Start Struktura Historia Koncerty Konkursy Biblioteka Fototeka Fonoteka Wydawnictwa Aktualności Sklep On-Line Kontakt


W dniu 9. czerwca 2005 Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie zawarło z Ministerstwem Kultury oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina Porozumienie w sprawie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina. Sygnatariuszami porozumienia ze strony TiFC, na podstawie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa dnia 23. kwietnia 2005, byli: Prezes Zarządu Kazimierz Gierżod i Dyrektor Generalny Albert Grudziński. Pozostałe strony porozumienia reprezentowali Minister Kultury Waldemar Dąbrowski oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Grzegorz Michalski i Wicedyrektor NIFC Małgorzata Błoch-Wiśniewska.

W myśl Porozumienia Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, dysponując środkami finansowymi zagwarantowanymi przez stronę rządową, przejmuje znaczną część działań realizowanych dotąd przez TiFC, zatrudniając w tym celu większość jego dotychczasowych pracowników.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, poczynając od XVI edycji w jubileuszowym roku 2010, organizowany będzie przez NIFC.

Zbiory Muzeum Fryderyka Chopina będące własnością TiFC znajdą się w depozycie NIFC, którego zadaniem będzie rozbudowa muzeum w jego dotychczasowej siedzibie – Zamku Ostrogskich.

Copyright © TIFC 2006 | Hosting by ROTOS