Sanniki


Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Od stycznia 2016 siedziba Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina mieści się w pałacu – w Europejskim Centrum im. Fryderyka Chopina w Sannikach,
ul. Warszawska 142, 09 – 540 Sanniki, pow. gostyniński.
Tel. 510 173 110,
aleksandra.san@interia.pl

W dniu 9 czerwca 2019 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła TiFC w Sannikach, na którym podsumowano ostatnią kadencję działalności władz Koła, ustalono kierunki działań na obecną kadencję i w skład Zarządu wybrano:

Aleksandra Głowacka – Przewodnicząca

Maria Fudała – Wiceprzewodnicząca

Mirosława Duda – Skarbnik

Elżbieta Durmaj – Sekretarz

Mirosław Kaczmarek – Członek

 i w skład  Komisji Rewizyjnej wybrano:

Jadwiga Lewandowska – Przewodnicząca

Piotr Skonieczny – Członek

Daniela Garstka – Członek


Powstało w marcu 1981 roku.
Założycielem i wieloletnim przewodniczącym był Jan Geisler.
Aktualny skład Zarządu: Aleksandra Głowacka – przewodnicząca, Maria Fudała – wiceprzewodnicząca, Mirosława Duda – skarbnik, Ewa Gać – sekretarz, Mirosław Kaczmarek – członek. Komisja Rewizyjna: Jadwiga Lewandowska – przewodnicząca, Daniela Garstka i Piotr Skonieczny – członkowie.

Koło zrzesza 69 członków z różnych miejscowości, również z Warszawy.

Koło realizuje działalność statutową Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, a zwłaszcza szerzenie i pogłębianie wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz upowszechnianie Jego twórczości. W lutym 1986 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina przekazało sannickiemu Kołu księgozbiór muzyczny Mateusza Glińskiego. Biblioteka mieści się w Pałacu i aktualnie prowadzona jest przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach (ECA). W 1994 roku sannickie Koło otrzymało medal z okazji 60-lecia Towarzystwa Chopinowskiego – za troskę o Dziedzictwo Chopinowskie – oraz liczne gratulacje m.in. od Pani prof. Haliny Czerny-Stefańskiej i Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. W 2005 r., na wniosek Koła, sali koncertowej sannickiego Pałacu nadano imię słynnej pianistki Haliny Czerny–Stefańskiej. Uroczystość odsłonięcia tablicy, uświetniona klawesynowym koncertem Elżbiety Stefańskiej, odbyła się w lipcu.

Największym dorobkiem Koła są koncerty połączone z poezją organizowane razem z Towarzystwem Chopinowskim w Warszawie i do 2015 r. z miejscowym Gminnym Ośrodkiem Kultury. Od 2005 r. koncerty organizowane były z nową instytucją kultury Pałac w Sannikach, a od 2010 z Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. W Sannikach występują pianiści polscy i zagraniczni oraz aktorzy, głównie z teatrów warszawskich. W koncertach brali udział m.in.: Halina Czerny-Stefańska, Andrzej Jasiński, Lidia Grychtołówna, Elżbieta Tarnawska, Tatiana Szebanova, Piotr Paleczny, Janusz Olejniczak, Maria Korecka – Soszkowska, Maria Gabryś, Piotr Latoszyński; Wojciech Siemion, Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz, Anna Seniuk, Jan Englert, Piotr Adamczyk, Małgorzata Kożuchowska, Daniel Olbrychski, Wiesław Komasa, Artur Barciś.
Miejsce to odwiedzają miłośnicy muzyki i poezji, aby zapoznać się z kulturą regionu, z której tak obficie czerpał wielki kompozytor.

W sierpniu 2016 r. obchodzono 35-lecie Koła i sannickich koncertów. Sezon koncertowy rozpoczyna się w lutym – w niedzielę bliską dnia rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, a kończy w październiku, w niedzielę bliską rocznicy śmierci kompozytora.
Bilety można kupić w sannickim Pałacu przed koncertem. Rezerwacje przyjmuje wcześniej Europejskie Centrum Artystyczne, tel./fax 24 268 11 08.


Sanniki
Miejscowość położona w pobliżu Płocka , oddalona ok. 80 km od Warszawy ( przy trasie 577). Najważniejszym zabytkiem jest pałac wzniesiony w końcu XVIII w. przez Tomasza Tadeusza Pruszaka- kasztelana gdańskiego, rozbudowany w pierwszej ćwierci XIX w. przez jego następcę i bratanka – Aleksandra, jednego z najbogatszych ziemian na Mazowszu i polityka. W 1883 r. pałac, będący wówczas własnością Spółki Akcyjnej Fabryki Cukru Sanniki, poddano generalnemu remontowi i częściowej przebudowie. W 1910 r. obiekt został przebudowany przez Antonię ( z Natansonów ) i Stefana Dziewulskich, według projektu Władysława Marconiego.
To w pałacu wzniesionym przez Aleksandra Pruszaka mieszkał w sierpniu 1828 r. Fryderyk Chopin, spędzając wakacje u kolegi szkolnego Konstantego Pruszaka. W pałacu urządzono wnętrza upamiętniające pobyt Chopina w tej miejscowości i mieści się tutaj sala koncertowa na 120 miejsc.
Sanniki, zaznaczyły swoje miejsce na kulturalnej mapie Polski dzięki pielęgnowaniu tradycji i dużej aktywności w dziedzinie kultury. Zaistniały również poza granicami kraju poprzez liczne kontakty. Związek Chopina z Sannikami (duma mieszkańców) przyczyniły się do stworzenia tutaj, na wsi, miejsca kultu Wielkiego Polaka. Propagatorem Chopinowskiej spuścizny, sannickich śladów Chopina jest m.in. Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Od stycznia 2016 siedziba Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina mieści się w pałacu – w Europejskim Centrum im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
Z przyjemnością informujemy, że rok 2016 jest rokiem jubileuszowym dla Koła TiFC w Sannikach i historii sannickich koncertów chopinowskich.


KONCERTY – SEZON 2019/2020

1 września

1 września 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA z udziałem bardzo młodych, utalentowanych  i pełnych uroku  pianistów – Krystiana Sekowskiego i Yurii Danylowa oraz popularnego aktora Piotra Ligienzy. Nastrój utworów muzycznych M. Magina, G. Bacewicz, F. Chopina, S. Rachmaninowa i A. Ginastery oraz poezja o tematyce wojennej K.K. Baczyńskiego, K. I. Gałczyńskiego i W. Broniewskiego pięknie wpisywały się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podobnie jak plenerowa wystawa ECA – zdjęć z okresu wojny i okupacji, upamiętniająca losy tamtych lat, oddająca hołd naszym mieszkańcom. Pora przedstawić artystów: Krystian Sekowski jest Polakiem urodzonym w Kanadzie, gdzie ukończył studia muzyczne na poziomie licencjackim. Tam też jako chórmistrz prowadził dwa zespoły śpiewacze i współtworzy wraz pianistką Stephanie Kwan „Genesius Duo”. Obecnie kontynuuje studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Jarosława Drzewieckiego. Pochodzi z bardzo patriotycznej rodziny, z której  w czasie wojny wielu walczyło i wielu poległo. Przejawem patriotyzmu młodego pianisty  jest  promowanie polskiej kultury w Kanadzie. Yurii Danylov – to  rodowity lwowianin. Ukończył Lwowską Specjalistyczną Szkołę Muzyczną im. S. Kruszelnickiej, a teraz jest studentem Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej M. Łysenki. Koncertował w różnych salach na całej Ukrainie. Obaj muzycy są laureatami Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic w Sanoku”.   Piotr Ligienza jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Grał na scenach wielu teatrów: Starego Teatru w Krakowie, Teatru Polskiego w Bydgoszczy i warszawskich – m. in. Powszechny, Na Woli, Polonia. Teraz Teatr Płocki zaprasza na sztukę „Bóg mordu” z Jego udziałem. Zwolennicy lekkich filmów mogli zobaczyć aktora m.in. w „Planecie singli”, a miłośnicy seriali np. w „Ranczu” i „Dziewczynach ze Lwowa”. Koncertowi zwyczajowo towarzyszył wernisaż. Tym razem wystawy z sannickiego pleneru malarskiego, w którym uczestniczyli następujący artyści : Zofia Samusik-Zaremba, Maja Wojnarowska, Nela Lewandowska, Iwona Motylewska-Białek, Katarzyna Bąkowska-Roszkowska, Marek Bachurski, Mirosław Benedyktowicz, Robert Żbikowski i Wojciech Witkowski –  komisarz pleneru. Inną atrakcją była kolejna wystawa plenerowa ECA „NASZE  DZIEDZICTWO – NASZ STRÓJ” – pokazująca strój naszego regionu na mieszkańcach  z dawnych lat i na członkach Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „SANNIKI”, który już ponad 65 lat  z sukcesem kultywuje rodzime tradycje. (Fot. A. Głowacka  z tel. oraz M. Buła z ECA i K. Sobociński, M. Fudała).


4 sierpnia

4 sierpnia 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA i wernisaż wystawy „OBRAZY Z PODÓŻY”. I silna męska reprezentacja trzech dziedzin sztuki – muzyk Piotr Latoszyński, aktor Przemysław Bluszcz, malarz Michał Smółka. Byliśmy zasłuchani w zmienny nastrój Preludiów F. Chopina z op. 28, utwory K. K. Baczyńskiego, B. Leśmiana i argentyńskiego pisarza J. L. Borgesa, a potem zapatrzeni w pełne kolorów i światła malarstwo. A kontakt z artystami nieoceniony – pełen treści, uroku i ciepłych wrażeń. Piotr Latoszyński ukończył łódzką Akademię Muzyczną w klasie prof. T. Chmielewskiego, a studia podyplomowe w Robert Schumann Hochschule w Duesseldorfie i w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. W. Piękosia. Jest laureatem wielu konkursów, w tym zwycięzcą Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina w Mariańskich Łaźniach i im. Miłosza Magina w Paryżu. Koncertuje i prowadzi prywatną szkołę muzyczną. Ma w dorobku nagrania płytowe. Przemysław Bluszcz, po wrocławskiej PWST, może szczycić się bardzo wieloma nagrodami za kreacje aktorskie na festiwalach teatralnych w Szczecinie, Kaliszu, Radomiu, Zabrzu, Bydgoszczy, na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i dwukrotnym zwycięstwem w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Przez 11 lat związany był z Teatrem w Legnicy, gdzie zagrał w ponad 40 sztukach, a od 10 lat należy do zespołu aktorskiego  Teatru  Ateneum w Warszawie. Znamy Go również z licznych filmów fabularnych,  seriali telewizyjnych i słuchowisk radiowych.  Michał Smółka ukończył ASP w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Jego nauczycielami byli znakomici artyści J. Duda-Gracz, R. Nowotarski i B. Chromy. Artysta pochodzi z okolic Krakowa, ale od ponad 30 lat jego miejscem na ziemi jest Poniatowa na Lubelszczyźnie, gdzie mieszka i Kazimierz Dolny, gdzie aktywnie działa w środowisku artystycznym tego miasta i prezentuje swe prace w galerii autorskiej „Dwa Światy”. To bardzo dojrzałe malarstwo. Barwne pejzaże, często z odległych stron, sylwetki ludzi, zatrzymane chwile z przeżywanej rzeczywistości… trochę zatarte, bo nie do końca uchwytne, bo zmienne, z tajemnicą – jak natura, ludzie, życie … (Fot. A. Głowacka, J. Róg, D. Młynarczyk …).


7 lipca

7 lipca 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA z graniem utworów F. Chopina przez Mariusza Drzewickiego i prezentacją poezji Z. Herberta przez Radosława Pazurę. Błyskotliwie zabrzmiał zwłaszcza utwór kompozytora Wariacje B-dur op. 2 na temat arii „La ci darem la mano”. Pianista  koncertował jako solista i kameralista w wielu krajach europejskich, zasiadał w jury konkursów pianistycznych. Jest też pedagogiem – pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego i  prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi. Aktor jest  znany wszystkim  z filmów kinowych i ekranu telewizyjnego oraz ról dubbingowych. Oglądaliśmy Go m.in. w „Szczęsliwego Nowego Roku”, „Pożegnaniu z Marią”, „Oczach niebieskich”, „Pograniczu w ogniu”, „Psy 2 ostatnia krew”.  Po koncercie odbyło się otwarcie interesującej wystawy  malarstwa Katarzyny Bąkowskiej-Roszkowskiej. Artystka ukończyła ASP w Warszawie, obecnie kontynuuje tam studia doktoranckie. Od 2012 r. prowadzi wraz z mężem Galerię Sztuki Oficyna w Płocku przy ul. Tumskiej. W tym dniu Sanniki zaoferowały dużo więcej atrakcji w ramach 51 “NIEDZIELI SANNICKIEJ”.  (Fot. J. Róg z ECA).


2 czerwca

2 czerwca 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA. Wysłuchaliśmy wspaniałych utworów F. Chopina w wykonaniu pianisty wybitnego – Karola Radziwonowicza. Koncertuje jako solista z wieloma słynnymi orkiestrami symfonicznymi w najbardziej prestiżowych salach na całym niemal świecie. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną, jest jurorem wielu konkursów pianistycznych w kraju i  za granicą. Karol Radziwonowicz jest prezesem polskiego oddziału stowarzyszenia EPTA (European Piano Teachers Associaton) i Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. I. J. Paderewskiego w Warszawie. Od kwietnia ub. r. jest wiceprezesem Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie. Marta Chodorowska – aktorka teatralna, filmowa, serialowa – czytała wybrane listy noblistki Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza –  pisarza, mistrza krótkiej formy. Niezwykła to korespondencja pary wyjątkowej, obrazująca dojrzałą miłość, refleksje autorów nad własnym życiem, życiem  ich przyjaciół i codziennością. Publiczność żywo reagowała na pełne czułości treści listów, z dużą dawką humoru i wyraźnym dystansem do siebie dwojga autorów, połączonych uczuciem, ale nigdy wspólnym adresem. Koncertowi towarzyszyła wystawa Jana Wołka – poety, pisarza, pieśniarza,  malarza i  karykaturzysty czyli SZTUK – MISTRZA. Jego fascynujące malarstwo pokazujemy w Sannikach po raz drugi. Jak twierdzi sam twórca prezentowanej wystawy „świat, którego jesteśmy fragmentem, zasługuje na opowieść, a nikt nie umie snuć jej lepiej jak artyści”.  Fot. Andrzej Mickiewicz


W dniach 5 – 9 czerwca gościliśmy przyjaciół z Comite de Jumelage z partnerskiej Sannikom miejscowości Chalonnes sur Loire.  Przybyło osiem osób, w tym  prezydentka organizacji Marie-Annick Cebron i Honorowa Obywatelka Masta i Gminy Sanniki Mauricette Renou. Zaproszeniem i organizacją pobytu zajęło  się nasze Koło TiFC i Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej, współpracując z ECA, władzami Miasta i Gminy Sanniki, i MGOK. Francuscy goście uczestniczyli w niedzielnych koncertach i wernisażu. Zwiedzili również Dom Urodzenia Fryderyka Chopina z  okalającym go parkiem w Żelazowej Woli (Tu też wysłuchali recitalu chopinowskiego w wykonaniu Kamila Pacholca) oraz  Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, gdzie zapewniono nam interesujące i serdeczne oprowadzenie. Nie zabrakło zwiedzania sannickiego pałacu i spotkania z władzami. Radości dostarczyły wspólne wieczorne spotkania  w altanie grillowej w parku i w domu przewodniczącej TWRZS Wiesławy Olczak. Wzajemnej bliskości sprzyjał,  jak zawsze, pobyt w prywatnych domach mieszkańców. Bardzo cenimy sobie te przyjacielskie związki. Fot. Głównie A. Głowacka, J. Róg, A. Nowakowska


17 – 21 maja 2019 byliśmy 4- osobową delegacją (reprezentującą nasze Koło TiFC i Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej) w Chalonnes sur Loire na Święcie Wina (własny koszt uczestników wyjazdu). W programie znalazły się: zwiedzanie ekspozycji przygotowanej przez Comite de Jumelage (Komitet Miast Zaprzyjaźnionych) dotyczącej miast partnerskich Chalonnes sur Loire – Tecklenburga w Niemczech, Ballinosloe w Irlandii i Sannik w Polsce, płynięcie łodziami po Loarze, pasowanie na winiarza, wieczór z fajerwerkami, spektakl historyczny 2000 lat winnic w Chalonnes, honorowa lampka wina w urzędzie miasta dla gości i rodzin przyjmujących, koncert, uroczysta kolacja organizowana przez Comite de Jumelage. Dodatkową atrakcją, jaką sprawił nam zaprzyjaźniony od lat Komitet, był wyjazd do Mont Saint Michel. I jak zawsze wiele wzruszeń dostarczyły nam kontakty z przyjaciółmi i cieszyło poznawanie nowych osób.  Fot. Wioletta Grzywa, z arch. Comite de Jumelage i z arch. Koła TiFC12 maja

12 maja 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA z sympatycznymi i interesującymi artystami Andrzejem Tatarskim (fortepian) i Magdaleną Lamparską (recytacja). Pianista  z ogromnym dorobkiem koncertowym, nagraniowym i pedagogicznym – prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – muzyką i słowem przybliżył słuchaczom tego właśnie patrona uczelni, wybitnego  kompozytora i męża stanu. Nie zabrakło również muzyki  wielkiego Chopina. Aktorka, którą możemy oglądać  w sztukach w Teatrze Narodowym, Teatrze Kwadrat i Polonia, w serialach telewizyjnych, ale także podziwiać za role w filmach fabularnych polskich i zagranicznych produkcji, dla Sannik wybrała poezję K. Przerwy-Tetmajera, L. Staffa, H. Poświatowskiej i W. Szymborskiej. Pałacowe sale wypełnili zachwyceni odbiorcy. Pokoncertowe malarskie spotkanie tym razem odbyło się z Victorią Belmondi i jej pracami spojonymi tytułem „Symfonia Mazovia”. Pod tym artystycznym pseudonimem kryje się Danuta Suchowera – chirurg z Kliniki Chorób Wątroby i Transplantologii Warszawskiego WUH, dr n. med. Polskiej Akademii Nauk. (Fot. B. Lewandowski i  J. Róg z ECA).


7 kwietnia

7 kwietnia 2019 – koncert „Zielone wianki”, w którym literaturę łączyli tak pięknie z muzyką Magdalena Warzecha (recytacja, śpiew, scenariusz) i Konrad Wantrych (fortepian). Równie dumni jesteśmy z otwartej po koncercie wystawy malarstwa Franciszka Maśluszczaka i ujmującego spotkania z artystą. Magdalena Warzecha od ponad dwudziestu lat należy do zespołu aktorskiego Teatru Narodowego w Warszawie. Grała również w innych teatrach, Teatrze Telewizji, w słuchowiskach radiowych, wielu filmach i serialach. Współpracowała z wybitnymi reżyserami m. in. A. Wajdą, K. Zanussim, J. Majewskim, J. Hoffmanem, K. Kutzem, J. Grzegorzewskim, A. Glińską. Odrębną formą Jej artystycznych przekazów są  autorskie muzyczno–teatralne projekty,          jak ten w Sannikach, gdzie raczy widzów poezją mówioną i śpiewaną. Tym razem były m. in. piosenki:”Od  nocy do nocy” ( A.Osiecka, komp.W.Kazanecki),”Grande valse Brillante” (J. Tuwim, komp. Z. Konieczny) oraz wiersze J.Tuwima,  K.I.Gałczyńskiego, M.Załuckiego, L.Mariańskiej i innych. Akompaniował Konrad Wantrych. –  pianista, kompozytor i aranżer działający wcześniej w zespołach Believe i Mr. Gil, współpracujący przy wielu muzycznych przedstawieniach z Teatrem Polonia w Warszawie i Telewizją. Ostatnio zaangażowany  w cykl kabaretowo-komediowy “La La Poland”. Franciszka Maśluszczaka i Jego barwne, nasycone wielokulturowością malarstwo prezentujemy w Sannikach po raz drugi. Ten uznany i wszechstronny artysta – malarz, rysownik, grafik, ilustrator książek, twórca fresków i witraży – sam pięknie określił swe malarstwo: “Moje obrazy przedstawiają prawdę, która została we mnie, a nie tę, którą zobaczyłem. To nadal są pejzaże, postacie, ale nie jest to kalka rzeczywistości”. Niezapomniany niedzielny czas, wspaniali artyści, wdzięczni odbiorcy… (Fot. Nr. 1, 2, 5, 7, 8 J. Róg z ECA, pozostałe A. Mickiewicz).


5 marca

5 marca – koncert  „W hołdzie Chopinowi” – to tradycyjna już prezentacja w Sannikach uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki z Gąbina. Przed przedszkolakami i młodzieżą szkolną z powodzeniem wystąpili: Zuzanna Kordalewska, Julia Wypysińska, Marta Majewska, Michalina Dobaczewska, Jan Zieliński, Błażej Lenarcik, Julia Kalińska i Jan Szarota. Kolejne muzyczne utwory przybliżała młodym widzom Katarzyna Domagała – nauczycielka klasy fortepianu gąbińskiej szkoły. Na zakończenie wybrzmiał Walc As-dur op. nr 3 Fryderyka Chopina w wykonaniu Zbigniewa Mereckiego – również nauczyciela w klasie fortepianu.  Organizatorzy wydarzenia to Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i sannickie Koło TiFC. Obecne reprezentantki Koła: Ewa Gać, Zofia Zawadzka i Wiesława Olczak. (Fot. Agnieszka Rygielska i Ewelina Pawlak)

3 marca

3 marca – koncert „Kobieta i mężczyzna, czyli powiedz mi jak mnie kochasz” – poetycko-muzczna podróż przez epoki i style w poszukiwaniu miłości. Opracowanie, reżyseria i władanie słowem  należało do charyzmatycznego aktora Dariusza Jakubowskiego, partie wokalne wykonała sopranistka Katarzyna Thomas, a muzyczne Piotr Szafraniec. W tej eklektycznej układance znalazły się strofy E. Dickinsona, fragmenty biblijnej „Pieśni nad pieśniami” i szekspirowskich Sonetów, teksty J. Donne’a  przetłumaczone przez S. Barańczaka, wiersze W. Szymborskiej, K. I. Gałczyńskiego, K. K. Baczyńskiego… Urzekała muzyka M. Legranda z filmu „Kobieta i mężczyzna”, G. Gershwina z „West Side Story”, melodie M. Grechuty, neoromantyczna pieśń R. Straussa… Dariusz Jakubowski wyspecjalizował się w autorskich programach łączących muzykę i słowo. Wielokrotnie współpracował też z filharmoniami i orkiestrami wykonując partie narratora  w oratoriach, przedstawieniach muzycznych. W Jego biografii ważną rolę odegrał Teatr Studio w Warszawie, gdzie grał przez 28 lat u tak znanych reżyserów jak: J. Grzegorzewski, M. Treliński, J. Kalina…, wyjeżdżał do paryskiej Olimpii, Teatru na Tagance w Moskwie, na  liczne festiwale teatralne nie tylko w Europie. Kreował wiele ról w filmach reżyserowanych  m. in. przez  K. Kieślowskiego, J. Majewskiego, F. Falka. Katarzyna Thomas  posiada bogaty repertuar od utworów renesansu po współczesne, co pozwoliło Jej na udział w festiwalach muzyki dawnej, chopinowskiej i współczesnej. Koncertowała w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech, Szwajcarii i w wielu miejscach w Polsce. Piotr Szafraniec studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem prof. Jerzego Sterczyńskiego. Jest laureatem konkursu poświęconego Markowi Grechucie. Współpracował  z wieloma filharmoniami,  koncertował w kilku krajach europejskich. Artyści nie pierwszy raz gościli w Sannikach, choć temat i repertuar prezentowali wciąż inny. Marcowemu koncertowi towarzyszył wernisaż wystawy „Chopin na Mazowszu i kwiaty polskie” Barbary Jachimowicz – malarki z pobliskiego Sochaczewa.  (Fot. Andrzej Mickiewicz i Mariola Buła nr 1, 7, 8, 9)

24 lutego

24 lutego 2019 –  rozpoczęcie 38. sezonu koncertów CHOPIN- MUZYKA – POEZJA, organizowanych przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina z sannickim Kołem  i Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach. W upamiętnianą również w tym dniu 209. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina Jego utwory interpretowała  Karolina Nadolska, a strofy Bolesława Leśmiana – Małgorzata Kożuchowska. Pianistka jest adiunktem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  w Warszawie, z tytułem doktora sztuk muzycznych. W dorobku ma wiele nagród w międzynarodowych konkursach,  recitale na pięciu kontynentach, wydaną płytę i sukcesy pedagogiczne. Aktorka należy do zespołu Teatru Narodowego w Warszawie. Znana jest szerokiej widowni z licznych ról w filmach fabularnych i serialach. Dwukrotnie zdobyła TeleKamery dla najlepszej aktorki i Złotą Kaczkę dla najlepszej aktorki. Odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Wydarzenie z udziałem pięknych artystek przyciągnęło wiele osób, które  wypełniły  w pałacu obie sale. Tradycyjnie powitanie należało do dyrektor ECA Moniki Patrowicz, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka. Kolejnych wzruszeń dostarczył wernisaż wystawy „Influencja – pod wpływem”. Prezentowaliśmy artystów pochodzących z pobliża – Bartosza Bębenistę ze Słubic i Rafała Wachowicza z Sannik. Obaj są absolwentami I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku i Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Obecnie mieszkają w Skierniewicach i w Łodzi, a ich zawodowa działalność wykracza dalej. (Fot. Mariola Buła z ECA)KONCERTY – SEZON 2018/2019


21 października

21 października TiFC Koło w Sannikach zorganizowało wydarzenie „Granada i inne – koncert słynnych pieśni latynoskich”, kontynuując wieloletnią tradycję (od 1986 roku!)  spotkań poświęconych kulturze różnych nacji. Te pieśni pełne uczuć i skąpane w słońcu śpiewali Justyna Gęsicka (mezzosopran) i Wiesław Bednarek (baryton), przy akompaniamencie Adama Rogali. „To miód na moją duszę” – powiedziała jedna z uczestniczek koncertu i w tym tonie wypowiadano wiele komplementów do artystów i organizatorów. Wiesław Bednarek niemal ćwierć wieku był pierwszoplanowym barytonem w gronie solistów Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, a w latach 1979 – 1985 również Teatru Wielkiego w Łodzi. Podczas swej wieloletniej kariery wystąpił w około 1000. przedstawień  w macierzystym teatrze, śpiewając największe role barytonowe światowego repertuaru operowego, np. w Nabucco, Makbecie i Rigoletto Verdiego. Występował również – około 700. razy – w prestiżowych salach niemal całej Europy, a także w Izraelu, Brazylii, Japonii, Korei. Jest kierownikiem Katedry Wokalistyki w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. A absolwenci tejże akademii to młodzi artyści. Justyna Gęsicka śpiewała wielokrotnie arie w operach i operetkach na scenach Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy czy Filharmonii w Słupsku. Jest m. in. laureatką III nagrody w konkursie na Najciekawszą Osobowość  Artystyczną Operowego Forum Młodych. Adam Rogala pracuje w bydgoskiej Akademii jako pianista – korepetytor, akompaniuje śpiewakom podczas warsztatów oraz krajowych i międzynarodowych występów. PATRONEM WYDARZENIA był SIERPC MIASTO ZE SMAKIEM. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu i innym sponsorom. W tym dniu wręczyliśmy, z ogromną wdzięcznością, odznakę TiFC MECENAS KULTU CHOPINOWSKIEGO  Panu Adamowi Łukawskiemu -właścicielowi Drukarni Agpress, którą odbierała Ewa Gruca oraz Państwu Halinie i Andrzejowi Wojciechowskim z Sannik. Na scenie, obok artystów, Zarząd sannickiego Koła TiFC: Aleksandra Głowacka – przewodnicząca, Maria Fudała – zastępca oraz członek Komisji Rewizyjnej w Warszawie, Mirosława Duda – skarbnik, Mirosław Kaczmarek – członek. (Fot. Andrzej Mickiewicz, Anna Nowakowska – nr 9792 – 9839).


14 października

14 października 2018. uczciliśmy koncertem 169. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina i zamknęliśmy cykl koncertów chopinowskich 2018 roku. Wystąpili znakomici artyści: Bogdan Kułakowski (fortepian), Andrzej Wojciechowski (klarnet) i Grzegorz Damięcki (recytacja). Muzycy są wykładowcami w Akademii Muzycznej w Gdańsku i mają bardzo duży dorobek koncertowy w kraju i poza granicami. Aktor znany jest z wielu ról w Teatrze Ateneum w Warszawie, Teatrze Telewizji, w serialach  (m.in. „Wataha” i „Belfer”) i filmach fabularnych ( np. „Jasminium”, „Lista Schindlera”, „Podatek od miłości”). Uraczyli zebranych mazurkami, nokturnami i walcami wielkiego kompozytora we współczesnych opracowaniach na klarnet i fortepian oraz strofami m. in. J. Tuwima, W. Szymborskiej, T. Różewicza,W. Młynarskiego. Interpretacje utworów –  raz wzruszające, a innym razem z humorem – bardzo przypadły słuchaczom do gustu. Ta miła atmosfera trwała również podczas otwarcia  wystawy rodzinnej Alojzego, Martyny i Jaśka Balcerzaków.  Mistrz Alojzy (ojciec) zaprezentował utrwalone pędzlem mazowieckie pejzaże, Martyna (córka) obrazy wyobraźni inspirowane naturą, a Jan (syn) malarstwo abstrakcyjne. To bardzo bliscy nam artyści. Alojzy Balcerzak przez długie lata swej aktywności nie tylko malował i wystawiał prace. Był dyrektorem Stołecznego Biura wystaw Artystycznych, wykładowcą Europejskiej Akademii Sztuk, założył i prowadził  (prawie 20 lat) w pobliskiej Koszelówce wiejską galerię sztuki i letnią pracownię plastyczną, projektował znaczki pocztowe, współpracował z wydawnictwami, za co uhonorowany został wieloma odznaczeniami i nagrodami. Młodsi plastycy mają w dorobku różne projekty artystyczne, wystawy i pracę w szkolnictwie artystycznym – Martyna w Linz nad Renem, Jasiek w Warszawie. Na wernisażu gościliśmy Jana Balcerzaka. (Fot. Andrzej Mickiewicz).


16 września

16 września 2018.  Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina”, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo im. Kazimierza Wiłkomirskiego, miał przystanek muzyczny w pałacu w Sannikach. Wydarzenie znamienne, bo utwory F. Chopina wykonano w transkrypcjach na wiolonczelę i fortepian. Nie zabrakło też oryginalnej Sonaty op. 65. Zagrali znakomici młodzi muzycy – wiolonczelistka Izabela Buchowska i pianista Krzysztof Stanienda. Melancholijne dźwięki wiolonczeli urzekły słuchaczy. Nie żałowali artystom braw, podziękowań i komplementów. O utworach i wykonawcach mówił dyrektor artystyczny Festiwalu Mariusz Dżyga. Izabela Buchowska zdobywała uznanie jako solistka, kameralistka i grając z orkiestrami w Europie i USA. Dokonywała wielu prawykonań utworów młodych polskich kompozytorów, niejednokrotnie jej dedykowanych. Krzysztof Stanienda  to współtwórca zespołu Chopin Piano Quintet, laureat wielu międzynarodowych konkursów i wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncert i po koncertowe zwiedzanie pałacu było dla uczestników bezpłatne. Miejscowi organizatorzy: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i Towarzystwo im. F. Chopina Koło w Sannikach. (Fot. Aleksandra Pachnicka i Agnieszka Rygielska z ECA)


2 września

2 września 2018. wystąpiły laureatki Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”  w Sanoku  Sofia Sokhina z Aleksandii na Ukrainie i wrocławianka Zofia Dynak. Towarzyszył im Piotr Grabowski związany od jedenastu lat z Teatrem Narodowym w Warszawie, a wcześniej głównie z teatrami krakowskimi. Miło i z refleksją słuchało się wypowiadanych ciepłym głosem strof o Fryderyku Chopinie, różnych autorów – od C. K. Norwida po J. Twardowskiego  i J. Zajączkowskiego. Pięknie współbrzmiała z nimi muzyka wielkiego Chopina, ale też F. Liszta i R. Maciejewskiego. Młode pianistki potwierdziły swą  grą wysoki poziom, dostrzegany na tak wielu krajowych i międzynarodowych konkursach.  Na miesiąc została otwarta wystawa „Drogi do Niepodległości” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości – z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.     (Fot. Andrzej Mickiewicz)


5 sierpnia

5 sierpnia 2018. uczciliśmy 190. rocznicę pobytu Fryderyka Chopina w Sannikach,         o którym sam Fryderyk, wówczas osiemastoletni, pisał do przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego „ […] byłem w Sannikach u Pruszaków, całe lato tam spędziłem […] przerobiłem owe Rondo C-dur ostatnie na dwa fortepiany, dzisiaj go próbowałem”. Podczas tego koncertu mogła wybrzmieć tylko muzyka wielkiego kompozytora i poezja romantyczna. Chłonęliśmy mazurki, nokturny, balladę i strofy Cypriana Kamila Norwida, a wykonywali je – z wielką wprawą i z pamięci (tak to zawsze cenią uczestnicy!) – młody pianista Rafał Mokrzycki i aktor Dariusz Kowalski. Po koncercie otworzyliśmy spójną tematycznie wystawę „W kręgu Chopina” malarki Małgorzaty Heintze-Paszkowicz. Wzbogaciła ten dzień  wizyta Koła TiFC z Ostrowa Wielkopolskiego. – Był czas na wymianę doświadczeń, prezentację sannickiego Zespołu Pałacowo- Parkowego im. F. Chopina i integrację przy grillu w parkowej altanie. (Fot. Andrzej Mickiewicz, Mariola Buła – nr 2 i 6).


1 lipca

1 lipca 2018. – Przepięknie wybrzmiało Trio g-moll Fryderyka Chopina w doborowym wykonaniu Tria: Agnieszka Przemyk-Bryła (fortepian), Maria Machowska (skrzypce) i Tomasz Strahl (wiolonczela). Nad tym utworem pracował osiemnastoletni Fryderyk spędzając w Sannikach lato 1828 roku, a właśnie w roku bieżącym obchodzimy 190 rocznicę tego pamiętnego pobytu. Aktor Sambor Czarnota swój poetycki wybór rozpoczął, zaskakując mile słuchaczy, wierszykiem autorstwa sześcioletniego Frycka. Następnie wraz z nastrojami  części Tria g-moll zmieniały się nastroje wierszy m. in. K. I. Gałczyńskiego, J. Przybory, W. Broniewskiego. Muzycy związani są zawodowo z Uniwersytetem Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Wcześniej zdobywali nagrody w konkursach, dziś zasiadają w jury międzynarodowych konkursów i w dorobku artystycznym mają występy w wielu krajach świata. Sambor Czarnota współpracuje z kilkoma teatrami, m. in. z Teatrem im. S. Jaracza w Łodzi, warszawskimi teatrami Kamienica i Scena Prezentacje. Znany jest też z wielu filmów i seriali prezentowanych przez TVP. Wernisaż rozpoczął – na miesiąc- szczególną wystawę W Garderobie Madame Victoii Volter stroje i kostiumy inspirowane modą historyczną, zorganizowaną przez ECA i Koło TiFC. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Samorzadu Województwa Mazowieckiego i środków Koła TiFC. Prezentowane stroje (up-cikling) są dziełem Małgorzaty Retkowskiej, osoby wielu talentów – pedagoga edykacji artystycznej, animatora kultury, założycielki dwóch grup rekonstrukcji historycznych, scenarzystki, reżysera i kordynatora widowisk rekonstrukcyjnych i teatralnych, właścicielki Agencji Artystycznej „Retro-Pasje”. Jej umiejętności zostały wykorzystane w kilku filmach. ECA zaprosiło jeszcze na wystawę plenerową Pierwsze lata niepodległosci. Mieszkańcy Sannik na fotografiach z lat 20. Lipcowe wydarzenia zaszczycił swą obecnością Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. (Fot. Andrzej Mickiewicz, Foto-Exclusive Design by Victoria Volter, Mariola Buła).

<?php echo do_shortcode(‚

‚) ?>


3 czerwca

3 czerwca 2018. – Tym razem gościliśmy piękną Hiszpankę Marię Marquez Torres i niezwykle utalentowanego aktora Jarosława Boberka. Utwory Fryderyka Chopina i hiszpańskich kompozytorów Enrique Granadosa, Ernesto Lecuona i Isaaka Albeniza przeplatały się z fragmentami intrygującego tekstu Hagiograf Piotra (Petera) Lachmanna – niemiecko-polskiego pisarza, reżysera teatralnego i tłumacza. Młoda pianistka z Malagi ma w swym dorobku ponad 150 recitali, a także występy w ramach trzech duetów. Natomiast aktor już chyba tysiące ról i reżyserii dabbingowych (m.in. Król Julian w Madagaskarze, Kaczor Donald), współpracę z wieloma teatrami oraz kreacje w filmach fabularnych i serialach. Wspaniale charakteryzuje go relacja, po zagraniu tytułowego Ellinga w reż. Michała Siegoczyńskiego: „Jarosław Boberek to aktor kompletny!!! Zarówno komedia (serial Rodzina zastępcza) jak i dramat, a nawet piosenka – nie jest straszna temu aktorowi – wielkie brawa!!!” (www.jokiel.ue.wroc.pl/teatr.htm). Czerwcową wystawę Oto dni krwi i chwały. Reduta Ordona i Rakietnicy Królestwa Polskiego z Państwowego Muzeum Archeologicznego otworzyli jego dyrektorzy Wojciech Brzeziński i Wojciech Borkowski, kurator Jacek Borkowski oraz dyrektor ECA Monika Patrowicz. (Fot. Andrzej Mickiewicz, Wioletta Kubiak).


13 maja

13 maja 2018 sala koncertowa i przyległy do niej salon – w sannickim pałacu – zapełniły się. Niewątpliwie atrakcją był występ wybitnego aktora, reżysera i pedagoga Jana Englerta, który wspaniale prezentował fragmenty poematu Beniowski J. Słowackiego. Publiczności bardzo spodobała się też gra młodej Chinki Rui Liu (zmiana), dyplomantki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W Jej wykonaniu usłyszeliśmy F. Chopina Andante spianato, Wielki Polonez Es-dur op.22, Scherzo b-moll op. 31 oraz Xi Yang Xiao Gu Muzyka o zachodzie słońca. Honorowy patronat Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej spowodował zaszczytną wizytę radcy Cai Lian i attache kulturalnego Zhang Ruoyu. Gościliśmy również Aleksandra Pruszaka, Piotra Marconiego i Joannę Ponikowską-Gregorczyk. Wernisaż otwierał dwie wystawy: w pałacu – Strefa wolności malarstwa Urszuli Klechty z Łodzi i w parkowej alei – Wielka wartość wolności w fotografii Jerzego Wernika. Pierwszą organizowały ECA i Koło, plenerową – ECA.  Urszula Klechta należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Jerzy Wernik jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego im. A. Macieszy. Prowadzenie wydarzenia – Aleksandra Głowacka z Koła TiFC i Waldemar Szymski z ECA. (Fot. A. Mickiewicz i M. Buła).

<?php echo do_shortcode(‚

‚) ?>


8 kwietnia

8 kwietnia 2018 – Elegancja, profesjonalizm – to słowa, które oddają klimat niedzielnego  koncertu. Wystąpiła Diana Ostrolutskaya – utalentowana pianistka z Kijowa i Maciej Robakiewicz – aktor znany z ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Studentka czwartego roku Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy w Sannikach zaprezentowała utwory F. Chopina, F. Liszta, R. Schumanna i J. Brahmsa w sobie właściwym indywidualnym stylu. Maciej Robakiewicz, angażowany przez wybitnych polskich reżyserów i z zagranicznymi doświadczeniami filmowymi, uraczył publiczność poezją naszych wielkich romantyków (wszystko z pamięci!). Publiczność doceniła artystów gromkimi oklaskami i komplementami. Po koncercie odbyło sie otwarcie wystawy „Cena wolności”, ukazującej prace artystów grupy ROTA i Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków oraz artystów niezależnych. – Sześcioro autorów prac malarskich: Larysa Jaromska, Danuta Suchowera, Marek Jaworski, Łukasz Pęksa, Wojciech Noworyta, Jan Rylke i dwoje twórców rzeźb: Teresa Pastuszka-Kowalska i Dariusz Kowalski. Całe wydarzenie obfitowało w patriotyczne treści. Miło nam było gościć Eduarda Anokhina prezydenta Fundacji Czesna Sprawa i Joannę Ponikowską- Gregorczyk główną księgową TiFC. (Fot. A. Mickiewicz i J. Róg).


6 marca

6 marca 2018 – koncert „W hołdzie  Chopinowi” w wykonaniu uczniów  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie: Macieja Ziółkowskiego, Zuzanny Kordalewskiej  (fortepian), Aleksandry Piegowskiej, Julii Kalińskiej, Jana Dubielaka (skrzypce), Jana  Zielińskiego, Michała Zawadzkiego (akordeon), Marty Majewskiej (saksofon), Liliany Michalak (flet poprzeczny), Michaliny Dobaczewskiej (śpiew solowy) i Mikołaja Wilkiewicza  (klarnet). Wśród występujących sanniczanie! Nieodzowni w tych artystycznych prezentacjach byli nauczyciele klasy fortepianu Katarzyna Domagała (prowadzenie) i  dr Zbigniew Merecki (akompaniament i wykonanie utworów F. Chopina). Uważni odbiorcy to, tym razem, głównie wychowankowie Zespołu Szkół w Mocarzewie i Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej. Organizatorzy: ECA i Koło TiFC. W Sannikach od lat dzieci i młodzież są wprowadzani  w świat muzyki klasycznej.  (Fot. Klaudia Rymarkiewicz  z ECA).


4 marca 2018

4 marca 2018 – Pełen pasji i autentyczności występ młodych artystów, nagradzanych w konkursach. Interpretacja utwórów F. Chopina przez Annę Hajduk-Rynkowicz oraz śpiewana przez Matyldę Damięcką poezja M. Sufina i własna, przy akompaniamencie gitarowym Radosława Łukasiewicza i z Jego kompozycjami.  Po koncercie spotkanie na wernisażu z malarzem Adamem Kunikowskim. Marcowa wystawa „Na swojską nutę” pokazuje obrazy zainspirowane utworami Chopina, urokliwe polskie pejzaże i miejskie zaułki. (Fot. A. Mickiewicz).

 


25 lutego 2018

25 lutego 2018 – na rozpoczęcie 37. sezonu koncertowego i obchody 208. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina – odbyła się prapremiera spektaklu „PIEŚŃ O ŻYCIU I ŚMIERCI CHOPINA” w mistrzowskim wykonaniu Marii Gabryś i Wiesława Komasy. Muzyka F. Chopina współbrzmiała z fragmentami „Kartoteki” T. Różewicza i poezją Cz. Miłosza, K. I. Gałczyńskiego, C. K. Norwida, L. Staffa i R. Brandstaettera.Tradycyjnie powitanie należało do dyrektor ECA Moniki Patrowicz, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka. Koncertowi towarzyszył wernisaż wystawy „Artist tertium, tres oculos – trzech artystów, trzy spojrzenia”, a swe spojrzenie na sztukę i naturę prezentowali Małgorzata Górna-Saniternik, Joanna Hrk i Dariusz Młynarczyk. Przedstawicielki Koła złożyły kwiaty pod pomnikiem Chopina dłuta prof. Ludwiki Nitschowej. (Fot. Andrzej Mickiewicz)Harmonogram Koncertów 2017 >

Harmonogram Koncertów 2017 cz. 2

8 listopada – w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach odbyła się promocja najnowszej publikacji Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, poświęconej największej w świecie prywatnej kolekcji chopinowskiej w Valldemossie w Hiszpanii. O kolekcji i książce opowiadały autorka dr Bożena Schmid-Adamczyk i redaktorka  naukowa Ewa Sławińska-Dahlig. To wydanie  stanowi ważne wydarzenie w upowszechnianiu dziedzictwa chopinowskiego. Doceniamy też patriotyczną  postawę  autorki i działalność  Ewy Sławińskiej-Dahlig  należącej do Zarządu TiFC w Warszawie i sannickiego Koła TiFC. Fot. K. Rymarkiewicz i M. Gadzińska z ECA.


15 października – zakończenie sezonu koncertów CHOPIN-MUZYKA-POEZJA 2017. Z radością gościliśmy bliskich nam pianistów Justynę Galant-Wojciechowską i Filipa Wojciechowskiego, i po raz pierwszy aktorkę Beatę Kawkę oraz malarkę z Hiszpanii – Alicję Czerniak.

Wspaniale współbrzmiała muzyka Chopina, Bacha, Mozarta, Rachmaninowa i Debussy’go z poezją Szymborskiej, Osieckiej i Młynarskiego. Pozytywnych emocji dodały też abstrakcyjne, pełne metafizyki obrazy. Wszechstronnie wykształceni – w kraju i poza granicami – muzycy koncertowali w wielu państwach. Oprócz solowych występów i w duecie, grają w założonych przez siebie grupach kameralnych „Trio Galant” i „Filip Wojciechowski Trio”. Filip jest muzykiem klasycznym i jazzowym. W tej drugiej odsłonie również dał się poznać w przeszłości uczestnikom sannickich koncertów – ze swoim trio i Gary Guthmanem czy innym razem z Robertem Majewskim. Beata Kawka znana jest z wielu seriali telewizyjnych, ale szczególne uznanie przyniosły Jej role w filmach reżyserowanych przez B. Lindę. Za grę w „Jasnych błękitnych oknach” otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Madrycie, a rolę w „Sezonie na leszcza” okrzyknięto jako majstersztyk. Jest też aktorką teatralną, dubbingową, śpiewającą i producentką. Alicja Czerniak wykształcenie plastyczne zdobyła w Polsce, ale od 40 lat mieszka poza krajem urodzenia. Wystawiała swoje prace w wielu wielkich aglomeracjach, np. w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Madrycie, Pekinie, Tokio. Po koncercie zostały złożone życzenia Aleksandrowi Pruszakowi – członkowi naszego Koła, potomkowi rodziny Pruszaków, przyjaciół F. Chopina – z okazji 80. Urodzin. Publiczność odśpiewała Sto lat, przy akompaniamencie Filipa Wojciechowskiego.

Fot. A. Mickiewicz, K. Sobociński, J. Róg.

7 października – 2 koncerty „Słoweńskie rytmy” dedykowane Seniorom z okazji Dnia Seniora. W pierwszej części koncertów w melancholijny nastrój wprowadzały pieśni słoweńskie wykonane przez Janeza Kunavara (bas-baryton), przy akompaniamencie Jarosława Domagały (fortepian). Niespodzianką był „Wojak” F. Chopina.W drugiej części rozbawiła uczestników bardzo popularna na Słowenii muzyka „narodno- zabavna”(głównie kompozycje S. Avsenika). Nie zabrakło też piosenek, które fani skoków narciarskich słyszą pod skocznią w Planicy. Grał zespół utalentowanych braci Čepon: Grega (klarnet), Jernej (harmonia), Dominik (trąbka), Stefan (eufonium), Luka (gitara). Śpiewała, często z Gregiem, Irena Drobnic. Tak skoczne rytmy spowodowały, że koncerty kończyły się tańcami. Konferansjerem i tłumaczem była Marta Szatkowska-Kunavar – filolog, dziennikarka pochodząca z Płocka.
Janez Kunavar ukończył wydział wokalny PSM w Domžalah. Śpiewu solowego uczył się najpierw pod kierunkiem maestro Alessandra Svaba, założyciela i dyrektora międzynarodowej Accademia Lirica Santa Croce. Wraz z innymi solistami wystąpił w kilku przygotowanych przez Akademię przedstawieniach operowych. Od 2013 roku jest uczniem tenora Jurja Reji. W 2014 r. jako członek Chóru Radia i Telewizji, wziął udział w koncercie dzieł sakralnych Mozarta w słoweńskiej filharmonii oraz jako solista – w wykonaniu dzieła Missa Brevis KV 259 Mozarta. Śpiewał m.in. na cyklicznych koncertach „Pojem ti pesem, Kozana” i letnich festiwalach muzycznych. Jarosław Domagała jest absolwentem AM w Łodzi. Posiada duże doświadczenie jako akompaniator cenionych artystów, pedagog i autor publikacji o tematyce muzycznej. Solo i akompaniując koncertował w wielu krajach europejskich. Jest członkiem sannickiego Koła TiFC.
Fot. A. Sitkiewicz, A. Głowacka, M. Gadzińska, J. Róg

 

 

17 września XIII Festiwal „W Krainie Chopina” miał wydarzenie w Sannikach, bezsprzecznie do krainy wielkiego kompozytora należących. Wystąpił polsko – holenderski duet Pneuma Duo w składzie Justyna Jarząb i Ineke Hellingman.

Organizatorzy tego koncertu to Towarzystwo im. K. Wiłkomirskiego, Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie wraz ze swym sannickim Kołem. Patronatem objął wójt gminy Sanniki Gabriel Wieczorek. Koncert poprowadził Mariusz Dżyga – dyrektor Festiwalu, prezes Towarzystwa im. K. Wiłkomirskiego, muzyk animator kultury. Pozostałych organizatorów reprezentowały Monika Gadzińska i Aleksandra Głowacka.

Justyna Jarząb pochodzi prawie z Serca Krainy Chopina, bo z pobliskiego Żelazowej Woli Sochaczewa. Wśród zgromadzonej publiczności było wielu dumnych mieszkańców tego miasta. Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie. Studia magisterskie realizowała w Hogeschool van Kunsten w Rotterdamie, tak jak Ineke Hellingman. Tu się spotkały, co zapoczątkowało ich muzyczny związek. Justyna ukończyła też studia podyplomowe – w Akademii Muzycznej w Warszawie. Ostatnim Jej konkursowym zwycięstwem jest Grand Prix na konkursie kameralistyki w Rotterdamie. Ineke Hellingman z Amsterdamu jest absolwentką tamtejszego Konserwatorium. Oprócz wielokrotnych wyróżnień otrzymała nagrodę dla najlepszego uczestnika konkursu w Brnie w Szwajcarii. Pianistki występowały w kilku krajach europejskich. Sukcesem duetu jest udział w międzynarodowych prestiżowych festiwalach „Piano Prestige” (Francja) i „Rovello Porro” (Włochy).

Weekendowy czas to również Europejskie Dni Dziedzictwa i z tej okazji wstęp do pałacu – zarówno w sobotę, jak i niedzielę – był wolny.
Fot. B. Lewandowski.


3 września – (zmiana muzyków z przyczyn od nas niezależnych) wirtuozersko zagrała Diana Chubak Sonatę 23 Beethovena i Mephisto-Waltza 1 Liszta, także pięknie Aleksandra Hurkała zaprezentowała nokturn i preludium Ciurlionisa, i nokturny Chopina, a Piotr Machalica zachwycił zebranych poezją Młynarskiego.

To aktor stworzony do recytacji. Jego głos, interpretacja, dobór wierszy i to, że większość mówiona z pamięci – dają ideał tej formy sztuki. O znakomitości i wszechstronności aktora świadczą różnorodne role zagrane w ponad dwudziestu teatrach, kreacje w kilkudziesięciu filmach, reżyserowane widowiska oraz recitale z piosenkami m. in. Brassensa, Okudżawy, Cohena, Młynarskiego, nagrane płyty. Doceniany przez widzów, uhonorowany wieloma nagrodami branżowymi i Srebrnym Medalem Gloria Artis Zasłużony Kulturze. Młode pianistki są m. in. laureatkami Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku. Diana Chubak (Ukraina) zdobyła nagrodę Złoty Parnas na XII Forum w 2017 r., a Aleksandra Hurkała nagrodę „Indywidualność Muzyczna Forum” podczas jego VIII edycji. Pierwsza jest studentką IV roku Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej we Lwowie, druga absolwentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prowadzą aktywną działalność artystyczną na Litwie, Ukrainie i w Polsce. Po koncercie nastąpiło otwarcie wystawy „Końikoniki” interesującego artysty Michała Siemińskiego z Łodzi. Zaprezentowano przykłady Jego malarstwa, rysunku, drewnianych witraży, rzeźb, fotogramy unikalnych statuetek jakie stworzył dla PZJ i Służewca. Jego prace są na wszystkich kontynentach, w tym w Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa w Warszawie, u emira Kataru, u perkusisty Rolling Stones’ów. Prezentacje artystów należały do Moniki Patrowicz (ECA) i Aleksandry Głowackiej (Koło TiFC).
Fot. A. Mickiewicz i K. Sobociński.


20 sierpnia – zakończyliśmy cykl „Wakacje na miarę Chopina”. Aleksandra Janaszewska pięknie zagrała utwory F. Chopina, C. Debussy’ego, S. Rachmaninowa, a Michał Rudziński (bas) uraczył publiczność znakomitym śpiewem.

Któż nie lubi arii Skołuby „Ten zegar stary” z opery „Straszny dwór”, songu Emila „W pewien piękny wieczór” z musicalu „South Pacific” czy piosenki Tewjego „Gdybym był bogaczem” z musicalu „Skrzypek na dachu”? Na sali koncertowej w Sannikach takich nie było, więc bis był nieunikniony, a gromkie brawa towarzyszyły każdemu wykonaniu. (Koncert został przeniesiony z muszli do sali w obawie przed deszczem, który na szczęście nie padał.) Aleksandra Janaszewska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu i klasie kameralistyki, Michał Rudziński po studiach licencjackich na Wydziale Wokalno-Aktorskim tejże uczelni. Swoje umiejętności doskonalili również na licznych kursach mistrzowskich. Zdobywali nagrody w konkursach. Mimo młodego wieku mogą już pochwalić się pewnym doświadczeniem scenicznym. Pianistka dokonywała m. in. prawykonań utworów młodych kompozytorów na sesji Musica Moderna, śpiewak występował już w kilku operach i wodewilach. Organizatorów reprezentowały: Sylwia Mąkol i Aleksandra Głowacka. Patronat honorowy należał do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Sponsorem był PKN ORLEN.
Fot. A. Mickiewicz i G. Smagała.
13 sierpnia – odbyło się czwarte wydarzenie z cyklu „Wakacje na miarę Chopina” – recital fortepianowy Marty Macierzyńskiej.

Pianistka jest absolwentką Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, tam też ukończyła Studia Doktoranckie. Pracuje w macierzystej uczelni i PSM w Pabianicach. Szczególnie zainteresowana jest propagowaniem polskiej muzyki klasycznej, ale w programie sannickiego recitalu obok muzyki F. Chopina usłyszeliśmy walce J. Straussa i Sonatę W. A. Mozarta oraz muzykę filmową A. Kurylewicza i W. Kilara. Uczestnicy komplementowali młodą artystkę i organizatorów podziękowaniami i licznymi słowami „Bardzo piękny koncert”. Patron honorowy – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Sponsor – PKN ORLEN.
Fot. A. Mickiewicz, M. Gadzińska (ostanie)6 sierpnia scena w sali koncertowej należała do pięknych pań – Weroniki Chodakowskiej (fortepian) i Grażyny Wolszczak (słowo). Sala wystawowa zaś do członków stowarzyszenia Foto Humanum, gdzie zachwycali wystawą fotografii „Pałac w Sannikach. Na strunach historii”. Przypadł do gustu zgromadzonej publiczności również repertuar muzyczny i literacki – twórców z XIX w. – F. Chopina, A. Skriabina, E. Leara. Weronika Chodakowska studiuje na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, po wcześniejszej edukacji w Berlinie i Lucernie. Ma wiele sukcesów w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach oraz spory dorobek koncertowy. Grażyna Wolszczak zagrała w około 40 filmach (m. in. „Gry uliczne”, „Wiedźmin”, „Ja wam pokażę”) i serialach ( w tym „Na Wspólnej” i „Pierwsza miłość”). Grała w Teatrze Nowym w Poznaniu i w wielu teatrach warszawskich. Obecnie gra gościnnie w Teatrach Kamienica, Scena, Komedia, Prezentacje. Realizuje też różne projekty kulturalne przez Fundację Garnizon Sztuki, której jest współzałożycielką. Prowadzenie wydarzenia -Krzysztof Sobociński z ECA i Aleksandra Głowacka z Koła TiFC.
Fot. K. Sobociński, M. Gadzińska, A. Mickiewicz.


23 lipca w kościele w Sannikach odbył się koncert „ZAUFAŁEM DRODZE„, którym organizatorzy i artyści przypomnieli księdza poetę Jana Twardowskiego, osobę niezwykłą, a skromną i tak bardzo szanującą drugiego człowieka. Teksty ks. Jana Twardowskiego śpiewała Dominika Świątek przy gitarowym akompaniamencie Leszka Czajkowskiego. Maciej Rayzacher recytował wiersze i mówił o życiu księdza w oparciu o biografię Magdaleny Grzebałkowskiej pt. „Ksiądz paradoks” i osobiste kontakty. Krótki film nakręcony w mieszkaniu Księdza, nagranie z Jego głosem i portrety namalowane przez Stanisława Baja dopełniły obrazu. Licznie zgromadzona publiczność (mimo nagłego załamania pogody!) była wzruszona i często nagradzała brawami. Dominika Świątek jest pieśniarką, komponuje muzykę, współpracuje z Teatrem Hybrydy. Leszek Czajkowski to poeta, kompozytor, publicysta, bard , pracownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aktor Maciej Rayzacher należy do grona znanych opozycjonistów internowanych w stanie wojennym. W Jego życiowym dziele są role w teatrach warszawskich (m.in. Polskim, Powszechnym, STS) i w słuchowiskach radiowych, role filmowe (najbardziej pamiętana w „Czarnych chmurach”), wyreżyserowane programy poetyckie i widowiska plenerowe, ważne funkcje samorządowe, działalność społecznikowska na rzecz niewidomych i założenie – wspólnie z siostrą zakonną Małgorzatą Chmielewską – Wspólnoty „Chleb Życia”. Na zakończenie sannicki proboszcz ks. dziekan Stanisław Dujka, dziękując artystom i zebranym, apelował słowami ks. Twardowskiego „śpieszmy się kochać ludzi” i o wzajemny szacunek. Zapowiadali: Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Koła TiFC i Krzysztof Sobociński z ECA .
Fot. K. Sobociński, Marcin Jasiński, E. Nowicka.


16 lipca 2017 – Stojącą owacją uczestnicy dziękowali pianistkom Aleksandrze Nawe i Olesyi Haiduk za koncert na 4 ręce, z wybranymi mazurkami F. Chopina, „Tańcami węgierskimi” J. Brahmsa, walcami J. Straussa, z „Libertango” A. Piazzolli, M. Skoryka parafrazami utworów L. van Bethovena „Sonata księżycowa” i „Dla Elizy” oraz mixem muzycznych hitów. Aleksandra Nawe ma tytuł doktora habilitowanego, pracuje w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kameralistyki. Jej dorobek to m. in. liczne wydania płytowe, nagrania dla radia, TV, filmu i teatru, kilkunastoletnia współpraca z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, artykuły i publikacje naukowe. Olesya Haiduk ukończyła AM w Łodzi, w klasie prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej. Zdobyła nagrody w kilku konkursach i z powodzeniem realizuje różne muzyczne projekty. Staż artystyczny odbyła w klasie Aleksandry Nawe w roku akademickim 2015/2016, co zaowocowało założeniem formacji East-West Duo i wspólnymi występami pań w Polsce i poza jej granicami. Miło nam było gościć w tym dniu prof. Marię Korecką-Soszkowską i b. wiceministra kultury Jacka Weissa. W scenerii sannickiego parku był czas na spacery, wysłuchanie koncertu i słodkości z pałacowej kawiarenki, a w pałacu na zwiedzanie stałych ekspozycji i wystawy Józefa Panfila. Patron honorowy – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Sponsor – PKN ORLEN.
Fot. A. Mickiewicz, siedząca publiczność – fot. K. Sobociński2 lipca 2017 – Gościliśmy w Sannikach artystów z wielkim dorobkiem – Alicję Paleta- Bugaj, Dorotę Stalińską i Józefa Panfila. Stojąca owacja uczestników podsumowała program wypełniony muzyką Mozarta i Chopina oraz poezją o miłości (znów o miłości!) m. in. Mickiewicza, Norwida, Poświatowskiej, Kofty i Doroty Stalińskiej. Koncert i wernisaż wpisywały się w doroczne wydarzenie „NIEDZIELA SANNICKA „ (49 edycja) oraz V Festyn Rycerski „Na Dworze Księcia Siemowita VI”. Pianistka koncertowała w wielu krajach europejskich i w USA. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. F. Chopina w Warszawie, gdzie pracuje od lat 40 i wykształciła ponad 60 pianistów. Jurorka ( również przewodnicząca) prestiżowych konkursów pianistycznych. Za całokształt dorobku nagrodzona przez MK i DN, a Jej biogramy artystyczne znajdują się w encyklopedii „Współcześni Uczeni Polscy” i w „Słowniku Pianistów Polskich”. Dorota Stalińska to niezwykle charyzmatyczna i wszechstronna artystka – gra w teatrach i filmach, pisze scenariusze i poezję, reżyseruje, śpiewa recitale, nagrywa płyty. Nagradzana na Toruńskich Festiwalach Teatrów Jednego Aktora, na Przeglądach Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, laureatka dwóch Złotych Kaczek dla Najlepszej Aktorki, odznaczona srebrnym krzyżem zasługi Gloria Artis. Doskonały malarz Józef Panfil zaprezentował tu obrazy z pejzażem polskim i uchwyconymi niuansami pejzażu południa Europy. Jego dorobek to około 40 wystaw indywidualnych, ponad 100 zbiorowych – w kraju i za granicą i liczne nagrody w prestiżowych konkursach. Wystawę można oglądać cały lipiec. Fot. J. Róg i A. Mickiewicz.


Sanniki program lipiec


18 czerwca 2017 – bardzo miłe popołudnie z Aleksandrą Bobrowską, z muzyką L. van Bethovena, F. Chopina, G. Gershwina.

Pianistka studiowała w Manchesterze, Warszawie i Genewie. Występuje jako solistka oraz jako muzyk kameralny, m. in. w trio „Trois Sonoites”. Koncertowała w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Luksemburgu, Hiszpanii, Włoszech, Norwegii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz w Chinach. Recital w ramach programu „Wakacje na miarę Chopina” organizowany przez Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina, Towarzystwo im. F. Chopina i sannickie Koło TiFC. Patron honorowy wydarzenia – Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Fot. Andrzej Mickiewicz.


14 czerwca 2017 – w ECA cykliczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki z udziałem  bliskiej nam muzykolog Ewy Sławińskiej-Dahlig.

Od  wielu lat należy do sannickiego Koła TiFC, a po ostatnich wyborach w Warszawie jest również członkiem Zarządu TiFC. W swym dorobku ma  m. in. książkę o  niemieckim pianiście i kompozytorze Adolphie Guthmanie. Sannickie spotkanie było interesującą opowieścią o tym właśnie ulubionym i najlepszym  uczniu  Fryderyka Chopina. Słowa uzupełniały wyświetlane zdjęcia. Wspominane były inne wydawnictwa autorstwa Ewy Dahlig – „Chopin w Sannikach. Konteksty historyczno-kulturowe” oraz „Polska Chopina. Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora”. Ta ostatnia pozycja opracowana razem z Maritą Alban Juarez.
Fot. P. Dahlig


11 czerwca  2017 – Recital Michała Sztekmilera w muszli koncertowej  zainaugurował cykl „Wakacje na miarę Chopina”, któremu patronuje Marszałek Województwa Mazowieckiego .

Młody pianista jest na etapie dyplomu licencjackiego łódzkiej Akademii  Muzycznej. Przez trzy lata prowadzony był przez prof. M. Korecką- Soszkowską. Zdobywał nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w Polsce i na Litwie. Sannicka  publiczność przyjęła gromkimi brawami utwory F. Chopina, L. v. Bethovena, C. Saint-Saensa, J. Wieniawskiego i J. Straussa. Niespodzianką był krótki występ siostry Marceliny Sztekmiler z utworem skrzypcowym H. Wieniawskiego. Prowadzenie koncertu Monika Gadzińska i Aleksandra Głowacka. ECA umożliwiło również zwiedzanie pałacu, w tym wystawy Anny Macionek – Stańko  oraz pracę kawiarenki. Wydarzenie objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Fot. B. Lewandowski


14 maja 2017 – Słoneczna aura i sentymenty, jak na maj przystało! Dorota Kamińska zaprezentowała listy miłosne Wielkich Polaków, prof. Kazimierz Gierżod uraczył zebranych pięknymi utworami Chopina, kojącymi dusze i serca. Spójna z tymi klimatami była wystawa „Akty, twarze i pejzaże” Waldemara Kaliczaka z Warszawy.

Dorota Kamińska ma w dorobku ponad 40 ról kinowych („Pręgi” M. Piekorz, „Barwy ochronne” K. Zanussiego, „Karate po polsku” W. Wójcika”) i grę w kilkunastu serialach („Fala zbrodni”, „Klan”). W warszawskich teatrach współpracowała z doskonałymi reżyserami, m.in. z J. Szajną, J. Grzegorzewskim, A. Hanuszkiewiczem , M. Wojtyszko, kreując wspaniale role, w tym najgłośniejszą z nich tytułową „Tamarę” wg. J. Krizanca. Prof. Gierżod od 2002 r. pełni funkcję prezesa Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, które jest współtwórcą i współorganizatorem sannickich koncertów od początku – od lutego 1981. Przez 12 lat był dziekanem Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i dwukrotnie na stanowisku rektora. Od 1999 kieruje II Katedrą Fortepianu w tej uczelni. Koncertował w wielu krajach Europy, w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki Południowej, Chinach, Japonii, na Cyprze i w Kuwejcie. Bierze udział w jury międzynarodowych konkursów. Waldemar Kaliczak – należy do Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa. Tak na „pełen etat” maluje od szesnastu lat, uczestnicząc w licznych plenerach i wystawiając swoje subtelne, nastrojowe obrazy. Wcześniej m. in. projektował i wykonywał kostiumy, maski i lalki teatralne, zajmował się reklamą i consultingiem. Uczestnicy majowego wydarzenia mieli powody do wzruszeń, nie szczędzili artystom słów uznania.
Fot. Andrzej Mickiewicz oraz J. Róg z ECA


26 kwietnia odbyło się interesujące spotkanie autorskie z Piotrem Mysłakowskim, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego z powodzeniem w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach. Spotkanie prowadziła Monika Gadzińska z ECA.

Piotr Mysłakowski jest architektem wnętrz, grafikiem wydawniczym, genealogiem. Był wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji Architektów Wnętrz (IFI), ekspertem UNESCO, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członkiem Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Od lat prowadzi specjalistyczne badania źródłowe nad rodziną i otoczeniem Fryderyka Chopina, a ich rezultaty publikuje od 2001 r. W pałacu zabierała głos również muzykolog dr Ewa Sławińska-Dahlig, z którą planowane jest czerwcowe spotkanie.

Szczycimy się przynależnością Ewy Dahlig (od lat) i Piotra Mysłakowskiego do sannickiego Koła TiFC.


7 kwietnia 2017 w Domu Technika w Płocku odbyła się uroczysta gala podsumowująca X jubileuszową edycję plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” – Wydarzenie roku 2016.

Organizatorem Plebiscytu był „Tygodnik Płocki”, który świętował też Jubileusz 45 lat ze swoimi czytelnikami. Podczas gali wręczono specjalne Nominacje za wydarzenia, które Kapituła wyróżniła w tegorocznej edycji plebiscytu. Z Sannik Nominacje otrzymały dyrektor ECA Monika Patrowicz i przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka – za wydarzenie „35 lat koncertów chopinowskich w Sannikach i działalności sannickiego Koła TiFC”. Nominacje wręczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i redaktor naczelny „Tygodnika Płockiego” Tomasz Szatkowski.


2 kwietnia 2017 – koncert tak piękny jak pogoda w tym dniu (pełna słońca)! Paweł Kowalski wspaniale zagrał utwory Chopina, Maria Pakulnis zaprezentowała wybrane wiersze Agnieszki Osieckiej.

Uczestniczyło ok. 150 osób. Pianista współpracował z wybitnymi polskimi kompozytorami: W. Lutosławskim, A. Panufnikiem, M. Góreckim, W. Kilarem. Wykonuje ponad czterdzieści utworów na fortepian i orkiestrę od Mozarta i Chopina do wspomnianych współczesnych kompozytorów, recitale, muzykę kameralną, filmową i jazzową. Występował w prestiżowych salach koncertowych w 40 krajach na 5 kontynentach. Był jurorem 6 międzynarodowych konkursów pianistycznych. O jego wielkim talencie świadczą i inne osiągnięcia muzyczne, choćby to, że jako pierwszy pianista na świecie wykonał na pamięć partię fortepianową w poemacie „Prometeusz” A. Skriabina. Maria Pakulnis cieszy się uznaniem krytyków i publiczności. Zagrała wiele niezapomnianych ról filmowych (w „Obywatelu Piszczyku”, „Konsulu”, „Dolinie Issy”, „Pajęczarkach”…) i teatralnych ( w „Operze za trzy grosze”, „Burzy”, „Libertynie”, „Locie nad kukułczym gniazdem”…). Wystąpiła w ponad 40 spektaklach TVP („Łuk Triumfalny”, „Sprawa Stawrogina”), w licznych słuchowiskach radiowych i telewizyjnych serialach („Ekstradycja”…). Jest laureatką m. in. Wielkiego Splendora, nagrody im. Z. Cybulskiego, Brązowych Lwów na FPFF. Po koncercie nastąpiło otwarcie dwóch wystaw: „Zapiski z rzeczywistości w malarstwie” artystów plastyków Ewy Osowskiej i Wojciecha Rutkowskiego oraz „Arcydzieła wyrwane naturze” Jerzego Wernika – członka Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. A. Macieszy. Artyści plastycy znani są z uczestnictwa w wielu plenerach i wystawach w kraju i za granicą, z organizacji międzynarodowych plenerów malarskich w Mławie. Z Sannikami  związani są od lat. W. Rutkowski od połowy lat 80. -uczestniczył tu w plenerach malarskich, miał  kilka wystaw. Wspólnie prezentują swoje prace w Sannikach po raz trzeci.


7 marca 2017 – w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach odbył się koncert z okazji 207 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie.

Wystąpili reprezentanci klas: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, saksofonu, klarnetu, fletu poprzecznego i śpiewu solowego. Konferansjerką była Katarzyna Domagała, a akompaniatorem dr Zbigniew Merecki – nauczyciele fortepianu. Na repertuar złożyły się utwory F. Chopina, H. Wieniawskiego, S. Moniuszki, G. Bacewicz, M. Karłowicza, J. Garści, M. Matuszewskiego. Dyrektor SM Jarosław Domagała należy do grona zasłużonych członków sannickiego Koła TiFC. Współpraca ze szkołami muzycznymi jest w Sannikach wieloletnia. Wśród występujących dwie sanniczanki!


5 marca 2017 – Po otwarciu przez Monikę Patrowicz i Aleksandrę Głowacką koncert poprowadził Jan Popis, należący do grona najbardziej znanych i wybitnych polskich muzykologów i krytyków muzycznych.

Przez 33 lata prowadził w Polskim Radiu autorskie programy, w tym słynne „Środy chopinowskie”. Tam też stworzył wydawnictwo płytowe liczące około 500 pozycji, z których kilkadziesiąt nominowano do nagrody Fryderyk, a kilkanaście tę nagrodę zdobyło. Komentował w PR i TVP osiem Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina. Był dyrektorem artystyczno-programowym wydawnictwa MUZA Polskie Nagrania. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, jurorem międzynarodowych konkursów. W Sannikach – z właściwą sobie swadą – opowiadał o prezentowanych utworach L. van Beethovena, F. Chopina, J. S. Bacha, D. Szostakowicza, F. Poulenca. Grali je na wiolonczeli studenci prof. Reinharda Latzko z Uniwersytetu w Wiedniu: Lukas Rothenfusser (Niemcy), Clara Lindenbaum (Austria), Irene Kok (Holandia), Ursina Braun (Szwajcaria), Izak Hudnik (Słowenia), Alina Holender ( Austria), Marta Kordykiewicz (Polska). Za fortepianem zasiadł prof. Hartmut Schneider. Po koncercie spotkanie na wernisażu. Wystawę ikon Katarzyny Kobuszewskiej z Płocka otworzył Krzysztof Sobociński z ECA.


26 lutego 2017 – Rozpoczęcie sezonu koncertowego / obchody 207 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Tradycyjnie powitanie należało do dyrektor ECA Moniki Patrowicz, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka.

Piękne utwory F. Chopina (Etiuda cis-moll op.25 nr 7, Sonata g-moll op. 65) i F. Schuberta (Sonata a-moll „Arpeggione” D.821) usłyszeliśmy w wykonaniu artystów zagranicznych. Na wiolonczeli zagrał Reinhard Latzko profesor Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu, na fortepianie Hartmut Schneider profesor Wyższej Szkoły Muzycznej w Detmold w Niemczech. Poezję prezentował znany aktor Wiktor Zborowski (W. Broniewskiego, L. Staffa, Z. Herberta, J. Kerna i innych). Muzycy występowali w wielu krajach europejskich – jako soliści i kameraliści. W różnych państwach prowadzą kursy muzyczne. Aktora pamiętamy z filmów: „Ogniem i mieczem”, „C.K. Dezerterzy”, „Kogel mogel”… Stworzył wybitne postaci w warszawskich teatrach, m. in. Papkina, Don Kichota, Mackiego Majchra, Shitza. Za kreacje w słuchowiskach radiowych został nagrodzony „Wielkim Splendorem”. Po koncercie spotkanie z Eleną Danilenko i jej barwnymi pracami spiętymi tytułem „Wspomnienie lata”. Malarka jest Rosjanką mieszkającą od kilkunastu lat w Płocku. Ukończyła ASP w Sankt-Petersburgu. Publiczność dopisała, nagrodziła artystów gromkimi brawami i słowami uznania. Wśród zacnych gości Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.


Harmonogram Koncertów 2016 >


16 października 2016 obchodziliśmy 167 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Utwory kompozytora, tak bliskiego temu miejscu, grała Anna Maria Stańczyk. Recytacja wybranych utworów A. Puszkina, C. K. Norwida, C. Miłosza, R. Brandstaettera, K. I. Gałczyńskiego i A. Watta należała do Mateusza Damięckiego, od lat oczekiwanego w Sannikach.

Pianistka występowała w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach – w wielu prestiżowych salach koncertowych, po nowojorską Carnegie Recital Hall. Zasiada w jury międzynarodowych konkursów, prowadzi kursy mistrzowskie. W Wielkiej Brytanii stworzyła „Wędrującą Szkołę Pianistyczną”, przez wiele lat pomagała młodym pianistom poprzez organizację Archway Trust. Od 21 lat jest dyrektorem artystycznym (i członkiem założycielem) Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego „Floralia Muzyczne – Muzyka w kwiatach” w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. 2 z jej płyt otrzymały status platynowych. Za swe osiągnięcia była uhonorowana m. in. przez Ministra Kultury Orderem Zasługi i przez rząd węgierski Medalem Franciszka Liszta. Mateusz jest 4 z aktorskiej rodziny Damięckich, których gościliśmy – po ojcu Macieju, stryju Damianie i kuzynie Grzegorzu. Znany wszystkim z licznych seriali („40-latek.20 lat później”, „Egzamin z życia”, „Bodo”…), ról dubbingowych, kreacji filmowych ( „Przedwiośnie”, „Czarny”, „Karol. Człowiek, który został papieżem”…). Związany był również z wieloma teatrami. Od 2014 r. gra główne role w Teatrze Studio (w „Onieginie”) i w Teatrze Polonia Krystyny Jandy (w „Klaps! 50 twarzy Greya). W Sannikach miał świetny kontakt z publicznością, zachwycał prezentacją tekstów z pamięci oraz dygresjami z aktorskiego życia i pasji podróżniczej. Publiczność nagrodziła artystów stojącą owacją. Ta atmosfera towarzyszyła również wernisażowi wystawy „Z plenerów Mazowsza”, bo pełne ciepła są prezentowane pastele (do 16.XI) i ich autorka Barbara Perlikowska z Gostynina. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Miała wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Od lat związana z Sannikami.


25 września w sannickim pałacu spotkaliśmy się z piękną muzyką prezentowaną przez skrzypaczkę Aleksandrę Kwiatkowską i pianistę Piotra Kopczyńskiego – w ramach XII Festiwalu „W Krainie Chopina”.

W imieniu organizatorów: Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina i Koła Towarzystwa im. F. Chopina powitała gości i publiczność Maria Fudała – Wiceprzewodnicząca Koła. Towarzystwo im. K. Wiłkomirskiego i Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina reprezentował Mariusz Dżyga – Prezes i Dyrektor Festiwalu. Muzykolog Ewa Dżyga zaprezentowała młodych artystów, mówiła o wykonywanych przez nich utworach i kompozytorach. Ta prezentacja była przyjęta z wielkim zainteresowaniem i uznaniem dla Jej wiedzy muzycznej, komentowana jeszcze w kuluarach. Aleksandra Kwiatkowska jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, laureatką wielu konkursów (m. in. Grand Prix XII Międzynarodowego Konkursu Talents for Europe na Słowacji). Piotr Kopczyński występował w wielu prestiżowych salach, zdobywał nagrody na międzynarodowych konkursach. Od 2012 r. jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, swej macierzystej uczelni. Solowe wykonania muzyków i ich gra w duecie zostały przyjęte przez słuchaczy z zachwytem.


4 września 2016 – zagrali na fortepianie laureaci Złotych Parnasów Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” Yuliya Yermalayeva i Ziemowit Świtalski, a z recytacją wystąpiła Magdalena Walach.

Nagrody – honoraria dla laureatów z Sanoka fundowali: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i sannickie Koło TiFC. Yuliya Yermalayeva jest studentką Białoruskiej Narodowej Akademii Muzycznej, laureatką wielu konkursów i festiwali. Jej interpretacja utworów Fryderyka Chopina przeplatała się z poezją polskich poetów – Mickiewicza, Staffa, Twardowskiego, Herberta – w wykonaniu Magdaleny Walach, na stałe związanej z krakowskim Teatrem Bagatela. Aktorka znana jest również z ról w innych teatrach, np. z Teatru Polonia („Romulus Wielki” w reż. K. Zanussiego) czy Teatru Telewizji ( „Klub kawalerów” K. Jandy). Szczególną popularność przyniosły jej role w „Pensjonacie pod Różą”, „Twarzą w twarz”, „M jak miłość”. Po paniach dał półrecital Ziemowit Świtalski, zaledwie piętnastoletni pianista, uczeń szkół muzycznych w Katowicach. Podczas Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku zdobył Nagrodę Artystyczną Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich.
Kolejną część niedzielnego spotkania stanowiło otwarcie wystawy „Ulotne marzenia” malarstwa Danuty Król z Poznania. Artystka maluje zarówno krajobrazy, martwą naturę, postaci, jak i abstrakcje. Jej obrazy eksponowane były na wielu wystawach polskich i zagranicznych. Sannicka prezentacja trwa do 14 października.


28 sierpnia 2016 r. Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach świętowało uroczyście Jubileusz 35-lecia istnienia i działalności koncertowej.

Gala odbyła się w sannickim Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina. Uroczystość zgromadziła licznie przybyłą publiczność (około 700 osób), przedstawicieli TiFC, zaprzyjaźnionych z nami artystów oraz oficjalnych gości. Organizatorami Jubileuszowej Gali Koncertowej byli: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie i Koło TiFC w Sannikach.
W pierwszej części imprezy wystąpił z recitalem Dmitry Shishkin – laureat VI nagrody XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 2015.
Druga część uroczystości poświęcona była podsumowaniu dorobku 35-lecia tworzenia z Sannik miejsca kultu chopinowskiego.
Prof. Kazimierz Gierżod Prezes TiFC w Warszawie otrzymał podziękowanie od sannickiego Koła TiFC i ECA z rąk Aleksandry Głowackiej Przewodniczącej Koła oraz Moniki Patrowicz Dyrektora ECA. Tekst podziękowania:
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sanniki Wiesław Nowicki i Wójt Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek wręczyli byłemu Dyrektorowi TiFC Albertowi Grudzińskiemu i Antoniemu Grudzińskiemu obecnemu Dyrektorowi Generalnemu TiFC podziękowania z potwierdzeniem nadania Im Honorowego Obywatelstwa Gminy Sanniki. Z wnioskiem o uhonorowanie tym tytułem za wieloletnią życzliwość i wsparcie naszej działalności wystąpił Zarząd Koła TiFC.
Przewodniczącej Koła Aleksandrze Głowackiej Maksymilian Celeda wręczył honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministra KiDN na wniosek Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Aleksandra Głowacka otrzymała również szczególny Dyplom Uznania i statuetkę Fryderyka Chopina od przedstawicieli TiFC jako laureatka nagrody TiFC. Przyjęła również liczne gratulacje, kierowane dla Niej osobiście i dla Koła oraz szczególne upominki od reprezentantów władz państwowych, samorządowych i stowarzyszeń.
Najbardziej zasłużeni członkowie Koła otrzymali od Prezesa Zarządu TiFC w Warszawie prof. Kazimierza Gierżoda i Dyrektora Antoniego Grudzińskiego, z udziałem Wicedyrektora Jacka Kowalskiego i Alberta Grudzińskiego Członka Zarządu TiFC, podziękowania i dyplomy uznania.
Maria Fudała Wiceprzewodnicząca Koła, Skarbnik Mirosława Duda i Członek Zarządu Mirosław Kaczmarek otrzymali Dyplomy Uznania za „wytrwałą popularyzację twórczości i osoby Fryderyka Chopina oraz ogromny wkład pracy na rzecz uczynienia z Sannik miejsca kultu chopinowskiego”.
Ryszard Mąka, Daniela Tomasik, Teresa Marcinkowska, Daniela Garstka, Beata Jabłońska, Jadwiga Lewandowska, Ewa Dahlig, Jarosław Domagała, Elżbieta Durmaj, Piotr Skonieczny (Członkowie Koła) oraz Tadeusz Kołodziej i Waldemar Paliwoda (spoza Koła) – otrzymali podziękowanie za poświęcony czas i swoją pracę na rzecz promocji dzieła i osoby F. Chopina.
Szczególną przyjemność sprawiła nam atmosfera uroczystości, udział wielu zaproszonych gości takich jak Maria Korecka-Soszkowska, Rynko Kobayashi, Maciej Rayzacher, Jacek Weiss, Maja i Michał Wojnarowscy, Zofia Zaremba, Barbara Perlikowska, Natalia Kalinowska, Hanna Wit-Paszta i Wielu Innych. Z przyjemnością gościliśmy przedstawicieli zaprzyjaźnionych Kół Chopinowskich panią Ewę Kleszczewską z Supraśla i pana Ryszarda Sławińskiego z Żychlina k. Konina.
W trzeciej części Gali Jubileuszowej wystąpiła Edyta Geppert ze znanymi nastrojowymi, poetyckimi piosenkami i piosenką kabaretową. Akompaniował Piotr Matuszczyk, autorem scenariusza i reżyserem tego misternie przygotowanego widowiska był Piotr Loretz.
Dla wizualnej prezentacji dorobku 35-lecia Koła i działalności koncertowej została przygotowana przez organizatorów wystawa plenerowa pod nazwą „35 lat koncertów chopinowskich w Sannikach i działalności Koła TiFC”. Wystawa jest prezentowana nadal przed Pałacem w sannickim parku. Opracowana została i wydana również publikacja broszurowa pod tym samym tytułem.
W Pałacu jest umieszczona galeria fotografii wyjątkowych gości od 1981 roku (ekspozycja stała).
Uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzeć w sali koncertowej projekcję filmową archiwalnych nagrań Polskiej Kroniki Filmowej. Prezentowane było również Rondo C-dur i Trio g-moll, nad którymi Chopin pracował w Sannikach w 1828r.
Serdecznie dziękujemy Współorganizatorom i Sponsorom za wsparcie finansowe i każdą inną formę pomocy. Dzięki Wam mogliśmy cieszyć się wspaniałym widowiskiem, wspólnie stworzonym i doznać wielu dowodów wdzięczności.
Jubileusz ważny jest dla Koła, jednak trzeba to podkreślić, że również dla Sannik.


21 sierpnia 2016 – znów piękny recital, w ramach projektu „Wakacje na miarę Chopina”, tym razem w wykonaniu Aleksandry Łysiak-Łabeckiej.

Artystka ukończyła z wyróżnieniem łódzką Akademię Muzyczną w klasie fortepianu prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej oraz w klasie kameralistyki. W swoim dorobku artystycznym posiada liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach muzycznych jako pianistka i jako wokalistka, m. in: I nagroda na jednym z największych na świecie festiwali muzyki bluesowej „Rawa Blues Festiwal” (2003r.), złota płyta za wkład artystyczny, album Idol TOP 10 (2002r.), nagroda publiczności na festiwalu „Noce Bluesowe” Rawa Mazowiecka (2002r.), zwycięstwo w kategorii odkrycie roku Blues Top 2003, wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi (2007r.). Dokonała wielu nagrań dla polskich rozgłośni radiowych i telewizyjnych, a także dla wytwórni BMG (2002),Omerta Art (2003, 2004).Jej nagranie zostało umieszczone w najbardziej prestiżowym albumie  Antologia Polskiego Bluesa (2008). Współpracowała z wybitnymi muzykami, m.in.: J. M. Zarzyckim, J. Balintem, J. Broadway’em Tuckerem, H. Bullockiem, Ł. Błaszczykiem, Z. Friemanem. Od kilku lat występuje w duecie z mężem – M. Łabeckim. Od 2009 roku jest asystentką w Katedrze Fortepianu w A M w Łodzi. W Sannikach było klasycznie i bluesowo, muzycznie i wokalnie.


14 sierpnia 2016 – pięknie zagrała Mamiko Ueyama, przenosząc słuchaczy w wiek XVIII i XIX utworami Mozarta, Schuberta, Liszta i Chopina. Artystka jest absolwentką Akademii Muzycznej w Osace.

Ukończyła też, z wynikiem celującym, staż podyplomowy na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Z sukcesem brała udział w wielu konkursach i wydarzeniach pianistycznych. Od ponad osiemnastu lat mieszka w Polsce, bo tu założyła rodzinę, bo tu wybrała swoje miejsce na Ziemi. W jednym z wywiadów mówiła: „ Raz na jakiś czas wracam do Japonii. I za każdym razem, kiedy samolot ląduje, a ja wychodząc z lotniska wdycham wilgotne powietrze czuję, że wróciłam do domu. Takie samo uczucie towarzyszy mi, kiedy jestem z powrotem w Polsce. Gdy usłyszę w samolocie komunikat w języku polskim, wtedy również czuję, że wróciłam do domu”. Mamiko Ueyama ma dwie ojczyzny, a polscy melomani więcej okazji do słuchania Jej gry. Recital w ramach projektu „Wakacje na miarę Chopina”. Przed i po recitalu zwiedzanie sannickiego pałacu – stałych ekspozycji i czasowej wystawy „Czas przedmiotu” (martwa natura) art. plast. Ryszarda Porębskiego z Łodzi.


7 sierpnia 2016 – „Chopin tanecznie” – koncert w pałacu. Zagrała przepięknie Maria Gabryś.

To wybitna pianistka, już z tytułem profesora! Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, Musikhochschule w Lucernie i Schola Cantorum Basiliensis. Zdobyła wiele nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych. Z recitalami oraz w koncertach kameralnych występowała po całej Europie, w krajach Azji i w USA. W tym przed Cesarzem Japonii Akihito i innymi wybitnymi osobistościami, i głowami państw. Uczy na UM w Warszawie, zasiada w jury konkursów pianistycznych, ma dorobek płytowy. Z poezją miłosną towarzyszyła pianistce aktorka Katarzyna Żak. Związana z teatrami warszawskimi, znana z filmów i seriali (m. in. „Ranczo”, „Miodowe lata”, „Tygrysy Europy”) i ze śpiewania (płyty: „Młynarski – Jazz”, „Kolędy na cały rok”, „Bardzo przyjemnie jest żyć”). Po koncercie wernisaż interesującej wystawy „Czas przedmiotu” (martwa natura) art. plast. Ryszarda Porębskiego z Łodzi. Było tak pięknie, ciepło, sympatycznie…


17 lipca 2016 – recital fortepianowy Adama Mikołaja Goździewskiego.

Ukończył pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, a już ma w dorobku wiele występów w kraju i poza granicami oraz liczne nagrody. Zdobył m. in. I nagrodę w Chopinowskim Turnieju Pianistycznym im. H. i L. Stefańskich w Krakowie, I nagrodę oraz nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Lutsku na Ukrainie (2011), I nagrodę na XXII Międzynarodowym Konkursie Młodych Muzyków w Barletta we Włoszech (2012). Odnosił sukcesy również w kameralistyce. – I nagroda na IX Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku (trio fortepianowe,2013). W Sannikach obok utworów Chopina zagrał Marsz turecki W. A. Mozarta i Bagatelę „dla Elizy” L. van Bethovena. Jego wykonania wprowadziły wiele liryzmu i ciepła. Recital w ramach projektu „Wakacje na miarę Chopina Oferta Kulturalno – Turystyczna” wspartego finansowo przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.


10 lipca 2016 – recital fortepianowy Pawła Zająca, absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Młody pianista wcześniej kształcił się w PSM I i II stopnia w Płocku, którą ukończył z wyróżnieniem. Trzykrotnie został laureatem Konkursu Pianistycznego im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny – Stefańskiej w Płocku. W 2011 r. zdobył 2 nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Współczesnej w Płocku i 3 na Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Muzyki Polskiej w Skierniewicach. W muszli koncertowej w sannickim parku zaprezentował utwory Chopina, Schuberta, Skrabina oraz trochę muzyki filmowej – Ch. Chapina z „Modern Times” i E. Morricone z „Cinema Paradiso”, we własnej aranżacji. Miło było posłuchać „naszego” pianisty. – Rodzice pianisty są członkami sannickiego Koła TiFC! Wydarzenie w ramach zadania „Wakacje na miarę Chopina Oferta Kulturalno – Turystyczna” wspartego finansowo przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.


3 lipca 2016 koncert wpisywał się w program dorocznej gminnej imprezy „Niedziela Sannicka” (organizowana od 48 lat), połączonej z IV Festynem Rycerskim „Na dworze Księcia Siemowita VI”.

Sannickie Koło zaangażowane było, współpracując z TiFC w Warszawie i ECA w Sannikach, w organizację koncertu i wystawy w pałacu. Gościliśmy interesujących artystów: pianistów Jekaterinę Drzewiecką i Stanisława Drzewieckiego, krakowskiego aktora Pawła Okraskę oraz wybitnego ilustratora, malarza, scenografa Józefa Wilkonia – poprzez prezentowane na wystawie piękne ilustracje do eposu „Pan Tadeusz”. Pianiści zagrali w duecie utwory F. Schuberta, E. Griega, F. Mendelssohna-Bartholdy i M. Moszkowskiego, aktor prezentował wybrane wiersze C. K. Norwida i Amelii Pruszak. W koncercie uczestniczyli przedstawiciele Comite de Jumelage z partnerskiej miejscowości Chalonnes sur Loire, podejmowani przez członków Koła TiFC i Towarzystwa Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej. Rodzina Drzewieckich ma szczególne miejsce w historii sannickich koncertów – wielokrotnie i z wielkim aplauzem występowali jej przedstawiciele: Tatiana Szebanova, Jarosław Drzewiecki i obecni młodzi. Zaprzyjaźnieni z Sannikami pianiści w niedzielę przywieźli … swą córeczkę. Będziemy teraz oczekiwać występu małej Soni. ECA prezentowało kilkakrotnie, po południu, film „Mazowsze Chopina” w reżyserii Zbigniewa Szumery, prezesa fundacji „Teraz Mazowsze” . Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych w Płocku film ten został uznany za najlepszą produkcją edukacyjną. Na murze okalającym park ekspozycja „Fryderyk Chopin w plakacie artystycznym” – dar dla ECA. Zbiór powstał dzięki współpracy z Muzeum Plakatu w Wilanowie, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Fot. Justyna Drożdż, Jolanta Róg, Krzysztof Sobociński z ECA


12 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa im. Fryderyka Chopina Koła w Sannikach.

Miło było zobaczyć się w większym gronie, choć nie wszyscy mogli dotrzeć. Po obradach poczęstunek w altanie grillowej w parku i przejście do muszli na muzyczne wydarzenie (Poza kibicami spieszącymi na mecz!).
Obecny skład liczebny Koła TIFC w Sannikach to 74 osoby (z gminy Sanniki, z Gostynina, Sochaczewa, Łowicza, Gąbina, Warszawy, gm. Iłów). Zachęcamy do przyłączenia się do naszego grona. Deklaracje można pobrać po koncertach w pałacu.


12 czerwca 2016 – recital fortepianowy Aleksandry Janusz, niezwykle utalentowanej uczennicy ZPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie, w którego programie znalazły się utwory F. Chopina, K. Szymanowskiego i S. Rachmaninowa. Młoda pianistka ma w dorobku tak dużo nagród na krajowych i zagranicznych konkursach, że można by obdzielić wielu. Ostatnie sukcesy to: w 2015 r. na Ogólnopolskim Konkursie „Od Bacha do Szymanowskiego” – II nagroda i 2 specjalne za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha i najlepsze wykonanie utworu K. Szymanowskiego; w 2016 jako finalistka XI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Narvie w Estonii otrzymała nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu F. Chopina. Ma też liczne osiągnięcia w muzyce kameralnej. W Sannikach poza recitalem zagrała ze szkolnymi koleżankami: Zofią Szlachcikowską – skrzypce i Agnieszką Kiljan – wiolonczela. Młode artystki razem z powodzeniem koncertują i zdobywają nagrody. Rok 2016 przyniósł im: I nagrodę na Sochaczewskich Spotkaniach Kameralnych, I nagrodę na III Ogólnopolskim Forum Muzyki Kameralnej, 3 nagrody specjalne, w tym Nagrodę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To muzyczne spotkanie, prowadzone przez Aleksandrę Głowacką (przewodniczącą Koła TIFC) i Aleksandrę Liberacką ( z ECA) zapoczątkowało cykl 6 koncertów muzyki klasycznej w plenerze (w muszli koncertowej). Organizatorzy: ECA w Sannikach, TIFC w Warszawie z sannickim Kołem TIFC.


5 czerwca 2016 – „ Koncert ballad” w wykonaniu Moniki Quinn (fortepian) i Arkadiusza Nadera (recytacja).

Monika Quinn jest asystentką w klasie fortepianu prof. Jastrzębskiej – Quinn na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie ( wcześniej ukończyła tę uczelnię z wyróżnieniem), laureatką wielu konkursów ( m. in. I nagroda i nagroda specjalna na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Carlet w Hiszpanii; III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Chopin in Memoriam” w Warnie), pianistką koncertującą w kraju i poza jego granicami. W Sannikach zagrała ballady F. Chopina, J. Brahmsa i J. Zarębskiego. Arkadiusz Nader – aktor Teatru Ateneum w Warszawie, znany szerszej widowni z TV, a w szczególności z roli w serialu „Ranczo”- czytał z „Księgi Ballad angielskich i szkockich”, poezję R. M. Rilkego i Urszuli Kozioł. Gościliśmy też prof. Annę Jastrzębską – Quinn. Przed koncertem Monika Gadzińska z ECA poprowadziła promocję książki „Niepokorna”, z udziałem bohaterki Wandy Gołębiewskiej i autora Leszka Skierskiego. Po koncercie wernisaż wystawy „Ono”. – Subiektywne spojrzenie na dziecko malarki Anny Leo Chojnackiej (z Warszawy, absolwentka ASP w Łodzi). Organizatorzy: ECA w Sannikach, TIFC w Warszawie i sannickie Koło TIFC.


8 maja 2016 – Koncert dedykowany pamięci Henryka Sienkiewicza w 170 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci.

– Naszego klasyka piszącego ku pokrzepieniu serc, wielbionego przez pokolenia rodaków, pierwszego laureata Nagrody Nobla, honorowego obywatela Lwowa. Nie mogło zabraknąć fragmentów Trylogii i aktora znanego z filmowej wersji tego dzieła. Udało nam się zaprosić Magdalenę Zawadzką znaną m. in. z roli Basi Wołodyjowskiej w filmach „Pan Wołodyjowski” i „Przygody pana Michała”, która przypomniała fragmenty właśnie tej części Trylogii. Lwowskie Trio Fortepianowe – w składzie Natalia Rewakowicz (fortepian), Kateryna Poteriajewa (skrzypce) i Olga Szutko (wiolonczela) – zaprezentowało wybrane „Dumki” Antoniego Dworzaka oraz Trio g-moll op. 8 nad którym Fryderyk Chopin pracował w Sannikach. Po koncercie, jak zwykle, wernisaż wystawy. Tym razem malarstwo art. plast. Janusza Błaszczaka z Warszawy. Artysta prezentował swoje prace m. in. w warszawskiej Zachęcie, w Nowym Jorku, Johannesburgu, Hannoverze. Majowe wydarzenie cieszyło się ogromnym powodzeniem. Organizatorzy: ECA w Sannikach, TIFC w Warszawie i sannickie Koło TIFC.


3 kwietnia 2016 – Koncert na cztery ręce w wykonaniu Khalisy Humetskiej i Feliksa Matskulyaka oraz interesujące słowo Adama Rozlacha o muzykach i wykonywanej muzyce. Po koncercie wystawa „Porwanie Europy” wybitnego malarza Eduarda Nikonorova.

Artyści są Ukraińcami, oczywiście poza dziennikarzem muzycznym A. Rozlachem, znanym z programów muzycznych PR i z komentowania w TVP Kultura Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im F. Chopina w Warszawie. K. Humetska (absolwentka AM we Lwowie) oprócz koncertowania na Ukrainie, w Austrii, w Niemczech i Polsce, jest cenionym pedagogiem. F. Matskulyak (b. student pani prof. w AM we Lwowie i absolwent Konserwatorium Wiedeńskiego) mieszka w Wiedniu, jest pedagogiem, organistą przy Królewskiej Kaplicy w Schonbrunn i kościele ST. Severin, koncertuje. Licznie zgromadzonym widzom duet zaprezentował utwory F. Schuberta, F. Chopina, I. J. Paderewskiego, J. Brahmsa.
Wernisażowi towarzyszyła promocja albumu „Cave, cave, Deus videt, Eduard Nikonorov” autorstwa dr Iwony Mikołajczyk, który ułatwia zrozumienie artystycznego kodu prac Nikonorova i znaczeń jego elementów. Artystom towarzyszyło wielu ważnych gości – przedstawiciele Ambasady Ukrainy, rodziny Pruszaków, Fundacji Romaniszyn.


6 marca 2016 – recital chopinowski w wykonaniu prof. Marii Koreckiej – Soszkowskiej i poezja w interpretacji wybitnego aktora Wiesława Komasy.

Gości powitał tym razem Waldemar Szymski wicedyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach, artystów przedstawiała Aleksandra Głowacka – przewodnicząca sannickiego Koła TiFC. Obok brawurowo wykonanych znanych Preludiów, Walców, Andante spianato i Wielkiego Poloneza Es – dur op.22 widzowie wysłuchali wybranych utworów ks. J. Twardowskiego, K. Wojtyły, C. K. Norwida, I. Gałczyńskiego, J. Wittlina, T. Różewicza i ks. Józefa Tischnera. Wytrawni artyści prezentowali utwory z pamięci, co widownia bardzo doceniła. Było wielkie wzruszenie, brawa i komplementy. Niespodzianką dla widzów było odczytanie wiersza Daniela Ratza z Płocka – plastyka i poety, człowieka wielu talentów, którego wystawa „Madonny, Matki, kwiaty, poezje i ornamenty” zagościła w pałacu na miesiąc.


1 marca 2016 – koncert „W hołdzie Chopinowi” 


21 lutego 2016 – Spektakl „Z obłoków na ziemię” – z pięknymi, mądrymi tekstami wielkich osobowości ks. Jana Twardowskiego, którego postać była tu przywołana, Jana Pawła II, Bolesława Leśmiana i Jana Nowickiego. Rozmowa z Bogiem dotykająca tak ważkich problemów jak przemijanie, wiara, miłość… Wystąpił znakomity aktor Jan Nowicki – znany z wielkich kreacji filmowych ( „Wielki Szu” w reżyserii S. Chęcińskiego, „Magnat” F. Bajona, „Historia kina w Popielawach” J. J. Kolskiego, „Trzecia część nocy” A. Żuławskiego i wielu innych) oraz teatralnych w sztukach W. Szekspira, F. Dostojewskiego, S. Wyspiańskiego, F. Kafki, S. Mrożka… Oryginalną muzyką i śpiewem dopełnili Cezary Chmiel (instrumenty klawiszowe) i Marek Stryszowski (saksofony, flet prosty). Po wzruszającym spektaklu spotkanie z malarką Renatą Wojnarowicz z Piły i jej barwnymi pracami spiętymi tytułem „Moje podróże”.


Harmonogram Koncertów 2015 >


22 lutego 2015 – koncert laureatów Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” Jekateriny Drzewieckiej i Iriny Krasaviny oraz aktorki Katarzyny Herman.

Dedykowany pamięci Fryderyka Chopina w 205 rocznicę urodzin. Uczczono również chwilą ciszy zmarłego w lutym Włodzimierza Chećko, zasłużonego członka sannickiego Koła TiFC, współpomysłodawcę i współtwórcę „Ośrodka Chopinowskiego” w Sannikach, honorowego obywatela Sannik. Zgromadzeni byli pod wrażeniem kiedy występowały młode, utalentowane pianistki, docenione na wielu estradach, konkursach i festiwalach. Dominował repertuar chopinowski. Natomiast poezja i proza to impresje włoskie – wybrane i ciekawie zaprezentowane przez warszawską aktorkę Katarzynę Herman. Wystawa również we włoskim klimacie – „Wenecja w karnawale i nie tylko…” – malarstwo Reginy Balinow z Warszawy.

Jekaterina Drzewiecka, fot. M. Andrzejczyk

1 marca 2015 – z ogromną przyjemnością gościliśmy po latach doskonałą klawesynistkę Elżbietę Stefańską oraz uroczą aktorkę i wokalistkę Olgę Bończyk.

Poprzedni recital Pani Profesor w Sannikach odbył się w 2005 roku, podczas uroczystości nadania imienia Haliny Czerny – Stefańskiej sali koncertowej w Pałacu. Marcowy koncert organizatorzy dedykowali pamięci wybitnej pianistki Haliny Czerny – Stefańskiej, która gościła w Sannikach jedenastokrotnie, mimo aktywnego życia artystycznego. W to niedzielne popołudnie dominowała muzyka przedchopinowska, m. in. K. Ogińskiego, M. Szymanowskiej, D. Scarlattiego. Olga Bończyk zaś uraczyła wszystkich poezją miłosną H. Poświatowskiej i K. I. Gałczyńskiego. Swoje malarstwo prezentował art. plast. Ryszard Kowalewski z Gdańska. Wystawa pt. „Moje góry”, bo autor jest profesjonalnym alpinistą.


3 marca – występy uczniów Szkoły Muzycznej w Gąbinie „ W hołdzie Chopinowi”.

Koncert odbył się w sali koncertowej Europejskiego Centrum Artystycznego (Pałac) w Sannikach – dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach. Zaprezentowało się 16 uczniów, nie


którym akompaniowali nauczyciele (instrumenty: fortepian, klarnet, skrzypce, saksofon, akordeon, gitara oraz wokal).

W hołdzie Chopinowi, fot. G. Sarzała

12 kwietnia 2015 – Pieśni Romantyczne w wykonaniu Lilianny Zalesińskiej (sopran) i Piotra Szymanowicza (fortepian) oraz wystawa „W słońcu malowane” Marii Dziopak (wernisaż), w połączeniu ze słońcem za oknami sannickiego Pałacu, wprowadzały nastrój wiosennego optymizmu. Duet, działający na polskich i zagranicznych scenach od 10 lat, w Sannikach zaprezentował pieśni F. Chopina, F. Schuberta, F. Liszta i R. Schumanna. Plastyczka, z dorobkiem wielu podróży i wystaw po świecie – barwne pejzaże nie tylko z Europy. Był też czas na dłuższe miłe spotkanie uczestników z artystami.


17 maja 2015 – repertuarowo i wykonawczo koncert należał do panów: muzyka Fryderyka Chopina w lirycznym wykonaniu Filipa Wojciechowskiego, poezja Ks. Jana Twardowskiego (w tym roku 100 rocznica urodzin) interpretowana przez Cezarego Żaka i niezwykle barwny pejzaż mazowiecki na obrazach Wojciecha Witkowskiego.

Można było również zobaczyć portrety Chopina namalowane przez młodzież podczas warsztatów prowadzonych w maju przez Wojciecha Witkowskiego. Było tłumnie (widzowie siedzieli w dwóch salach). Serdeczna atmosfera i duchowa uczta. Gościliśmy również Marię Królikowską – Mitra z Francji, która dała się poznać jako propagatorka wielkiego kompozytora w działaniach plastycznych, a ostatnio i filmowych, prowadzonych z młodzieżą we Francji i w Polsce.


14 czerwca 2015 – Koncert „Skrzypce Chopina” w wykonaniu uznanych muzyków jazzowych Macieja Strzelczyka (skrzypce) i Jarosława Małysa (fortepian), recytacja popularnej aktorki Barbary Bursztynowicz oraz wystawa „Pejzaż okoliczny” Michała Godlewskiego.

Utwory Chopina zaaranżowane jakby kompozytor był skrzypkiem, gdyby skrzypce odgrywały główną rolę lub były traktowane na równi z fortepianem. Do tego jazzowa improwizacja. Melodyjnie, pięknie, bardzo podobało się publiczności. Wiersze, wręcz poetyckie szlagiery, m. in. Kochanowskiego, Mickiewicza, Norwida, Tuwima, Poświatowskiej Barbara Bursztynowicz recytowała z pamięci, czym zachwyciła zebranych. Pejzaż Podlasia w malarstwie Michała Godlewskiego z Sokołowa i spotkanie z artystą. Niezwykle miłe, serdeczne było to spotkanie w sannickim Pałacu. Do tego wspomnieć trzeba spacery po parku przy pięknej pogodzie i pyszne słodkości w nowo otwartej kawiarence.


5 lipca 2015 – długo oczekiwana w Sannikach Maria Pakulnis, doskonale w Sannikach znany Edward Wolanin oraz od lat współpracująca z GOK i Kołem TiFC Halina Płuciennik.

Pianista, który w dorobku ma wiele osiągnięć i dysponuje rozległym repertuarem, w sannickim Pałacu zagrał utwory Chopina. Doskonała aktorka, laureatka Wielkiego Splendora, zaprezentowała wybrane wiersze Ludmiły Marjańskiej oraz Emily Dickinson. Wystawa/ wernisaż „Moje Mazowsze” – tym razem uroki Mazowsza w pejzażach fotograficznych Haliny Płuciennik. Niech żałują ci, którym nie udało się dotrzeć z powodu wakacyjnych wyjazdów.


2 sierpnia 2015 – koncert wpisany w doroczne wydarzenie – „Niedzielę Sannicką” (47 edycja), połączoną w bieżącym roku z III Turniejem Rycerskim „Na Dworze Księcia Siemowita”. Za fortepianem zasiadł Kazimierz Gierżod – zasłużony pianista i pedagog, prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Poezję prezentował, Jerzy Zelnik – popularny już od swych czasów studenckich dzięki tytułowej roli w filmie „Faraon”, czy znakomitej późniejszej grze w „Dziejach grzechu”, „Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny”, „Medei”… (utwory m. in. Z. Herberta, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej). Wystawa grafik z Płockiej Galerii Sztuki. Uczestnicy mieli wiele innych atrakcji, jak liczne kiermasze, koncerty estradowe w muszli, warsztaty turniejowe…


6 września 2015 – Rinko Kobayashi w repertuarze chopinowskim i Daniel Olbrychski z poezją Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Tuwima i Iwaszkiewicza. Wielkie uznanie słuchaczy/ widzów za profesjonalizm, mistrzowskie wykonanie. Zawsze obecność tych artystów w Sannikach była gwarancją wielkich przeżyć, bo są dużego formatu. Artystka dawała recitale i grała z orkiestrami w wielu krajach świata, m. in. w Weil Hall w Carnegie Hall w Nowym Yorku. Jako pierwsza w Polsce za nagrania muzyki klasycznej zdobyła „Złotą Płytę i „Platynową Płytę”. Daniel Olbrychski w ankiecie dziennika „Polska”, współpracującego z „Timesem”, został uznany za najważniejszego polskiego aktora wszechczasów. Stworzył wielkie role teatralne: Hamlet, Otello, Makbet, Beniowski. Grał w ponad stu filmach – polskich, niemieckich, francuskich, węgierskich, czeskich, rosyjskich, amerykańskich. Niezapomniane kreacje w „Ziemi obiecanej”, „Brzezinie” „Pannach z Wilka” A. Wajdy, „Blaszanym bębenku” V. Schlondorffa (zdobył Oskara) i wielu innych obrazach. Przed prezentacjami tych artystów wystąpiły młode artystki Japonki – Ayako Ozaki (skrzypce) i Kawori Okuzumi (fortepian). Zagrały dwie japońskie piosenki kompozytorów Armano Masamicza i Narity Tamezou w opracowaniu A. Masamicza. Wystawa fotograficzna „Polska widziana oczami Japończyka” Shigemi Yamahiry. Wydarzeniu patronowała Ambasada Japonii i Sanniki gościły ambasadora Japonii Makoto Yamanaka z małżonką. Gościliśmy również Alberta Grudzińskiego i Aleksandra Pruszaka.


27 września 2015 – w sannickim Pałacu odbył się koncert w ramach Festiwalu „W krainie Chopina. Wystąpił Adam Mikołaj Goździewski – reprezentant Polski na XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncert poprowadził Mariusz Dżyga – pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu, muzyk, pedagog, animator kultury i społecznik. Młody pianista, który obecnie jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie prof. Joanny Ławrynowicz, zachwycił swą grą. Była prośba o bisy, gratulacje i życzenia zwycięstwa w tym prestiżowym konkursie. Adam Goździewski jest już wielokrotnym laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Występował w wielu ważnych miejscach w Polsce. Koncert w Sannikach pod patronatem Wójta Gminy Sanniki Gabriela Wieczorka. Organizatorzy: Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego, Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach.


20 września 2015 – „Kinga Rataj -Koncert Fado” wśród sannickich wydarzeń. Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach zaprosił na kolejne spotkanie z cyklu imprez narodowych (organizowane od 1986 roku), tym razem portugalskie. Te melancholijne pieśni o miłości i tęsknocie, o smakach życia, odzwierciedlają wiarę Portugalczyków w przeznaczenie, dominację duszy i serca nad rozumem. Są dumą i narodowym skarbem Portugalczyków, wpisane zostały przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa. W Sannikach prezentowane były przez artystów z Krakowa: Kinga Rataj – śpiew, Marek Gazela – fortepian i Martin Złotnicki – gitara klasyczna, którzy urzekli zgromadzoną licznie publiczność. Kinga Rataj była odkryciem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 2006 roku, gdzie zdobyła Główną Nagrodę oraz Nagrodę Prezesa TVP za Najciekawszy Debiut. Jest laureatką wielu festiwali piosenki. W ubiegłym roku zachwyciła jury i publiczność programu „Must Be The Music. – Tylko Muzyka”. Po koncercie degustacja portugalskiego wina.


3 października 2015 – koncert „Przetańczyć całą noc” w wykonaniu zespołu wokalno – instrumentalnego Artes Ensemble. Sopranistka Maria Antkowiak, wiolonczelistka Małgorzata Janaszek, pianista Andrzej Janaszek wprowadzili uczestników w świat operetki, prezentując przeboje tego gatunku, wprowadzając słowem i strojami na arystokratyczne salony. Były słynne wiedeńskie walce, węgierskie czardasze, muzyka hiszpańska i rytmy musicalowe. Koncert ufundowało Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina z okazji Dnia Seniora. Uczestniczyli członkowie Klubu Seniora „Tęcza” działającego w sannickim GOK i współpracujące z nim kluby z Żychlina, Bielska i Oporowa oraz inni seniorzy.


17 października 2015 – Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach świętowało Jubileusz 10 lat instytucji. Przy tej okazji wymieniono ważne osoby w sannickiej chopinowskiej sprawie z lat70. i początku 80.: Wiktora Zina, Jerzego Waldorffa, Wiktora Weinbauma, Ryszarda Mąkę, Włodzimierza Chećko, Jana Geislera z Kołem TiFC, ówczesnego naczelnika Henryka Podsiadłego. Obecny wójt wspomniał o wkładzie kolejnych wójtów, podkreślił pracę ówczesnego dyrektora PGR Ryszarda Mąki. Wśród osób, którym dziękowała dyrektor ECA Monika Patrowicz z tej okazji za współpracę i znaczący wkład znalazła się Aleksandra Głowacka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach i przewodnicząca Koła Towarzystwa im. F. Chopina. Dla tego miejsca, sannickich koncertów szczególne zasługi ma Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Poczynając od Wiktora Weinbauma zaangażowani byli kolejni dyrektorzy Albert Grudziński i Antoni Grudzińscy oraz pracownicy TiFC przez lata; Barbara Niewiarowska, Teresa Bojarska, Krystyna Ciura, Jacek Kowalski, Berenika Jozajtis i inni. O wkładzie merytorycznym wiele napisano w wydaniu „25 lat koncertów chopinowskich w Sannikach 1981 – 2005” (autorka Barbara Niewiarowska, wydawca Pałac w Sannikach, Warszawa, maj 2007). Pamiętamy również o pomocy finansowej przy koncertach, ufundowaniu (na wniosek Koła TiFC) tablicy „Sala koncertowa im. Haliny Czerny – Stefańskiej”, użyczeniu na całe lata fortepianu firmy Stainway i innej ważnej pomocy. Gminny Ośrodek Kultury również jest przy organizacji koncertów od początku. Zbliża się jubileusz 40 lat Koła TiFC i sannickich koncertów, będzie więc kolejna okazja do wspomnień. W dniu jubileuszu otwarto w Pałacu/ ECA wystawę „Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów i Dziewulskich”. ECA zaprosiło również na koncert zespołu Krzysztof Kiljański Trio i do zwiedzania odrestaurowanego obiektu.


18 października 2015 – koncert „Wariacje z Chopinem”, podczas którego Michał Drewnowski nie tylko grał popularne chopinowskie utwory, ale też wcielił się w rolę Fryderyka Chopina. Wywiad z kompozytorem (z zaświatów, ale swojskim, nawet dowcipnym) przeprowadziła Magdalena Drewnowska (współczesna nam rozmówczyni). Rozmowa, w której poruszano wiele spraw – koncertowania, przyjacielskich stosunków, miłości, pieniędzy, pobytu w Sannikach…, ukazywała nam Chopina z innej perspektywy. Michał Drewnowski jest asystentem na Wydziale Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Bacewiczów w Łodzi, koncertował w wielu krajach europejskich jako solista, kameralista i z orkiestrami. Jego żona Magdalena (opracowała ten wywiad) wcześniej była związana z Teatrem Polskim w Szczecinie i Teatrem Powszechnym w Łodzi, aktualnie najczęściej udziela się w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Koncert poprzedziła promocja książki Piotra Witta „Przedpiekle sławy Rzecz o Chopinie”. Po koncercie odbył się wernisaż wystawy „Barwy natury” gobeliny i rysunki Elżbiety Kanieckiej – Siegoczyńskiej z Warszawy, doświadczonej artystki (Absolwentka warszawskiej ASP – Wydział Malarstwa, dyplom w Pracowni Tkaniny Artystycznej). Zachwycały piękne gobeliny oraz wykonane piórkiem rysunki drzew misterne jak koronka.


Koncerty rok 2014


19 stycznia 2014 – Koncert „Karnawał z Chopinem: Przetańczyć całą noc” z udziałem Zespołu „Artes Ensamble” w składzie: Beata Gramza (sopran), Małgorzata Janaszek (wiolonczela) i Andrzej Janaszek (fortepian). Koncert rozpoczął dostojny „Polonez brillante op.3 i dwie pieśni F. Chopina, a po nich oczarowały słuchaczy salonowe walce, węgierskie czardasze, hiszpańskie flamenko, argentyńskie tango… Przeboje operetkowe i musicalowe J. Straussa, E.Kalmana, F. Lehara, V. Montiego, G.Bizeta, N.Dostala, A.Lary, J. Gade, F. Loewe. Czaru dodały piękne stroje z epoki (panie przebierały się kilkakrotnie). Wykonania szczecińskiego zespołu godne uznania, uhonorowane stojącą owacją. Artyści to soliści oper i filharmonii, nagradzani na konkursach i festiwalch, z powodzeniem koncertujący na scenach muzycznych i teatralnych w Polsce i za zachodnią granicą.

Towarzysząca wystawa: Daniel Pielucha Nadrealizm polski – Malarstwo olejne w stylu surrealizmu z cechami świadczącymi o odrębności naszej kultury. Uznany artysta, po krakowskiej ASP.


11 lutego 2014 – koncert Jose Ricardo Diaza i Hugo Schulera – laureatów I Krajowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Buenos Aires. Pod Honorowym Patronatem Ambasady Republiki Argentyny. Utalentowani, muzycznie wykształceni artyści z Argentyny. Laureaci wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych.

W programie koncertu dwanaście etiud F. Chopina, „Verano Porteno” Astora Piazzolli i „Wariacje Golbergowskie” J. S. Bacha. Uczestnikami była głównie młodzież szkolna z Sannik. Gościliśmy z Ambasady attache administracyjnego Pana Alejandro O. Tapia z żoną i synem oraz Panią Martę Jordan odpowiedzialną za sprawy kulturalne. Kontakty z Ambasadą były nawiązane przed laty, m.in. pamiętne spotkanie narodowe „Argentyńskie rytmy”.

Artyści, goście z ambasady i organizatorzy

23 lutego 2014 – koncert poświęcony pamięci Fryderyka Chopina z okazji 204 rocznicy urodzin. Grali laureaci VI Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku Alina Andriuti z Rumunii i Ivan Shemchuk z Ukrainy, listy Chopina do przyjaciół czytała znana aktorka Maria Gładkowska.

Młodzi artyści urzekli widzów doskonałą techniką i grą pełną uczucia, Maria Gładkowska była doskonała w oddaniu stanu ducha i miłości kompozytora do T. Wojciechowskiego, J. Fontany, D. Potockiej.

Muzyczne utwory to m.in. etiudy op. 25 F. Chopina, M. Ravela Gaspard de la Nuit I. Ondine oraz zagrane na cztery ręce walce i Tańce węgierskie J. Brahmsa. Koncert otworzył wicedyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego Krzysztof Głowacki, na którego propozycję uczczono chwilą ciszy pamięć pomordowanych na Ukrainie, podczas ostatnich wydarzeń. Artystów przedstawiła Aleksandra Głowacka – dyrektor Ośrodka Kultury i przewodnicząca Koła TiFC.

Po koncercie otwarcia wystawy ekslibrisów o tematyce chopinowskiej artystów polskich i zagranicznych dokonał Marcin Jelec – główny specjalista z ECA.


6 kwietnia – wydarzenie (koncert i wernisaż) w sannickim Pałacu dedykowane pamięci Oskara Kolberga z okazji 200 rocznicy urodzin i Roku Kolbergowskiego.
Wystąpił Zespół Polski Marii Pomianowskiej w składzie: Katarzyna Kamer, Paweł Betley i Hubert Giziewski z programem „U źródeł muzyki Fryderyka Chopina – Chopin na ludowo”.

Zespół zaprezentował mazurki Chopina zaaranżowane na instrumenty ludowe oraz dawne pieśni i tańce z Mazowsza – kujawiaki, mazury, oberki i polki. Interesujące było instrumentarium: fidel płocka, suka biłgorajska, flety, fujarki i akordeon.

Po koncercie odbył się wernisaż wystawy „Rzeźbiarze ludowi w hołdzie Chopinowi”, na której swoje prace zaprezentowali m.in. Tadeusz Kacalak, Antoni Kamiński, Jerzy Żandarowski, Andrzej Cichoń, Józef Stańczyk, Jan Szymański, Artur Matusiak, Józef Marciniak, Sławomir Suchodolski, Jarosław Gorzelak, Romuald Olesiński, Dorota Stanicka.
Organizatorzy wydarzenia: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, sannickie Koło TiFC, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach.


1 czerwca – uczestnicy koncertu dowiedzieli się o związkach Fryderyka Chopina z Adolphe Gutmannem (jego uczeń, pianista, kompozytor, kopista utworów Chopina). Spotkanie rozpoczęło się wywiadem przeprowadzonym przez muzykologa prof. Zbigniewa Skowrona z muzykolog Ewą Sławińską – Dahlig, autorką książki „Adolphe Gutmann ulubiony uczeń Chopina” (członkini naszego Koła TiFC!).

Recital chopinowski pięknie wykonała Karolina Nadolska – utalentowana pianistka, która koncertowała w wielu krajach Europy oraz w USA, Argentynie, Australii, Japonii, Tunezji, zdobywczyni wielu czołowych nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych, asystentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie w mistrzowskiej klasie prof. Piotra Palecznego.

Listy Chopina do Gutmanna prezentował Adam Ferency – znakomity aktor teatralny i filmowy, angażowany przez znanych reżyserów, nagrodzony m.in. na Festiwalach w Gdyni, Gdańsku, Sopocie, zdobywca Wielkiego Splendora za wybitne kreacje w słuchowiskach radiowych. Aktor poprzez żonę związany jest z Dziewulskimi, ostatnimi właścicielami majątku ziemskiego Sanniki.

Po koncercie wernisaż wystawy, szczególnie zasłużonej w Płocku i rejonie , art. plast. Zofii Samusik -, Zaremby ” Daj mi wstążkę błękitną” (prace inspirowane twórczością C. K. Norwida). Przez blisko 30 lat pracowała w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego, uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, ma także dorobek jako pedagog.


8 czerwca 2014 – wernisaż wystawy „Kopie obrazów dawnych mistrzów” Leopolda Konara. Artysta z urodzenia rzeszowianin, studia plastyczne ukończył w Gdańsku, a zamieszkał w pobliskiej gminie Iłów. Uprawia malarstwo sztalugowe, sakralne, zajmuje się konserwacją obrazów i starodruków. Kopiowanie mistrzów, wymagające talentu, żmudnej pracy i cierpliwości, to szczególne upodobanie tego artysty. Na sannickiej wystawie można było zobaczyć m.in.”Błękitnego konia” Franza Marca, „Pościg wilków za saniami” Wojciecha Kossaka, „Kuszenie św. Antoniego” Sallvadora Dali.


6 lipca 2014 – koncert w ramach wydarzenia „Niedziela Sannicka”, organizowanego w cyklu rocznym od 46 lat. Bardzo oczekiwani i doskonali artyści – Grażyna Szapołowska i Piotr Latoszyński. Pianista grał pięknie utwory Chopina, Beethovena i Scarlattiego, a znana aktorka dała się poznać z innej strony – jako pisarka i wrażliwa osoba. Czytała fragmenty autorskich książek „Ścigając pamięć” i „Poza mną”. Ogromne zainteresowanie koncertem – publiczność w dwóch salach i na tarasie. Prośby o wspólne zdjęcia i autografy.

Wernisaż wystawy ” Grające i tańczące” Justyny Majewskiej z Warszawy – malarki, graficzki, ilustratorki, scenografki. Obrazy pełne soczystych barw, ruchu, pozytywnej energii, w klimacie baśni.


13 lipca 2014 – po wysłuchaniu znanych piosenek Czesława Niemena, prezentowanych w muszli koncertowej (w ramach projektu ECA), uczestnicy spotkali się w pałacowej oranżerii ze Zbigniewem Mieruńskim z Gołdapii. Artysta w Sannikach zaprezentował prace tworzone techniką mieszaną, łączące akryl z płytą, zawierające rzeczy znalezione – stare, drewniane lub metalowe elementy. Tytuł wystawy „Album”, bo obrazy, jak zdjęcia w albumie, odnoszą się do wspomnień, wrażeń, przemyśleń. Ważne w tej twórczości jest też dziedzictwo kulturowe Mazur.


3 sierpnia 2014 – gościliśmy Aldonę Budrewicz – Jacobson, Artura Barcisia i Iwonę Nielubowicz, którzy dostarczyli wielu pięknych artystycznych wrażeń.

W programie koncertu polonezy, nokturny, mazurki, scherzo Fryderyka Chopina, tak melodyjne i bliskie oraz poezja Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego, tak trafnie ujmująca życie i śmierć. Artystom należą się gratulacje za „skrojenie” programu na miarę oczekiwań koncertowych bywalców. Aldona Jacobson przyjechała z Genewy, gdzie mieszka od trzydziestu siedmiu lat. Prowadzi klasę fortepianu w genewskim Konserwatorium Muzycznym oraz przewodniczy tamtejszemu Towarzystwu im. F. Chopina, które od 2000 r. organizuje Festiwale Chopinowskie. Pianistka ma wielkie zasługi w szerzeniu polskiej muzyki w Europie Zachodniej.

Artur Barciś znany jest z ról w teatrach warszawskich, charakterystycznych ról filmowych, nawet tych drugoplanowych – choćby z „Dekalogu” Kieślowskiego czy filmu „Dwa księżyce” w reż. A. Barańskiego, seriali „Ranczo” i „Miodowe lata”, dabingu, nawet reżyserii.
Art. plast. Iwona Nielubowicz na wystawie „Wyrażając siebie” zaprezentowała obrazy pełne nastroju, nawet tajemnicy.

Prawdziwa przyjemność współpracy z takimi artystami dla organizatorów – ECA, TiFC z sannickim Kołem i GOK. Wpisy Aldony Jacobson i Artura Barcisia w kronice:

„Przepiękne Sanniki, przepięknie odbudowany pałac, atmosfera wzruszająca i ten duch Fryderyka, który błąka się po parku….. Powrócę tu jeszcze na następne spotkania z Chopinem!”, „DZIĘKUJĘ ZA ZAPROSZENIE WSPANIAŁE PRZYJĘCIE!”.


7 września 2014 – koncert „Myśleć sercem – papieskie inspiracje” w wykonaniu Dariusza Jakubowskiego (autor koncepcji, reżyser, aktor), Katarzyny Thomas (sopran) i Piotra Szafrańca (fortepian). W programie koncertu teksty Papieża Jana Pawła II – drogowskazy na życie, dotyczące wiary, wolności, patriotyzmu, miłości i piękna oraz literatura i muzyka, które kształtowały tego Wielkiego Polaka, między innymi: teksty Sofoklesa, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego, Herberta i muzyka Bacha, Haydna, Chopina, Schuberta, Szymanowskiego, Prokofiewa. Głębokie przeżycie odbiorców, bo słowo wielkiej wagi. Reakcja publiczności po zakończeniu – najpierw kompletna cisza i nikt nie ruszył się z miejsca, po chwili brawa, prośba o jeszcze, stojąca owacja, liczne komplementy… Organizatorzy TiFC z sannickim Kołem, ECA i GOK w Sannikach.


19 października 2014 – Było romantycznie i w myśliwskim duchu. Prof. Bronisława Kawalla jak zwykle doskonale zaprezentowała utwory Fryderyka Chopina, a „Łowy” według Adama Mickiewicza Alicja Jachiewicz – Szmidt i Stefan Szmidt. Widzów urzekła interpretacja, ale także fakt prezentowania z pamięci, w czym niedoścignieni są artyści z dużym stażem. Zespół Muzyki Myśliwskiej im. Marcina Kamińskiego Okręgowej Rady Łowieckiej w Płocku sygnałami myśliwskimi rozpoczął koncert, zaprosił na wernisaż wystawy „Knieją inspirowane” Wiesława Pańczaka z Ostródy i Mirosława Szunia z Żar oraz na poczęstunek (z pieczonym dzikiem) przygotowany przez Radę Okręgową PZŁ. Szczególna atmosfera, którą tworzyli artyści, publiczność i organizatorzy.


16 listopada 2014 – włoskie spotkanie z cyklu imprez narodowych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury z różnymi partnerami od lat 80. Tym razem z ECA, TiFC i sannickim Kołem TiFC. Pieśni neapolitańskie w pięknym wykonaniu znanego barytona Wiesława Bednarka, studenta II roku AM w Bydgoszczy Aleksandra Kamedulskiego, legendy polskiego akompaniamentu Andrzeja Płonczyńskiego, wspaniałego skrzypka i kompozytora Tadeusza Melona. Do tego interesujący komentarz pana Bednarka o wykonywanych utworach. Zainteresowanie było tak duże, że organizatorzy nie mogli przyjąć wszystkich, którzy chcieli przyjechać na ten oczekiwany koncert, nie starczyło miejsc w dwóch pałacowych salach. Stojąca owacja, prośby o bisy i liczne komplementy odzwierciedlały zadowolenie publiczności. Artyści z kolei komplementowali sannickich melomanów. Włoski klimat podtrzymywał też wernisaż wystawy „Barwy Toskanii” Bożeny i Andrzeja Siewierskich z Łodzi oraz poczęstunek z włoskim winem serwowanym przez artystów i włoskim daniem, przygotowanym przez panie z kół gospodyń wiejskich.


7 grudnia 2014 – koncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu Grzegorza Wilka (śpiew) i Marcina Tywoniuka (akompaniament). Wokalista znany głównie z telewizyjnego programu „Jaka to melodia”. Wcześniej był solistą i aktorem Teatru Capitol we Wrocławiu, współpracował z Leszkiem Możdżerem, Włodzimierzem Korczem, Jackiem Cyganem. Marcin Tywoniuk wcześniej grał w grupie Papa Dance, a od dwóch lat razem z Grzegorzem Wilkiem i Arkadiuszem Gałką w zespole Elektrolit. Serdeczni, spontaniczni wykonawcy, dwie sale wypełnione miłą publicznością. Z koncertem wiązała się wystawa „Boże Narodzenie i kolędnicy” z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i kiermasz ozdób świątecznych wykonanych w świetlicy szkolnej i Domu Pomocy Społecznej w Sannikach. Wspólny świąteczny czas.


Archiwum

Koncerty rok 2013

HARMONOGRAM_KONCERTOW


24 lutego - Koncert dedykowany pamięci Fryderyka Chopina w rocznicę urodzin.
Zaprezentowali się młodzi pianiści z Ukrainy Jana Tur i Markijan Popil - laureaci Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic" w Sanoku i innych konkursów.
Grali utwory L. van Beethovena, F. Chopina, A. Skriabina. J. Bacha, J. Zarębskiego.
Fragmenty "Beniowskiego" J. Słowackiego pięknie i - ku radości widzów - z pamięci przedstawiło aktorskie małżeństwo Małgorzata Kaczmarska i Andrzej Ferenc. Bardzo sympatyczny koncert.
Wystawa malarska art. plast. Jaśka Balcerzaka z Warszawy "Fuerteventura".

 

Małgorzata Kaczmarska i Andrzej Ferenc, fot. Marzena Andrzejczyk

 

fot. Marzena Andrzejczyk

Małgorzata Kaczmarska i Andrzej Ferenc, 3 marca - jeszcze na urodziny Chopina i ze wspomnieniem Wojciecha Siemiona.

Wystąpiło artystyczne małżeństwo Krystyna Jaskułka (fortepian) i Stanisław Jaskułka (recytacja). Pianistka jest absolwentką wrocławskiej AM, w której przez wiele lat była wykładowcą. Współpracowała też z wieloma teatrami, a obecnie pracuje w TVP jako ilustator muzyczny. Stanisław Jaskułka znany jest z serliali telewizyjnych, ale to przede wszystkim dobry aktor teatrlany, filmowy i znakomity interpretator poezji. Dobór repertu-aru (muzyka F. Chopina, wiersze C. K. Norwida, Lenartowicza, W. Szymborskiej, J. Pocka oraz cytaty Norwida) i jego prezentacja sprawiły, że atmosfera była szczególna. Artyści i odbiorcy komplementowali się wzajemnie.

 

Fot. Marzena Andrzejczyk

7 kwietnia – bardzo piękny, wzruszający koncert z udziałem doskonałych artystek Marii Koreckiej – Soszkowskiej, Agaty Górskiej i Doroty Stalińskiej.

Doskonały odbiór, niezwykła atmosfera. Profesor Maria Korecka, która jest kierownikiem Katedry Fortepianu w AM im. G.K. Bacewiczów w Łodzi oraz dr Agata Górska – prodziekan Wydziału Wokalno – Aktorskiego tej uczelni, grały nie tylko solo. Na cztery ręce zaprezentowały Wariacje D-dur F. Chopina oraz Sonatę C-dur KV 19 d W. A. Mozarta.
Świetna aktorka teatralna, filmowa, śpiewająca i pisząca wiersze tym razem wystąpiła z fragmentami „Spotkania z Fryderykiem Chopinem” – programu Marii Głowackiej na podstawie książki Wandy Chotomskiej i z autorskimi wierszami z tomików „Pożyczone natchnienie”, „Niewierny czas”, „Agape”. Scena zawładnęła widownią, ale i w drugą stronę był gorący przekaz, który skłonił artystki do wpisu w kronice koncertowej: „To miejsce magiczne… Łączy artystów i ludzi… I tłumioną codziennością wrażliwość od lat w nich budzi… Z podziękowaniem dla organizatorów i publiczności …”
Po koncercie wernisaż –Malarstwo Grzegorza Kalinowskiego – adiunkta ASP w Łodzi, z udziałem tego utalentowanego i sympatycznego artysty.

 

fot. M. Andrzejczyk

19 maja - spotkanie z Chopinem i Norwidem, Marią Szraiber i Waldemarem Kownackim.

Profesor Maria Szraiber, pianistka znana na kilku kontynentach, występowała w Sannikach kilkakrotnie, zawsze jest tu goszczona z wielką sympatią, zaliczana do grona zaprzyjaźnionych artystów. Uczucia są odwzajemnione o czym świadczy wpis do pamiątkowej księgi: "Przyjazd do Sannik zawsze jest dla mnie radością! Jak zwykle wspaniałe, serdeczne przyjęcie i chłonna publiczność, spragniona muzyki. (...)". Waldemar Kownacki, aktualnie aktor Teatru Narodowego, debiutował jako wykonawca sannickich koncertów, wcześniej grał tu w przedstawieniu teatralnym. Napisał: "Koncert w Sannikach to wspaniałe przeżycie. Dziękuję. Sanniki, Chopin i Pani Profesor Maria Szraiber - to harmonia. Norwid w tym - to też jedno".

 

fot. M. Andrzejczyk

2 czerwca - gościliśmy Magdalenę Cwenównę i Piotra Latoszyńskiego.

Aktorka, znana ze znakomitych ról teatralnych, wykładowca w PWSFTv i T w Łodzi, w Sannikach prezentowała wiersze C.K.Norwida oraz listy F.Chopina i G.Sand. Piotr Latoszynski melodyjne utwory m.in. L.van Beethovena, W.A.Mozarta, F.Chopina, S.Rachmaninowa, K.Szymanow-skiego. Publiczność była zachwycona, oklaskiwała długo i serdecznie. Cytuję jedną z rela-cji o koncercie: "Wprost cudowny. Brak słów. Artyści niesamowici, wspaniali. Czy mogliby wystąpić już w nastepnym roku?" ( Teresa Marcinkowska z Koła TiFC).

 

fot. J. Róg

7 czerwca - Koncert podczas 45 "Niedzieli Sannickiej" (jubileuszowej), kiedy obchodzono też jubileusze: 60 lat cennej działalności Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Sanniki" (folklor regionu sannickiego, z którego czerpał Chopin) i 40 lat intensywnej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach (współorganizatora koncertów).

Wystąpiły Rinko Kobayashi i Anna Chodakowska - artystki doskonałe, z ogromnym dorobkiem artystycznym i od wielu lat związane z Sannikami. Koncert odbył się w odrestaurowanym Pałacu. Tłumnie zgromadzona publiczność (brakło miejsc siedzących) z aplauzem przyjęła muzykę Chopina i fragmenty z "Fabula rasa" i "Oto" E. Stachury. Jeszcze więcej osób spacerowało po parku, udostępnionym po renowacji, pięknym.

 

Rinko Kobayashi i Anna Chodakowska, fot. terazGostynin.pl

Marszałek Adam Struzik, Wójt Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek, Dyr GOK i Przewodnicząca Koła Aleksandra Głowacka, Dyr ECA Monika Patrowicz, fot. terazGostynin.pl

4 sierpnia - koncert Chopin - Muzyka - Poezja z udziałem Jerzego Romaniuka i Mirosława Baki.

Profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, pianista z ogromnym doświadczeniem grał utwory Chopina, a znakomity aktor znany z ról w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (w tym tytułowa kreacja w "Hamlecie" Szekspira) i w teatrach warszawskich oraz z licznych filmów (m. in. z "Krótkiego filmu o zabijaniu" Kieślowskiego czy "Demonów wojny wg Goi" Pasikowskiego) prezentował wybrane wiersze Tuwima, Gałczyńskiego, Herberta, Szymborskiej i Jacka Kaczmarskiego. Sala koncertowa sannickiego Pałacu była wypełniona po brzegi. Odbiorcy komplementowali artystów za dobór repertuaru i wykonania, a artyści byli zachwyceni publicznością.

 

Mirosław Baka i Jerzy Romaniuk, fot. J. Róg

Aleksander Pruszak przekazuje obraz na ręce wicedyrektora ECA Krzysztofa Głowackiego, fot. J.Róg

18 sierpnia - koncert w ramach Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina". Wystąpili artyści z zagranicy - skrzypaczka Henryka Trzonek z Niemiec i pianista Nasos Grozas z Grecji. Artyści wykonali m. in. preludium As-dur nr 17 op. 28 F. Chopina, sonatę c-moll op 45 E. Griega, Pieśń arabską Rimskiego - Korsakowa (z Szecherezady), Hiszpański Taniec M. de Falli w transkrypcji F. Kreislera.

W 2013 roku odbywa się IX edycja Festiwalu "W Krainie Chopina", którego organizatorem jest Towarzystwo Muzyczne im. K. Wilkomirskiego, a w Sannikach również ECA, Urząd Gminy, Koło TiFC i GOK. Wydarzeniu patronował Wójt Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek. Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje.
Koncertowi towarzyszyła wystawa Adama Pilorza "Ziemia Chełmońskiego - Dziedzictwo Przyrodnicze Mazowsza" ( współpraca ze Stowarzyszeniem Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki "Dziedzictwo" w Żyrardowie).

 

Henryka Trzonek i Nasos Grozas, fot. J.Róg

25 sierpnia - koncert Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego - w muszli w parku. Wysokiej klasy artyści - absolwenci Akademi Muzycznej w Poznaniu, wykładowcy, z dużym dorobkiem koncertowym, w 1990 r. laureaci Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych w Paryżu.

Akordeony renomowanych firm włoskich zapewniają niezwykłe efekty brzmieniowe, a zróżnicowany reperuar to kolejny atut przyczyniający się do szczególnych efektów , do zachwytów publiczności. Warto było posłuchać wśród parkowej zieleni.
Organizatorzy: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina, Gminny Ośrodek Kultury, Koło TiFC i Urząd Gminy w Sannikach.

 

Poznański Kwintet Akordeonowy, fot. M.Andrzejczyk

13 października - Wieczór Papieski z Kapelą Góralską "Bukowiany" w sannickim Kościele zgromadził dużo uczestników.

Górale z Bukowiny Tatrzańskiej i duchowni sannickiej parafii ks. prałat Stanisław Dujka i wikariusz Ireneusz Kosiorek z sentymentem wspominali Jana Pawła II, a góralska muzyka i śpiew wprowadziły pamiętany nastrój. Nie zabrakło "Nie lij dyscu, nie lij" i "Góralu cy ci nie zal"... oraz słów jakimi góralska społeczność witała ukochanego papieża podczas jego pielgrzymki. Wzruszające spotkanie.

 

Kapela Góralska Bukowiany w sannickim Kościele. Fot. M.Andrzejczyk

Wieczór Papieski - Kapela Bukowiany i organizatorzy. Fot. M. Andrzejczyk

20 października - spektakl "Obłoczni czyli sen Chopina". Burzliwy dialog między Fryderykiem Chopinem i Julianem Fontaną (sekretarzem, kopistą, wydawcą, kompozytorem i przyjacielem wielkiego kompozytora) prowadzony w zaświatach, po śmierci obu twórców. Dialog oparty na faktach, z niedawno odkrytych i opublikowanych w 2009 r., przez Magdalenę Oliferko, listach Chopina i Fontany do przyjaciół.

Zmaganiom słownym towarzyszyły zmagania muzyczne klasycznego fortepianu ( muzyka Chopina i Fontany) z instrumentami dawnymi i egzotycznymi różnych narodów i plemion, jak suka fidel, sarangi, bansuri, lira korbowa, tarogato... Wspaniali wykonawcy: Olgierd Łukaszewicz (w roli Chopina), Henryk Talar (w roli Fontany), Grzegorz Walczak (twórca słuchowiska/ spektaklu), Ewa Beata Ossowska (fortepian), Maria Pomianowska (multiinstrumentalistka, wokalistka, kompozytorka) oraz Sebastian Wielądek, Gwidon Cybulski (instrumenty dawne i egzotyczne). Sala koncertowa przepełniona. Mimo niewygód z tego powodu, odbiorcy zachwyceni. Stojące owacje. Koncertowi towarzyszył wernisaż wystawy znanego symbolisty Janusza Lewandowskiego.

 


9 listopada - Interesujące spotkanie ze znaną etnograf Piskorz - Branekovą - w GOK.

Tematem były obrzędowości związane z odejściem człowieka w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Obok autorskiej prelekcji była też autorska audiowizualna prezentacja "Cmentarze europejskie". Zebrani uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

Spotkanie z E.Piskorz - Branekovą, fot. M. Andrzejczyk

17 listopada - "Polscy Żydzi na wesoło" z cyklu imprez narodowych, poświęconych wybranym nacjom. Po powitaniu publiczności, wypełniającej salę, przez dyr GOK i przewodniczącą Koła TiFC Aleksandrę Głowacką, która przypomniała, że imprezy narodowe organizowane są od 1986 roku, zapalono świecę w chanukiji (świecznik na 9 świec) - Tym, Którzy Odeszli.

Następnie głos miał Kabaret Derkacz ze śląskiego Rybnika. Leader Arkadiusz Dera wprowadzał w kulturę żydowską i bawił zebranych szmoncesami i dowcipami, a także - wraz z Karolem Adlerem - prezentował skecze. Julia Machoczek pięknie śpiewała piosenki wielkiej Ewy Demarczyk i brytyjskiej Zydówki Amy Winehouse, która zakończyła młode życie przez alkohol i narkotyki, ale jej piosenki stale zachwycają...

Nie zabrakło "Gdybym był bogaty" ze "Skrzypka na dachu" w wykonaniu Karola Adlera. Akompaniament i prezentacja muzyki klezmerskiej - Paweł Walt i Paweł Rus - gitary.
Towarzysząca wystawa: Ryszard Porębski malarstwo (typy żydowskie).
To było czwarte żydowskie spotkanie ze wspomnianego cyklu i na pewno nie ostatnie, bo wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo gromadziły wielu sympatyków żydowskiej kultury.

 

fot. M. Andrzejczyk

14 grudnia - niezapomniany recital Michała Bajora z akompaniamentem Tomasza Krezymona, jednego z kompozytorów prezentowanych piosenek. Dominowały utwory z najnowszej płyty "Moje podróże" do tekstów Wojciecha Młynarskiego, ale pojawiały się też te najbardziej znane jak "Ogrzej mnie". Piosenkarz/aktor opowiadał o podróży przez życie i licznych wyjazdach w różne strony świata.

Do każdej partii wspomnień była przypisana odpowiednia piosenka, więc ich nastrój był zmienny - nostalgia, ekspresja, radość... Pobrzmiewały rytmy nie tylko polskie, a hiszpańskie, argentyńskie, paryskie, portugalskiego fado... Trafne, mądre teksty, piękna muzyka i oczywiście perfekcyjne wykonania. Odbiorcy byli zachwyceni (siedzieli w dwóch salach!).
Ważnym wydarzeniem była również wystawa "Boże Narodzenie w sztuce ludowej. - Zaprezentowano szopki rzeźbiarzy z tzw. "Ośrodka Kutnowskiego", z którymi od lat sannicki GOK współpracuje. W tym tak znanych twórców jak Antoni Kamiński, Tadeusz Kacalak, Jerzy Żandarowski, Andrzej Cichoń. Nagradzanych w ogólnopolskich i regionalnych konkursach, wystawiających swoje prace w kraju i za granicą, m. in. w USA, Francji, Austrii, Niemczech. Wśród nich są laureaci prestiżowych nagród im. Oskara Kolberga, Gloria Artis i innych. Pozostali rzeźbiarze z tej kutnowskiej grupy to: Józef Stańczyk, Zbigniew Szczepański, Józef Marciniak, Jarosław Gorzelak, Artur Matusiak, Romuald Olesiński, Sławomir Suchodolski.

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadzał też kiermasz ozdób świątecznych przygotowanych przez mieszkanki Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach, uczniów Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w świetlicy szkolnej oraz przez twórczynię sannicką Barbarę Wieczorek.

 

Monika Patrowicz - dyrektor ECA, Aleksandra Głowacka - dyrektor GOK i przewodnicząca Koła oraz Jerzy Żandarowski - rzeźbiarz,  fot. M.Andrzejczyk