Start Struktura Historia Koncerty Konkursy Biblioteka Fototeka Fonoteka Wydawnictwa Aktualności Sklep On-Line Kontakt

kroniki_konkursow

Barbara Niewiarowska (red.) Kronika Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina 1927 - 1995, Wydawnictwo "Romega" przy współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina, Gdańsk- Warszawa 2000.

Zespół autorów: Irena Jarosz, Teresa Lewandowska, Zofia Miketta, Barbara Niewiarowska i Janusz Zaremba w uporządkowany i wyczerpujący sposób prezentuje 13 Konkursów Chopinowskich, od pierwszego (w roku 1927) do trzynastego (1995).

Dane faktograficzne dotyczące poszczególnych edycji Konkursu obejmują m.in. skład Jury, programy i listę uczestników kolejnych etapów, opis imprez towarzyszących i opinie prasowe. Publikacja zawiera również informacje o obchodach Roku Chopinowskiego 1949 i 1960.

Całości dopełniają indeksy jurorów i uczestników oraz spis dokumentacji fonograficznej (od V Konkursu).

Dzięki licznym fotografiom Kronika doskonale wprowadza w atmosferę konkursowych zmagań i uroczystości.

Copyright © TIFC 2006 | Hosting by ROTOS