Dyrektor generalny

EWA SŁAWIŃSKA-DAHLIG

Absolwentka Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim (2003). Stypendystka programu Socrates-Erasmus w Musikvidenskabeligt Institut Københavns Universitet w Danii (2002/03); stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (stypendium twórcze; 2009, 2014, 2018). Przeprowadziła specjalistyczne badania źródłowe nad życiem i twórczością wybitnego ucznia Fryderyka Chopina – Adolpha Gutmanna, któremu poświęciła swoją pracę doktorską napisaną na Wydziale Historycznym UW, pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej. Tytuł doktora nauk humanistycznych (specjalność: nauki o sztuce) uzyskała w czerwcu 2017 roku na podstawie dysertacji pt. Adolphe Gutmann w kręgu uczniów i przyjaciół Fryderyka Chopina. Działalność artystyczna i udział w życiu muzycznym Europy XIX wieku.

Autorka kilku książek (m.in. Adolphe Gutmann – ulubiony uczeń Chopina, Warszawa 2013; Chopin w Sannikach. Konteksty historyczno-kulturowe, Sanniki 2009), redaktor, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce chopinologicznej i etnomuzykologicznej. Współpracowała z Fundacją Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina.

Laureatka nagród w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury (Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia zawodowe, 2007, 2018; Nagroda Marszałka Województwa łódzkiego w kategorii „Osobowość”, 2013).

Animatorka kultury, w szczególności muzyki tradycyjnej Polski środkowej, powoływana do jury przeglądów folklorystycznych, jako instruktor związana z Łódzkim Domem Kultury w Łodzi (od 2002).

Należy do Związku Kompozytorów Polskich (Sekcja Muzykologów) oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.