Sanniki


Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Od stycznia 2016 siedziba Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina mieści się w pałacu – w Europejskim Centrum im. Fryderyka Chopina w Sannikach,
ul. Warszawska 142, 09 – 540 Sanniki, pow. gostyniński.
Tel. 510 173 110,
aleksandra.san@interia.pl

W dniu 9 czerwca 2019 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła TiFC w Sannikach, na którym podsumowano ostatnią kadencję działalności władz Koła, ustalono kierunki działań na obecną kadencję i w skład Zarządu wybrano:

Aleksandra Głowacka – Przewodnicząca

Maria Fudała – Wiceprzewodnicząca

Mirosława Duda – Skarbnik

Elżbieta Durmaj – Sekretarz

Mirosław Kaczmarek – Członek

 i w skład  Komisji Rewizyjnej wybrano:

Jadwiga Lewandowska – Przewodnicząca

Piotr Skonieczny – Członek

Daniela Garstka – Członek

Historia Koła TiFC w Sannikach

Powstało w marcu 1981 roku.
Założycielem i wieloletnim przewodniczącym był Jan Geisler.
Aktualny skład Zarządu: Aleksandra Głowacka – przewodnicząca, Maria Fudała - wiceprzewodnicząca, Mirosława Duda – skarbnik, Ewa Gać – sekretarz, Mirosław Kaczmarek – członek. Komisja Rewizyjna: Jadwiga Lewandowska – przewodnicząca, Daniela Garstka i Piotr Skonieczny – członkowie.

Koło zrzesza 69 członków z różnych miejscowości, również z Warszawy.

Koło realizuje działalność statutową Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, a zwłaszcza szerzenie i pogłębianie wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz upowszechnianie Jego twórczości. W lutym 1986 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina przekazało sannickiemu Kołu księgozbiór muzyczny Mateusza Glińskiego. Biblioteka mieści się w Pałacu i aktualnie prowadzona jest przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach (ECA). W 1994 roku sannickie Koło otrzymało medal z okazji 60-lecia Towarzystwa Chopinowskiego – za troskę o Dziedzictwo Chopinowskie - oraz liczne gratulacje m.in. od Pani prof. Haliny Czerny-Stefańskiej i Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. W 2005 r., na wniosek Koła, sali koncertowej sannickiego Pałacu nadano imię słynnej pianistki Haliny Czerny–Stefańskiej. Uroczystość odsłonięcia tablicy, uświetniona klawesynowym koncertem Elżbiety Stefańskiej, odbyła się w lipcu.

Największym dorobkiem Koła są koncerty połączone z poezją organizowane razem z Towarzystwem Chopinowskim w Warszawie i do 2015 r. z miejscowym Gminnym Ośrodkiem Kultury. Od 2005 r. koncerty organizowane były z nową instytucją kultury Pałac w Sannikach, a od 2010 z Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. W Sannikach występują pianiści polscy i zagraniczni oraz aktorzy, głównie z teatrów warszawskich. W koncertach brali udział m.in.: Halina Czerny-Stefańska, Andrzej Jasiński, Lidia Grychtołówna, Elżbieta Tarnawska, Tatiana Szebanova, Piotr Paleczny, Janusz Olejniczak, Maria Korecka – Soszkowska, Maria Gabryś, Piotr Latoszyński; Wojciech Siemion, Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz, Anna Seniuk, Jan Englert, Piotr Adamczyk, Małgorzata Kożuchowska, Daniel Olbrychski, Wiesław Komasa, Artur Barciś.
Miejsce to odwiedzają miłośnicy muzyki i poezji, aby zapoznać się z kulturą regionu, z której tak obficie czerpał wielki kompozytor.

W sierpniu 2016 r. obchodzono 35-lecie Koła i sannickich koncertów. Sezon koncertowy rozpoczyna się w lutym - w niedzielę bliską dnia rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, a kończy w październiku, w niedzielę bliską rocznicy śmierci kompozytora.
Bilety można kupić w sannickim Pałacu przed koncertem. Rezerwacje przyjmuje wcześniej Europejskie Centrum Artystyczne, tel./fax 24 268 11 08.


Sanniki
Miejscowość położona w pobliżu Płocka , oddalona ok. 80 km od Warszawy ( przy trasie 577). Najważniejszym zabytkiem jest pałac wzniesiony w końcu XVIII w. przez Tomasza Tadeusza Pruszaka- kasztelana gdańskiego, rozbudowany w pierwszej ćwierci XIX w. przez jego następcę i bratanka - Aleksandra, jednego z najbogatszych ziemian na Mazowszu i polityka. W 1883 r. pałac, będący wówczas własnością Spółki Akcyjnej Fabryki Cukru Sanniki, poddano generalnemu remontowi i częściowej przebudowie. W 1910 r. obiekt został przebudowany przez Antonię ( z Natansonów ) i Stefana Dziewulskich, według projektu Władysława Marconiego.
To w pałacu wzniesionym przez Aleksandra Pruszaka mieszkał w sierpniu 1828 r. Fryderyk Chopin, spędzając wakacje u kolegi szkolnego Konstantego Pruszaka. W pałacu urządzono wnętrza upamiętniające pobyt Chopina w tej miejscowości i mieści się tutaj sala koncertowa na 120 miejsc.
Sanniki, zaznaczyły swoje miejsce na kulturalnej mapie Polski dzięki pielęgnowaniu tradycji i dużej aktywności w dziedzinie kultury. Zaistniały również poza granicami kraju poprzez liczne kontakty. Związek Chopina z Sannikami (duma mieszkańców) przyczyniły się do stworzenia tutaj, na wsi, miejsca kultu Wielkiego Polaka. Propagatorem Chopinowskiej spuścizny, sannickich śladów Chopina jest m.in. Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Od stycznia 2016 siedziba Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina mieści się w pałacu – w Europejskim Centrum im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
Z przyjemnością informujemy, że rok 2016 jest rokiem jubileuszowym dla Koła TiFC w Sannikach i historii sannickich koncertów chopinowskich.KONCERTY – SEZON 2020/2021

16 sierpnia 2020 – ostatnie w tym roku „Wakacje na miarę Chopina” i tym razem recital Justyny Balwierczyk,  poprzedzony krótkim występem Aleksandry Ziory – uczennicy OSM im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, która w sannickim Konkursie „Dźwięki Mazowsza” zdobyła I nagrodę. Nie obyło się bez bisów!

Justyna Balwierczyk zagrała trzy części Sonaty c-moll KV 457 W. A. Mozarta i chyba jedne z najpopularniejszych i najbardziej lubianych  utworów Chopina: Polonez A-dur op. 40 nr 1, Fantaisie – Impromptu cis-moll op. 66, Nokturn Es-dur op. 9 nr 2, Scherzo b-moll op. 31. Ileż w nich odzwierciedlenia Jego duszy i życia! Pianistka ukończyła kolejno dwa wydziały Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, uzyskując specjalności gra na fortepianie i prowadzenie zespołów. Jej praca zawodowa od lat skupia się głównie na pedagogice. Aktualnie prowadzi klasę fortepianu w PSM w Brzezinach. Jako dyrygentka kierowała różnymi chórami  i nadal się tym zajmuje. Sama jest artystką Chóru Filharmonii Łódzkiej. Ponadto akompaniuje kilku śpiewakom. Ciekawostką są jej uzdolnienia matematyczne, ukończyła nawet matematykę na Uniwersytecie Łódzkim. Chociaż w historii muzyki, na przestrzeni wieków,  nie brakowało przecież umysłów ścisłych, a wśród reprezentantów nauk ścisłych zdolnych muzyków! – Galileusz, Leonardo da Vinci, Witold Lutosławski, Arthur Garfunkel, Marek Wakarecy i wielu innych…

Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, reprezentowała w tym dniu Monika Gadzińska, a współorganizatora – Towarzystwo  im. F. Chopina w Warszawie i sannickie Koło TiFC – Aleksandra Głowacka. Dzięki współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci koncert można oglądać  na kanale You Tube i na Faceboku ECA. (Fot. Mariola Buła z ECA)


9 sierpnia 2020 – w bardzo upalne  popołudnie wytchnienie dała piękna muzyka wielkiego Chopina w znakomitym wykonaniu Andrzeja Wiercińskiego – w ramach cyklu „WAKACJE NA MIARĘ CHOPINA”. Wspaniale wypadł również w supporcie Jakub Staniszewski – laureat II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Dźwięki Mazowsza”, organizowanym przez ECA. Andrzej Wierciński zasłynął podczas 46 Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie zdobywając pierwszą nagrodę. Od tego czasu grono jego stałych słuchaczy powiększyło się i śledzi dalsze osiągnięcia artysty. A już było ich sporo, i przed i po tym wydarzeniu. Zwykle były to pierwsze nagrody w ogólnopolskich konkursach – w Żychlinie, Koninie, Warszawie… i międzynarodowych – w Budapeszcie, Neapolu, Sant-Priest, Wiedniu, Kielcach, na Słowenii… Nagradzany był też kontraktami z wytwórniami fonograficznymi, występami, stypendiami. Wystąpił już w większości krajów europejskich, Kanadzie i odbył turnee po Azji. Nie tylko skupia się na muzyce solowej, wykonuje również utwory kameralne i miał okazję współpracować z orkiestrami.  Z rodu warszawianin i tu kształcił się muzycznie od szóstego roku życia. Od 2010 r. w klasie fortepianu prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Z. Brzewskiego. Studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Wojciecha Świtały. Miło nam, że również wymienionych profesorów mieliśmy przyjemność gościć     w Sannikach i słuchać ich wykonań! Studia podyplomowe Andrzej Wierciński ukończył na jednej z najbardziej renomowanych uczelni – Mozarteum Universitat w Salzburgu, pod kierunkiem prof. Pavla Gililova. W 2021 r. będziemy Andrzejowi Wiercińskiemu kibicować  podczas Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, podobnie jak prezentowanym niedawno w Sannikach – Joannie Goranko, Erykowi Parchańskiemu, Aleksandrze Świgut! Wiele radości i zachwytów  daje obcowanie z tak utalentowanymi i sympatycznymi młodymi artystami.

Organizatorem recitalu było  Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, reprezentowane w tym dniu przez Mateusza Michalskiego. Współpraca  z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie i sannickim Kołem TiFC – reprezentowanymi przez Aleksandrę Głowacką. Dzięki  współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci recital można jeszcze zobaczyć  na kanale You Tube i na Facebooku ECA. (Fot. Aleksandra Głowacka z Koła TiFC oraz Grzegorz Smagała i Mateusz Michalski z ECA)


2 sierpnia 2020w cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA  Łukasz Kwiatkowski z utworami F. Chopina, L. Godowskiego  i  Krzysztof Gosztyła z utworami C. K. Norwida wzruszali i zachwycali zebranych. „Bo piękno po to jest, by zachwycało” (Norwid „Promethidon”). Pianista jest adiunktem, w stopniu naukowym doktora habilitowanego, w swej macierzystej uczelni Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Prowadzi kursy mistrzowskie w kraju i za granicą. Koncertował po Europie, w Ameryce Północnej i Południowej. Laureat wielu nagród i stypendiów. Nagrał dwie CD: Bach/ Busoni i z utworami L. Godowskiego. Jest autorem dwóch monografii „Muzyka Jana Sebastiana Bacha w twórczości fortepianowej Ferruccia Busoniego” i „Leopold Godowski i jego wkład w rozwój pianistyki przełomu XIX i XX wieku”. Wkład Krzysztofa Gosztyły w polskiej kulturze został doceniony wspaniałymi nagrodami – „Wielki Splendor”, „Mistrz Mowy Polskiej”, „Złoty Mikrofon” i medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jego wspaniały głos i celne interpretacje na audiobukach, w słuchowiskach radiowych, w rolach dubbingowych, jako lektora czy narratora komentowane są słowami: rewelacja, genialny, znakomity, mistrzostwo świata… Ogrom ról jakie stworzył w słuchowiskach, zagrał w wielu warszawskich i krakowskich teatrch oraz w filmach fabularnych jest imponująca! Znany też jako lekarz z serialowej „Blondynki”. Kolejną sztukę, by zachwycała, prezentował absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Marcin Hugo-Bader – na wystawie zatytułowanej „W drodze”, bo jak twierdzi człowiek stale jest w drodze… Dyplom  z wyróżnieniem zdobył w 2002 r. w pracowni malarstwa prof. W. Szamborskiego, aneks z grafiki u prof. W. Winieckiego, aneks z rzeźby u prof. G. Zemły. Laureat Konkursu Grafika Warszawska – Nagroda Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków za najlepszą grafikę miesiąca – październik 2002. Ma w dorobku wystawy indywidualne i uczestnictwo w zbiorowych – w Polsce i poza jej granicami.Twórca także akcji artystycznych, m. in. przy współpracy z portalem  internetowym e-sochaczew.pl. Członek Zarządu Okręgu Warszawskiego ZPAP.
Organizatorzy wydarzenia: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach – reprezentowane przez Jolantę Róg i Krzysztofa Kocimskiego i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC – przez Aleksandrę Głowacką. Dzięki dofinansowaniu ze środków  Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci nagranie można oglądać na kanale You Tube, FB i na stronie www.ecasanniki. Swoje nagranie przygotowała również  płocka TV. (Fot. Aleksandra Głowacka z Koła TiFC, Krzysztof Kocimski i Jolanta Róg z ECA)


19 lipca 2020 – sympatyczne popołudnie z melomanami i kolejnym artystą – Michałem Mossakowskim, który zaprezentował  bogaty program w ramach cyklu „Wakacje na miarę Chopinaw pałacu, bo znów kapryśna pogoda  nie pozwoliła, by miejscem była muszla koncertowa. Pianista w pierwszej części zaproponował barokowe brzmienia: włoskiego kompozytora Domenico Scarlattiego – Sonatę d-moll K. 213 L. 108, kompozytora hiszpańskiego Antonio Solera – Sonatę D-dur R. 84 i niemieckiego Jana Sebastiana Bacha/ w opracowaniu Włocha Ferruccio Busoniego – Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659. W części drugiej – żywszej – znalazły się: Ignacego Jana Paderewskiego Sarabanda h-moll op. 14 nr 2, Krakowiak fantastyczny H-dur op.14 nr 6, Nokturn B-dur op. 16 nr 4, a w trzeciej części – najbardziej porywającej – Fryderyka Chopina Scherzo h-moll op. 20, Walc Es-dur op. 18 i Polonez As-dur op. 53. Michał Mossakowski pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Ojciec – organista – aktualnie zajmuje się budową organów. Brat Karol grał na organach  w Katedrze Notre-Dame w Paryżu, po pamiętnym pożarze obiektu, pracuje jako organista tytularny       w katedrze w Lille i wykłada w katedrze organów w Konserwatorium w Paryżu. Michał dzieli czas między Gdańskiem a Paryżem. W Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, swej macierzystej uczelni, kontynuuje studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Włodzimierza Wiesztordta i jest pedagogiem. W Paryżu od 2018 r. jest na studiach podyplomowych – w Narodowym Konserwatorium w klasie prof. Michela Dalberto. Wykształcony jest nie tylko w zakresie fortepianu, ukończył również klasę organów u dra Jarosława Tarnawskiego  w Akademii Muzycznej  im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Laureat wielu konkursów, m. in. I Nagrody na Międzynarodowym Konkursie w Salzburgu. Wiele  koncertuje jako solista i kameralista, również z orkiestrami. Grał w wielu krajach europejskich, w Chinach  i Stanach Zjednoczonych. Zapraszany był do tak prestiżowych sal jak nowojorska Carnegie Hall, Wieener Saal Mozarteum w Salzburgu, Gewandhaus w Lipsku, liczne filharmonie… Cieszymy się, że i w Sannikach! Nadal udostępniana jest wystawa malarska „Sztuka bez maski”.

Organizatorem recitalu było  Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, reprezentowane w tym dniu przez Krzysztofa Kocimskiego. Współpraca  z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie i sannickim Kołem TiFC – reprezentowanymi przez Aleksandrę Głowacką. Koncert współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Możliwość oglądania  na kanale You Tube. (Fot. ECA, głównie K. Kocimski i Koło TiFC – A. Głowacka)


19 lipca 2020 – w XVIII- wiecznym kościele parafialnym pw. św. Marcina w Osmolinie (gmina Sanniki) odbył się koncert z okazji 100 ROCZNICY URODZIN  JANA PAWŁA II, w ramach autorskiego programu  Roberta Grudnia « Spotkania z Historią i Sztuką ». Sannickie Koło TiFC było partnerem w tym przedsięwzięciu, reprezentowane przez Andrzeja Pachnickiego (koordynacja i śpiew), Violettę Taran (śpiew), Danutę Sobocińską (pomoc organizacyjna) i Aleksandrę Głowacką  (wprowadzenie i prowadzenie koncertu). Robert Grudzieńwirtuoz organów, kompozytor i ceniony organizator życia muzycznego – rozpoczął  koncert Preludium  A-dur Fryderyka Chopina, jak na Sanniki przystało, a w kolejnych partiach programu wybrzmiały  w Jego wykonaniu Koncert C-dur Antonio Vivaldiego i Polonez a-mollPożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego. W repertuarze Violetty Taran – znlazły się pieśni: Jerzy Fryderyk Haendel „Pozwól mi wypłakać moją biedę”, Henri Seroka „Ave Maria”, a Sylwii Kogucińskiej: Domenico Sarro aria z opery „Didone abbandonate” – „Nie ma usprawiedliwienia…” i  Ludwiga van Beethovena „Ich libe Dich”. Pięknie wybrzmiały ich kształcone głosy. Wzruszyła wspólnie wykonana pieśń  przez Violettę Taran i Andrzeja Pachnickiego „Matko moja ja wiem”. Poetka i znana animatorka kultury z Kujaw Wanda Wasicka wybrała na tę okoliczność utwory Karola Wojtyły „Emilii – Matce mojej”, Pieśń o Bogu ukrytym” (fragment) i zapiski z notatnika oraz własny wiersz „Miłością zjednał…. ”.  Przy odbywającym się bierzmowaniu artyści wspólnie wyśpiewali „Duchu Święty” – słowa modlitwy do Ducha św. napisane przez Karola Wojtyłę seniora dla syna Karola, w opacowaniu muzycznym Roberta Grudnia, co jeszcze bardziej podkreśliło podniosły charakter wydarzenia. Koncert poprzedzał (pół godziny), włączał się i jeszcze trwał po uroczystej Mszy św. z udziałem Jego Eminecji Ks. Biskupa pomocniczego Wojciecha Osiala, Ks. Dziekana Stanisława Dujki  i Ks. Proboszcza Grzegorza Kucharewicza.

(Fot. Janusz Wasicki i z tel. R. Grudnia)


5 lipca 2020 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA. Utwory F. Chopina rewelacyjnie zagrał Jacek Kortus, przykuwając uwagę publiczności. Maria Kumorek wybrała ulubione i stale aktualne w swej treści  utwory W. Szymborskiej, J. Tuwima i B. Leśmiana. Nie brakowało serdecznych słów podziękowań ze strony widzów, artystów i organizatorów stęsknionych za wzajemnymi kontaktami w okresie zagrożeń i obostrzeń związanych z pandemią. Jacka Kortusa pamiętamy z XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego  im. F. Chopina, kiedy to został finalistą wyróżnionym. To cenne wyróżnienie i inne nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach pokazały Jego talent, otworzyły drzwi do czołowych filharmonii w Polsce i poza granicami – w wielu krajach europejskich, ale i w krajach na innych kontynentach: w USA, Brazylii, Chile, Meksyku, Japonii, Chinach, Tajwanie, Izraelu, Palestynie, Maroku. Pracuje na stanowisku asystenta w katedrze fortepianu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, którą wcześniej ukończył z wyróżnieniem w klasie prof. W. Andrzejewskiego. Za osiągnięcia artystyczne uhonorowany m. in. „Medalem Młodej Sztuki”, odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,  nominacją do „Paszportów Polityki”, a Jego solowa płyta  do nagrody „Fryderyk”. Magdalena Kumorek zagrała w kilku filmach, m. in. w „Poranku kojota”, „Układzie zamkniętym”, „Przepisie na życie” i serialu „Samo życie”. Jest aktorką śpiewającą i Jej życie zawodowe przede wszystkim związane jest od lat z Teatrem Muzycznym w Gdyni i Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu oraz różnymi projektami muzycznymi, np. „Komeda. Perspektywa Nova” czy monodram „Madalein”. Nagrała też płytę pt. „Śmierci” z autorską muzyką, do słów B. Leśmiana.

Dumni jesteśmy z otwartej po koncercie wystawy „SZTUKA BEZ MASKI” z pracami aż siedemnastu uznanych artystów, której użyczyli organizatorzy przedsięwzięcia Galeria Quantum i Grupa Sea Pawer. Wystawa jest efektem pleneru malarskiego i wcześniejszej dwumiesięcznej pracy artystów w czasie pandemicznych ograniczeń. Jej wernisaż miał miejsce 6 czerwca w Residence w Jastrzębiej Górze. Pałac w Sannikach jest drugim miesięcznym przystankiem, a po nim w rocznej wędrówce wystawa odwiedzi różne muzea i galerie w kraju, kończąc w Galerii Quantum w Paryżu. Wysoki poziom artystyczny i nieprzeciętną wyobraźnię pokazali w swych obrazach: Karol Bąk, Janusz Błaszczak, Sylwester Chłodziński, Maria Dziopak, Dominika Hofman, Ewa Jasek, Aneta Jaźwińska, Grzegorz Kalinowski, Michał Kaszewski, Jarosław Kukowski, Włodzimierz Kwiatkowski, Janusz Lewandowski, Sabina Maria, Agata Maślankiewicz, Jacek Maślankiewicz, Dariusz Miliński, Daniel Pielucha. Większość z tego artystycznego grona mieliśmy przyjemność gościć w niedzielę (niektórych już wcześniej na indywidualnych wystawach), w tym pomysłodawcę i kuratora Jarosława Kukowskiego, a także sponsora prezesa Sea Pawer Tomasza Kimlę. Organizatorami sannickiego wydarzenia są: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem TiFC. Organizatorów reprezentowały Monika Patrowicz – dyr ECA i Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Koła TiFC. Koncert współfinnsowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Wydarzenie można oglądać w płockiej TV i na kanale You Tube. (Fot. Jolanta Róg z ECA, Koło TiFC)

Wystawa Tomasza Lubaszki „Arytmia” została z konieczności przeniesiona na rok następny.


21 czerwca – recital osiemnastoletniej Joanny Goranko z  cyklu „Wakacje na miarę Chopina” odbył się w pałacu. Tym razem burzowo – deszczowa pogoda  nie pozwoliła, by miejscem była muszla koncertowa. W ramach supportu wystąpił również Antoś Orliński z Sochaczewa – jeden z laureatów pałacowego II Festiwalu Pianistycznego „Dźwięki Mazowsza. Joanna oczarowała publiczność grając F.Chopina : Mazurki z op. 24 nr 2 i 4, Walca As dur, Scherzo b moll nr 2, Nokturn Des dur, Polonez As dur op.53; I. J. Paderewskiego: Krakowiaka fantastycznego, P.Czajkowskiego (opr.Pletnev) Suitę z baletu „Dziadek do orzechów”. Suptelność w czystej postaci, a i muzyczny pazur! Jest dopiero absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  im. J. Kaliszewskiej w Poznaniu, gdzie uczyła się pod kierunkiem prof. Joanny Marcinkowskiej z poznańskiej Akademii Muzycznej. Lista jej osiągnięć konkursowych jest imponująca: III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F.Chopina w Foshan (Chiny, 2018), III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F.Chopina w Warszawie, organizowanym przez Instytut Chopina (2018), Grand Prix na Konkursie Pianistycznym Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (2017), laureatka Festiwalu Pianistycznego w Słupsku (2017), I nagroda na XIV Konkursie Pianistycznym im. H. Czerniy-Stefańskiej i L. Stefańskiego w Płocku (2016), laureatka X Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów w Moskwie (2016), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie”Chopin dla najmłodszych”, Antonin ( 2015), Grand Prix i I nagroda na VI Międzynarodowym Konkursie im. M.  Moszkowskiego, Kielce (2015), I nagroda XII Ogólnopolskiego Festiwalu  Pianistycznego “ Chopinowskie Interpretacje Młodych”, Konin-Żychlin (2015), I nagrody na  Międzynarodowych Konkursach Chopinowskich dla dzieci i młodzieży w Szafarni i w Jeleniej Górze (2014), III nagroda 4-th Rosario Marciano International Piano Competition, Wiedeń (Austria, 2012). Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą. Dwukrotnie otrzymywała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Miasta Poznań. W wyniku zwycięstw konkursowych  zapraszana na recitale w Austrii,Hiszpanii, Niemczech, Rosji, wielu miastach w Polsce. Jest stałą uczestniczką kwadransów muzycznych w Żelazowej Woli w Domu Urodzenia F. Chopina. My również Ją dostrzegliśmy. Głównym organizatorem koncertu, którego nagranie można obejrzeć w Internecie, było  Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, współpraca  z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie i sannickim Kołem TiFC. (Fot. ECA i Koło TiFC)


14 czerwca – rozpoczęcie cyklu „Wakacje na miarę Chopina” organizowanego przez Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach (ECA), we współpracy z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie i sannickim Kołem TiFC. W muszli koncertowej, wśród parkowej zieleni i wreszcie dla publiczności! pięknie zagrali Krystian Sekowski –  z Edmonton  w Kanadzie i Eryk Parchański – pochodzący z Bieska Białej. Wystąpił również Krzyś Radomski – jeden z laureatów II Festiwalu Pianistycznego „Dźwięki Mazowsza”, organizowanego przez ECA. Krystian Sekowski kontynuuje studia magisterskie w Polsce w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego  w Bydgoszczy, w zakresie fortepianu solowego, w klasie prof. Jarosława Drzewieckiego i Michała Szymanowskiego. Studiuje również w tejże uczelni dyrygenturę orkiestrową. Jest pianistą, kameralistą, chórmistrzem, zasłużonym propagatorem kultury polskiej wśród  kanadyjskiej Polonii. Eryk Parchański jest uczniem IV klasy w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, w klasie fortepianu dyr. Artura Jaronia, i już imponuje wielością nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych, m. in. jest laureatem Złotego Parnasa XIV Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”  w Sanoku (2019) i zdobył Grand Prix na I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim „Gloria Artis” w Wiedniu (2018). Przygotowuje się do uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Warszawie, który przesunięto na rok 2021. To bardzo miłe i interesujące dla organizatorów i odbiorców cyklu „Wakacje na miarę Chopina” poznawać młodych zdolnych muzyków  i sekundować im w dalszej artystycznej drodze… W niedzielę zaszczycili nas swą obecnością również profesorowie młodych pianistów – pan Jarosław Drzewiecki z żoną i pan Artur Jaroń.  Prof. Drzewiecki przybliżył widzom działalność Podkarpackiej Fundacji Kultury w Sanoku i specyfikę sanockiego  Forum Pianistycznego , którym szefuje. Wykonywany repertuar świetnie wkomponował się w niedzielne popołudnie i parkową zieleń: Krystian Sekowski: H.Pachulski- I Sonata fortepianowa c – moll Część 1 – Allegro moderato, F.Schubert – Drei Klavierstucke D 946, nr 1  es-  moll Allegro assai, nr 2  Es- dur Allegretto, nr 3  C – dur Allegro; Eryk Parchański: Chopin – Nokturn cis-moll op.27 nr1, Chopin – 3 Etiudy cis-moll op. 10/4, Es-dur op.10/1, 1h – moll  op.25/10, Chopin – 4 Mazurki op. 30 nr1 g – moll, nr2 h – moll, nr3 Des – dur, nr4 cis –moll, Chopin – III Ballada As-dur op.47. Dał wytchnienie po okresie odosobnienia. Koncert jest również udostępniany w Internecie. (Fot. ECA i Koło TiFC)


7 czerwca 2020 – znów koncert on line ( nagrany bez publiczności, ze względu na panujące obostrzenia), zatytułowany Najpiękniejsze melodie świata. Wystąpili Jekaterina i Stanisław Drzewieccy – duet na scenie i w prywatnym życiu od 2010 roku. Zagrali na cztery ręce F. Shuberta: Marsz Militarny, J. S. Bacha: Sheep May Safely Graze, Wachet auf, ruft uns die Stimme, P. Czajkowskiego: Marsz, Taniec cukrowej myszki i Waltz kwiatów z baletu Dziadek do Orzechów, A. Piazzolli: Wiosna z cyklu Cztery pory roku Oblivion, Libertango, A. Chaczaturiana: Taniec z szablami.Utwory poetyckie autorstwa Anny Świrszczyńskiej prezentowała stołeczna aktorka Katarzyna Ankudowicz. Pianiści są bardzo bliscy organizatorom, bo w Sannikach grali kilkukrotnie. Stanisław przyjeżdżał już po swoich dziecięcych i młodzieńczych  triumfach na estradach świata, po zdobyciu głównych nagród w konkursie Eurowizji w Bergen w Norwegii, na Międzynarodowym Konkursie im. S. Rachmaninowa w Moskwie, koncertowaniu w nowojorskiej Carnegie Hall i w innych prestiżowych salach stolic i innych miast w  Europie,  Ameryce Północnej, Japonii, Chinach. Występował w Sannikach z rodzicami – Tatianą Shebanovą i Jarosławem Drzewieckim, sam i z żoną, z którą w duecie – z solowymi i symfonicznymi programami – grali  w ważnych miejscach w Polsce i za jej granicami. Dorobili się  Drzewieccy dwóch płyt (sam Stanisław 11!) i dwójki uroczych dzieci, o których pewnie w przyszłości świat muzyczny usłyszy. Jekaterina ma też swój odrębny artystyczny dorobek. W 2009 roku jako jedyny muzyk na Łotwie, gdzie wcześniej mieszkała i kształciła się muzycznie, otrzymała stypendium do Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie. Studia magisterskie ukończyła z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. A. Jasińskiego. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych w Polsce, na Łotwie, na Litwie, w Czechach i we Francji. Występowała z wieloma znanymi orkiestra i dyrygentami na wielu estradach Europy i w Etiopii. Katarzyna Ankudowicz związana jest z warszawskim Teatrem Kamienica, gdzie możemy ją  zobaczyć w sztuce  Blef . Z przedstawieniami teatralnymi – Nerwica natręctw, Między łóżkami – podróżuje również po kraju. Jednak najwiecej popularności przyniosły jej seriale telewizyjne : Bulionerzy, O mnie się nie martw, Przepis na życie, Pierwsza miłość. W pozaartystycznej działalności angażuje się w walkę o ekologiczne rozwiązania, o czyste powietrze. Mama małej Konstancji.

Wystawa Tomasza Lubaszki „Arytmia” została z konieczności przeniesiona na rok następny.                                                                                                                         

Na kolejny koncert z udziałem Jacka Kortusa (fortepian) i Magdaleny Kumorek (recytacja) organizatorzy – Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem – zapraszają 5 lipca. Już z publicznością! (Fot. ECA – Mariola Buła)


 5 kwietnia 2020 – koncert odwołany z powodu pandemii koronawirusa, zaplanowany na IV 2021.


10 maja 2020 –koncert odbył się on line ( nagrany bez publiczności, ze względu na panujące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa). Chociaż w tej formie zainteresowani mogli/ mogą już usłyszeć i zobaczyć artystów! Odnotowujemy taki fakt w dziejach sannickich  koncertów po raz pierwszy. Wirtuoz fortepianu Paweł Kowalski zaprezentował nam utwory Fryderyka Chopina, poprzedzając wykonania ciekawymi komentarzami, a aktorka Aneta Todorczuk  świetne wiersze A. Osieckiej,  J. Kofty i W. Szymborskiej. Pianista jest znawcą chopinowskiej spuścizny. W recenzji prasowej XI Letniego Festiwalu w Nowym Mieście, po Jego występie, pojawił się nagłówek „Kowalski dotknął chopinowskiego absolutu”. W pięknych słowach o Jego grze wypowiadali się wielcy kompozytorzy – W. Lutosławski, W. Kilar, A. Panufnik. Artysta dysponuje bardzo bogatym repertuarem muzycznym – utwory na fortepian i orkiestrę, recitale, muzyka  kameralna, filmowa i jazzowa. Wiele koncertuje. Choćby sezony koncertowe 2018 i 2019 pokazują skalę tej aktywności – Ottawa, Bogota, Ankara, Lima, Barcelona, Majorka, krajowe festiwale w Dusznikach Zdroju, Antoninie, Radziejowicach… Ma dorobek nagraniowy, zasługi  w jurorowaniu w Międzynarodowych Konkursach Pianistycznych. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Aneta Todorczuk przez kilka lat była związana  z Teatrem Narodowym. Dziś jest „wolnym strzelcem” i grywa m. in. w „OchTeatrze” i Teatrze Komedia. Znana z telewizyjnych seriali i przedstawień teatralnych, filmów fabularnych „Kameleon”, „Milczenie jest złotem”. Świetnie sprawdza się jako wokalistka w muzodramach „Kobieta, która wpadała na drzwi”, „Matka, żona, kochanka”, w Projekcie kOFFta, recitalach. Zajmuje się również dubbingiem. Koncert pozwolił nam, dzięki tym artystom,  zaczerpnąć  trochę z uczuć Chopina zawartych w Jego muzyce     i z spostrzeżeń cytowanych poetów. Wystawa Marii Dziopak i Janusza Błaszczaka „Ogrody, tęcza i schody” została z konieczności przeniesiona na rok następny.   


 

Na kolejny koncert organizatorzy – Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie z sannickim Kołem – zapraszają 7 czerwca. (Fot. ECA – K. Kocimski )


10 marca 2020 – w pałacu w Sannikach odbył się koncert  „W hołdzie Chopinowiuczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. S. Moniuszki w Gąbinie, zorganizowany przez Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i Koło TiFC w Sannikach.  Przed młodzieżą szkolną z powodzeniem wystąpili uczniowie z klas I, II, IV, V, VI – 6) : Nikola Ciężkowska (fortepian), Zofia Grabus (skrzypce), Wiktoria Olczak (fortepian), Liliana Michalak (gitara),  Gabriela Zielińska (fortepian), Wojciech Cieślak (klarnet), Julia Dutkiewicz (perkusja),  Antoni Kunikowski (fortepian), Jan Szarota (saksofon), Alicja Kiełbasa (flet poprzeczny),  Martyna Stańczak (gitara) oraz dr Zbigniew Merecki z utworami F. Chopina: Nokturn F-dur op. 15 nr 1, Mazurek H-dur op. 41 nr 3, Mazurek As-dur op. 41 nr 4, Walc Des-dur op. 64 nr 1. Koncert poprowadziła Katarzyna Domagała, a uczniom podczas występów akompaniował dr Zbigniew Merecki – nauczyciele klasy fortepianu PSM w Gąbinie. Takie wydarzenia są już  tradycją w życiu muzycznym Sannik. Brawa dla młodych artystów i ich pedagogów! (Fot. ECA)1 marca 2020 –  kolejny koncert z cyklu CHOPIN- MUZYKA – POEZJA. Wystąpili  porywający muzycy, laureaci wielu konkursów Aleksandra Świgut (fortepian) i Marcel Markowski  (wiolonczela) z utworami Chopina, Schumana, Shostakovicha, i znany aktor Krzysztof Bień z poezją patriotyczną  – od naszych wielkich romantyków po Tuwima, Miłosza, Herberta i Wencla. Aleksandra Świgut gra na fortepianie, fortepianie historycznym, klawesynie. Studiowała na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Piotra Palecznego, Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie Wojciecha Świtały i Marii Szwajger-Kułakowskiej, w Guildhall School of Music w Londynie w klasie Davida Dolana. Doktorantka  Waldemara Wojtali w A M w Gdańsku. Zdobywała doświadczenie na fortepianie historycznym pod kierunkiem Katarzyny Drogosz. Dyplom w klasie klawesynu uzyskała u Małgorzaty Sarbak.Występuje solo, jako kameralstka i solistka z  orkiestrami – w kraju i za granicą. Brała udział m. in. w wielu prestiżowych festiwalach – w Paryżu, Nohant, Dusznikach Zdroju, „Chopin i jego Europa” w Warszawie…  Zajmuje się pracą pedagogiczną w UMFC. Marcel Markowski studiował wiolonczelę u Stanisława Firleya w AM w Łodzi. Kształcił się również w Mannheim w Niemczech u Michaela Flaksmana i Jeleny Ocic oraz uczęszczał na Międzynarodową Akademię Menuhina w Szwajcarii. W Orkiestrze Symfonia Varsovia ma stanowisko lidera wiolonczel. Kiedy je obejmował – w 2012 r. – miał zaledwie 23 lata, co czyni go w historii orkiestry najmłodszym muzykiem na  tak ważnym stanowisku. Gra również w Sinfonia Varsovia Quintet. Jako solista występował z renomowanymi dyrygentami – Krzysztofem Pendereckim, Jerzym Maksymiukiem, Danielem Stabrawą… Dwukrotnie nominowany do nagrody fonograficznej Fryderyk. Autorką marcowej  wystawy jest kobieta  i  tematyka bardzo  kobieca – kwiaty – delikatne, ulotne…  Elżbieta Siemińska z Łodzi, absolwentka łódzkiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych,  za priorytet w życiu zawodowym i prywatnym wybrała świat fauny i flory, z naciskiem na kwiaty właśnie. Przez lata projektowała tkaniny w Żyrardowskich Zakładach Lniarskich i w Centralnym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Przemysłu Lniarskiego, tworzyła i tworzy obrazy,  współpracując z galeriami w Łodzi, Warszawie, Pruszkowie, Gdańsku… Ilustrowała też książeczkę dla dzieci, wydaną przez KAW. (Fot. Andrzej Mickiewicz oraz Krzysztof Kocimski i Mariola Buła z ECA)


23 lutego 2020 –  rozpoczęliśmy 39. sezon koncertów CHOPIN- MUZYKA – POEZJA, organizowanych przez Towarzystwo im. F. Chopina (TiFC) z sannickim Kołem i Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach (ECA),  upamiętniliśmy  również  210. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina rewelacyjnym koncertem w wykonaniu Takashi Yamamoto (fortepian) i Bożeny Stachury (słowo). Tytuł koncertu „ON VOUS ADORE – Chopin oczami George Sand”. W tłumaczeniu na język polski: „Ktoś Pana uwielbia…” – te słowa napisała na kartce i podsunęła Chopinowi George Sand, a On zachował je. Z doskonale dobranych fragmentów pamiętników i listów tej francuskiej pisarki, kierowanych do Chopina lub o Chopinie  – pisanych do innych, dowiedzieliśmy się jakim widziała Go na co dzień. Poznaliśmy z pierwszej ręki pasjonującą opowieść o studium ich uczucia, fascynacji Sand talentem Chopina, o naturze kompozytora i ciężkich przejściach związanych  z chorobą, zmaganiach twórczych, wyprawie na Majorkę, ciągłej trosce George o Fryderyka,  niespodziewanym rozstaniu i cierpieniu, że nie rozstali się w przyjaźni… A jak brzmiały pod palcami Takashi Yamamoto utwory Fryderyka Chopina!!! – Nokturn Es-dur op.9 nr 2, Fantazja-Impromptu cis-moll op.66, Scherzo cis-moll op.39, Preludium Des-dur op.28 nr 15, Barkarola Fis-dur op.60, Polonez As-dur op.53. Muzyk grając cały stawał się muzyką, współgrał z nią w sposób doskonały, wydobywając mocne brzmienia i te najsubtelniejsze… Stojąca owacja, bis – bardzo, bardzo zasłużone.  Pochodzący z Nagano, absolwent Toho Gakuen Music High School w Tokio i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie , laureat IV Nagrody na XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie (w 2005 r.),  po raz drugi uszczęśliwił bywalców sannickich koncertów. Pierwszy raz Bożena Stachura – znana m. in. z roli Solange w filmie „Chopin. Pragnienie miłości”, filmu „Jak pies z kotem”, ról w Teatrze Narodowym, Teatrze Kamienica, Och Teatrze, telewizyjnych seriali. Gościliśmy podczas tego wydarzenia muzykolog Ewę Sławińską-Dahlig – członka Zarządu TiFC, a od 1 marca b.r. dyrektora generalnego TiFC (w związku z odejściem na emeryturę Pana dyrektora Antoniego Grudzińskiego) oraz Piotra Mysłakowskiego z Warszawy – badacza biografii Chopina, członka naszego Koła TiFC. Przywieźli i obwieścili rewelacyjną wiadomość, najnowsze odkrycie: BABKA  FRYDERYKA  CHOPINA URODZIŁA  SIĘ  W  SANNIKACH!!! (Więcej w artykule Wojciecha Waligórskiego – redaktora naczelnego  „Nowego Łowiczanina” ). Tradycyjnie powitanie należało do  ECA, reprezentowanego tym razem przez Jolantę Róg, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka. Po koncercie odbył się wernisaż wystawy „BLASK DŹWIĘKU  ŚWIATŁA ” i miłe spotkanie z młodym artystą Dawidem Wojtalewiczem,  który dorastał w sąsiedzkim Gąbinie, a studiował malarstwo w Królewskiej Akademii  Sztuk Pięknych w Antwerpii, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki. Wiedzę zdobywał również w ASP w Turnhout i Ateńskiej Szkole Sztuk Pięknych. Wystawiał prace w Holandii, Francji, Belgii, Grecji i Polsce. (Fot. Mateusz Michalski i Mariola Buła z ECA)


koncerty i wystawy – I półrocze


SEZON 2019/2020

16-17 listopada

W listopadzie 2019 roku przedstawiciel naszego Koła Bartosz Bębenista – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – pojechał do Francji (koszty podróży i pobytu były po stronie francuskiego partnera). Poniżej Jego relacja i zdjęcia wykonane przez Comite de Jumelage:

„16-17 listopada 2019 –  rozpoczęła się druga edycja międzynarodowej wystawy WE ART CHALONNES, organizowanej przez Comite de Jumelage w Chalones sur Loire, Francja.

NA wystawę zostali zaproszenie lokalni – francuscy i zagraniczni artyści. Towarzystwo lokalnych artystów było niesamowitą okazją do poznania bliżej rodzimej kultury francuskiej. Jako że wystawa trwała tylko weekend, czas spędzony tam był wyjątkowo intensywny. Wystawa byłą otwarta dla zwiedzających w różnych częściach miasta. Takich punktów/galerii było blisko dwadzieścia. Niektóre miejsca stanowiły prywatne atelier artystów, którzy byli bardzo chętni do oprowadzania i dyskusji na wszelkie tematy – nie tylko sztuki. Było to okazją do poznania bardzo pozytywnych i otwartych osób.

Jednak najważniejszą częścią tego wydarzenia było poznanie kultury, sztuki, ekspresji oraz pokazanie sztuki współczesnej jaką tam reprezentowałem.

Dziedziny sztuki wystawiane podczas WE ART CHALONES sięgały od klasycznych sztuk wizualnych, rzeźby, czy opartych o doskonały warsztat malarstwa olejnego, kończąc na mediach, rękodziele takim jak szycie. Wszystkie miejsca znajdowały się w mieście Chalones sur Loire, niezwykle malowniczym, z piękną historią i urokliwymi miejscami.

Jako gość z Polski chętnie w ciągu tych dwóch dni byłem oprowadzany po pozostałych wystawach i pracowniach artystów. Miłym doświadczeniem było również bardzo pozytywne i liczne odwiedzanie mojej części wystawy, która znajdowała się w głównym budynku Villes Jumelees, w którym wystawiało się sześciu artystów.

W wydarzeniach oprócz głównych organizatorów czynnie uczestniczył mer miasta Philippe Ménard, oficjalnie witając mnie w swoim mieście.

Wyjątkowym momentem było poznanie  rodziny Pani Joli Violleau – Polki, która od ponad 20 lat mieszka we Francji i na czas pobytu otaczała mnie opieką, również przybliżając i tłumacząc mi ciekawe  elementy francuskiej kultury, które niemożliwe by było pojąć w tak krótkim czasie bez osoby tak dobrze obeznanej we francuskich zwyczajach. Pani Violleau (która również należy do Comite De Jumelage Chalonnes), od strony francuskiej zajmowała się organizacją mojego pobytu i wystawy. Natomiast od strony polskiej organizacją wyjazdu i wystawy zajmowała się Pani Aleksandra Głowacka przewodnicząca Koła TiFC w Sannikach.

Docelowo moimi pracami zajmował się urząd miasta Challone sur Loire, pod przewodnictwem Sandrine Pincemaille, która organizowała drugą edycję WE ART CHALLONES, oraz Pań Marie Annick Cebron i Claudine Lochard.

W trakcie wystawy zmontowałem kilka filmów, streszczających elementy miasta, wystaw, które prezentuję poniżej. Oraz kilka zdjęć zrobionych w technologi 360 stopni, by poczuć dookoła siebie zobaczone miejsca.

Zdjęcia 360 stopni:

https://www.google.com/maps/contrib/101035960167996606346/photos/@49.7088806,9.6515403,6z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1

Filmy

https://www.youtube.com/channel/UC_ZtCREApsJLPKCjKDTGEAQ

Dla mnie naprawdę miło było poznać wszystkich uczestników wystawy i ich sztukę. Myślę, że reprezentowałem Polskę w najlepszy sposób, biorąc pod uwagę liczne miłe komentarze i rozmowy. Wiele osób zadeklarowało chęć przyjazdu do Polski, Sannik, a swoim malarstwem przybliżyłem swoje podejście do sztuki oraz zachęciłem do dyskusji”.


10 listopada

10 listopada 2019 – koncert „JESIENNE IMPRESJE”, a w jego programie niezapomniane piosenki Whitney Houston i Arethy Franklin, w wykonaniu Moniki Urlik z akompaniamentem    Marka Błaszczyka (fortepian) i Konrada Skowrońskiego (gitara). Te amerykańskie klimaty były naszą kontynuacją cyklu imprez narodowych, poświęconych kulturze różnych nacji, które w Sannikach mają wieloletnią tradycję – od 1986 roku. Monikę Urlik mogliśmy wcześniej dostrzec w wielu programach telewizyjnych: „Szansa na sukces” (II nagroda w finale), „Droga do gwiazd”, „The Voice of Poland” (dotarła do półfinału), „Bitwa na głosy”. Zdobyła wiele nagród w konkursach – m.in. Grand Prix na VIII Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu, I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym  „Vena Festiwal” pod patronatem Michała Urbaniaka, nagrodę Prezydenta Miasta Sopot na Festiwalu TOPtrendy. Wystąpiła w koncercie Super Debiutów podczas 51. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wydała dwa albumy płytowe, na których znalazły się również Jej kompozycje. Gra na skrzypcach (Jej instrument w szkołach muzycznych) i pianinie, więc podczas koncertu do jednej z piosenek – zagrała sama. Muzycy są absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach. Marek Błaszczyk grał – na różnych instrumentach – m. in. w zespołach „Trzeci Oddech Kaczuchy” i przez lata w „Ich Troje”, a obecnie w zespole „Volver”. Występuje również solo pod pseudonimem Marc Bee.  Konrad Skowroński jest gitarzystą, aranżerem i wokalistą z bogatą  działalnością koncertową i studyjną. Współpracował z bardzo wieloma artystami zagranicznymi i krajowymi, np. Patsy Gamble, Luis Nubiola, Markus Jaichner, Sławek Uniatowski, Alicja Węgorzewska. Był członkiem kwintetu jazzowego „Stavar”, założycielem, kierownikiem i gitarzystą grupy jazz-rockowej”Cold Rain”, a od 2014 gra w zespole Moniki Urlik. To była wielka przyjemność słuchać „I`m every women”, „All the Man I need”, „Freedom”…

Patron koncertu: SIERPC Miasto ze smakiem. Po koncercie odbyło się otwarcie wystawy „W OBIEKTYWIESANNICKIE INSPIRACJE”. Oglądaliśmy piękne fotografie sannickiego pałacu i jego otoczenia – prace z pleneru zorganizowanego przez Europejskie Centrum Artystyczne dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Fotografii Humanistycznej „Foto Humanum”.(Fot. Mariola Buła z ECA, Andrzej Mickiewicz).

 6 listopada

6 listopada 2019 – delegacja naszego Koła z wielką radością uczestniczyła w spotkaniu promocyjnym z okazji wydania 27 tomu „Rocznika Chopinowskiego” i uczczenia 85-lecia Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

Jesteśmy wdzięczni Towarzystwu za ogromny wkład w uczynienie z Sannik miejsca Pamięci Chopina i w 38-letnią działalność koncertową naszego środowiska. Dzięki wspaniałej współpracy przez lata Sanniki stały się znaczącym punktem na mapie chopinowskich miejsc i wydarzeń. Napawało nas dumą, że członkowie naszego Koła Ewa Sławińska-Dahlig (zarazem członek Zarządu TiFC) i Piotr Mysłakowski przedstawiali podczas spotkania ważkie zagadnienia. Miło było wysłuchać wszystkich interesujących prelekcji, koncertu Karola Radziwonowicza, spotkać się ze znanymi artystami, pracownikami TiFC, z członkami kół chopinowskich…


 26 października

26 października 2019 złożyliśmy rewizytę – na zaproszenie Koła Towarzystwa im Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Przyjaciele, Chopiniści z Ostrowa przygotowali dla nas iście  królewskie przyjęcie. W programie: spacer po współczesnym Ostrowie i ulicami dawnego Ostrowa w Muzeum 3D, obiad w Bistro BRAVO, wizyta w urokliwym Antoninie – a tam opowieści Andrzeja Leraczyka o Pałacu Myśliwskim, o Radziwiłłach i gościach księcia Antoniego, spacer po parku w jesiennych barwach i uczestnictwo w próbie Piano TRIO VIMART z Moskwy. Wieczorem z kolei piękne wydarzenie w Forum Synagoga w Ostrowie – spektakl literacko-muzyczny O FRYDERYK PRZYJECHAŁ, z udziałem aktorów Pracowni Teatralnej OCK Nasz Teatr: Macieja Bąka, Pauliny Barny, Tomasza Barny, Antoniny Kostery, Wielisławy Dankiewicz-Czaja i  członków  ostrowskiego Towarzystwa Chopinowskiego: Barbary Koralewskiej, Iwony Szymczak, Zofii Dobra-Marek, i bardzo interesujący koncert pt. WARIACJE CHOPINOWSKIE: Edyta Fil (flety), Wiktor Szymajda i Magdalena Adamczak (fortepian). Długo będziemy pamiętać serdeczność, koncerty, zwiedzanie, poczęstunki. (Fot. Marian Jakubek)


13 października

13 października 2019 – uczczenie 170 rocznicy śmierci  Fryderyka Chopina i zakończenie tegorocznego cyklu koncertów CHOPIN-MUZYKA-POEZJA. Wspominać ten dzień będziemy jako szczególnie ciepły. Nie tylko dzięki słonecznej pogodzie. Artystki  Maria Szraiber i Małgorzata Pieczyńska ofiarowały sannickiej publiczności i organizatorom, obok profesjonalizmu, dużą dawkę życzliwości, ciepła, uwagi. Było to obopólne, bo w po koncertowej korespondencji pani profesor napisała: „Wspominam wczorajszy dzień bardzo ciepło.”, a aktorka „To był naprawdę wspaniały dzień! Miałam super czas z Marią, muzyką Chopina, piękną poezją i Świetną publicznością. Czego chcieć więcej?”

Maria Szraiber koncertowała w wielu krajach europejskich, w USA, Australii, Chinach, Japonii, Korei Południowej. Jest profesorem Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi również kursy mistrzowskie i seminaria w kraju i poza granicami. Zasiada w jury konkursów pianistycznych. Małgorzata Pieczyńska od ponad trzydziestu lat, zarówno zawodowo jak i prywatnie,  dzieli czas między Szwecją i Polską, Sztokholmem i Warszawą. W Polsce grała w teatrach warszawskich:   Powszechnym, Ateneum i Syrena. Kreowała role również w licznych filmach fabularnych („Wierna rzeka”, „Komediantka”, „Quo vadis”, „Krótki film o zabijaniu”, „Piłkarski poker”, „Serce nie sługa”….), serialach  i widowiskach telewizyjnych. W dłuższym niż zwykle programie obok muzyki Wielkiego Chopina, znalazły się listy Jego i George Sand oraz poezja miłosna – od Szekspira, poprzez Rilkego, po Szymborską. Kolejnym artystą, z którym mile spędzaliśmy niedzielny czas był Mirosław Benedyktowicz – malarz z Kielc, wykładowca m. in. w kieleckim Instytucie Edukacji Plastycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. To prawnuk znanego, zwłaszcza w środowiskach  inteligenckich Krakowa i Lwowa, Ludomira Benedyktowicza (1844 – 1926) – powstańca styczniowego, malarza, pisarza, leśnika. Wystawa Jego prac pt. „Inspiracje leśne i inne” prezentowana  jest w pałacu przez cały październik. W ten szczególny czas złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Fryderyka Chopina. (Fot. Mariola Buła i Jolanta Róg z ECA, Andrzej Mickiewicz, A.Głowacka).


6 października

6 października 2019 delegacja sannickiego Koła TiFC  uczestniczyła w wydarzeniu  w Izabelinie, finalizującym XV JUBILEUSZOWĄ EDYCJĘ  FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” – w sali koncertowej w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego. W koncercie galowym  wystąpili: Voytek Proniewicz – skrzypce, Tomasz Radziwonowicz – dyrygent i kierownik artystyczny, Orkiestra Sinfonia Viva. Wykonali utwory: W. Lutosławski – 5 Melodii ludowych na orkiestrę smyczkową, F. Chopin – Nokturn Es – dur op. 9 nr 2 /opr. na skrzypce i orkiestrę kameralną/, F. Kreisler – „Smutek miłości” i „Piękny Rozmaryn” /opr. na skrzypce i orkiestrę kameralną/, A. Dvořák – 2 Tańce słowiańskie: e – moll op. 47 nr 4 i g – moll op. 47 nr 8, M. Karłowicz – Serenada na orkiestrę smyczkową op. 2 oraz muzyka filmowa w opracowaniu T. Radziwonowicza. Nie zabrakło zasłużonych  bisów i stojącej owacji. Znalazł się również czas na podsumowanie festiwalu, podziękowania dla współorganizatorów koncertów w ramach festiwalu i mały bankiet. Organizatorami finału byli: wójt Gminy Izabelin, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Centrum Kultury w Izabelinie, Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego. Foto KPN.


4 października

4 października 2019 – Sanniki uczestniczyły w wydarzeniu „W hołdzie Fryderykowi Chopinowi” w ramach XV FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA”. Poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach złożył kwiaty przed pomnikiem kompozytora w parku w Żelazowej Woli. Młodzież zaprezentowała się godnie i pięknie. Nauczycielka, opiekunka grupy jest też członkiem naszego Koła TiFC. Fot. Aldona Kucharczyk.


15 września

15 września 2019 XV Festiwal „W KRAINIE CHOPINA” miał muzyczny przystanek w Sannikach, bezsprzecznie do krainy wielkiego kompozytora należących. Wystąpił zespół „Harmonium Duo” w składzie Hubert Giziewski i Iwo Jedynecki. Koncert poprowadził Mariusz Dżyga – pomysłodawca i dyrektor Festiwalu, prezes Towarzystwa im. K. Wiłkomirskiego, muzyk, pedagog muzyczny i animator kultury.

To ciekawe wydarzenie skomentować można słowami Jeffreya Jamesa (kompozytor, wydawca muzyczny) napisanymi po występie „Harmonium Duo” w Carnegie Hall w Nowym Jorku: „Ktokolwiek uważa, że akordeon jest instrumentem mało ciekawym lub nie pasującym do muzyki klasycznej, nie słyszał chyba dzisiaj tych Panów będacych w swoim żywiole. Wykonania takie jak to dzisiejsze, nie zostawiają w komentarzach wiele wiecej miejsca obok samych superlatyw. Nie potrafię wystarczająco dobrze oddać słowami ich niebywałego poziomu muzykalności i wręcz nadludzkiej inteligencji brzmienia, artystycznego zespolenia, więc pozostawiam temat, mając nadzieję usłyszeć ich znowu już wkrótce”.

Organizatorami koncertu byli: Towarzystwo im. K. Wiłkomirskiego, Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie wraz ze swym sannickim Kołem. Patronatem objął burmistrz miasta i gminy Sanniki Gabriel Wieczorek. ECA reprezentowała Agnieszka Rygielska, TiFC – Aleksandra Głowacka. Festiwal ma cenne dofinansowanie  Samorządu Województwa Mazowieckiego, wkład finansowy należy również do organizatorów poszczególnych wydarzeń. (Fot. A. Rygielska i A. Głowacka).


1 września

1 września 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA z udziałem bardzo młodych, utalentowanych  i pełnych uroku  pianistów – Krystiana Sekowskiego i Yurii Danylowa oraz popularnego aktora Piotra Ligienzy. Nastrój utworów muzycznych M. Magina, G. Bacewicz, F. Chopina, S. Rachmaninowa i A. Ginastery oraz poezja o tematyce wojennej K.K. Baczyńskiego, K. I. Gałczyńskiego i W. Broniewskiego pięknie wpisywały się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podobnie jak plenerowa wystawa ECA – zdjęć z okresu wojny i okupacji, upamiętniająca losy tamtych lat, oddająca hołd naszym mieszkańcom. Pora przedstawić artystów: Krystian Sekowski jest Polakiem urodzonym w Kanadzie, gdzie ukończył studia muzyczne na poziomie licencjackim. Tam też jako chórmistrz prowadził dwa zespoły śpiewacze i współtworzy wraz pianistką Stephanie Kwan „Genesius Duo”. Obecnie kontynuuje studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Jarosława Drzewieckiego. Pochodzi z bardzo patriotycznej rodziny, z której  w czasie wojny wielu walczyło i wielu poległo. Przejawem patriotyzmu młodego pianisty  jest  promowanie polskiej kultury w Kanadzie. Yurii Danylov – to  rodowity lwowianin. Ukończył Lwowską Specjalistyczną Szkołę Muzyczną im. S. Kruszelnickiej, a teraz jest studentem Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej M. Łysenki. Koncertował w różnych salach na całej Ukrainie. Obaj muzycy są laureatami Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic w Sanoku”.   Piotr Ligienza jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Grał na scenach wielu teatrów: Starego Teatru w Krakowie, Teatru Polskiego w Bydgoszczy i warszawskich – m. in. Powszechny, Na Woli, Polonia. Teraz Teatr Płocki zaprasza na sztukę „Bóg mordu” z Jego udziałem. Zwolennicy lekkich filmów mogli zobaczyć aktora m.in. w „Planecie singli”, a miłośnicy seriali np. w „Ranczu” i „Dziewczynach ze Lwowa”. Koncertowi zwyczajowo towarzyszył wernisaż. Tym razem wystawy z sannickiego pleneru malarskiego, w którym uczestniczyli następujący artyści : Zofia Samusik-Zaremba, Maja Wojnarowska, Nela Lewandowska, Iwona Motylewska-Białek, Katarzyna Bąkowska-Roszkowska, Marek Bachurski, Mirosław Benedyktowicz, Robert Żbikowski i Wojciech Witkowski –  komisarz pleneru. Inną atrakcją była kolejna wystawa plenerowa ECA „NASZE  DZIEDZICTWO – NASZ STRÓJ” – pokazująca strój naszego regionu na mieszkańcach  z dawnych lat i na członkach Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „SANNIKI”, który już ponad 65 lat  z sukcesem kultywuje rodzime tradycje. (Fot. A. Głowacka  z tel. oraz M. Buła z ECA i K. Sobociński, M. Fudała).


4 sierpnia

4 sierpnia 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA i wernisaż wystawy „OBRAZY Z PODÓŻY”. I silna męska reprezentacja trzech dziedzin sztuki – muzyk Piotr Latoszyński, aktor Przemysław Bluszcz, malarz Michał Smółka. Byliśmy zasłuchani w zmienny nastrój Preludiów F. Chopina z op. 28, utwory K. K. Baczyńskiego, B. Leśmiana i argentyńskiego pisarza J. L. Borgesa, a potem zapatrzeni w pełne kolorów i światła malarstwo. A kontakt z artystami nieoceniony – pełen treści, uroku i ciepłych wrażeń. Piotr Latoszyński ukończył łódzką Akademię Muzyczną w klasie prof. T. Chmielewskiego, a studia podyplomowe w Robert Schumann Hochschule w Duesseldorfie i w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. W. Piękosia. Jest laureatem wielu konkursów, w tym zwycięzcą Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina w Mariańskich Łaźniach i im. Miłosza Magina w Paryżu. Koncertuje i prowadzi prywatną szkołę muzyczną. Ma w dorobku nagrania płytowe. Przemysław Bluszcz, po wrocławskiej PWST, może szczycić się bardzo wieloma nagrodami za kreacje aktorskie na festiwalach teatralnych w Szczecinie, Kaliszu, Radomiu, Zabrzu, Bydgoszczy, na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i dwukrotnym zwycięstwem w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Przez 11 lat związany był z Teatrem w Legnicy, gdzie zagrał w ponad 40 sztukach, a od 10 lat należy do zespołu aktorskiego  Teatru  Ateneum w Warszawie. Znamy Go również z licznych filmów fabularnych,  seriali telewizyjnych i słuchowisk radiowych.  Michał Smółka ukończył ASP w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Jego nauczycielami byli znakomici artyści J. Duda-Gracz, R. Nowotarski i B. Chromy. Artysta pochodzi z okolic Krakowa, ale od ponad 30 lat jego miejscem na ziemi jest Poniatowa na Lubelszczyźnie, gdzie mieszka i Kazimierz Dolny, gdzie aktywnie działa w środowisku artystycznym tego miasta i prezentuje swe prace w galerii autorskiej „Dwa Światy”. To bardzo dojrzałe malarstwo. Barwne pejzaże, często z odległych stron, sylwetki ludzi, zatrzymane chwile z przeżywanej rzeczywistości… trochę zatarte, bo nie do końca uchwytne, bo zmienne, z tajemnicą – jak natura, ludzie, życie … (Fot. A. Głowacka, J. Róg, D. Młynarczyk …).


7 lipca

7 lipca 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA z graniem utworów F. Chopina przez Mariusza Drzewickiego i prezentacją poezji Z. Herberta przez Radosława Pazurę. Błyskotliwie zabrzmiał zwłaszcza utwór kompozytora Wariacje B-dur op. 2 na temat arii „La ci darem la mano”. Pianista  koncertował jako solista i kameralista w wielu krajach europejskich, zasiadał w jury konkursów pianistycznych. Jest też pedagogiem – pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego i  prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi. Aktor jest  znany wszystkim  z filmów kinowych i ekranu telewizyjnego oraz ról dubbingowych. Oglądaliśmy Go m.in. w „Szczęsliwego Nowego Roku”, „Pożegnaniu z Marią”, „Oczach niebieskich”, „Pograniczu w ogniu”, „Psy 2 ostatnia krew”.  Po koncercie odbyło się otwarcie interesującej wystawy  malarstwa Katarzyny Bąkowskiej-Roszkowskiej. Artystka ukończyła ASP w Warszawie, obecnie kontynuuje tam studia doktoranckie. Od 2012 r. prowadzi wraz z mężem Galerię Sztuki Oficyna w Płocku przy ul. Tumskiej. W tym dniu Sanniki zaoferowały dużo więcej atrakcji w ramach 51 “NIEDZIELI SANNICKIEJ”.  (Fot. J. Róg z ECA).


2 czerwca

2 czerwca 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA. Wysłuchaliśmy wspaniałych utworów F. Chopina w wykonaniu pianisty wybitnego – Karola Radziwonowicza. Koncertuje jako solista z wieloma słynnymi orkiestrami symfonicznymi w najbardziej prestiżowych salach na całym niemal świecie. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną, jest jurorem wielu konkursów pianistycznych w kraju i  za granicą. Karol Radziwonowicz jest prezesem polskiego oddziału stowarzyszenia EPTA (European Piano Teachers Associaton) i Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. I. J. Paderewskiego w Warszawie. Od kwietnia ub. r. jest wiceprezesem Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie. Marta Chodorowska – aktorka teatralna, filmowa, serialowa – czytała wybrane listy noblistki Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza –  pisarza, mistrza krótkiej formy. Niezwykła to korespondencja pary wyjątkowej, obrazująca dojrzałą miłość, refleksje autorów nad własnym życiem, życiem  ich przyjaciół i codziennością. Publiczność żywo reagowała na pełne czułości treści listów, z dużą dawką humoru i wyraźnym dystansem do siebie dwojga autorów, połączonych uczuciem, ale nigdy wspólnym adresem. Koncertowi towarzyszyła wystawa Jana Wołka – poety, pisarza, pieśniarza,  malarza i  karykaturzysty czyli SZTUK – MISTRZA. Jego fascynujące malarstwo pokazujemy w Sannikach po raz drugi. Jak twierdzi sam twórca prezentowanej wystawy „świat, którego jesteśmy fragmentem, zasługuje na opowieść, a nikt nie umie snuć jej lepiej jak artyści”.  Fot. Andrzej Mickiewicz


W dniach 5 – 9 czerwca gościliśmy przyjaciół z Comite de Jumelage z partnerskiej Sannikom miejscowości Chalonnes sur Loire.  Przybyło osiem osób, w tym  prezydentka organizacji Marie-Annick Cebron i Honorowa Obywatelka Masta i Gminy Sanniki Mauricette Renou. Zaproszeniem i organizacją pobytu zajęło  się nasze Koło TiFC i Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej, współpracując z ECA, władzami Miasta i Gminy Sanniki, i MGOK. Francuscy goście uczestniczyli w niedzielnych koncertach i wernisażu. Zwiedzili również Dom Urodzenia Fryderyka Chopina z  okalającym go parkiem w Żelazowej Woli (Tu też wysłuchali recitalu chopinowskiego w wykonaniu Kamila Pacholca) oraz  Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, gdzie zapewniono nam interesujące i serdeczne oprowadzenie. Nie zabrakło zwiedzania sannickiego pałacu i spotkania z władzami. Radości dostarczyły wspólne wieczorne spotkania  w altanie grillowej w parku i w domu przewodniczącej TWRZS Wiesławy Olczak. Wzajemnej bliskości sprzyjał,  jak zawsze, pobyt w prywatnych domach mieszkańców. Bardzo cenimy sobie te przyjacielskie związki. Fot. Głównie A. Głowacka, J. Róg, A. Nowakowska


17 – 21 maja 2019 byliśmy 4- osobową delegacją (reprezentującą nasze Koło TiFC i Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej) w Chalonnes sur Loire na Święcie Wina (własny koszt uczestników wyjazdu). W programie znalazły się: zwiedzanie ekspozycji przygotowanej przez Comite de Jumelage (Komitet Miast Zaprzyjaźnionych) dotyczącej miast partnerskich Chalonnes sur Loire – Tecklenburga w Niemczech, Ballinosloe w Irlandii i Sannik w Polsce, płynięcie łodziami po Loarze, pasowanie na winiarza, wieczór z fajerwerkami, spektakl historyczny 2000 lat winnic w Chalonnes, honorowa lampka wina w urzędzie miasta dla gości i rodzin przyjmujących, koncert, uroczysta kolacja organizowana przez Comite de Jumelage. Dodatkową atrakcją, jaką sprawił nam zaprzyjaźniony od lat Komitet, był wyjazd do Mont Saint Michel. I jak zawsze wiele wzruszeń dostarczyły nam kontakty z przyjaciółmi i cieszyło poznawanie nowych osób.  Fot. Wioletta Grzywa, z arch. Comite de Jumelage i z arch. Koła TiFC12 maja

12 maja 2019 – koncert z cyklu CHOPIN-MUZYKA-POEZJA z sympatycznymi i interesującymi artystami Andrzejem Tatarskim (fortepian) i Magdaleną Lamparską (recytacja). Pianista  z ogromnym dorobkiem koncertowym, nagraniowym i pedagogicznym – prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – muzyką i słowem przybliżył słuchaczom tego właśnie patrona uczelni, wybitnego  kompozytora i męża stanu. Nie zabrakło również muzyki  wielkiego Chopina. Aktorka, którą możemy oglądać  w sztukach w Teatrze Narodowym, Teatrze Kwadrat i Polonia, w serialach telewizyjnych, ale także podziwiać za role w filmach fabularnych polskich i zagranicznych produkcji, dla Sannik wybrała poezję K. Przerwy-Tetmajera, L. Staffa, H. Poświatowskiej i W. Szymborskiej. Pałacowe sale wypełnili zachwyceni odbiorcy. Pokoncertowe malarskie spotkanie tym razem odbyło się z Victorią Belmondi i jej pracami spojonymi tytułem „Symfonia Mazovia”. Pod tym artystycznym pseudonimem kryje się Danuta Suchowera – chirurg z Kliniki Chorób Wątroby i Transplantologii Warszawskiego WUH, dr n. med. Polskiej Akademii Nauk. (Fot. B. Lewandowski i  J. Róg z ECA).


7 kwietnia

7 kwietnia 2019 – koncert „Zielone wianki”, w którym literaturę łączyli tak pięknie z muzyką Magdalena Warzecha (recytacja, śpiew, scenariusz) i Konrad Wantrych (fortepian). Równie dumni jesteśmy z otwartej po koncercie wystawy malarstwa Franciszka Maśluszczaka i ujmującego spotkania z artystą. Magdalena Warzecha od ponad dwudziestu lat należy do zespołu aktorskiego Teatru Narodowego w Warszawie. Grała również w innych teatrach, Teatrze Telewizji, w słuchowiskach radiowych, wielu filmach i serialach. Współpracowała z wybitnymi reżyserami m. in. A. Wajdą, K. Zanussim, J. Majewskim, J. Hoffmanem, K. Kutzem, J. Grzegorzewskim, A. Glińską. Odrębną formą Jej artystycznych przekazów są  autorskie muzyczno–teatralne projekty,          jak ten w Sannikach, gdzie raczy widzów poezją mówioną i śpiewaną. Tym razem były m. in. piosenki:”Od  nocy do nocy” ( A.Osiecka, komp.W.Kazanecki),”Grande valse Brillante” (J. Tuwim, komp. Z. Konieczny) oraz wiersze J.Tuwima,  K.I.Gałczyńskiego, M.Załuckiego, L.Mariańskiej i innych. Akompaniował Konrad Wantrych. –  pianista, kompozytor i aranżer działający wcześniej w zespołach Believe i Mr. Gil, współpracujący przy wielu muzycznych przedstawieniach z Teatrem Polonia w Warszawie i Telewizją. Ostatnio zaangażowany  w cykl kabaretowo-komediowy “La La Poland”. Franciszka Maśluszczaka i Jego barwne, nasycone wielokulturowością malarstwo prezentujemy w Sannikach po raz drugi. Ten uznany i wszechstronny artysta – malarz, rysownik, grafik, ilustrator książek, twórca fresków i witraży – sam pięknie określił swe malarstwo: “Moje obrazy przedstawiają prawdę, która została we mnie, a nie tę, którą zobaczyłem. To nadal są pejzaże, postacie, ale nie jest to kalka rzeczywistości”. Niezapomniany niedzielny czas, wspaniali artyści, wdzięczni odbiorcy… (Fot. Nr. 1, 2, 5, 7, 8 J. Róg z ECA, pozostałe A. Mickiewicz).


5 marca

5 marca – koncert  „W hołdzie Chopinowi” – to tradycyjna już prezentacja w Sannikach uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki z Gąbina. Przed przedszkolakami i młodzieżą szkolną z powodzeniem wystąpili: Zuzanna Kordalewska, Julia Wypysińska, Marta Majewska, Michalina Dobaczewska, Jan Zieliński, Błażej Lenarcik, Julia Kalińska i Jan Szarota. Kolejne muzyczne utwory przybliżała młodym widzom Katarzyna Domagała – nauczycielka klasy fortepianu gąbińskiej szkoły. Na zakończenie wybrzmiał Walc As-dur op. nr 3 Fryderyka Chopina w wykonaniu Zbigniewa Mereckiego – również nauczyciela w klasie fortepianu.  Organizatorzy wydarzenia to Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i sannickie Koło TiFC. Obecne reprezentantki Koła: Ewa Gać, Zofia Zawadzka i Wiesława Olczak. (Fot. Agnieszka Rygielska i Ewelina Pawlak)

3 marca

3 marca – koncert „Kobieta i mężczyzna, czyli powiedz mi jak mnie kochasz” – poetycko-muzczna podróż przez epoki i style w poszukiwaniu miłości. Opracowanie, reżyseria i władanie słowem  należało do charyzmatycznego aktora Dariusza Jakubowskiego, partie wokalne wykonała sopranistka Katarzyna Thomas, a muzyczne Piotr Szafraniec. W tej eklektycznej układance znalazły się strofy E. Dickinsona, fragmenty biblijnej „Pieśni nad pieśniami” i szekspirowskich Sonetów, teksty J. Donne’a  przetłumaczone przez S. Barańczaka, wiersze W. Szymborskiej, K. I. Gałczyńskiego, K. K. Baczyńskiego… Urzekała muzyka M. Legranda z filmu „Kobieta i mężczyzna”, G. Gershwina z „West Side Story”, melodie M. Grechuty, neoromantyczna pieśń R. Straussa… Dariusz Jakubowski wyspecjalizował się w autorskich programach łączących muzykę i słowo. Wielokrotnie współpracował też z filharmoniami i orkiestrami wykonując partie narratora  w oratoriach, przedstawieniach muzycznych. W Jego biografii ważną rolę odegrał Teatr Studio w Warszawie, gdzie grał przez 28 lat u tak znanych reżyserów jak: J. Grzegorzewski, M. Treliński, J. Kalina…, wyjeżdżał do paryskiej Olimpii, Teatru na Tagance w Moskwie, na  liczne festiwale teatralne nie tylko w Europie. Kreował wiele ról w filmach reżyserowanych  m. in. przez  K. Kieślowskiego, J. Majewskiego, F. Falka. Katarzyna Thomas  posiada bogaty repertuar od utworów renesansu po współczesne, co pozwoliło Jej na udział w festiwalach muzyki dawnej, chopinowskiej i współczesnej. Koncertowała w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech, Szwajcarii i w wielu miejscach w Polsce. Piotr Szafraniec studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem prof. Jerzego Sterczyńskiego. Jest laureatem konkursu poświęconego Markowi Grechucie. Współpracował  z wieloma filharmoniami,  koncertował w kilku krajach europejskich. Artyści nie pierwszy raz gościli w Sannikach, choć temat i repertuar prezentowali wciąż inny. Marcowemu koncertowi towarzyszył wernisaż wystawy „Chopin na Mazowszu i kwiaty polskie” Barbary Jachimowicz – malarki z pobliskiego Sochaczewa.  (Fot. Andrzej Mickiewicz i Mariola Buła nr 1, 7, 8, 9)

24 lutego

24 lutego 2019 –  rozpoczęcie 38. sezonu koncertów CHOPIN- MUZYKA – POEZJA, organizowanych przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina z sannickim Kołem  i Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach. W upamiętnianą również w tym dniu 209. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina Jego utwory interpretowała  Karolina Nadolska, a strofy Bolesława Leśmiana – Małgorzata Kożuchowska. Pianistka jest adiunktem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  w Warszawie, z tytułem doktora sztuk muzycznych. W dorobku ma wiele nagród w międzynarodowych konkursach,  recitale na pięciu kontynentach, wydaną płytę i sukcesy pedagogiczne. Aktorka należy do zespołu Teatru Narodowego w Warszawie. Znana jest szerokiej widowni z licznych ról w filmach fabularnych i serialach. Dwukrotnie zdobyła TeleKamery dla najlepszej aktorki i Złotą Kaczkę dla najlepszej aktorki. Odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Wydarzenie z udziałem pięknych artystek przyciągnęło wiele osób, które  wypełniły  w pałacu obie sale. Tradycyjnie powitanie należało do dyrektor ECA Moniki Patrowicz, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka. Kolejnych wzruszeń dostarczył wernisaż wystawy „Influencja – pod wpływem”. Prezentowaliśmy artystów pochodzących z pobliża – Bartosza Bębenistę ze Słubic i Rafała Wachowicza z Sannik. Obaj są absolwentami I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku i Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Obecnie mieszkają w Skierniewicach i w Łodzi, a ich zawodowa działalność wykracza dalej. (Fot. Mariola Buła z ECA)KONCERTY – SEZON 2018/2019


21 października

21 października TiFC Koło w Sannikach zorganizowało wydarzenie „Granada i inne – koncert słynnych pieśni latynoskich”, kontynuując wieloletnią tradycję (od 1986 roku!)  spotkań poświęconych kulturze różnych nacji. Te pieśni pełne uczuć i skąpane w słońcu śpiewali Justyna Gęsicka (mezzosopran) i Wiesław Bednarek (baryton), przy akompaniamencie Adama Rogali. „To miód na moją duszę” – powiedziała jedna z uczestniczek koncertu i w tym tonie wypowiadano wiele komplementów do artystów i organizatorów. Wiesław Bednarek niemal ćwierć wieku był pierwszoplanowym barytonem w gronie solistów Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, a w latach 1979 – 1985 również Teatru Wielkiego w Łodzi. Podczas swej wieloletniej kariery wystąpił w około 1000. przedstawień  w macierzystym teatrze, śpiewając największe role barytonowe światowego repertuaru operowego, np. w Nabucco, Makbecie i Rigoletto Verdiego. Występował również – około 700. razy – w prestiżowych salach niemal całej Europy, a także w Izraelu, Brazylii, Japonii, Korei. Jest kierownikiem Katedry Wokalistyki w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. A absolwenci tejże akademii to młodzi artyści. Justyna Gęsicka śpiewała wielokrotnie arie w operach i operetkach na scenach Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy czy Filharmonii w Słupsku. Jest m. in. laureatką III nagrody w konkursie na Najciekawszą Osobowość  Artystyczną Operowego Forum Młodych. Adam Rogala pracuje w bydgoskiej Akademii jako pianista – korepetytor, akompaniuje śpiewakom podczas warsztatów oraz krajowych i międzynarodowych występów. PATRONEM WYDARZENIA był SIERPC MIASTO ZE SMAKIEM. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu i innym sponsorom. W tym dniu wręczyliśmy, z ogromną wdzięcznością, odznakę TiFC MECENAS KULTU CHOPINOWSKIEGO  Panu Adamowi Łukawskiemu -właścicielowi Drukarni Agpress, którą odbierała Ewa Gruca oraz Państwu Halinie i Andrzejowi Wojciechowskim z Sannik. Na scenie, obok artystów, Zarząd sannickiego Koła TiFC: Aleksandra Głowacka – przewodnicząca, Maria Fudała – zastępca oraz członek Komisji Rewizyjnej w Warszawie, Mirosława Duda – skarbnik, Mirosław Kaczmarek – członek. (Fot. Andrzej Mickiewicz, Anna Nowakowska – nr 9792 – 9839).


14 października

14 października 2018. uczciliśmy koncertem 169. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina i zamknęliśmy cykl koncertów chopinowskich 2018 roku. Wystąpili znakomici artyści: Bogdan Kułakowski (fortepian), Andrzej Wojciechowski (klarnet) i Grzegorz Damięcki (recytacja). Muzycy są wykładowcami w Akademii Muzycznej w Gdańsku i mają bardzo duży dorobek koncertowy w kraju i poza granicami. Aktor znany jest z wielu ról w Teatrze Ateneum w Warszawie, Teatrze Telewizji, w serialach  (m.in. „Wataha” i „Belfer”) i filmach fabularnych ( np. „Jasminium”, „Lista Schindlera”, „Podatek od miłości”). Uraczyli zebranych mazurkami, nokturnami i walcami wielkiego kompozytora we współczesnych opracowaniach na klarnet i fortepian oraz strofami m. in. J. Tuwima, W. Szymborskiej, T. Różewicza,W. Młynarskiego. Interpretacje utworów –  raz wzruszające, a innym razem z humorem – bardzo przypadły słuchaczom do gustu. Ta miła atmosfera trwała również podczas otwarcia  wystawy rodzinnej Alojzego, Martyny i Jaśka Balcerzaków.  Mistrz Alojzy (ojciec) zaprezentował utrwalone pędzlem mazowieckie pejzaże, Martyna (córka) obrazy wyobraźni inspirowane naturą, a Jan (syn) malarstwo abstrakcyjne. To bardzo bliscy nam artyści. Alojzy Balcerzak przez długie lata swej aktywności nie tylko malował i wystawiał prace. Był dyrektorem Stołecznego Biura wystaw Artystycznych, wykładowcą Europejskiej Akademii Sztuk, założył i prowadził  (prawie 20 lat) w pobliskiej Koszelówce wiejską galerię sztuki i letnią pracownię plastyczną, projektował znaczki pocztowe, współpracował z wydawnictwami, za co uhonorowany został wieloma odznaczeniami i nagrodami. Młodsi plastycy mają w dorobku różne projekty artystyczne, wystawy i pracę w szkolnictwie artystycznym – Martyna w Linz nad Renem, Jasiek w Warszawie. Na wernisażu gościliśmy Jana Balcerzaka. (Fot. Andrzej Mickiewicz).


16 września

16 września 2018.  Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina”, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo im. Kazimierza Wiłkomirskiego, miał przystanek muzyczny w pałacu w Sannikach. Wydarzenie znamienne, bo utwory F. Chopina wykonano w transkrypcjach na wiolonczelę i fortepian. Nie zabrakło też oryginalnej Sonaty op. 65. Zagrali znakomici młodzi muzycy – wiolonczelistka Izabela Buchowska i pianista Krzysztof Stanienda. Melancholijne dźwięki wiolonczeli urzekły słuchaczy. Nie żałowali artystom braw, podziękowań i komplementów. O utworach i wykonawcach mówił dyrektor artystyczny Festiwalu Mariusz Dżyga. Izabela Buchowska zdobywała uznanie jako solistka, kameralistka i grając z orkiestrami w Europie i USA. Dokonywała wielu prawykonań utworów młodych polskich kompozytorów, niejednokrotnie jej dedykowanych. Krzysztof Stanienda  to współtwórca zespołu Chopin Piano Quintet, laureat wielu międzynarodowych konkursów i wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncert i po koncertowe zwiedzanie pałacu było dla uczestników bezpłatne. Miejscowi organizatorzy: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina i Towarzystwo im. F. Chopina Koło w Sannikach. (Fot. Aleksandra Pachnicka i Agnieszka Rygielska z ECA)


2 września

2 września 2018. wystąpiły laureatki Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”  w Sanoku  Sofia Sokhina z Aleksandii na Ukrainie i wrocławianka Zofia Dynak. Towarzyszył im Piotr Grabowski związany od jedenastu lat z Teatrem Narodowym w Warszawie, a wcześniej głównie z teatrami krakowskimi. Miło i z refleksją słuchało się wypowiadanych ciepłym głosem strof o Fryderyku Chopinie, różnych autorów – od C. K. Norwida po J. Twardowskiego  i J. Zajączkowskiego. Pięknie współbrzmiała z nimi muzyka wielkiego Chopina, ale też F. Liszta i R. Maciejewskiego. Młode pianistki potwierdziły swą  grą wysoki poziom, dostrzegany na tak wielu krajowych i międzynarodowych konkursach.  Na miesiąc została otwarta wystawa „Drogi do Niepodległości” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości – z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.     (Fot. Andrzej Mickiewicz)


5 sierpnia

5 sierpnia 2018. uczciliśmy 190. rocznicę pobytu Fryderyka Chopina w Sannikach,         o którym sam Fryderyk, wówczas osiemastoletni, pisał do przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego „ […] byłem w Sannikach u Pruszaków, całe lato tam spędziłem […] przerobiłem owe Rondo C-dur ostatnie na dwa fortepiany, dzisiaj go próbowałem”. Podczas tego koncertu mogła wybrzmieć tylko muzyka wielkiego kompozytora i poezja romantyczna. Chłonęliśmy mazurki, nokturny, balladę i strofy Cypriana Kamila Norwida, a wykonywali je – z wielką wprawą i z pamięci (tak to zawsze cenią uczestnicy!) – młody pianista Rafał Mokrzycki i aktor Dariusz Kowalski. Po koncercie otworzyliśmy spójną tematycznie wystawę „W kręgu Chopina” malarki Małgorzaty Heintze-Paszkowicz. Wzbogaciła ten dzień  wizyta Koła TiFC z Ostrowa Wielkopolskiego. – Był czas na wymianę doświadczeń, prezentację sannickiego Zespołu Pałacowo- Parkowego im. F. Chopina i integrację przy grillu w parkowej altanie. (Fot. Andrzej Mickiewicz, Mariola Buła – nr 2 i 6).


1 lipca

1 lipca 2018. – Przepięknie wybrzmiało Trio g-moll Fryderyka Chopina w doborowym wykonaniu Tria: Agnieszka Przemyk-Bryła (fortepian), Maria Machowska (skrzypce) i Tomasz Strahl (wiolonczela). Nad tym utworem pracował osiemnastoletni Fryderyk spędzając w Sannikach lato 1828 roku, a właśnie w roku bieżącym obchodzimy 190 rocznicę tego pamiętnego pobytu. Aktor Sambor Czarnota swój poetycki wybór rozpoczął, zaskakując mile słuchaczy, wierszykiem autorstwa sześcioletniego Frycka. Następnie wraz z nastrojami  części Tria g-moll zmieniały się nastroje wierszy m. in. K. I. Gałczyńskiego, J. Przybory, W. Broniewskiego. Muzycy związani są zawodowo z Uniwersytetem Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Wcześniej zdobywali nagrody w konkursach, dziś zasiadają w jury międzynarodowych konkursów i w dorobku artystycznym mają występy w wielu krajach świata. Sambor Czarnota współpracuje z kilkoma teatrami, m. in. z Teatrem im. S. Jaracza w Łodzi, warszawskimi teatrami Kamienica i Scena Prezentacje. Znany jest też z wielu filmów i seriali prezentowanych przez TVP. Wernisaż rozpoczął – na miesiąc- szczególną wystawę W Garderobie Madame Victoii Volter stroje i kostiumy inspirowane modą historyczną, zorganizowaną przez ECA i Koło TiFC. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Samorzadu Województwa Mazowieckiego i środków Koła TiFC. Prezentowane stroje (up-cikling) są dziełem Małgorzaty Retkowskiej, osoby wielu talentów – pedagoga edykacji artystycznej, animatora kultury, założycielki dwóch grup rekonstrukcji historycznych, scenarzystki, reżysera i kordynatora widowisk rekonstrukcyjnych i teatralnych, właścicielki Agencji Artystycznej „Retro-Pasje”. Jej umiejętności zostały wykorzystane w kilku filmach. ECA zaprosiło jeszcze na wystawę plenerową Pierwsze lata niepodległosci. Mieszkańcy Sannik na fotografiach z lat 20. Lipcowe wydarzenia zaszczycił swą obecnością Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. (Fot. Andrzej Mickiewicz, Foto-Exclusive Design by Victoria Volter, Mariola Buła).

<?php echo do_shortcode(‚

‚) ?>


3 czerwca

3 czerwca 2018. – Tym razem gościliśmy piękną Hiszpankę Marię Marquez Torres i niezwykle utalentowanego aktora Jarosława Boberka. Utwory Fryderyka Chopina i hiszpańskich kompozytorów Enrique Granadosa, Ernesto Lecuona i Isaaka Albeniza przeplatały się z fragmentami intrygującego tekstu Hagiograf Piotra (Petera) Lachmanna – niemiecko-polskiego pisarza, reżysera teatralnego i tłumacza. Młoda pianistka z Malagi ma w swym dorobku ponad 150 recitali, a także występy w ramach trzech duetów. Natomiast aktor już chyba tysiące ról i reżyserii dabbingowych (m.in. Król Julian w Madagaskarze, Kaczor Donald), współpracę z wieloma teatrami oraz kreacje w filmach fabularnych i serialach. Wspaniale charakteryzuje go relacja, po zagraniu tytułowego Ellinga w reż. Michała Siegoczyńskiego: „Jarosław Boberek to aktor kompletny!!! Zarówno komedia (serial Rodzina zastępcza) jak i dramat, a nawet piosenka – nie jest straszna temu aktorowi – wielkie brawa!!!” (www.jokiel.ue.wroc.pl/teatr.htm). Czerwcową wystawę Oto dni krwi i chwały. Reduta Ordona i Rakietnicy Królestwa Polskiego z Państwowego Muzeum Archeologicznego otworzyli jego dyrektorzy Wojciech Brzeziński i Wojciech Borkowski, kurator Jacek Borkowski oraz dyrektor ECA Monika Patrowicz. (Fot. Andrzej Mickiewicz, Wioletta Kubiak).


13 maja

13 maja 2018 sala koncertowa i przyległy do niej salon – w sannickim pałacu – zapełniły się. Niewątpliwie atrakcją był występ wybitnego aktora, reżysera i pedagoga Jana Englerta, który wspaniale prezentował fragmenty poematu Beniowski J. Słowackiego. Publiczności bardzo spodobała się też gra młodej Chinki Rui Liu (zmiana), dyplomantki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W Jej wykonaniu usłyszeliśmy F. Chopina Andante spianato, Wielki Polonez Es-dur op.22, Scherzo b-moll op. 31 oraz Xi Yang Xiao Gu Muzyka o zachodzie słońca. Honorowy patronat Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej spowodował zaszczytną wizytę radcy Cai Lian i attache kulturalnego Zhang Ruoyu. Gościliśmy również Aleksandra Pruszaka, Piotra Marconiego i Joannę Ponikowską-Gregorczyk. Wernisaż otwierał dwie wystawy: w pałacu – Strefa wolności malarstwa Urszuli Klechty z Łodzi i w parkowej alei – Wielka wartość wolności w fotografii Jerzego Wernika. Pierwszą organizowały ECA i Koło, plenerową – ECA.  Urszula Klechta należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Jerzy Wernik jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego im. A. Macieszy. Prowadzenie wydarzenia – Aleksandra Głowacka z Koła TiFC i Waldemar Szymski z ECA. (Fot. A. Mickiewicz i M. Buła).

<?php echo do_shortcode(‚

‚) ?>


8 kwietnia

8 kwietnia 2018 – Elegancja, profesjonalizm – to słowa, które oddają klimat niedzielnego  koncertu. Wystąpiła Diana Ostrolutskaya – utalentowana pianistka z Kijowa i Maciej Robakiewicz – aktor znany z ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Studentka czwartego roku Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy w Sannikach zaprezentowała utwory F. Chopina, F. Liszta, R. Schumanna i J. Brahmsa w sobie właściwym indywidualnym stylu. Maciej Robakiewicz, angażowany przez wybitnych polskich reżyserów i z zagranicznymi doświadczeniami filmowymi, uraczył publiczność poezją naszych wielkich romantyków (wszystko z pamięci!). Publiczność doceniła artystów gromkimi oklaskami i komplementami. Po koncercie odbyło sie otwarcie wystawy „Cena wolności”, ukazującej prace artystów grupy ROTA i Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków oraz artystów niezależnych. – Sześcioro autorów prac malarskich: Larysa Jaromska, Danuta Suchowera, Marek Jaworski, Łukasz Pęksa, Wojciech Noworyta, Jan Rylke i dwoje twórców rzeźb: Teresa Pastuszka-Kowalska i Dariusz Kowalski. Całe wydarzenie obfitowało w patriotyczne treści. Miło nam było gościć Eduarda Anokhina prezydenta Fundacji Czesna Sprawa i Joannę Ponikowską- Gregorczyk główną księgową TiFC. (Fot. A. Mickiewicz i J. Róg).


6 marca

6 marca 2018 – koncert „W hołdzie  Chopinowi” w wykonaniu uczniów  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie: Macieja Ziółkowskiego, Zuzanny Kordalewskiej  (fortepian), Aleksandry Piegowskiej, Julii Kalińskiej, Jana Dubielaka (skrzypce), Jana  Zielińskiego, Michała Zawadzkiego (akordeon), Marty Majewskiej (saksofon), Liliany Michalak (flet poprzeczny), Michaliny Dobaczewskiej (śpiew solowy) i Mikołaja Wilkiewicza  (klarnet). Wśród występujących sanniczanie! Nieodzowni w tych artystycznych prezentacjach byli nauczyciele klasy fortepianu Katarzyna Domagała (prowadzenie) i  dr Zbigniew Merecki (akompaniament i wykonanie utworów F. Chopina). Uważni odbiorcy to, tym razem, głównie wychowankowie Zespołu Szkół w Mocarzewie i Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej. Organizatorzy: ECA i Koło TiFC. W Sannikach od lat dzieci i młodzież są wprowadzani  w świat muzyki klasycznej.  (Fot. Klaudia Rymarkiewicz  z ECA).


4 marca 2018

4 marca 2018 – Pełen pasji i autentyczności występ młodych artystów, nagradzanych w konkursach. Interpretacja utwórów F. Chopina przez Annę Hajduk-Rynkowicz oraz śpiewana przez Matyldę Damięcką poezja M. Sufina i własna, przy akompaniamencie gitarowym Radosława Łukasiewicza i z Jego kompozycjami.  Po koncercie spotkanie na wernisażu z malarzem Adamem Kunikowskim. Marcowa wystawa „Na swojską nutę” pokazuje obrazy zainspirowane utworami Chopina, urokliwe polskie pejzaże i miejskie zaułki. (Fot. A. Mickiewicz).

 


25 lutego 2018

25 lutego 2018 – na rozpoczęcie 37. sezonu koncertowego i obchody 208. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina – odbyła się prapremiera spektaklu „PIEŚŃ O ŻYCIU I ŚMIERCI CHOPINA” w mistrzowskim wykonaniu Marii Gabryś i Wiesława Komasy. Muzyka F. Chopina współbrzmiała z fragmentami „Kartoteki” T. Różewicza i poezją Cz. Miłosza, K. I. Gałczyńskiego, C. K. Norwida, L. Staffa i R. Brandstaettera.Tradycyjnie powitanie należało do dyrektor ECA Moniki Patrowicz, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka. Koncertowi towarzyszył wernisaż wystawy „Artist tertium, tres oculos – trzech artystów, trzy spojrzenia”, a swe spojrzenie na sztukę i naturę prezentowali Małgorzata Górna-Saniternik, Joanna Hrk i Dariusz Młynarczyk. Przedstawicielki Koła złożyły kwiaty pod pomnikiem Chopina dłuta prof. Ludwiki Nitschowej. (Fot. Andrzej Mickiewicz)Harmonogram Koncertów 2017 >

Harmonogram Koncertów 2017 cz. 2

8 listopada – w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach odbyła się promocja najnowszej publikacji Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, poświęconej największej w świecie prywatnej kolekcji chopinowskiej w Valldemossie w Hiszpanii. O kolekcji i książce opowiadały autorka dr Bożena Schmid-Adamczyk i redaktorka  naukowa Ewa Sławińska-Dahlig. To wydanie  stanowi ważne wydarzenie w upowszechnianiu dziedzictwa chopinowskiego. Doceniamy też patriotyczną  postawę  autorki i działalność  Ewy Sławińskiej-Dahlig  należącej do Zarządu TiFC w Warszawie i sannickiego Koła TiFC. Fot. K. Rymarkiewicz i M. Gadzińska z ECA.


15 października – zakończenie sezonu koncertów CHOPIN-MUZYKA-POEZJA 2017. Z radością gościliśmy bliskich nam pianistów Justynę Galant-Wojciechowską i Filipa Wojciechowskiego, i po raz pierwszy aktorkę Beatę Kawkę oraz malarkę z Hiszpanii – Alicję Czerniak.

Wspaniale współbrzmiała muzyka Chopina, Bacha, Mozarta, Rachmaninowa i Debussy’go z poezją Szymborskiej, Osieckiej i Młynarskiego. Pozytywnych emocji dodały też abstrakcyjne, pełne metafizyki obrazy. Wszechstronnie wykształceni – w kraju i poza granicami – muzycy koncertowali w wielu państwach. Oprócz solowych występów i w duecie, grają w założonych przez siebie grupach kameralnych „Trio Galant” i „Filip Wojciechowski Trio”. Filip jest muzykiem klasycznym i jazzowym. W tej drugiej odsłonie również dał się poznać w przeszłości uczestnikom sannickich koncertów – ze swoim trio i Gary Guthmanem czy innym razem z Robertem Majewskim. Beata Kawka znana jest z wielu seriali telewizyjnych, ale szczególne uznanie przyniosły Jej role w filmach reżyserowanych przez B. Lindę. Za grę w „Jasnych błękitnych oknach” otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Madrycie, a rolę w „Sezonie na leszcza” okrzyknięto jako majstersztyk. Jest też aktorką teatralną, dubbingową, śpiewającą i producentką. Alicja Czerniak wykształcenie plastyczne zdobyła w Polsce, ale od 40 lat mieszka poza krajem urodzenia. Wystawiała swoje prace w wielu wielkich aglomeracjach, np. w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Madrycie, Pekinie, Tokio. Po koncercie zostały złożone życzenia Aleksandrowi Pruszakowi – członkowi naszego Koła, potomkowi rodziny Pruszaków, przyjaciół F. Chopina – z okazji 80. Urodzin. Publiczność odśpiewała Sto lat, przy akompaniamencie Filipa Wojciechowskiego.

Fot. A. Mickiewicz, K. Sobociński, J. Róg.

7 października – 2 koncerty „Słoweńskie rytmy” dedykowane Seniorom z okazji Dnia Seniora. W pierwszej części koncertów w melancholijny nastrój wprowadzały pieśni słoweńskie wykonane przez Janeza Kunavara (bas-baryton), przy akompaniamencie Jarosława Domagały (fortepian). Niespodzianką był „Wojak” F. Chopina.W drugiej części rozbawiła uczestników bardzo popularna na Słowenii muzyka „narodno- zabavna”(głównie kompozycje S. Avsenika). Nie zabrakło też piosenek, które fani skoków narciarskich słyszą pod skocznią w Planicy. Grał zespół utalentowanych braci Čepon: Grega (klarnet), Jernej (harmonia), Dominik (trąbka), Stefan (eufonium), Luka (gitara). Śpiewała, często z Gregiem, Irena Drobnic. Tak skoczne rytmy spowodowały, że koncerty kończyły się tańcami. Konferansjerem i tłumaczem była Marta Szatkowska-Kunavar – filolog, dziennikarka pochodząca z Płocka.
Janez Kunavar ukończył wydział wokalny PSM w Domžalah. Śpiewu solowego uczył się najpierw pod kierunkiem maestro Alessandra Svaba, założyciela i dyrektora międzynarodowej Accademia Lirica Santa Croce. Wraz z innymi solistami wystąpił w kilku przygotowanych przez Akademię przedstawieniach operowych. Od 2013 roku jest uczniem tenora Jurja Reji. W 2014 r. jako członek Chóru Radia i Telewizji, wziął udział w koncercie dzieł sakralnych Mozarta w słoweńskiej filharmonii oraz jako solista – w wykonaniu dzieła Missa Brevis KV 259 Mozarta. Śpiewał m.in. na cyklicznych koncertach „Pojem ti pesem, Kozana” i letnich festiwalach muzycznych. Jarosław Domagała jest absolwentem AM w Łodzi. Posiada duże doświadczenie jako akompaniator cenionych artystów, pedagog i autor publikacji o tematyce muzycznej. Solo i akompaniując koncertował w wielu krajach europejskich. Jest członkiem sannickiego Koła TiFC.
Fot. A. Sitkiewicz, A. Głowacka, M. Gadzińska, J. Róg

 

 

17 września XIII Festiwal „W Krainie Chopina” miał wydarzenie w Sannikach, bezsprzecznie do krainy wielkiego kompozytora należących. Wystąpił polsko – holenderski duet Pneuma Duo w składzie Justyna Jarząb i Ineke Hellingman.

Organizatorzy tego koncertu to Towarzystwo im. K. Wiłkomirskiego, Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie wraz ze swym sannickim Kołem. Patronatem objął wójt gminy Sanniki Gabriel Wieczorek. Koncert poprowadził Mariusz Dżyga – dyrektor Festiwalu, prezes Towarzystwa im. K. Wiłkomirskiego, muzyk animator kultury. Pozostałych organizatorów reprezentowały Monika Gadzińska i Aleksandra Głowacka.

Justyna Jarząb pochodzi prawie z Serca Krainy Chopina, bo z pobliskiego Żelazowej Woli Sochaczewa. Wśród zgromadzonej publiczności było wielu dumnych mieszkańców tego miasta. Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie. Studia magisterskie realizowała w Hogeschool van Kunsten w Rotterdamie, tak jak Ineke Hellingman. Tu się spotkały, co zapoczątkowało ich muzyczny związek. Justyna ukończyła też studia podyplomowe – w Akademii Muzycznej w Warszawie. Ostatnim Jej konkursowym zwycięstwem jest Grand Prix na konkursie kameralistyki w Rotterdamie. Ineke Hellingman z Amsterdamu jest absolwentką tamtejszego Konserwatorium. Oprócz wielokrotnych wyróżnień otrzymała nagrodę dla najlepszego uczestnika konkursu w Brnie w Szwajcarii. Pianistki występowały w kilku krajach europejskich. Sukcesem duetu jest udział w międzynarodowych prestiżowych festiwalach „Piano Prestige” (Francja) i „Rovello Porro” (Włochy).

Weekendowy czas to również Europejskie Dni Dziedzictwa i z tej okazji wstęp do pałacu – zarówno w sobotę, jak i niedzielę – był wolny.
Fot. B. Lewandowski.


3 września – (zmiana muzyków z przyczyn od nas niezależnych) wirtuozersko zagrała Diana Chubak Sonatę 23 Beethovena i Mephisto-Waltza 1 Liszta, także pięknie Aleksandra Hurkała zaprezentowała nokturn i preludium Ciurlionisa, i nokturny Chopina, a Piotr Machalica zachwycił zebranych poezją Młynarskiego.

To aktor stworzony do recytacji. Jego głos, interpretacja, dobór wierszy i to, że większość mówiona z pamięci – dają ideał tej formy sztuki. O znakomitości i wszechstronności aktora świadczą różnorodne role zagrane w ponad dwudziestu teatrach, kreacje w kilkudziesięciu filmach, reżyserowane widowiska oraz recitale z piosenkami m. in. Brassensa, Okudżawy, Cohena, Młynarskiego, nagrane płyty. Doceniany przez widzów, uhonorowany wieloma nagrodami branżowymi i Srebrnym Medalem Gloria Artis Zasłużony Kulturze. Młode pianistki są m. in. laureatkami Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku. Diana Chubak (Ukraina) zdobyła nagrodę Złoty Parnas na XII Forum w 2017 r., a Aleksandra Hurkała nagrodę „Indywidualność Muzyczna Forum” podczas jego VIII edycji. Pierwsza jest studentką IV roku Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej we Lwowie, druga absolwentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prowadzą aktywną działalność artystyczną na Litwie, Ukrainie i w Polsce. Po koncercie nastąpiło otwarcie wystawy „Końikoniki” interesującego artysty Michała Siemińskiego z Łodzi. Zaprezentowano przykłady Jego malarstwa, rysunku, drewnianych witraży, rzeźb, fotogramy unikalnych statuetek jakie stworzył dla PZJ i Służewca. Jego prace są na wszystkich kontynentach, w tym w Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa w Warszawie, u emira Kataru, u perkusisty Rolling Stones’ów. Prezentacje artystów należały do Moniki Patrowicz (ECA) i Aleksandry Głowackiej (Koło TiFC).
Fot. A. Mickiewicz i K. Sobociński.


20 sierpnia – zakończyliśmy cykl „Wakacje na miarę Chopina”. Aleksandra Janaszewska pięknie zagrała utwory F. Chopina, C. Debussy’ego, S. Rachmaninowa, a Michał Rudziński (bas) uraczył publiczność znakomitym śpiewem.

Któż nie lubi arii Skołuby „Ten zegar stary” z opery „Straszny dwór”, songu Emila „W pewien piękny wieczór” z musicalu „South Pacific” czy piosenki Tewjego „Gdybym był bogaczem” z musicalu „Skrzypek na dachu”? Na sali koncertowej w Sannikach takich nie było, więc bis był nieunikniony, a gromkie brawa towarzyszyły każdemu wykonaniu. (Koncert został przeniesiony z muszli do sali w obawie przed deszczem, który na szczęście nie padał.) Aleksandra Janaszewska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu i klasie kameralistyki, Michał Rudziński po studiach licencjackich na Wydziale Wokalno-Aktorskim tejże uczelni. Swoje umiejętności doskonalili również na licznych kursach mistrzowskich. Zdobywali nagrody w konkursach. Mimo młodego wieku mogą już pochwalić się pewnym doświadczeniem scenicznym. Pianistka dokonywała m. in. prawykonań utworów młodych kompozytorów na sesji Musica Moderna, śpiewak występował już w kilku operach i wodewilach. Organizatorów reprezentowały: Sylwia Mąkol i Aleksandra Głowacka. Patronat honorowy należał do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Sponsorem był PKN ORLEN.
Fot. A. Mickiewicz i G. Smagała.
13 sierpnia – odbyło się czwarte wydarzenie z cyklu „Wakacje na miarę Chopina” – recital fortepianowy Marty Macierzyńskiej.

Pianistka jest absolwentką Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, tam też ukończyła Studia Doktoranckie. Pracuje w macierzystej uczelni i PSM w Pabianicach. Szczególnie zainteresowana jest propagowaniem polskiej muzyki klasycznej, ale w programie sannickiego recitalu obok muzyki F. Chopina usłyszeliśmy walce J. Straussa i Sonatę W. A. Mozarta oraz muzykę filmową A. Kurylewicza i W. Kilara. Uczestnicy komplementowali młodą artystkę i organizatorów podziękowaniami i licznymi słowami „Bardzo piękny koncert”. Patron honorowy – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Sponsor – PKN ORLEN.
Fot. A. Mickiewicz, M. Gadzińska (ostanie)6 sierpnia scena w sali koncertowej należała do pięknych pań – Weroniki Chodakowskiej (fortepian) i Grażyny Wolszczak (słowo). Sala wystawowa zaś do członków stowarzyszenia Foto Humanum, gdzie zachwycali wystawą fotografii „Pałac w Sannikach. Na strunach historii”. Przypadł do gustu zgromadzonej publiczności również repertuar muzyczny i literacki – twórców z XIX w. – F. Chopina, A. Skriabina, E. Leara. Weronika Chodakowska studiuje na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, po wcześniejszej edukacji w Berlinie i Lucernie. Ma wiele sukcesów w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach oraz spory dorobek koncertowy. Grażyna Wolszczak zagrała w około 40 filmach (m. in. „Gry uliczne”, „Wiedźmin”, „Ja wam pokażę”) i serialach ( w tym „Na Wspólnej” i „Pierwsza miłość”). Grała w Teatrze Nowym w Poznaniu i w wielu teatrach warszawskich. Obecnie gra gościnnie w Teatrach Kamienica, Scena, Komedia, Prezentacje. Realizuje też różne projekty kulturalne przez Fundację Garnizon Sztuki, której jest współzałożycielką. Prowadzenie wydarzenia -Krzysztof Sobociński z ECA i Aleksandra Głowacka z Koła TiFC.
Fot. K. Sobociński, M. Gadzińska, A. Mickiewicz.


23 lipca w kościele w Sannikach odbył się koncert „ZAUFAŁEM DRODZE„, którym organizatorzy i artyści przypomnieli księdza poetę Jana Twardowskiego, osobę niezwykłą, a skromną i tak bardzo szanującą drugiego człowieka. Teksty ks. Jana Twardowskiego śpiewała Dominika Świątek przy gitarowym akompaniamencie Leszka Czajkowskiego. Maciej Rayzacher recytował wiersze i mówił o życiu księdza w oparciu o biografię Magdaleny Grzebałkowskiej pt. „Ksiądz paradoks” i osobiste kontakty. Krótki film nakręcony w mieszkaniu Księdza, nagranie z Jego głosem i portrety namalowane przez Stanisława Baja dopełniły obrazu. Licznie zgromadzona publiczność (mimo nagłego załamania pogody!) była wzruszona i często nagradzała brawami. Dominika Świątek jest pieśniarką, komponuje muzykę, współpracuje z Teatrem Hybrydy. Leszek Czajkowski to poeta, kompozytor, publicysta, bard , pracownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aktor Maciej Rayzacher należy do grona znanych opozycjonistów internowanych w stanie wojennym. W Jego życiowym dziele są role w teatrach warszawskich (m.in. Polskim, Powszechnym, STS) i w słuchowiskach radiowych, role filmowe (najbardziej pamiętana w „Czarnych chmurach”), wyreżyserowane programy poetyckie i widowiska plenerowe, ważne funkcje samorządowe, działalność społecznikowska na rzecz niewidomych i założenie – wspólnie z siostrą zakonną Małgorzatą Chmielewską – Wspólnoty „Chleb Życia”. Na zakończenie sannicki proboszcz ks. dziekan Stanisław Dujka, dziękując artystom i zebranym, apelował słowami ks. Twardowskiego „śpieszmy się kochać ludzi” i o wzajemny szacunek. Zapowiadali: Aleksandra Głowacka – przewodnicząca Koła TiFC i Krzysztof Sobociński z ECA .
Fot. K. Sobociński, Marcin Jasiński, E. Nowicka.


16 lipca 2017 – Stojącą owacją uczestnicy dziękowali pianistkom Aleksandrze Nawe i Olesyi Haiduk za koncert na 4 ręce, z wybranymi mazurkami F. Chopina, „Tańcami węgierskimi” J. Brahmsa, walcami J. Straussa, z „Libertango” A. Piazzolli, M. Skoryka parafrazami utworów L. van Bethovena „Sonata księżycowa” i „Dla Elizy” oraz mixem muzycznych hitów. Aleksandra Nawe ma tytuł doktora habilitowanego, pracuje w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kameralistyki. Jej dorobek to m. in. liczne wydania płytowe, nagrania dla radia, TV, filmu i teatru, kilkunastoletnia współpraca z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, artykuły i publikacje naukowe. Olesya Haiduk ukończyła AM w Łodzi, w klasie prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej. Zdobyła nagrody w kilku konkursach i z powodzeniem realizuje różne muzyczne projekty. Staż artystyczny odbyła w klasie Aleksandry Nawe w roku akademickim 2015/2016, co zaowocowało założeniem formacji East-West Duo i wspólnymi występami pań w Polsce i poza jej granicami. Miło nam było gościć w tym dniu prof. Marię Korecką-Soszkowską i b. wiceministra kultury Jacka Weissa. W scenerii sannickiego parku był czas na spacery, wysłuchanie koncertu i słodkości z pałacowej kawiarenki, a w pałacu na zwiedzanie stałych ekspozycji i wystawy Józefa Panfila. Patron honorowy – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Sponsor – PKN ORLEN.
Fot. A. Mickiewicz, siedząca publiczność – fot. K. Sobociński2 lipca 2017 – Gościliśmy w Sannikach artystów z wielkim dorobkiem – Alicję Paleta- Bugaj, Dorotę Stalińską i Józefa Panfila. Stojąca owacja uczestników podsumowała program wypełniony muzyką Mozarta i Chopina oraz poezją o miłości (znów o miłości!) m. in. Mickiewicza, Norwida, Poświatowskiej, Kofty i Doroty Stalińskiej. Koncert i wernisaż wpisywały się w doroczne wydarzenie „NIEDZIELA SANNICKA „ (49 edycja) oraz V Festyn Rycerski „Na Dworze Księcia Siemowita VI”. Pianistka koncertowała w wielu krajach europejskich i w USA. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. F. Chopina w Warszawie, gdzie pracuje od lat 40 i wykształciła ponad 60 pianistów. Jurorka ( również przewodnicząca) prestiżowych konkursów pianistycznych. Za całokształt dorobku nagrodzona przez MK i DN, a Jej biogramy artystyczne znajdują się w encyklopedii „Współcześni Uczeni Polscy” i w „Słowniku Pianistów Polskich”. Dorota Stalińska to niezwykle charyzmatyczna i wszechstronna artystka – gra w teatrach i filmach, pisze scenariusze i poezję, reżyseruje, śpiewa recitale, nagrywa płyty. Nagradzana na Toruńskich Festiwalach Teatrów Jednego Aktora, na Przeglądach Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, laureatka dwóch Złotych Kaczek dla Najlepszej Aktorki, odznaczona srebrnym krzyżem zasługi Gloria Artis. Doskonały malarz Józef Panfil zaprezentował tu obrazy z pejzażem polskim i uchwyconymi niuansami pejzażu południa Europy. Jego dorobek to około 40 wystaw indywidualnych, ponad 100 zbiorowych – w kraju i za granicą i liczne nagrody w prestiżowych konkursach. Wystawę można oglądać cały lipiec. Fot. J. Róg i A. Mickiewicz.


Sanniki program lipiec


18 czerwca 2017 – bardzo miłe popołudnie z Aleksandrą Bobrowską, z muzyką L. van Bethovena, F. Chopina, G. Gershwina.

Pianistka studiowała w Manchesterze, Warszawie i Genewie. Występuje jako solistka oraz jako muzyk kameralny, m. in. w trio „Trois Sonoites”. Koncertowała w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Luksemburgu, Hiszpanii, Włoszech, Norwegii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz w Chinach. Recital w ramach programu „Wakacje na miarę Chopina” organizowany przez Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina, Towarzystwo im. F. Chopina i sannickie Koło TiFC. Patron honorowy wydarzenia – Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Fot. Andrzej Mickiewicz.


14 czerwca 2017 – w ECA cykliczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki z udziałem  bliskiej nam muzykolog Ewy Sławińskiej-Dahlig.

Od  wielu lat należy do sannickiego Koła TiFC, a po ostatnich wyborach w Warszawie jest również członkiem Zarządu TiFC. W swym dorobku ma  m. in. książkę o  niemieckim pianiście i kompozytorze Adolphie Guthmanie. Sannickie spotkanie było interesującą opowieścią o tym właśnie ulubionym i najlepszym  uczniu  Fryderyka Chopina. Słowa uzupełniały wyświetlane zdjęcia. Wspominane były inne wydawnictwa autorstwa Ewy Dahlig – „Chopin w Sannikach. Konteksty historyczno-kulturowe” oraz „Polska Chopina. Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora”. Ta ostatnia pozycja opracowana razem z Maritą Alban Juarez.
Fot. P. Dahlig


11 czerwca  2017 – Recital Michała Sztekmilera w muszli koncertowej  zainaugurował cykl „Wakacje na miarę Chopina”, któremu patronuje Marszałek Województwa Mazowieckiego .

Młody pianista jest na etapie dyplomu licencjackiego łódzkiej Akademii  Muzycznej. Przez trzy lata prowadzony był przez prof. M. Korecką- Soszkowską. Zdobywał nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w Polsce i na Litwie. Sannicka  publiczność przyjęła gromkimi brawami utwory F. Chopina, L. v. Bethovena, C. Saint-Saensa, J. Wieniawskiego i J. Straussa. Niespodzianką był krótki występ siostry Marceliny Sztekmiler z utworem skrzypcowym H. Wieniawskiego. Prowadzenie koncertu Monika Gadzińska i Aleksandra Głowacka. ECA umożliwiło również zwiedzanie pałacu, w tym wystawy Anny Macionek – Stańko  oraz pracę kawiarenki. Wydarzenie objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Fot. B. Lewandowski


14 maja 2017 – Słoneczna aura i sentymenty, jak na maj przystało! Dorota Kamińska zaprezentowała listy miłosne Wielkich Polaków, prof. Kazimierz Gierżod uraczył zebranych pięknymi utworami Chopina, kojącymi dusze i serca. Spójna z tymi klimatami była wystawa „Akty, twarze i pejzaże” Waldemara Kaliczaka z Warszawy.

Dorota Kamińska ma w dorobku ponad 40 ról kinowych („Pręgi” M. Piekorz, „Barwy ochronne” K. Zanussiego, „Karate po polsku” W. Wójcika”) i grę w kilkunastu serialach („Fala zbrodni”, „Klan”). W warszawskich teatrach współpracowała z doskonałymi reżyserami, m.in. z J. Szajną, J. Grzegorzewskim, A. Hanuszkiewiczem , M. Wojtyszko, kreując wspaniale role, w tym najgłośniejszą z nich tytułową „Tamarę” wg. J. Krizanca. Prof. Gierżod od 2002 r. pełni funkcję prezesa Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, które jest współtwórcą i współorganizatorem sannickich koncertów od początku – od lutego 1981. Przez 12 lat był dziekanem Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i dwukrotnie na stanowisku rektora. Od 1999 kieruje II Katedrą Fortepianu w tej uczelni. Koncertował w wielu krajach Europy, w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki Południowej, Chinach, Japonii, na Cyprze i w Kuwejcie. Bierze udział w jury międzynarodowych konkursów. Waldemar Kaliczak – należy do Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa. Tak na „pełen etat” maluje od szesnastu lat, uczestnicząc w licznych plenerach i wystawiając swoje subtelne, nastrojowe obrazy. Wcześniej m. in. projektował i wykonywał kostiumy, maski i lalki teatralne, zajmował się reklamą i consultingiem. Uczestnicy majowego wydarzenia mieli powody do wzruszeń, nie szczędzili artystom słów uznania.
Fot. Andrzej Mickiewicz oraz J. Róg z ECA


26 kwietnia odbyło się interesujące spotkanie autorskie z Piotrem Mysłakowskim, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego z powodzeniem w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach. Spotkanie prowadziła Monika Gadzińska z ECA.

Piotr Mysłakowski jest architektem wnętrz, grafikiem wydawniczym, genealogiem. Był wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji Architektów Wnętrz (IFI), ekspertem UNESCO, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członkiem Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Od lat prowadzi specjalistyczne badania źródłowe nad rodziną i otoczeniem Fryderyka Chopina, a ich rezultaty publikuje od 2001 r. W pałacu zabierała głos również muzykolog dr Ewa Sławińska-Dahlig, z którą planowane jest czerwcowe spotkanie.

Szczycimy się przynależnością Ewy Dahlig (od lat) i Piotra Mysłakowskiego do sannickiego Koła TiFC.


7 kwietnia 2017 w Domu Technika w Płocku odbyła się uroczysta gala podsumowująca X jubileuszową edycję plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” – Wydarzenie roku 2016.

Organizatorem Plebiscytu był „Tygodnik Płocki”, który świętował też Jubileusz 45 lat ze swoimi czytelnikami. Podczas gali wręczono specjalne Nominacje za wydarzenia, które Kapituła wyróżniła w tegorocznej edycji plebiscytu. Z Sannik Nominacje otrzymały dyrektor ECA Monika Patrowicz i przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka – za wydarzenie „35 lat koncertów chopinowskich w Sannikach i działalności sannickiego Koła TiFC”. Nominacje wręczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i redaktor naczelny „Tygodnika Płockiego” Tomasz Szatkowski.


2 kwietnia 2017 – koncert tak piękny jak pogoda w tym dniu (pełna słońca)! Paweł Kowalski wspaniale zagrał utwory Chopina, Maria Pakulnis zaprezentowała wybrane wiersze Agnieszki Osieckiej.

Uczestniczyło ok. 150 osób. Pianista współpracował z wybitnymi polskimi kompozytorami: W. Lutosławskim, A. Panufnikiem, M. Góreckim, W. Kilarem. Wykonuje ponad czterdzieści utworów na fortepian i orkiestrę od Mozarta i Chopina do wspomnianych współczesnych kompozytorów, recitale, muzykę kameralną, filmową i jazzową. Występował w prestiżowych salach koncertowych w 40 krajach na 5 kontynentach. Był jurorem 6 międzynarodowych konkursów pianistycznych. O jego wielkim talencie świadczą i inne osiągnięcia muzyczne, choćby to, że jako pierwszy pianista na świecie wykonał na pamięć partię fortepianową w poemacie „Prometeusz” A. Skriabina. Maria Pakulnis cieszy się uznaniem krytyków i publiczności. Zagrała wiele niezapomnianych ról filmowych (w „Obywatelu Piszczyku”, „Konsulu”, „Dolinie Issy”, „Pajęczarkach”…) i teatralnych ( w „Operze za trzy grosze”, „Burzy”, „Libertynie”, „Locie nad kukułczym gniazdem”…). Wystąpiła w ponad 40 spektaklach TVP („Łuk Triumfalny”, „Sprawa Stawrogina”), w licznych słuchowiskach radiowych i telewizyjnych serialach („Ekstradycja”…). Jest laureatką m. in. Wielkiego Splendora, nagrody im. Z. Cybulskiego, Brązowych Lwów na FPFF. Po koncercie nastąpiło otwarcie dwóch wystaw: „Zapiski z rzeczywistości w malarstwie” artystów plastyków Ewy Osowskiej i Wojciecha Rutkowskiego oraz „Arcydzieła wyrwane naturze” Jerzego Wernika – członka Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. A. Macieszy. Artyści plastycy znani są z uczestnictwa w wielu plenerach i wystawach w kraju i za granicą, z organizacji międzynarodowych plenerów malarskich w Mławie. Z Sannikami  związani są od lat. W. Rutkowski od połowy lat 80. -uczestniczył tu w plenerach malarskich, miał  kilka wystaw. Wspólnie prezentują swoje prace w Sannikach po raz trzeci.


7 marca 2017 – w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach odbył się koncert z okazji 207 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie.

Wystąpili reprezentanci klas: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, saksofonu, klarnetu, fletu poprzecznego i śpiewu solowego. Konferansjerką była Katarzyna Domagała, a akompaniatorem dr Zbigniew Merecki – nauczyciele fortepianu. Na repertuar złożyły się utwory F. Chopina, H. Wieniawskiego, S. Moniuszki, G. Bacewicz, M. Karłowicza, J. Garści, M. Matuszewskiego. Dyrektor SM Jarosław Domagała należy do grona zasłużonych członków sannickiego Koła TiFC. Współpraca ze szkołami muzycznymi jest w Sannikach wieloletnia. Wśród występujących dwie sanniczanki!


5 marca 2017 – Po otwarciu przez Monikę Patrowicz i Aleksandrę Głowacką koncert poprowadził Jan Popis, należący do grona najbardziej znanych i wybitnych polskich muzykologów i krytyków muzycznych.

Przez 33 lata prowadził w Polskim Radiu autorskie programy, w tym słynne „Środy chopinowskie”. Tam też stworzył wydawnictwo płytowe liczące około 500 pozycji, z których kilkadziesiąt nominowano do nagrody Fryderyk, a kilkanaście tę nagrodę zdobyło. Komentował w PR i TVP osiem Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina. Był dyrektorem artystyczno-programowym wydawnictwa MUZA Polskie Nagrania. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, jurorem międzynarodowych konkursów. W Sannikach – z właściwą sobie swadą – opowiadał o prezentowanych utworach L. van Beethovena, F. Chopina, J. S. Bacha, D. Szostakowicza, F. Poulenca. Grali je na wiolonczeli studenci prof. Reinharda Latzko z Uniwersytetu w Wiedniu: Lukas Rothenfusser (Niemcy), Clara Lindenbaum (Austria), Irene Kok (Holandia), Ursina Braun (Szwajcaria), Izak Hudnik (Słowenia), Alina Holender ( Austria), Marta Kordykiewicz (Polska). Za fortepianem zasiadł prof. Hartmut Schneider. Po koncercie spotkanie na wernisażu. Wystawę ikon Katarzyny Kobuszewskiej z Płocka otworzył Krzysztof Sobociński z ECA.


26 lutego 2017 – Rozpoczęcie sezonu koncertowego / obchody 207 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Tradycyjnie powitanie należało do dyrektor ECA Moniki Patrowicz, artystów zapowiedziała przewodnicząca Koła TiFC Aleksandra Głowacka.

Piękne utwory F. Chopina (Etiuda cis-moll op.25 nr 7, Sonata g-moll op. 65) i F. Schuberta (Sonata a-moll „Arpeggione” D.821) usłyszeliśmy w wykonaniu artystów zagranicznych. Na wiolonczeli zagrał Reinhard Latzko profesor Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu, na fortepianie Hartmut Schneider profesor Wyższej Szkoły Muzycznej w Detmold w Niemczech. Poezję prezentował znany aktor Wiktor Zborowski (W. Broniewskiego, L. Staffa, Z. Herberta, J. Kerna i innych). Muzycy występowali w wielu krajach europejskich – jako soliści i kameraliści. W różnych państwach prowadzą kursy muzyczne. Aktora pamiętamy z filmów: „Ogniem i mieczem”, „C.K. Dezerterzy”, „Kogel mogel”… Stworzył wybitne postaci w warszawskich teatrach, m. in. Papkina, Don Kichota, Mackiego Majchra, Shitza. Za kreacje w słuchowiskach radiowych został nagrodzony „Wielkim Splendorem”. Po koncercie spotkanie z Eleną Danilenko i jej barwnymi pracami spiętymi tytułem „Wspomnienie lata”. Malarka jest Rosjanką mieszkającą od kilkunastu lat w Płocku. Ukończyła ASP w Sankt-Petersburgu. Publiczność dopisała, nagrodziła artystów gromkimi brawami i słowami uznania. Wśród zacnych gości Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.


Harmonogram Koncertów 2016 >


16 października 2016 obchodziliśmy 167 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Utwory kompozytora, tak bliskiego temu miejscu, grała Anna Maria Stańczyk. Recytacja wybranych utworów A. Puszkina, C. K. Norwida, C. Miłosza, R. Brandstaettera, K. I. Gałczyńskiego i A. Watta należała do Mateusza Damięckiego, od lat oczekiwanego w Sannikach.

Pianistka występowała w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach – w wielu prestiżowych salach koncertowych, po nowojorską Carnegie Recital Hall. Zasiada w jury międzynarodowych konkursów, prowadzi kursy mistrzowskie. W Wielkiej Brytanii stworzyła „Wędrującą Szkołę Pianistyczną”, przez wiele lat pomagała młodym pianistom poprzez organizację Archway Trust. Od 21 lat jest dyrektorem artystycznym (i członkiem założycielem) Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego „Floralia Muzyczne – Muzyka w kwiatach” w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. 2 z jej płyt otrzymały status platynowych. Za swe osiągnięcia była uhonorowana m. in. przez Ministra Kultury Orderem Zasługi i przez rząd węgierski Medalem Franciszka Liszta. Mateusz jest 4 z aktorskiej rodziny Damięckich, których gościliśmy – po ojcu Macieju, stryju Damianie i kuzynie Grzegorzu. Znany wszystkim z licznych seriali („40-latek.20 lat później”, „Egzamin z życia”, „Bodo”…), ról dubbingowych, kreacji filmowych ( „Przedwiośnie”, „Czarny”, „Karol. Człowiek, który został papieżem”…). Związany był również z wieloma teatrami. Od 2014 r. gra główne role w Teatrze Studio (w „Onieginie”) i w Teatrze Polonia Krystyny Jandy (w „Klaps! 50 twarzy Greya). W Sannikach miał świetny kontakt z publicznością, zachwycał prezentacją tekstów z pamięci oraz dygresjami z aktorskiego życia i pasji podróżniczej. Publiczność nagrodziła artystów stojącą owacją. Ta atmosfera towarzyszyła również wernisażowi wystawy „Z plenerów Mazowsza”, bo pełne ciepła są prezentowane pastele (do 16.XI) i ich autorka Barbara Perlikowska z Gostynina. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Miała wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Od lat związana z Sannikami.


25 września w sannickim pałacu spotkaliśmy się z piękną muzyką prezentowaną przez skrzypaczkę Aleksandrę Kwiatkowską i pianistę Piotra Kopczyńskiego – w ramach XII Festiwalu „W Krainie Chopina”.

W imieniu organizatorów: Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina i Koła Towarzystwa im. F. Chopina powitała gości i publiczność Maria Fudała – Wiceprzewodnicząca Koła. Towarzystwo im. K. Wiłkomirskiego i Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina reprezentował Mariusz Dżyga – Prezes i Dyrektor Festiwalu. Muzykolog Ewa Dżyga zaprezentowała młodych artystów, mówiła o wykonywanych przez nich utworach i kompozytorach. Ta prezentacja była przyjęta z wielkim zainteresowaniem i uznaniem dla Jej wiedzy muzycznej, komentowana jeszcze w kuluarach. Aleksandra Kwiatkowska jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, laureatką wielu konkursów (m. in. Grand Prix XII Międzynarodowego Konkursu Talents for Europe na Słowacji). Piotr Kopczyński występował w wielu prestiżowych salach, zdobywał nagrody na międzynarodowych konkursach. Od 2012 r. jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, swej macierzystej uczelni. Solowe wykonania muzyków i ich gra w duecie zostały przyjęte przez słuchaczy z zachwytem.


4 września 2016 – zagrali na fortepianie laureaci Złotych Parnasów Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” Yuliya Yermalayeva i Ziemowit Świtalski, a z recytacją wystąpiła Magdalena Walach.

Nagrody – honoraria dla laureatów z Sanoka fundowali: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach i sannickie Koło TiFC. Yuliya Yermalayeva jest studentką Białoruskiej Narodowej Akademii Muzycznej, laureatką wielu konkursów i festiwali. Jej interpretacja utworów Fryderyka Chopina przeplatała się z poezją polskich poetów – Mickiewicza, Staffa, Twardowskiego, Herberta – w wykonaniu Magdaleny Walach, na stałe związanej z krakowskim Teatrem Bagatela. Aktorka znana jest również z ról w innych teatrach, np. z Teatru Polonia („Romulus Wielki” w reż. K. Zanussiego) czy Teatru Telewizji ( „Klub kawalerów” K. Jandy). Szczególną popularność przyniosły jej role w „Pensjonacie pod Różą”, „Twarzą w twarz”, „M jak miłość”. Po paniach dał półrecital Ziemowit Świtalski, zaledwie piętnastoletni pianista, uczeń szkół muzycznych w Katowicach. Podczas Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku zdobył Nagrodę Artystyczną Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich.
Kolejną część niedzielnego spotkania stanowiło otwarcie wystawy „Ulotne marzenia” malarstwa Danuty Król z Poznania. Artystka maluje zarówno krajobrazy, martwą naturę, postaci, jak i abstrakcje. Jej obrazy eksponowane były na wielu wystawach polskich i zagranicznych. Sannicka prezentacja trwa do 14 października.


28 sierpnia 2016 r. Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sannikach świętowało uroczyście Jubileusz 35-lecia istnienia i działalności koncertowej.

Gala odbyła się w sannickim Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina. Uroczystość zgromadziła licznie przybyłą publiczność (około 700 osób), przedstawicieli TiFC, zaprzyjaźnionych z nami artystów oraz oficjalnych gości. Organizatorami Jubileuszowej Gali Koncertowej byli: Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie i Koło TiFC w Sannikach.
W pierwszej części imprezy wystąpił z recitalem Dmitry Shishkin – laureat VI nagrody XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 2015.
Druga część uroczystości poświęcona była podsumowaniu dorobku 35-lecia tworzenia z Sannik miejsca kultu chopinowskiego.
Prof. Kazimierz Gierżod Prezes TiFC w Warszawie otrzymał podziękowanie od sannickiego Koła TiFC i ECA z rąk Aleksandry Głowackiej Przewodniczącej Koła oraz Moniki Patrowicz Dyrektora ECA. Tekst podziękowania:
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sanniki Wiesław Nowicki i Wójt Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek wręczyli byłemu Dyrektorowi TiFC Albertowi Grudzińskiemu i Antoniemu Grudzińskiemu obecnemu Dyrektorowi Generalnemu TiFC podziękowania z potwierdzeniem nadania Im Honorowego Obywatelstwa Gminy Sanniki. Z wnioskiem o uhonorowanie tym tytułem za wieloletnią życzliwość i wsparcie naszej działalności wystąpił Zarząd Koła TiFC.
Przewodniczącej Koła Aleksandrze Głowackiej Maksymilian Celeda wręczył honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministra KiDN na wniosek Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Aleksandra Głowacka otrzymała również szczególny Dyplom Uznania i statuetkę Fryderyka Chopina od przedstawicieli TiFC jako laureatka nagrody TiFC. Przyjęła również liczne gratulacje, kierowane dla Niej osobiście i dla Koła oraz szczególne upominki od reprezentantów władz państwowych, samorządowych i stowarzyszeń.
Najbardziej zasłużeni członkowie Koła otrzymali od Prezesa Zarządu TiFC w Warszawie prof. Kazimierza Gierżoda i Dyrektora Antoniego Grudzińskiego, z udziałem Wicedyrektora Jacka Kowalskiego i Alberta Grudzińskiego Członka Zarządu TiFC, podziękowania i dyplomy uznania.
Maria Fudała Wiceprzewodnicząca Koła, Skarbnik Mirosława Duda i Członek Zarządu Mirosław Kaczmarek otrzymali Dyplomy Uznania za „wytrwałą popularyzację twórczości i osoby Fryderyka Chopina oraz ogromny wkład pracy na rzecz uczynienia z Sannik miejsca kultu chopinowskiego”.
Ryszard Mąka, Daniela Tomasik, Teresa Marcinkowska, Daniela Garstka, Beata Jabłońska, Jadwiga Lewandowska, Ewa Dahlig, Jarosław Domagała, Elżbieta Durmaj, Piotr Skonieczny (Członkowie Koła) oraz Tadeusz Kołodziej i Waldemar Paliwoda (spoza Koła) – otrzymali podziękowanie za poświęcony czas i swoją pracę na rzecz promocji dzieła i osoby F. Chopina.
Szczególną przyjemność sprawiła nam atmosfera uroczystości, udział wielu zaproszonych gości takich jak Maria Korecka-Soszkowska, Rynko Kobayashi, Maciej Rayzacher, Jacek Weiss, Maja i Michał Wojnarowscy, Zofia Zaremba, Barbara Perlikowska, Natalia Kalinowska, Hanna Wit-Paszta i Wielu Innych. Z przyjemnością gościliśmy przedstawicieli zaprzyjaźnionych Kół Chopinowskich panią Ewę Kleszczewską z Supraśla i pana Ryszarda Sławińskiego z Żychlina k. Konina.
W trzeciej części Gali Jubileuszowej wystąpiła Edyta Geppert ze znanymi nastrojowymi, poetyckimi piosenkami i piosenką kabaretową. Akompaniował Piotr Matuszczyk, autorem scenariusza i reżyserem tego misternie przygotowanego widowiska był Piotr Loretz.
Dla wizualnej prezentacji dorobku 35-lecia Koła i działalności koncertowej została przygotowana przez organizatorów wystawa plenerowa pod nazwą „35 lat koncertów chopinowskich w Sannikach i działalności Koła TiFC”. Wystawa jest prezentowana nadal przed Pałacem w sannickim parku. Opracowana została i wydana również publikacja broszurowa pod tym samym tytułem.
W Pałacu jest umieszczona galeria fotografii wyjątkowych gości od 1981 roku (ekspozycja stała).
Uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzeć w sali koncertowej projekcję filmową archiwalnych nagrań Polskiej Kroniki Filmowej. Prezentowane było również Rondo C-dur i Trio g-moll, nad którymi Chopin pracował w Sannikach w 1828r.
Serdecznie dziękujemy Współorganizatorom i Sponsorom za wsparcie finansowe i każdą inną formę pomocy. Dzięki Wam mogliśmy cieszyć się wspaniałym widowiskiem, wspólnie stworzonym i doznać wielu dowodów wdzięczności.
Jubileusz ważny jest dla Koła, jednak trzeba to podkreślić, że również dla Sannik.


21 sierpnia 2016 – znów piękny recital, w ramach projektu „Wakacje na miarę Chopina”, tym razem w wykonaniu Aleksandry Łysiak-Łabeckiej.

Artystka ukończyła z wyróżnieniem łódzką Akademię Muzyczną w klasie fortepianu prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej oraz w klasie kameralistyki. W swoim dorobku artystycznym posiada liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach muzycznych jako pianistka i jako wokalistka, m. in: I nagroda na jednym z największych na świecie festiwali muzyki bluesowej „Rawa Blues Festiwal” (2003r.), złota płyta za wkład artystyczny, album Idol TOP 10 (2002r.), nagroda publiczności na festiwalu „Noce Bluesowe” Rawa Mazowiecka (2002r.), zwycięstwo w kategorii odkrycie roku Blues Top 2003, wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi (2007r.). Dokonała wielu nagrań dla polskich rozgłośni radiowych i telewizyjnych, a także dla wytwórni BMG (2002),Omerta Art (2003, 2004).Jej nagranie zostało umieszczone w najbardziej prestiżowym albumie  Antologia Polskiego Bluesa (2008). Współpracowała z wybitnymi muzykami, m.in.: J. M. Zarzyckim, J. Balintem, J. Broadway’em Tuckerem, H. Bullockiem, Ł. Błaszczykiem, Z. Friemanem. Od kilku lat występuje w duecie z mężem – M. Łabeckim. Od 2009 roku jest asystentką w Katedrze Fortepianu w A M w Łodzi. W Sannikach było klasycznie i bluesowo, muzycznie i wokalnie.


14 sierpnia 2016 – pięknie zagrała Mamiko Ueyama, przenosząc słuchaczy w wiek XVIII i XIX utworami Mozarta, Schuberta, Liszta i Chopina. Artystka jest absolwentką Akademii Muzycznej w Osace.

Ukończyła też, z wynikiem celującym, staż podyplomowy na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Z sukcesem brała udział w wielu konkursach i wydarzeniach pianistycznych. Od ponad osiemnastu lat mieszka w Polsce, bo tu założyła rodzinę, bo tu wybrała swoje miejsce na Ziemi. W jednym z wywiadów mówiła: „ Raz na jakiś czas wracam do Japonii. I za każdym razem, kiedy samolot ląduje, a ja wychodząc z lotniska wdycham wilgotne powietrze czuję, że wróciłam do domu. Takie samo uczucie towarzyszy mi, kiedy jestem z powrotem w Polsce. Gdy usłyszę w samolocie komunikat w języku polskim, wtedy również czuję, że wróciłam do domu”. Mamiko Ueyama ma dwie ojczyzny, a polscy melomani więcej okazji do słuchania Jej gry. Recital w ramach projektu „Wakacje na miarę Chopina”. Przed i po recitalu zwiedzanie sannickiego pałacu – stałych ekspozycji i czasowej wystawy „Czas przedmiotu” (martwa natura) art. plast. Ryszarda Porębskiego z Łodzi.


7 sierpnia 2016 – „Chopin tanecznie” – koncert w pałacu. Zagrała przepięknie Maria Gabryś.

To wybitna pianistka, już z tytułem profesora! Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, Musikhochschule w Lucernie i Schola Cantorum Basiliensis. Zdobyła wiele nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych. Z recitalami oraz w koncertach kameralnych występowała po całej Europie, w krajach Azji i w USA. W tym przed Cesarzem Japonii Akihito i innymi wybitnymi osobistościami, i głowami państw. Uczy na UM w Warszawie, zasiada w jury konkursów pianistycznych, ma dorobek płytowy. Z poezją miłosną towarzyszyła pianistce aktorka Katarzyna Żak. Związana z teatrami warszawskimi, znana z filmów i seriali (m. in. „Ranczo”, „Miodowe lata”, „Tygrysy Europy”) i ze śpiewania (płyty: „Młynarski – Jazz”, „Kolędy na cały rok”, „Bardzo przyjemnie jest żyć”). Po koncercie wernisaż interesującej wystawy „Czas przedmiotu” (martwa natura) art. plast. Ryszarda Porębskiego z Łodzi. Było tak pięknie, ciepło, sympatycznie…


17 lipca 2016 – recital fortepianowy Adama Mikołaja Goździewskiego.

Ukończył pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, a już ma w dorobku wiele występów w kraju i poza granicami oraz liczne nagrody. Zdobył m. in. I nagrodę w Chopinowskim Turnieju Pianistycznym im. H. i L. Stefańskich w Krakowie, I nagrodę oraz nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Lutsku na Ukrainie (2011), I nagrodę na XXII Międzynarodowym Konkursie Młodych Muzyków w Barletta we Włoszech (2012). Odnosił sukcesy również w kameralistyce. – I nagroda na IX Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku (trio fortepianowe,2013). W Sannikach obok utworów Chopina zagrał Marsz turecki W. A. Mozarta i Bagatelę „dla Elizy” L. van Bethovena. Jego wykonania wprowadziły wiele liryzmu i ciepła. Recital w ramach projektu „Wakacje na miarę Chopina Oferta Kulturalno – Turystyczna” wspartego finansowo przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.


10 lipca 2016 – recital fortepianowy Pawła Zająca, absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Młody pianista wcześniej kształcił się w PSM I i II stopnia w Płocku, którą ukończył z wyróżnieniem. Trzykrotnie został laureatem Konkursu Pianistycznego im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny – Stefańskiej w Płocku. W 2011 r. zdobył 2 nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Współczesnej w Płocku i 3 na Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Muzyki Polskiej w Skierniewicach. W muszli koncertowej w sannickim parku zaprezentował utwory Chopina, Schuberta, Skrabina oraz trochę muzyki filmowej – Ch. Chapina z „Modern Times” i E. Morricone z „Cinema Paradiso”, we własnej aranżacji. Miło było posłuchać „naszego” pianisty. – Rodzice pianisty są członkami sannickiego Koła TiFC! Wydarzenie w ramach zadania „Wakacje na miarę Chopina Oferta Kulturalno – Turystyczna” wspartego finansowo przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.


3 lipca 2016 koncert wpisywał się w program dorocznej gminnej imprezy „Niedziela Sannicka” (organizowana od 48 lat), połączonej z IV Festynem Rycerskim „Na dworze Księcia Siemowita VI”.

Sannickie Koło zaangażowane było, współpracując z TiFC w Warszawie i ECA w Sannikach, w organizację koncertu i wystawy w pałacu. Gościliśmy interesujących artystów: pianistów Jekaterinę Drzewiecką i Stanisława Drzewieckiego, krakowskiego aktora Pawła Okraskę oraz wybitnego ilustratora, malarza, scenografa Józefa Wilkonia – poprzez prezentowane na wystawie piękne ilustracje do eposu „Pan Tadeusz”. Pianiści zagrali w duecie utwory F. Schuberta, E. Griega, F. Mendelssohna-Bartholdy i M. Moszkowskiego, aktor prezentował wybrane wiersze C. K. Norwida i Amelii Pruszak. W koncercie uczestniczyli przedstawiciele Comite de Jumelage z partnerskiej miejscowości Chalonnes sur Loire, podejmowani przez członków Koła TiFC i Towarzystwa Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej. Rodzina Drzewieckich ma szczególne miejsce w historii sannickich koncertów – wielokrotnie i z wielkim aplauzem występowali jej przedstawiciele: Tatiana Szebanova, Jarosław Drzewiecki i obecni młodzi. Zaprzyjaźnieni z Sannikami pianiści w niedzielę przywieźli … swą córeczkę. Będziemy teraz oczekiwać występu małej Soni. ECA prezentowało kilkakrotnie, po południu, film „Mazowsze Chopina” w reżyserii Zbigniewa Szumery, prezesa fundacji „Teraz Mazowsze” . Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych w Płocku film ten został uznany za najlepszą produkcją edukacyjną. Na murze okalającym park ekspozycja „Fryderyk Chopin w plakacie artystycznym” – dar dla ECA. Zbiór powstał dzięki współpracy z Muzeum Plakatu w Wilanowie, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Fot. Justyna Drożdż, Jolanta Róg, Krzysztof Sobociński z ECA


12 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa im. Fryderyka Chopina Koła w Sannikach.

Miło było zobaczyć się w większym gronie, choć nie wszyscy mogli dotrzeć. Po obradach poczęstunek w altanie grillowej w parku i przejście do muszli na muzyczne wydarzenie (Poza kibicami spieszącymi na mecz!).
Obecny skład liczebny Koła TIFC w Sannikach to 74 osoby (z gminy Sanniki, z Gostynina, Sochaczewa, Łowicza, Gąbina, Warszawy, gm. Iłów). Zachęcamy do przyłączenia się do naszego grona. Deklaracje można pobrać po koncertach w pałacu.


12 czerwca 2016 – recital fortepianowy Aleksandry Janusz, niezwykle utalentowanej uczennicy ZPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie, w którego programie znalazły się utwory F. Chopina, K. Szymanowskiego i S. Rachmaninowa. Młoda pianistka ma w dorobku tak dużo nagród na krajowych i zagranicznych konkursach, że można by obdzielić wielu. Ostatnie sukcesy to: w 2015 r. na Ogólnopolskim Konkursie „Od Bacha do Szymanowskiego” – II nagroda i 2 specjalne za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha i najlepsze wykonanie utworu K. Szymanowskiego; w 2016 jako finalistka XI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Narvie w Estonii otrzymała nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu F. Chopina. Ma też liczne osiągnięcia w muzyce kameralnej. W Sannikach poza recitalem zagrała ze szkolnymi koleżankami: Zofią Szlachcikowską – skrzypce i Agnieszką Kiljan – wiolonczela. Młode artystki razem z powodzeniem koncertują i zdobywają nagrody. Rok 2016 przyniósł im: I nagrodę na Sochaczewskich Spotkaniach Kameralnych, I nagrodę na III Ogólnopolskim Forum Muzyki Kameralnej, 3 nagrody specjalne, w tym Nagrodę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To muzyczne spotkanie, prowadzone przez Aleksandrę Głowacką (przewodniczącą Koła TIFC) i Aleksandrę Liberacką ( z ECA) zapoczątkowało cykl 6 koncertów muzyki klasycznej w plenerze (w muszli koncertowej). Organizatorzy: ECA w Sannikach, TIFC w Warszawie z sannickim Kołem TIFC.


5 czerwca 2016 – „ Koncert ballad” w wykonaniu Moniki Quinn (fortepian) i Arkadiusza Nadera (recytacja).

Monika Quinn jest asystentką w klasie fortepianu prof. Jastrzębskiej – Quinn na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie ( wcześniej ukończyła tę uczelnię z wyróżnieniem), laureatką wielu konkursów ( m. in. I nagroda i nagroda specjalna na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Carlet w Hiszpanii; III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Chopin in Memoriam” w Warnie), pianistką koncertującą w kraju i poza jego granicami. W Sannikach zagrała ballady F. Chopina, J. Brahmsa i J. Zarębskiego. Arkadiusz Nader – aktor Teatru Ateneum w Warszawie, znany szerszej widowni z TV, a w szczególności z roli w serialu „Ranczo”- czytał z „Księgi Ballad angielskich i szkockich”, poezję R. M. Rilkego i Urszuli Kozioł. Gościliśmy też prof. Annę Jastrzębską – Quinn. Przed koncertem Monika Gadzińska z ECA poprowadziła promocję książki „Niepokorna”, z udziałem bohaterki Wandy Gołębiewskiej i autora Leszka Skierskiego. Po koncercie wernisaż wystawy „Ono”. – Subiektywne spojrzenie na dziecko malarki Anny Leo Chojnackiej (z Warszawy, absolwentka ASP w Łodzi). Organizatorzy: ECA w Sannikach, TIFC w Warszawie i sannickie Koło TIFC.


8 maja 2016 – Koncert dedykowany pamięci Henryka Sienkiewicza w 170 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci.

– Naszego klasyka piszącego ku pokrzepieniu serc, wielbionego przez pokolenia rodaków, pierwszego laureata Nagrody Nobla, honorowego obywatela Lwowa. Nie mogło zabraknąć fragmentów Trylogii i aktora znanego z filmowej wersji tego dzieła. Udało nam się zaprosić Magdalenę Zawadzką znaną m. in. z roli Basi Wołodyjowskiej w filmach „Pan Wołodyjowski” i „Przygody pana Michała”, która przypomniała fragmenty właśnie tej części Trylogii. Lwowskie Trio Fortepianowe – w składzie Natalia Rewakowicz (fortepian), Kateryna Poteriajewa (skrzypce) i Olga Szutko (wiolonczela) – zaprezentowało wybrane „Dumki” Antoniego Dworzaka oraz Trio g-moll op. 8 nad którym Fryderyk Chopin pracował w Sannikach. Po koncercie, jak zwykle, wernisaż wystawy. Tym razem malarstwo art. plast. Janusza Błaszczaka z Warszawy. Artysta prezentował swoje prace m. in. w warszawskiej Zachęcie, w Nowym Jorku, Johannesburgu, Hannoverze. Majowe wydarzenie cieszyło się ogromnym powodzeniem. Organizatorzy: ECA w Sannikach, TIFC w Warszawie i sannickie Koło TIFC.


3 kwietnia 2016 – Koncert na cztery ręce w wykonaniu Khalisy Humetskiej i Feliksa Matskulyaka oraz interesujące słowo Adama Rozlacha o muzykach i wykonywanej muzyce. Po koncercie wystawa „Porwanie Europy” wybitnego malarza Eduarda Nikonorova.

Artyści są Ukraińcami, oczywiście poza dziennikarzem muzycznym A. Rozlachem, znanym z programów muzycznych PR i z komentowania w TVP Kultura Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im F. Chopina w Warszawie. K. Humetska (absolwentka AM we Lwowie) oprócz koncertowania na Ukrainie, w Austrii, w Niemczech i Polsce, jest cenionym pedagogiem. F. Matskulyak (b. student pani prof. w AM we Lwowie i absolwent Konserwatorium Wiedeńskiego) mieszka w Wiedniu, jest pedagogiem, organistą przy Królewskiej Kaplicy w Schonbrunn i kościele ST. Severin, koncertuje. Licznie zgromadzonym widzom duet zaprezentował utwory F. Schuberta, F. Chopina, I. J. Paderewskiego, J. Brahmsa.
Wernisażowi towarzyszyła promocja albumu „Cave, cave, Deus videt, Eduard Nikonorov” autorstwa dr Iwony Mikołajczyk, który ułatwia zrozumienie artystycznego kodu prac Nikonorova i znaczeń jego elementów. Artystom towarzyszyło wielu ważnych gości – przedstawiciele Ambasady Ukrainy, rodziny Pruszaków, Fundacji Romaniszyn.


6 marca 2016 – recital chopinowski w wykonaniu prof. Marii Koreckiej – Soszkowskiej i poezja w interpretacji wybitnego aktora Wiesława Komasy.

Gości powitał tym razem Waldemar Szymski wicedyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach, artystów przedstawiała Aleksandra Głowacka – przewodnicząca sannickiego Koła TiFC. Obok brawurowo wykonanych znanych Preludiów, Walców, Andante spianato i Wielkiego Poloneza Es – dur op.22 widzowie wysłuchali wybranych utworów ks. J. Twardowskiego, K. Wojtyły, C. K. Norwida, I. Gałczyńskiego, J. Wittlina, T. Różewicza i ks. Józefa Tischnera. Wytrawni artyści prezentowali utwory z pamięci, co widownia bardzo doceniła. Było wielkie wzruszenie, brawa i komplementy. Niespodzianką dla widzów było odczytanie wiersza Daniela Ratza z Płocka – plastyka i poety, człowieka wielu talentów, którego wystawa „Madonny, Matki, kwiaty, poezje i ornamenty” zagościła w pałacu na miesiąc.


1 marca 2016 – koncert „W hołdzie Chopinowi” 


21 lutego 2016 – Spektakl „Z obłoków na ziemię” – z pięknymi, mądrymi tekstami wielkich osobowości ks. Jana Twardowskiego, którego postać była tu przywołana, Jana Pawła II, Bolesława Leśmiana i Jana Nowickiego. Rozmowa z Bogiem dotykająca tak ważkich problemów jak przemijanie, wiara, miłość… Wystąpił znakomity aktor Jan Nowicki – znany z wielkich kreacji filmowych ( „Wielki Szu” w reżyserii S. Chęcińskiego, „Magnat” F. Bajona, „Historia kina w Popielawach” J. J. Kolskiego, „Trzecia część nocy” A. Żuławskiego i wielu innych) oraz teatralnych w sztukach W. Szekspira, F. Dostojewskiego, S. Wyspiańskiego, F. Kafki, S. Mrożka… Oryginalną muzyką i śpiewem dopełnili Cezary Chmiel (instrumenty klawiszowe) i Marek Stryszowski (saksofony, flet prosty). Po wzruszającym spektaklu spotkanie z malarką Renatą Wojnarowicz z Piły i jej barwnymi pracami spiętymi tytułem „Moje podróże”.


Harmonogram Koncertów 2015 >


22 lutego 2015 – koncert laureatów Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” Jekateriny Drzewieckiej i Iriny Krasaviny oraz aktorki Katarzyny Herman.

Dedykowany pamięci Fryderyka Chopina w 205 rocznicę urodzin. Uczczono również chwilą ciszy zmarłego w lutym Włodzimierza Chećko, zasłużonego członka sannickiego Koła TiFC, współpomysłodawcę i współtwórcę „Ośrodka Chopinowskiego” w Sannikach, honorowego obywatela Sannik. Zgromadzeni byli pod wrażeniem kiedy występowały młode, utalentowane pianistki, docenione na wielu estradach, konkursach i festiwalach. Dominował repertuar chopinowski. Natomiast poezja i proza to impresje włoskie – wybrane i ciekawie zaprezentowane przez warszawską aktorkę Katarzynę Herman. Wystawa również we włoskim klimacie – „Wenecja w karnawale i nie tylko…” – malarstwo Reginy Balinow z Warszawy.

Jekaterina Drzewiecka, fot. M. Andrzejczyk

1 marca 2015 – z ogromną przyjemnością gościliśmy po latach doskonałą klawesynistkę Elżbietę Stefańską oraz uroczą aktorkę i wokalistkę Olgę Bończyk.

Poprzedni recital Pani Profesor w Sannikach odbył się w 2005 roku, podczas uroczystości nadania imienia Haliny Czerny – Stefańskiej sali koncertowej w Pałacu. Marcowy koncert organizatorzy dedykowali pamięci wybitnej pianistki Haliny Czerny – Stefańskiej, która gościła w Sannikach jedenastokrotnie, mimo aktywnego życia artystycznego. W to niedzielne popołudnie dominowała muzyka przedchopinowska, m. in. K. Ogińskiego, M. Szymanowskiej, D. Scarlattiego. Olga Bończyk zaś uraczyła wszystkich poezją miłosną H. Poświatowskiej i K. I. Gałczyńskiego. Swoje malarstwo prezentował art. plast. Ryszard Kowalewski z Gdańska. Wystawa pt. „Moje góry”, bo autor jest profesjonalnym alpinistą.


3 marca – występy uczniów Szkoły Muzycznej w Gąbinie „ W hołdzie Chopinowi”.

Koncert odbył się w sali koncertowej Europejskiego Centrum Artystycznego (Pałac) w Sannikach – dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach. Zaprezentowało się 16 uczniów, nie


którym akompaniowali nauczyciele (instrumenty: fortepian, klarnet, skrzypce, saksofon, akordeon, gitara oraz wokal).

W hołdzie Chopinowi, fot. G. Sarzała

12 kwietnia 2015 – Pieśni Romantyczne w wykonaniu Lilianny Zalesińskiej (sopran) i Piotra Szymanowicza (fortepian) oraz wystawa „W słońcu malowane” Marii Dziopak (wernisaż), w połączeniu ze słońcem za oknami sannickiego Pałacu, wprowadzały nastrój wiosennego optymizmu. Duet, działający na polskich i zagranicznych scenach od 10 lat, w Sannikach zaprezentował pieśni F. Chopina, F. Schuberta, F. Liszta i R. Schumanna. Plastyczka, z dorobkiem wielu podróży i wystaw po świecie – barwne pejzaże nie tylko z Europy. Był też czas na dłuższe miłe spotkanie uczestników z artystami.


17 maja 2015 – repertuarowo i wykonawczo koncert należał do panów: muzyka Fryderyka Chopina w lirycznym wykonaniu Filipa Wojciechowskiego, poezja Ks. Jana Twardowskiego (w tym roku 100 rocznica urodzin) interpretowana przez Cezarego Żaka i niezwykle barwny pejzaż mazowiecki na obrazach Wojciecha Witkowskiego.

Można było również zobaczyć portrety Chopina namalowane przez młodzież podczas warsztatów prowadzonych w maju przez Wojciecha Witkowskiego. Było tłumnie (widzowie siedzieli w dwóch salach). Serdeczna atmosfera i duchowa uczta. Gościliśmy również Marię Królikowską – Mitra z Francji, która dała się poznać jako propagatorka wielkiego kompozytora w działaniach plastycznych, a ostatnio i filmowych, prowadzonych z młodzieżą we Francji i w Polsce.


14 czerwca 2015 – Koncert „Skrzypce Chopina” w wykonaniu uznanych muzyków jazzowych Macieja Strzelczyka (skrzypce) i Jarosława Małysa (fortepian), recytacja popularnej aktorki Barbary Bursztynowicz oraz wystawa „Pejzaż okoliczny” Michała Godlewskiego.

Utwory Chopina zaaranżowane jakby kompozytor był skrzypkiem, gdyby skrzypce odgrywały główną rolę lub były traktowane na równi z fortepianem. Do tego jazzowa improwizacja. Melodyjnie, pięknie, bardzo podobało się publiczności. Wiersze, wręcz poetyckie szlagiery, m. in. Kochanowskiego, Mickiewicza, Norwida, Tuwima, Poświatowskiej Barbara Bursztynowicz recytowała z pamięci, czym zachwyciła zebranych. Pejzaż Podlasia w malarstwie Michała Godlewskiego z Sokołowa i spotkanie z artystą. Niezwykle miłe, serdeczne było to spotkanie w sannickim Pałacu. Do tego wspomnieć trzeba spacery po parku przy pięknej pogodzie i pyszne słodkości w nowo otwartej kawiarence.


5 lipca 2015 – długo oczekiwana w Sannikach Maria Pakulnis, doskonale w Sannikach znany Edward Wolanin oraz od lat współpracująca z GOK i Kołem TiFC Halina Płuciennik.

Pianista, który w dorobku ma wiele osiągnięć i dysponuje rozległym repertuarem, w sannickim Pałacu zagrał utwory Chopina. Doskonała aktorka, laureatka Wielkiego Splendora, zaprezentowała wybrane wiersze Ludmiły Marjańskiej oraz Emily Dickinson. Wystawa/ wernisaż „Moje Mazowsze” – tym razem uroki Mazowsza w pejzażach fotograficznych Haliny Płuciennik. Niech żałują ci, którym nie udało się dotrzeć z powodu wakacyjnych wyjazdów.


2 sierpnia 2015 – koncert wpisany w doroczne wydarzenie – „Niedzielę Sannicką” (47 edycja), połączoną w bieżącym roku z III Turniejem Rycerskim „Na Dworze Księcia Siemowita”. Za fortepianem zasiadł Kazimierz Gierżod – zasłużony pianista i pedagog, prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Poezję prezentował, Jerzy Zelnik – popularny już od swych czasów studenckich dzięki tytułowej roli w filmie „Faraon”, czy znakomitej późniejszej grze w „Dziejach grzechu”, „Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny”, „Medei”… (utwory m. in. Z. Herberta, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej). Wystawa grafik z Płockiej Galerii Sztuki. Uczestnicy mieli wiele innych atrakcji, jak liczne kiermasze, koncerty estradowe w muszli, warsztaty turniejowe…


6 września 2015 – Rinko Kobayashi w repertuarze chopinowskim i Daniel Olbrychski z poezją Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Tuwima i Iwaszkiewicza. Wielkie uznanie słuchaczy/ widzów za profesjonalizm, mistrzowskie wykonanie. Zawsze obecność tych artystów w Sannikach była gwarancją wielkich przeżyć, bo są dużego formatu. Artystka dawała recitale i grała z orkiestrami w wielu krajach świata, m. in. w Weil Hall w Carnegie Hall w Nowym Yorku. Jako pierwsza w Polsce za nagrania muzyki klasycznej zdobyła „Złotą Płytę i „Platynową Płytę”. Daniel Olbrychski w ankiecie dziennika „Polska”, współpracującego z „Timesem”, został uznany za najważniejszego polskiego aktora wszechczasów. Stworzył wielkie role teatralne: Hamlet, Otello, Makbet, Beniowski. Grał w ponad stu filmach – polskich, niemieckich, francuskich, węgierskich, czeskich, rosyjskich, amerykańskich. Niezapomniane kreacje w „Ziemi obiecanej”, „Brzezinie” „Pannach z Wilka” A. Wajdy, „Blaszanym bębenku” V. Schlondorffa (zdobył Oskara) i wielu innych obrazach. Przed prezentacjami tych artystów wystąpiły młode artystki Japonki – Ayako Ozaki (skrzypce) i Kawori Okuzumi (fortepian). Zagrały dwie japońskie piosenki kompozytorów Armano Masamicza i Narity Tamezou w opracowaniu A. Masamicza. Wystawa fotograficzna „Polska widziana oczami Japończyka” Shigemi Yamahiry. Wydarzeniu patronowała Ambasada Japonii i Sanniki gościły ambasadora Japonii Makoto Yamanaka z małżonką. Gościliśmy również Alberta Grudzińskiego i Aleksandra Pruszaka.


27 września 2015 – w sannickim Pałacu odbył się koncert w ramach Festiwalu „W krainie Chopina. Wystąpił Adam Mikołaj Goździewski – reprezentant Polski na XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncert poprowadził Mariusz Dżyga – pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu, muzyk, pedagog, animator kultury i społecznik. Młody pianista, który obecnie jest