WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TiFC

11 grudnia 2016 roku odbyło się XX sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

Podczas obrad podsumowano ostatnie 5 lat działalności Towarzystwa, wytyczono zadania na kolejną kadencję oraz wybrano nowe władze.

W skład Zarządu powołano następujące osoby:

1. Kazimierz Gierżod
2. Albert Grudziński
3. Andrzej Jasiński
4. Bronisława Kawalla
5. Andrzej Komorowski
6. Zbigniew Lasocki
7. Andrzej Leraczyk
8. Piotr Paleczny
9. Karol Radziwonowicz
10. Ewa Sławińska-Dahlig
11. Ryszard Sławiński
12. Józef Stompel

Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Kazimierz Gierżod – prezes
Bronisława Kawalla – wiceprezes
Józef Stompel – wiceprezes
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
1. Maria Fudała
2. Ewa Kleszczewska
3. Anna Matczak-Gaj

Po ukonstytuowaniu przewodniczącą Komisji została:
Ewa Kleszczewska.