Aktualności

„Rocznik Chopinowski” 2023, tom 31

Ukazał się 31 tom „Rocznika Chopinowskiego”, a w nim artykuły dotyczące bliskich przyjaciół Fryderyka Chopina w okresie paryskim – Wojciecha Grzymały i Teofila Kwiatkowskiego, które wydobywają na światło dzienne nieznane obszary zainteresowań i działalności twórczej tych dwóch emigrantów.

Zainteresowani biografią Chopina będą mogli zapoznać się z historią ustalania właściwej daty urodzenia kompozytora w okresie od pierwszej połowy XIX wieku do współczesności, na podstawie licznych informacji zawartych w dokumentach, literaturze i prasie z minionych dwóch stuleci.

W tomie 31 „Rocznika” można poczytać również o symbolicznym przesłaniu zawartym w projekcie winiety Wojciecha Gersona z 1863 r. zdobiącej druki muzyczne z utworami Fryderyka Chopina (a mianowicie sześciotomowe wydanie dzieł wszystkich Chopina edycji Gebethnera i Wolffa).

W związku z przyszłorocznym jubileuszem 90-lecia Towarzystwa im. F. Chopina, w części „Materiały” zamieszczono trzy teksty sprawozdawcze z 1964, 1984 i 1989 r. o historii Towarzystwa (działającego od 1934 roku pod nazwą Instytut Fryderyka Chopina – IFC, a od 1950 roku pod nazwą Towarzystwo im. F. Chopina – TiFC). Teksty te powstały kolejno na: 30-, 50- i 55-lecie Towarzystwa. Jedno ze sprawozdań – opracowane przez Teresę Lewandowską w 1964 roku – nie było dotychczas publikowane! Jego maszynopis zachował się wśród materiałów archiwalnych Towarzystwa.

Wśród autorów: Zbigniew Skowron, Wojciech Przybyszewski, Krzysztof Dorcz, Ewa Sławińska-Dahlig i inni.

Wydanie „Rocznika” zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.