Było jeszcze trochę czasu na miłe rozmowy z artystami, z czego i niektórzy członkowie naszego Koła TiFC chętnie skorzystali. Zwyczajowo po koncercie odbył się  wernisaż. Wystawa “Widzieć niewidzialne” KATARZYNY ŚRODOWSKIEJ – absolwentki Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, realizowana przez ECA.

W związku z chopinowską rocznicą przedstawiciele Koła złożyli kwiaty pod pomnikiem F. Chopina, który ZNÓW jest usytuowany w parku w widocznym miejscu, na czym tak bardzo nam i wielu innym osobom zależało. Cieszy nas, że Europejskie Centrum doprowadziło do tej zmiany.

W niedzielę odwiedzana była też ORANŻERIA-KAWIARNIA-BISTRO, oferująca przyjemności dla podniebienia i możliwości do pogaduszek. (Fot. ECA J. Róg, Koło TiFC A. Głowacka i J. Domagała).11 października 2023 – otwarcie wystawy „PORTRETY WIELKIEGO ASTRONOMA” w Kutnie, którą nasze Koło Towarzystwa im. F. Chopina organizuje z Fundacją Portretu Barbary Hamilton i Zakładem Dydaktyki Polonijnej Uniwersytetu Polskiego na Obczyźnie. Aranżacją wystawy i zorganizowaniem spotkania zajęła się biblioteka szkolna Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie, kierowana przez pana Roberta Wilczyńskiego.  W spotkaniu otwierającym wystawę uczestniczyła klasa 2 TR (technik reklamy) i 2 TH (technik handlowiec) pod opieką pani Karoliny Woźniak – nauczycielki języka angielskiego. Ze strony naszego Koła Towarzystwa im. F. Chopina Urszula Weber-Król, potomkini Kopernika, powiedziała o rodach w genealogii wielkiego astronoma, o związkach z Kutnem znanego obrazu Jana Matejki i kilku innych ciekawostkach. Przewodnicząca Koła Aleksandra Głowacka opowiedziała o wystawie i znanej malarce, portrecistce Barbarze Kaczmarowskiej-Hamilton. Wystawa w Kutnie potrwa do 27 października b r. i zobaczy ją wielu uczniów i nauczycieli wyżej wymienionej szkoły. Dziękujemy za pomoc transportową Janowi Królowi. (Fot. Robert Wilczyński, Karolina Woźniak i Aleksandra Głowacka.)


Od 20 września 2023 roku uczniowie klas 1-3 z sannickiej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina, uczące się w budynku szkoły w Osmolinie, mogą oglądać i podziwiać wystawę pt. ,,PORTRETY WIELKIEGO ASTRONOMA„. Wystawa przedstawia portrety Mikołaja Kopernika rysowane przez dzieci ze szkół polonijnych z różnych krajów. Wystawa dotarła do nas z Fundacji Portretu Barbary Hamilton i Zakładu Dydaktyki Polskiego Uniwersytetu Polonijnego na Obczyźnie. Prace pochodzą z konkursu zainicjowanego przez Polkę mieszkającą w Londynie – Barbarę  Hamilton. Autorka konkursu jest portrecistką rodziny królewskiej. Współpracuje z Kołem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach, które wydrukowało ww. prace na ekspozycję. Wystawę obejrzało 133 uczniów, nauczyciele i niektórzy rodzice. O wystawie opowiedziała nauczycielka tej szkoły i zarazem członkini naszego Koła Chopinowskiego – Elżbieta Durmaj. Wystawa wszystkim się bardzo podoba, uczniowie są zachwyceni pracami namalowanymi przez dzieci i młodzież ze świata. Pozostanie w tym miejscu do końca października b.r.(Fot. W. Durka i Agata Fortuna)


24 września 2013 – Fletnia Pana, cymbały i organy w Osmolinie                                                      

O ile dźwięk organów nie dziwi w kościele, o tyle fletnia Pana, talinka i cymbały są tu gośćmi. Koncert w parafii św. Marcina w Osmolinie zorganizowało sannickie Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina z przewodniczącą Aleksandrą Głowacką, wraz z Robertem Grudniem, twórcą i realizatorem projektu „Zrozumieć Niepodległą”.

Jeszcze przed końcem mszy rozległy się dźwięki fletni Pana, a proboszcz Mariusz Makowski kilkukrotnie zapraszał na koncert. Jego symboliczny tytuł „Podziękowanie dla Narodu Polskiego za pomoc Ukrainie” miał wyjątkowy wymiar, ponieważ zagrali go przedstawiciele obu nacji. Georgij Agratina, to profesor Akademii Muzycznej w Kijowie, multiinstrumentalista i wirtuoz gry na cymbałach i fletni Pana. Wystąpił w duecie z Robertem Grudniem, który grał na organach kościelnych i elektronicznych, ale też na tzw. przeszkadzajkach.  

Dźwięki fletni, cymbałów czy organów same w sobie są poruszające, a w niesamowitym wykonaniu Georgija Agratiny i Roberta Grudnia, w niejednym oku wywołały łzy. Tematyka też była szczególna, dobór utworów nieprzypadkowy, więc wzruszeniom nie ma co się dziwić. Fragment poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”, zatytułowany Koncert Jankiela spokojnie można sparafrazować: „Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Georgiju…”.  Polonez Wojciecha Kilara, także Ogińskiego, Samotny pasterz Jamesa Lasta, Fantazja dla JP II Roberta Grudnia, Skowronek i melodie węgierskie w opracowaniu Agratiny, Karnawał i inne kompozycje w wykonaniu wirtuozów, sprawiły, że dostali gromkie owacje, przerywane jedynie nadzieją na kolejne dźwięki instrumentów.

Podczas koncertu wystąpił również Andrzej Pachnicki (członek Koła TiFC), obdarzony doskonałym basem, często porównywanym z głosem Bernarda Ładysza. Jego wykonanie pieśni Stanisława Moniuszki „Kozak” i ukraińskiej pieśni „Matko moja…” wywołało gorące brawa zgromadzonych.

Robert Grudzień i Georgij Agratina współpracują od blisko 30 lat. Ukraiński artysta dwa razy w ciągu roku koncertuje w Polsce, często charytatywnie. Kiedy jest w swej ojczyźnie, w Kijowie, gra koncerty nie tylko kościołach i salach widowiskowych, ale często i w metrze, gdy nad miastem i okolicą latają rakiety.                                                                                                                                                             Wielką pomoc przy organizacji koncertu okazali nam ks. proboszcz Mariusz Makowski, OSP Osmolin i Danuta Sobocińska z miejscowej parafii, członkini naszego Koła TiFC.17 września 2023 – w ramach XIX Festiwalu „W KRAINIE CHOPINA”– odbył niepowtarzalny koncert z udziałem wyjątkowego pianisty – SŁAWOMIRA DOBRZAŃSKIEGO pochodzącego z Wrocławia, absolwenta Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz University of Connecticut, który studiował u Reginy Smendzianki i Neal’a Larrabee.

Powitania zebranej publiczności dokonali Monika Gadzińska – przedstawicielka ECA, Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Koła TiFC, Mariusz Dżyga – prezes Towarzystwa im. K. Wiłkomirskiego oraz Joanna Domagała – członek sannickiego Koła TiFC. Dyrektor artystyczny Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina” podzielił się z zebranymi refleksją na temat organizacji przedsięwzięcia, jakim jest cykl koncertów i spotkań na ziemi związanej z postacią kompozytora Fryderyka Chopina.

Sławomir Dobrzański o swoim życiu i pracy pedagogicznej oraz naukowej opowiadał w rozmowie z Joanną Domagała. Publiczność żywo reagowała na przedstawiane informacje, tym bardziej, że rzadko można usłyszeć tak wiele bezpośrednio z ust wykonawcy. Obok działalności koncertowej, pianistę zajmuje praca pedagogiczna – wykładał na Uniwersytecie Rhode Island i w Concordia College i w ponad dwudziestu krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Od roku 2005 jest profesorem gry na fortepianie, literatury fortepianowej, muzyki kameralnej i akompaniamentu w Kansas State University, gdzie w latach 2009-2013 był kierownikiem katedry instrumentów klawiszowych. Był dyrektorem artystycznym Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Connecticut, które powołał do istnienia w 1997 r.

Tak daleko od kraju można być sercem tak blisko miejsca, z którego się wyszło, Ojczyzny.

Program koncertu był dobrany bardzo precyzyjnie. Oprócz błyskotliwie zagranych utworów Fryderyka Chopina, pianista wykonał dzieła kilku mniej znanych polskich kompozytorów – Antoniego Kątskiego, Marii Szymanowskiej i Feliksa Roderyka Łabuńskiego. Ukazał tym samym bogate oblicze polskiej muzyki fortepianowej i przeprowadził słuchaczy, także poprzez bogate i szczegółowe zapowiedzi, od klasycznych form Szymanowskiej, aż po intrygujące swoją pomysłowością i siłą wyrazu – Kujawiaki Łabuńskiego. Te ostatnie wirtuoz wykonał jako bis, po gorącym przyjęciu jego interpretacji utworów Chopina, głównie wysublimowanego i dopracowanego w detalach – Nokturnu H-dur op. 62 nr 1, a także głęboko przeżytych Ballad g-moll nr 1 op. 23 oraz As-dur op.47. Jeszcze inną odsłonę bogatego występu stanowił Grande Valse brillante op. 18.

W tym szczególnym dla naszej historii dniu, bardzo symbolicznie wybrzmiała muzyka w dobitnie narodowym, polskim stylu, której to artysta mieszkający na stałe w USA, poświęcił działalność pianistyczną i badawczą. Napisał pierwszą anglojęzyczną biografię M.  Szymanowskiej, wydał też pierwsze w świecie nagrania kompletu jej dzieł fortepianowych, płyty z muzyką fortepianową A. Kątskiego, W. Łabuńskiego i F. R. Łabuńskiego. Za swą pracę dla kultury polskiej i polsko-amerykańskiej artysta został nagrodzony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.Był nominowany przez publiczność do tytułu Ambasadora Kultury Polskiej. Otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia pedagogiczne, przyznawaną corocznie przez Kansas Music TeachersAssociation.  (Relacja Joanny Domagała, fot. ECA i Koło TiFC)


3 września  2023 – W koncercie z cyklu „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA” gościliśmy mieszkający w Grazu w Austrii polsko-japoński duet fortepianowy TANAKA -DZIURBIEL PIANO DUO  oraz polsko-włoską aktorkę KAROLINĘ PORCARI.

Pianiści zaprezentowali zróżnicowany program, na który złożyły się: Polonez c-moll F. Chopina w transkrypcji na 4 ręce, Preludium do Popołudnia Fauna C. Debussy’ego i Fantazja f-moll F. Schuberta. Niezbyt często mamy okazję posłuchać w Sannikach muzyki na 4 ręce. Podczas tego  koncertu  była  grana z głębokim zrozumieniem i znajomością tak materialnej, jak i duchowej strony prezentowanych dzieł. Każdy z utworów przedstawiał inny rodzaj brzmienia, charakteru, inaczej przemawiał do słuchacza. Można było śledzić grę różnych pokazujących się melodii, wydobywanych z instrumentu przez muzyków zgodnie z ich aktualnym zamiarem artystycznym. Zespół ma na koncie wiele sukcesów na konkursach międzynarodowych muzyki kameralnej, m.in. jest laureatem najwyższych nagród Międzynarodowego Konkursu Muzycznego ISCART (Szwajcaria), Międzynarodowego Konkursu Sztuki Instrumentalnej i Wokalnej (Rumunia), Konkursu Cadenza (Włochy), Międzynarodowego Konkursu Muzycznego OPUS 2021 w Krakowie (Polska), American Classical Young Musician (USA), World Chamber Music E-Competition „Napolinova” (Włochy)  oraz Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Quebec (Kanada). Utwory przedzielały i łączyły bardzo trafnie dobrane fragmenty „Boskiej Komedii” Dantego, w przekładach Jarosława Mikołajewskiego i Adama Mickiewicza, w żywej interpretacji Karoliny Porcari. Aktorka niektóre z nich zaprezentowała w wersji dwujęzycznej, co pozwalało poznać brzmienie i emocjonalny klimat oryginałów. Towarzystwo im. F. Chopina i jego Koło TiFC reprezentował w tym dniu Jarosław Domagała – członek Zarządu Koła, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Europejskie Centrum Artystyczne Jolanta Róg.

Koncertowi towarzyszyło otwarcie wystawy „Love for Animals/Miłość do zwierząt”, z wyboru Europejskiego Centrum. Autor obrazów NAFE ALAHMAD jest Syryjczykiem mieszkającym w Polsce. Absolwent PWSSP w Lublinie i ASP w Warszawie, członek ZPAP.                             

(Relacja Zbigniew Merecki z Koła TiFC; fot. ECA )


20 sierpnia 2023 – w ramach plenerowych „SMAKÓW MUZYKI” – WOJCIECH KRUCZEK z utworami Fryderyka Chopina. W bardzo upalne popołudnie, tak dzielnie i pięknie zaznaczał kontrasty dynamiczne w Sonacie b-moll, z wielką swobodą wykonał Etiudę c-moll i wydobył zmienne napięcie w Nokturnie c-moll. W interpretowanych Mazurkach op.30 przywołał echa ludowego folkloru, zapewne i te z wakacji Chopina w Sannikach. Po zamykającym recital Polonezie As-dur zachwycona, licznie zgromadzona, publiczność poprosiła artystę jeszcze o bis! W kronice Koła pianista po występie napisał: „(…) Chopinowski duch przyniósł nową energię i natchnienie. Recital w pełnym słońcu, przy 35 st.C i praktycznie zamkniętych oczach, pozwolił mi przenieść się w inny wymiar rzeczywistości i przyniósł nowe, cenne doświadczenie pianistyczne.” Wojciech Kruczek jest magistrem sztuki, absolwentem Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Joanny Ławrynowicz-Just (gra na fortepianie) i Katarzyny Borzykowskiej (kameralistyka fortepianowa). Brał udział w wielu interesujących projektach, m. in. z ramienia Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina reprezentował Polskę podczas światowej wystawy Expo w Dubaju, brał udział w nagraniu w Studiu Koncertowym Polskiego Radia utworu „Parafraza” P. Mykietyna na 10 fortepianów historycznych i tamże w Maratonie Chopinowskim. Jest laureatem wielu konkursów, zdobył m. in.Grand Prix na 9. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym o nagrodę UNESCO w Palmanova (Włochy, 2021), zajął I miejsce na XIII Concorso Musicale Citta di Filadelfia (USA) i w Tropea we Włoszech (2022). To muzyk utalentowany i pełen entuzjazmu. Wyrażał swą radość z pobytu w Sannikach, my podzielamy tę radość w drugą stronę. Współpracowaliśmy z Europejskim Centrum Artystycznym, które w tym dniu oferowało jeszcze inne atrakcje.

W ostatnim czasie Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie przekazało Europejskiemu Centrum im. F. Chopina fortepian marki Steinway, który od lat służy sannickim koncertom. (Fot. Koło TiFC A. Głowacka i „Recon”).


6 sierpnia 2023 – zaprosiliśmy na kilkuwątkowe wydarzenie, w którym prezentowaliśmy znakomitych artystów. W koncercie z cyklu „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA” pianistkę BEATĘ  BILIŃSKĄ, zachwycającą interpretacją utworów F. Chopina i aktorkę MONIKĘ DRYL,  znakomicie prezentującą wiersze J. Tumima i W. Szymborskiej, które „chciały być piosenkami”, były wyśpiewane przez Grechutę, Niemena, Demarczyk, Turnaua i innych. Na otwarciu wystawy „Są sny śnione wspólnie” – JAROSŁAWA KUKOWSKIEGO i gościa specjalnego EWĘ MINGE, z ich surrealistycznymi pracami. Dworskiego klimatu dodał Królewski Zespół Tańców Dawnych „LA DANSE” z Muzeum Pałac Saski w Kutnie i dwa powozy STOWARZYSZENIA  KAWALERYJSKIEGO IV Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej z siedzibą w Gąbinie, z opiekunem i powożącym Andrzejem Żabką. Na pięknych zdjęciach uwiecznił to znany fotografik KRZYSZTOF HEYKE i inni. Beata Bilińska należy do czołówki polskich pianistów. Grała w głównej sali Carnegie Hall w Nowym Jorku. Występowała w  wielu krajach jako solistka, kameralistka i z koncertami symfonicznymi. Jest profesorem nadzwyczajnym w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Nagrodzona MODEM Classical Award, dwukrotnie nominowana do „Paszportów Polityki” i pięciokrotnie do nagrody fonograficznej „Fryderyk”, z otrzymaniem tejże w roku 2015. Aktorka przynależy do zespołu Teatru Narodowego. Zagrała w kilku filmach (np. „Jasminum” w reż. J. J. Kolskiego) i w wielu serialach. Śpiewa i gra na saksofonie, co przyniosło Jej nagrody m. in. na Przeglądach Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, na Festiwalu Sztuki Estradowej w Warszawie, Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Ewa Minge łączona jest powszechnie z modą, bo w tej branży zdobyła markę i słynie  z sukcesów na wielkich wybiegach w Paryżu, Cannes, Mediolanie, Rzymie, Montrealu, Wiedniu, Berlinie, Dubaju…. Zajmuje się także sztuką użytkową, architekturą, rzeźbi, maluje, pisze książki. Może szczycić się niezliczoną ilością nagród. W Sannikach mieliśmy okazję pokazać szczyptę Jej talentów. Jarosław Kukowski wystawiał swoje prace w Luwrze, w Narodowej Galerii Zachęta, w galeriach w Nowym Jorku, San Francisco, Los Angeles… Jego prace prezentowane były w serii wystaw zbiorowych, obok obrazów J. Matejki, J. Malczewskiego, S. Dali, O.Boznańskiej, J. Fałata …Wpływowy artysta, designer, juror konkursów, organizator plenerów malarskich i wystaw zbiorowych innych znanych artystów. Prowadzi Galerię Quantum i własną szkołę malarstwa. Wszyscy wykonawcy wnieśli tak dużo sztuki, a zarazem ciepła i życzliwości. Sannickie Koło TiFC miało w tym przedsięwzięciu, w każdej jego części, bardzo duży udział. Współpracowaliśmy  z BOHATERAMI wydarzenia i Europejskim Centrum Artystycznym – gospodarzem miejsca. Serdecznie dziękujemy naszym SPONSOROM i DARCZYŃCOM. Nieodzowna była tu także ORANŻERIA-KAWIARNIA-BISTRO oferująca pyszne dania i napoje oraz fachową obsługę i serdeczność. (I część Fot. Krzysztof Heyke, II cz. – fot. ECA M. Buła, III cz. fot. zb. Galerii Quantum).

23 lipca 2023 –w cyklu „SMAKI MUZYKI” –Towarzystwo im. F. Chopina z sannickim Kołem współorganizowało z Europejskim Centrum Artystycznym im. F. Chopina recital KAMILI  SACHARZEWSKIEJ. Utalentowana młoda pianistka jest absolwentką Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie (licencjat), w klasie prof. Janusza Olejniczaka, a na wcześniejszych etapach edukacji muzycznej, w Suwałkach, była prowadzona przez mgr Annę Borkowską. Już wiele koncertowała w kraju i poza granicami, również z Orkiestrami Symfonicznymi, Wileńską, Kowieńską  i Płocką. Tę laureatkę wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, nagradzaną pierwszymi nagrodami w USA, Łotwie, Litwie, Słowacji, Czechach i we Włoszech, w Sannikach spotkało serdeczne przyjęcie przez licznie zgromadzona publiczność. Artystka usłyszała wiele braw i komplementów za świetne wydobycie nastrojów z granych utworów F. Chopina i M. K. Ogińskiego. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz usłyszymy w Sannikach Jej muzyczne interpretacje i przeżyjemy sympatyczne bycie razem. ECA w tym dniu reprezentowała Andżelika Wojtasiak, TiFC Aleksandra Głowacka.(Fot. ECA i Koło TiFC)

2 lipca 2023 – po koncercie z cyklu „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA” artystki DOMINIKA SZLEZINGER i BEATA KAWKA napisały w księdze pamiątkowej: „Rewelacyjne miejsce, wyjątkowe, piękne. Do zobaczenia wkrótce! Dziękuję bardzo.” (D. Szlezinger), Wspaniałe miejsce, przepiękny czas i przepiękny koncert. Dziękuję” (B. Kawka). Dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina – gospodarza miejsca i dla Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie  z sannickim Kołem TiFC, które są przy organizacji koncertów od początku, również dla niezawodnej publiczności, to bardzo miłe komplementy, docenienie. My z kolei – organizatorzy i uczestnicy – jesteśmy wdzięczni za doskonałą interpretację utworów W. A. Mozarta, F. Liszta, tak przemawiającego do nas zawsze F. Chopina oraz za poetycki wybór ph. Kluczem jest miłość, ze strofami m.in. K. I. Gałczyńskiego, J. Tuwima, W. Szymborskiej, H. Poświatowskiej. Dominika Szlezinger przybyła z Mediolanu, bo od kilkunastu lat mieszka i zajmuje się pracą pedagogiczną we Włoszech.(Mieliśmy więc przyjemność dłuższego goszczenia w Sannikach.) Tam też, obok Polski i Szwajcarii, najwięcej występuje. Na zaproszenia różnych prestiżowych instytucji i organizacji koncertowała i w innych krajach, w tym zagrała cykl koncertów dla Chopin Society w Sydney. Kształciła się pod kierunkiem wielu wybitnych profesorów – w Akademiach Muzycznych w Katowicach i w Krakowie, w Haute Ecole de Musigue w Genewie (studia podyplomowe) oraz na wielu kursach mistrzowskich. Beata Kawka – absolwentka PWST w Warszawie, cieszy się popularnością dzięki rolom w wielu serialach, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje nagroda dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Madrycie za rolę w filmie „Jasne błękitne okna” i współpraca w teatrach ze znanymi reżyserami. Jest też producentką oraz aktorką i reżyserką dubingu.

Po koncercie odbyło się miłe spotkanie wernisażowe z interesującą malarką Marttą Węg, której prace były prezentowane m.in. na Międzynarodowych Targach Sztuki w Nowym Jorku, Londynie i Amsterdamie. (Fot. Fotonik Anna Nowakowska, Ireneusz Wypych (PKN), ECA A. Wojtasiak i Koło TiFC)


15 czerwca 2023 w Szkole im. J. Kochanowskiego w Budkach koło Szydłowca odbył się koncert kulturalno-edukacyjny pt. „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”, zrealizowany w ramach ogólnopolskiego projektu Roberta Grudnia: 2023 Rok Mikołaja Kopernika – Zrozumieć Niepodległą.
W ramach wydarzenia zaproszeni goście mieli okazję do podziwiania wystawy pt. „Portrety wielkiego astronoma” – prac wykonanych przez młodzież ze szkół polonijnych na świecie, nagrodzonych w konkursie organizowanym przez Fundację Portretu Barbary Hamilton i Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, również wystawę portretów Kopernika namalowanych przez uczniów szkoły w Budkach.
Uczniowie przedstawili także krótki montaż słowny, podczas którego przybliżyli słuchaczom sylwetkę Mikołaja Kopernika. Dodatkowo wszyscy wysłuchali ciekawego wykładu na temat Wielkiego Astronoma, wygłoszonego przez Roberta Grudnia. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Organizatorami przedsięwzięcia w Budkach byli: Halina Winiarska – dyrektor SP w Budkach, Robert Grudzień – kompozytor, artysta muzyk, autor projektu oraz Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Towarzystwa im. Fryderyka Chopina Koła w Sannikach (wystawa).

Wyżej wymienione wystawy można było podziwiać do 23 czerwca 2023. (Fot. nadesłane przez R. Grudnia – członka Koła TiFC)11 czerwca 2023 – przekonaliśmy się jak wspaniale smakuje muzyka W. A. Mozarta, J. Brahmsa i F. Chopina w wykonaniu KAMILA WRONY, w niedzielne popołudnie w sannickim parku,  rozpoczynając tym recitalem ( w muszli koncertowej) cykl „SMAKI MUZYKI”. Artysta jest absolwentem Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi – Klasa Fortepianu oraz  Studium Pedagogiczne. Doskonalił się na kursach mistrzowskich u wielu profesorów polskich i zagranicznych, w tym u dobrze nam znanych z sannickich koncertów – Jerzego Sterczyńskiego i Mariusza Drzewickiego. Aktualnie studiuje jeszcze w Dreźnie.  Daje recitale i występuje w duetach (ze skrzypaczką, wiolonczelistami czy wokalistkami), głównie po Polsce. Ciekawym doświadczeniem organizacyjnym w Jego działalności był i jest projekt „Mozaiki Fortepianowe”, z cyklem wymiennych koncertów między uczelniami muzycznymi w Łodzi, Krakowie i Warszawie, który w miejsce rywalizacji wprowadza współdziałanie i wiele pozytywnej energii. Kamil Wrona sprawdza się również w pracy pedagogicznej.- Aktualnie w Instytucie Muzyki Uniwersytetu zielonogórskiego. Serdecznym usposobieniem przyciąga i zaciekawia ludzi. Pianista zapewniał o swym zachwycie  miejscem i ludźmi spotkanymi w  Sannikach, my zapewniamy, że pozostajemy pod urokiem goszczonego i słuchanego artysty. Organizatorzy recitalu: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina reprezentowane przez Monikę Gadzińską i Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC, reprezentowane przez Aleksandrę Głowacką.

(Fot. TiFC Koło A. Głowacka i „Recon”)


4 czerwca 2023 – w cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA klasyka, poezja śpiewana i spora dawka humoru! Sopranistka ANNA CIERESZKO, absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, zaśpiewała pieśni F. Chopina, S. Moniuszki, M. Karłowicza, L. Różyckiego i po raz pierwszy prezentowane w Sannikach – Piotra Perkowskiego, z cyklu „Uty japońskie”. Akompaniował WITOLD JANUSZ – absolwent i pedagog wrocławskiej Akademii Muzycznej. Autorskie teksty poetyckie, ph. „Kilka słów o miłości – Piotrek”, wyśpiewał aktor PIOTR GAWRON-JEDLIKOWSKI, znany z wielu seriali telewizyjnych. Muzycznie towarzyszyli Mu, niespodziewanie dla widzów, „spontanicznie wybrani z widowni!”, gitarzyści MATEUSZ  PALUCH i TOMASZ KUCHARCZYK z zespołu „Piotrek”, jaki w trójkę w realu utworzyli. Zespół w Sannikach miał swą prapremierę. Zabawnych momentów było wiele, bo Piotr Gawron-Jedlikowski zaprawiony jest w improwizacjach,   gra przecież w nowatorskiej grupie ITO Teatr, w której aktorzy nie uczą się ról na pamięć. Szybko potrafił nawiązać kontakt z odbiorcami i chyba „tak już ma”, bo w 2019 zwyciężył w internetowym plebiscycie „Idol publiczności”.Sympatią obdarzeni zostali również Anna Ciereszko i Witold Janusz za profesjonalizm i ciepło, jakie wnieśli. Cieszymy się, że po występach śpiewaczki w Koncert Haus w Wiedniu, Filharmonii w Berlinie i Monachium…, przyszedł czas na Sanniki. Aktualnie artystka  koncertuje po Polsce m.in. z „Koncertami Wiedeńskimi – Orkiestrą Księżniczek.”. A Witold Janusz, obok pracy pedagogicznej, prowadzi bogatą działalność artystyczną, akompaniując podczas konkursów, koncertów, festiwali, za co ma w dorobku – indywidualne i własnych studentów – sukcesy.   Niedzielnemu koncertowi towarzyszyło otwarcie wystawy „Natura źródłem inspiracji” Mirosława Sasina – absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, który – jak powiedział podczas wernisażu – „w pejzażach szuka czegoś, co zatrzyma wzrok, czegoś, co zmusi do zatrzymania uwagi”. I w Jego obrazach też znajdujemy to, co zmusza do zatrzymania, wyłowienia. Na pewno świetnie uchwycone światło, ale nie tylko to.

Organizatorzy koncertu: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC. Wystawa realizowana przez ECA.

(Fot. ECA Jolanta Róg, TiFC Koło A. Głowacka)


W dniach 19-22 maja br. 8-osobowa grupa z Sannik uczestniczyła, na zaproszenie Comite de Jumelage (Komitet Współpracy) z francuskiego miasta Chalonnes-sur-Loire – partnerskiego miasta dla Sannik, w uroczystych obchodach Święta Wina 2023. Pojechali przedstawiciele dwóch stowarzyszeń: Koła Towarzystwa im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwa Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej. Przewidywany program uroczystości, przekazany przez przewodniczącą Comite de Jumelage Marie-Annick Cebron, zachęcał do świętowania z zaprzyjaźnionymi mieszkańcami Chalonnes nad Loarą oraz wraz delegacjami z Ballinasloe w Irlandii i Tecklenburga w Niemczech. W organizację tworzenia grupy wyjazdowej zaangażowali się najbardziej Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Koła TiFC w Sannikach i wiceprzewodniczący TWRZS Mariusz Wojno. Po serdecznym przygotowanym powitaniu, przyjęli nas do swoich domów zaprzyjaźnieni mieszkańcy miasta i gminy Chalonnes. Nie zabrakło Louisa-Marie Plumejeau z żoną, pełniącego wcześniej funkcję Sekretarza Generalnego w Urzędzie Miasta Chalonnes i mającego ogromny udział, obok nieżyjącego już Jeana Mullot, w przygotowaniu podpisania Aktu o współpracy pomiędzy gminami Sanniki i Chalonnes. Obecni byli też, pośród innych zaangażowanych osób, Claudine Lochard, Mauricette Renou, Marie Baulin, Francoise Gula i Cyril Gula, aktywni uczestnicy dotychczasowych spotkań. Niezbędna i bardzo oddana tłumaczka Yola Violleau.

W programie obchodów Święta Wina 2023 znalazło się powitanie winiarzy i grup reprezentantów miast bliźniaczych w merostwie, parada winiarzy, gości i mieszkańców nad Loarę, na której na chętnych czekały łodzie spacerowe. Nad Loarą przygotowany został przez winiarzy regionu Loire, Layon i Aubance ceremoniał zaślubin na „winiarzy”. Wśród osób, które zostały przyjęte w skład zespołu nowo ślubujących winiarzy znaleźli się zarówno Francuzi, Niemcy jak też Irlandczycy i Polacy. Z grupy z Sannik do grona winiarzy została przyjęta uroczyście Maria Wróblewska, pełniąca aktualnie funkcję wicestarosty powiatu gostynińskiego, od wielu lat zaangażowana w utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami Chalonnes. (Z Sannik dotychczas tytuł honorowego winiarza regionu Loire, Layon posiadają Maria Fudała, Mariusz Wojno, Aleksandra Głowacka). Władze miasta Chalonnes z panią mer Marie Marie-Madlein Monnier, winiarze, goście z Niemiec, Irlandii i Polski zebrali się również na oficjalnym, uroczystym obiedzie w Hali Miejskiej. Następnie odbyło się otwarcie bramy do kramów z winem, oferowanym do sprzedaży przez winiarzy z  regionu. Czas umilał koncert muzyki irlandzkiej i francuskiej. Wieczorną atrakcją był marsz z pochodniami przez miasto nad Loarę i przed północą wspaniały pokaz fajerwerków.

W niedzielę goście z partnerskich miast uczestniczyli w spotkaniu w Ratuszu, następnie w kolacji zorganizowanej przez Comite de Jumelage. Na spotkaniach tych wymieniane były – wzajemnie przez strony – upominki, podkreślające stałą współpracę, wynikającą z Aktu o partnerstwie, podpisanym przed wieloma laty. Wręczane przez nas oficjalne upominki, dla pani mer i dla Comite de Jumelage, były wspólnymi darami burmistrza Sannik Gabriela Wieczorka i naszej grupy. Wspominamy też atrakcyjną poniedziałkową wycieczkę – dla grupy z Sannik – nad ocean do La Rochelle i rejs do Fortu Boyard.

Wróciliśmy do Sannik 23 maja, zadowoleni z serdecznego przyjęcia, ze spotkań z bliskimi nam osobami, z podtrzymania współpracy. Musimy też wspomnieć, że w drodze powrotnej skorzystaliśmy z zaproszenia i gościnności przewodniczącej Komitetu Współpracy w Tecklemburgu Margaret Schäfer oraz Waltera Melchera z tegoż komitetu. W planach mamy umówione rewizyty.

Fot. z archiwum Koła TiFC.


11 maja 2023, o godz. 11.00, rozpoczął się kolejny przystanek na Mazowszu dla wystawy “PORTRETY WIELKIEGO ASTRONOMA”- tym razem w Klubie Nauczyciela w Sochaczewskim Centrum Kulturyprzy ulicy Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5. Prace dzieci ze szkół polonijnych na świecie, nagrodzone w konkursie “Portret Mikołaja Kopernika”, zorganizowanym w Londynie przez Fundację Portretu Barbary Hamilton (znanej malarki, m. in. portrecistki rodziny królewskiej) i Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, dzięki inicjatywie sannickiego Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Sochaczewskiego Centrum Kultury, zagościły tutaj na dłużej – do końca wakacji, gdzie można oglądać w piątki w godz. 9.30 – 11.00.

W Sochaczewie organizacją zajęła się Jolanta Kawczyńska – kierownik sekcji Integracji, Klubu Nauczyciela i Piosenki Estradowej SCK, wspomagana przez inne osoby. Podczas spotkania pełniła honory gospodyni razem z kierownik impresariatu Magdaleną Franaszek-Niewiadomską, która przywitała przybyłych gości w imieniu dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury Artura Komorowskiego. Aleksandra Głowacka – przewodnicząca TiFC  Koła w Sannikach opowiedziała o idei londyńskiego konkursu i projektu realizowanego przez Koło TiFC z licznymi partnerami oraz przedstawiła Urszulę Weber-Król, której przodkinie należą do rodu wybitnego astronoma. Kolejnym punktem programu była prezentacja Urszuli Weber-Król „Kopernik w rodzinnej opowieści”.  Obecni tu uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, usłyszeli wiele mało znanych ciekawostek z życia Mikołaja Kopernika, a także zobaczyli jego autentyczne pismo. Miłym akcentem był występ wokalny uczennic – Amelii Starzyńskiej i Oli Gorzelak.

Prezentowane pokonkursowe portrety Kopernika bardzo się w Sochaczewie podobały. Podkreślano ich różnorodność w stylu i technice, bezdyskusyjne podobieństwo do oryginału, bardzo wysoki poziom artystyczny, kreatywność i wyobraźnię autorów.

Koło TiFC dziękuje serdecznie za owocną współpracę. Było pięknie. Dodam jeszcze, że Jolanta Kawczyńska, tak zaangażowana organizacyjnie w Sochaczewie i Urszula Weber-Król z Żychlina, która dokonała autorskiej prezentacji Mikołaja Kopernika – to również członkinie TiFC Koła w Sannikach! A z Koła, poza mną, były jeszcze Maria Fudała – wiceprzewodnicząca Zarządu i Iwona Sikorska.

Przed nami kolejne wystawowe kopernikowskie przystanki!

(Tekst w oparciu o relację Izy Strzeleckiej i autopsję, zdjęcia: Iza Strzelecka, A. Głowacka)


7 maja 2023 – koncert z cyklu „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA” – znakomici artyści AGNIESZKA PRZEMYK-BRYŁA, MACIEJ MŁODAWSKI i ARTUR BARCIŚ, dzięki którym wszystko razem w tym fortepianie, wiolonczeli, poezji „splątało się wiekuiście” (jak w wierszu Młynarskiego) i zapadło w umysły i serca. Melancholijne utwory Chopina, Rachmaninowa, Wiłkomirskiego, Saint-Saensa i Schuberta, z bardziej i mniej znaną poezją, bo powiedzieć tekstami – to za mało, A. Osieckiej i W. Młynarskiego, wciąż aktualną w swej treści. Wrażliwych, zasłuchanych słuchaczy pełne dwie sale, od starszych po zupełnie małą koncertową fankę, o której trzeba tu wspomnieć, bo uwielbia koncerty, nawet te polecane głównie dorosłym i starszej młodzieży.I ta odczuwalna nić porozumienia pomiędzy sceną a widownią! Pianistka jest doktorem habilitowanym sztuki muzycznej, profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i prodziekanem Wydziału Instrumentalnego tejże uczelni. Jako solistka i kameralistka koncertowała na czterech kontynentach. Jej cenny dorobek nagraniowy został sfinalizowany nagrodą „Fryderyk” Akademii Fonograficznej, w kat. Album Roku 2019 – Muzyka Kameralna. Wiolonczelista jest związany z Filharmonią Wrocławską (koncertmistrz wiolonczel). Dokonywał nagrań i występował w wielu krajach świata z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Wrocławskiej (m.in. trzytygodniowe tournée po Stanach Zjednoczonych) i w składzie Lutosławski Quartet oraz w mniejszych składach z polskimi i zagranicznymi muzykami klasycznymi i jazzowymi. Aktor znany doskonale z seriali „Miodowe lata i „Ranczo Wilkowyje”, z licznych filmów fabularnych (choćby „Znachor”, „Dwa księżyce”, „Dekalog”), ról teatralnych w teatrach warszawskich: Na Targówku, Teatr Narodowy, Ateneum. Sprawdził się również jako aktor śpiewający, scenarzysta, reżyser. Po koncercie otwarcie wystawy „Barwy, cienie i kształty – refleksyjne pejzaże Zofii Samusik-Zaremby” i spotkanie z tą znaną malarką z Płocka, absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, należącą do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Malarkę prezentowaliśmy już wcześniej w Sannikach, z innymi pracami, a tym razem wystawę realizowało ECA. Organizatorzy koncertu: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC.(Fot. ECA J. Róg, Koło TiFC A. Głowacka)


30 kwietnia 2023 – koncert muzyki klasycznej – w 280. rocznicę urodzin babki Fryderyka Chopina – w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach. O tym, stosunkowo niedawnym odkryciu genealogicznym (sygnalizowanym przez TiFC już w 2020 roku), że babka Chopina – Antonina Kołomińska – urodziła się w Sannikach-Wójtostwie, folwarku przynależącym do wójta tej wsi, dzierżawionym przez jej rodziców Macieja i Barbarę Kołomińskich, powiedział uczestnikom koncertu znany biograf Chopina PIOTR MYSŁAKOWSKI, członek Koła TiFC w Sannikach.  Następnie wystąpili znakomici artyści: ALEKSANDRA BORKIEWICZ – solistka Teatru Wielkiego w Łodzi oraz Teatru Narodowego i Opery Kameralnej w Warszawie, która zagrała wiele znaczących ról w repertuarze operowym, BOGDAN KIEREJSZA – wirtuoz skrzypiec, kompozytor, entuzjastycznie przyjmowany niemal na wszystkich kontynentach i ROBERT GRUDZIEŃ – wirtuoz organów, kompozytor, dyrektor festiwali organowych, wielki propagator muzyki poprzez autorskie programy, członek naszego Koła TiFC. Jak wyjątkowo zabrzmiały sannickie zabytkowe organy (chociaż wymagają remontu) solo i ze skrzypcami, porywały serce solowe utwory skrzypiec, np. „Łabędź” Ch. C. Saint-Saënsa, piękny, łagodny sopran w „Ave Maria” F. Schuberta, w pieśniach Moniuszki i Chopina! Brzmienia z okresu baroku, romantyzmu, klasycyzmu, po współczesność,   z muzyki austriackiej, francuskiej, włoskiej i polskiej. Była też nowość – „Fantazja z inspiracji chopinowskich, dedykowana babce Chopina”, skomponowana przez Roberta Grudnia na tę okoliczność! Publiczność dopisała ku radości organizatorów i artystów, mimo wielu wyjazdów  w związku z długim weekendem majowym. Miło nam było widzieć poza mieszkańcami miasta i gminy Sanniki, wiernych melomanów np. z Sochaczewa, Płocka i Żychlina, i zupełnie nowe twarze. Licznie zgromadzeni dziękowali artystom gromkimi brawami. Głównym organizatorem wydarzenia było Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie wraz z sannickim Kołem TiFC, przy życzliwej współpracy Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach i Parafii pw. Św. Józefa. Organizatorów reprezentowali: dyrektor TiFC Ewa Sławińska-Dahlig, przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka, ECA – Mariola Buła, parafię – ks. Andrzej Sałkowski – dziekan i proboszcz.

(Koło TiFC R. Grudzień, A. Głowacka, M. Fudała, W. Godlewski, ECA M. Buła)


2 kwietnia 2023 – w cyklu  CHOPIN-MUZYKA-POEZJA  uczciliśmy Marię Kalergis-Muchanow – polską pianistkę, uczennicę Chopina, której 200. rocznica urodzin przypadła  w ubiegłym roku.  Autorski projekt pianistki MONIKI QUINN powiązał Ją z wielkim F. Chopinem i niedocenionym wcześniej, a odkrytym po latach, genialnym C. K. Norwidem, tak,  jak życie połączyło tych troje  miejscem, czasem, przeżyciami i emocjami. I te przeżycia, emocje wybrzmiały w poezji Norwida wspaniale interpretowanej przez PIOTRA CYRWUSA i w muzycznych utworach, dedykowanych Marii Kalergis przez kompozytorów: C. Tausiga, J. Nowakowskiego, F. Chopina, A. Dreyschocka. Udzielały się też odbiorcom – zasłuchanym,  zachwyconym, nagradzającym brawami, bisem i komplementami.

Monika Quinn jako solistka i kameralistka, koncertowała w wielu znaczących salach koncertowych w Polsce i za granicą. Jest adiunktem w Katedrze Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W 2018 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dyscyplinie instrumentalistyka. A Jej studia odbyły się w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, w klasie prof. K.Gierżoda i prof. A. Jastrzębskiej-Quinn, w dziedzinie fizjologii muzyki w  Hochschule der Künste w Zurychu w Szwajcarii oraz roczne w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, gdzie kształciła się w klasie prof. Anny Pfeiffer. Jest laureatką międzynarodowych i krajowych konkursów pianistycznych, ćwierćfinalistką XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie w 2005 roku.  Piotr Cyrwus znany jest z wielu seriali, animacji i filmów fabularnych, ale szczególne miejsce ma zapisane na scenach teatralnych – Teatr STU i Teatr Stary w Krakowie, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, Teatr Polski w Warszawie i inne. Talent i krakowska Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna dały mu wielką siłę w operowaniu słowem ( do tego z pamięci!), co widzowie bardzo docenili. Odwiedziła nas w tym dniu, sprawiając radość, także prof. Anna Jastrzębska-Quinn, która kilkakrotnie koncertowała w Sannikach. Organizatorami koncertu byli: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i Towarzystwo im. F. Chopina z sannickim Kołem TiFC. Koncertowi towarzyszył, zwyczajowo,  wernisaż. – Wystawa „Poczuj”, z malarstwem abstrakcyjnym, bazująca na emocjach autorki MICHALINY SZYDEŁKO – absolwentki wydziału grafiki ASP w Warszawie – i interpretacji odbiorców. Wystawę organizowało ECA. Był też czas na rozmowy członków Koła w ORANŻERII-KAWIARNI-BISTRO.(Fot. Sisi Cecylia (czarno-białe), ECA K. Kocimski i J. Róg, Koło A. Jakubowska)


Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Sannikach włączyło się w obchody ROKU KOPERNIKA wystawą: PORTRETY WIELKIEGO ASTRONOMA wykonane przez młodzież ze szkół polonijnych na świecie, nagrodzone w konkursie „Portret Mikołaja Kopernika”, organizowanym w Londynie. To owoc naszej współpracy z Fundacją Portretu Barbary Hamilton i Zakładem Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie (PUNO). Wystawa będzie prezentowana w różnych miejscowościach na Mazowszu, o czym sukcesywnie poinformują nasze kolejne relacje. Jak zostaną zaprezentowane wydrukowane przez nas portrety (26 szt. łącznie z planszą tytułową, w formacie A3) zależy od pomysłu i możliwości partnerów lokalnych – szkół, bibliotek, domów kultury.  Zdjęcia wykonali/wykonają działający tam członkowie naszego Koła TiFC lub pracownicy danej instytucji.

Od marca do polowy kwietnia b. r. wystawa prezentowana jest w Państwowej Szkole Muzycznej im. S. Moniuszki w Gąbinie, gdzie jest dostępna uczniom, ich rodzicom, kadrze pedagogicznej, uczestnikom Studium Muzycznego, Chórowi Miasta i Gminy Gąbin, gościom (min. 300 osób). W kwietniu rozpoczęła – na kilka miesięcy – swą obecność w Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach, gdzie portrety obejrzą ją uczniowie i kadra z dwóch szkół, i wszyscy inni odwiedzający tę instytucję (min. ok. 500 osób).

Wkrótce zaistnieje też w innych miejscach, by oddać hołd genialnemu Kopernikowi – astronomowi, lekarzowi, ekonomiście, prawnikowi, filozofowi…, zachęcić do pogłębienia wiedzy o Nim, ale by też zainspirować dzieci i młodzież do oglądania prac plastycznych i malowania. Namawiamy, niech powstaną Wasze portrety Mikołaja Kopernika i niech aneksem – wzbogacą naszą wystawę albo będą pretekstem do następnych ekspozycji!

Wystawa w Państwowej Szkole Muzycznej im. S. Moniuszki w Gąbinie.

prof. Anna Jeremus (śpiewaczka operowa) i dyrektor szkoły Jarosław Domagała (członek Zarządu Koła TiFC w Sannikach)

Z młodzieżą Edyta Stańczak- pracownica szkoły i członkini naszego Koła TiFC.

Fot. Edyta Stańczak, Hanna Wąsowska i A. Głowacka

W Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach.

Fot. Agnieszka Górska i Renata Sroka


5 marca 2023 – „W tej chwili jest tylko jedno miejsce na Ziemi- Sanniki- gdzie muzyka wybitnego Chopina łączy się z poezją genialnej poetki Emily Dickinson” – powiedziała  aktorka KARINA SEWERYN, znana z ról teatralnych w Teatrze Powszechnym w Warszawie, krakowskich teatrach, filmach i serialach. I refleksyjne wiersze amerykańskiej poetki, żyjącej w latach 1830-1886, skupiły uwagę słuchaczy/widzów, i tak pięknie współbrzmiały, z pełnymi liryzmu i czasem ekspresji,  Nokturnem z op. 9 i Preludiami z op. 28 Chopina, płynącymi spod palców PAWŁA ZAWADZKIEGO – jednego z czołowych polskich pianistów, cenionego od lat przez innych wielkich fortepianu, m.in. Halinę Czerny-Stefańską czy Reginę Smendziankę. Profesor Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu zachwycił i nas wrażliwością na dźwięk, techniką, interesującą interpretacją, nie tylko w utworach F. Chopina. Wysłuchaliśmy 5 Preludiów op. 16 A. Skrabina, a trudna w wykonaniu Fantasia Baetica  M. de Fali przywołała burzliwymi dźwiękami spaloną słońcem Hiszpanię, odgłosy Andaluzji. Byliśmy zachwyceni znakomitym wykonaniem, bogactwem przekazanych treści, serdecznością artystów.

Wernisaż dopełnił niedzielne wydarzenie. Na wystawie „Miękkie formy” znanej płocczanki ANIELI EWY LEWANDOWSKIEJ, absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, podziwialiśmy Jej szyte, pomysłowe obrazy.                                                                          

Organizatorzy koncertu: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC. Wystawa realizowana przez ECA.

(Fot. ECA A. Majewska, Koło A. Głowacka)


26 lutego 2023 – oficjalnie rozpoczęliśmy 42 sezon koncertów CHOPIN-MUZYKA-POEZJA  i uczciliśmy Wielkiego Fryderyka z okazji Jego urodzin, również poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem. Czuło się Jego duchową obecność, kiedy wybrzmiewały słowa z „Pieśni o życiu i śmierci Chopina”, z poematu Romana Brandstaettera i kiedy chopinowska muzyka wypełniała sale. Wykonanie przednie, zapadające w serca widzów, bo doskonali artyści JOANNA TRZEPIECIŃSKA i ANDRZEJ WIERCIŃSKI. Aktorka, która zagrała w stołecznych teatrach i filmach wiele ról u znakomitych reżyserów: A. Hanuszkiewicz, J. Englerta, M. Wojtyszki, J. Grzegorzewskiego, K. Jandy, K. Langa…, która zachwyca też śpiewając piosenki, nagrywając audiobooki, w dubbingu, w słuchowiskach. Andrzej Wierciński jest wyróżnionym absolwentem Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasie prof. W. Świtały, po kursie  podyplomowym na Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu u prof. P. Gililova. Znakomity półfinalista XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie, laureat wielu innych międzynarodowych konkursów – w Toronto, Los Angeles, Wiedniu, Berlinie, Paryżu, Saint-Priest, Neapolu…Stypendysta Fundacji K. Zimermana i Fundacji Yamaha. Występował już w większości krajów europejskich, Kanadzie, Japonii, Indonezji. W Sannikach artyści byli oklaskiwani po raz drugi. Wśród licznie zgromadzonej publiczności, mile widziany muzyk Andrzej Chorosiński z żoną, tak wielu członków naszego Koła TiFC i wieloletnich sympatyków, a i zupełnie nowe twarze.

Kolejnym etapem był finisaż wystawy „OPUS”(prezentowana przez luty) i spotkanie z GRUPĄ „PLUS MINUS”- dziesięciu absolwentek Państwowej Wyższej Szkoły Plastycznej w Łodzi (dziś ASP).-Ujęte w ramy emocje, inspirowane muzyką, Barbary Cuper – Zbierskiej, Barbary Czerwińskiej, Elżbiety Dmowskiej-Sawczuk, Urszuli Klechty-Knol, Izabelli Klinger, Grażyny Margiel, Hanny Mróz-Witaszek, Marii Sadowskiej, Małgorzaty Stopczyńskiej. Gościnna Oranżeria – Kawiarnia wypełniała się gośćmi przed i po wydarzeniu.  Połączyło nas wszystkich wiele wrażeń i wiele serdeczności.

(Fot. ECA Jolanta Róg i Mariola Buła, Waldemar Kaliczak, Koło A. Głowacka)


18 lutego 2023 – członkowie naszego Koła Towarzystwa im. F. Chopina i sympatycy,  z przyjemnością spotkali się z doskonałym muzykiem ROBERTEM GRUDNIEM, w gościnnej  pałacowej Oranżerii-kawiarni.  Mimo wietrznej pogody i feryjnych wyjazdów było nas sporo. Nasz zacny gość, też z członkostwem Koła TiFC w Sannikach i wspólnymi działaniami, miał okazję dokonać promocji książki „Muzyka u Cystersów (…)”,  autorstwa Renaty Jaszczyk, podsumowującej 25-letni bogaty dorobek jędrzejowskich festiwali muzyki organowej i kameralnej, których jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym. Wspomnienie wielu z festiwalowych wielkich artystów, klimatu, odbiorców było ciekawe i wzbogacające. Zebrani dzielili się też swymi refleksjami z niwy kultury. Zgodnie z zapowiedzią, spotkanie okraszone było muzyką, w wykonaniu Roberta Grudnia – na fortepianie i organach z nagrań i na żywo – na akordeonie z dawnych lat, również krótkim występem członków: Wioletty Taran i Andrzeja Pachnickiego (śpiew), Jerzego Sekleckiego i Barbary Jachimowicz (autorskie wiersze), o kawiarnianych smakołykach już nie wspominając. Dziękujemy Krzysztofowi Sobocińskiemu za pomoc w sprawach technicznych.(Fot. Koło W. Taran, A. Głowacka i J. Załęski)Koncert „W hołdzie Chopinowi” 2023

 7 lutego 2023 uczniowie gąbińskiej Szkoły Muzycznej wystąpili podczas Koncertu „W HOŁDZIE CHOPINOWI”, który jest już wieloletnią tradycją.  Koncert odbył się w Pałacu  w Sannikach. Wydarzenie przygotowali nauczyciele: Katarzyna Domagała oraz  dr Zbigniew Merecki. W repertuarze zabrzmiały głównie kompozycje Fryderyka Chopina, ale nie zabrakło też utworów innych kompozytorów.

Wystąpili: Wojciech Milczarek (fortepian), Hanna Leonarcik (flet poprzeczny), Zofia Leonarcik (fortepian), Hanna Dąbek (skrzypce), Zuzanna Serwach (gitara), Maja Serwach (fortepian), Helena Lorenz (ksylofon), Anna Domagała (flet poprzeczny), Wojciech Rzepecki (akordeon), Julia Dutkiewicz (werbel), Aleksandra Czarkowska (ksylofon), Piotr Świątkowski (gitara), Nadia Frydrych (saksofon), Maciej Domagała (fortepian). Uczniom akompaniował  dr Zbigniew Merecki.

Koncert przygotowali: Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz Koło w Sannikach Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie.(Fot. ECA Aneta Majewska i Koło TiFC A. Głowacka)


KONCERTY 2022

4 grudnia 2022 – Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach wprowadziło świąteczny nastrój – poprzez koncert estradowy po godzinie 17.oo, ubrane choinki, bogaty kiermasz ozdób. Kołu Towarzystwa im. F. Chopina przypadło w udziale zorganizowanie wystawy. I zagościła, na dwa miesiące: BTL – Teatr o wielu twarzach. Wystawa lalek teatralnych Białostockiego Teatru Lalek.  Otwarcie wystawy nastąpiło z udziałem Moniki Patrowicz – dyrektor ECA, Aleksandry Głowackiej – przewodniczącej Koła TiFC, organizatorki i Waldemara Wolańskiego, który po Białostockiej Akademii Teatralnej był aktorem w tymże teatrze, a i reżyserował tam sztuki, nawet niedawno – w 2020 roku. Przez 26 lat prowadził Teatru Lalek Arlekin w Łodzi i przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta polskiej sekcji międzynarodowego stowarzyszenia lalkarzy Unima. Zaprosiliśmy również Joannę Hrk, dla której scenografia teatralna nie ma tajemnic, bardzo wiele w tej branży stworzyła i wiele o tym pisała. Eksponowane lalki zaciekawiają, bo są ze sztuk, tworzonych przez różnych scenografów i reżyserów, dla dzieci i dorosłych. Można tu znaleźć ich różnorodność: marionetki, jawajki, kukły, pacynki, pyskówki, stolikowe, maski i maski weneckie. Zachęcamy do zwiedzania, poznawania, nacieszenia oczu tą teatralną plastyką – przez grudzień i styczeń. Niedzielne wydarzenia przyciągnęły wielu sympatyków. W tym gronie znalazło się wielu członków Koła TiFC, a niektórzy dotrwali do wspólnego zdjęcia z naszymi gośćmi w Oranżerii-Bistro-Kawiarni-Cukierni. (Fot. dla Koła Fotonik Anna Nowakowska).20 listopada 2022 – w cyklu JESIENNE INSPIRACJE zorganizowaliśmy, wspólnie z ECA, koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko, pt. „Stanisława Celińska kameralnie”, z wybranymi piosenkami z albumów płytowych „Malinowa, „Jesienna”, „Przytul”. Zgromadzonej w dwóch salach publiczności dostarczył wiele zachwytów i wzruszeń. Każde napisane i wyśpiewane przez artystkę słowo miało swoją moc, trafiało wprost do serc, jak idealnie pasująca do tej poezji muzyka. Zbliżały również wprowadzające w piosenkę wspomnienia, refleksje. Wybitnie zdolna, z sukcesami, a tak zwyczajna, ciepła, niestwarzająca dystansu Stanisława Celińska. Ma wielki dar nawiązywania z publicznością bardzo bliskiego kontaktu. A i nasza publiczność była wspaniała, chłonąca słowa i reagująca na treści smutne i dowcipne, na muzykę o różnym rytmie, skomponowaną przez Macieja Muraszko. Ten znany muzyk  zagrał w Sannikach na akordeonie, jego córka Julia Muraszko na skrzypcach, Kuba Frydrych na gitarze, zapewniając najwyższy poziom muzyczny. Talent, przygotowanie i doświadczenie artystów  były widoczne w każdym calu. Aktorka, która w PWST wyszła spod rąk wybitnej Ryszardy Hanin, swoim artystycznym dorobkiem zachwyca. Wiele ról na scenach stołecznych teatrów i dziesiątki ról  filmowych, dramatycznych i komediowych, u wybitnych reżyserów – K. Warlikowskiego, A. Wajdy, J. Antczaka, S. Barei i wielu innych. Z filmem „Krajobraz po bitwie” triumfowała na Festiwalu w Cannes. Zdobywała krajowe nagrody filmowe i teatralne, w tym nagrodę Teatru Polskiego Radia „Wielki Splendor”. Jej albumy płytowe cieszą się popularnością, podobnie jak koncerty. Status złotej, cztery – platynowych płyt, nagroda na Festiwalu Piosenki w Opolu i nagroda muzyczna Fryderyk!          Te ostatnie sukcesy dzieli z artystką Maciej Muraszko – kompozytor, aranżer i producent.  Współpracował z wieloma gwiazdami estrady. Również pozostali muzycy, oprócz już stałych związków ze Stanisławą Celińską, mają i inne interesujące doświadczenia sceniczne. Julia Muraszko występowała m. in. z Andreą Bocellim i Justyną Steczkowską oraz bierze udział w dużych projektach, np. „Ennio Morricone”. Kuba Frydrych doskonale znajduje się w różnych gatunkach muzycznych i jest współtwórcą grupy „Psychodancing”. Na długo pozostaną w naszych, jakże miłych, wspomnieniach.

Wydarzenie dopełniała wystawa, będąca efektem pleneru malarskiego organizowanego przez ECA. (Fot. dla Koła TiFC Elżbieta Nowicka).20 listopada o godz. 14.oo odbędzie się koncert „STANISŁAWA CELIŃSKA KAMERALNIE”                              – wystąpi Stanisława Celińska z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko.

Organizatorzy: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina (ECA) w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC. Koncert biletowany przez ECA, www.ecasanniki.pl

Zdjęcie artystki – fot. Hubert K. Adamczyk


16 października – koncert zamykający w 2022 roku cykl „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA”,  uczczenie 173 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, tak nam bliskiego.

Przepiękne dźwięki Jego muzyki popłynęły spod dłoni Radosława Sobczaka, jednego z najlepszych współczesnych chopinistów polskich. Z zachwytem wsłuchiwaliśmy się w słowa Jana Popisa, wybitnego muzykologa, o Międzynarodowych Konkursach Chopinowskich w Warszawie: XIV edycji w 2000 roku, kiedy to Radosław Sobczak otrzymał tytuł „Najlepszego Polaka Konkursu” i wiele nagród pozaregulaminowych, m. in. fortepian Yamaha od Fundacji prof. Reginy Smendzianki; IV – w 1949, kiedy I nagrodę zdobyła (ex aequo) Halina Czerny-Stefańska, której imię nosi sala koncertowa w sannickim pałacu; i ostatni, XVIII, w 2021, gdzie triumfował Bruce Liu, a wśród wyróżnionych znalazł się nasz rodak Jakub Kuszlik, oczekiwany w Sannikach w roku przyszłym. Radosław Sobczak koncertował w wielu krajach europejskich, ale i dalej – w Australii, USA, Izraelu, Palestynie, Arabii Saudyjskiej, Korei Płd., wielokrotnie w Chinach. Ma dorobek nagraniowy, w tym dwie płyty z nominacją do prestiżowej Nagrody Muzycznej „Fryderyk” (w 2019 i 2020). W Sannikach mieliśmy przyjemność gościć tego znakomitego pianistę po raz pierwszy. Natomiast Jana Popisa, wielkiego propagatora muzyki klasycznej, znawcę sztuki interpretacji muzyki Chopina, znamy od lat – z bezpośrednich kontaktów, przyjazdów i z Jego 33. letniej pracy w Polskim Radiu oraz z komentowania w PR i TVP dziewięciu kolejnych Konkursów Chopinowskich. Na bieżąco śledzimy też znakomitą aktywność jako dyrektora artystycznego międzynarodowych festiwali pianistycznych w Słupsku, Antoninie, Warszawie, czytając wciąż nowe komentarze na Facebooku, w prasie muzycznej. Wyrażamy radość z wiceprezesury w Towarzystwie im. F. Chopina. Po koncercie wernisaż wystawy „SURrelacje” Urszuli Michalskiej, zrealizowany przez ECA.                                                      Członkowie Koła TiFC, w związku z rocznicą śmierci, złożyli kwiaty pod pomnikiem Chopina. (Fot. ECA M. Buła i Koło A. Głowacka)


W dniu 18 września 2022, dzięki współdziałaniu Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Starych Babicach z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina Kołem w Sannikach i Europejskim Centrum Artystycznym im. F. Chopina w Sannikach odbył się w sannickim pałacu koncert w ramach Festiwalu pn. W KRAINIE CHOPINA, jego XVIII edycji.  Nasza współpraca z Mariuszem Dżyga – prezesem Towarzystwa Muzycznego im. K. Wiłkomirskiego – organizatorem Festiwalu, trwa od 2015 roku. W Sannikach corocznie odbywa się prezentacja jednego koncertu festiwalowego, wstęp na koncert każdorazowo jest bezpłatny. Wystąpił tym razem utalentowany muzycznie TOMASZ MARUT, młody pianista z Wrocławia (doktorant u prof. Pawła Zawadzkiego), nagradzany w wielu konkursach, znany z udziału w 2021 roku w XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina, jako jeden z reprezentantów Polski. Zaprezentował w I części koncertu utwory T. Liszta, zaś w drugiej F. Chopina. Również muzyka F. Chopina zabrzmiała na” bis”, na prośbę publiczności. Tomasz Marut wystąpił po raz pierwszy w Sannikach w czerwcu br. w parkowej muszli koncertowej. Opr. M. Fudała, fot. J. Róg z ECA.


4 września 2022 – „CHOPIN-MUZYKA-POEZJA” – zachwycił nas Dominik Stępiński grający czule, choć i z mocnymi akcentami, utwory Chopina, a Małgorzata Bogdańska ukazała Marię Konopnicką nieodgadnioną. W jej mało znanych tekstach szczególną głębią zabrzmiał „Z dni smutku”. Gratką okazało się też dołączenie do artystów znanego reżysera Marka Koterskiego, męża Małgorzaty Bogdańskiej, i wspólne wykonanie z nią piosenki „Ruskich nie ma” (tekst Marek Koterski, muzyka Andrzej Korzyński).

W repertuarze Dominika Stępińskiego muzyka Chopina zajmuje miejsce szczególne, ale muzyk czerpie z różnych epok, od baroku po awangardę XX wieku. Już w średniej szkole muzycznej pracował pod kierunkiem prof. Bronisławy Kawalli i Janusza Olejniczaka, w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie studiował przez rok, u prof. Wojciecha Świtały, na kursach mistrzowskich m. in. u Piotra Palecznego. Wielki wpływ miał na pewno prof. Cezary Sanecki w Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie Dominik Stępiński zrobił licencjat i magisterium (moduł wirtuozowski). Miło nam, że kształtowało go wielu pianistów występujących w Sannikach, związanych z TiFC. Małgorzata Bogdańska po PWSFTviT w Łodzi, przez około 24 lata (do 2010), grała na deskach Teatru Ochota w Warszawie. A w ostatnich latach Teatr w walizce, jaki założyli z Markiem Kotańskim, daje jej role i cieszy się powodzeniem. – Monodramy: „Nie lubię pana, Panie Fellini”, w którym pani Małgorzata staje się Giuliettą Masiną i „Moja droga B” na podstawie tekstów Krystyny Jandy. Wśród wielu filmów i seriali zagrała u Marka Koterskiego w głośnych „Wszyscy jesteśmy Chrystusami” i „7 uczuć”. Koncertowi w Sannikach towarzyszyła wystawa malarstwa abstrakcyjnego Małgorzaty Druskiej, absolwentki warszawskiej ASP. ECA reprezentowali Mariola Buła i Krzysztof Kocimski, TiFC z Kołem A. Głowacka. Kolejnym etapem dla artystów i gości, również miłym, była dobrze zaopatrzona kawiarenka. Wspólne ciekawe rozmowy działają też budująco i kojąco. (Fot. Ireneusz Wypych (PKN) – 1. i 3. oraz Koło A. Głowacka)


28 sierpnia 2022 – „SMAKI MUZYKI” znów nie w muszli, a w pałacu, z powodu deszczowej pogody. Mieliśmy możliwość wysłuchania Ewy Tytman-Csiba, jej bardzo dojrzałych interpretacji czterech Mazurków op. 17 i Fantazji f-moll op. 49 F. Chopina oraz F. Mendelssona Wariacji sérieuses op. 54. Artystka przyjęła wiele braw i zasłużonych komplementów. Rozwojowi jej talentu służyła muzyczna rodzina, nauka w płockich szkołach muzycznych, studia w Royal Collage of Music w Londynie i Royal Northem College of Music w Manchesterze (fortepian klasyczny i fortepiany historyczne) oraz liczne warsztaty muzyczne  z doskonałymi muzykami. Jej pedagodzy to m. in.: Paweł Skrzypek, Niel Immelman, Kevin Kenner, Geoffrey Govier. Laureatka konkursów pianistycznych jest solistką, kameralistką i akompaniatorką, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa historycznego. Jest również pedagogiem w Londynie, z dużymi osiągnięciami. Nas cieszy też fakt, że pochodzi z naszych stron, z pobliskiego Płocka.

Europejskie Centrum Artystyczne reprezentowała Andżelika Wojtasiak, TiFC z Kołem –             Aleksandra Głowacka. (Fot. Koło W.Olczak i A.Głowacka)


21 sierpnia 2022 – w cyklu „SMAKI MUZYKI” tym razem zachwycili nas panowie. W części pierwszej, organizowanej wspólnie przez ECA i TiFC z Kołem, Gabriel Czerniejewski  w recitalu fortepianowym, a w drugiej, zorganizowanej przez ECA, aktor Dariusz Kordek, śpiewający piosenki z różnych musicali, przy akompaniamencie Marcina Riege.    Gabriel Czerniejewski studiuje w Royal Collage of Music w Londynie, uczelni, którą QS World Rankings umieścił w czołówce. A pochodzi z pobliża, z Płocka. Tu, w płockich szkołach muzycznych, a następnie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, kształcił się pod kierunkiem prof. Mariusza Tytmana,  a w Londynie jest w klasie prof. Dmitra Alexeeva. Wielokrotnie zwyciężał i był laureatem konkursów pianistycznych. W sannickim pałacu znakomicie zaprezentował utwory Muzio Clementi`ego, Aleksandra Scriabina i Cezara Francka. Publiczność dopisała, w tym wielu członków Koła TiFC.

Europejskie Centrum Artystyczne reprezentowała Andżelika Wojtasiak, TiFC z Kołem – Aleksandra Głowacka.(Fot. ECA Andżelika Wojtasiak i Koło A. Głowacka)


7 sierpnia 2022 – piękna aura w pałacu i na zewnątrz, dzięki pogodnemu niebu, artystom i zgromadzonej publiczności. W cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA Agnieszka Marucha i jej śpiewne skrzypce, Ewa Skardowska wtórująca na fortepianie i Marcin Troński z poezją. Różnorodny repertuar – „Na polską nutę” – zaciekawiał ogromnie. Obok utworów powszechnie znanych kompozytorów, jak F. Chopin, H. Wieniawski, K. Szymanowski, I. J. Paderewski, pojawił się przez lata nie grany Roman Palester czy zupełnie współczesna nam Iwona Kisiel. Podobnie było z poezją, strofy o Chopinie młodopolan A. Oppmana i K. Przerwy-Tetmajera, finezyjnego K. I. Gałczyńskiego, niezidentyfikowanego z osobą Jerzego Zajączkowskiego… Artyści przedni. Panie, koncertujące solo i kameralnie, po Europie, Azji i dalej. Są adiunktami i doktorami habilitowanymi na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Agnieszka Marucha to pierwsze skrzypce w Opium String Quartet, ich płyta „Chagall for Strings” zdobyła nagrodę Fryderyk 2014. Prowadzi otwarte wykłady w Chinach, Szkocji, Danii, we Włoszech. Ewa Skardowska od około dwudziestu lat koncertuje też w składzie Varsovia Piano Trio. Znana jest z propagowania muzyki współczesnej, z publicystyki muzycznej. O klasie Marcina Trońskiego świadczą wspaniałe nagrody „Wielki Splendor” z 2017 roku i nagroda publiczności na Festiwalu „Dwa Teatry” w Sopocie w 2017. Zagrał dziesiątki, może już setki, ról na deskach Teatru Współczesnego i Teatru Dramatycznego w Warszawie, w produkcjach filmowych i serialach. W tych filmowych i scenicznych kreacjach bywał kelnerem, gangsterem, policjantem, detektywem, lekarzem, strażnikiem więziennym, ambasadorem…Kolejną artystką dnia była Joanna Ciepiela i jej pastelowe malarstwo ujęte tu tytułem „Czas na uważność”, z wyboru Krzysztofa Kocimskiego z ECA. Z wykształcenia ekonomistka, która aktualnie jest studentką Otwartej Akademii – Dorośli Do Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (kierunek Malarstwo i rysunek). Do tych trzech sztuk dodana jeszcze serdeczność obcowania z miłośnikami kultury, przybyłymi z różnych stron. (Fot. ECA J. Róg i Koło TiFC)


31 lipca 2022 – deszczowa aura nie sprzyjała wyjściom z domów, nie pozwoliła na odbycie recitalu w muszli koncertowej. Ale przecież mamy salę koncertową w pałacu i właśnie tam zagrała Gabriela Stanisz – absolwentka Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, w klasie fortepianu mgr Barbary Pęcherskiej, studentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Wojciecha Świtały, zdobywczyni wielu czołowych nagród w konkursach pianistycznych w Żaganiu, Jaśle, Rzeszowie, Neapolu, Rzymie, na Słowacji, w Koninie… Dla tych, którzy mimo deszczu nie zawiedli, z wielką pasją zinterpretowała wybrane utwory dwóch współczesnych sobie romantyków (nawet urodzili się w tym samym roku!) Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna, w których życiu nie zabrakło cierpienia. Pianistka odebrała bardzo zasłużone gratulacje, m. in. od Maksymiliana Celedy – byłego dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w MKiDN. A potem (dla niektórych przed) był czas na pogaduszki w pałacowej kawiarence, gościnnej i przytulnej, nawet w złą pogodę.

Europejskie Centrum Artystyczne reprezentowała Mariola Buła, TiFC z Kołem – Aleksandra Głowacka.(Fot. ECA Mariola Buła, Koło A. Głowacka)


24 lipca 2022 – w cyklu „SMAKI MUZYKI” zaprezentowaliśmy laureatów Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku – Yehora Bakhmuta ze Lwowa i Kacpra Żaromskiego z Krosna. Z wielką przyjemnością słuchało się, w parkowej scenerii, bardzo zróżnicowanego repertuaru – kompozycji L. van Beethovena, S. Rachmaninowa, F. Chopina, I. J. Paderewskiego i M. Ravela. Zaledwie siedemnastoletni Yehor Bakhmut, absolwent Liceum Muzycznego we Lwowie, dopiero przed rozpoczęciem studiów w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, osiągnął już tak wiele. Pierwsze nagrody w kilku konkursach pianistycznych na Ukrainie, na Malcie i w Hiszpanii, drugie na Białorusi za solowy występ z orkiestrą, trzecie  w Czechach i w ukraińskim Charkowie, no i Złoty Parnas w Sanoku, w 2022 roku! Doskonalił się na kursach mistrzowskich w Austrii, USA, Czechach. Występował wiele solo i z orkiestrami. Regularnie koncertującym jest też Kacper Żaromski, absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Krośnie, kończący Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, od kilku lat korzystający z warsztatów sanockiego Forum, prowadzonych przez mistrzów różnych narodowości. Nagradzany w wielu konkursach, m. in.: I nagrodą na Musica Classica w Moskwie i na III Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie, II na VII International Chopin Piano Competition w Budapeszcie, XIX Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym w Żaganiu, XI Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów im. K. i A. Szafranków w Rybniku (w dwóch  z tych konkurów pierwszych nagród nie przyznano). Młodzi, utalentowani, pięknie grający i mili  w kontaktach.

Europejskie Centrum Artystyczne w drugiej części koncertu zaproponowało śpiewaków – Agnieszkę i Wojciecha Sokolnickich – filmowo i operowo, którzy nie pierwszy raz zostali tu przyjęci z wielką sympatią.

Odwiedził nas w tym dniu, z żoną, prof. Jarosław Drzewiecki – dyrektor artystyczny Forum w Sanoku, prezes Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, związany od lat z Sannikami.

Europejskie Centrum Artystyczne reprezentowała Andżelika Wojtasiak, TiFC z Kołem – Aleksandra Głowacka. Poza występami artystów, przyciągała czasowa wystawa Barbary Hamilton, pałacowe wnętrza oraz dobrze zaopatrzona kawiarnia.(Fot. ECA Mariola Buła)


22 lipca 2022 – odbyło się Walne Zebranie Członków Koła TiFC, na którym Zarząd przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe, a Komisja Rewizyjna swój, bardzo pozytywny, protokół.   Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano Joannę Stępniak (po nagłej śmierci Piotra Skoniecznego).  W przerwie miłe spotkanie w pałacowej kawiarence.


22 lipca Sanniki stały się kolejnym przystankiem w „MUZYCZNYCH PODRÓŻACH CHOPINA”, trzyletnim projekcie realizowanym przez Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową  i Studiów Muzealnych, z programu „Muzyka” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Swym recitalem zachwyciła zebranych Martyna Kubik – absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie, w klasie fortepianu prof. Olgi Łazarskiej, studentka II roku Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasie prof. Zbigniewa Raubo, laureatka wielu konkursów. Z wielką czułością, swobodą i temperamentem grała Mazurki op. 24 i Walce op. 34 Fryderyka Chopina, Preludia op. 2 Ludomira Różyckiego, a jak wybrzmiał w jej wykonaniu La Walse Maurice`go Ravela!     

Kolejnym etapem spotkania była dyskusja o „Chopinie w Sannikach” z dr Ewą Sławińską-Dahlig – muzykolog, dyrektor generalną Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie. Całość poprowadził prof. Bartosz Korzeniewski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentujący ww. Ośrodek Badań, autor projektu. TiFC jest w projekcie partnerem, a Koło TiFC i ECA było współorganizatorem sannickiego etapu. Wśród odbiorców zasiadło wielu członków Koła TiFC. (ECA, Koło TiFC)3 lipca 2022 – interesujące wydarzenia. W cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA zaprezentowali się Weronika Chodakowska z muzyką F. Chopina i K. Mikulego i Robert Kudelski z autorskim spektaklem „Chopin jego życie i muzyka”, a na otwarciu wystawy „Portrety królują” gościliśmy malarkę Barbarę Kaczmarowską Hamilton, która pochodzi z Sopotu, ale na stałe mieszka w Anglii i ma swoje studio w centrum Londynu.                                                   

Pianistka, wykształcona muzycznie w Berlinie, Lucernie i Warszawie, laureatka licznych konkursów, wiele koncertująca w większości krajów Europy i dalej, była jak zwykle ujmująca. Robert Kudelski – studiujący aktorstwo w Warszawie i w Łodzi, założyciel i dyrektor artystyczny prywatnego teatru „Projekt Teatr Warszawa”, znany m. in. z autorskich recitali z piosenkami J. Brela i E. Piaf, bardzo zainteresował zebranych spojrzeniem na życie Chopina. Spełnieniem moich marzeń była wystawa Barbary Hamilton – absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wenecji i Rzymie, nagradzanej pierwszymi nagrodami na Biennale Sztuki Współczesnej w Gdańsku i w Rzymie, słynącej z portretowania wielu znanych osobistości – arystokratów, papieża, pisarzy, kompozytorów. Uhonorowanej przez prezydenta L. Wałęsę Orderem Zasługi „w uznaniu jej cennego wkładu w szerzenie polskiej kultury i sztuki” i wymienianej wśród 50 obywateli brytyjskich  polskiego pochodzenia, „mających wpływ na życie i historię Wysp Brytyjskich.” Dzięki Jej wielkiej otwartości, życzliwości, osobistemu zaangażowaniu w pozyskanie od wielu osób portretów – udało się. Także dzięki pomocy Jarosława Kukowskiego z Galerii Quantum w Sopocie. Wspomnę jeszcze zaprzyjaźnioną art. plast. Maję Dziopak, która udostępniła kontakt. Z serca dziękuję wszystkim za to wspólne działanie. Długo pamiętać będziemy ten sukces i wspólnie spędzony czas. Razem z ECA zapraszamy miłośników sztuki na wystawę, czynną przez lipiec, i już na kolejne koncerty.

(Fot. Galeria Quantum, ECA J. Róg; F. Hamilton, Koło TiFC)


26 czerwca 2022 – z wielką przyjemnością zaprezentowaliśmy pianistkę Nao Mieno i jako suport Wojtka Milczarka – w muszli koncertowej, w cyklu „SMAKI MUZYKI”. Mimo upału nie zabrakło miłośników muzyki klasycznej. Parasole nad widownią, a potem pyszne lody przy szmerze fontanny, przynosiły nieco ulgi. Nagrodą było przednie wykonanie utworów wielkiego Chopina: Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22, już przez samokrytycznego kompozytora uznane za godne opublikowania, trzy Mazurki op.50, o których pisał do przyjaciela T. Wojciechowskiego „(…) po części doszedłem do uczucia naszej narodowej muzyki” i cztery części dramatycznej Sonaty b-moll op. 35. Nao Mieno ukończyła studia muzyczne w Tokio, obecnie jest na studiach magisterskich na  Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalli. Wśród wielu nagród konkursowych może poszczycić się Złotą Nagrodą na azjatyckim Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym. Wiele występuje, ze szczególnym natężeniem na Japonię. W Polsce grała m. in. podczas wydarzenia upamiętniającego 100 rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią, a niedawno, przed występem w Sannikach – w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Na pytanie, co w Polsce lubi, co tu podoba się najbardziej, z przekonaniem odpowiada, że „Chopin, przyroda – to mnóstwo parków i dobre jedzenie”. Mieliśmy okazję do tych polskich smaków coś dorzucić, poczęstować zagranicznego gościa domowym obiadem, przygotowanym przez wiceprzewodniczącą Koła. Drugi, ośmioletni pianista, jest laureatem ubiegłorocznego sannickiego Festiwalu Muzycznego „Dźwięki Mazowsza”. Już uczniem PSM I stopnia w Gąbinie. Kształci się  w dziedzinie muzyki, śpiewu i tańca. Zdolni i ujmujący byli nasi artyści. Europejskie Centrum Artystyczne w tym dniu reprezentowała Monika Gadzińska, TiFC z Kołem Aleksandra Głowacka. (Fot. Krzysztof Sobociński, Koło Maria Fudała, Aleksandra Głowacka)


12 czerwca 2022 – w muszli koncertowej na terenie parku, nastąpiła inauguracja letnich koncertów z cyklu „SMAKI MUZYKI”. Głównym wykonawcą tego muzycznego spotkania był Tomasz Marut. Artystę zapraszaliśmy już rok wcześniej, ale wtedy wichura spustoszyła park i pokrzyżowała plany. W tym sezonie udało się i z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy w Jego wykonaniu pięciu utworów Fryderyka Chopina i dwa współczesnego kompozytora Lowella Liebermanna, chyba po raz pierwszy prezentowanego w Sannikach. Tomasz Marut jest wrocławianinem. I we Wrocławiu, z wyróżnieniem ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego i Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego, prowadzony przez prof. Pawła Zawadzkiego, który zagra we wrześniu dla sannickiej publiczności – w ramach Festiwalu „W Krainie Chopina”. Tomasz Marut obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej macierzystej uczelni. Ma wspaniałe umiejętności i wiele uroku, nic dziwnego, że został dostrzeżony na wielu krajowych i międzynarodowych konkursach, że ujmuje koncertowych słuchaczy i organizatorów, że w rozwoju wspomagany jest przez różne stypendia. Przed głównym wykonawcą zaprezentowali się z wdziękiem uczniowie i nauczycielki Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Płocku. Panie Hodżar Nasyrowa i Katarzyna Beresińska jako Piaccelo Duo wystąpiły z fragmentami sonaty Schostakowicza, a Joanna Gorczyca, Natalia Zielińska, Paweł Izdebski i Aleksandra Cierpikowska z utworami Beethovena, Chopina, Schumanna. (Fot. Andrzej Mickiewicz, ECA M. Michalski, G. Smagała)


5 czerwca br. w pałacu w Sannikach rozbrzmiewała muzyka fortepianowa w mistrzowskim wykonaniu prof. doktora hab. Mariusza Drzewickiego. Pianista jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Jest kierownikiem Katedry Fortepianu w macierzystej uczelni, ponadto prowadzi warsztaty muzyczne w Polsce i wielu innych krajach. W dorobku muzycznym ma współpracę z wieloma orkiestrami, baletami i organizatorami konkursów pianistycznych jako członek jury. Był uczestnikiem XIII Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w Warszawie. W Sannikach zaprezentował wyłącznie utwory Fryderyka Chopina otrzymując spontaniczny aplauz gości koncertowych, licznie zebranych w sali koncertowej i lustrzanej pałacu .

Część poetycką wypełniła poezją Tadeusza Różewicza znana i uznana aktorka teatralna i filmowa Kamilla Baar. Związana z Teatrem Starym w Krakowie, Sceną STU, Teatrem Narodowym i Polskim w Warszawie, a także Teatrem Telewizji Polskiej. Nagrodzona w 2012 r. Złotą Kaczką w kategorii „Najlepsza aktorka filmów sensacyjnych”. W plebiscycie „Wiktory” uzyskała w 2013 roku nagrodę w kategorii „Odkrycie telewizyjne roku”, zaś w konkursie „Telekamery” została w 2014 roku wyróżniona jako aktorka. Odtwórczyni wielu ról w sztukach reżyserowanych m. in. przez Jana Englerta – „Sen nocy letniej”, Juliusza. Machulskiego –„Vinci”, Jerzego Jarockiego oraz Andrzeja Strzeleckiego. Jest znana widzom serialu telewizyjnego „Na dobre i na złe”. Kamilla Baar w Sannikach wystąpiła po raz pierwszy. Głębokie, aczkolwiek proste myśli, odsunięte jakby na margines tekstu, a jednocześnie dramatyzm płynący z wierszy T. Różewicza przekazywała z cudowną ekspresją, ukrytą w tonie, podkreślającym zachwianie tożsamości ludzi po II wojnie światowej. Piękna  „różewiczowska” poezja w doskonałym wykonaniu, stworzyła  absolutny bezszelest pałacowej widowni. Publiczność podziękowała artystom gromkimi brawami i owacją na stojąco za wspaniały koncert, zakończony tradycyjnie fotografią artystów z organizatorami.

Po koncercie przeszliśmy obejrzeć wystawę malarstwa Natalii Jóźwiak pt. „ De Mulieribus. Respekt” w sali lustrzanej i wystawowej na piętrze pałacu, dokąd doprowadził publiczność Wojciech Sokolnicki, śpiewając pięknym barytonem. (Fot. ECA M. Buła) oprac. Maria Fudała.


8 maja 2022 – w cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA koncert z udziałem Marii Koreckiej-Soszkowskiej i Bożeny Stachury. Niezapomniany. Pełna powagi, wzruszająca muzyka Fryderyka Chopina i ???????e ?? ????? ??????? ????ł? ??????????ego, splecione z poezją ukraińskich poetów – klasyka Tarasa Szewczenki i tych współczesnych, młodych gniewnych, i z fragmentami z „Beniowskiego” naszego ???????? ?ł?????????. Słuchając, podzielaliśmy ich patriotyzm, oburzenie, nadzieję…w tym szczególnym okresie, kiedy wojna w Ukrainie, kiedy „8 maja to data szczególna. W 1945 roku w tym dniu, o godz. 22:43  czasu środkowoeuropejskiego, a 9 maja czasu moskiewskiego – skapitulowała III Rzesza i tym samym zakończyła się II wojna światowa.” (Bożena Stachura).

Maria Korecka-Soszkowska ukończyła uczelnie muzyczne w Warszawie i Wiedniu. Od lat jest członkiem Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, od 2019 r. prezesem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki. Z Sannikami związana od początku koncertów, od 1981 roku.  Uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Jej działalność koncertowa trwa od zarania lat 60. i obejmuje kilkaset recitali i koncertów symfonicznych, także liczne nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. Praca pedagogiczna zamyka się w latach 1967 – 2014, najdłużej skupiona w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie przez osiem lat pani profesor była kierownikiem Katedry Fortepianu. Jurorka wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych: w Litwie, Ukrainie, Białorusi, Danii i Polsce. Bożenę Stachurę, absolwentkę PWST w Krakowie, pamiętamy z roli  Solange w filmie „Chopin. Pragnienie miłości”, z filmu „Jak pies z kotem”, seriali czy z koncertu „ON VOUS ADORE – Chopin oczami George Sand”. Przez 18 lat grała w Teatrze Narodowym u J. Grzegorzewskiego, T. Różewicza, K. Kutza… Następnie, działając już niezależnie, kreuje role w różnych teatrach, np. Kamienica czy Och Teatr. Niezwykle wrażliwa, kreatywna, ciepła, wnosi wiele z każdym pojawieniem się na scenie.

Koncertowi tradycyjnie towarzyszył wernisaż. Tym razem z udziałem Joanny Rodowicz –absolwentki wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Artystka współpracowała, jako scenograf, z branżą telewizyjną i filmową, prowadziła zajęcia w centrach kultury, tworzyła unikatową biżuterię. Intensywnie realizuje się w różnych technikach malarstwa. (Fot. ECA J. Róg, M. Michalski; Koło TiFC A. Głowacka)26 kwietnia 2022 – w Europejskim Centrum Artystycznym im. F. Chopina w Sannikach odbył się koncert pn. „W HOŁDZIE CHOPINOWI„. Organizatorami koncertu byli: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie, Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Koncert poprowadziła Katarzyna Domagała, a uczniom akompaniował dr Zbigniew Merecki – nauczyciele w PSM. W koncercie wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie: Aleksandra Czarkowska (perkusja), Nadia Dollmann (klarnet), Anna Domagała (flet poprzeczny), Anna Kaczmarek (flet poprzeczny), Antoni Kunikowski (fortepian), Mateusz Kwapisz (fortepian), Hanna Leonarcik (flet poprzeczny), Iga Mąka (fortepian), Zuzanna Szarow (fortepian), Piotr Świątkowski (gitara) i Lena Tarczyńska (skrzypce). Rośnie nam nowe pokolenie artystów i melomanów! Z wielką radością i nadzieją – od lat – prezentujemy kształcącą się muzycznie młodzież. Miło nam się pochwalić, że dyrektor PSM Jarosław Domagała i ww. nauczyciele oraz dyrektor ECA są członkami Koła TiFC.6 marca 2022 – w sannickim pałacu kolejny koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA,  rozpoczęty wyrazami solidarności z walczącą Ukrainą. Jedne z najpiękniejszych utworów Fryderyka Chopina, oddając dynamiczny i śpiewny charakter, zaprezentował profesor Jerzy Maciejewski, powitany w Sannikach po długiej przerwie. Muzykowi towarzyszyła aktorka Marta Nieradkiewicz, aktualnie związana ze Starym Teatrem w Krakowie, nagrodzona m.in. na festiwalach filmowych w Gdyni i Wrocławiu za role drugoplanowe, widoczna w licznych serialach telewizyjnych. Czytała publikowane listy Jarosława Iwaszkiewicza do Jerzego Błeszyńskiego. Jerzego Maciejewskiego usłyszeliśmy w Sannikach po raz dziesiąty! W latach 1991 – 2001 grał tu solo, z towarzystwem artystów scen teatralnych, ale też w grupach kameralnych – Trio im. I. J. Paderewskiego i Camerata Vistula, do powstania których się przyczynił.  Po koncercie otworzyliśmy wystawę „Duszą obrazu jest kolor” nieżyjącego już Andrzeja Ratepi Pitery – artysty z kręgu bliskich.  W ASP w Krakowie studiował malarstwo w pracowni sławnego kolorysty prof. Czesława Rzepińskiego i temu kierunkowi pozostał wierny do końca życia. Był też po wydziale grafiki i m.in. projektował okładki książek, tworzył oprawę plastyczną Targów Poznańskich. Niezwykle barwna i wiele wnosząca postać. Przyjaźnił się z Piotrem Skrzyneckim, Wiesławem Dymnym, Krzysztofem Trzcińskim Komedą…, a i na Mazowszu miał liczne grono przyjaciół i znajomych, bo od lat mieszkał w Warszawie, bo tu miewał wystawy i uczestniczył w plenerach. Obrazy użyczyła nam Aleksandra Pitera – żona, z którą przez 56 lat tworzyli najszczęśliwsze stadło i która ma również artystyczną duszę, bo… z domu Stefańska, blisko spokrewniona z niedawno koncertującą w Sannikach Elżbietą Stefańską!  (Fot. ECA j. Róg i K. Kocimski; Koło TiFC M. Perlikowski i A.Głowacka )


20 lutego 2022 – rozpoczęliśmy 41. sezon koncertów CHOPIN- MUZYKA-POEZJA, a że w bieżącym roku przypada 100 rocznica urodzin prof. Haliny Czerny-Stefańskiej, której imię nosi sala koncertowa w sannickim pałacu, nie mogło zabraknąć Jej córki Elżbiety Stefańskiej – profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, uznanej artystki. Przyjechała z Krakowa z Mariko Kato-Shioya – pianistką i klawesynistką, prowadzącą prywatną szkołę muzyczną i – pięknym klawesynem (ozdobiony na klapie kopią obrazu Norblina, namalowaną przez krakowskiego malarza i fotografika Łukasza Skąpskiego), jak w 2005 roku, kiedy przeżywaliśmy uroczystość nadania imienia. Wtedy były jeszcze tańce historyczne w wykonaniu Romany Angel i Dariusza Brojka, a teraz Dariusz Kordek – aktor znany z licznych musicali, seriali telewizyjnych, filmów. Muzyce minionych epok – F. Couperina, M. K. Ogińskiego, W. Żywnego, J. Elsnera, W. A. Mozarta – zagranej przez panie solo, na trzy i cztery ręce, towarzyszyła poezja już naszych wieków, m.in.  Z. Herberta, E. Stachury, E. Brylla. Po koncercie odbyło się spotkanie przy wystawie „Muzyczne impresje w malarstwie Wojciecha Adama Witkowskiego”. Autor prac opowiadał o kilkuletnich, aktywnych związkach z Sannikami, o swojej pasji, o wybranym temacie…

W obchodzoną, przez nas w lutym, 212. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina reprezentanci sannickiego Koła złożyli kwiaty pod jego pomnikiem. (Fot. ECA K.Kocimski; Koło TiFC A.Głowacka i J.Jakubowski)III Festiwal Pianistyczny „Dźwięki Mazowsza”

W dniach 2-3 grudnia 2021 r. odbył się III Festiwal Pianistyczny „Dźwięki Mazowsza”. Wzięło w nim udział 19 uczniów szkół muzycznych z całej Polski. W jury zasiedli: prof. Andrzej Tatarski z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (przewodniczący), prof. dr hab. Mariusz Drzewicki z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prof. dr hab. Paweł Zawadzki z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Organizatorami III Festiwalu Pianistycznego „Dźwięki Mazowsza” byli: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Gąbińskie Stowarzyszenie Kulturalne, Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie. Wsparcia wydarzeniu udzieliło: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Miasto i Gmina Gąbin, Miasto i Gmina Sanniki oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pierwszego dnia tego wydarzenia odbyły się próby akustyczne dla wszystkich grup, następnie jury przesłuchało wszystkich uczestników. Dzień zakończył się koncertem przewodniczącego jury – prof. Andrzeja Tatarskiego, ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.

Wyniki przedstawiały się następująco:

Grupa I

I Nagroda

Wojciech Milczarek

Nauczyciel: Włodzimierz Sieczkowski

Szkoła Muzyczna I st. Im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie

III Nagroda (ex equo)

Olga Palmowska

Nauczyciel: Maciej Zaforemski

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. W Zgierzu

Maja Serwach

Nauczyciel: Katarzyna Domagała

Szkoła Muzyczna I st. Im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie

Wyróżnienie         

Alicja Grabus

Nauczyciel: Katarzyna Domagała

Szkoła Muzyczna I st. Im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie

Grupa II

I Nagroda

Ha VyNguyen

Nauczyciel: Agnieszka Wylczyńska

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie

II Nagroda (ex equo)

Franciszek Szmyd

Nauczyciel: Jakub Tuszyński

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 5 im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie

Marta Łuczyńska

Nauczyciel: Aureliusz Mendera

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Końskich

III Nagroda

Adam Zacharejko

Nauczyciel: Danuta Nalewajka

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku

Wyróżnienie         

Natalia Łuczak

Nauczyciel: Joanna Domagała

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie

Grupa III

II Nagroda

Julia Kuchta

Nauczyciel: Robert Rosiek

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna w Tymbarku

Nagroda Specjalna

Maria Barzon

Za wykonanie utworu „Zalotny” Witolda Lutosławskiego

Po wręczeniu nagród zagrali laureaci – Wojciech Milczarek oraz Julia Kuchta. W dniu 3 XII odbyły się warsztaty pianistyczne prof. Andrzeja Tatarskiego i prof. Mariusza Drzewickiego.
12 września 2021 – odbył się w Sannikach pierwszy z pięciu tegorocznych koncertów w ramach XVII edycji Festiwalu W KRAINIE CHOPINA. Dyrektor Festiwalu Mariusz Dżyga zaprosił doskonałą flecistkę Agatę Igras i znanego nam już, utalentowanego pianistę Rafała Mokrzyckiego. Utwory na flet i fortepian francuskich kompozytorów Charlesa-Marie Widora (1844-1937) i Francisa Poulenca (1899-1963), angielskiego Iana Clarke`a (*1964) były pełne uroku, kojące. Kompozycja Norwega Thomasa Tellefsena (1823-1874) pięknie wybrzmiała fortepianowo. Nie zabrakło również Chopina – Nokturn Es-dur op. 9 nr 2 – w wykonaniu pianisty i „Życzenie”(w transkrypcji W. Królikowskiego) zagrane już w parze.  Agata Igras jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie. Aktualnie współpracuje z orkiestrami Sinfonietta Cracovia i NFM Leopoldinum. Współtworzy też unikalny sekstet Gruppo di Tempera. Grała pod batutą wybitnych dyrygentów, współpracowała ze światowej sławy śpiewakami i muzykami. Nagrała 4 albumy płytowe, nominowane do nagrody Fryderyk. Koncertowała w blisko 40 krajach na czterech kontynentach. Rafał Mokrzycki to m. in. zwycięzca Valletta International Piano Competition na Malcie (2017) i zdobytej tam nagrody pozaregulaminowej w postaci koncertu z Narodową Orkiestrą Radia i Telewizji w Tiranie, który się odbył w 2018. Jego bogaty repertuar – od muzyki barokowej po współczesną – pozwalał/pozwala na występy solowe, kameralne i z orkiestrą. Odbył artystyczne podróże do kilku krajów europejskich, występował w licznych filharmoniach. Aktualnie gra we wspaniale brzmiącej orkiestrze Symfonia VIVA, założonej i prowadzonej przez Tomasza Radziwonowicza – kompozytora, skrzypka, dyrygenta. W dorobku ma 2 płyty „Magical Chopin” i „Night Songs”. Organizatorów koncertu reprezentowali: Michał Malinowski – wiceprezes Towarzystwa im. K. Wiłkomirskiego, Monika Gadzińska z ECA i Aleksandra Głowacka z Koła TiFC. Po koncercie sympatyczne rozmowy z artystami oraz sycenie oczu malarstwem Lilii Fijałkowskiej i rzeźbą Wiesława Fijałkowskiego na wystawie „Kolory i formy”, prezentowanej we wrześniu. (Fot. Koło i ECA)


5 września 2021 – w cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA  gościliśmy legendę polskiej sceny jazzowej – Andrzej Jagodziński Trio, więc tym razem zaproszono nas „do zanurzenia w mistrzowską harmonię muzyki Chopina” w aranżacjach jazzowych.    A  aktor Grzegorz Pawlak przypomniał nietracące na aktualności poetyckie strofy C. K. Norwida i obrazowo wprowadzał nas w dworskie perypetie z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.                                                                                                                             

Bend,  w składzie – Andrzej Jagodziński – kompozytor, aranżer, pianista, Adam Cegielski – wirtuoz kontrabasu i świetny perkusista Czesław „Mały” Bartkowski, powstał przed blisko trzydziestu laty i nieustanie odnosi sukcesy. Jego płyta „Chopin” z 1993 r. była wydarzeniem w wielu krajach i zgarnęła nagrody muzyczne „Fryderyk`94, Jazzowa Płyta Roku`94 oraz Programu III PR Mateusz`94. Kolejna „Chopin once more” znów zachwyciła podejściem do adaptacji muzyki klasycznej, wirtuozerią. Trzecia „Chopin/Jagodziński” była innowacją w skali światowej, bo Jagodziński przetransformował na jazz dużą formę, czteroczęściową Sonatę b-moll. Sannicką publiczność zachwycały: Preludium e-moll op.28 nr 4, Nokturn Es-dur major op.9 nr l, Mazurek f-moll op.68 nr 4, Grave.Doppio movimento z Sonaty b-moll op.35, Preludium h-moll op.28 nr 6, Preludium c-moll op.28 nr 20. Bardzo podobał się również aktor, pochodzący z pobliskiego Kutna, związany kolejno z Teatrem Dramatycznym w Opolu, Powszechnym w Łodzi i aktualnie Teatrem Komedia w Warszawie. Również aktor głosowy, dubbingowy i reżyser. Plastyczne kreacje – „Kolory i formy” – obejmowały malarstwo Lilii Fijałkowskiej i rzeźbę Wiesława Fijałkowskiego (małżeństwo). Artyści przynależą do Okręgu Warszawskiego ZPAP, Lilia Fijałkowska pełniła tam rolę wiceprzewodniczącej sekcji grafiki. Należą do międzynarodowego ruchu Decentryzm  i grupy twórczej „PositiveArt”, w ich pracach są widoczne poszukiwania i budowanie pozytywnej energii. Artyści wystawiają w Polsce i poza granicami, mają prace w zbiorach muzealnych i prywatnych. Pani Lilii możemy spotkać w różnych miejscach także murale, a pana Wiesława duże obiekty rzeźbiarskie. Ostatnio pokazują swe prace również przy pomocy multimediów cyfrowych. Lilię Fijałkowską gościmy w Sannikach po raz drugi! Zapraszamy na wystawę do końca miesiąca. (Fot. Jacek Czuryło)


   22 sierpnia 2021 – wzruszenie, radość, bo jubileusz – 40 LAT KONCERTÓW i KOŁA TiFC w SANNIKACH! Na zaproszenie Europejskiego Centrum im. F. Chopina i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina Koła w Sannikach przybyło wielu gości, przedstawicieli różnych instytucji, organizacji, artystów, melomanów, sympatyków… Byli z nami przedstawiciele Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie z dyrektor generalną Ewą Sławińską-Dahlig na czele oraz przedstawiciele kół TiFC z Gdańska i Żychlina koło Konina. Wydarzenie z założenia było otwarte na wszystkich, którzy chcieli świętować ten dorobek, rozsławiający Sanniki i ważny w skali Mazowsza i kraju.

Recital chopinowski maestro Janusza Olejniczaka przyciągnął wielu melomanów i dostarczył cennych wrażeń. Znanego w świecie pianistę Sanniki gościły wprawdzie po raz piąty, ale pierwszy raz dla tak dużej widowni (w muszli) i po długiej przerwie (ostatnio w 2005 r.). Druga część koncertu należała do Tre Voci – charyzmatycznych tenorów: Wojciech Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj z zespołem muzycznym. Interesująco i sprawnie całość programu spinał lubiany konferansjer Robert Janowski.

Znalazło się miejsce na krótkie wypowiedzi, gratulacje i podziękowania, uhonorowania za zasługiMałgorzata Struzik – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Tomasz Kominek – dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, wręczyli, w imieniu Marszałka Adama Struzika, dwa medale Pro Masovia. Otrzymały je Koło TiFC i ECA – za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Dyplomem Marszałka uhonorowany został TiFC w Warszawie. O trzech organizatorach koncertów – TiFC, ECA i Kole TiFC pamiętali burmistrz Gabriel Wieczorek i Rada Gminy Sanniki, przekazując statuetki, stosowne adresy i kwiaty. Były też honorowe odznaki TiFC-u „Mecenas kultu chopinowskiego”, wręczone przez dyrektor generalną dr Ewę Sławińską-Dahlig Monice Patrowicz – dyrektor ECA, Marii Fudale – wiceprzewodniczącej Zarządu Koła TiFC, Jarosławowi Domagale – członkowi i Mirosławie Dudzie – skarbnikowi. Dziękowano Ryszardowi Mące – dyrektorowi PGR i gospodarzowi pałacu w latach 1968-1993. Przewodnicząca Koła wyraziła uznanie dla Danieli Tomasik, uhonorowanej wcześniej medalem „Pro Masovia”.Podziękowania ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie przekazała wicestarosta Maria Wróblewska. Gratulacje od kół TiFC przekazali: przewodnicząca z Gdańska Olga Walentynowicz, z Żychlina k. Konina Ryszard Sławiński – członek Zarządu TiFC i przewodniczący Krzysztof Pydyński. Do tego wzajemne podziękowania TiFC, Koła, ECA – za sukcesywną, owocną współpracę. Serdeczności i uznanie, w dniu wydarzenia i potem, ze strony wielu osób, co wzrusza i dodaje skrzydeł. Mocnym zakończeniem były barwne fajerwerki szybujące w niebo – 40! Niech kolejne lata przyniosą pomyślność temu MIEJSCU KULTU FRYDERYKA CHOPINA!

(Fot. Fotonik Anna Nowakowska i Andrzej Mickiewicz – te z opisami).1 sierpnia 2021 – Piękno, emocje, liryka…w muzyce, słowie i obrazie… za sprawą F. Chopina, jego ulubionego ucznia A. Gutmanna, A. Michałowskiego i poety Baczyńskiego, który stracił życie w pierwszych dniach powstania warszawskiego, w wykonaniach Marii Gabryś-Heyke i Anny Iberszer, w „Chopinowskich powidokach” – fotografiach Krzysztofa Heyke, które zagościły w parterowej części pałacu i na piętrze. Głębię sceny wypełniło zdjęcie nadniemeńskiej wsi Bohaterowicze, tu gdzie stoi koncertowy fortepian w realu płynie Niemen…

Cenieni artyści. Maria Gabryś-Heyke jest pianistką wielkiej klasy i wielkiego uroku. Wszechstronnie wykształcona w Akademii Muzycznej w Warszawie oraz w uczelniach w Bazylei i Lucernie w Szwajcarii. Specjalizuje się również w fortepianach historycznych. Z dużym dorobkiem koncertowym, profesor Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, juror konkursów pianistycznych.

Anna Iberszer – po Wydziale Reżyserii Dźwięku w AM w Warszawie, nie tylko gra na deskach teatrów stołecznych i impresaryjnych (m. in. Małgorzata w „Mistrzu i Małgorzacie” wg Bułhakowa), w filmach („Haker”, „Powidoki”, „Ranczo”…), jest też tancerką tanga i flamenco, autorką choreografii do około 30 spektakli teatralnych i tłumaczką z hiszpańskiego.

Krzysztof Heyke – profesor zwyczajny dr habilitowany sztuk filmowych, wykładowca na Wydziałach Reżyserii i Operatorskim w PWSFTviT w Łodzi. Obiektywem aparatu utrwala to, co znane i nieznane w wielu zakątkach kraju i świata, co odchodzi w przeszłość, wydobywa niezwykłe klimaty, dokumentuje… na Mazurach, dawnych Kresach Wschodnich, Syberii, Kaukazie, Kilimandżaro… Swe prace pokazuje na licznych wystawach indywidualnych (ok. 190!) i w kilkunastu albumach. Jego album „Polska romantyczna” zdobył siedem nagród w konkursie na najpiękniejszą książkę! To była wielka okazja wysłuchania w Sannikach tych artystów i obejrzenia fotografii. Jeszcze jest, bo koncert nagrany, a wystawa w pałacu dostępna prawie do końca miesiąca. Polecam te nastroje, ten kunszt! Na scenie była też Kasia – laureatka konkursu ECA, której nagrodzony wiersz, piękny, dojrzały, odczytała aktorka.

(Fot. K. Kocimski i M. Buła z ECA, która ze mną zabierała głos na scenie, fot. kilku zdjęć z wystawy – M. Sobocińska z Koła, fot. Marii Gabryś-Heyke, grającej na wodzie – K. Heyke, i to nie fotomontaż!).

8 sierpnia 2021 – w ramach „Wakacji na miarę Chopina” Zuzanna Pietrzak, której już w październiku sekundować będziemy w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie. Z urodzenia łodzianka. Studia licencjackie ukończyła na Uniwersytecie F. Chopina w Warszawie, w klasie prof. Alicji Palety-Bugaj i już jest po czterech semestrach w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, w klasie prof. Huberta Rutkowskiego. Koncertowała w Polsce, Francji, Niemczech, Włoszech, Anglii, na Litwie, w Maroko i Japonii. W wieku czternastu lat wykonała z orkiestrą I Koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina. Jako osiemnastolatka   wystąpiła przed międzynarodową publicznością podczas XVII Konkursu Chopinowskiego Warszawie, w 2015 roku, co otworzyło jej drzwi do udziału w innych ważnych wydarzeniach – „Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim” w Dusznikach-Zdroju, festiwalu „Chopin i jego Europa” w Warszawie, czy Rubinstein Piano Festival w Łodzi. Sannickiej publiczności pięknie zaprezentowała repertuar chopinowski, m. in.: trzy mazurki, których był najznakomitszym twórcą, dwie pełne namiętności etiudy, Nokturn E-dur op. 62 nr 2 – Jego cichą skargę na ciężki los, błyskotliwy Walc As-dur op. 42. W pałacu  nadal wystawa „Chopinowskie powidoki”.

Organizatorzy – Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem, w tym dniu reprezentowani przez Mateusza Michalskiego   i Aleksandrę Głowacką. (Fot. Koło TiFC Aleksandra Głowacka (pierwsze trzy), Małgorzata Sobociński, Krzysztof Sobociński)


15 sierpnia 2021 – ostatni w tym roku recital w ramach „Wakacji na miarę Chopina” i Aleksandra Hortensja Dąbek – delikatna i zwiewna. Także prezentowane przez nią utwory Fryderyka Chopina – Nokturn cis-moll op. 27, mazurki zaczerpnięte z mazowieckich równin, Preludia (nr 1-6) op. 28, Walc op. 18, Ballada op. 47, Polonez op. 44 – były pełne lekkości, subtelności, pogodnego nastroju… Młoda pianistka przyjechała z Krakowa. Jest absolwentką krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu prof. Ewy Bukojemskiej i fortepianu historycznego dr Katarzyny Drogosz. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej tejże akademii. Zdobywała nagrody w dziesiątkach konkursów pianistycznych ogólnopolskich i międzynarodowych, za którymi szły zaproszenia do udziału w koncertach w Polsce, Hiszpanii, Austrii, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Estonii i na Węgrzech. Może się już poszczycić debiutem w Carnegie Hall i wiedeńskiej Ehrbar Saal oraz pierwszą płytą „Chopin. Schumann”. W październiku mamy okazję śledzić Jej grę, losy w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie, obok kilku innych goszczonych w Sannikach młodych pianistów. Z serca życzymy im powodzenia i nagród!

Organizatorzy – Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem, w tym dniu reprezentowani przez Krzysztofa Kocimskiego    i Aleksandrę Głowacką. (Fot. Koło TiFC Aleksandra Głowacka (pierwsze trzy) i ECA)

4 lipca 2021 – rozklaskana publiczność przy muzyce Griega, Liszta, Piazzolli, Williamsa, Nirvany… w aranżacji i wykonaniu Dombrova Piano Duo – Łukasza Szubskiego i Krzysztofa Włodarczyka, wzruszona wierszami Zuzanny Ginczanki czytanymi przez Renatę Dancewicz. Duet powstał w 2010 roku, jeszcze podczas studiów obu muzyków w Akademii Muzycznej im. K.

Szymanowskiego w Katowicach. Zdobywał nagrody w konkursach muzycznych: w Londynie (I), w Nowej Goricy na Słowenii (I), w Berlinie (wyróżnienie). Muzycy – związani z sobą przyjaźnią od dzieciństwa, poprzez studia, a następnie pracę w Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej – imponowali pomysłowością, wigorem i spójnością. Aktorka, powszechnie znana, jest zdobywczynią  nagród na Festiwalu Filmowym w Gdyni – dla najlepszej aktorki drugiego planu, za role w filmach „Pułkownik Kwiatkowski”, „Tato”, Deborah”. Gościnnie występuje też w teatrach, np. u Krystyny Jandy czy w wałbrzyskim. Prawdziwą ucztą była możliwość kontaktu z obrazami Waldemara Marszałka z Gdańska i Tomasza Lubaszki z Częstochowy i samo spotkanie z artystami. Są też przyjaciółmi, stąd wspólna ekspozycja pt. „Dwa w jednym”. Swoje prace prezentowali na bardzo licznych wystawach nie tylko w kraju, a aż po kontynent amerykański. Surrealistyczne, bardzo rozpoznawalne obrazy Marszałka – profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz w kolorach ziemi i błękitach wody, wręcz rozedrgane obrazy Lubaszki powinno potraktować się jako „lekturę obowiązkową”. Możliwość zobaczenia przez lipiec!

(Fot. J. Róg i M. Michalak z ECA, K. Zieliński, Koło TiFC).

18 lipca 2021 – w ramach „Wakacji na miarę Chopina” mieliśmy gościć Tomasza Maruta, ale recital musiał być odwołany, bo wcześniejsza wichura i burza jakie przeszły przez Sanniki poczyniły ogromne szkody w przypałacowym parku, na drogach  i wielu siedliskach mieszkańców.

25 lipca 2021, mimo porządkowania i różnych napraw w naszej poszkodowanej wichurą miejscowości, recital odbył się – w muszli koncertowej. Grał Maciej Wota – laureat konkursów, uczestnik wielu znaczących wydarzeń muzycznych w kraju i za jego granicami. Pięknym wykonaniem utworów Fryderyka Chopina ukajał mocno poraniony park i nasze serca. Miało się wrażenie, że te Fryderykowe Mazurki, Walce, Nokturny… są jak opatrunki i balsamy. Młody muzyk pochodzi z muzycznej rodziny. Związany jest z Uniwersytetem Fryderyka Chopina, pełniąc funkcję asystenta w Katedrze Fortepianu. Wcześniej studiował w tejże uczelni w klasie fortepianu prof. Jerzego Sterczyńskiego, a studia magisterskie ukończył w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego.

W tandemie -Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem – w tym dniu były Mariola Buła i Aleksandra Głowacka. (Fot. ECA – M. Buła)


20 czerwca 2021 – w ramach „Wakacji na miarę Chopina”podziwialiśmy Mateusza Krzyżowskiego. Zaproponowane przez niego i pięknie wykonane utwory Chopina, w chłodnej pałacowej sali, były lekiem w dyszącym upałem dniu. Zasłuchaliśmy się, zasłuchaliśmy… Później były słowa uznania dla młodego pianisty z Tychów, studenta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka  Chopina w Warszawie, w klasie prof. Joanny Ławrynowicz-Just, który pretenduje do Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie. Przeszedł już pierwsze eliminacje dopuszczające. Jest kolejnym młodym pianistą, występującym w Sannikach, którego losy na tej drodze będziemy śledzić i duchowo wspierać. W wielu innych konkursach Mateusz Krzyzowski radził sobie świetnie, zdobywając czołowe nagrody, w tym I nagrodę na 49. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, organizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach reprezentował w tym dniu Krzysztof Kocimski, a TiFC Aleksandra Głowacka. (Fot.ECA – K. Kocimski i G. Smagała i Koło TiFC)


6 czerwca 2021 – w cyklu CHOPIN- MUZYKA-POEZJA poznaliśmy Michała Karola Szymanowskiego, związanego z bydgoską Akademią Muzyczną i Iwonę Karlicką – aktorkę Teatru im. Jaracza w Łodzi. Różnorodność utworów F. Chopina, I. J. Paderewskiego, M. Moszkowskiego, Z. Stojowskiego i K. Szymanowskiego, w powiązaniu z zawiłościami miłosnej korespondencji A. Osieckiej i J. Przybory z „Listów na wyczerpanym papierze”. Wprawna ręka pianisty i subtelny głos aktorki. A wernisażowe spotkanie odbyło się ze znaną nam artystką Joanną Hrk. – Otwierana ekspozycja „Płynę, nie czekam…” Ku wspólnej radości, mogli już być widzowie, wymiana słów, spojrzeń, uśmiechów – nieoceniona! Krótko o artystach: Michał Karol Szymanowski pochodzi z muzycznej rodziny. W AM w Bydgoszczy studiował w klasie fortepianu K. Popowej-Zydroń i dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie Z. Rycherta.Obecnie pracuje tam jako adiunkt. Jest laureatem wielu konkursów i wysoko sklasyfikowanym ćwierćfinalistą 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie. Koncertował po Europie, Azji, i obu Amerykach. Iwona Karlicka, absolwentka WSFTviT w Łodzi, już grając w Teatrze Studyjnym zdobyła wiele nagród na 28. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi i Grand Prix na takimż festiwalu w czeskim Brnie. Gra, i śpiewa żydowskie piosenki, w macierzystym teatrze, występuje w telewizyjnych serialach i filmach. Joanna Hrk ukończyła łódzką ASP – Wydział Grafiki i Wydział Tkaniny i Ubioru, a doktorat zrobiła w warszawskiej ASP na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii. Jej życiorys starczyłby dla kilku osób – 40 realizacji scenograficznych w teatrach lalkowych i dramatycznych, zilustrowanie ponad 80 książek, w tym pokaźne opracowania naukowe, uczestnictwo w 70 wystawach zbiorowych, ponad 40 indywidualnych prezentacji dorobku malarskiego oraz masek, współpraca ze specjalistycznymi wydawnictwami mody, prowadzenie Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju „Malowany Młyn”.Organizatorzy wydarzenia: ECA oraz TiFC w Warszawie z Kołem TiFC w Sannikach. (Fot. Krzysztof Kocimski z ECA, Tadeusz Hrk (wernisaż) i z Koła A. Głowacka)9 maja 2021 – z sentymentem powróciliśmy do młodego muzyka, choć już z dorobkiem, Adama Mikołaja Goździewskiego i aktora Tomasza Bednarka – w cyklu CHOPIN- MUZYKA-POEZJA.          

 I znów pięknie wybrzmiały utwory F. Chopina, a poetyckie strofy Miłosza, Norwida, Herberta, Wierzyńskiego, Szymborskiej i Tuwima miały swoją moc. Adam Goździewski –laureat konkursów pianistycznych, na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, prowadzony był przez prof. Joannę Ławrynowicz-Just i prof. Krystynę Makowską-Ławrynowicz. Doskonale występuje jako  solista i kameralista. Grywa również na klawesynie i fortepianach historycznych. Nagrał trzy CD. Tomasz Bednarek – absolwent krakowskiej PWST, filii we Wrocławiu, grał na scenach wielu teatrów, a aktualnie związany jest z impresaryjnym Teatrem MY. Zagrał w kilku filmach i serialach, z których największą popularność przyniósł mu „Klan”. Sprawdza się w dubbingu oraz jako prezenter telewizyjny i radiowy, m. in. w programie podróżniczym „Zakochaj się w Polsce” i muzycznym „Przeboje z nutą Nostalgii”. Wystawa pt. „Ogrody, tęcza i schody” Marii Dziopak i Janusza Błaszczaka, jak na maj przystało, eksplodowała barwami. Szczególnie energetyczne, wielobarwne, przedstawiające bogactwo przyrody prawie na pograniczu baśni, są obrazy Marii. Janusz Błaszczak trzyma się pastelowych tonacji, subtelnych przejść między barwami. Jego prace, na granicy realizmu i abstrakcji, mają w sobie tajemnicę. Artyści – z kręgu warszawskiego – należą do ZPAP Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Wystawiali w wielu miastach Polski i świata, aż po Nowy Jork. Koncert i prezentacja malarstwa musiały odbyć się bez widzów, ale Europejskie Centrum Artystyczne znów zadbało o nagranie i transmitowanie tego wydarzenia w mediach społecznościowych i na kanale YouTube. (Fot. ECA – Mariola Buła, M. Patrowicz, fot. Koło A. Głowacka)

[supsystic-gallery id=155]

11 kwietnia 2021 –  zaproszeni, po długiej niebytności, artyści Magdalena Cwenówna-Hanuszkiewicz i Rafał Łuszczewski przykuli uwagę, przykuwają nadal  dzięki nagraniu, dobranym repertuarem i swym wykonaniem – podczas koncertu z cyklu CHOPIN- MUZYKA-POEZJAAktorka jest absolwentką PWSFTViT im. L. Schillera w Łodzi, ale ukończyła też szkołę muzyczną i należy do grona zdeklarowanych miłośników Chopina, i jego spuścizny. Z dorobkiem pedagogicznym, licznymi rolami teatralnymi i w serialach, w historii teatru zapisała się również rolą George Sand, graną w stołecznym Teatrze Nowym, w sztuce ”Chopin – jego życie, jego miłości, jego muzyka”, w reż. Adama Hanuszkiewicza. W Sannikach pozostała wierna temu kompozytorowi, prezentując m. in. „Spotkanie z Chopinem” K. I. Gałczyńskiego, „Fortepian Szopena” C. K. Norwida, dowcipne teksty „Kuriera Szafarskiego” autorstwa czternastoletniego Frycka i bolesny w swej treści opis umierania Chopina, który pozostawił  potomnym jego francuski przyjaciel i podróżnik markiz de Custine. Rafał Łuszczewski zaprezentował Preludia z op. 28 Fryderyka Chopina, wspaniale oddając ich różnorodne tempo, brzmienia, niepokoje duszy i ciała kompozytora, ale i pewną słodycz. Pianista ukończył Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Należy do grona najwybitniejszych uczniów sławnego pianisty i pedagoga prof. Andrzeja Jasińskiego. Koncertował, w tym także ze znanymi orkiestrami filharmonicznymi, po Europie, Azji, obu Amerykach, Australii, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jest pomysłodawcą i artystycznym architektem, dyrektorem artystycznym i członkiem jury, Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w stolicy Peru – Limie oraz Narodowego Konkursu Chopinowskiego w Ekwadorze. Nagrał 10 CD, w tym albumy z rekomendacją TiFC. Imponuje bogactwem repertuarowym.

Otwarcie kwietniowej wystawy pt. „Maluję kolorem” odbyło się odrębnie, a tym razem swoje prace malarskie zaprezentowała Ewa Witkowska.                                                                                             

Koncert i wernisaż  musiały odbyć się bez widzów, ale Europejskie Centrum Artystyczne zadbało o nagranie i transmitowanie tego wydarzenia w mediach społecznościowych i na kanale YouTube. (Fot. ECA – Mariola Buła, ostatnie  fot. A. Głowacka)

[supsystic-gallery id=154]

plakat luty marzec

7 marca 2021 –  kolejny koncert z cyklu CHOPIN- MUZYKA-POEZJA. Tak subtelnie, delikatnie zabrzmiała muzyka F. Chopina – w wykonaniu Przemysława Lechowskiego, a jeszcze i utwory C. Debussy`ego, A. Skriabina, J. Brahmsa. Wiersze sporej grupki poetów, poczynając od  romantyków – po współczesnych, zaprezentował Tomasz Ciachorowski. Pianista dał ponad dwa tysiące koncertów w kraju i poza granicami. Od 2010 r. jest wiceprzewodniczącym jury Syberyjskiego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina i – o wiele dłużej – szczególnie honorowanym za upowszechnianie muzyki Chopina na Syberii. Jest też twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego „Chopin w sercu Warszawy”. Aktorowi popularność przyniosły liczne seriale: „M jak miłość”, „Zakochani po uszy”, „Majka”…, ale sprawdził się również na scenach teatralnych – w Olsztynie, Zielonej Górze i Warszawie. Tym razem, w plastycznej odsłonie, zaprezentowane zostały „Kodrysy” (metafizyczne obrazy, o nazwie własnej) Elżbiety Ratajczak z Barcina, należącej do Stowarzyszenia Działań Artystycznych Art Gallery w Bydgoszczy.   Znów wszystko odbyło się w reżimie sanitarnym, z ograniczonym udziałem widzów. Europejskie Centrum Artystyczne zadbało o nagranie i transmitowanie tego wydarzenia na kanale YouTube. (Fot. ECA – Mariola Buła i Krzysztof Kocimski)

[supsystic-gallery id=153]

21 lutego 2021 –  rozpoczęliśmy szczególny, bo jubileuszowy – 40. sezon koncertów CHOPIN- MUZYKA-POEZJA. Zaszczytem dla nas było uczestnictwo w otwarciu prof. Bronisławy Kawalli – prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie i  Ewy Sławińskiej-Dahlig – dyrektor generalnej TiFC. Prof. Bronisława Kawalla, pianistka z ponad pięćdziesięcioletnim dorobkiem artystycznym i pedagogicznym, uraczyła zebranych piękną interpretacją utworów  Chopina. Dorota Chotecka-Pazura – znana aktorka telewizyjna i filmowa z kolei wybranymi wierszami Tadeusza Różewicza i Amelii Pruszakowej z Cristianich (żony Konstantego Pruszaka). Tradycyjnie powitanie należało do gospodarza miejsca Moniki Piotrowicz – dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina, a artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka. Po koncercie odbył się finisaż wystawy „W sepii i kolorze ”, co dało okazję do poznania autora prac – Zdzisława Chlebowskiego z pobliskiego Sochaczewa.                            Ze względu na możliwość zapełnienia jedynie połowy widowni, Europejskie Centrum Artystyczne zadbało o nagranie i transmitowanie tego wydarzenia na kanale YouTube, więc można jeszcze zobaczyć i wysłuchać. W przypadającą 211. rocznicę urodzin wielkiego kompozytora reprezentanci sannickiego Koła złożyli kwiaty pod jego pomnikiem.  (Fot. ECA – Krzysztof Kocimski i Jolanta Róg z ECA; Jacek Jakubowski – ostatnie.)

[supsystic-gallery id=152]

8 listopada 2020 – w cyklu JESIENNE INSPIRACJE  –  koncert ROMANTIC PARIS. Artyści:  Chris Schittulli – wokalista francuski, ambasador francuskiej piosenki w Polsce i polskiej we Francji, Wiesław Prządka – jeden z najwybitniejszych polskich  akordeonistów oraz Piotr Wrombel – znany pianista, kompozytor i aranżer, a wraz z nimi ulubione francuskie piosenki E. Piaf, Ch. Aznavoura, F. Lai, R. Galliano, S. Gainsbourga… Wielka szkoda, że sytuacja pandemiczna wykluczyła publiczność i koncert można tylko wysłuchać na kanale You Tube (w ramach programu Kultura w sieci, współfinansowanie przez Narodowe Centrum Kultury). Naszym marzeniem jest powrót do tych rytmów i artystów w  korzystniejszym czasie, dla przyjemności sympatyków piosenki francuskiej, których jest wielu.

Chris Schittulli zamieszkał w Warszawie dla swojej żony Polki i teraz jego wokalna aktywność w Polsce jest bardziej dostępna. Śpiewu uczyli Go  baryton M. Pancck, wokalista T. Peala, trener wokalny R. Cross, więc w połączeniu z wrodzonym talentem, świetnie radzi sobie z repertuarem pop, rock, jazz, pop-opera czy z  piosenką autorską. Wiesław Prządka udowodnił, że akordeon świetnie wkomponowuje się w różne muzyczne style i może z powodzeniem gościć na największych scenach. Muzyk jest również kompozytorem, aranżerem i bandoneonistą. Piotr Wrombel – absolwent Wydziału Jazzu w Akademii Muzycznej w Katowicach, doskonale czuje się  w różnych gatunkach muzycznych, grywa w big-bandach i orkiestrach rozrywkowych. Muzycy koncertowali po Europie i USA.

Koncert zapowiadały przedstawicielki organizatorów: Monika Patrowicz – dyr ECA i Wiesława Olczak – z Koła TiFC. (Fot. J. Róg z ECA).

[supsystic-gallery id=’150′]                                                                                         

8 LISTOPADA ZAKOŃCZYLIŚMY TEGOROCZNE KONCERTY.

ŻEGNAMY SIĘ  Z PAŃSTWEM DO 21 LUTEGO 2021!18 października 2020 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA i po raz czwarty w Sannikach wspaniała pianistka Justyna Ławrynowicz-Just i pierwszy raz – uzdolniona aktorka Anna Gzyra-Augustynowicz. W 171 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina rozbrzmiewały utwory tego pianisty uczuć, jak określił Go nad wyraz trafnie J. M. Chomiński, pisząc (…) „Słuchajcie,  jak Chopin marzy, jak płacze, jak śpiewa słodko, czule, melancholijnie, z jaką dokładnością wyraża wszystkie najtkliwsze i najwznioślejsze uczucia. Chopin jest par excellence pianistą uczuć” (J. M. Chomiński „Chopin”, s. 202-203; przytoczony w: A. Grudziński „Fryderyk Chopin Przewodnik po życiu i twórczości” s. 64). W repertuarze poetyckim znalazły się wiersze poetów angielskich XX w. w tłumaczeniu W. Szymborskiej i S. Barańczaka.

Joanna Ławrynowicz-Just świetnie te chopinowskie uczucia oddała. Nie mogło być inaczej z Jej solidnym wykształceniem muzycznym,  połączonym z rodzinnymi tradycjami, ogromnym  doświadczeniem koncertowym – z trasami artystycznymi przez Europę, Azję, obie Ameryki po Nową Zelandię, ogromnym dorobkiem  nagraniowym z ponad czterdziestoma albumami płytowymi i wieńczonym sukcesami dorobkiem  pedagogicznym. Interpretacja doskonałej poezji zaciekawiała, wzruszała, wywoływała uśmiech…, a Anna Gzyra-Augustynowicz  dla wielu była znana z filmów „Jutro idziemy do kina”, „Popiełuszko-Wolność jest w nas”, a dla innych z licznych seriali telewizyjnych, m. in.  „M jak miłość”„Na wspólnej”, „Leśniczówka”.

Wystawa „STRONY ŚWIATA I INNE  PRZEDSTAWIENIA”, pokazująca obrazy Ryszarda Koska  ze zbiorów Tadeusza Kacalaka z Kutna i ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku,  była w moich planach  od lat, bo artysta zaciekawiał, zdobywał uznanie w kraju i poza granicami – u kolekcjonerów, w muzeach i galeriach. „Wyobraźnia artysty jest nieskażona obcymi wpływami, a w treści charakteryzuje się inteligentną refleksją społeczną z pewną dozą życzliwego szyderstwa dla swoich bohaterów. Duszne malarstwo Koska sprzed dziesięcioleci jest zamkniętą kartą, którą można odczytywać jako ilustrację jego własnego losu. Ryszard Kosek jest artystą dojrzałym.” – powtórzę za Zbigniewem Chlewińskim z Muzeum Mazowieckiego, który tego artystę odkrył i towarzyszy w jego artystycznej drodze przez lata.

W tym dniu przedstawicielki Koła TiFC złożyły kwiaty pod pomnikiem Fryderyka w sannickim parku.

[supsystic-gallery id=151]

Organizatorzy sannickiego wydarzenia: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC, reprezentowane przez Monikę Patrowicz – dyr ECA i Aleksandrę Głowacką – przewodniczącą Koła TiFC. Dzięki  współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci, można wydarzenie  na kanale You Tube. (Fot. J. Róg i K. Kocimski z ECA nr 1-5, Jacek Czuryło nr 6, 7, 9, A. Głowacka 10, 11 i Alicja Trzcińska z Koła TiFC 12)


11 października 2020 –w  XX Dzień Papieski odbyły się trzy koncerty charytatywne: o godz. 09.30  w Kościele  w Osmolinie, o godz. 11.00 w Kaplicy  w Lwówku  i o 18.00 w kościele sąsiedniej gminy  Iłów . Celem było  wsparcie budowy „DOMU MOCARZY” w Mocarzewie www.dommocarzy.pl,  www. bogacimilosierdziem.pl., w myśl pięknych słów Jana Pawła II ”Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje”.

Sannickie Koło TiFC było tu  partnerem w autorskim programie  Roberta Grudnia „ Spotkania z Historią i Sztuką”, a  występujący to (w większości członkowie naszego Koła): Robert Grudzień – organy, piano, kompozycja, Violetta Taran – sopran, Sylwia Kogucińska – sopran, Andrzej Pachnicki – bas, organizacja, Wanda Wasicka – poezja Karola Wojtyły, Aleksandra Głowacka – słowo wiążące; we Lwówku również zaśpiewał Zespół Grzybowianki ze Słubic (gościnnie). Utwory K. Wojtyły, M. K. Ogińskiego, M. Lorenca, W. A. Mozarta, J. F. Haendla, I. J.Paderewskiego, Jana z Lublina , H. Seroki, D. Sarri… Nastrój i skupienie… wiele wzruszeń dla odbiorców i wykonawców… I dodana cegiełka do „DOMU MOCARZY”,  tak potrzebnego dla absolwentów Specjalnego Ośrodka w Mocarzewie. W poniedziałek – 12 X – kolejny – krótszy koncert dla mocarzewskich dzieci, sióstr, nauczycieli  – podsumowujący tę akcję charytatywną, z udziałem  ks. biskupa pomocniczego Wojciecha Osiala. Dziękujemy za współdziałanie dzielnym  Siostrom Zmartwychwstankom, Ks. Proboszczom  Grzegorzowi Kucharewiczowi i Krzysztofowi Boruckiemu, Urzędowi Gminy w Iłowie i Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, Markowi Rogowi ze Lwówka.

[supsystic-gallery id=149]

(Fot. Janusz  Wasicki)                                                                                                                                Prosimy o wsparcie budowy „DOMU MOCARZY” – Fundacja „BOGACI MIŁOSIERDZIEM” KRS 0000656653, nr konta: 98 1020 3974 0000 5202 0320 2058

16 sierpnia 2020 – ostatnie w tym roku „Wakacje na miarę Chopina” i tym razem recital Justyny Balwierczyk,  poprzedzony krótkim występem Aleksandry Ziory – uczennicy OSM im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, która w sannickim Konkursie „Dźwięki Mazowsza” zdobyła I nagrodę. Nie obyło się bez bisów!

Justyna Balwierczyk zagrała trzy części Sonaty c-moll KV 457 W. A. Mozarta i chyba jedne z najpopularniejszych i najbardziej lubianych  utworów Chopina: Polonez A-dur op. 40 nr 1, Fantaisie – Impromptu cis-moll op. 66, Nokturn Es-dur op. 9 nr 2, Scherzo b-moll op. 31. Ileż w nich odzwierciedlenia Jego duszy i życia! Pianistka ukończyła kolejno dwa wydziały Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, uzyskując specjalności gra na fortepianie i prowadzenie zespołów. Jej praca zawodowa od lat skupia się głównie na pedagogice. Aktualnie prowadzi klasę fortepianu w PSM w Brzezinach. Jako dyrygentka kierowała różnymi chórami  i nadal się tym zajmuje. Sama jest artystką Chóru Filharmonii Łódzkiej. Ponadto akompaniuje kilku śpiewakom. Ciekawostką są jej uzdolnienia matematyczne, ukończyła nawet matematykę na Uniwersytecie Łódzkim. Chociaż w historii muzyki, na przestrzeni wieków,  nie brakowało przecież umysłów ścisłych, a wśród reprezentantów nauk ścisłych zdolnych muzyków! – Galileusz, Leonardo da Vinci, Witold Lutosławski, Arthur Garfunkel, Marek Wakarecy i wielu innych…

Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, reprezentowała w tym dniu Monika Gadzińska, a współorganizatora – Towarzystwo  im. F. Chopina w Warszawie i sannickie Koło TiFC – Aleksandra Głowacka. Dzięki współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci koncert można oglądać  na kanale You Tube i na Faceboku ECA. (Fot. Mariola Buła z ECA)

[supsystic-gallery id=148]

9 sierpnia 2020 – w bardzo upalne  popołudnie wytchnienie dała piękna muzyka wielkiego Chopina w znakomitym wykonaniu Andrzeja Wiercińskiego – w ramach cyklu „WAKACJE NA MIARĘ CHOPINA”. Wspaniale wypadł również w supporcie Jakub Staniszewski – laureat II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Dźwięki Mazowsza”, organizowanym przez ECA. Andrzej Wierciński zasłynął podczas 46 Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie zdobywając pierwszą nagrodę. Od tego czasu grono jego stałych słuchaczy powiększyło się i śledzi dalsze osiągnięcia artysty. A już było ich sporo, i przed i po tym wydarzeniu. Zwykle były to pierwsze nagrody w ogólnopolskich konkursach – w Żychlinie, Koninie, Warszawie… i międzynarodowych – w Budapeszcie, Neapolu, Sant-Priest, Wiedniu, Kielcach, na Słowenii… Nagradzany był też kontraktami z wytwórniami fonograficznymi, występami, stypendiami. Wystąpił już w większości krajów europejskich, Kanadzie i odbył turnee po Azji. Nie tylko skupia się na muzyce solowej, wykonuje również utwory kameralne i miał okazję współpracować z orkiestrami.  Z rodu warszawianin i tu kształcił się muzycznie od szóstego roku życia. Od 2010 r. w klasie fortepianu prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Z. Brzewskiego. Studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Wojciecha Świtały. Miło nam, że również wymienionych profesorów mieliśmy przyjemność gościć     w Sannikach i słuchać ich wykonań! Studia podyplomowe Andrzej Wierciński ukończył na jednej z najbardziej renomowanych uczelni – Mozarteum Universitat w Salzburgu, pod kierunkiem prof. Pavla Gililova. W 2021 r. będziemy Andrzejowi Wiercińskiemu kibicować  podczas Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, podobnie jak prezentowanym niedawno w Sannikach – Joannie Goranko, Erykowi Parchańskiemu, Aleksandrze Świgut! Wiele radości i zachwytów  daje obcowanie z tak utalentowanymi i sympatycznymi młodymi artystami.

Organizatorem recitalu było  Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, reprezentowane w tym dniu przez Mateusza Michalskiego. Współpraca  z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie i sannickim Kołem TiFC – reprezentowanymi przez Aleksandrę Głowacką. Dzięki  współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci recital można jeszcze zobaczyć  na kanale You Tube i na Facebooku ECA. (Fot. Aleksandra Głowacka z Koła TiFC oraz Grzegorz Smagała i Mateusz Michalski z ECA)

[supsystic-gallery id=147]

2 sierpnia 2020 – w cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA  Łukasz Kwiatkowski z utworami F. Chopina, L. Godowskiego  i  Krzysztof Gosztyła z utworami C. K. Norwida wzruszali i zachwycali zebranych. „Bo piękno po to jest, by zachwycało” (Norwid „Promethidon”). Pianista jest adiunktem, w stopniu naukowym doktora habilitowanego, w swej macierzystej uczelni Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Prowadzi kursy mistrzowskie w kraju i za granicą. Koncertował po Europie, w Ameryce Północnej i Południowej. Laureat wielu nagród i stypendiów. Nagrał dwie CD: Bach/ Busoni i z utworami L. Godowskiego. Jest autorem dwóch monografii „Muzyka Jana Sebastiana Bacha w twórczości fortepianowej Ferruccia Busoniego” i „Leopold Godowski i jego wkład w rozwój pianistyki przełomu XIX i XX wieku”. Wkład Krzysztofa Gosztyły w polskiej kulturze został doceniony wspaniałymi nagrodami – „Wielki Splendor”, „Mistrz Mowy Polskiej”, „Złoty Mikrofon” i medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jego wspaniały głos i celne interpretacje na audiobukach, w słuchowiskach radiowych, w rolach dubbingowych, jako lektora czy narratora komentowane są słowami: rewelacja, genialny, znakomity, mistrzostwo świata… Ogrom ról jakie stworzył w słuchowiskach, zagrał w wielu warszawskich i krakowskich teatrch oraz w filmach fabularnych jest imponująca! Znany też jako lekarz z serialowej „Blondynki”. Kolejną sztukę, by zachwycała, prezentował absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Marcin Hugo-Bader – na wystawie zatytułowanej „W drodze”, bo jak twierdzi człowiek stale jest w drodze… Dyplom  z wyróżnieniem zdobył w 2002 r. w pracowni malarstwa prof. W. Szamborskiego, aneks z grafiki u prof. W. Winieckiego, aneks z rzeźby u prof. G. Zemły. Laureat Konkursu Grafika Warszawska – Nagroda Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków za najlepszą grafikę miesiąca – październik 2002. Ma w dorobku wystawy indywidualne i uczestnictwo w zbiorowych – w Polsce i poza jej granicami.Twórca także akcji artystycznych, m. in. przy współpracy z portalem  internetowym e-sochaczew.pl. Członek Zarządu Okręgu Warszawskiego ZPAP.
Organizatorzy wydarzenia: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach – reprezentowane przez Jolantę Róg i Krzysztofa Kocimskiego i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC – przez Aleksandrę Głowacką. Dzięki dofinansowaniu ze środków  Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci nagranie można oglądać na kanale You Tube, FB i na stronie www.ecasanniki. Swoje nagranie przygotowała również  płocka TV. (Fot. Aleksandra Głowacka z Koła TiFC, Krzysztof Kocimski i Jolanta Róg z ECA)

[supsystic-gallery id=146]

19 lipca 2020 – sympatyczne popołudnie z melomanami i kolejnym artystą – Michałem Mossakowskim, który zaprezentował  bogaty program w ramach cyklu „Wakacje na miarę Chopina”– w pałacu, bo znów kapryśna pogoda  nie pozwoliła, by miejscem była muszla koncertowa. Pianista w pierwszej części zaproponował barokowe brzmienia: włoskiego kompozytora Domenico Scarlattiego – Sonatę d-moll K. 213 L. 108, kompozytora hiszpańskiego Antonio Solera – Sonatę D-dur R. 84 i niemieckiego Jana Sebastiana Bacha/ w opracowaniu Włocha Ferruccio Busoniego – Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659. W części drugiej – żywszej – znalazły się: Ignacego Jana Paderewskiego Sarabanda h-moll op. 14 nr 2, Krakowiak fantastyczny H-dur op.14 nr 6, Nokturn B-dur op. 16 nr 4, a w trzeciej części – najbardziej porywającej – Fryderyka Chopina Scherzo h-moll op. 20, Walc Es-dur op. 18 i Polonez As-dur op. 53. Michał Mossakowski pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Ojciec – organista – aktualnie zajmuje się budową organów. Brat Karol grał na organach  w Katedrze Notre-Dame w Paryżu, po pamiętnym pożarze obiektu, pracuje jako organista tytularny       w katedrze w Lille i wykłada w katedrze organów w Konserwatorium w Paryżu. Michał dzieli czas między Gdańskiem a Paryżem. W Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, swej macierzystej uczelni, kontynuuje studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Włodzimierza Wiesztordta i jest pedagogiem. W Paryżu od 2018 r. jest na studiach podyplomowych – w Narodowym Konserwatorium w klasie prof. Michela Dalberto. Wykształcony jest nie tylko w zakresie fortepianu, ukończył również klasę organów u dra Jarosława Tarnawskiego  w Akademii Muzycznej  im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Laureat wielu konkursów, m. in. I Nagrody na Międzynarodowym Konkursie w Salzburgu. Wiele  koncertuje jako solista i kameralista, również z orkiestrami. Grał w wielu krajach europejskich, w Chinach  i Stanach Zjednoczonych. Zapraszany był do tak prestiżowych sal jak nowojorska Carnegie Hall, Wieener Saal Mozarteum w Salzburgu, Gewandhaus w Lipsku, liczne filharmonie… Cieszymy się, że i w Sannikach! Nadal udostępniana jest wystawa malarska „Sztuka bez maski”.

Organizatorem recitalu było  Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, reprezentowane w tym dniu przez Krzysztofa Kocimskiego. Współpraca  z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie i sannickim Kołem TiFC – reprezentowanymi przez Aleksandrę Głowacką. Koncert współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Możliwość oglądania  na kanale You Tube. (Fot. ECA, głównie K. Kocimski i Koło TiFC – A. Głowacka)

[supsystic-gallery id=144]

19 lipca 2020 – w XVIII- wiecznym kościele parafialnym pw. św. Marcina w Osmolinie (gmina Sanniki) odbył się koncert z okazji 100 ROCZNICY URODZIN  JANA PAWŁA II, w ramach autorskiego programu  Roberta Grudnia « Spotkania z Historią i Sztuką ». Sannickie Koło TiFC było partnerem w tym przedsięwzięciu, reprezentowane przez Andrzeja Pachnickiego (koordynacja i śpiew), Violettę Taran (śpiew), Danutę Sobocińską (pomoc organizacyjna) i Aleksandrę Głowacką  (wprowadzenie i prowadzenie koncertu). Robert Grudzień – wirtuoz organów, kompozytor i ceniony organizator życia muzycznego – rozpoczął  koncert Preludium  A-dur Fryderyka Chopina, jak na Sanniki przystało, a w kolejnych partiach programu wybrzmiały  w Jego wykonaniu Koncert C-dur Antonio Vivaldiego i Polonez a-moll „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego. W repertuarze Violetty Taran – znlazły się pieśni: Jerzy Fryderyk Haendel „Pozwól mi wypłakać moją biedę”, Henri Seroka „Ave Maria”, a Sylwii Kogucińskiej: Domenico Sarro aria z opery „Didone abbandonate” – „Nie ma usprawiedliwienia…” i  Ludwiga van Beethovena „Ich libe Dich”. Pięknie wybrzmiały ich kształcone głosy. Wzruszyła wspólnie wykonana pieśń  przez Violettę Taran i Andrzeja Pachnickiego „Matko moja ja wiem”. Poetka i znana animatorka kultury z Kujaw Wanda Wasicka wybrała na tę okoliczność utwory Karola Wojtyły „Emilii – Matce mojej”Pieśń o Bogu ukrytym” (fragment) i zapiski z notatnika oraz własny wiersz „Miłością zjednał…. ”.  Przy odbywającym się bierzmowaniu artyści wspólnie wyśpiewali „Duchu Święty” – słowa modlitwy do Ducha św. napisane przez Karola Wojtyłę seniora dla syna Karola, w opacowaniu muzycznym Roberta Grudnia, co jeszcze bardziej podkreśliło podniosły charakter wydarzenia. Koncert poprzedzał (pół godziny), włączał się i jeszcze trwał po uroczystej Mszy św. z udziałem Jego Eminecji Ks. Biskupa pomocniczego Wojciecha Osiala, Ks. Dziekana Stanisława Dujki  i Ks. Proboszcza Grzegorza Kucharewicza.

[supsystic-gallery id=143]

(Fot. Janusz Wasicki i z tel. R. Grudnia)


5 lipca 2020 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA. Utwory F. Chopina rewelacyjnie zagrał Jacek Kortus, przykuwając uwagę publiczności. Maria Kumorek wybrała ulubione i stale aktualne w swej treści  utwory W. Szymborskiej, J. Tuwima i B. Leśmiana. Nie brakowało serdecznych słów podziękowań ze strony widzów, artystów i organizatorów stęsknionych za wzajemnymi kontaktami w okresie zagrożeń i obostrzeń związanych z pandemią. Jacka Kortusa pamiętamy z XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego  im. F. Chopina, kiedy to został finalistą wyróżnionym. To cenne wyróżnienie i inne nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach pokazały Jego talent, otworzyły drzwi do czołowych filharmonii w Polsce i poza granicami – w wielu krajach europejskich, ale i w krajach na innych kontynentach: w USA, Brazylii, Chile, Meksyku, Japonii, Chinach, Tajwanie, Izraelu, Palestynie, Maroku. Pracuje na stanowisku asystenta w katedrze fortepianu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, którą wcześniej ukończył z wyróżnieniem w klasie prof. W. Andrzejewskiego. Za osiągnięcia artystyczne uhonorowany m. in. „Medalem Młodej Sztuki”, odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,  nominacją do „Paszportów Polityki”, a Jego solowa płyta  do nagrody „Fryderyk”. Magdalena Kumorek zagrała w kilku filmach, m. in. w „Poranku kojota”, „Układzie zamkniętym”, „Przepisie na życie” i serialu „Samo życie”. Jest aktorką śpiewającą i Jej życie zawodowe przede wszystkim związane jest od lat z Teatrem Muzycznym w Gdyni i Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu oraz różnymi projektami muzycznymi, np. „Komeda. Perspektywa Nova” czy monodram „Madalein”. Nagrała też płytę pt. „Śmierci” z autorską muzyką, do słów B. Leśmiana.

Dumni jesteśmy z otwartej po koncercie wystawy „SZTUKA BEZ MASKI” z pracami aż siedemnastu uznanych artystów, której użyczyli organizatorzy przedsięwzięcia Galeria Quantum i Grupa Sea Pawer. Wystawa jest efektem pleneru malarskiego i wcześniejszej dwumiesięcznej pracy artystów w czasie pandemicznych ograniczeń. Jej wernisaż miał miejsce 6 czerwca w Residence w Jastrzębiej Górze. Pałac w Sannikach jest drugim miesięcznym przystankiem, a po nim w rocznej wędrówce wystawa odwiedzi różne muzea i galerie w kraju, kończąc w Galerii Quantum w Paryżu. Wysoki poziom artystyczny i nieprzeciętną wyobraźnię pokazali w swych obrazach: Karol Bąk, Janusz Błaszczak, Sylwester Chłodziński, Maria Dziopak, Dominika Hofman, Ewa Jasek, Aneta Jaźwińska, Grzegorz Kalinowski, Michał Kaszewski, Jarosław Kukowski, Włodzimierz Kwiatkowski, Janusz Lewandowski, Sabina Maria, Agata Maślankiewicz, Jacek Maślankiewicz, Dariusz Miliński, Daniel Pielucha. Większość z tego artystycznego grona mieliśmy przyjemność gościć w niedzielę (niektórych już wcześniej na indywidualnych wystawach), w tym pomysłodawcę i kuratora Jarosława Kukowskiego, a także sponsora prezesa Sea Pawer Tomasza Kimlę. Organizatorami sannickiego wydarzenia są: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC. Organizatorów reprezentowały Monika Patrowicz – dyr ECA i Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Koła TiFC. Koncert współfinnsowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Wydarzenie można oglądać w płockiej TV i na kanale You Tube. (Fot. Jolanta Róg z ECA, Koło TiFC)

Wystawa Tomasza Lubaszki „Arytmia” została z konieczności przeniesiona na rok następny.

[supsystic-gallery id=140]

21 czerwca – recital osiemnastoletniej Joanny Goranko z  cyklu „Wakacje na miarę Chopina” odbył się w pałacu. Tym razem burzowo – deszczowa pogoda  nie pozwoliła, by miejscem była muszla koncertowa. W ramach supportu wystąpił również Antoś Orliński z Sochaczewa – jeden z laureatów pałacowego II Festiwalu Pianistycznego „Dźwięki MazowszaJoanna oczarowała publiczność grając F.Chopina : Mazurki z op. 24 nr 2 i 4, Walca As dur, Scherzo b moll nr 2, Nokturn Des dur, Polonez As dur op.53; I. J. Paderewskiego: Krakowiaka fantastycznego, P.Czajkowskiego (opr.Pletnev) Suitę z baletu „Dziadek do orzechów”. Suptelność w czystej postaci, a i muzyczny pazur! Jest dopiero absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  im. J. Kaliszewskiej w Poznaniu, gdzie uczyła się pod kierunkiem prof. Joanny Marcinkowskiej z poznańskiej Akademii Muzycznej. Lista jej osiągnięć konkursowych jest imponująca: III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F.Chopina w Foshan (Chiny, 2018), III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F.Chopina w Warszawie, organizowanym przez Instytut Chopina (2018), Grand Prix na Konkursie Pianistycznym Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (2017), laureatka Festiwalu Pianistycznego w Słupsku (2017), I nagroda na XIV Konkursie Pianistycznym im. H. Czerniy-Stefańskiej i L. Stefańskiego w Płocku (2016), laureatka X Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów w Moskwie (2016), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie”Chopin dla najmłodszych”, Antonin ( 2015), Grand Prix i I nagroda na VI Międzynarodowym Konkursie im. M.  Moszkowskiego, Kielce (2015), I nagroda XII Ogólnopolskiego Festiwalu  Pianistycznego “ Chopinowskie Interpretacje Młodych”, Konin-Żychlin (2015), I nagrody na  Międzynarodowych Konkursach Chopinowskich dla dzieci i młodzieży w Szafarni i w Jeleniej Górze (2014), III nagroda 4-th Rosario Marciano International Piano Competition, Wiedeń (Austria, 2012). Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą. Dwukrotnie otrzymywała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Miasta Poznań. W wyniku zwycięstw konkursowych  zapraszana na recitale w Austrii,Hiszpanii, Niemczech, Rosji, wielu miastach w Polsce. Jest stałą uczestniczką kwadransów muzycznych w Żelazowej Woli w Domu Urodzenia F. Chopina. My również Ją dostrzegliśmy. Głównym organizatorem koncertu, którego nagranie można obejrzeć w Internecie, było  Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, współpraca  z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie i sannickim Kołem TiFC. (Fot. ECA i Koło TiFC)

[supsystic-gallery id=137]

14 czerwca – rozpoczęcie cyklu „Wakacje na miarę Chopina” organizowanego przez Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach (ECA), we współpracy z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie i sannickim Kołem TiFC. W muszli koncertowej, wśród parkowej zieleni i wreszcie dla publiczności! pięknie zagrali Krystian Sekowski –  z Edmonton  w Kanadzie i Eryk Parchański – pochodzący z Bieska Białej. Wystąpił również Krzyś Radomski – jeden z laureatów II Festiwalu Pianistycznego „Dźwięki Mazowsza”, organizowanego przez ECA. Krystian Sekowski kontynuuje studia magisterskie w Polsce w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego  w Bydgoszczy, w zakresie fortepianu solowego, w klasie prof. Jarosława Drzewieckiego i Michała Szymanowskiego. Studiuje również w tejże uczelni dyrygenturę orkiestrową. Jest pianistą, kameralistą, chórmistrzem, zasłużonym propagatorem kultury polskiej wśród  kanadyjskiej Polonii. Eryk Parchański jest uczniem IV klasy w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, w klasie fortepianu dyr. Artura Jaronia, i już imponuje wielością nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych, m. in. jest laureatem Złotego Parnasa XIV Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”  w Sanoku (2019) i zdobył Grand Prix na I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim „Gloria Artis” w Wiedniu (2018). Przygotowuje się do uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Warszawie, który przesunięto na rok 2021. To bardzo miłe i interesujące dla organizatorów i odbiorców cyklu „Wakacje na miarę Chopina” poznawać młodych zdolnych muzyków  i sekundować im w dalszej artystycznej drodze… W niedzielę zaszczycili nas swą obecnością również profesorowie młodych pianistów – pan Jarosław Drzewiecki z żoną i pan Artur Jaroń.  Prof. Drzewiecki przybliżył widzom działalność Podkarpackiej Fundacji Kultury w Sanoku i specyfikę sanockiego  Forum Pianistycznego , którym szefuje. Wykonywany repertuar świetnie wkomponował się w niedzielne popołudnie i parkową zieleń: Krystian Sekowski: H.Pachulski- I Sonata fortepianowa c – moll Część 1 – Allegro moderato, F.Schubert – Drei Klavierstucke D 946, nr 1  es-  moll Allegro assainr 2  Es- dur Allegretto, nr 3  C – dur Allegro; Eryk Parchański: Chopin – Nokturn cis-moll op.27 nr1, Chopin – 3 Etiudy cis-moll op. 10/4, Es-dur op.10/1, 1h – moll  op.25/10, Chopin – 4 Mazurki op. 30 nr1 g – moll, nr2 h – moll, nr3 Des – dur, nr4 cis –moll, Chopin – III Ballada As-dur op.47. Dał wytchnienie po okresie odosobnienia. Koncert jest również udostępniany w Internecie. (Fot. ECA i Koło TiFC)

[supsystic-gallery id=136]

7 czerwca 2020 – znów koncert on line ( nagrany bez publiczności, ze względu na panujące obostrzenia), zatytułowany Najpiękniejsze melodie świata. Wystąpili Jekaterina i Stanisław Drzewieccy – duet na scenie i w prywatnym życiu od 2010 roku. Zagrali na cztery ręce F. Shuberta: Marsz Militarny, J. S. Bacha: Sheep May Safely Graze, Wachet auf, ruft uns die Stimme, P. Czajkowskiego: Marsz, Taniec cukrowej myszki i Waltz kwiatów z baletu Dziadek do Orzechów, A. Piazzolli: Wiosna z cyklu Cztery pory roku Oblivion, Libertango, A. Chaczaturiana: Taniec z szablami.Utwory poetyckie autorstwa Anny Świrszczyńskiej prezentowała stołeczna aktorka Katarzyna Ankudowicz. Pianiści są bardzo bliscy organizatorom, bo w Sannikach grali kilkukrotnie. Stanisław przyjeżdżał już po swoich dziecięcych i młodzieńczych  triumfach na estradach świata, po zdobyciu głównych nagród w konkursie Eurowizji w Bergen w Norwegii, na Międzynarodowym Konkursie im. S. Rachmaninowa w Moskwie, koncertowaniu w nowojorskiej Carnegie Hall i w innych prestiżowych salach stolic i innych miast w  Europie,  Ameryce Północnej, Japonii, Chinach. Występował w Sannikach z rodzicami – Tatianą Shebanovą i Jarosławem Drzewieckim, sam i z żoną, z którą w duecie – z solowymi i symfonicznymi programami – grali  w ważnych miejscach w Polsce i za jej granicami. Dorobili się  Drzewieccy dwóch płyt (sam Stanisław 11!) i dwójki uroczych dzieci, o których pewnie w przyszłości świat muzyczny usłyszy. Jekaterina ma też swój odrębny artystyczny dorobek. W 2009 roku jako jedyny muzyk na Łotwie, gdzie wcześniej mieszkała i kształciła się muzycznie, otrzymała stypendium do Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie. Studia magisterskie ukończyła z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. A. Jasińskiego. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych w Polsce, na Łotwie, na Litwie, w Czechach i we Francji. Występowała z wieloma znanymi orkiestra i dyrygentami na wielu estradach Europy i w Etiopii. Katarzyna Ankudowicz związana jest z warszawskim Teatrem Kamienica, gdzie możemy ją  zobaczyć w sztuce  Blef . Z przedstawieniami teatralnymi – Nerwica natręctwMiędzy łóżkami – podróżuje również po kraju. Jednak najwiecej popularności przyniosły jej seriale telewizyjne : Bulionerzy, O mnie się nie martw, Przepis na życie, Pierwsza miłość. W pozaartystycznej działalności angażuje się w walkę o ekologiczne rozwiązania, o czyste powietrze. Mama małej Konstancji.

Wystawa Tomasza Lubaszki „Arytmia” została z konieczności przeniesiona na rok następny.                                                                                                                         

Na kolejny koncert z udziałem Jacka Kortusa (fortepian) i Magdaleny Kumorek (recytacja) organizatorzy – Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem – zapraszają 5 lipca. Już z publicznością! (Fot. ECA – Mariola Buła)

[supsystic-gallery id=135]

 5 kwietnia 2020 – koncert odwołany z powodu pandemii koronawirusa, zaplanowany na IV 2021.


10 maja 2020 –koncert odbył się on line ( nagrany bez publiczności, ze względu na panujące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa). Chociaż w tej formie zainteresowani mogli/ mogą już usłyszeć i zobaczyć artystów! Odnotowujemy taki fakt w dziejach sannickich  koncertów po raz pierwszy. Wirtuoz fortepianu Paweł Kowalski zaprezentował nam utwory Fryderyka Chopina, poprzedzając wykonania ciekawymi komentarzami, a aktorka Aneta Todorczuk  świetne wiersze A. Osieckiej,  J. Kofty i W. Szymborskiej. Pianista jest znawcą chopinowskiej spuścizny. W recenzji prasowej XI Letniego Festiwalu w Nowym Mieście, po Jego występie, pojawił się nagłówek „Kowalski dotknął chopinowskiego absolutu”. W pięknych słowach o Jego grze wypowiadali się wielcy kompozytorzy – W. Lutosławski, W. Kilar, A. Panufnik. Artysta dysponuje bardzo bogatym repertuarem muzycznym – utwory na fortepian i orkiestrę, recitale, muzyka  kameralna, filmowa i jazzowa. Wiele koncertuje. Choćby sezony koncertowe 2018 i 2019 pokazują skalę tej aktywności – Ottawa, Bogota, Ankara, Lima, Barcelona, Majorka, krajowe festiwale w Dusznikach Zdroju, Antoninie, Radziejowicach… Ma dorobek nagraniowy, zasługi  w jurorowaniu w Międzynarodowych Konkursach Pianistycznych. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Aneta Todorczuk przez kilka lat była związana  z Teatrem Narodowym. Dziś jest „wolnym strzelcem” i grywa m. in. w „OchTeatrze” i Teatrze Komedia. Znana z telewizyjnych seriali i przedstawień teatralnych, filmów fabularnych „Kameleon”, „Milczenie jest złotem”. Świetnie sprawdza się jako wokalistka w muzodramach „Kobieta, która wpadała na drzwi”, „Matka, żona, kochanka”, w Projekcie kOFFta, recitalach. Zajmuje się również dubbingiem. Koncert pozwolił nam, dzięki tym artystom,  zaczerpnąć  trochę z uczuć Chopina zawartych w Jego muzyce     i z spostrzeżeń cytowanych poetów. Wystawa Marii Dziopak i Janusza Błaszczaka „Ogrody, tęcza i schody” została z konieczności przeniesiona na rok następny.   

[supsystic-gallery id=134]

Na kolejny koncert organizatorzy – Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem – zapraszają 7 czerwca. (Fot. ECA – K. Kocimski )


10 marca 2020 – w pałacu w Sannikach odbył się koncert  „W hołdzie Chopinowi” uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. S. Moniuszki w Gąbinie, zorganizowany przez Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i Koło TiFC w Sannikach.  Przed młodzieżą szkolną z powodzeniem wystąpili uczniowie z klas I, II, IV, V, VI – 6) : Nikola Ciężkowska (fortepian), Zofia Grabus (skrzypce), Wiktoria Olczak (fortepian), Liliana Michalak (gitara),  Gabriela Zielińska (fortepian), Wojciech Cieślak (klarnet), Julia Dutkiewicz (perkusja),  Antoni Kunikowski (fortepian), Jan Szarota (saksofon), Alicja Kiełbasa (flet poprzeczny),  Martyna Stańczak (gitara) oraz dr Zbigniew Merecki z utworami F. Chopina: Nokturn F-dur op. 15 nr 1, Mazurek H-dur op. 41 nr 3, Mazurek As-dur op. 41 nr 4, Walc Des-dur op. 64 nr 1. Koncert poprowadziła Katarzyna Domagała, a uczniom podczas występów akompaniował dr Zbigniew Merecki – nauczyciele klasy fortepianu PSM w Gąbinie. Takie wydarzenia są już  tradycją w życiu muzycznym Sannik. Brawa dla młodych artystów i ich pedagogów! (Fot. ECA)

[supsystic-gallery id=’133′]

1 marca 2020 –  kolejny koncert z cyklu CHOPIN- MUZYKA – POEZJA. Wystąpili  porywający muzycy, laureaci wielu konkursów Aleksandra Świgut (fortepian) i Marcel Markowski  (wiolonczela) z utworami Chopina, Schumana, Shostakovicha, i znany aktor Krzysztof Bień z poezją patriotyczną  – od naszych wielkich romantyków po Tuwima, Miłosza, Herberta i Wencla. Aleksandra Świgut gra na fortepianie, fortepianie historycznym, klawesynie. Studiowała na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Piotra Palecznego, Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie Wojciecha Świtały i Marii Szwajger-Kułakowskiej, w Guildhall School of Music w Londynie w klasie Davida Dolana. Doktorantka  Waldemara Wojtali w A M w Gdańsku. Zdobywała doświadczenie na fortepianie historycznym pod kierunkiem Katarzyny Drogosz. Dyplom w klasie klawesynu uzyskała u Małgorzaty Sarbak.Występuje solo, jako kameralstka i solistka z  orkiestrami – w kraju i za granicą. Brała udział m. in. w wielu prestiżowych festiwalach – w Paryżu, Nohant, Dusznikach Zdroju, „Chopin i jego Europa” w Warszawie…  Zajmuje się pracą pedagogiczną w UMFC. Marcel Markowski studiował wiolonczelę u Stanisława Firleya w AM w Łodzi. Kształcił się również w Mannheim w Niemczech u Michaela Flaksmana i Jeleny Ocic oraz uczęszczał na Międzynarodową Akademię Menuhina w Szwajcarii. W Orkiestrze Symfonia Varsovia ma stanowisko lidera wiolonczel. Kiedy je obejmował – w 2012 r. – miał zaledwie 23 lata, co czyni go w historii orkiestry najmłodszym muzykiem na  tak ważnym stanowisku. Gra również w Sinfonia Varsovia Quintet. Jako solista występował z renomowanymi dyrygentami – Krzysztofem Pendereckim, Jerzym Maksymiukiem, Danielem Stabrawą… Dwukrotnie nominowany do nagrody fonograficznej Fryderyk. Autorką marcowej  wystawy jest kobieta  i  tematyka bardzo  kobieca – kwiaty – delikatne, ulotne…  Elżbieta Siemińska z Łodzi, absolwentka łódzkiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych,  za priorytet w życiu zawodowym i prywatnym wybrała świat fauny i flory, z naciskiem na kwiaty właśnie. Przez lata projektowała tkaniny w Żyrardowskich Zakładach Lniarskich i w Centralnym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Przemysłu Lniarskiego, tworzyła i tworzy obrazy,  współpracując z galeriami w Łodzi, Warszawie, Pruszkowie, Gdańsku… Ilustrowała też książeczkę dla dzieci, wydaną przez KAW. (Fot. Andrzej Mickiewicz oraz Krzysztof Kocimski i Mariola Buła z ECA)

[supsystic-gallery id=132]

23 lutego 2020 –  rozpoczęliśmy 39. sezon koncertów CHOPIN- MUZYKA – POEZJA, organizowanych przez Towarzystwo im. F. Chopina (TiFC) z sannickim Kołem i Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach (ECA),  upamiętniliśmy  również  210. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina rewelacyjnym koncertem w wykonaniu Takashi Yamamoto (fortepian) i Bożeny Stachury (słowo). Tytuł koncertu „ON VOUS ADORE – Chopin oczami George Sand”. W tłumaczeniu na język polski: „Ktoś Pana uwielbia…” – te słowa napisała na kartce i podsunęła Chopinowi George Sand, a On zachował je. Z doskonale dobranych fragmentów pamiętników i listów tej francuskiej pisarki, kierowanych do Chopina lub o Chopinie  – pisanych do innych, dowiedzieliśmy się jakim widziała Go na co dzień. Poznaliśmy z pierwszej ręki pasjonującą opowieść o studium ich uczucia, fascynacji Sand talentem Chopina, o naturze kompozytora i ciężkich przejściach związanych  z chorobą, zmaganiach twórczych, wyprawie na Majorkę, ciągłej trosce George o Fryderyka,  niespodziewanym rozstaniu i cierpieniu, że nie rozstali się w przyjaźni… A jak brzmiały pod palcami Takashi Yamamoto utwory Fryderyka Chopina!!! – Nokturn Es-dur op.9 nr 2, Fantazja-Impromptu cis-moll op.66, Scherzo cis-moll op.39, Preludium Des-dur op.28 nr 15, Barkarola Fis-dur op.60, Polonez As-dur op.53. Muzyk grając cały stawał się muzyką, współgrał z nią w sposób doskonały, wydobywając mocne brzmienia i te najsubtelniejsze… Stojąca owacja, bis – bardzo, bardzo zasłużone.  Pochodzący z Nagano, absolwent Toho Gakuen Music High School w Tokio i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie , laureat IV Nagrody na XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie (w 2005 r.),  po raz drugi uszczęśliwił bywalców sannickich koncertów. Pierwszy raz Bożena Stachura – znana m. in. z roli Solange w filmie „Chopin. Pragnienie miłości”, filmu „Jak pies z kotem”, ról w Teatrze Narodowym, Teatrze Kamienica, Och Teatrze, telewizyjnych seriali. Gościliśmy podczas tego wydarzenia muzykolog Ewę Sławińską-Dahlig – członka Zarządu TiFC, a od 1 marca b.r. dyrektora generalnego TiFC (w związku z odejściem na emeryturę Pana dyrektora Antoniego Grudzińskiego) oraz Piotra Mysłakowskiego z Warszawy – badacza biografii Chopinaczłonka naszego Koła TiFC. Przywieźli i obwieścili rewelacyjną wiadomość, najnowsze odkrycieBABKA  FRYDERYKA  CHOPINA URODZIŁA  SIĘ  W  SANNIKACH!!! (Więcej w artykule Wojciecha Waligórskiego – redaktora naczelnego  „Nowego Łowiczanina” ). Tradycyjnie powitanie należało do  ECA, reprezentowanego tym razem przez Jolantę Róg, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka. Po koncercie odbył się wernisaż wystawy „BLASK DŹWIĘKU  ŚWIATŁA ” i miłe spotkanie z młodym artystą Dawidem Wojtalewiczem,  który dorastał w sąsiedzkim Gąbinie, a studiował malarstwo w Królewskiej Akademii  Sztuk Pięknych w Antwerpii, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki. Wiedzę zdobywał również w ASP w Turnhout i Ateńskiej Szkole Sztuk Pięknych. Wystawiał prace w Holandii, Francji, Belgii, Grecji i Polsce. (Fot. Mateusz Michalski i Mariola Buła z ECA)