Dyrektor generalny

EWA SŁAWIŃSKA-DAHLIG

Absolwentka Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim (2003). Stypendystka programu Socrates-Erasmus w Musikvidenskabeligt Institut Københavns Universitet w Danii (2002/03); stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (stypendium twórcze; 2009, 2014, 2018). Przeprowadziła specjalistyczne badania źródłowe nad życiem i twórczością wybitnego ucznia Fryderyka Chopina – Adolpha Gutmanna, któremu poświęciła swoją pracę doktorską napisaną na Wydziale Historycznym UW, pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej. Tytuł doktora nauk humanistycznych (specjalność: nauki o sztuce) uzyskała w czerwcu 2017 roku na podstawie dysertacji pt. Adolphe Gutmann w kręgu uczniów i przyjaciół Fryderyka Chopina. Działalność artystyczna i udział w życiu muzycznym Europy XIX wieku.

Autorka kilku książek (m.in. Adolphe Gutmann – ulubiony uczeń Chopina, Warszawa 2013; Chopin w Sannikach. Konteksty historyczno-kulturowe, Sanniki 2009), redaktor, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce chopinologicznej i etnomuzykologicznej. Współpracowała z Fundacją Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina.

Laureatka nagród w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury (Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia zawodowe, 2007, 2018; Nagroda Marszałka Województwa łódzkiego w kategorii „Osobowość”, 2013).

Animatorka kultury, w szczególności muzyki tradycyjnej Polski środkowej, powoływana do jury przeglądów folklorystycznych, jako instruktor związana z Łódzkim Domem Kultury w Łodzi (od 2002).

Należy do Związku Kompozytorów Polskich (Sekcja Muzykologów) oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

ANTONI GRUDZIŃSKI – (do marca 2020)

Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych. Dziadek Antoni Grudziński był kompozytorem, pianistą oraz dyrektorem Instytutu Muzycznego, ojciec Czesław Grudziński był cenionym kompozytorem i pedagogiem.
Po uzyskaniu dyplomu Szkoły Muzycznej (fortepian), Antoni Grudziński ukończył Wydział Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku lat siedemdziesiątych do chwili obecnej prowadzi działalność pisarską i publicystyczną (recenzent muzyczny), na łamach wielu czasopism polskich. Początkowo pracował jako wykładowca w szkole muzycznej następnie jako ekspert do spraw muzyki poważnej w Polskiej Agencji Artystycznej „Pagart”. Był także kierownikiem Działu Koncertowego w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Przez wiele lat współpracował z Festiwalem Pianistyki Polskiej w Słupsku jako członek komisji repertuarowej i opiniującej. Od 1998 do 2005 roku był członkiem Zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Międzynarodowej Fundacji im. Fryderyka Chopina. Był członkiem jury V, VI i VII Międzynarodowego Konkursu Płytowego „Grand Prix du Disque Fryderyk Chopin”, a w VII edycji tego Konkursu (2010 r.) był też przewodniczącym jury. Jest autorem licznych artykułów, recenzji, omówień programowych na płytach polskich i zagranicznych firm fonograficznych, a także (wspólnie z bratem, Albertem Grudzińskim) książki pt. „Kult Chopina w Polsce” (wydanej w Polsce, Albanii i Japonii). Napisał też pracę o muzyce polskiej (od średniowiecza po czasy dzisiejsze) zamieszczoną w książce „The Polish Cultural and Scientic Heritage at the Third Millenium” wydanej w 2003 roku w Londynie. W roku 2008 znane krakowskie wydawnictwo muzyczne „Musica Iagellonica” opublikowało jego książkę „Fryderyk Chopin. Przewodnik po życiu i twórczości”, która w tym też roku zostanie wydana w Albanii i na Litwie. Niebawem ukaże się jego kolejna książka „Józef Sikorski (1813-1896)”, która jest biografią najwybitniejszego polskiego krytyka muzycznego XIX wieku i pierwszego w Polsce autora pracy o Fryderyku Chopinie i jego twórczości.
Antoni Grudziński był Dyrektorem Generalnym Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w latach 2005-2020.